Vad Big Oil visste om klimatförändringar, med dess egna ord

2
1488

Den här artikeln har upphittats och översatts av Catarina Östlund. Tack Catarina! Den är skriven av unge Benjamin Franta vid Stanford University. Benjamin Franta har fungerat som konsultexpert för klimatförändringsprocesser i USA och internationellt. Hans arbete har fått stöd av Stanford University Interdisciplinary Graduate Fellowship, Climate Social Science Network och Center for Climate Integrity. 

Jag vill redan nu nämna att den intresserade här kan finna en annan liknande artikel Hur Exxon lurat alla om oljans klimateffekter i 40 år – nu inför USA:s kongress

 

___________________________________________________________

Vad Big Oil visste om klimatförändringar, med dess egna ord

Bild Oljeindustrin var medveten om riskerna med klimatförändringar för decennier sedan.

 För fyra år sedan reste jag runt i Amerika och besökte historiska arkiv. Jag letade efter dokument som kunde avslöja klimatförändringens dolda historia – och i synnerhet – när de stora kol-, olje- och gasbolagen blev medvetna om problemet och vad de visste om det. 

Jag studerade kartonger med papper, tusentals sidor. Jag började känna igen skrivmaskinstypsnitt från 1960- och 70-talen och förundrades över hur skribenternas skicklighet hade gjorde texten lätt att läsa, och jag vande mig vid att kisa när det inte var så tydligt.

 Vad dessa skrivelser avslöjade förändrar nu vår förståelse av hur klimatförändringar ledde till en kris.
Min forskning visar med branschens egna ord, att förtag kände till risken långt före större delen av resten av världen. 

Den 28 oktober 2021 frågade ett underutskott i den amerikanska i kongressen chefer från Exxon, BP, Chevron, Shell och American Petroleum Institute om industrins försök att bagatellisera fossila bränslens roll i klimatförändringarna. Exxons vd Darren Woods svarade de lagstiftande att hans företags offentliga uttalanden ”är och har alltid varit sanningsenliga” och att företaget ”inte sprider desinformation om klimatförändringar.”

 Här visar företagsdokument från de senaste sex decennierna vad som hände.  

Överraskande upptäckter 

I en gammal krutfabrik i Delaware – nu ett museum och arkiv – hittade jag en utskrift från en petroleumkonferens från 1959 kallad ”Energy and Man”-symposiet, som hölls vid Columbia University i New York. När jag bläddrade igenom det fann jag ett tal från en berömd vetenskapsman, Edward Teller (som hjälpte till att uppfinna vätebomben), som varnade industricheferna och andra församlade för global uppvärmning. 

Edward Teller Vätebombens fader

”Närhelst du bränner konventionellt bränsle,” förklarade Teller , ”alstras koldioxid. … Närvaron av det i atmosfären orsakar en växthuseffekt.” Han varnade för att ”Om världen fortsatte att använda fossila bränslen skulle inlandsisarna börja smälta och havsnivån höjas.” Så småningom skulle ”alla kuststäder översvämmas”.

Martin Luther King
1959 var före månlandningen, före Beatles första singel, före Martin Luther Kings ”I Have a Dream”-tal, före den första moderna aluminiumburken hade tillverkats. Det var decennier innan jag föddes. Vad mer skulle man hitta?

I Wyoming hittade jag ett annat tal i universitetets arkiv i Laramie – detta från 1965 och från själve vd:n för oljecheferna. Det året, berättade gruppens president, Frank Ikard, vid årsmötet för American Petroleum Institute, huvudorganisationen för den amerikanska oljeindustrin, om en rapport kallad ” Restoring the Quality of Our Environment”(Återställa kvaliteten i vår miljö) som bara några dagar tidigare hade publicerats av president Lyndon Johnsons team av vetenskapliga rådgivare. 

”Innehållet i rapporten,” sa Ikard till oljebranschens publik , ”är att det fortfarande finns tid att rädda världens folk från föroreningarnas katastrofala konsekvenserna, men tiden börjar rinna ut.” Han fortsatte med ”En av de viktigaste förutsägelserna i rapporten är att förbränning av kol, olja och naturgas tillför koldioxid till jordens atmosfär i en sådan takt, att till år 2000 kommer värmebalansen att vara så modifierad att den möjligen kan orsaka markanta förändringar i klimatet.” 

Ikard noterade att rapporten hade funnit att ett ”icke-förorenande sätt att driva bilar, bussar och lastbilar sannolikt kommer att bli en nationell nödvändighet.” 

Transportsektorn är nu den största källan till koldioxidutsläpp i USA, följt av elproduktion. David L. Ryan/The Boston Globe via Getty Images 

När jag, tillbaka i Kalifornien, gick igenom det jag funnit, insåg jag att före San Franciscos “Summer of Love”, före Woodstock, före toppen av 60-talets motkultur och allt det där som tycktes urgammal historia för mig, hade cheferna för oljeindustrin informerats privat. av sina egna ledare att deras produkter så småningom skulle förändra klimatet på hela planeten, med farliga konsekvenser. 

Hemlig forskning avslöjade riskerna 

Medan jag reste runt i landet arbetade andra forskare också hårt. Och dokumenten de hittade var på sätt och vis ännu mer chockerande. 

I slutet av 1970-talet hade American Petroleum Institute bildat en hemlig kommitté kallad ” CO2 and Climate Task Force ”(Arbetsgruppen för CO2 och klimatet), gruppen inkluderade representanter för många av de stora oljebolagen, syftet var att inofficiellt övervaka och diskutera den senaste utvecklingen inom klimatvetenskap. 

1980 bjöd arbetsgruppen in en vetenskapsman från Stanford University, John Laurmann, för att informera dem om vad klimatvetenskapen ansåg. Idag har vi en kopia av Laurmanns presentation, han varnade för att om man fortsatte att använda fossila bränslen, skulle den globala uppvärmningen vara ”knappt märkbar” 2005, men på 2060-talet skulle den ha ” katastrofala globala effekter.”
Samma år uppmanade American Petroleum Institute regeringar att tredubbla kolproduktionen i hela världen och de höll fast vid att det inte skulle få några negativa konsekvenser trots vad man visste internt. 

Exxon hade också ett hemligt forskningsprogram. 1981 skickade en av dess chefer, Roger Cohen, ut ett internt memorandum i vilket han konstaterade att företagets långsiktiga affärsplaner kunde ”åstadkomma effekter som verkligen kommer att bli katastrofala (åtminstone för en betydande del av jordens befolkning).”

 Nästa år färdigställde Exxon en omfattande, 40-sidig intern rapport om klimatförändringar, som förutspådde nästan exakt den globala uppvärmning vi nu ser, såväl som havsnivåhöjning, torka osv. Enligt rapportens förstasida fick den ”spridas till Exxons ledning” men ”inte distribueras externt.” 

Och Exxon höll det hemligt: Vi känner till rapportens existens bara för att undersökande journalister på Inside Climate News avslöjade den 2015. 

En illustration från Exxons interna klimatförändringsrapport 1982, som förutsäger hur mycket koldioxid som fossila bränslen skulle ge upphov till, och hur stor den globala uppvärmning skulle bli på 2000-talet om inte åtgärder vidtogs. Exxons projektion har varit anmärkningsvärt exakt. 

Andra oljebolag kände också till vilka effekter deras produkter hade på planeten. 1986 avslutade det holländska oljebolaget Shell en intern rapport på nästan 100 sidor, som förutspådde att den globala uppvärmningen som orsakades av fossila bränslen skulle orsaka förändringar som skulle bli ”de största i nedtecknad historia”, inklusive ”destruktiva översvämningar”, övergivande av hela länder och till och med påtvingad migration runt om i världen. Rapporten stämplades ”KONFIDENTIELL” och avslöjades först 2018 av Jelmer Mommers, en holländsk journalist. 

I oktober 2021 publicerade jag och två franska kollegor en annan studie som genom företagsdokument och intervjuer visar hur det stora Parisbaserade oljebolaget Total också var medvetet om den globala uppvärmningens katastrofala potential redan på 1970-talet. Vi fann att Total senare, trots denna medvetenhet, arbetade med Exxon för att sprida tvivel om klimatförändringar. 

Big Oils PR-pivot 

Dessa företag kunde göra ett val. 

Redan 1979 hade Exxons egen forskning om alternativ för att undvika global uppvärmning. En studie fann omedelbara åtgärder, om industrin övergav fossila bränslen och istället fokuserade på förnybar energi, så kunde föroreningarna av fossila bränslen börja minska på 1990-talet och en stor klimatkris kunde undvikas. 

Men branschen valde inte den vägen.

Istället upptäckte jag och kollegor nyligen att Exxon och andra oljebolag i slutet av 1980-talet samordnade en global insats för att bestrida klimatvetenskap, blockera kontroller av fossila bränslen och för att hålla sina produkter flytande.

Vi har fått reda på det här genom att läsa interna dokument och lyssna på det som branschens insiders har berättat, de börjar dela med sig av sina upplevelser för allmänheten. Vi vet också att 1989 skapade fossilbränsleindustrin något som kallas Global Climate Coalition – men det var inte en miljögrupp som namnet antyder; istället arbetade den för att sprida tvivel om klimatförändringar och för att genom lobbyism påverka lagstiftare att blockera lagstiftning om ren energi och klimatfördrag under hela 1990-talet. 

Till exempel skrev Global Climate Coalitions ordförande, William O’Keefe, 1997, som också var vicepresident för American Petroleum Institute, i Washington Post, att ”Klimatforskare säger inte att förbränning av olja, gas och kol oavbrutet värmer jorden ”, i motsats till vad industrin hade vetat i årtionden.

Den fossila bränsleindustrin finansierade också tankesmedjor och partiska studier som hjälpte till att bromsa progressiv forskning.   

Idag drar sig de flesta oljebolag för att helt och hållet förneka klimatvetenskap, men de fortsätter att bekämpa fossilbränslekontroller och marknadsför sig själva som ledare för ren energi, trots att de fortfarande placerar merparten av sina investeringar på fossila bränslen. När jag skriver detta blockeras klimatlagstiftningen återigen i kongressen av en lagstiftare med nära band till fossilindustrin. 

Under tiden upplever människor runt om i världen den globala uppvärmningens effekter: konstigt väder, skiftande årstider, extrema värmeböljor, och till och med skogsbränder som de aldrig sett förut. 

Kommer världen att uppleva den globala katastrof som oljebolagen förutspådde åren innan jag föddes? Det beror på vad vi gör nu, med vår del av historien. 

Den här artikeln uppdaterades 28 oktober 2021 med citat från utfrågningen. 

Benjamin Franta har fungerat som konsultexpert för klimatförändringsprocesser i USA och internationellt. Hans arbete har fått stöd av Stanford University Interdisciplinary Graduate Fellowship, Climate Social Science Network och Center for Climate Integrity.

 

Andra artiklar om klimatet finns här.

Föregående artikelSka presidenterna Putin och Macron diplomatiskt lyckas lösa krisen?
Nästa artikelDonbass vädjar till Ryssland om hjälp, och erkännande?!
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. AP medger: Tog emot pengar för att sprida klimatskräck
  Världens största nyhetsbyrå, Associated Press (AP), medger nu att man tagit emot motsvarande 75 miljoner kronor från klimataktivister för att skriva klimatalarmistiska artiklar.
  AP meddelade i tisdags att man genom bidraget ska finansiera mer än 25 journalister baserade i Afrika, Brasilien, Indien och USA.
  Journalisterna ska fokusera på att rapportera om ”klimatförändringarnas inverkan på jordbruk, migration, stadsplanering, ekonomi, kultur och andra områden”, enligt nyhetsbyrån.
  AP skriver att satsningen visar hur ”filantropi snabbt har blivit en viktig ny finansieringskälla för journalistik i en tid då branschens ekonomiska utsikter annars har varit dystra”.
  Beskedet har dock väckt hård kritik från branschkollegor. ”Associated Press har prostituerat sig”, konstaterar New York Post i en ledarartikel.
  ”Eftersom AP levererar innehåll till tidningar, webbplatser och tv-kanaler över hela landet och till och med världen, kommer ’givarna’ med stor sannolikhet få valuta för pengarna i form av propaganda”, skriver tidningen.
  https://www.friatider.se/ap-medger-tog-emot-pengar-att-sprida-klimatskrack

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here