Vad bör fredsrörelsen samlas kring? – reflektioner kring en viss oordning

30
1760

Ingress av redaktör Romelsjö: Fredsdepartement berörs kortfattat i kritiska ordalag av Ulf Karlström. Ämnet nämns i ”Riksdagsdebatt 2015/2016″. I dokumentet framgår att Mp:s kongress avvisat en motion om att föreslå att ett Fredsdepartement inrättas. I debatten yttrade riksdagsledamoten Pernilla Stålhammar ”Därför är det viktigt att vår regering för en feministisk utrikespolitik – en politik där fredspolitiken ligger i centrum, och där Sverige inte minst genom utrikesminister Margot Wallström verkligen visar att Utrikesdepartementet är ett fredsdepartement.” (Riksdagsdebatt 2015/2016).

Man undrar nu hur det går ihop med stödet till USA:s krigspolitik, de illegala sanktionerna mot exempelvis Syrien, Venezuela och EU. Senare har tillkommit värdlandsavtalet med krigsorganisationen Nato, och vi noterar hur Sverige vägrar ratificera FN:s kärnvapenkonvention. Tror någon att Sveriges utrikespolitik varit annorlunda om vi haft ett fredsdepartement?

Etiopien är mig veterligen det enda land med egen militär som har ett Fredsdepartement, och presidenten har också fått Nobels fredspris. Vi ser hur krigiskt hans regering behandlar landsmännen i Tigray. En tankeställare minst sagt.

Redaktör Romelsjös svärtningar och kursiveringar nedan.


Vad bör fredsrörelsen samlas kring? – reflektioner kring en viss oordning

Allt efter att USA, och dess vasaller i NATO, i stort sett efter 1990 blivit mer aggressiva och beredda att initiera eller rent av driva det ena kriget efter det andra har motståndet mot denna krigspolitik växt. Vi ser idag att Fredsrörelsen blivit mer aktiv och bredare.

I Sverige förespråkar de borgerliga partierna NATO-medlemskap under den kryptiska formeln ”NATO-option”. Den S-ledda regeringen har helt släppt svensk traditionell fredspolitik, genom anslutning till linjen om alliansfrihet. I stället har Regeringen placerat Sverige i knä på NATO genom det s k värdlandsavtalet, tecknat avtal om stora köp av det amerikanska missilssystemet Patriot, tecknat bilateralt avtal om samövningar i Sverige (sic!) med USA, och böjer sig vämjeligt inför USA:s hot att inte signera FN-konventionen mot innehav av kärnvapen.

Vi befinner oss idag i ett nytt Kallt krig, startat av USA/NATO. Det är faktiskt en skrämmande situation. Den blir heller inte bättre av att den stora majoriteten av riksdagspartierna är beredd att även formellt avveckla linjen om alliansfrihet, och sluter i stort upp bakom dagens propaganda från USA/NATO. Och inte nog med det, man driver den själv aktivt! Olika tankesmedjor, ofta kopplade till propagandacentraler som Atlantic Council m fl, skickar fram låtsasforskare som t ex Martin Kragh och Magnus Ranstorp, eller städslade journalister som Patrik Oksanen mf l. Dessa bereds vanligen gott om plats i svenska media.

Trots Fredsrörelsens ökade verksamhet är läget smått prekärt. De som försvarar Kalla krigspropaganden har gott om pengar och mediakanaler, medan det motsatta gäller för Fredsrörelsen. Hur skall vi råda bot mot detta? Jag har tyvärr ingen snabblösning att erbjuda, men vill peka på vissa omständigheter, och inbjuder läsaren till diskussion och reflektion. Att det brådskar behöver nog inte sägas två gånger!

Ser vi till den breda, hela Fredsrörelsen – eller skall jag skriva Fredsrörelserna? – har den både styrka och svaghet. Den kan i positiv mening liknas vid en diversebod, en slags gammaldags lanthandel, som ”utbjuder” ett mycket brett ”varuutbud”. Besökare med vitt skilda preferenser kan nästan alltid finna något som appellerar till hens specialintresse. På så sätt kan Fredsrörelsen fånga upp många personer, och inte sällan med ganska skilda värderingar, i form av politik eller världsåskådning. Det är onekligen en styrka, men samtidigt en svaghet. Det finns ingen spets, inget fokus, allting, med minsta lilla anknytning till ordet ”fred” anses legitimt att arbeta med.

Ibland reses frågor som är rent kontraproduktiva, som de facto motarbetar Fredsrörelsen, även om det lilla ordet finns med. Ett sådant förslag, som svirrar runt i delar av Fredrörelsen är att rörelsen skall kräva inrättandet av ett Fredsdepartement, vid sidan andra regeringsdepartement.

Låt mig först redovisa en parallell på ”meningslös verksamhet” på regeringsnivå. Brita Lejon utsågs till minister med ansvar för Demokratiutredningen, som slutredovisades 2002. Jag minns att Lejon gav ett mycket kompetent intryck och att utredningen reste flera intressanta förslag. Dock kom utredningen bara 7 år efter att Sverige gått med i EU, och att det officiella Sverige gjorde sig beredd att överlämna mycket av suveränitet och beslutanderätt till EU. Därför tyckte ”han som bestämde”, alias Göran Persson, att papperskorgen var bästa plats för utredningen. Och så blev det. Det är ganska självklart att när det officiella Sverige bestämt sig för EU, blev det totalt ointressant att diskutera former av utvidgning av demokratisk praxis.

Ett s k Fredsdepartement skulle säkert kunna tänkas inrättas. Kanske som en slag fjäder i hatten, ett alibi för ett låtsasintresse för fredsfrågor? Man skulle ha något att peka på medan majoritetspartier, riksdag och regering marscherar till NATO:s takt och tonart. Däremot att aktivt sprida illusionen att Sveriges s k maktelit skulle vara intresserad av fredsfrågor, andra än på NATO:s villkor, är både farligt och slöseri med kraft och tid. Det är att försöka leda in Fredsrörelsen i en återvändsgränd. Förslag från ett s k fredsdepartement kommer – att som Britta Lejons demokratiutredning – efter sedvanligt mumbo-jumbo-tal noggrant och pietetsfullt arkiveras i papperskorgen.

Fredsrörelsen kan inte vända sig till majoritetspartier, riksdag och regering och inbilla sig att dessa skulle kretsar plötsligt stannar upp och säger: ”Jasså är det det förhåller sig, ja, då vänder vi skutan 180 grader”.

Det går naturligtvis att påverka/tvinga ”the ruling circles” att lägga om kursen, men endast efter att svenska folket kräver detta i t ex en folkomröstning, eller på annat sätt manifesterar en klar majoritets mening. Annat är illusionsmakeri.

Föregående artikelPå Pressfrihetens dag för Assange och yttrandefrihet: Manifestation både utanför DN och SvT!
Nästa artikelPartiet har alltid rätt!
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

30 KOMMENTARER

 1. Så bra att du inbjuder till diskussion och reflexion, Ulf Karlström! Tänk om alla i fredsrörelserna satte sig ner och försökte analysera VARFÖR det blir krig. Och om de då kom fram till att ”vårt ekonomiska system BEHÖVER krig för att kunna lösa sina problem”, och att budskapet från fredsrörelsen då blev ”Kapitalismen behöver krig, vi måste göra oss av med kapitalismen”….det vore en dröm. Men det kommer aldrig alla i fredsrörelsen att gå med på, för då blandar man in politik i frågan (som om det inte är politik att hålla tyst om den verkliga orsaken?). Nåväl, något som väldigt många i fredsrörelsen kan hålla med om är oron för klimatet. Tänk om alla i fredsrörelsen kunde enas om en gemensam plattform som sa “ Vi värnar om våra barns och barnbarns framtid. Vi vill att Sverige ska avbryta allt samarbete med NATO, för krig och krigsindustrin bidrar till enorma mängder utsläpp av växthusgaser. Sverige ska åter skriva in “Militär alliansfrihet i fred, och neutralitet i krig.” ”typ. Och så gick alla ut och delade ut flygblad med kort text om det och på baksidan en lista på de krig som NATO/ USA har varit inblandade i sedan andra världskriget, och kanske Rysslands krig som jämförelse. För de unga är klimatet en fråga om deras framtid. Dom kommer att lyssna.

 2. https://www.rt.com/shows/going-underground/521333-historian-pappe-gaza-palestinians/

  Länkar till Ilan Pappe av den anledningen att han här från Haifa säger att ”tvåstatslösningen är död”. ”Ingen i Israel talar om den längre men den är som fras brukbar för västpolitiker som en undanflykt för att någonting görs”.

  Detta anknyter till fredsrörelsens problematik såtillvida att den ofta framstår som en myshörna där man upprepar lösningsmodeller bara för att säga något som låter bra fastän det inte längre är gångbart.

  En fredsrörelse värd namnet måste dels vara beredd att ompröva sina tidigare ståndpunkter men framförallt bör den inte ha några illusioner om att motståndarna är både hänsynslösa och välfinansierade. Deras argument är oftast lätta att punktera och deras talespersoner är många gånger helt korkade. Men de äger om inte medierna direkt så tillträdet till dem och kan basunera ut sina fraser dag efter dag. För den stora allmänheten ligger problemet i att ingen kan föreställa sig med vilken fräckhet lögner sprids. Ingen vanlig människa kan i sitt dagliga värv gå ut och ljuga som det nya kalla krigets förespråkare gör helt ogenerat och som sitt egentliga uppdrag. Och därför fattar man inte omfattningen och faran med de problem som skapas. Och vad värre är, konfrontationens handelsresande tror själva på de lögner de marknadsför. Häri ligger den största faran: de fattar inte att deras prat är tomt och inte heller att deras vapen kan övermannas av motståndarsidans bättre vapen. Om denna insikt saknas blir kriget ett lockande alternativ.

  En utmärkt bok illustrerar detta läge fastän situationen som beskrivs är hundra år gammal. En bok som den allt knappare bokutgivningen missat att översätta, nämligen Jacques R. Pauwels bok ”The Great Class War” om Första världskriget. Även om Pauwels betraktar skeendet ur en klassaspekt glömmer han inte att beskriva illusionerna bland makthavarna om lättheten att betvinga motståndaren. På köpet av en militär seger kunde man få de uppstudsiga massorna att veta sin plats i samhällshierarkin. Dagen krisläge är inte väsensfrämmande eftersom en global ekonomisk maktförskjutning pågår samtidigt som den västliga ekonomiska modellen inte längre hittar en utväg från dess upprepade kriser. Krig har sedan gammalt varit standardlösningen för de mäktiga för att komma ur krislägen. Den enda barriären som finns, om den finns, är insikten om de moderna vapnens förstörelsekraft.

  För fredsrörelsen består utmaningen i att överbrygga kulturklyftorna. Krigshetsarna tillhör den egna kulturkretsen medan de som utgör motkrafterna representerar kulturer som upplevs som främmande och vars värderingar och dessas prioritering är annorlunda.

  När det blåstes till attack 1914 tog de krafter som borde ha motsatt sig kriget ställning till förmån för de egna makthavarna. Skall en ny fredsrörelse mäkta med att utpeka den egna sidan som pådrivare och motparten som den konstruktiva kraften som har framtiden på sin sida och där endast dialog och kompromisser kan leda framåt. Ingen lätt uppgift med den rådande inåtvända fokuseringen på de egna värderingarnas förträfflighet och nedvärderingen av allt utanför den egna kretsen.

  • Jan tar upp den både spännande och svåra frågan om krigshetsarna från 1VK och dagens USA/Nato-aktörer är helt medveten om sina lögner. Om vi tar 1VK som exempel kom Christoffer Clarkt ut med boken The Sleepwarkers 2012, där han som titeln försöker måla fram bilden av att krigskolportörerna sömngångaraktigt, dvs ej fullt medvetna, mot kriget. Det var ett billigt trick, för redan 1961, på engelska 1967, publicerade Fritz Fischer German´s aims in the first world war. Hans dokumentation är oantastlig: Tyskland förberedde sig för kriget. Och naturligt fanns det folk i generalstaben som betraktade ”fienden” som tennsoldater.

   Dagens krigskolportörer har byggt upp Det Nya Kalla Kriget och är inte omedvetna om riskerna. Hegemonen USA har bestämt det mesta sedan 2VK upphörde, och den hybrisen präglar säkert föraktet för motståndare och synen på antalet potentiellt döda i ett kommande Tredje världskrig. Jag har svårt att värje mig för tanken, även om den är ytterligt skrämmande.

   Så till den svenska fredsrörelsen, eller fredsrörelserna. Jan pekar helt riktigt på olika, viktiga frågor som dessa rörelser borde ge sig i kast med. Dessvärre befarar jag att ”strikt pacifistika” grupper har svårt att diskutera dagens skrämmande situation.Det handlar sannolikt mer om en tro, en ideologi än en konkret analys av en konkret verklighet. Därför kan vissa kretsar resa den totalt verklighetsfrämmande tanken att ett nytt statligt departement, där ordet fred ingår, kan ge ett substantiellt bidrag till avspänning och nedkylning av dagens heta krigsstämning. Är man då medveten om riskerna? Nej, det föreställer jag mig att de inte är – ideologin förblindar.

 3. Som medlem i Kvinnor för Fred bedömer jag att fredsrörelsen är fullt medveten om det akuta hotet om ett kärnvapenkrig och därför lägger mycket resurser på att genom opinionens tryck försöka tvinga regering och riksdag att skriva under FNs kärnvapenförbud. Några invändningar mot detta från pacifistiska grupper kan knappast förväntas. Förslaget om ett fredsdepartement har lanserats av Valentin Sevéus, f d ordförande i Sveriges Fredsråd, men det är ingenting som fredsrörelsen i gemen står bakom.

 4. Intressant fråga om krigsanstiftarna i USA och annorstädes är medvetna om riskerna. Eller är den så intressant egentligen? Skulle tro att det är blandat. Några agerar säkert fullt medvetet och med en långsiktig plan, andra med uppfattningen om den enda möjliga vägen och ytterligare andra i tillit till dem ”som vet bäst”. I ett patriarkalt samhälle som vårt ligger dessutom våldsamma lösningar på konflikter nära till hands liksom tron på den starkes rätt och auktoriteter/”stora män” som ledare i konflikter och krig. (Antar att nämnandet av begreppet patriarkat kommer att väcka protester, men det ingår i orsakssammanhanget och borde uppmärksammas.) Auktoritetstron bland folk i allmänhet som gör USA-propagandans hjärntvätt effektiv splittrar även fredsrörelsen som kivas om vem som är skyldig till Syrienkriget – den svarte skurken Assad eller USA med bundsförvanter.

  • Patriarkal ordning, kanske det, men varför har kvinnorna blivit så fogliga igen. Det fanns mer ruter i dem på min mormors tid. Patriarkerna har kommit på den smarta idén att placera kvinnor som galjonsfigurer i militära sammanhang. Den ena försvarsministern efter den andra och nu finns planen på att ersätta den redan krigiska Angela Merkel med en än mer krigisk kansler, de grönas Anna-Lena Baerbock. Tacka vet jag Sahra Wagenknecht ovh Tulsi Gabbard, men de har ingen chans att komma upp i hierarkin.

   För övrigt kan man mycket väl kräva en kärnvapenfri värld, blott man beaktar att alla måste avrusta samtidigt. Ett sådant förslag lades redan fram, av Michail Gorbatjov, men det har speciellt västsidan glömt för länge sedan.

 5. En fråga till er som kommenterar här, tycker ni inte som jag att frågan om klimatet är en av de absolut viktigaste frågorna idag? För att inte säga den viktigaste?

 6. Karl W, tänker på en vän som besökte en stor stad i USA, hon berättade efteråt att hon höll på att svälta ihjäl, pg a matallergier var hon tvungen att köpa annan mat än ”junk food”, och hon hade inte någon bil och hade inte råd att ta taxi till affärscentrat som låg långt borta….
  Kina har en känsla för kollektivet som USA definitivt inte har. Vad tror du att det beror på?
  Sen är det det där med den privata äganderätten som kommer att visa sig som ett problem också i Kina. Med den kommer konkurrensen….
  Nåväl, om klimatet, du skriver ”Problemet med ”klimatet” är att det dränks i propagandan och få gör något åt det.” Kolla vad Greta har gjort, det gäller att vi vuxna hakar på.

  • Vad det beror på, historien som har format dagens kultur. Människan kom till Kina för 1.5 miljoner år sedan. ”Peking man” 750,000 år sedan. För 25,000 år sedan började kungadömen utvecklas, dom finns fortfarande, som krigade med varandra, för 5,000 år sedan formades kulturen ”Kina”, Gula Kejsaren, för 2,200 bildades staten Kina – med våld (Qin Shi Huang), 1911 föll kejsardömet Kina sönder och demokratin skapades 1913. ”Demokrati” är i grunden motsatsen till kollektiv, det gäller att utmana och slå ut alla motståndare, konkurrens och strid är viktigare än enighet. 1937 invaderade Japan Kina som då var ”demokratiskt” splittrat i små folkenheter som slogs med varandra. Japans plan (fakta) var ett besegra dom en efter en. Kommunisterna kom till makten 1949, och Nationalisterna flydde och invaderade Taiwan i ett blodbad. Kommunismen blev en personkult, centrerad på Mao Zedong. DengXiaoping och hans allierade insåg 1978 att splittring betydde svaghet men enighet betydde styrka, och började forma ett samhälle där enighet var viktigare än att vinna. Kejsardömena var ju starka. Konkurrens är nu underordnad enighet i Kina. Det började man få att fungera 2010, mycket med hjälp av teknologin och en yngre generation som likt 1989 (Peking) ville ha förändringar, men nu fick sin vilja fram, i små steg. I kulturen i Kina är alltså konkurrens underordnad kollektivism. Demokrati är alltså motsatsen till kollektivism, det betyder splittring, att söka dominans, kontroll och strid. Det är därför USA är så angelägen att få in demokrati, det betyder splittring och öppning för att ta kontroll, likt Japan 1937. Härska genom att söndra. I Kina letar man idag via kommunikationsteknologin efter enigheten i kollektivism, i Sverige går man ut på gatan och skriker. Därför kommer privat ägande i Kina inte att leda till samma problem som i väst, så länge som man lyckas förhindra att ett Sverige och USA oligark-styre utvecklas. Kina stoppade ju just en sådan utveckling, Jack Ma mest känd, men det var flera involverade bakom kulisserna.

   • Karl W, mycket intressant att läsa det du skriver om Kina…hörde på Kinapodden i P1 att äldre människor i Kina gärna hade en medaljong med Mao Zedong på, p g a av de tyckte att de hade det bättre under Maos tid. Det får mig att tänka på att äldre i Ryssland demonstrerar för Stalin….Nyss talade jag med en god vän som berättade om en arbetskamrat som varit i Kina och hade lagt märke till just det du pratar om att det finns massor av små familjeföretag, han berättade om ”kvartersgjuterier”…men vi kom också att prata om att på exakt samma sätt var det i Sverige förr, varje stad hade fem gjuterier, typ. Men förr eller senare måste några konkurreras ut. Hur tänker du att man ska kunna undvika en sådan situation?

    • Kinapodden och Sveriges Radio är inte någon tillförlitlig källa, tyvärr, men det är sant att äldre människor ibland dyrkar ”revolutionen” och Mao Zedong till denna dag. Mao Zedong’s jordreform, som började 1946, var en stor framgång, och folk som var med och lever idag beskriver det som att komma till paradiset. Kom ihåg vad Kina var då. Det är viktigt. Året är 1949. Nästan 40 år av inbördes strider är över. Omkring 70 miljoner döda. Landet i spillror, medellivslängden 31 år, 90% av innevånarna lever i fattigdom och 97.5% på landet, 80% är analfabeter, 20% av barnen går i skola, 1% i gymnasiet, 0.26% på universiteten, och det finns 132 städer. Bara att kunna äta sig mätt och sova lugnt var fantastiskt. Det finns en film som väl skildrar stämningen i Kina då. Den heter ”The White Haired Girl – 白毛女”, Den vithåriga kvinnan. Historien är sann och verifierad, men bygger på 8 olika kvinnors personliga upplevelser. I korthet. En feodal bonde, ”träl”, hamnar i stor skuld till feodalherren, men han har en mycket vacker dotter. Feodalherren kräver att dottern skall bli hans älskarinna, och då skall han efterskänka faderns skuld. Fadern samtycker, och tar sitt liv. Dottern behandlas inte väl, och flyr upp i bergen, hennes hår blir vitt. De som sett henne tror hon är en demon. Även feodalherren är rädd för henne. En ung man erbjuder sig att döda demonen, men i sista ögonblicket upptäcker han att kvinnan är hans saknade syster. Sista delen av filmen är en hyllning till kommunismen. De människor som upplevde denna tid lever idag och kan berätta. Filmen är av dålig teknisk kvalitet, det var den första som gjordes under kommunismen 1949 till 1978, men väl värd att se för den som vill förstå Kina av idag. Filmen är ”Public Domain” och kan fritt delas
     https://www.youtube.com/watch?v=vRQ9BjvqBNY

     • Källa: Världsbanken. World Development Indicators online.                                              I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008.

      * Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch

      ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” – Intervju med Noam Chomsky

      Mao Tse Tung noterade att hälso- och sjukvården främst var inriktad på de 15 % som bodde i städerna och initierade en ökad satsning på landsbygden och på förebyggande mediciner. Kinas system med barfotaläkare visade sig framgångsrikt och WHO såg de som ett mönster för utvecklingsländerna.


      Dessutom genomförde Mao omfattande jordreformer som frigjorde hundratals miljoner kineser från slaveriliknande förhållanden, vilket vi påminns om av Åsmund Egge i Klassekampen 15/12 2012, sid 33.

     • Nej Kinapodden är kanske inte någon tillförlitlig källa, men att två journalister som bor /har bott i Kina intervjuas tillsammans om landet är definitivt bättre än en.. man slipper den värsta propagandan. Vilken fin film! En av de sista scenerna får mig att minnas att vi vänsterungdomar tyckte att Mao var klok, när vi hörde berättelsen om hur de livegna bönderna, efter revolutionen fick gråta och skrika ut sin bitterhet (men inte slå) mot feodalherren som nästan hade plågat livet av dem, för att de någon gång skulle kunna arbeta bredvid varandra som jämlikar…kanske var det därifrån den sk primalterapin i väst hade fått sin förebild. Men måste du ändå inte säga Karl W, att Mao Zedong och hans soldater gjorde storverk? Och att det är tack vare den tiden som Kina inte ser ut som Indien nu?

     • Själv föredrar jag att lyssna på de som var med hellre än några byråkrater på den gamla världsbanken. Mao’s jordreform, som började 1946, lade grunden till utvecklingen. Folk som lever idag beskriver det som att komma till rena paradiset. Han startade folkutbildningen och avskaffandet av analfabetismen. Mao startade även kampanjen att reducera storleken på familjerna för att höja levnadsstandarden. Den omstartades senare och gick till historien som ettbarnspolitiken. Han startade även rörelsen med ”barfotaläkare”, så primitiv den må ha varit var det ett stort framsteg. Som alla stora revolutionärer var han en urusel administratör. De mesta andra han gjorde blev katastrofer, Låt hundra blommor blomma, Stora språnget, De fyra förlegade, De fyra skadedjuren, Kulturrevolutionen, och Åter till landsbygden. Han ruskade om landet, inte till det bästa alltid, men man lärde av misstagen som vi vet.

    • ”några konkurreras ut” Det undviker man genom att flera små företag samarbetar och fungerar som ett stort. Det framgår av denna artikel.
     http://en.people.cn/n3/2019/0801/c90000-9602534.html
     Regering stöder den här formen av företagaranda och samtidigt gör det oattraktivt eller omöjligt att genomföra de plundringar som företag i väst ägnar sig åt, typiskt Google eller Facebook, eller media i Sverige, Bonniers. Alltså att oligarker köper upp, eller konkurrerar ut, småföretagen för att skapa monopol eller dominans. Jack Ma fick just smaka på ”käppen” i det avseendet. I exemplet i artikeln bildar man ett aktiebolag, småbönderna behåller äganderätten sin mark men leasar den till detta företag, företaget anställer VD och ekonom, tar lån, köper jordbruksmaskiner, brukar högteknologi, och det tidigare kanske 100 oberoende småbrukarna drivs nu som ett effektivt storbruk, med 100 aktieägare som, om dom vill, blir anställda med sjukförsäkring, pension och semester. Lagen och konstruktionen förhindrar plundringståg, att oligarker köper upp alla aktier.

  • Jag delar upp detta för annars blir det för långt. Greta-kulturen är ideologiskt baserad. Jag tror inte den kommer att åstadkomma något, utan värt om. Nämn ett enda pragmatiskt genomförbart förslag som har kommit från det hållet. Jag känner inte till något. ”Lyssna på forskarna” är kärnan, vilka ”forskare”. Dom som betalas av USA oligarkerna och oljeindustrin?? Kinas plan är pragmatisk och ger resultat redan nu. För 20 år sedan hade varenda by en egen kolgruva, och all energi i varenda hem och fabrik kom från att bränna kol på plats. Idag är alla dessa koleldar släckta, 30% kommer nu från vatten, sol och vind, kärnkraft genererar mycket. Man har alltså dels ersatt fossilbränning med ”ny energi”, sedan flyttat kolbränningen i hem och fabriker till världens renaste nya kraftverk. Detta ger bara en bråkdel av de tidigare utsläppen. Man har stoppat tiotusentals gamla förordnande kraftverk och förbättrat miljön och situation med kanske 80%. Inga siffror finns hur det var förr så vi måste gissa och bedöma. Bara CO2 utsläppen har minskat med 50%, kolförbränningen för elektricitet med mellan 40% och 50%. Man bygger alltså nya rena fossilkraftverk för att kunna stänga ner gammal förorenande förbränning, både i gamla kraftverk och i hem och fabriker.
   https://www.americanprogress.org/issues/green/reports/2017/05/15/432141/everything-think-know-coal-china-wrong/
   https://dailycaller.com/2016/02/22/china-to-close-down-1000-coal-mines/
   http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/27/c_137854981.htm

   Det är bara steg ett. Ett fossilkraftverk har en livslängd på omkring 30 år, så de moderna som byggs idag stängs alltså 2050. Då finns ny teknologi som Torium kraft, och förbättrad teknologi inom andra områden, som att göra affärer och kommunicera, en tydlig trend vi se redan idag, och nya fossilkraftverk kommer inte att behövas. Sedan leder Kina världen i plantering av växter som förbrukar CO2. Jorden blir grönare.
   https://cdni.rt.com/files/2019.02/original/5c62c309dda4c8425b8b45e1.png

   Jag har påpekat detta för media, som naturligtvis mörkar. Sanningen kunde ju undergräva den amerikanska hat-retoriken mot Kina som journalister dagligen levrar till svenskarna.

   Den stora faran är istället sensationssökare och alarmister som just Greta och journalister som driver utvecklingen åt fel håll. Exempel, elbilar, varför dessa 2.5 ton svårt förorenande miljömonster som byggs för 15 års bruk att då skrotas, när en elbil kan väga 500 Kg och fungera i 100,000 mil under 50 år. DN hade nyligen en artikel om hur havet stiger och dränker jordbruket i Bangladesh.
   ”Just när människorna skulle ta klivet upp ur fattigdomen krossade klimatkrisen deras drömmar”
   https://www.dn.se/varlden/just-nar-manniskorna-skulle-ta-klivet-upp-ur-fattigdomen-krossade-klimatkrisen-deras-drommar/
   Det är bara grov lögn, för i just Bangladesh är det inte havet som stiger utan marken som sjunker av geologiska skäl. Hela artikeln är ett falsarium precis som 100% av propagandan mot Kina.

   • Karl W, du skriver ”Den stora faran är istället sensationssökare och alarmister som just Greta och journalister som driver utvecklingen åt fel håll.”, vad säger du om den vetenskapliga konsensus som råder om klimatet?

    • Det råder konsensus att klimatet förändras, men det finns inget konsensus om mekanismerna som driver förändringen. Bara otroligt hajpade konspirationsteorier från BigBusiness och regeringar att lösningen är: ”Ge oss alla era pengar så är problemet löst.” En gång växte det skog på sydpolen, bevisligen.
     https://www.stuff.co.nz/environment/climate-news/120787344/south-islandtype-forests-flourished-near-south-pole-90-million-years-ago-study-shows
     Förändringarna är huvudsakligen naturliga och har hänt tidigare, men människan driver på. Uppvärmningen har skett upprepade gånger när jordens bana runt solen ändras från cirkulär till elliptisk. Jorden kommer närmare solen, det värmer precis som att det blir varmare ju närmare kaminen du sitter. Genom gaslagren lagrar jorden värmen, vilket höjer temperaturen omkring 30 grader och gör jorden beboelig. Haven värms upp och avger lagrad koldioxid. Havsströmmarna ändras och för upp bottenvatten under högt tryck, och koldioxiden avgår som när man öppnar en soda flaska. Permafrosten smälter och släpper ut Metanet som lagrats under den. Solaktiviteten har stort inflytande.
     https://environmentcounts.org/wp-content/uploads/2017/05/Milankovitch_Variations.png
     En typisk snyft och fejk artikel är denna.
     https://www.dn.se/varlden/just-nar-manniskorna-skulle-ta-klivet-upp-ur-fattigdomen-krossade-klimatkrisen-deras-drommar/
     Artikeln ger intrycket att det är havet som stiger av utsläppen som skapar problemen, men bevisligen är det marken som sjunker av geologiska orsaker. Hajpen runt fenomenet riktar alltså uppmärksamheten åt fel håll. Statens och storföretagens girighet driver utvecklingen mot att maximera inkomsterna. Inte anpassning och lösningar.

     • Karl W du skriver ”Det råder konsensus att klimatet förändras, men det finns inget konsensus om mekanismerna som driver förändringen.” Där har du fel. ”Teorin [om att koldioxidutsläppen på sikt påverkar klimatet] kan lämpligen delas upp i två delteorier, nämligen den (a1) om att mänskliga koldioxidutsläpp bidrar till en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären, och den (a2) om att en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären via den så kallade växthuseffekten driver på den globala uppvärmningen. Den fysikaliska förståelsen för dessa båda fenomen (a1) och (a2) är idag mycket solid, och det går inte längre att hitta artiklar som tar avstånd från (a1) eller (a2), vare sig i de ledande tidskrifterna Nature och Science, eller i mer specialiserade klimatvetenskapliga tidskrifter. Båda delteorierna går dessutom långt tillbaka i vetenskapshistorien.” Olle Häggström Chalmers

     • Att CO2 driver klimatförändringarna, är åtminstone en av de gaser som driver förändringarna, är inte en teori, det vet vi. Där det inte finns konsensus är varifrån kommer koldioxiden och varför. Att människans tillskott på CO2 är verklig vet vi. Problemet är, hur stor inverkan har den, och varför skedde samma uppvärmning så många gånger tidigare under jordens historia, trots att människa inte ens existerade. Häll ett glas vatten i sjön, och vattnet stiger, men hur mycket? Sanningen är nog att den avgörande mängden gaser kommer från havet (CO2), havsbottnarna och när permafrosten smälter (metan), och det bildar en cirkulär kedjereaktion, mer värme, mer gaser frigörs, som ger mer värme som frigör mer gaser – osv. Förloppet en gång påbörjat är så mäktigt att människan knappast kan påverka det nu. Vi måste anpassa oss. Den verkligt intressanta frågan är, vad startade denna process. Den tycks ha börjat omkring 1948. Industrialiseringen började mellan 1830 till 1870, så varför triggades denna process inte tidigare? Problemet är att BigBusiness och Greta-hysterin driver utvecklingen åt fel håll populistiskt, inte efter fakta eller realistiska lösningar utan lösningar som gynnar byråkrati, politik och storindustri. Man påstår att människan är 100% orsaken, men det är omöjligt. Det rör sig om naturens krafter och storlek människa inte kan påverka eller styra. Ändå är det ett tillfälle att förbättra miljön.

    • Varför tjatar du om ”vetenskaplig” konsensus fortfarande? Det finns ju inte och ska inte finnas! För övrigt läs på om CO2 så inser du att det är en bluff på klimatsans eller någon annan blogg som avslöjar klimatskojet!

     • “vetenskaplig” konsensus gäller den del av “vetenskapen”, ofta självutnämnd, som får anslag och tjänar pengar på att skapa ett konsensus som gynnar de som delar ut pengarna, alltså politiker och BigBusiness. Att klimatet förändras är kunskap, vilket det alltid har gjort, och förändringarna drivs av förändringar i de gasblandningar, främst CO2 och metan, som höjer temperaturen på jorden med omkring 30 grader, vilket gör liv som vi känner det möjligt. Den stora frågan är, kan vi påverka och styra detta. Troligen mycket, mycket, marginellt. Vi måste anpassa oss.

    • https://www.globaltimes.cn/page/202105/1222988.shtml
     Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg blev hånad på kinesiska sociala medier som marionett till västerländska politiker efter att hon kritiserade Kina för sina årliga utsläpp men inte kommenterade om Japans beslut att dumpa kärnförorenat vatten.
     Den 6 och 7 maj lokal tid hävdade många västerländska medier – inklusive BBC, CNN och CNBC – Kinas inverkan på klimatet och citerade data från Rhodium Group, en forskningsleverantör, som hävdade att Kinas årliga utsläpp överträffar dem för alla utvecklade nationer tillsammans.
     Greta Thunberg, den svenska tonåringen som hoppade över skolan för så kallade klimatprotester och framställs som miljöaktivist i väst, retweetade rapporten från CNN,
     ”Ja, Kina klassificeras fortfarande som en utvecklingsland av WTO, de tillverkar mycket av våra produkter och så vidare. Men det är naturligtvis ingen ursäkt för att förstöra framtida och nuvarande levnadsförhållanden. Vi kan inte lösa klimatkrisen om inte Kina drastiskt ändrar kurs, ”twittrade hon.
     Thunbergs kommentar mötte snart en enorm motreaktion på kinesiska sociala medier när översvämningar av nätanvändare kritiserade hennes ”hyckleri”.

     • Det vore intressant att veta vilka ”nätanvändare” som hånar Greta, alla kinesiska ungdomar? Eller är det kanske inte ens ungdomar? Klart som tusan att Greta måste vara ett hot mot alla kapitalister som äger fabriker i Kina( och kinesiska kapitalister). Det här är en fråga till Karl W, och till Kinapodden, hur ser ungdomarna i Kina på Greta.

  • När det gäller mat. Kina har svängt kraftigt. Fabriksmatställena som McDonalds, Pizza Hut och KFC stängs ner på löpande band och börjar bli svåra att hitta. Nu gäller traditionellt. För tio år sedan var ”organsikt” en liten hylla på marknaden, nu är det den största avdelningen. Det är GMO fritt som säljs. Stora restauranger stänger, nu är det små familjerestauranger som gäller, hemlagad mat, bokstavligen. Chefskocken på Hilton sa upp sig förra året och öppnade eget. Tre bord, och alltid någon som väntar. Ingen fabriksmat tillåten. Du får gärna komponera ditt eget mål, han lagar som du vill, du kan själv välja ut vilka grönsaker eller ingredienser du vill ha. De flesta äldre kunde aldrig tänka sig att köpa ett köttstycke ”i en plastpåse”. Man måste ju kunna lukta om det är bra. Ägg är ”free range”, och alla är inbjudna att besöka farmen. Äggen kommer i små korgar gjorda av bambu. Det är inte 100%, men det går åt rätt håll.

   • Ja, som sagt, ditt Kina påminner om mitt Sverige i min barndom på 50-talet, det fanns små matresturanger i snart sagt varje hörn av vår lilla stad….

    • Tyckte du om det?
     I så fall kan jag berätta att vägen därifrån hette
     samarbeten, centraliseringar och effektiviseringar.

     Rena rama universalverktygen för diverse politiska samhällsadministratörer i sin iver att skapa framtida idealsamhället.

 7. Ja, du Benny, du tror inte på att det finns något som heter vetenskaplig konsensus. Jag kan inte låta bli att dela några kommentarer från Flashback. Några som skriver är övertygade om att jorden är platt och att en konspiration vill få oss att tro att jorden är rund. De får svar av flera som det verkar universitetsutbildade i fysik. Skeptikerna kallar jag S, och de som litar på konsensus K.
  S: Kartprojektion. Kolla upp det!
  K: Har gjort det flera gånger . Och varenda gång förklaras det med att kartan är en projektion av en rund jord. Men du anser att man förvränger kartan för att alla ska tro att jorden är rund.
  S: Ytterligare bevis på att jorden är platt. Solen går ”ner” pga perspektiv Solar filters and sunset on a flat earth.  Filmed with DJI Mavic drone Här med bättre fokus. Tydligt att den krymper  https://m.youtube.com 
  K: Plattjords’teorin’ är en sorglig konsekvens av postmodernismens värderelativism och -nihilism. Lyckligtvis en oförarglig sådan, den orsakar ingen allvarlig skada förutom på utövaren/anhängaren, men. När samma fel- och icketänk tillämpas på viktiga frågor går det riktigt jävla illa, och tro mig – det händer. 
  K: Jag undrar bara om du ser denna konspiration som rimlig. Alla dessa miljontals människor genom århundradena som utbildats till byggnadsingenjörer, sjöfarare, lantmätare, piloter, rymdindustrin etc etc. I alla länder! Hur är det möjligt att ingen utbildad person hoppar av och berättar? 
  K: I n g e n som blivit utbildad i berörda branscher har slagit larm. Du kan väl åtminstone för egen del fundera på hur det skulle kunna vara möjligt? 
  K: Är det endast jorden som är platt, eller gäller det alla planeter, solar och stjärnor? K:
  K: Detta är djupt fascinerande. Läste du alla yrkesgrupper som direkt måste ta hänsyn till jordens form ovan? De måste ju i sina arbeten jobba med jorden runda form, de skulle direkt hamna i extremt besvärliga situationer om de räknar med att jorden är rund, fast den egentligen är platt. Direkt, första dagen i sina yrkesverksamheter.
  S: Så, enligt dig är jag en religiös extremist pga att jag eftersöker bevis för en sfärisk jord? 
  K: Ja du tror att alla fysíker, astronauter, piloter och astronomer ingår i en gigantisk konspiration, frågan är bara varför skulle dessa personer delta i sagda konspiration? 
  K: Man plockar ihop evidens efter evidens som ingen klarar av att falsifiera, och till slut råder ett konsensus. Konsensus i dag är att jorden är en sfär. Dina försök att falsifiera något av de evidens vi har håller inte. 
  K: Du har aldrig funderat på hur fartyg och flyg kan navigera numera när de går efter en sfärisk jord, trots att den är platt? 
  K: Om vi nu skippar de gamla sjöfararna och i stället koncentrerar oss på de tiotusentals flyg och fartyg som dagligen navigerar på jorden. Hur kan de hitta på jorden om de inte känner till hur den ser ut? 
  ——————————————————————-
  Och jag kan inte låta bli att tänka på klimatdebatten.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here