Tio myter om Israel

28
3865

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad idag också.

Här presenteras för Ulf Karlströms recension av boken ”Israels ockupation av Palestina – en ny bok av Ilan Pappe”, och därefter bokförlaget Karnevals beskrivning.


Israels ockupation av Palestina – en ny bok av Ilan Pappe

Ilan Pappe är israelisk historiker, utbildad vid Hebrew Universitetet, Jerusalem, men sedan många verksam utanför Israel, f n som professor i historia vid universitetet i Exeter, England. Han har skrivit ett flertal böcker om Israel-Palestina, och blev nog först känd i Sverige genom boken ”Den etniska rensningen av Palestina” (Karneval, 2007). Där visar han bl a hur fördrivningen av palestinier 1948 – al Nakba – var planerad, och inte en tillfällighet, eller ”frivillig” utflyttning som sionisterna maliciöst påstår.

Nu har Björn Eklund och förlaget Karneval återigen gjort en stor insats för skringra propagandadimmorna kring staten Israels folkfördrivning, ockupation och förtryck av palestinierna – ”Tio myter om Israel” (2017, på sv. 2020; 206 sidor).

I 10 kortare kapitel, cirka 10-20 sidor, tar han upp samma antal myter, här anpassade berättelser, som staten Israel sprider i läroböcker och officiella sammanhang. Pappe bemöter dem sakligt och väldokumenterat, med referenser. De myter Pappe har valt att bemöta är relevanta för att förstå dåtid, nutid och framtiden för Palestinas folk.

Boken är också försedd med förord, slutsatser och en kronologi över viktiga händelser. Den senare börjar med 1881 då ryska pogromer startar och varar till 1884. Schematiskt kan man säga att det är då den sionistiska rörelsen i Europa uppstår.

De ämnen som Pappe behandlar är bl a ”Palestina var ett öde land, Sionism är judendom. Sionism är inte kolonialism, Palestinierna lämnade frivilligt sitt hemland, Myter om Osloavtalet 1993, Myter om Gaza och Tvåstatslösningen ärden enda framkomliga vägen”.

I förordet ger historikern Pappe den hederliga deklarationen: ”Det är inte en neutral bok; den utgör ännu ett i raden av försök att återställa balansen till förmån för de koloniserade, ockuperade och förtryckta palestinierna i landet Israel-Palestina”.

I det första kapitlet dissekeras myten om hur immigranter – bosättare! – fann ett nästan tomt land och odlade upp öknen så att landet blomstrat. Så står det på Israels utrikesdepartement officiella webbsid. Ett citerat arbete refererar en osmansk registrering från 1878 där den totala befolkningsmängden i Palestina var något mindre än 0,5 miljoner, varav 87 % muslimer, 10 % kristna och 3 % judar. Landet var uppenbarligen inte ”tomt”.

Andra källor, vid tiden före första världskriget pekar på bördigt, agrart präglat Palestina, men även med ett välutvecklat stadsliv, med affärskontakter både mot Euroa och österut med andra arabkisktalande delar av det ottomanska riket. Ingmar Karlsson anspelar med titeln på sin bok ”Bruden är vacker, men har redan en man” (2012) på ett telegram 1899 som två rabiner sände vid en resa i Palestina. Landet var redan upptaget.

Den statliga israeliska propaganden är således osaklig, för att inte säga lögnaktig.

I tredje kapitlet demonteras myten att sionism är judendom. Det är en viktig punkt eftersom dagens sionisterna stämplar kritik mot dem som antisemitiskt. På 1800-talet var det självklart att man kunde bekänna sig judendom, utan att vara sionist.

Upplysningstänkande och socialism, som t ex Bund, medförde ett mått av sekularisering och förhoppningar bland judar att kunna assimileras i sina länder. Att då börja tala om en egen stat skulle kunna driva fram mer antisemitism. När dessa s k reformister konfronterades med sionismen tog de kategoriskt avstånd från den.

I Tyskland förkastade Reformisterna tanken på en judisk nation, och strök tidigt i sina böneritualer ”Eretz Israel”, vilket betyder återvända till och återuppbygga en stat, eller kort Israels land. Kritiken upphörde först efter Andra världskriget och särskilt efter 1948, med utropandet av staten Israel. Idag sluter många mosaiska bekännare upp bakom Israel, men det gäller inte alla. Således lever ännu den gamla motsättningen mellan sionism och judendom kvar.

I sjunde kapitlet bemöter författaren myten att Israel är en demokrati, med tillägget, riktat till sina understödjare i Europa och USA – den enda demokratin i Mellanöstern. Pappe ger många skrämmande exempel på hur palestinier i Israel och på de ”upplyst ockuperade” områdena har behandlats. Följande stycke får illustrera detta:

Ligor av bosättare ”har ägnat sig åt dagliga kränkningar av palestinierna: ryckt upp deras träd med rötterna, förstört deras skördar eller slängt iväg skott på måfå mot deras hem och fordon. Sedan år 2000 har inrapporterats minst 100 sådana angrepp per månad i områden som Hebron där de 500 bosättarna – med israeliska arméns tysta medgivande – har plågat den palestinska lokalbefolkningen på ännu brutalare sätt”. Kort sagt, Israel är ingen demokrati, utan en kolonial nhybyggrstat, eller en apartheidregim.

Avslutningsvis diskuterar Ilan Pappe påståendet att tvåsatslösnngen är den enda framkomliga vägen till fred ochfrihet för palestinierna. Den fortsatta uppstyckningen av Västbanken, med murbygget, har skapat en schweizerost med stora hål. En s k palestinska stat skulle bestå av bantustans, och omöjliggöra byggandet av ett självständigt och oberoende Palestina. Det är också sionisternas avsikt. Jag delar därför Pappes syn på tvåstatslösningen som en sionistisk önskedröm, och en palestinska mardröm.

Schweizerost. Bild Freeimages.com

Läs boken, köp boken för att stödja Karnevals utgivning och ge bort den till bekanta som inte är insatta i Israels folkrättsbrottsliga politik. Skriften är en utmärkt, kortfattad introduktion.

Bokförlagets presentation https://www.karnevalforlag.se/bocker/tio-myter-om-israel/

Tio myter om Israel
Trots att konflikten ­mellan ­pale­stinier och judar om landet ­Palestina/Israel har pågått i mer än 70 år tyder ­ingenting på att den skulle vara på väg att få sin lösning.

Ett viktigt skäl till att ­konflikten kan fortgå är att vår bild av den ­bygger på en rad seglivade ­myter. I Tio myter om Israel ­ställer Ilan Pappe tio av de mest centrala myterna mot vad den historiska forskningen faktiskt säger.

Tio myter om Israel enligt Ilan Pappe:

1. Palestina var ett land utan folk

2. Judarna var ett folk utan land

3. Sionism är judendom

4. Sionism är inte kolonialism

5. Palestinierna lämnade sitt land frivilligt 1948

6. Sexdagarskriget påtvingades Israel

7. Israel är en demokrati

8. Osloavtalet var en verklig fredsprocess

9. Gazakriget var ett krig i självförsvar

10. Tvåstatslösningen är enda lösningen

Ilan Pappe, född i Haifa 1954, är profes­sor i historia och föreståndare för European Centre for Palestine Studies vid University of Exeter, England. Han har tidigare varit verksam vid ­Hebrew University i Jerusalem, University of Oxford och Haifa University. Ilan Pappe har skrivit en rad böcker om Israel och Palestina, bl.a. följande:

The Rise and Fall of A Palestinian Dynasty: The Husaynis 1700 1948 (2017),
The Biggest Prison on Earth: A History of the Israeli Occupation of Palestine (2015),
Israel and South Africa: The Many Faces of ­Apartheid (2015),
The Making ­of the Arab-Israeli Conflict, 1947 1951 (2015),
The Idea of Israel (2014).

”Ilan Pappe är en av de mest profi­lerade israeliska dissiden­terna i exil. Han är också en av de få israeliska ­betraktarna av konflikten som skriver om den pale­stinska ­sidan med genuin kunskap och empati.” Avi Shlaim, israelisk historiker vid university of Oxford, i Guardian

”Den sionistiska framställningen av hur det omtvistade landet en gång blev staten Israel baseras på en samling myter som på ett raffinerat sätt ifråga­sätter palestiniernas moraliska rätt till området. Gängse medier och politiska eliter i Väst accepterar ofta dessa myter som odisputabla sanningar och som ett berättigande av israeliska handlingar. Den tysta acceptansen av dessa myter kan ofta förklara västmakternas ovilja att ingripa med kraft i en konflikt som har pågått ända sedan den israeliska statens tillkomst. Den här boken utmanar dessa myter som vanligen framstår som odiskutabla sanningar i den offentliga debatten. Det rör sig, enligt min uppfattning, om förvrängningar och lögner som kan och måste tillbakavisas genom ett noggrant studium av de historiska vittnesbörden. Bokens tema är att ställa populära föreställningar och historiska realiteter mot varandra. I varje kapitel kommer svag­heterna i gängse uppfattningar att avslöjas, när dessa kontrasteras mot ­historieforskningens nuvarande ståndpunkt.” Ilan Pappe

Föregående artikelAmbassadör Rolf Ekeus talar vid mötet ”Sveriges regering måste signera och Sveriges riksdag måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Nu”. Lyssna!
Nästa artikelCIA Army i Afghanistan: Vilka är dess medlemmar och hur fungerar den?
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

28 KOMMENTARER

 1. Svidande sanningar. Som måste sägas. Och spridas. För som det står i Johannes 8:32 ”sanningen skall göra er fria” och världen behöver bli fri från sionisternas lömska grepp! Så, tack för att du uppmärksammar de alltigenom falska grunderna genom vilka Palestinierna blev bestulna av sitt hemland. Palestinierna berövades hus/hem, egendom/land och frihet av en samling horder som far från världens olika hörn för att roffa åt sig, med västländers goda minne. Hela det sionistiska projektet bygger på otaliga lögner, inklusive religiösa. Världen har fått upp ögonen för alla sionistiska lögner och det 21:a seklet kommer att bli det som begraver sionismen för gott!

 2. Vad säger rabbinska judendomen om vad som skiljer judar och icke-judar?
  MICHAEL HOFFMAN • 21 SEPTEMBER 2020 •
  Ingenting i denna studie ska tolkas som att ge hjälp och tröst till judhatare, antisemiter eller pseudokristna som riktar avsky mot eller förespråkar förtryck av judiska personer. Vårt arbete innebär analys av grymma idéer och texter; inte människor .
  Som goyim(hedningar), judiska personer är helt mänskliga varelser som förtjänar värdighet, respekt, medkännande förståelse och kärlek, eftersom de har gjorts i Guds avbild och likhet. Kristna uppmanas av vår Frälsare att ”älska dina fiender, välsigna dem som förbannar dig, gör gott mot dem som hatar dig och be för dem som föraktfullt använder dig och förföljer dig.” (Matteus 5:44). Dessa är bland de mest djupgående, kontraintuitiva visdomsord som någonsin har talats, och exemplifierar kärnan i de troendes teologi som utgör den sanna Klal Yisroel (folket i bibliska Israel).
  https://www.unz.com/article/what-does-rabbinic-judaism-say-about-what-makes-jews-and-gentiles-different/

 3. ISRAEL BEVÄPNAR NYNAZISTER I UKRAINA
  Löfven som inte tycker man skall prata med SD pga deras rasistiska rötter som även C har, men tiden har plånat ut C:s rasistiska rötter, så ingen minns dem längre Den som mindes dem längst var DN:S Wolodarski som så sent som år 2006 tyckte att det var ett problem att Centern inte hade gjort upp med sitt förflutna. I partiprogrammet 1933 stod det att partiet skulle kämpa mot ”inblandning av mindervärdiga utländska raselement” och vidare ”skydda folkmaterialet mot degenererade inflytelser.”
  Däremot har Löfven och resten av gänget ingenting emot att ge en miljard kronor till Ukraina som skyddar nynazister och även nyligen låtit Azovbataljonen (hårdföra nynazister) ingå i Ukrainas reguljära arme.
  Efter statskuppen i Ukraina har nynazisterna vuxit sig starkare, trots miljardbelopp från Sverige som skulle värna demokrati
  Dessutom Ukraina har ungdomsläger, fulla med nazistiska symboler och i en intervju med The Guardian sagt att hälften av dem som arbetade där var nynazister.
  Azovbataljonen attackerar läger med romer över hela landet, bränner ned dem och hotar dem att lämna Ukraina.
  Det finns bilder på Azovbataljonens hemsida där de visar upp typiska israeliska vapen. Israeliska försvarsministeriet har vägrat att förneka att de skickar vapen till Azovbataljonen..
  Max Blumenthal och Ben Norton som är duktiga faktasamlare berättar i videon om Azovbataljonens utländska krigare som tränar med dem tänkte bomba moskeer och synagoger i Frankrike, blev ertappade och man fann enorma vapengömmor hos dem..
  Max Blumenthal säger att han inte är förvånad då Israel tidigare givit stöd till länder som sysslar med folkmord på uppdrag som han tror av USA.

  https://www.youtube.com/watch?v=0txqZUjAp3s

  • Klart att marktjuvarnas och barnamördarnas enhet israel beväpnar nazister. Redan på 1930-talet ingick sionisterna ett avtal med självaste Hitlers Tyskland. Samme Hitler som de senare stämplar som ond. Haavara avtalet förevigades med ett mynt där på ena sidan står Rothschilds stjärna och på den andra nazi tecknet. Alltså sionism och nazism har mycket mer gemensamt än det vi leds att tro.

   https://www.globalresearch.ca/israel-is-arming-neo-nazis-in-ukraine/5650478

  • Löfven har inget emot nazister i andra länder än Sverige eftersom nazister kan komma till nytta för EU och USA i deras kamp för globalismen! Löfven har inget emot att skicka pengar till islamister i Syrien heller eftersom S är lierat med Muslimska Brödraskapets gren i Sverige som ger klanröster i valen. Löfven har inget emot nynazisten Navalny för han anses göra sitt ”jobb” i Ryssland…Inte tyskarna heller för övrigt. Israel har inget emot att använda islamister och nazister för smutsgörat i Mellanöstern och det är en skymf mot ordet demokrati att kalla ockupations och apartheidstaten Israel för demokrati! Sossarna hade inget emot att vara på tyskarnas sida under andra världskriget och det var man tills man insåg att Tyskland skulle förlora! Att Löfven ”bekämpar” nynazister i Sverige är inte för att S haft något mot nazismens ideologi utan det är för att nynazisterna är opposition mot sossarnas egna maktambitioner. Ett exempel på en gammal sosse som först var fascist/nazist är Ragnar Edenman (Ericsson) som bytte både namn och parti när han insåg vart det var på väg med Tyskland i kriget! Japp, samma Edenman som ledde Palmekommissionen!

 4. Ytterligare svidande sanningar. Som måste sägas högt. Och spridas. För som det står i Johannes 8:32 “sanningen skall göra er fria” och världen behöver bli fri från sionisternas lömska grepp!

  Fråga: Vad är det som gör att lilla-Britanniens elite (vars säte är The City of London) fört krig på olika sätt mot Ryssland under så lång tid? ”Most wars that Russia had to fight had an English “hand” behind them. It supported Sweden in its war with Russia, it supported Turkey in numerous Russian – Ottoman wars, it supported Japan in their war on Russia and the list can go on and on. The Crimean war was one of the exceptions where they actually fronted up for the fight. The very good rhetorical question that nobody seems to be asking – what on earth they were doing there in the first place?!

  The most devastating of those wars, the WWII, had England’s full support and encouragement for Nazi Germany to attack Russia .That way they were hoping to get rid of BOTH their enemies at once.”

  Svar: ”What also greatly contributes to this mortal conflict, is the ingrained Zionistic hatred towards Russia. The reason for it I believe is well known – centuries ago most of them were expelled from Russia, from an enclave known as “Khazaria” (roughly above and between Black and Caspian seas), as they were making life a living hell for their Russian neighbours.”

  Nothing has changed, just ask the Palestinians!

  http://thesaker.is/the-mortal-battle-of-the-perfidious-albion/

  • INTEGRITY INITIATIVE HUR DEN LEDER OSS I KRIG
   England står för mycket ont i världen, men kommer undan i skuggan för USA. De bönade och bad Eisenhower som först inte ville krossa Mosaddeq, den demokratiska presidenten i Iran, och satte lögner i hans öra för att han skulle gå med på det. De hotade med att Sovjet få inflytande i Iran, om de inte gjorde statskuppen.
   Integrity initiative är organisationen som är så djävulsk så ingen kan förstå att den existerar, den arbetar på uppdrag av engelska staten.

   De sprider medvetet falsk information för att nå sitt mål. Målet är att förgöra Ryssland.
   Nedan en länk till fakta om organisationen av Max Blumenthal. De döljer sig väl, men en journalistvän till Max knackade på deras lokal i London och ville intervjua dem, men blev utslängd.
   De stänger twitterkonton och lägger locket på för nyheter som inte passar in.

   Organisationen försöker frysa ut journalister som inte har rätt åsikt, och de som har kontakt med journalisterna på deras svarta lista blir också utfrysta.
   De ger pengar till filmskapare som gör filmer där de onda skall vara ryssar, och allra mest vill man se att det görs filmer där man visar den otäcka ryska staten då någon blir fängslad, hur den skall plågas.
   De har verkligen lyckats bra. Möter ofta personer som säger ex. Putin är inte klok, och de är så vana vid att alla tycker likadant och bara håller med så de kan inte ens motivera varför de tycker så för de har aldrig behövt göra det. När jag då frågar: varför tycker du att Putin inte är riktigt klok, blir det dödstyst och jag fick inget svar på ett bra tag, tills personen slutligen säger: för det där med Krim. Vad är det med Krim frågar jag, då får jag aldrig något svar tillbaka utan tystnad.
   Så effektivt har SVT:s indoktrineringskampanj fungerat.

   https://www.youtube.com/watch?v=doip79-pYn0&t=474s

   )

    • När det gäller Martin Kragh som du skrivit mycket om, så ser man hur farligt det är för en journalist i en stor media som Aftonbladet att skriva om honom. Åsa Linderborg blev totalt krossad, då hon framställde misstankar om att Kragh samarbetat med den brittiska underrättelsetjänsten. M16 är enligt Max Blumenthal involverat i Integrity Initiative.

    • Ola Tunander, professor vid Peace Research Institute Oslo höll ett föredrag med rubrik ” Den djupa staten på grunt vatten” hos FIB/Kulturfront. Han disputerade 1989 vid Linköpings universitet på en avhandling om marin militärstrategi, vapenteknologi och geopolitik Han berättade att det var många amerikanska ubåtar i Östersjön, och hur de dolde att de var amerikanska fick han höra på en middag med högsta ledningen i USA. Han talade även om att vid ett tillfälle då det var stora tidningsrubriker om en rysk ubåt, så tog det så lång tid för Försvarsmakten i Sverige att erkänna att det var en svensk ubåt, så alla trodde fortfarande att det var en rysk ubåt.
     Nu väntar jag bara på att man skall anklaga Ryssland för att det var deras ubåt som för 26 år sedan gjorde ett hål i Estonia så fartyget sjönk. Svenska Försvarsmakten har redan förnekat att det var svenska u-båtar, så vem står på tur? om inte Ryssland. Nu kan man anklaga dem för vad som helst och alla kommer att tro på det.

     • Jag tänkte som du. Och jag tror att Anders Björk har rätt i att det inte var en ubåt även om han tycks ha sagt det för att avfärda att det var en svensk.
      Hålet kan ha ’förbättrats’ ovan vattenlinjen under den långa tid som västmakterna haft på sig att manipulera.
      Ett vittnesmål påstod ju sig ha sett en vit farkost vid hålet. Så var beredd på att utomjordingar kommer i fokus härnäst 🙂

     • Är faktiskt förvånad över att man inte anklagat Ryssland för sänkningen av Estonia än.
      För i just detta fall så var det ju främst Ryssland som hade motiv att sänka fartyget om det nu handlade om en medveten handling och inte ett misstag.
      Fartyget fraktade stundom sovjetiskt militärt material och flera vittnen har berättat att på den sista turen kördes två millitärlastbilar på sist av alla.
      Här kan verkligen ryska intressen ha gjort sitt yttersta för att Estonia inte skulle komma fram till svensk hamn.

     • Ryssland under Jeltzin hade inte många ubåtar operationella och hade inget med Estonia att göra! Visst smugglades militär teknik och vapen men ofta var det korrumperade f.d sovjetiska militärer som stod bakom! Men visst, säkert kan propagandan koka ihop ännu en osammanhängande story om hur Putin redan då hade makt nog att se till att Estonia sjönk som en gråsten! (Och eftersom Putin beskrivs som närmast övermänsklig så visste han att agera när en av de värsta stormarna i mannaminne drog fram över Östersjön, det hade han räknat ut i månader i förväg med sin enorma intellektuella kapacitet som får Bond-skurkar att framstå som skolelever!) OBS! Allt som liknar ironi i mitt inlägg är bara ett sammanträffande och har alls inget att göra med nutida fulmedias beskrivning av Putin!

     • Den nygamla cirkusen med Estonia fortsätter ända upp på högsta politisk ort! Varför kan man fråga sig? Det kan ju knappast vara smuggling av vanlig krigsmaterial från forna Sovjet som gjorde att politiker i Sverige snabbt ville begrava hela skiten, helst i betong om det gick! Det hela är nog i stället frågan om smuggling av riktigt hemlig teknik som t ex små kärnladdningar möjliga att få ner i en resväska eller liknande som det är frågan om! Kanske Sverige skulle hjälpa USA och Nato att få tag på denna teknik och se hur sovjeterna löst det tekniskt och det är detta som den svenska regimen vill dölja! Skulle vara en skandal utan like och säkert slutet för S som parti om detta kom ut. Inte konstigt att sossarnas hela propagandaapparat och det korrumperade rättssystemet med åklagare i spetsen hotar folk att rota i det hela, även utlänningar hotas precis som om Sverige hade den självpåtagna rätten! I ljuset av detta så förstår man Mona Sahlins vurmande för att täcka över vraket med betong eftersom det absorberar radioaktivitet och hindrar snokande dykare! Jag tror sossarna i vilket fall som helst kan sova lugnt, antingen har ryssarna redan hämtat prylarna eller har USA gjort det och det var kanske därför som någon klippte upp detta hål i skrovet! Spekulationer? Javisst, men hemlighetsmakeriet måste ha en större orsak än smuggling av vanligt krigsmaterial från forna Sovjet!

   • ”De hotade med att Sovjet få inflytande i Iran, om de inte gjorde statskuppen.”
    Precis samma argument återanvändes ca 25 år senare 1979 denna gång MOT shahen som ville kunna samarbeta med både väst och öst.

 5. Vivi-Ann Månsson skriver: ”Nu väntar jag bara på att man skall anklaga Ryssland för att det var deras ubåt som för 26 år sedan gjorde ett hål i Estonia så fartyget sjönk.” Jag befarar detsamma. Diskuterade detta med min son – innan jag läste Vivi-Ann Månssons kommentar – och vi kom fram till att en fortsättning om rysk skuld
  är att vänta. Upplägget pekar därhän.
  Ulla Johansson

  • Jag råkade under några år vara kollega till Estonia-olyckans utredningsledare Kari Lehtola innan han tillträdde denna tjänst. En bror till en av mina bekanta var med på färjan och lyckades rädda sig. ”När jag fick veta om olyckan var jag ganska säker på att brorsan fanns bland de räddade”, sade han samma dag till mig. Han var erfaren på sjön och en perfektionist i att beakta alla omständigheter vad gäller säkerhet. Dock behövde även han en portion tur för att det lyckades.

   Estonia drabbade Estland hårdast. Det kan vara svårt i sådana situationer att komma till rätta med att det som hände faktiskt hände, men jag tror personligen att rapporten varken döljer eller har missat något väsentligt.

 6. På en annan blogg pekar dom på att Sovjet vore dom enda som hade anledning att sänka fartyget om det skedde pga vapensmuggling från Sovjet.
  Som av en händelse släpps detta när Nordstream 2 ska hindras.

  Men om det var sabotage och Sverige var den verkliga måltavlan av andra skäl vore det mycket lämpligt att ha vapensmugglingen att skylla på.
  ”När Estonia sjönk 1994 omkom 63 poliser. De deltog på en konferens ombord på färjan. Fartygsolyckan blev ett dråpslag mot Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media. Dammegård (2016) är övertygad om att flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som skulle kunat avslöja osanningar kring Palmemordet.”
  I en Expressenartikel står det att 5 av 67 överlevde dvs 62 dog
  Men jag har ingen källa på webben som jag kan hålla med om resten av deras resonemang så jag anger inte länken.
  Min uppfattning är att det inte minst i samband med Palmemordet är en så hög brusnivå dvs så mkt desinfo och absurda påståenden blandade med en andel mer sunda resonemang att det ter sig sannolikt att dom som sprider infon skyddar sig på det viset.
  Jag tror iaf att en del av dom vill nå ut med nånting relevant.
  Tex att dom vill uppmärksamma poliserna som tänkbar måltavla men samtidigt anser det för farligt att peka ut väst eller har en agenda att alltid angripa S , Ryssland mfl hatobjekt.
  Så då blir det en absurd anklagelse mot GRU både för Palmemordet och Estonia bara som exempel.
  Att det förekommer ett sånt enormt brus i debatten om Palmemordet säger nog en del om hur känsligt ämnet är.
  Men att poliserna vore föremålet för sabotaget kan likväl vara en förklaring.

  Palme mördades ju sannolikt pga hans nära förestående möte med Sovjet vilket störde imperiets planer.

  • Jag är helt övertygad om att CIA mördade Olof Palme, oavsett vem som utredarna pekar ut som mördare så tror jag att CIA är arkitekten och plånboken bakom mordet.
   Lyssnade på Carl Bildt i en intervju, då han inte lät trovärdig i sina svar då han påstod att Palme kände till att han delgav USA hemlig information från svensk försvarsmakt. Ingvar Carlsson blev fruktansvärt upprörd över vad Carl Bildt sa, och menade att Palme visste absolut ingenting och skulle aldrig acceptera det, då han ville ha ett neutralt Sverige.
   Då slog det mig att det var CIA som mördade Palme. Nu när jag vet hur de gör sig kvitt ledare i länder som inte faller dem i smaken. Palme har ju retat upp USA mer än någon ledare i Sverige och hans ord var hårda då han anklagade USA för kriget i Vietnam, och ilskan var äkta då han påpekade det avskyvärda när en nation med maktspråk tvingar en annan nation till underkastelse. USA var rasande och slängde ut svenska ambassadörer från USA och tog hem sina egna, det tog 2 år innan de på nytt kunde ha en normal diplomatisk förbindelse med Sverige. USA ville nog ersätta Palme med Carl Bildt.
   Ny bok anklagar CIA för Palmemordet, de kommer också fram till den slutsatsen att det skulle bero på att Palme ville söka kompromisser med Sovjet för ett kärnvapenfritt Europa.
   ”I underättelsetjänsternas spindelnät. Varför mördades Olof Palme, Uwe Barschel och William Colby?” heter en nyutkommen bok av journalisten Patrik Baab och den amerikanska politikern Robert E. Harkavy.

   Boken bygger på tio års efterforskningar.
   CDU-politiker Uwe Barschel var premiärminister i Schleswig-Holstein från 1982 till 1987. Han hittades död på ett hotell den 11 oktober 1987 i Genève.

   I hans fall ska motivet ha varit att han varit inblandad i Iran-Contras-affären.William Colby sparkades från posrten som CIA-chef 1976 och blev därefter jurist vid Nugans bank i Australien. Denna bank var en penningtvättinrättning för CIA:s drog- och vapenpengar, hävdar författarna.

   Baab tror också att banken var ett CIA-fasad som också skötte dess vapenaffärer,Olof Palme, Sveriges premiärminister 1982-1986, mördades på Stockholms gator den 28 februari 1986.

   ”Vi har en diskussionsrapport från Secret Secret Planning Staff, sekretariatet för Natos hemliga Stay Behind-armé, daterat den 15 december 1985. Detta visar att CIA och MI6 beställde mordet på Olof Palme”, säger Baab.

   Mordet ska ha utförts av en tidigare iransk sekreterare, som hade CIA-utbildning. Motivet för mordet var att Nato hade oroat sig för att Palme skulle söka kompromisser med Sovjetunionen för att uppnå ett kärnvapenfritt Europa.

  • Var det inte självaste Hitler som mördade Palme från sin bunker? Har detta inte klarlagts bortom all tvivel av CIA-spionen Calle Bildt? Varför anklagar du då sovjet?

  • Trams! Palme skulle till Moskva för att få absoluta bevis för att ubåtarna kom från Nato och måste stoppas! Där har du motivet för CIA att fimpa Palme och varför man tillsatte en clown som ledare för utredningen om mordet! Och det har ju senare visat sig att alla riktiga ubåtar (alltså de som inte försvaret fantiserade ihop), förutom fyllenavigerade U-137, kom från Natoländer!

 7. Till sakfrågan: Den 30 september 2000 dödades Palestiniern ich pappan Jamal al-Durrah medan ha försökte skydda sin son från barnamördarnas kulör. Sonen blev britalt mördat. Likaså pappan. Än idag har inte mördarna ställts inför rätta. Varför frågar någon. Jo, desa äro ”utvalda”. Utvalda av vem? Det är frågan – kanske djävulen!

  https://www.presstv.com/Detail/2020/10/01/635438/Palestine-Gaza-child-Killing-Israeli-forces-Muhammad-al-Durrah

 8. Svidande sanningar. Som måste sägas. Och spridas. För som det står i Johannes 8:32 “sanningen skall göra er fria” och världen behöver bli fri från sionisternas lömska grepp!

  ”here in the United States, where we are Israeli occupied territory. the genocidal Zionist movement that will continue to murder and expel the Palestinians, to steal more land, to take over the holy places of nearly four and a half billion Christians and Muslims, on behalf of a religion that claims maybe 15 million people worldwide, a tiny proportion of the Abrahamic monotheists, ”

  https://www.presstv.com/Detail/2020/10/08/635933/‘US-Ambassador-to-Israel-is-organized-crime-figure’

 9. […] Red: Ryssland är ingen diktatur, inte ens i uttalanden av dess huvudfiende USA, och dess lydland Sverige. Ukraina, som deltar i ”Eurovision Song Contest” förbjöd i mars 2022 12 oppositionspartierenligt the Guardia och har senare utvisat landets ledande oppositionspoilitiker. https://www.globalpolitics.se/ukraina-har-slutgiltigt-forbjudit-alla-tolv-politiska-oppositionspartier-bl-a-ukrainas-socialistiska-parti/. Regeringen i Ukraina är påtagligt nazitolerant och har rest nya statyer över nazikollaboratören Bandera enligt bl.a. SvT, New York Times mot israeliska protester. Lett till protester från israeliskt håll. (https://forward.com/news/462916/nazi-collaborator-monuments-in-ukraine/ )(https://www.globalpolitics.se/ledande-politiker-sd-ar-ett-allvarligt-hot-mot-demokrati-men-hur-ar-det-med-zelensky-och-potoshenko/). Rapporterna om Kiev-regeringens nazitolerans har tystnat alltmer sedan kriget bröt ut. Israel har stora brister i sin ”demokrati”. Påminner om apartheiden, om de stora protesterna i Israel att mer eller mindre upphäva domstolsväsendets oberoende, vilket även DN rapporterade. Läs gärna också Chris Hedges: Israel och den judiska fascismens uppkomst Det här handlar protesterna i Israel om. Tio myter om Israel. […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here