Den etniska rensningen av Palestina, och 10 myter om Israel av israelisk historiker.

9
2753

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som tyvärr är lika aktuell som alltid…

Denna artikel om Den etniska rensningen av Palestina på Karnevals förslag har skrivits av Gunnar Olofsson.


Den etniska rensningen av Palestina

För judarna i Palestina var 1948 året då de vann sin frihet och självständighet.

För palestinierna innebar händelserna 1948 att de förlorade sin frihet och stora delar av sitt land.

Alltsedan 1948 har historiker tvistat om vad som egentligen hände detta avgörande år.

Enligt en länge dominerande israelisk historieskrivning, som också haft stort genomslag i Västvärlden, så flydde pale­stinierna frivilligt eller på order av de invaderande arabiska arméerna. Denna uppfattning kom senare att ifråga­sättas, inte bara av palestinska akademiker, utan även av ­israeliska så kallade ”nya historiker”, bland andra Ilan Pappe.

I sitt internationella standardverk, Den etniska rensningen av Palestina, som nu utges på nytt i Sverige, hävdar författaren att händelserna 1948 bäst kan beskrivas som en regelrätt etnisk rensning.

Palestiniernas väpnade styrkor ska utplånas och den palestins­ka be­folkningen ska fördrivas till utanför statens gränser.

Så var det centrala budskapet i Plan Dalet, som utarbeta­des av det judiska ledarskapet i Palestina i mars 1948. Planen­ förverkligades och resulterade i att omkring en ­miljon ­palestinier­ tvingades fly sina hem, att tusentals civila ­mas­sa­­krerades, att hundratals byar, stadsdelar och hela städer förstördes eller tömdes på sin arabiska befolkning.

Att beskriva och erkänna detta ”brott mot mänsklighe­ten”, menar Ilan Pappe, är ett nödvändigt första steg mot fred och försoning i de båda sönd­rade länderna.

OM FÖRFATTAREN
Ilan Pappe, född i Haifa 1954, är professor i historia och föreståndare för European Centre for Palestine Studies vid University of Exeter, England. Han har tidigare varit verksam vid bland annat Hebrew University, Jerusalem, University of Oxford och Haifa University, och har har skrivit en rad böcker om Israel, Palestina och Mellanöstern. Senast Ten Myths About Israel (2017), The Rise and Fall of A Palestinian Dynasty: The Husaynis 1700-1948 (2017), The Biggest Prison on Earth: A History of the Israeli Occupation of Palestine (2015), The Making ­of the Arab-Israeli Conflict, 19471951 (2015, reviderad utgåva) och The Idea of Israel (2014).

Redaktören: Ilan Pappe har också skrivit boken Tio myter om Israel.

UR FÖRORDET
Det är en stor glädje för mig att för svenska läsare få presentera denna nya upplaga av Den etniska rensningen av Palestina. Sedan boken kom ut 2006 har jag brevväxlat med otaliga läsare som klargjort hur boken fortsätter att upplevas som relevant. Bo­kens relevans visar sig på två sätt.

För det första genom den utbredda accep­tansen av begreppet etnisk rensning för att beskriva händelserna 1948. Det verkar som om en hel rad forskare i början tyckte att benämningen var alltför hård och överdriven. Efter att boken utkommit verkar emellertid detta ha blivit den van­ligaste benämningen på händelserna 1948. Det innebär att detta är en berättelse om ett brott, att vi vet vem som begick det och att vi tillsammans kan tänka över hur man bäst kan åtgärda det.

För det andra verkar det som om begreppet etnisk rensning passar väl som benämning, inte bara på den israeliska politiken 1948, utan också på den israeliska strategin ända sedan det året. Vi befinner oss på många sätt fortfarande i samma historiska ögonblick.

OM BOKEN

”Även om boken inte är det sista ordet, är den ett betydande bidrag till en debatt som kommer att fortsätta och som måste fortsätta. Så länge spökena från 1948 fortfarande vandrar omkring finns inget hopp för varaktig fred i Mellan­östern.” Stephen Howe i Independent

”Pappe går i polemik mot sin historikerkollega Benny Morris, pionjären för den ’nya’ historien som har trängt undan den rosenskimrande versionen av Israels födelse, i vilken oförsonliga araber i huvudsak bara hade sig själva att skylla sin olycka på. Om Morris underminerade de gamla myternas grundvalar och slog sönder stora delar av väggarna, är Pappe den som får taket att rasa in.” Ian Black i Guardian

”Pappe baserar sin argumentation på väletab­lerade internationella definitioner av etnisk rensning, bland annat från FN. Han granskar på ett plågsamt detaljerat sätt den israeliska militärens förstörelse och avfolkning av hundratals byar och deras fördrivning av hundratusentals invånare. Boken är en lättillgänglig kunskapkälla som ger viktiga bidrag till hur man ska förstå den historiska bakgrunden till dagens konflikt.” Publishers Weekly

”För tjugo år sedan öppnade Benny Morris arkiven om rensningarna i en klassisk bok som skakade om hela Israel. Några år senare kom Walid Khalidis All That ­Remains, en tung gravsten över förödelsen. Men Pappes bok är ändå kontroversiell. Kompromisslöst lämnar han Morris bakom sig och driver israelisk historieskrivning framåt: tillspetsat och hänsynslöst. Det är plågsamt att läsa. Belysningen blir så stark att ögonen svider.” Per Wirtén i Expressen

”Med minutiös noggrannhet går Pappe igenom by för by, stad för stad i Palestina och bevisar genom dokument hur soldaterna for fram. Israelerna kallade det befrielsekrig. Palestinierna det för den stora katastrofen. Idag skulle det fört de ansvariga till Haagdomstolen skriver Pappe.” Evert Svensson i OBS Kulturkvarten

”När jag läser Ilan Pappe, som är israelisk historiker, så kommer mycket nytt i da­gen. Hans bok Den etniska rensningen av Palestina går i närkamp med åren i slutet av 1940-talet då palestinierna fördrevs. Pappe är noga med källorna, håller hellre igen än drar på, och ändå känns det i nästan alla ord att här kommer en hi­storieskrivning som inte går att bläddra sig förbi.” Stig Hansén i Helsingborgs Dagblad

”Den etniska rensningen av Palestina är som titeln kan ge en vink om en mycket smärtsam bok. Att läsa om etnisk rensning, om hur ett folk berövas sitt liv, sin historia och alla sina materiella tillgångar kräver att man sätter sig över de känslor som kan drabba en. Men den israeliske historikern Ilan Pappes bok är en nödvändig läsning. Den ger en viktig del av orsakssammanhanget bakom den allt mer oförsonliga konflikten mellan judar och palestinier. Många skulle nog mena, palestinierna gör det, att det som Pappe beskriver utgör konfliktens grundbult.” Åke Svidén i Sundsvalls Tidning

”Sedan slutet av åttiotalet har också israeliska historiker grävt i arkiv och påvisat att massflykten drevs fram av massakrer, våldtäkter, summariska avrättningar. Men inte förrän nu, genom den israeliska historikern Ilan Pappes nyutkomna bok, klargörs bortom allt tvivel att utdrivningen inte ’bara’ berodde på krigets fasor utan också var resultatet av centralt israeliskt beslutsfattande och noggrann förhandsplanering.” Per Gahrton i Aftonbladet

”Ilan Pappe har skrivit en extraordinär bok med stor relevans för de historiska, de nuvarande och de framtida israelisk-palestinska relationerna.” Richard Falk, professor i internationell rätt vid Princeton University

”Ilan Pappe är Israels skarpaste, modigaste och mest principfasta historiker.” John Pilger, författare och journalist

”En utomordentlig bok och ett mäktigt kraftprov; ett verk utfört med stor vetenskaplig noggrannhet, biblisk moralisk skärpa och medmänsklighet.” Walid Khalidi, tidigare forskare vid Center for Middle Eastern Studies vid Harvard University

”Om det någonsin kommer att bli fred i Palestina/Israel, så kommer den moraliska energin och intellektuella skärpan som utmärker Den etniska rensningen av Pale­sti­na
att bidra till den på avgörande sätt.” Adhaf Soueif, författare

”Pappe har åstadkommit ett märkvärdigt arbete för alla som är intresserade av ursprunget till Israels invasion och den följande brutala ockupationen av Palestina.” James Abourezk, Washington Report on Middle East Affairs

Föregående artikelHersh avslöjar USA:s motiv för förstörelsen av Nord Stream-rörledningarna för ett år sedan
Nästa artikelHur USA-Amerika utarmade de 90 procenten
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Alltigenom falskt. Det är vad israel är. Apartheid israels byggdes av lögner, förbaskade lögner och sionister.
  År 2012 sade apartheid israel vännen Henry Kissinger att israel finns till i högst ett decennium och nu närmar vi oss 2022. Oavsett hans utsagor under samma period kan vi konstatera att följande vad det gäller mördarregimen israel.

  1. Det antisionistiska motståndet har vuxit sig starkt under samma period.
  2. I maj i år förnedrades apartheid israel av Palestiniernas motståndsrörelser – israels blöjarmé vågade inte kriga och apartheid israel bad om skyndsamt vapenvila. Världen sa: rätt åt dessa samling barnamördare!
  3. Fler och fler marktjuvar packar och lämnar Palestina och återvänder dit de far ifrån (USA, Frankrike, Lill-Britannien, mm), alternativt köper mark i Patagonien och bosätter sg där.
  4. Världen har äntligen insett vad apartheid israel är för nåt – en styggelse och en fara, vår fara.
  5. Världen säger t o m ge vapen åt Palestinierna!
  https://www.unz.com/pgiraldi/lets-arm-the-gazans/
  Lägg till att
  6. Interna motsättningar som växer alltjämt i apartheid israels och det är upplagt för en implosion!

  Måtte det blir idag! Halleluja!

 2. De sionistiska bosättarna, hjälpte England att slå ner det arabiska upproren på 1930talet, de lärde sig counter-insurgance
  warfare, och ingick i britternas döds-patruller, som var den taktik de använde.

  De brukade binda någon arab på sina
  fordon, som skydd mot attacker, en gång
  fyllde de en buss med araber, som sen
  fick köra på en tung mina. Men sionist-erna sköt även ner den brittiske vicekungen Lord Moyne, 1944, men då
  blev Churchill rasande trots sin sionism,
  Eden var mot dessa, men å andra sidan
  var det Eden som, utlöste Suezkrisen,
  1956, då Israel tog Sinai, men fick utrymma. Då kom FN-styrkan dit, med bl.a. allas vår Bosse Larsson, i Allsången,
  och han ansåg ju att israelerna var ett riktigt ”herrefolk”, vilket vi ju idag håller med om. Sossarna var lite Israelfrälsta då,
  men det tinazr

 3. .forts … Israelfrälsta ett tag, men det tonade av, när Palme mötte Arafat, kanske en del i Palmedramat, vi et ej.

  Att arvprinsessan Victorias dotter heter
  Estelle, är hovets sätt att protestera mot,
  sionisternas mord på FN-greven Folke Bernadotte, 17/9 1948, hans fru hette Estelle. Det var Begin & Shamir som låg bakom skotten,de hyllas som hjältar idag
  på israelisk tv, men kungen är lagom glad. Skoningslöst, när underdoggen får makt.

 4. Har ni sett Al Jazeeras dokumentär ”The Labour Files” ? Otroligt intressant redovisning i tre delar av hur det brittiska arbetarpartiet kuppades av en liten grupp högerorienterade medlemmar med stöd av media och Israel efter Corbyn valts som partiledare och visat stöd för Palestinierna. Samma sak har garanterat, i min åsikt, pågått inom Socialdemokraterna som så tydligt bytt riktning från antikrig, socialism och arbetarfokuserad politik till neo-liberlism, amerika-vurmande och krigspropagerande. Var Anna Lind vår sista politiker som öppet stöttade Palestina? Ingen som vågar stötta dem längre här i Sverige kanske.

 5. ”Palestinier i Syrien firar femtioåttaårsjubileum av sin revolution”

  Israel bombar Syrien på nästan daglig basis, detta trots att Syrien inte bombar Israel trots att Israel ockuperar olagligt Golanhöjden som FN sagt flera gånger fler år i rad att den måste återlämnas till Syrien.

  En anledning är Palestina, Syrien trots sin egen fattigdom skyddar palestinier.
  Den palestinska Fateh-rörelsen anordnade i Syrien en festival för att markera 58-års dagen av palestinska revolutionen 1965.

  Talare ansåg att väpnad kamp är det enda alternativet inför Israel, de uttryckte stöd för det palestinska folket och deras sak.
  Deltagarna förkastade eftergifter med Israel och betonade vikten av enighet mellan alla palestinska sidor för att nå sitt mål att besegra Israel.
  Detta var en uppvisning av stöd för palestinier och flera länders ambassadörer och diplomatiska personer deltog.

  Tusentals palestinska flyktingar deltog och gick på gatorna i Yarmouks flyktingläger, det största i regionen. De skanderade slagord som beskrev motstånd tills de befriat alla sina länder.
  Från Yarmouk flyktingläger i Damaskus, känd som huvudstaden i den palestinska diasporan, förnyade de sin beslutsamhet att avsluta den israeliska ockupationen.

  Innan kriget i Syrien var det 150000 palestinska flyktingar i Yarmuks flyktingläger. Under kriget tog extremisterna över lägret, vilket innebar att Syrien bombade lägret.
  Palestinska flyktingarna flydde till Jordan då kriget i Syrien bröt ut.

  https://www.presstv.ir/Detail/2023/01/21/696706/-Palestinians-in-Syria-mark-fifty-eighth-anniversary-of-their-revolution-

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here