Hamas-Israel: Krig, apartheid, bosättningar och annat

24
1716

 

Jag var borta under helgen (men hade förinställda bloggartiklar och kunde hantera kommentarer). Väl hemma såg jag början på partiledardebatten. Första frågan till partiledarna gällde synen på Hamas angrepp. Ja, dessa ”våra” ledande politiker tävlade om att enbart fördöma Hamas. Inte ett kritiskt ord om Israels politik… Deras reella utrikespolitiska ledare, USA-presidenten Biden, kunde inte sagt det bättre. Ordet ”bosättningar” nämndes inte, än mindre ”apartheid”.

”Givetvis” beskyller man Iran för att ha hjälpt Hamas (utan bevis), vilket Iran förnekar. https://www.rt.com/news/584380-iran-denies-plotting-israel-attack/ USA varnar Hizbollah för att gå in i konflikten, medan Hizbollah uppger att man går in om Israel går in militärt i Gaza.

I Stockholm hölls igår en manifestation på Sergels torg till stöd för Palestina. (Bild nedan).

Jag återger ett uttalande av WPC, World Peace Council.

”Världsfredsrådet uttrycker sin djupa oro över den cirkel av blodsutgjutelser i Palestina och Israel som redan har lett till att hundratals civila på båda sidor har förlorat livet och tusentals har skadats. WPC anser att grundorsaken till denna upptrappning är och förblir den decenniers långa israeliska ockupationen av palestinskt land, bosättningspolitiken, markstöld, muren på Västbanken, den dagliga förnedring, trakasserier och ockupationsregimen dödande av palestinier. de tusentals palestinska fångarna, vägspärrarna, diskrimineringen och berövandet av det palestinska folkets oförytterliga rättigheter till sin egen stat.

Det skulle ovist att förvänta sig att den ackumulerade orättvisan och ockupationen inte skulle utlösa och skapa reaktioner från det palestinska folket som med stöd av folkrätten har den legitima rätten att motstå ockupationen. Den nuvarande israeliska regeringen har, liksom alla tidigare regeringear, ytterligare eskalerat provokationerna på Västbanken och i östra Jerusalem och på så sätt förvandlat livet för miljontals palestinier i Gazaremsan till ett liv i utomhusfängel.

Beslutet att avsluta de nuvarande fientligheterna ligger hos den israeliska regeringen, som i stället försöker dra fördel av situationen genom orskiljningslösa bombningar av den palestinska Gazaremsan. Ett tungt ansvar faller också på USA, EU och deras allierade i regionen och världen, som inte bara stöder och erkänner den pågående ockupationen och alla dess handlingar utan också i dag hycklande talar om ”rätten till självförsvar” för Israel”, och provocerande förnekar det palestinska folket den rättigheten.

Den pågående ockupationen av Palestina gör också Israels regering fientlig mot sitt eget folk (judar och araber). Den nuvarande upptrappningen visar att förnekandet av rätten till självbestämmande för det palestinska folket inte ger utrymme för fred och stabilitet i regionen och särskilt denna stund, där faran för ett regionalt krig föreligger.

WPC upprepar och understryker sitt krav på ett slut på Israels ockupation av  palestinskt land, upprättandet av en oberoende stat, Palestina, inom de gränser som existerade före 4 juni 1967, med östra Jerusalem som huvudstad. Vi kräver frigivning av alla palestinska politiska fångar från israeliska fängelser och rätten att återvända för alla palestinska flyktingar enligt FN:s resolution 194. Ockupation och orättvisa kan inte vara för evigt!

WPC-sekretariatet 8 oktober 2023”

https://frednu.se/

Referenser:
Den etniska rensningen av Palestina, och 10 myter om Israel av israelisk historiker.
Nu måste vi stödja kampen för palestinsk frihet och demokrati i Israel!

Föregående artikelVem äger IT-jättarna?
Nästa artikelRyssland förbereder sig inför EU:s framfart i Kaukasus
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

24 KOMMENTARER

 1. Följande text är inspirerad av Ivar Arpis text Israel drabbas av ren ondska.
  https://www.enrakhoger.se/p/israel-drabbas-av-ren-ondska

  —–

  Glöm inte Förintelsen tjatar sionisterna om och om igen. Vi har även i Sverige blivit hjärntvättade av denna propaganda. Några som däremot inte lärt något av Förintelsen är sionisterna själva. De tycker det är helt ok att förtrycka och fördriva, döda och tortera andra folk. Men säger man ett enda kritiskt ord mot dem själva så blir man anklagad för att vara antisemit. I mitt fall skulle en sådan anklagelse vara korrekt. Jag är nämligen innerligt trött på sionisternas självömkan som uttrycks samtidigt som de agerar helt hänsynslöst mot andra människor.

  Sedan måste man – jag vet att många har svårt för detta – kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Palestinierna har rätt till sitt land och rätt att på alla sätt kämpa för det. Däremot har inte muslimer i Sverige rätt till Sverige. Dessa två frågor måste kan kunna skilja på.

  Ondska är att riva människors bostäder för att annektera och flytta sin egen befolkning till den platsen. När det håller på år efter år så är det en reell ondska, inte ett tillfälligt uppblossande motstånd. Det är precis som Förintelsen en systematiskt ondska, och som ni vet var ju Förintelsen så ondskefullt, så ondskefullt, så ondskefullt att vi för evigt ska tycka synd om judarna även när de agerar ondskefullt mot andra. Skulle jag göra en amatörpsykologisk diagnos på sionsterna som grupp så skulle den diagnosen visa att de är psykopater. Deras självömkan är gränslös, precis som deras ondska mot andra folkslag.

  Eftersom jag kan hålla två tankar i huvudet samtidigt så kan jag skilja på de psykopatjudarna och andra judar. De andra judarna brukar av psykopatjudarna föraktfullt kallas “självhatande judar”. Självhatande judar är de som inte är rasister och som inte anser att judar är guds utvalda folk eller att judar ska ha privilegier som andra folk inte har – t ex att ostraffat få förtrycka, fördriva, döda och tortera andra folkslag. En jude som tycks ingå i kategorin självhatande judar är statsvetaren Bo Rothstein, som i sin nya bok Grundbulten https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=grundbulten%3A+tillit+och+visionen+om+en+liberal+socialism tar upp det enligt psykopatjudarna förbjudna ämnet judisk makt. Bo Rothstein skriver:

  “Det är inte »vithet« som inom akademin har gett mest utdelning när det gäller »makt och privilegier«. Istället är det judiskhet. Som många studier visat är, inte minst vid spetsuniversiteten i USA, judar statistiskt sett väldigt överrepresenterade på alla ledande positioner. Eftersom jag själv tillhör denna minoritet kan jag gå i god för hur ofta det är man stöter på personer från denna lilla minoritet på olika maktpositioner inom akademin. För att ta några siffror från USA: Medan den judiska befolkningsgruppen enbart utgör knappt 3 procent av befolkningen, så står man för 20 procent av professorerna vid de ledande universiteten, 37 procent av de som erhållit USA:s »National Medal for Science«, 25 procent av landets Nobelpristagare i litteratur och häpnadsväckande 40 procent av Nobelpristagarna i de vetenskapliga disciplinerna. Vad detta nu beror på har och kan diskuteras länge och väl, men fakta i målet är oomtvistliga, här finns en svårartad statistisk överrepresentation.”

  Det är inte bara inom akademierna som judar är kraftigt överrepresenterade. Judiska församlingen i Stockholms hemsida https://jfst.se/judendom-judar/judar-i-sverige/ berättar att: “Idag finns omkring 15 000 – 20 000 judar i Sverige”. WikiPedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Judar säger: “Antalet judar i dag är ungefär 13,8 miljoner, varav ungefär 18 000 i Sverige”. Det innebär att om vi är tio miljoner invånare i Sverige, varav 18 000 är judar, är andelen judar 0,0018 procent. Eller 1,8 promille (tusendels procent). Så på en jude går det 555,5 icke judiska svenskar i Sverige.

  En observation av etablissemanget i Sverige visar att det är helt andra proportioner där. En koll på SVTs och SRs redaktioner gör en riktigt förvånad. Det kryllar av judar. Judar är gravt överrepresenterade både i media och i etablissemanget. Det skulle i sig inte behöva innebära något negativt, om det inte vore för att majoriteten av dem är sionister och Israelaktivister. Där går gränsen för mig. Att stödja Israel är inte OK. Men till och med Judiska Församlingen går ut till stöd för Israel, oavsett vad Israel utfört för förbrytelser mot palestinier.

  Tabut idag, är att vi inte får tala om judisk makt. Men det måste vi om vi ska få slut på Israels förbrytelser. Vi måste inse att etablissemanget är till stor del judiskt och därmed på rasistisk grund Israelvänligt (de gör skillnad på judar och gojer (folk som inte är judar) och anser att de själva har rättigheter som inte gojer har). Därför blir etablissemanget ett Israelhyllande och Israelkrypande etablissemang som inte vill eller vågar lyfta Israelfrågan eftersom den ses som en judefråga, och icke-judarna vågar inte stöta sig med judarna.

  Om judarnas inflytande blir i relation till deras folkmängd – i sann demokratisk anda – blir Israelproblemet löst på nolltid.

  När jag läste den judiske författare Stefan Zweigs bok Världen av igår https://www.bokus.com/bok/9789180638029/varlden-av-igar/ blev jag helt lyrisk av han och hans judiska likar i dåtidens (mellankrigstidens) Österrike. De såg inte rasen som det viktiga utan såg sig som världsmedborgare och ville anpassa sig till den omgivning de levde i. Stefan Zweig skriver:

  “…jag personligen måste erkänna att jag varken i skolan eller vid universitetet eller inom litteraturen någonsin fick pröva på mothugg eller missaktning, därför att jag var jude.
  […]
  Receptiv och begåvad med särskilt sinne för assimilation, drog denna stad de mest disparata krafter till sig, avspände, löste, försonade dem. Det var gott att leva här, i denna atmosfär av andlig koncilians, och omedvetet fostrades varje invånare i denna stad till kosmopolit, till världsmedborgare.
  […]
  De kände sitt österrikiska medborgarskap som en mission inför världen, och – det måste i sanningens namn än en gång sägas – en god del, om inte den största delen av allt vad Europa, vad Amerika i dag beundrar inom musiken, litteraturen, teatern och konsthantverket såsom ett uttryck för en pånyttfödd österrikisk kultur, har skapats av Wiens judar, som å andra sidan själva genom sina uppoffringar nådde fram till en högsta yttring av sin årtusenden gamla längtan efter andlig kultur. En under århundraden tillbakaträngd intellektuell energi förband sig här med en redan något trött tradition, närde, livade, stegrade, uppfriskade den med ny kraft, genom oavlåtliga insatser. Först de närmaste årtiondena skola visa vilket brott som begicks mot Wien, då man sökte med våld nationalisera och provinsialisera denna stad, vars väsen och kultur bestod just i mötet mellan de mest heterogena element, just i den andliga upphöjdheten över nationaliteterna.
  […]
  Ty just under de sista åren hade – liksom i Spanien inför den lika tragiska undergången – Wiens judar blivit konstnärligt produktiva, visserligen inte på något speciellt judiskt sätt, utan genom att de till följd av en rent underbar inlevelse kunnat giva det mest intensiva uttrycket åt det österrikiska, det wienska. Goldmark, Gustav Mahler och Schönberg blevo internationella gestalter inom den skapande musiken; Oscar Strauss, Leo Fall och Kálmán förde valsens och operettens traditioner till en ny blomstring; Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Beer-Hofmann, Peter Altenberg skänkte wienlitteraturen en europeisk rangplats, sådan den inte haft ens under Grillparzer och Stifter; Sonnenthal och Max Reinhardt spredo teaterstadens rykte över hela jorden; Freud och de andra stora vetenskapsmännen fäste världens blickar på det gamla berömda universitetet – överallt, som vetenskapsmän, som virtuoser, som målare, som regissörer och arkitekter, som journalister innehade judarna i Wiens andliga liv de högsta platserna. Genom sin lidelsefulla kärlek till denna stad och genom sin vilja till anpassning hade de fullständigt assimilerat sig och voro lyckliga att få bidraga till Österrikes berömmelse.
  […]
  Endast gentemot konsten kände sig alla i Wien ha samma rätt, ty kärleken till konsten gällde i Wien som en gemensamplikt, och oerhört stor är den roll som den judiska bourgeoisien spelat genom att stödja och främja wienerkulturen. Judarna voro den egentliga publiken, de fyllde teatrarna och konsertsalarna, de köpte böcker och tavlor, de besökte utställningarna och blevo med sitt rörligare, av traditionen mindre bundna ingenium överallt främjare och förkämpar för allt nytt. Nästan alla stora konstsamlingar under 1800-talet hade grundats av dem, nästan alla konstnärliga försök hade möjliggjorts endast genom dem. Utan den judiska bourgeoisiens oavlåtliga, stimulerande intresse skulle Wien till följd av indolensen hos hovet, aristokratien och de kristna miljonärerna, som hellre höllo sig med kapplöpningsstall och anordnade jakter än främjade konsten, ha kommit konstnärligt lika mycket efter Berlin som Österrike i politiskt avseende sackat efter det tyska riket. Den som i Wien ville genomföra något nytt, den som från utlandet kom till Wien för att söka vinna förståelse och en publik var hänvisad till denna judiska bourgeoisie.”

  Om dagens psykopatjudar slutade vara rasister, och slutade tänka som psykopater, skulle världen vara en tryggare och bättre plats för alla. Men så länge psykopatjudarna, i kraft av sin makt, kan agera och propagera utan att någon gojer vågar komma med mothugg så kommer psykopatjudarna att fortsätta styra över oss, i syfte att ytterligare stärka sin makt och sitt själviska egenintresse. Om detta må ni berätta!

  P.S. Om ni läser allt jag skrivit, någonsin, kommer ni inte att hitta ett spår av nationalism i meningen att Sverige skulle vara generellt bättre än andra länder. Inte heller nationalism och rasism i den meningen att svenskar skulle vara överlägsna andra människor.
  Jag tycker bara det är fånigt med den typ av nationalism som förekommer i högerstående alternativmedia. Jag läser så klart alternativmedia men håller absolut inte med om deras nationalistiska propaganda. Sverige var ett föregångsland fram tills att CIA dödade Olof Palme men sedan dess är Sverige och svenskarna det dummast och mest lättlurade folket som finns. Vi har blivit ett land av idioter. Sverige är inte längre ett föregångsland utan ett land där hyckleri och dubbelmoral blivit vår underförstådda nationella, och av media påbjudna, värdegrund.
  De som uttrycker nationalism har troligen problem med sin identitet. De kan troligen inte känna en egen idividuell identitet som utgår infrån en själv. I stället knyter de sin identitet till yttre företeelser som nationen, födelseort, bostadsort, kungen, styrelseskick, mode, politisk åskådning, SwebbTV med mera. Dessa stackare som saknar egen identitet tål inte att man på faktabasis kritierar det de förknippar sin identitet med.
  Kritiserar man till exempel SwebbTV, utifrån fakta, för någonting som sagts på SwebbTV så tar de som identifierar sig med SwebbTV illa vid sig, som om jag kritiserade dem som person. De föredrar att SwebbTV lurar dem framför att en kunnig person berättar om detta faktafel, och rubbar deras på SwebbTV grundade självkänsla. (Ett exempel ur verkliga livet ;-))
  Med detta vill jag säga att judarna Bo Rothsteins och Stefan Zweigs hållning är föredömliga, till skillnad mot rasistiska psykopatjudar som saknar en egen indivduell identietet utan måste knyta upp sin självkänsla och sitt egenvärde till sin ras och därmed blir så fruktansvärt överkänsliga för kritik mot sionismen. D.S.

 2. Det var en samling ynkryggar som tävlade om vem som kysste bäst apartheid regimens backre delar. Olof Palmes land har reducerats till detta.

  Apartheid regimen har massakrerat över 150,000 Palestinier varav 33,000 är BARN. Inte ett ord om detta från dess den ”regel baserade ordningens” svenska mikrofoner. https://twitter.com/jemimakhan09/status/1710648960636141650?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1710648960636141650%7Ctwgr%5E319ed73c7085770f1a5241787ab2566c5241b35a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unz.com%2Faanglin%2Fbig-new-war-palestine-attacks-israel-in-biggest-most-organized-incursion-ever%2F

  Enligt FNs stadgan har Palestinier ALL RÄTT MED ALLA MEDEL TILL BUDS gå på KOLONIAL makten apartheid israel.

  https://www.unz.com/kbarrett/gazans-break-out-of-worlds-biggest-concentration-camp/

  Leve Palestina!!!! Död åt sionismen!!!!
  Leve Palestina!!!! Död åt sionismen!!!!
  Leve Palestina!!!! Död åt sionismen!!!!

  Apartheid israel har INGEN RÄTT ATT EXISTERA!

 3. USA:s taktik är och har alltid varit, att starta och stödja krig i många länder samtidig, sätta världen i brand.
  Allt för att bevara sin unipolära makt.
  Vi i Väst slipper missiler och tanks, fattigdom, sjukdom, hunger och kaos undkommer vi inte, misär smyger fram bakom gläntande dörr i långsam takt.

                            ×××

  Israels krig med Hamas 2023, 8 okt, 23:45
  Den palestinska ständige representanten vid FN uppmanar Israel att ”byta kurs”.
  Israel måste ändra kurs snarare än att höja insatserna, sade den palestinska ständiga representanten vid FN:s Riyad Mansour. Hans ord citeras av NBC News.

  ”Nu är det inte läge att tillåta Israel att fördubbla sina fruktansvärda beslut. Nu är det dags att säga åt Israel att ändra kurs. Det finns en väg till fred där varken palestinier eller israeler kommer att dödas”, sa han.

  Den permanenta representanten noterade att vägen till fred ligger ”inte genom ytterligare fördjupning av förtrycket och ockupationen, utan genom dess slut.” ”Vi är inte undermänniskor. Vi kommer aldrig att acceptera retorik som förnedrar vår mänsklighet och trampar på våra rättigheter”, betonade han.

  Dagen innan sa den palestinska presidenten Mahmoud Abbas att det palestinska folket har rätt till självförsvar, ”att försvara sig mot terrorismen från bosättare och ockupationsstyrkor” i Israel.

  Hamas-militanter attackerade Israel den 7 oktober och förklarade att kriget började. Israel svarade med att förklara krig mot rörelsen. 84 länder gick ut för att stödja Israel. USA beslutade att ge militär hjälp: Pentagon skickade hangarfartyget Gerald Ford med en strejkgrupp bestående av en kryssare och fyra jagare till Medelhavet. Palestina fick stöd av Syrien och Iran. Ryssland uppmanade båda sidor av konflikten att upphöra med elden och gå till en fredlig lösning.

  Israels krig med Hamas 2023, 9 okt, 08:09
  Israel attackerade över 500 mål på Gazaremsan under natten
  Under natten attackerades Hamas högkvarter, rörelsens marinanläggning, tunnlar och andra mål. IDF lovar att ge Hamas ”dödlig skada”.

  Natten mellan den 8 och 9 oktober attackerade Israel Defense Forces (IDF) mer än 500 strategiska mål på Gazaremsan associerade med Hamas, rapporterade IDF:s telegramkanal.

  ”Flyg, attackhelikoptrar och artilleristyrkor attackerade många hundra av Hamas-terroristorganisationernas mål på Gazaremsan under natten”, heter det.

  Bland de attackerade målen var:
  flera höghus, varav ett inhyste Hamas militära högkvarter;
  sju operativa högkvarter för Hamas, liksom det operativa högkvarteret för den palestinska islamiska jihad (förbjudna i Ryssland);
  en byggnad som används av Hamas flotta;
  två Hamas operativa platser, en av dem i en moské;
  tre Hamas-tunnlar;
  Jihad-egendom i ett av bostadshusen där militanter också bodde, etc.;
  IDF lovade att fortsätta att utföra strejker för att ”utföra dödlig skada” på Hamas.

  En ny konfliktrunda mellan Israel och Hamas började på morgonen den 7 oktober. Tel Aviv kallar det ett krig, och Hamas kallar det militäroperationen Al-Aqsa Storm. Militanterna i rörelsen bröt sig in i den södra delen av Israel, där gisslan togs.

  Enligt de senaste uppgifterna dödades över 700 människor på den israeliska sidan, mer än 2,2 tusen skadades, hundratals saknades; från den palestinska sidan – mer än 400 offer och 2,3 tusen skadade.

  I områden där aktiva strider pågår – södra Israel och Gazaremsan – evakuerar båda sidor medborgare. Israel rekommenderade också att invånare i norra delen av landet vid gränsen till Libanon, där den islamistiska gruppen Hizbollah verkar, evakuerar.

  Författare: Liliya Pashkova.
  https://www.google.com/amp/s/amp.rbc.ru/rbcnews/rbcfreenews/6523106e9a7947862f2d7932

   MOSKVA, 9 oktober /TASS/. Israel kommer att minska mängden bistånd som tilldelats Ukraina på grund av upptrappningen av konflikten med Palestina, säger Grigory Luykanov, forskare vid Russian Academy of Sciences Institute of Asian Studies Arab and Islamic Studies Center.

  ”Det faktum att Israel kommer att vara upptaget av att lösa Gazaremsan-frågan inom den närmaste framtiden kommer att minska nivån på Israels stöd till Ukraina inom den speciella militära operationen”, sa forskaren till TASS. ”Politiken, genomförd av Netanyahu Cabined om att tillhandahålla småskaligt, men noggrant stöd och bistånd till Ukraina, kommer att ses över till förmån för Israels egna intressen.”

  Experten noterade att Israel inte har extra resurser som det skulle kunna skicka till Ukraina.

  ”Och sådana resurser kanske inte dyker upp inom den närmaste framtiden”, påpekade han.

  Lukyanov anser att det är möjligt att USA också kommer att behöva avsätta vissa resurser för att hjälpa Israel att lösa de pågående problemen.

  ”Gazaremsfrågan växer redan, det finns oroligheter längs hela Israels gräns”, underströk specialisten. ”Med tanke på de speciella relationerna mellan Israel och USA skulle det kräva visst operativt ingripande från USA.”

  Därför, enligt Lukyanov, ”den globala allmänhetens uppmärksamhet kommer att byta från ukrainsk teater till Mellanösterns, är det kortsiktiga perspektivet.”

  • Det är inte bara Palestina som är ockuperat, utan USA är det också. Det är därför vi ser hela USAs ”politiska etablissemang” också tävla om vem som slicker apartheid israels bakre delar bäst och längst. Resten av världen ser detta och uttrycker sin förakt till Västs politiker. Västs politiker är världens åtlöje!

   Nyheten om att Hamas använde sig av vapen som skickades till ukrozionazi regimen för att förintas apartheid israels tanks emottas världen med viss schadenfreude – karma is indeed a b***h

   För övrigt ska vi inte glömma att Palestina har ALL rätt att försvara sig med ALLA medel till buds – det är sanktionerad i FNs stadgan. Hamas gör rätt och har rätt!!!

 4. Hamas officiella uttalande om orsakerna och syftena med operation Al-Aqsa Flood
  I alla konflikter måste du känna till båda sidors position. I de globalistiska medierna ser och hör vi bara en sidas ståndpunkt. Så låt oss ta en titt på Hamas ståndpunkt. Här är det officiella uttalandet.

  Angående den militära operationen mot den israeliska ockupationen vid gränsen till Gazaremsan, säger den överbefälhavare för Hamas al-Qassam-brigader, Mohammed Deif, följande:

  Den sionistiska koloniala ockupationen ockuperade vårt palestinska hemland och fördrev vårt folk, förstörde våra städer och byar, begick hundratals massakrer mot vårt folk, dödade barn, kvinnor och äldre och förstörde hem med sina invånare i strid med alla internationella normer och lagar. och konventioner om mänskliga rättigheter.

  Vi har tidigare varnat den israeliska ockupationen för att fortsätta sina brott och uppmanat världens ledare att arbeta för att få ett slut på israeliska brott mot vårt palestinska folk och fångar, såväl som deras heliga platser och hemland, och att sätta press på de israeliska ockupanterna att följa internationella lag och resolutioner.

  Varken de israeliska ockupationsledarna lyssnade på våra krav, inte heller vidtog världens ledare några åtgärder i detta avseende.

  Istället intensifierade den israeliska ockupationen sina brott och korsade alla röda linjer, särskilt i det ockuperade Jerusalem och Al-Aqsa-moskén, muslimernas första qiblah och den tredje heligaste helgedomen.

  Israeliska ockupationsstyrkor har intensifierat sina räder mot Al-Aqsa-moskén, vanhelgat muslimska heliga platser och upprepade gånger attackerat tillbedjare, särskilt kvinnor, barn och äldre.

  Samtidigt förbjöd den israeliska ockupationen palestinska medborgare att komma åt Al-Aqsa-moskén och tillät israeliska koloniala bosättare att vanhelga den muslimska heliga platsen och genomföra dagliga räder mot den muslimska heliga anläggningen.

  Under sådana räder utförde israeliska koloniala bosättare religiösa ritualer och böner och blåste i horn vid Al-Aqsa-moskén. De förklarade sin avsikt att bygga sitt föreslagna tempel på ruinerna av Al-Aqsa-moskén.

  De förolämpade också vår profet Muhammed (Allahs frid och välsignelser över honom) i Al-Aqsa-komplexet, rev koranen och förde hundar till den muslimska heliga platsen.

  Varje dag försöker israeliska koloniala bosättare påtvinga landet ett nytt fullbordat faktum, attackerar palestinska medborgare i det ockuperade Jerusalem och stjäl deras hem och egendom.

  Den israeliska ockupationen vanhelgade Al-Aqsa-moskén från vilken profeten Muhammed (Allahs frid och välsignelser vare över honom) steg upp till himlen under al-Isrs resa till al-Mi’raj.

  Hundratals palestinska medborgare har dödats och skadats i år till följd av brott som begåtts av den israeliska ockupationen och koloniala bosättare.

  Samtidigt håller den israeliska ockupationen tusentals palestinska fångar i sina fängelser, där de utsätts för de mest avskyvärda former av förtryck, tortyr och förnedring.

  Hundratals palestinska fångar har suttit i fängelse i mer än 20 år; Dussintals fler har överlevt cancer och andra sjukdomar; flera dog till följd av medicinsk vårdslöshet och avsiktlig politik för långsam död.

  Våra krav på ett humanitärt utbytesavtal avvisades emellertid av den israeliska ockupationen.

  Israeliska ockupationsstyrkor stormar dagligen städer och byar på den ockuperade Västbanken, plundrar och plundrar palestinska hem, skjuter och fängslar palestinska civila.
  Hundratals palestinska medborgare har dödats och skadats till följd av brott som begåtts av den israeliska ockupationen.

  Samtidigt har den israeliska ockupationen beslagtagit tusentals ”dunums” av palestinskt territorium och utvisat palestinska medborgare från sina hem och mark för att bygga illegala bosättningar, samtidigt som de ger skydd åt koloniala bosättare som plundrar palestinska städer och byar och attackerar och terroriserar palestinska medborgare.

  När den israeliska ockupationen fortsätter sin blockad av Gazaremsan och fortsätter sina brott mot vårt palestinska folk, samtidigt som vi visar total ignorering av internationella lagar och resolutioner mitt i USA:s och västerländska stöd och internationell tystnad, har vi beslutat att sätta stopp för det hela.

  Vi tillkännager en militär operation mot den israeliska ockupationen som svar på Israels pågående brott mot det palestinska folket och kränkningarna vid Al-Aqsa-moskén.

  På engelska här:
  https://hamas.ps/en/post/4967/Statement-by-Hamas-s-Al-Qassam-Brigades-top-military-commander

 5. Väl skrivet Magnus Berg. Efter att ha gjort nya arkivrön har Peter Shambrook gett ut sin bok ”Policy of Deceit”, där han redogör för hur de ottomanska besittningarna utlovades till araberna som befolkade landet. Till detta område hörde även de palestinska regionerna fastän brittiska regeringar senare försökt dölja detta. Det löfte som gavs sharifen av Mecka inte bara föregick lord Balfours löfte till judarna utan var även juridiskt av högre klass.

  Som Magnus säger är judarna överrepresenterade men de har därtill och internationellt sett även placerat sig i strategiska positioner. De besitter stora delar av både gamla och nya medier och underhållningsindustrin och kan därför forma opinionerna på oöverträffat sätt. Dels har de kunnat tillgodogöra sig sin traditionella roll som bankirer vilket lär ha påverkat lord Balfours välvilja men de har även kommit upp sig med hjälp av hårt arbete. Bland de bekvämlighetsinriktade och intellektuellt lata jänkarna har den judiska minoriteten haft ett fördelaktigt utgångsläge sedan den gamla antisemitismen i USA lades åt sidan. Medan flit och ambition i normala fall borde ses med välvilja har dessa egenskaper fått destruktiva utslag och som ett nav i denna destruktivitet har Israels tillkomst fungerat. Lojaliteten till Israel föregår som bekant numera lojaliteten till det land där man innehar inflytelserika positioner.

  För egen del anser jag att det är fromma och orealistiska förhoppningar att kunna backa till 1967, vilken lösning redan den är orättvis för palestinierna. Däremot har de israeliska regeringarna, paradoxalt och omedvetet, arbetat på den enda lösning som kvarstår, nämligen enhetsstaten där båda folken bereds plats med vissa klausuler som garanterar minoritetsrättigheter.

 6. ”When Israelis massacre Palestinians: ”Mow down the terrorists, level Gaza, poor Israel, send weapons.” When Palestinians RETALIATE: ”Come on now, talk with each other, violence is unhelpful, two wrongs don’t make a right, you are barbarians,” Sharmine Narwani

  Europas högsta kretin, von der Lögnen uttalade sig till stöd för den brutala apartheid regimen israel, så svarade Mick Wallace (en av de få hederliga politiker i Strasbourg) henne så här: ”The vast majority of the people of Europe do not support the brutal Apartheid State of #Israel – The vast majority of the people of Europe support the people of #Palestine who have been Persecuted + Terrorised by Israel for so many years – If only the #EU was a real democracy…”

  https://www.presstv.ir/Detail/2023/10/08/712322/Siege-Broken-Social-Media-Reacts-Palestine-Operation-Israel

 7. Hyckleriet är oerhört.

  När det gäller Ryssland – Ukraina läggs all skuld hos Ryssland. Även när Ukraina dödar civila sägs Ryssland vara ansvariga.

  Detta gäller dock inte palestinierna. Där framhålls att våld aldrig är tillåtet och de som slåss mot ockupationen kallas terrorister.

  Men, större delen av världen ser västvärldens dubbelmoral: från Indien till Mellanöstern, från Sydamerika till Afrika. Där är tongångarna andra, där vet man av erfarenhet att västvärldens snack om demokrati och frihet är lika godtyckligt och selektivt som vem som pekas ut som terrorist.

  Ett ex:
  https://www.middleeastmonitor.com/20220302-the-right-to-self-defence-between-ukraine-and-palestine/

  • M, tragiskt är att den större delen av världen
   ser dubbelmoralen i Väst, men följer gärna samma linje….

   Israel-Palestina-konflikten: Länder inklusive USA, Storbritannien, Frankrike, Australien och Tyskland har stött Israels rätt till vedergällning medan andra som Qatar, Iran, Jemen, Saudiarabien och Sydafrika stöder Hamas.

   Israels utrikesministerium har hävdat att omkring 84 nationer har släppt uttalanden som stöder Israel som fördömer Hamas attacker och stödjer Israels rätt till självförsvar. Många länder, särskilt i Mellanöstern, har hyllat Hamas.

   Länder som stöder Israel

   USA:s president Joe Biden har hävdat att USA:s stöd till Israel var ”bergsäkert och orubbligt”. I en uppvisning av stöd har Biden också beordrat amerikanska fartyg och stridsflyg att flytta närmare Israel och skickat nytt militärt bistånd.

   Storbritannien
   Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak har sagt till Israels premiärminister Netanyahu att Storbritannien stod med Israel ”otvetydigt” och arbetade för att världen ska tala med en röst.

   Frankrike
   Frankrikes president Emmanuel Macron fördömde attacken mot Israel och bekräftade Frankrikes stöd för landet. Han förde också samtal med Israels motsvarighet Isaac Herzog och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

   Australien
   Australien har uppmanat till ”återhållsamhet” för att skydda civila liv i Gaza-konflikten och uttryckt stöd för Israel och dess rätt att försvara sig själv. Australiens premiärminister Anthony Albanese anklagade Hamas för våld och fördömde Hamas ”urskillningslösa” mål på civila.

   Norge
   Norge har fördömt de överraskande palestinska attackerna mot civila israeler, och utrikesminister Anniken Huitfeldt säger att landet fördömer attackerna mot civila israeler på det starkaste sätt.

   ”Norge fördömer på det starkaste sätt attackerna mot israeliska civila och kräver ett omedelbart stopp för attackerna och våldet”, sa Huitfeldt.

   Norges överraskande stöd kommer en månad efter att Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt träffade både israeliska och palestinska tjänstemän och hävdade att det var ”tragiskt” för båda sidor att en palestinsk stat fortfarande inte hade upprättats, rapporterade NewsInEnglish, en norskbaserad nyhetswebbplats.

   Flera andra länder stöder Israel,
   inklusive Österrike, Tyskland, Indien, Kanada, Polen, Spanien och Europeiska unionen har också uttryckt support för Israel. 

   Länder som stöder den palestinska gruppen Hamas

   Iran
   Irans president Ebrahim Raisi talade med ledare för de palestinska militanta grupperna Hamas och Islamiska Jihad och hyllade den palestinska attacken och kallade den en ”stolt operation” och en ”stor seger”.

   Sydafrika
   Den styrande African National Congress utfärdade ett uttalande som sa: ”Det kan inte längre ifrågasättas att Apartheid Sydafrikas historia är den ockuperade Palestinas verklighet.

   ”Som ett resultat är palestiniernas beslut att svara på den israeliska apartheidregimens brutalitet inte överraskande”, tillade det. Uttalandet tillade att det var tydligt att ”den degenererande säkerhetssituationen är direkt kopplad till den olagliga israeliska ockupationen”.

   Jemen
   I Jemen uttryckte Huthi-rebellerna som kontrollerar huvudstaden Sanaa sitt stöd för ”den heroiska jihadistoperationen”. I ett uttalande på webbplatsen för den Huthi-kontrollerade nyhetsbyrån SABA, sa den Iran-anslutna militanta gruppen att attacken ”avslöjade Israels svaghet, bräcklighet och impotens”.

   Saudiarabien
   Mitt i den pågående konflikten har Saudiarabien krävt en tvåstatslösning och vädjat om ett omedelbart stopp av kriget.

   ”Kungariket förnyar uppmaningen från det internationella samfundet att ta sitt ansvar och aktivera en trovärdig fredsprocess som leder till tvåstatslösningen för att uppnå säkerhet och fred i regionen och skydda civila”, sade Saudiarabien i ett uttalande.

   Den palestinska konflikten har varit en stridspunkt i normaliseringssamtalen mellan Saudiarabien och Israel under lång tid. Under de senaste månaderna har Biden och högre tjänstemän i Vita huset försökt förhandla med både kronprins Mohammed bin Salman av Saudiarabien och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu om ett normaliseringsavtal. Men den pågående konflikten kommer sannolikt att påverka samtalen.

   Qatar, 
   som har varit värd för Hamas politiska kontor sedan 2012, sa att Israel ensamt var ansvarigt för den pågående upptrappningen av våldet mot det palestinska folket.

   ”Israel ensamt bär ansvaret för den nuvarande upptrappningen på grund av dess pågående kränkningar av det palestinska folkets rättigheter, varav den senaste är de upprepade räder mot al-Aqsa-moskén under skydd av den israeliska polisen”, sade Qatars utrikesministerium i ett påstående.

 8. Från SVT Direktrapport:

  ”Så länge ukrainarna är redo att utkämpa det här kriget för
  vår frihet får inte att krigströtthet äga rum i vårt transatlantiska samhälle” säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen vid ett Natomöte i Köpenhamn under måndagen.”

  Ovan citat från Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger en hel del tycker jag.
  Västvärlden utkämpar ett krig för (liberal frihet) i våra samhällen knutna till USA (vårt transatlantiska samhälle).

  Enligt vad jag uppfattar inkluderar detta mycket långvariga krig Israel som ”frihetens försvarare” och upplevda rättigheter som regenter av Världen där gränser och regler sätts för att passa Västerlandets behag.

  I denna situation måste tyvärr många människor lida och utsättas för förtryck och plundring vilket självklart leder till uppror både här och där.

  Jag menar att ska vi få en fredligare Värld måste den transatlantiska dominansen avlägsnas och global maktfördelning indelas.
  Den senare något som jag uppfattar som den ”Multipolära Världen”.

  Om man förstår saken så måste det vara Västvärlden som startat kriget i Israel och inte Hamas.
  Palestinierna i Israel är bara ett offer för det Västerländska transatlantiska förtrycket.

  Jag har aldrig tagit parti för Hamas tidigare, men är beredd att göra det nu.
  Kanske ett måste för en framtida Världsfred?

 9. I dagens värld är ingen oskyldig, ingen neutral. En man är antingen med de förtryckta eller så är han med förtryckarna. Den som inte intresserar sig för politik ger sin välsignelse åt den rådande ordningen, den för de härskande klasserna och de exploaterande krafterna.

  – George Habash, grundare av Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP)

  *****

  När det palestinska motståndet inleder sin Al-Aqsa-flodstrid, bekräftar CPGB-ML sitt ovillkorliga och helhjärtade stöd och solidaritet för den palestinska kampen, som återigen bryter ut i seriöst, koordinerat väpnat motstånd. Som det var tvunget att göra.

  Vi kommunister förenar oss med hela den progressiva mänskligheten och gratulerar det palestinska folket och deras utvalda ledarskap till de djärva, vågade och effektiva militära åtgärder de nu vidtar mot den sista bosättare-koloniala apartheidstaten, den monstruösa företrädaren för angloamerikansk imperialism, usurperare av de palestinska länderna, rättigheterna och nationen, det sionistiska Israel.

  Ungefär som vi avskyr våld som människor; mycket som vi längtar efter fred och säkerhet är vi inte pacifister eftersom vi vet att våld kommer med klassamhället och inte kommer att försvinna förrän klassamhället är avskaffat för gott.

  Den socialistiska vetenskapen gör det klart att det i våra nuvarande förhållanden finns sådana saker som rättvisa krig som måste stödjas av arbetarklassen. En kategori av dessa är nationell befrielsekrig som förs av de förtryckta och koloniserade folken.

  Imperialisterna skickade sina arméer in i regionen för att hävda sin totala dominans över olja från Mellanöstern, som fortfarande är den viktigaste av alla råvaror i den globala ekonomin – bränsle för deras industri och deras krigsmaskiner. Men de kombinerade ansträngningarna från det irakiska motståndet, det syriska motståndet, det libanesiska motståndet, det jemenitiska motståndet och det palestinska motståndet, massrörelser som på olika sätt stöttades av Irans och Rysslands broderliga bistånd, skapade en ny verklighet i region som var motsatsen till vad som var tänkt.

  Det är därför vi med glädje hälsar det uppståndna palestinska motståndet, som uttrycker hela det palestinska folkets mänsklighet och deras beslutsamhet att vinna frihet.

 10. EU korkskallarna stoppat omedelbart allt bistånd till Palestina och palestinierna. Det handlar om ca7miljarder kr. ALLT strypts med omedelbar verkan. Antar att även dessa 7miljarderna kommer att omdirigeras till Ukraina självklart. Detta samtidigt som Israel infört totalt blockad mot Gaza och dess civilbefolkning. Ser samma klantskallar till länder som direkt gått till Israels beskydd som det är med Ukraina (Ungefär) Dvs Nordamerika och EU västländerna med några till. Det har rått totalt”politiskt dödsläge” i flera decennier, vad gäller 2stats lösningen. Sålänge Israel fortsätter att motarbeta detta, finns EJ fred i sikte. Bara i världens största fängelse Gaza bor över 2miljoner. Nu kommer alla palestinierna/civilbefolkningen att lida svårt framöver. Som om det EJ var nog före. EU råkar faktiskt med sina 7miljarder kr vara största bistånds givare. Ja så dåligt har läget varit. Och dessa har redan omedelbart strypts och avbrutits. Sjukvård, mediciner, skolor, livsmedel med mycket mera kommer bli högst problematiskt för palestinierna civilbefolkningen framöver nu. Bortsett från att Israel kommer bomba sönder detta världens största Gaza fängelset, som är på gång från detta nu. Infrastruktur och bostadsområden kommer bombas sönder till grus framöver denna veckan och efteråt. Att det kunnat råda totalt”politiskt dödsläge”vad gäller 2stats lösningen i flera decennier har vi vanliga ynkryggarna EU att skylla för. Man har lämnat Palestina och dess befolkning åt sitt förnedrande öde utan att seriöst bry sej om detta ALLS. Nu är Usa parasiten direkt på väg till israeliska kusten med sina största/moderna hangarfartyg med ca5000 man ombord. Usa är världsbäst på att söka och nosa sej fram till alla konflikter och Krig i världens ALLA hörn och kanter. Dess krigsindustrin som ALDRIG blir mätta är ständigt på jakt. Vare sej det är Ukraina-Ryssland, Palestina och Israel, Saudiarabien-Jemen, Asien och Sydkinesiska havet där man ständigt håller farliga ”militära övningar” som medierna kallar det, så kvittar det. Från Europa till Mellanöstern och Nordafrika till Asien. Usa parasiten måste ha första kontrakten åt krigsindustrin och vara överallt i dessa konflikter, som man själva dessutom startar/startat eller medverkar/medverkat till från första början också är det ironiska. Såg partiledar debatten igår, herregud vad dåliga man var. Civilbefolkningen kommer tyvärr lida svårt långt framöver nu är min klara gissning, och den livsfarliga terroristen Netanjahu kommer att gå all in nu medans ugnen är varm, där även EU nu helhjärtat och tvärs igenom gav upp. Det gick så fort att strypa sönder ALLT palestinska biståndet. Blir självfallet att även dessa omdirigeras till Ukraina. På samma sätt som Usa parasiten omdirigerat ALLA tidigare iranska vapnen som man beslagtagit till Ukraina, då egna förrådet EJ hinner med och sinat. Så länge palestinierna EJ har sin egna stat och självbestämmande är Fred GENAST att glömma

  • Jag läste och ville granska,
   vem är filuren Finkelstein.

   Utdrag från artikeln
   Finkelsteins brister
   av Bob Pitt, Aug 6, 2020
   Medium.com 

   Värsta av allt är att Finkelstein såg det lämpligt att försvara David Irving – den Hitler-beundrande, nazisympatiserande och högerextremistiska författare, som uppnådde internationell framträdande plats för tjugo år sedan över sitt förtal mot den amerikanska historikern Deborah Lipstadt. ”David Irving var en mycket bra historiker”, förklarade Finkelstein. ”Jag bryr mig inte om vad Richard Evans säger, han var en mycket bra historiker. Han producerade verk som är innehållsrika… Han visste ett och annat. Han visste faktiskt en sak eller två eller tre.”

   Vissa experters försvar av en del av Irvings verk har länge använts av Finkelstein för att presentera Irving i ett positivt ljus som historiker. I sin bok The Holocaust Industry, publicerad 2000, skrev Finkelstein: ”Irving, ökända som en beundrare av Hitler och sympatisör med tysk nationalsocialism, har ändå, som Gordon Craig påpekar, gjort ett ”oumbärligt” bidrag till vår kunskap om världen. Andra världskriget.”

   Finkelstein hamnade under eld för detta vid den tiden. ”Han berättar för oss att den nazistiska historikern David Irving har gjort ett ”oumbärligt” bidrag till vår kunskap om andra världskriget”, skrev en förfärad Mike Simons i Socialist Review. ”Detta är David Irving som ser sig själv som den intellektuella ledaren för Europas nya nazister, och som under sin senaste förtalsrättegång visades vara en systematisk historieförfalsare.”

   Inget av detta betyder att Finkelstein har några politiska sympatier med fascisten Irving, förstås. 

   Att försvara högerextrema propagandisters rätt till yttrandefrihet är ett problem i sig. Irvings skrifter om Förintelsen och Hitler var inte abstrakta teoretiska bidrag till en akademisk debatt. Deras funktion var att ge praktisk hjälp till moderna fascistiska organisationer vars ansträngningar att vinna bredare folkligt stöd hindrades av deras umgänge med nazisterna.

   • @Carina

    Visste inte detta om ”Finkelsteins brister”. Har bara hört honom när han föreläser och försvarar palestiniernas rätt, och kritiserar Israel, i en mängd sammanhang i årtionden.

    Norman Finkelstein är född i USA, son till judiska föräldrar som överlevt nazistiskt koncentrationsläger och som förklarat sig vara kommunister. Själv har Norman Finkelstein kastats ut från sin lärartjänst på ett universitet i USA och drabbats av yrkesförbud.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Norman_Finkelstein

    Jag har alltid tyckt att Norman Finkelstein är värd att lyssna på. Om han har några mörka sidor, vem har inte det (?), så är han ändå värd att beakta.

    Artikeln (podkasten) jag syftade på har en av Norman Finkelstein beskriven lång inledning som syftar till att berätta palestiniernas historia ock kamp genom årtionden. Om man inte har kännedom om den, eller behöver fräscha upp minnet, så kan det vara värt att ta del av. Tydligen gav han upp frågan Palestina – Israel år 2020 efter att ha ägnat sig huvudsakligen åt den i nästan fyra årtionden. Står i artikeln från podkasten. Han är till utbildningen statsvetare och har varit en såväl populär lärare som allmän föreläsare i USA.

    Han är god vän till Noam Chomsky. Hans liv speglas i dokumentären ” American Radical: The Trials of Norman Finkelstein (2009).” Vad jag minns tyckte jag dokumentären var bra, men det är länge sedan och jag kanske skulle ha en annan uppfattning idag 15 år senare.

    Jag tycker att du Carina speglar Norman Finkelstein på ett sätt som inte tar tillvara allt positivt som han bidragit med i den palestinska kampen.

    • Finkelstein har inte några problem med att vara ansluten till Ron Unz’s nynazistiska hemsida.
     Norman Finkelstein föredrar nynazister framför NY Times

     I länken unz – foundation ser vi Norman Finkelsteins namn, intressant eller hur?

     https://www.grantmakers.io/profiles/v0/207181582-unz-foundation/

     För ungefär ett år sedan diskuterade jag The Unz Review i samband med en kontrovers om Valerie Plame som twittrade en länk till en artikel som dök upp där skriven av kolumnisten Philip Giraldi med titeln ”America’s Jews Are Driving America’s Wars”. Åh, nämnde jag att andra personer som identifieras som kolumnister inkluderar: Patrick Cockburn, Peter Lee, Tom Engelhardt, Norman Finkelstein och Michael Hudson?

     Webbplatsen är uppkallad efter dess grundare Ron Unz.

     Liksom fascisterna på 1930-talet uppehåller sig Unz vid den judisk-bolsjevikiska komplott som ledde till att tsaren störtades och använder ingen mindre än Alexander Solsjenitsyn som expert. Med hjälp av en genomgående rasistisk berättelse såg Unz att Putin befriade ryssarna från det förtryckande judisk-kommunistiska arvet: ”Efter Sovjetunionens kollaps 1991 föll det återfödda Ryssland snart under den överväldigande dominansen av en liten grupp oligarker, nästan helt av Judisk bakgrund och ett decennium av total misär och utarmning för den allmänna ryska befolkningen följde snart. Men när en riktig ryss vid namn Vladimir Putin återfick kontrollen, vände dessa trender och ryssarnas liv har förbättrats enormt sedan den tiden.”

     Så frågan är varför någon som Norman Finkelstein eller Michael Hudson skulle låta sig listas som krönikör på en webbplats som för alla praktiska syften är Daily Stormer, plus några vänsterartiklar för att göra den välsmakande för den typ av vänsterman som har Consortium Nyheter eller Max Blumenthals GrayZone bokmärkt. Det är tydligt att Unz har en ansenlig läsekrets. 

     Av vänsterkolumnisterna på Unz som jag mailade och frågade varför de skulle låna ut sina goda namn till en vit supremacistisk webbplats, svarade bara två: Michael Hudson och Norman Finkelstein. Hudson har inte ägnat mycket tid åt att undersöka innehållet på Unz.com men försäkrade mig om att han mot bakgrund av vad jag sa till honom nu skulle överväga att bryta sina band.

     Finkelstein, å andra sidan, sa till mig att ”Så länge mitt namn bara är kopplat till mitt arbete är det bra. Jag skulle till och med skriva för … New York Times.” Uppenbarligen visar detta den typ av affinitet som jag anspelade på tidigt i den här artikeln. Den borgerliga pressen är huvudfienden eftersom den demoniserar palestinierna, så nära Finkelsteins hjärta. Detta motiverar att vara kolumnist på Unz.com eftersom det är ”pro-palestinskt”?. Nynazistiska grejer? Artiklarna av typen VDARE? Fördöma ANC som ansvarigt för vitt folkmord? Ja, beklagligt, men de är fortfarande ”för palestinierna” och mot flygförbudszoner, etc.

     I ett uppföljningsmeddelande skrev Finkelstein: ”Jag känner Ron. Han är väldigt smart, men det verkar som att judar med en IQ över 200 hamnar på konstiga platser, speciellt om de bor i Kalifornien. Först Bobby Fischer, nu Ron Unz. Sanningen att säga, till och med i hans grymma enfald, och ofta skrämmande omdöme, har Ron alltid insiktsfulla saker att säga, vilket är mer än jag kan för NY Times kolumnister.” Denna fixering vid NY Times är anmärkningsvärd. Du kan invända mot Judith Miller, et al, men du kan lita på den för faktarapportering, som innehåller en artikel om ansträngningarna för Yurok-indianerna i norra Kalifornien som har att göra med en opioidepidemi som kan tillskrivas folkmordsförstörelsen av deras traditionella liv vid Klamathfloden. Jämför det med Unz.com som har kört dussintals artiklar som visar att icke-vita är genetiskt underlägsna kaukasier. Var är insiktsfullheten i en sådan artikel författad av Ron Unz?

     https://louisproyect.wordpress.com/2018/09/04/meet-the-leftwing-columnists-writing-for-a-neo-nazi-website/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here