Vad gör Sverige i kampen om Arktis?

9
2234
Bild från Strategic Culture

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel, som  är mycket lämplig som bakgrund till diskussion om det geopolitska läget.

Ingress: DN har på framsidan 28/2 2021 och på sida 6-12 inne i tidningar artiklar om Arktis.DN: Klimatets ground zero blir den nya arktiska fronten.

Expressen kunde 23 juli 2020 meddela att Sverige befinner sig i samtal med USA om att utöka militärövningarna runt Arktis. Detta för att kunna möta den ryska upprustningen i området.

Försvarsminister Peter Hultqvist berättade för tidningen, att han dagen innan suttit i samtal med det amerikanska flygvapnet. Anledningen var att stormakten västerut vill utveckla samarbetet med allierade stater runt Arktis, vilket bland annat innefattar samtliga nordiska länder. Hultqvist sade att bakgrunden är den ryska upprustningen i Arktisområdet. ”Vi har under lång tid kunnat följa den ryska uppbyggnaden i det området”, sade Hultqvist på pressträffen.

Peter Hultqvist betonade att samarbetet i första hand rör militärövningar.

”Vi ser gärna amerikanskt deltagande vid övningar i luften”, förklarade försvarsministern.

Utspelet från försvarsministern är uppseendeväckande. (Slut på inledningen).

Ytterligare två meningar ”USA begär att vi skall öva med dem för deras skull i Arktis, medan värdlandsavtal och övningar hittills har handlat om att vi skall kunna få militär hjälp för att försvara oss själva, inte tvärtom. Förflyttningen av övningsområde till Arktis (från att i huvudsak ha varit Östersjöområdet) skulle innebära en farlig utvidgning av avtalets verkningsgrad.”

Jag presenterar nedan en bakgrund från tidigare artikel.
Denna översatta artikel har jag utan vidare fått från en läsare som kallar sig Voron. Den utgör en sammanfattning av en artikel av Alex Gorka på Strategic Culture. Militarization of Arctic: Issue of Incredible Importance Not Given Due Attention to.

Regeringen: De nordiska länderna tar ansvar för utvecklingen i Arktis.


Bild från Strategic Culture.

Om Arktis.

Europa, Mellanöstern och Asien och Stillahavsområdet är inte de enda potentiella områdena för militära operationer. Den gradvisa eskaleringen av spänningen i Arktis är ett dolt faktum.

Arktis anses ha dolda naturillgångar till ett värde av mer än 22 biljoner dollar under isen, inklusive 90 miljarder fat olja och 47 miljarder kubikmeter naturgas. Olika länder, bland annat Ryssland och USA har krav på områden i Arktis. Det är bara naturligt för stater att ha tvister så länge de hanteras på grundval av internationell rätt och genom förhandlingar. Men den gradvisa eskalering av spänningar i Arktis är ett faktum.
Amerikanska militärer tränar för att bekämpa Ryssland i regionen. Amerikanska attackubåtar håller övningar. I mars deltog mer än 1.500 militärer från fler än 20 enheter i övningen Arctic Edge 2018.
USA:s kustbevakning vill ”beväpna” sina isbrytarfartyg som används för att rensa vägar genom de frusna haven. USA har stationerat F-22 och F-35 Stealth Fighters i Alaska. Utbyggnaden ger USA luftöverlägsenhet över hela norra halvklotet.
Amerikanska ubåt-lanserade ballistiska missiler avfyrade från vattnet i närheten av Norge skulle lämna den ryska militären mindre än 15 minuter för att avgöra om ett inkommande objekt var ett hot om inte, varifrån det kom och hur man ska svara. Arktis är det enda läget för att möjliggöra att underjordiska lanserade Tomahawks kan slå ut de ryska interkontinentala ballistiska missilerna (ICBM) i Orenburg, Krasnoyarsk och i Uralbergen.

Enligt de danska regeringens riktlinjer för försvaret 2018-2023 kommer det att bli en ökning av försvaret med 20 procent under de närmaste sex åren. Arktis nämns som ett område med ökad aktivitet och militär närvaro.
Norge ska investera i ”strategiska möjligheter”, till exempel den nya F-35 stealth fighter, ubåtar och P-8 maritima patrullflygplan.
Kanada har en arktisk flotta. Förra året presenterade Ottawa en plan för att öka sina försvarskostnader med 70 procent (eller mer än 30 miljarder dollar) under det närmaste årtiondet – mycket av det går till nya krigsskepp och stridsflygplan. En territoriell tvist om Lomonosov Ridge finns mellan Ryssland och Kanada. Den sträcker sig 1.800 km från Nya Sibiriska öarna över Arktis till kanadensiska Ellesmere Island. Kanada genomför militära övningar i området.

Motsättningar mellan USA och Ryssland i Arktis.

Nedan utdrag från artikeln USA planerar expansion till Arktis för att utmana Ryssland, men klarar de biffen?

Washington kommer att skicka ett marint krigsfartyg för att segla genom Arktis i en demonstration av sina växande ambitioner i norra delen av världen, menar USA:s marinminister. Men kommer det att räcka för att utmana Ryssland? USA har sedan länge siktat på Arktis, vilket USA öppet ser som en potentiell ny viktig geopolitisk arena. Eftersom Arktis vattenvägar med nyare teknologi blivit farbara, tänker Washington tydligt på att få sin del av den ekonomiska verksamheten i en region som kanske kommer att bli en viktig sjöfartsled i framtiden. I det som ser ut som ett påstående, skickar USA ett marinfartyg till de arktiska vattnen för navigationsoperation, sade dåvarande marinminister Richard Spencer till Wall Street Journal.

Ryssland har unika militära installationer i Arktis, som inkluderar radaruppsättningar och autonoma, permanenta militära baser. Av särskilt intresse är Rysslands nordligaste militärbas Arctic Shamrock, som tillåter upp till 150 personer att bo och arbeta så länge som 18 månader utan någon externt stöd i ett område som ligger 80 grader norr om ekvatorn.

Washington strävar ständigt efter att försöka provocera Ryssland. Den norra havsrutten, dit USA uppenbarligen planerar att skicka sina flottfartyg ,går längsmed den ryska kusten och genom internationelt erkända ryska territorialvatten, vilket ger myndigheten befogenhet att fastställa regler för överlämnande av fartyg.

Ryssland är oden enda staten som är tekniskt utrustade och i stånd att ge hjälp till eventuella fartyg som passerar genom den regionen i händelse av en nödsituation, så det kan vara ganska svårt för USA att behålla “navigationsfrihet” där utan rysk hjälp.

 

Den gradvisa militariseringen av regionen är en realitet. Det finns två alternativ här. En är att låta en gnista kunna tända en stor eld i Arktis. Den andra är att starta en verklig dialog för att ta itu med säkerhetsproblem i regionen. Fem av arktiska rådets åtta ledamöter är en del av Nato med Sverige och Finland är Alliansens privilegierade partner. Det gör frågan till en del av förhållandet mellan Ryssland och Nato.

Händelserna i samband med det amerikanska beslutet att lämna INF-fördraget, Syrien, de illegala sanktionerna och annat viktigt får inte förmörka denna fråga av yttersta vikt. Samarbete är det enda sättet att upprätthålla säkerhet och regional ordning. Det är dags för Arktiska rådet att bli ett säkerhetsfokuserat forum.

Relaterat

Skall vi föra USA:s krig i Arktis?
USA planerar expansion till Arktis för att utmana Ryssland, men klarar de biffen?

Föregående artikelI Ryssland stödjer 71 % Putin enligt opinionsundersökning 27 februari
Nästa artikelOlof Palmes mördare del av en större komplott? Ny Palmeutredning krävs!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

9 KOMMENTARER

 1. Förändringen av statusen för den nordiska flottan i Ryska federationen utvidgar dess övergripande oberoende avsevärt och möjliggör mer effektiv resursanvändning vid militära operationer i Arktis.
  https://russian.rt.com/inotv/2021-01-21/Advance-Rossiya-stremitsya-ukrepit-status

  Skapandet av ett separat militärt distrikt bekräftar att Ryssland uppfattar Arktis som en strategiskt viktig region för dess säkerhet, där intensiv internationell konkurrens utvecklas – och särskilt med Nato-länderna, skriver Advance. Ryska federationens norra flotta fick en ny status: den likställdes faktiskt med militärområdet. Nu är det en ny organisationsenhet inom kommandostrukturen för Ryska federationens väpnade styrkor, som territoriellt täcker Komi-republiken, Arkhangelsk- och Murmanskregionerna, Nenets autonoma Okrug och öar i Arktiska havet. Skapandet av ett militärt distrikt i norra flottan förändrar markant kommandosystemet i regionen, skriver Advance.

  Tidigare kontrollerade det gemensamma strategiska kommandot för norra flottan en del av de enheter som utplacerades där (flotta, luftfart, kuststyrkor och luftförsvarsstyrkor), och resten var underordnade befälet för det västra militära distriktet. Men nu, tack vare bildandet av en ny struktur, fördjupas integrationen och graden av interaktion mellan styrkor som finns i fyra federala enheter, inom ett enda militärområde, ökar, konstaterar artikeln.
  Detta innebär också att förenkla finansieringen av militära enheter baserat på detta territorium och påskynda ökningen av deras stridseffektivitet. Dessutom utvidgar statusen för norra flottan dess övergripande oberoende avsevärt, vilket gör det lättare för den att använda sina egna resurser under militära operationer i Arktis, rapporterar Advance.
  Norra flottan omfattar för närvarande cirka 80 fartyg och ubåtar, varav flera för närvarande genomgår modernisering. Under de kommande åren planeras också nya stridsenheter. Dessutom har norra flottans fartyg också den största kärntekniska avskräckande potentialen bland alla ryska flottor och flottor, konstaterar artikeln.
  Dessutom inkluderar norra flottan två arktiska mekaniserade brigader: en marin- och kustbevakningsbrigad, liksom den 45: e flygvapnet och luftförsvarsarmén. Den norra flottan har också ett elektroniskt krigscenter. Under de senaste åren har S-350, S-400 och Pantsir-S-systemen antagits. Dessutom testas hypersoniska kryssningsmissiler från Zircon på norra flottans fartyg, skriver Advance.

  På grund av distriktets särdrag är de viktigaste komponenterna i denna region flottan, luftförsvarsstyrkorna och tidiga varningssystem för attacker, förklarar författaren. Nätverket av ryska militärbaser längs Ishavets kust utvidgades också. Skapandet av ett nytt militärt distrikt är i linje med den ryska strategin för utvecklingen av Arktis fram till 2035, liksom den maritima doktrinen från 2015. Båda viktiga dokumenten förutsätter utvecklingen av ryska försvarsförmåga i Arktiska havet, säger artikeln.

  Målet för Ryssland är att säkra sina norra gränser, inklusive Nordsjövägen, konstaterar författaren. Enligt hans åsikt bekräftar skapandet av ett nytt distrikt att Ryssland uppfattar Arktis som en strategiskt viktig region för dess säkerhet (inklusive ekonomisk säkerhet) och den näst viktigaste platsen där internationell konkurrens utvecklas, särskilt med Nato-länderna.
  Ryssland uppfattar som ett allvarligt hot mot sig själv de aktiva aktiviteterna i alliansen i Arktis, inklusive olika övningar av Natos styrkor och utvecklingen av militär potential, förklarar författaren. Närvaron av ryska militära styrkor i Arktis är tänkt att spela en nyckelroll för att lösa alla framtida tvister relaterade till resursanvändningen i det kontinentala bältet, säger artikeln:Dessutom vill Ryssland bekräfta och stärka sin status som den starkaste staten i Arktis ”.
  Arktis är den viktigaste resursbasen för Ryssland, och dess betydelse kommer bara att växa i framtiden, betonar författaren. Tillbaka 2017 gav de kontinentala resurserna i Arktis 17% av den ryska oljeproduktionen och 90% naturgas. De största ryska företagen verkar i Yamal och Gydanhalvön samt i det arktiska kontinentala bältet. Samtidigt noteras Arktis betydelse för den ryska olje- och gassektorn i den ryska arktiska strategin 2008 och andra strategiska dokument.

 2. Ökad amerikansk närvaro är förstås en avlastning för Sveriges minimala Norrlandsförsvar, som underfinansierats i decennier. Sveriges nedrustade marin kan inte ens skydda och bevaka den svenska kusten fläckvis.

  Sovjetunionen dumpade minst 14 oceangående atomubåtar med laddade reaktorer i Ochotska sjön. Ryssland har fått omfattande ekonomiskt stöd från väst för att ta hand om sitt atomskräp. Det är mycket bra för alla om USA´s närvaro i arktis ökar, och att de håller koll på ryssens förehavanden.

 3. Ronaldo.. Sovjetunionen upplöstes den 26 december 1991.
  Warshavapakten: vilket var en militärallians, ett fördrag om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd, existerade 1955–1991.. bestående av länder i östblocket bildades den 14 maj 1955 som en motvikt till västmakternas Nordatlantiska fördragsorganisation som fortfarande växer.

  Tillägg.. till: https://russian.rt.com/inotv/2021-01-21/Advance-Rossiya-stremitsya-ukrepit-status

  Enligt US Geological Survey, kan Arktis dölja upp till 30% av världens oupptäckta gasreserver och 13% av oupptäckta oljereserver. I framtiden kommer betydelsen av utforskningen av bränselresurser i det kontinentala bältet att öka när resurserna på land blir utarmade. Förlita sig på kustreservat har Ryssland redan utvidgat sina territoriella anspråk i Arktis – och hävdar särskilt på Lomonosov-åsen och hävdar att detta är en del av den ryska kontinentalsockeln, säger artikeln. Om hon kan få överhanden över Kanada och Danmark i denna tvist, kommer hon att ha tillgång till åsens fält, som uppskattas till fem miljarder ton olja och gas.

  Enligt rysk lag kan endast statligt ägda företag med minst fem års erfarenhet få licens för produktion i Arktis. Faktum är att det bara är Gazprom och Rosneft som kan arbeta där och bjuda in andra företag att samarbeta med dem, säger artikeln. Under de senaste åren har låga oljepriser blivit ett annat hinder som har gjort produktionen i svåråtkomliga områden mindre lönsam.

  Den allmänna ryska inställningen till Arktis utifrån verkar motstridiga. Trots sin öppenhet för samarbete med utländska företag konstateras (till exempel i marinläran 2017) att Arktis är en region där ”rivalitet eskalerar” och motiverar militär närvaro genom behovet av att skydda dess infrastruktur och resurser.

  Ryssland moderniserar militärbaser på Kotelny Island och Wrangel Island, ökar sin offensiva potential i Arktis, och är också engagerad i andra militära aktiviteter. Denna militarisering är bland annat förknippad med den växande betydelsen av sjötransporter längs norra sjövägen, eftersom de ryska väpnade styrkorna är involverade i sök- och räddningsoperationer. Det kan också hänvisa till Arktiska rådets överenskommelse om samarbete inom sökning och räddning i Arktis, eftersom detta dokument gör alla undertecknare ansvariga för ett specifikt område i Arktis, med Ryssland som ansvarar för den största delen.

  Under många år förblev den norra sjövägen otillgänglig och till och med stängd för navigering, men nu, tack vare klimatförändringar, blir den en attraktiv sjöväg: isen i Arktis har märkbart tunnats ut, medan säsongsperioden då vattnet inte frysning alls har ökat. Rutten från Europa till Östasien längs den ryska arktiska kusten är en tredjedel kortare än genom Suezkanalen. Och effektiviteten på denna väg för rederier, tillsammans med olje- och gasproduktion, kommer att spela en stor roll för Ryssland i framtiden.

  För att skydda sina intressen i regionen utvecklar Ryssland också sin flotta med kärnkraftsisbrytare (det är det enda landet som för närvarande äger sådana fartyg), samt infrastruktur för tankning av LNG-tankfartyg av arktisk klass. Dessutom är dessa tankfartyg inte avsedda att transportera uteslutande rysk gas och är också engagerade i transit från Norge och andra länder. Ryssland förväntar sig att öka godstransporterna på denna rutt från 10,7 miljoner ton 2017 till 80 miljoner ton 2024, delvis genom att öka LNG-trafiken. 2013 beviljade Ryssland Gazprom ett monopol på LNG-export, vilket gjorde det möjligt för Novatek att bygga sin Yamal LNG-terminal.

  Samtidigt innebär skapandet av ett separat militärt distrikt i norra flottan ”nya utmaningar” för länderna i NATO:s norra block: Danmark, Island, Kanada, Norge och USA, liksom Sverige och Finland, som samarbetar nära med Nato. Detta innebär också att utbudet av gemensamma operationer och samordning mellan befälet för norra flottan och det västra militära distriktet kommer att utvidgas”. Genom att ständigt stärka den norra flottan i händelse av en konflikt med Nato utökar Ryssland sin kapacitet under horisontell eskalering mot bakgrund av genomförande av operationer samtidigt mot länderna i alliansens östra och norra block.

 4. Sverige få akta sig för när det kommer till kritan så brukar USA lämna sina vasaller i stycket som nu senast i Afghanistan och Ukraina. Imperiefjäsk lånar sig inte i längden de

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here