Vad kan andra länder kanske lära av Kinas coronapolitik?

21
2047
Professor Li Lanjuan

Denna artikel ”Vad andra länder kan lära av Kinas nedstängningspolitik” har vänligen översatts av Rolf Nilsson.

Den kom efter tips från läsaren ”Ivan” som skrev ”Vad kan andra länder lära sig av Kinas nedstängnings-politik? Kinas låsning är ett viktigt exempel. De har lyckats kontrollera överföringen eftersom de har följt en tydlig logik , underbyggd av deras politiska systems karaktär och egenskaper. För att lära oss av Kinas låsning måste vi förstå både logiken bakom dem och vikten av det sammanhang där de ägde rum.”

Artikeln visar att Kina hade en fokuserad bestämd och ingripande prevention mot sjuka och smittade med stort medborgardeltagande. Hade något liknande kunna tillämpas i Sverige? Hur i så fall? Kraftfulla insatser sedan mars 2020 riktade mot äldreboende och all personal och andra som kom dit? Omfattande testning så snart tester kom fram?


Vad kan andra länder kanske lära av Kinas coronapolitik?

Att sätta auktoritärt styre mot demokrati har blivit vanligt under pandemin, med den förstnämnda ofta utmålad som ett mer effektivt styrelsesätt vid hantering av COVID-19. Det kinesiska kommunistpartiets egen berättelse främjar en version av detta argument, vilket likställer Kinas framgång med att hålla antal smittade och dödsfall lågt, med ”överlägsenheten” i dess politiska system. Detta trots en lyckad begränsning av smittspridning i vissa demokratier.

Men att argumentera för att världen borde ignorera styrelsesätt och istället fokusera på att lära av Kinas politik är problematiskt – det beror på antagandet att metoder enkelt kan ympas över från ett politiskt system till ett annat. Att införa policys från en annan typ av regim kräver att dessa policys anpassas till de system de är upptagna i.

Kinas nedstängningar är ett viktigt exempel. De har lyckats kontrollera smittspridningen eftersom de har följt en tydlig logik, underbyggd av deras politiska systems karaktär och egenskaper. För att lära oss av Kinas nedstängningar måste vi förstå både logiken bakom dem och vikten av det sammanhang där de ägde rum.

Nedstängning i Wuhan

Wuhans avstängning började den 23 januari 2020. Klockan 02, utan offentlig debatt, beordrade myndigheterna att klockan 10:00 måste all kollektivtrafik både inom och in och ut ur staden stanna. Sedan kom order om att stoppa taxi-bokning online, stänga av tunneln under Yangtze (som skär genom staden) och förbjuda användning av motorfordon. Staden tvingades att stanna upp.

Men det logiska resultatet av att stoppa transporterna var att regeringen själv var tvungen att tillhandahålla alternativ. Den beordrade distrikten att tillhandahålla transporter för överföring av patienter och rekvirerade taxibilar för samhällsbruk.

Kina: RÖRELSERNA MELLAN STADSDELAR KONTROLLERADES UNDER WUHANS FÖRSTA NEDSTÄNGNING, DÄR MEDBORGARNA MÅSTE PASSERA KONTROLLPUNKTER. EPA-EFE

Efter att ha stoppat all rörelse gick regeringen över till att bygga sjukhus och skapa möjligheter för att rekvirera efter behov, uteslutande för COVID-19-patienter. Man kunde sedan börja dela upp sin befolkning. Man föreskrev att fyra kategorier av människor skulle skiljas från resten: bekräftade fall, misstänkta fall, personer med symtom för vilka infektion inte kunde uteslutas och kontakter. Den första kategorin skickades för behandling, de senare tre till centraliserade isoleringsanläggningar.

Detta kombinerades med åtgärder för att begränsa rörelsemöjligheterna för alla utanför de fyra kategorierna. Nationellt, för att underlätta efterlevnad, uppmanade regeringen samhällsarbetare och volontärer att sätta upp 24-timmars kontrollpunkter vid grannskapets ingångar för att registrera var och en som går in eller ut. Detta bildade en tvådelad strategi: en kollektiv insats som framgångsrikt begränsade medborgarnas rörelser, tillsammans med att regeringen kastade ut ett brett nät för att utplåna smittan och behandla eller isolera varje sista person i smittkedjan, som ansågs vara en överföringsrisk.

Dessa åtgärder krävde en massmobilisering, som involverade otaliga invånare, samhällsarbetare, partimedlemmar, lokal milis och personal som inhämtats från regeringen och statligt ägda företag. Snabbt organiserade team bemannade kontrollpunkter, budade leveranser och gick från dörr till dörr och frågade människor om deras rörelser och hälsa.

Allt detta – den, utan ursäkter, svepande kategoriseringen av människor, massmobilisering, ersättning av medborgarval med regeringsbestämda alternativ och omflyttning av människor, vilka ansågs utgöra en smittorisk – drog nytta av kommunistpartiets och dess regerings befintliga förmåga och väl praktiserade metoder. Dess logik upplevdes som meningsfull för ett samhälle som var väl bekant med detta regeringssystem.

Hebei: samma logik, nya metoder

Samma logik tillämpas nu, under mycket olika omständigheter, i Hebei, en provins som gränsar till Peking. Tre kärnpunkter i den logiken begränsar rörelse, tvingar till, men möjliggör också efterlevnad och skiljer ut alla som ses som en smittorisk.

Gaocheng-distriktet i Shijiazhuang – en stad med mer än 11 ​​miljoner människor som innefattar både landsbygd och stadsområden – står i centrum för ett nytt utbrott. Alla människor och fordon där har förbjudits att lämna. Landsrätten har varnat för att den som inte samarbetar kan åtalas straffrättsligt. Under tiden har en andra stad, Nangong – hem för en halv miljon människor – meddelat medborgarna att det är förbjudet att lämna hemmet och att regelbrytare kommer att fängslas.

Medan logiken förblir densamma utvecklas isoleringspolitiken: vilka som isoleras – och hur de isoleras – har förändrats. Regeringen bygger provisoriska anläggningar för massisolering för alla som skulle kunna tänkas ha smittats. Eftersom landsbygden saknar tillräckliga faciliteter, som hotell för rekvisition, för att förhindra att viruset sprids i byar och enskilda hushåll, byggs isoleringscentra upp från grunden.

Hälsoarbetare i Shijiazhuang testar en invånare. EPA-EFE

Istället för att bara isolera direkta kontakter, isoleras nu också sekundära kontakter. Shijiazhuang hittade 986 nya fall, och ändå beordrade myndigheterna i Gaocheng 15 hela byar – mer än 20 000 människor – att flytta till ”centraliserad isolering”.

Detta tillämpas på och utvidgar principen om att ”isolera alla som måste isoleras”, beskriven av en expert från Chinese Center for Disease Control and Prevention, som en del av ett paket som är centralt för Kinas framgång. ”Alla” i Gaochengs fall har betytt var och en från en by med minst ett fall. Endast byar med noll fall fick isolera sig i hemmet.

Myndigheterna har just meddelat det rikstäckande antagandet av denna isoleringsmodell. Lokala myndigheter måste planera för att rekvirera tillräckligt med byggnader för kontakter och sekundära kontakter. På landsbygden måste man förbereda sig för att bygga storskaliga isoleringsanläggningar.

Lärande genom att reflektera

När länder står inför nya nedstängningar, leder Kinas framgångsrika åtgärder till reflektion över våra egna tillvägagångssätt. Enligt kinesisk politik omfattar obligatorisk isolering alla tänkbara smittade, och obligatorisk centraliserad isolering syftar till att minska risken för infektion inom hushållet.

Kinas kontrollmetoder kombinerar befolkningskategorisering, den dynamiska förmågan att hitta möjliga infektioner, strikt efterlevnad och myndighetskoordinering av allt från var en person isoleras till hur de får tillgång till mat. Dessa metoder är helt och hållet beroende av systemövergripande mobilisering, där de kinesiska medborgarna spelar en nyckelroll. Kärnan i Kinas sätt att möta pandemin är att ersätta medborgarnas val med regeringens ledning och organisation.

I Storbritannien premieras emellertid offentlig debatt tillsammans med individuellt val och ansvar. För att metoder ska kunna kopieras från Kina måste de anpassas för att passa detta sammanhang. Om britter ska uppmanas (inte tvingas) att isolera sig, måste de ha ekonomisk förmåga att göra det. Isolering i hemmet måste underlättas genom tydlig, konsekvent, tillgänglig vägledning för att begränsa risken för smittspridning inom hushållet. Och om man vill överväga centraliserad isolering behövs en diskussion om hur man kan stödja människor att följa en sådan.

När man tänker tillbaka på ett år med nedstängningar finns det kanske något att lära av Kina. Men ett bra ställe att börja på är att erkänna, att för att en metod ska lyckas måste den följa en sammanhängande logik och passa in i det politiska system där den används.

Föregående artikelKina rullar ut ”Hälsosilkesvägen” (BRI) mot Coronan
Nästa artikelNågot om inbördeskriget i Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

21 KOMMENTARER

 1. Glöm inte att jag var mitt i detta personligen, jag var del av det och upplevde det. Artikeln visar på sätt hur nästan katastrofalt omöjligt det är för västlingar att förstå hur Kina fingerar. Kärnan i vad Kina gör är att minimera antalet möjligheter till spridning, antalet kontakter, att handla en gång i veckan istället för var dag minkar antalet tillfällen med en faktor sju. Att förebygga snarare än bota, även med munskydd, vitaminer och TCM. Det är inte en fråga om ”Kinas kontrollmetoder”, utan förmåga att leda och vilja till att följa. Väst fungerar med tvångsmetoder, kontrollmetoder, massövervakning och hård styrning uppifrån.

  ”Kärnan i Kinas sätt att möta pandemin är att ersätta medborgarnas val med regeringens ledning och organisation.” Fel. I väst skulle det stämma. Liberalism begränsas med hot och tvång. Kärnan i Kina är att etablera en ledning efter medborgarnas val, en ledning som medborgarna då finner värd att följa. ”Kraftfulla insatser sedan mars 2020 riktade mot äldreboende och all personal”. Åtgärderna var att stänga äldreboenden och distribuera vården, därmed minska tillfällena för smittspridning.

  Ledningen och medborgarna etablera alltså gemensamma mål, och samarbetar för att nå dom. Det är alltså diametralt motsatt Sverige där regeringen fattar beslut, beordrar medborgarna som tvingas lyda under hot om polisingripande, fängelse och böter. Diktatur.

  ”bestämd och ingripande prevention mot sjuka”. Fel uttryckt. Kina snarare öppnar för möjligheten, och medborgarna finner det en fördel och värde att ta vara på den möjligheten. Jag känner inte till något tillfälle där någon har motsatt sig gratis vård, gratis isolation, utom att västpropaganda skapade några falska rykten.

  Sverige har inte den kulturen av folkstyre, Sverige fungerar endast under diktaturformer, staten och experter fattar beslut över vad som är bäst för alla, och med kraft, hot och tvång, genomför dom. Lyd!! Kina är motsatsen. Kina har inget auktoritärt styre, man har ett styre som är styrt underifrån, ett folkstyre, annars skulle det bli en ny revolution, vilket HuJintao, Xi’s företrädare, upprepade gånger varnade för som en verklig möjlighet om regeringen inte anpassade sig till och följde folkviljan.

  Kinas otroligt framgångsrika samhällssystem och metoder kan helt enkelt inte ympas över från ett politiskt system till ett annat. USA konstanta försök att göra just det med sin ”demokrati” har ju blivit katastrofalt, tänk bara på Iran, och det finns gott om exempel.

  Någon milis fanns inte involverad, det var vanliga väktare som gav service. Man gick inte ”dörr till dörr och frågade människor om deras rörelser och hälsa”. Utbildad hälsopersonal, läkare och sköterskor, gick dörr till dörr och gav råd, delade ut formulär, donerade febertermometrar, upplyste om förbyggande åtgärder som TCM, och uppmanade till att söka gratis hjälp vid behov. En del ville inte öppna dörren för dom. Då lämnade man allt materialet utanför dörren och bad om WeChat adressen. Sedan höll man konstant kontakten.

  ”ersättning av medborgarval med regeringsbestämda alternativ”, igen löjligt grov lögn. Regeringen ledde, medborgarna valde att följa.

  I Kina fanns inga nedstängningar påbjudna uppifrån, i den grindstad jag själv bodde var det vi själva som beslutade åtgärder hur-när-var-vad, inga besökare, bud lämnar varan vid grinden och upplyser mottagaren via WeChat som kommer och hämtar den, minera rörelser ut eller in, leverera genom att hissa upp försändelsen till balkongen, gå och handla sällan, beställ och handla mat och annat på WeChat. Bud kan även lämna försändelsen i ett elektroniskt skåp vid ingången. Han lägger varan i skåpet, stänger dörren som automatiskt låser, och skapar en kod, en PIN som öppnar skåpet, budet sänder den PIN till mottagaren som senare går ner och öppnar skåpet med den PIN, och tar ut varan.

  I Wuhan och på andra ställen var det inte en fråga om att ”beordra” eller ”förbjuda”, utan att leda, och på ett sådant sätt att innevånarna fann ett värde i att följa. Att följa var inte ”frivilligt” utan en plikt och skyldighet med respekt till andra för allas bästa. Implementering var från gräsrötterna upp. Inte omvänt som i Sverige.

  Vad som stöter kraftigt i artikeln är att den är helt skriven med den västerländska diktatoriska ”top-down” autokratiska och diktatoriska systemet som utgångspunkt och förklarar inte de filosofier och den kultur som ligger till grund för Kinas framgångar, ett samhälle som drives underifrån och upp och helt bygger på samverkan, samförstånd, respekt och förståelse.

  Fundamentalt i Kina är respekt – tolerans – samverkan – samarbete. I väst och Sverige finns liberalism – total obegränsad frihet – individualitet – inga begränsningar tolereras, alltså precis motsatsen.

  Mycket av underliggande fakta i artikeln är rätt, med den är rent vidrig förvriden hur den presenteras. Detta är en artikel betald av västs uppdragsgivare, skriven helt baserad på västs samhällssystem, kultur och uppfattningar och därför lämnar den en förfalskad bild av verkligheten.

  Bra försök, men artikeln har blivit som en skrattspegel på Liseberg. Även skrattspegeln reflekterar verkligheten, men verkligheten ser inte ut på samma sätt i spegeln.

 2. ”Hade något liknande kunna tillämpas i Sverige”, frågas det. Det enkla svaret är nej. Sverige var från början inne på rätt vetenskaplig väg, som vi sedan har avvikit ifrån.
  Det är är emellertid intressant att se hur viruset i Kina, utifrån hur det skildrades här hemma, förvandlades från ett monstervirus till ett i närmast normalt förkylningsvirus.
  Monstervirus? Ett virus som gjorde att folk föll ihop och dog på gatan. Ett virus som krävde att man svetsade igen dörrar på byggnader. Ett virus som bekämpades med stora tankbilar som sprutade kemikalier på gatorna.
  Så, det skulle vara intressant att få reda på vad som hände, eftersom det förorsakade så mycket panik och skada i hela världen, från någon som är insatt. Var detta ett virus eller något annat?

   • En synnerligen intressant artikel, speciellt med take på vad som inte finns med. Det råder väl knappast något tvivel om att Kina har varit ledande stort att begränsa och bekämpa viruset. Centralt har varit teknologi som WeChat, TCM och traditionell kunskap, enkla tydliga praktiska rekommendationer, och ingen diktatorisk centralstyrning utan individuellt ansvar. Ingenting av detta ens berörs.

  • Om du slutar läsa och mala om gammal amerikansk skräckpropaganda kanske du skulle få lite bättre uppfattning om verkligheten. Folk föll inte alls ihop på gatan utan det var en lugn, systematisk och välorganiserad bekämpning av viruset. De dörrar som svetsades igen var dörrar på en industrifastighet som skulle rivas. Det är normalt i Kina för att säkerställa att ingen finns i byggnaden är rivningen börjar. Jag har publicerat de obeskurna bilderna här.
   https://mychinaway.wordpress.com/2020/03/22/rasismen-propagandan-fakta-och-den-djupa-staten/
   Om man vill låsa in någon hjälper det väl knappast om någon inne i byggnaden bara kan öppna ett fönster, en meter övre marken, och hoppa ut. Texten på dörren lyder. ”Obehöriga äge ej tillträde. Endast auktoriserade anställda.” Handmålad text som är svår att läsa betyder ”Rivningsbyggnad”.

   Det är normalt i Kina, virus eller inte, att tankbilar spolar gatorna rena, och sprider en fin dimma av rent vatten i den torra luften som även binder damm. Den nivån av miljöomsorg har Sverige ännu inte utvecklats till. I Kina fanns ingen panik, paniken i resten av världen spreds av BigPharma med journalister som verktyg för att tjäna snabba pengar.

   I videon i den här artikeln kan du se hur dessa ”dödssjuka” människor som faller ihop på gatorna dansar.
   https://mychinaway.wordpress.com/2020/02/15/virusuppdatering-inifran-kina-de-doende-och-dodssjuka-dansar-15-2-20/

   Man blir faktiskt ganska trött på de gamla falska propagandametoderna från Josef Goebbels eran. Man förvånas över hur naiva folk är idag som tror på dom likt 1933.

   • Du har inte rätat ut något frågetecken, eftersom du inte var där det hände.
    Panikscenerna i Wuhan var en del av pandemibluffen. Andra delar var bl. a. utrullningen av ett helt missvisande testsystem, prognoser om överdödlighet helt snutna ur näsan, en falsk tro på vaccinering, statistikdribbel…
    Människans eget immunförsvar har helt snackats ner.

    • Egna immunförsvaret har du propagerat förut.
     Problemet är bara det inte är jämlikt, lika lite som tillförlitligt i alla lägen.
     Därför var ledande politiker tvungna att diskutera ”flockimmunitet” bakom stängda dörrar fullt medvetna om folkets dom kan vara hård.
     Tro är blind brukar det heta.
     Döv också skulle jag vilja tillägga.
     Din inställning till pandemin påminner om Vitrysslands (Belarus) diktator Aleksandr Lukasjenko där han tidigt i pandemins skede proklamerade att folk skulle ”köra traktor” istället för att bekymra sig om Corona-viruset och sjukdomen Covid-19.
     Tur att det finns ledande personer som är seriösare än så.

     • Att immunförsvaret inte är ”jämlikt” är väl känt. Därför arbetar man på att stärka det, eller se till att det inte överlastas, munskydd som en fysiskt åtgärd och TCM för att hämma virusets utveckling. Lianhua Qingwen bromsar ju bevisligen virusets utveckling.

    • Fel, det var precis var jag var, precis där det hände, och eftersom vi har kommit betydligt längre i utvecklingen kan vi vara med lite överallt digitalt. Panikscenerna i Wuhan var vad propagandan i väst målade upp, på plats i hela Kina, inklusive Wuhan, var det metodiskt och systematiskt arbete utan panik. Vaccinering fanns inte då, men man använde traditionella metoder med vitaminer, Traditional Chinese Medicine (TCM) och erfarenhet. Det var just människans eget immunförsvar man arbetade på att stärka. Att jag inte rätat ut något frågetecken förstår jag, för jag är van vid att folk i väst ofta inte har förmågan att förstå något utanför deras egen trånga tankebox.

     • Eftersom jag idkar stark självcensur och ändå blir censurerad, så sätter jag punkt här.

     • Apropå ”panikscenerna i Wuhan”. Nu har man börjat undra varifrån de kom och vilka scener som var äkta. En känd bild är en man som ligger som det verkar död på trottoaren. Och medier spred den för att visa hur folk faller döda ned på gatan. – Möjligt, men knappast av covid. Men så såg det ut på CNN, en katastrof som i början gällde bara Kina och som skulle visa hur eländigt ni har det.

      Den konspiratoriskt lagde kunde tänka att här skulle Kina ge igen för alla sanktioner. Skräm upp västerlänningarna ordentligt och återgå sedan själv snabbt till det normala, verkar dock osannolikt.

      Däremot har flera påpekat att Kina utsatts för husdjursepidemier som inträffat på gåtfullt sätt och misstänkt att det handlar om fientlig sabotering av den kinesiska ekonomin. Om det är riktigt, då kan man mycket väl föreställa sig varför Kina reagerade så resolut. De kunde ha goda skäl att misstänka att viruset var avsiktligt infört och måste därför blockera spridning med all kraft de kunde.

     • Jan Nybondas Kina hade redan ett unikt bevakningssystem mot virus på plats efter tidigare erfarenheter. Det fungerade inte perfekt, men det fungerade. Därför upptäcktes viruset i Wuhan. Det är möjligt att USA avsiktligt införde viruset, men omständigheterna styrker det inte klart. Förmodligen kom det från USA till Kina på flera vägar, med besökare, via Indien, levande djurimport, eller med frusen mat. USA har åtskilliga gånger försökt destabilisera Kina, som Korea, Vietnam, Tibet, Xinjiang, Sydkinesiska Havet, Taiwan, Inre Mongoliet, Hong Kong, och på 50-talet utbildade man terrorister i Camp Hale i Colorado som släpptes i fallskärm, USA låg bakom upproret i Tibet 1959, försöket att starta en revolution i Peking 1976 och 1989, upproret i Hong Kong, att etablera en Islamisk Stat i Xinjiang 2018, åtskilliga falska propagandakampanjer om Xinjiang, Tibet, och Hong Kong. USA har gjort felra försök att infiltrera Kinas universitet och folkrörelser. Jag har personligen blivit utsatt för två rekryteringsförsök. Mest oroande är att svenska media, MSM och Public Service, öppet förmedlar och stöder USA propagandan, nu senast på Expressen. Historieförfalskningen är mycket oroande.

 3. Jag läser idag på SVT hemsida Världshälsoorganisationen vill förbjuda försäljning av levande vilda djur på matmarknader.
  Äntligen säger jag.
  Jag tror verkligen det är ett steg i rätt riktning för att minska risken för viruspandemier som annars kan slå hårt mot mänskligheten över hela jorden.

 4. arbetarklass.. om förbud mot försäljning av levande vilda djur på matmarknader.
  Är försäljning av döda vilda djur, t.ex vildfångad lax – eller annan fisk, vildsvinskött, älgkött, vild-fågelkött, kött från hare, på något sätt farligare än kött från tama djur?

  • Jag tror saken handlar om den nära exponeringen av virus från djur till människor på de här marknaderna.
   Som jag sagt tidigare. Jag är positiv till traditioner men alla traditioner är inte bra och lämpligheten kan ha förändrats med tiden.
   Då tycker jag samhället på något sätt måste ingripa.
   Folkmakt i all ära men ibland kan den den där utvalda vetskapen vara det klart bättre alternativet.
   Virus försöker överleva precis som vi.
   Knappast någon känner empati för virus så här kan vi människor ledigt försöka vara både smarta och envisa och till och med brutala mot den gemensamma fienden.

  • ”Är försäljning av döda vilda djur, t.ex vildfångad lax – eller annan fisk, vildsvinskött, älgkött, vild-fågelkött, kött från hare, på något sätt farligare än kött från tama djur?”

   Det tror jag inte, och varför skulle den vara det?
   Det handlar om livsmedelshygien.
   Livsmedelshygien tillhör inte bara vår tid.
   Jag har på senare år blivit intresserade av lokalhistoria.
   Där har jag fått reda på att vid torghandeln i staden där jag bor fanns en köttprovningsanstalt i direkt anslutning till torghandeln redan vid förra sekelskiftet.
   Jag har fått den uppfattningen att vi i Sverige länge haft en tradition av god livsmedelshygien men den har tyvärr fått sig ett kraftigt destruktivt angrepp i samband med Sveriges anslutning till Europeiska Unionen och den frihandel som råder där.
   För mig personligen har det fått resultatet att jag närmast blivit vegetarian utan ha något egentligt motiv till det annat än jag inte litar på produkterna handeln numera erbjuder.
   Som middagsmat blir det oftast potatis, gul lök och ägg. Flera av den första, en av varje av de två senare. Gärna gräddfil och alltid smör. Aldrig margarin. Endast smör.
   Men idag åt jag sillsmörgås samt kaffe där jag varit en stund på förmiddagen. Det var gott det också.
   Men jag kan känna längtan efter köttfärslimpa, visst kan jag det.
   Med en köttfärs det går att lita på.
   En annan favorit är stekt strömming som jag gör någon gång alldeles för sällan.

 5. Idag kan jag med viss stolthet hänvisa till råd om personlig lockdown som jag läste på SVT hemsida.
  Men råden kommer från smittskyddsläkaren i Uppsala.

  • Utgå från att alla du möter är smittade
  • Träffa inga andra än dem du bor med
  • Stanna hemma vid minsta symptom
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Undvik att vistas i trånga inomhusmiljöer
  • Håll minst två meters avstånd till andra människor
  • Res bara med kollektivtrafiken om du måste och använd i så fall munskydd

  Personligen följer jag strikt alla råden och har gjort så under hela pandemitiden.
  Men det femte rådet är lite problematiskt för mig då jag mestadels dagligen besöker just en sådan plats någon timme på förmiddagen.
  I dag var det lugnt för det var bara några stycken där och vi sitter bara en vid varje bord.
  Det var fler stolar vid borden tidigare men dem är nu borttagna.
  Men igår kom det in hel klunga på en gång, fem sex personer kanske i yngre ålder som inte bekymrar sig för avstånd eller kanske inte heller behöver göra det.
  Men då vart jag rädd och rädslan satt i resten av dagen.
  Det är ett dygn sedan men jag märker i varje fall inget ännu.
  Men nästa gång det skulle hända tror jag det är bättre och bara dra iväg så kan man återkomma nästa dag och det förhoppningsvis är lugnare.
  Hälsan är främst. Allt annat kommer sekundärt därefter.

 6. ”Vad kan andra länder kanske lära av Kinas coronapolitik?”

  Väldigt mycket skulle jag tro.

  Vad kan andra länder lära sig av Sveriges coronapolitik?

  Jo, hur en regering kan lyckas överleva på gamla meriter.

  Eller för att förtydliga den socialdemokratiska hälsoministerns senaste uttalande om Sveriges Coronapolitik:

  ”- Sverige har inte haft någon särskild Coronapolitik”

  Jaha… Den som inte gjort något misstag kan heller inte beskyllas?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here