Vad säger Putin egentligen öppenhjärtigt idag till ryska krigskorrespondenter om Ukraina-kriget idag?

3
1247

 

Källa: https://simplicius76.substack.com/p/putin-invites-top-russiancorrespondents?utm_source=post-emailtitle&publication_id=1351274&post_id=127793572&isFreemail=true&ut m_medium=email – SIMPLICIUS The Thinker 14 juni. Denne kommenterar Putins presskonferens som vi rapporterat separat.

En av de mest intressanta uppdateringarna 14 juni var en TV-sänd presskonferens som Putin höll med de främsta ryska frontlinjekorrespondenterna. Många av dem bekanta namn och ansikten från vilka jag och andra analytiker tar dagliga rapporter. Killar som
Poddubny, Pegov från Wargonzo, Sladkov, Murad Gazdiev, och även
den populära Youtube-analytikern Yuri Podolyaka, Alexander Kots, och
många fler.
(I artikeln finns videos av journalisterna och av Putin för den som är
intresserad, ö.a.)

Red Romelsjö: En första artikel om presskonferensen har publicerats här nyligen: Putin: Rysslands mål i Ukrainakonflikten

Detta var utformat som en session för att låta journalisterna ställa de
mest angelägna frontlinjefrågorna till Putin själv, varav vissa levererades
direkt från frontlinjetrupper. Till exempel framförde Pegov klagomålet att vissa trupper inte får de utlovade bonusarna för att ha förstört värdefull AFU-utrustning som flygplan och
stridsvagnar. Putin sa att han inte kände till detta och att han omedelbart
kommer att vidta åtgärder för att rätta till det och se till att de får betalt.

Om du undrar hur det är möjligt att Putin inte kände till ett sådant
förbiseende? Tja, det leder mig till nästa huvudpunkt. Putin
gjorde exempelvis många intressanta medgivanden under chatten, inklusive sådana om de pågående bristerna på den ryska sidan. 
Till exempel sa han att SMO har avslöjat att den ryska armén hade
många värdelösa (min formulering) ”parkettgeneraler” som inte klarade
av uppgiften och som ersattes.
Det fanns många ”parkettgeneraler” vid makten före SMO
”Det är som med pandemin. Efter pandemin började hjältemodiga
läkare dyka upp. Även i armémiljön började man mycket snabbt
förstå att det fanns många sådana parkettgeneraler överallt, men
människor som hade suttit i skuggorna började dyka upp, och det
visade sig att de var effektiva och mycket nödvändiga. Sådana
människor bör sökas upp och dras upp till toppen.” 

Han medgav också att SMO avslöjade Rysslands brist på många
välbehövliga moderna system som drönare och guidade vapen. Den
senare punkten används dock av pro-ukrainska konton för att misstolka
Putins uttalanden som att Ryssland fortfarande saknar dessa. Men Putin
avrundade i själva verket uttalandet med att säga att Ryssland nu
producerar 10 gånger fler drönare än tidigare, samt 3 gånger fler av
vissa vanliga vapen och likaså 10 gånger fler av specifika typer av
välbehövliga system som guidad ammunition.

Det fanns många andra intressanta avslöjanden. De mest intressanta
var antydningar om de övergripande SMO-planerna och vad Ryssland
avser att göra i Ukraina. Låt oss ta upp några av dessa.
Putin avslöjade inte något alltför specifikt, men han gav antydningar som
följande (översättningar av Donbass Devushka-kanal):
Putin – på frågan ”Hur långt är vi redo att gå när de ukrainska
väpnade styrkornas offensiv upphör?”:
Jag kan bara berätta detta ansikte mot ansikte! I allmänhet
kommer allt att bero på de potentialer som kommer att bildas i
slutet av denna så kallade motoffensiv.

Här är nyckelfrågan. Jag tror att [Ukrainas] ledarskap, vad det nu kan vara, huvudet,
det vill säga, efter att ha insett de katastrofala förlusterna, bör
fundera på vad de ska göra härnäst. Och vi kommer att se hur
situationen kommer att bli. Och baserat på detta kommer vi att
vidta ytterligare åtgärder. Vi har planer av olika karaktär,
beroende på den situation som kommer att utvecklas när vi
anser att det är nödvändigt att göra något.

För att sätta hans ord ovan i sitt sammanhang, låt oss först lägga till det
faktum att han också avslöjade att Ukrainas förluster är ”katastrofala” i
”motoffensiven”. Några av de siffror han gav var runt 500+ totalt
förstörda pansarfordon, vilket inkluderar 160+ förstörda stridsvagnar och
20-30% förluster av västlevererad utrustning. Han sa att Ryssland i sin
tur förlorade 54 stridsvagnar och har ett 1 till 10-förhållande av förluster
jämfört med Ukraina. Det är oklart om han menade faktiska ”tanks” eller
total pansar / stridsfordon som vissa rapporterade hans uttalande som
totalt antal stridsfordon, vilket skulle vara mer meningsfullt med hans
uttalande om 1:10 förluster som ~ 50 är 1:10 till den rapporterade 500+
förstörda UA stridsfordon. Även om han nämnde att många av de ryska
förlusterna kommer att ”repareras” och därför inte är totala,
oåterkalleliga förluster.

Men för att komma tillbaka till det citerade uttalandet ovan. Han säger i
princip att Rysslands potentiella rörelser efter Ukrainas ”offensiv”
kommer att bero på vad markrealiteterna är i slutet av denna offensiva
period. Å ena sidan kan vi anta att han är medvetet förtegen för att inte
avslöja det ryska försvarsdepartementets uppenbarligen hemliga planer.
Men å andra sidan avslöjar han sannolikt en del sanning i det att
Rysslands planer kommer att bero på hur mycket av Ukrainas offensiva
potential som förstörs. Detta är något jag själv redan har skrivit om i en
av de senaste rapporterna där jag betonade hur om Ryssland inte kan
förstöra en betydande del av AFU: s potential under den närmaste
månaden eller så, kan nästa fas helt enkelt utvecklas till mer ”stalematey” (stalemate innebär ett dödläge utan avancemang från någon sida,
ö.a.) och positionskrigföring där Ryssland kommer att fortsätta krypa
framåt medan man använder artilleri för att decimera AFU: s bakre
delar.
Men om UA skulle överbelasta sina styrkor i den pågående offensiven
och ge Ryssland möjlighet att decimera en stor del av dem, skulle det
ge Ryssland chansen att avsluta det sårade djuret genom att inleda en
egen stor offensiv. Men att göra det mot en fiende som inte har
försvagats på lämpligt sätt skulle leda till oacceptabla förluster, vilket är
anledningen till att Ryssland sannolikt inte kommer att inleda en sådan
massiv offensiv om inte UA försvagas avsevärt under de kommande
veckorna.

Detta är min ”läsning mellan raderna” av Putins uttalande.

Och detta hänger ihop med hans nästa kommentarer om mobilisering. Låt mig
först säga att Strelkov igår hävdade att Ryssland kommer att tvingas
inleda en ny massiv mobilisering senast i augusti. Det är uppenbart att
detta är något som många fortfarande tänker på och därför var Putin
tvungen att ta upp det:

Vladimir Putin:
Behövs ytterligare mobilisering? Jag följer inte detta på nära
håll, men vissa offentliga personer säger att vi snarast behöver
samla in ytterligare en miljon, två miljoner. Det beror på vad vi
vill. I slutet av det stora fosterländska kriget hade vi nästan 5
miljoner i de väpnade styrkorna.
Det beror på syftet. Våra trupper var nära Kiev. Behöver vi komma
tillbaka eller inte? Jag ställer en retorisk fråga, det är tydligt att
du inte har något svar på den. Jag kan bara svara på den själv.
Men beroende på vilka mål vi sätter upp för oss själva måste vi
besluta om frågan om mobilisering. Tja, det finns inget sådant
behov idag.

Vi har börjat arbeta sedan januari i år – vi har rekryterat över
150 000 kontraktsanställda. Och tillsammans med frivilliga – 156
tusen. Och vår mobilisering var 300 tusen. Under dessa
förhållanden rapporterar försvarsministeriet att det naturligtvis
inte finns något behov av mobilisering idag.
Läs detta mycket noggrant: Putin avslöjar här mycket mer än vad man
kan tro vid första anblicken. Inledningsvis verkar det som om han bara
ser tiden an som vanligt, men så är inte fallet. Han berättar flera viktiga
saker för oss:

För det första klargör han att mobiliseringen är beroende av vilka mål
som kommer att väljas. Detta kan tolkas som ett erkännande av att
Ryssland ännu inte har beslutat om de fullständiga målen för SMO, men
det är inte som det verkar. Ryssland och Putin har faktiskt beslutat om
målen, men vad Putin antyder är att det finns flera sätt att uppnå dessa
mål, och dessa metoder är beroende av hur saker och ting kommer att
utspela sig och vad Kiev självt kommer att göra.

I klartext betyder det att Rysslands mål är att besegra Ukraina, men att det inte nödvändigtvis krävs att Kiev erövras för att uppnå detta mål. Jag har skrivit många gånger tidigare att det sätt som jag personligen föreställer mig att kriget slutar på är genom en villkorslös kapitulation (med en trolig samtidig kupp) av en sönderslagen
armé som helt enkelt inte klarar mer och vars generaler och/eller
officerare till slut har gjort myteri och är redo att acceptera de
amnestiavtal som Ryssland erbjuder. I ett sådant fall skulle ryska trupper
helt enkelt rulla in i Kiev som de gjorde i Paris i slutet av Napoleonkriget.

Så vad Putin säger här är att om det visar sig att ovanstående scenario
inte fungerar, och Ryssland fortsätter att utsätta AFU för fruktansvärda
angrepp men AFU av någon anledning lyckas hålla ut utan att någonsin
falla samman, då skulle Ryssland faktiskt överväga att mobilisera
många fler trupper för en mycket bredare erövring av Kiev och/eller
andra territorier fram till fullständig kapitulation. Men som det ser ut just
nu anser Putin att situationen inte kräver detta eftersom han tror att
Ryssland fortfarande kan åstadkomma en total förstörelse/överlämnande av AFU med de nuvarande styrkor som Ryssland har.

Och för de skeptiska avslöjar Putin några fler siffror som ger oss en
uppfattning om varför han är så optimistisk. Han sade att 150.000
kontraktsanställda soldater anslutit sig till RuAF sedan januari i år.
Sedan anslöt sig ytterligare 156.000 frivilliga, varav 10.000+ bara under
den senaste veckan.
Kom nu ihåg att Ryssland sades ha någonstans mellan 150-200 000
trupper under den tidiga delen av SMO. Om vi räknar alla trupper som
LDPR och paramilitära/PMC, låt oss bara säga att det var 150 000.
Sedan genomförde Ryssland en mobilisering för ytterligare 300 000 i
september-oktober förra året, 2022. Det skulle ha gett dem 450 000
totalt. Nu säger Putin att ytterligare 306 000 har anslutit sig, för att inte tala om
att Prigozhin säger att Wagner får tiotusentals nya sökande per månad,
även om de genom intensiv träning reduceras till kanske 2000-5000 nya
kvalificerade rekryter per månad. Detta skulle sätta Rysslands väpnade
styrkor på uppåt 450k + 306k = ~ 750k +.

Prigozhin har flera gånger krävt att Wagner ska växa till 200 000
soldater och i framtiden är det möjligt att det kan växa exponentiellt
vilket skulle kunna lägga till ännu fler män. Naturligtvis måste vi ta
hänsyn till att många soldater kan ha lämnat tjänsten, avslutat sina
kontrakt etc. Dessutom finns det någonstans mellan 35-50 000 från alla
de olika fraktionerna som sannolikt antingen är döda eller lemlästade
nog för att inte kunna slåss. Så detta kan realistiskt sätta Rysslands
nuvarande styrka någonstans i intervallet 600-700k. Kom ihåg att
Shoigu genomförde ett nytt dekret om att Rysslands väpnade styrkor
skulle utökas till 1,5 miljoner med 695 000 av dem som
kontraktssoldater, och dessa siffror verkar matcha, vilket säger mig att
alla dessa mobiliseringar har varit en del av denna dekreterade
expansion av RuAF.
Så faktum är, om dessa siffror är nära nog korrekta, så ser jag inte hur
en ny mobilisering skulle vara ”nödvändig” för att Ryssland ska kunna
fortsätta framgångsrika offensiva operationer som Strelkov och andra
verkar tro. Med tanke på att AFU självt sannolikt har mindre än 200 000
användbara trupper vid denna tidpunkt, ser jag inte varför Rysslands
siffror inte är mer än tillräckligt. Den enda frågan är var alla dessa
trupper finns och vad Ryssland sparar dem till? Jag kommer till det om
en stund.

Låt mig först säga: Hur vet vi att vissa av dessa siffror är korrekta? Tja,
för det första bekräftas en del av dem i Pentagonläckorna. På en av
sidorna finns till exempel de direkta siffrorna för det totala antalet ryska
bataljoner i Ukraina, som anges till 544. Om vi antar att en bataljon
består av cirka 800 soldater, ger 544 x 800 435 000. Bataljoner kan
dock vara mindre eller större, men det kan vara ett genomsnitt.
Observera att läckorna var från början av detta år, det betyder att detta
är innan den nya mobiliseringen som Putin talade om ens inträffade.
Den mobiliseringen tillförde 306 000 man som vi har visat. Så om vi tar
den läckta styrkan som visas ovan och lägger den till den nyligen
mobiliserade från i år, kan vi få någonstans i närheten av 700 000 man
som jag har sagt. Kanske är ryska bataljoner mycket mer
underbemannade, plus att de i läckorna är uppdelade i reguljära,
reserver och hjälptrupper, där de två senare kanske är mindre. Så, det
kan tänkas vara mindre antal men det skulle fortfarande sannolikt sätta
oss någonstans norr om 600 000, mer eller mindre.
(redigering: en orädd läsare har påpekat att jag gjorde ett misstag när
jag lade till ett 150 000 på kontrakt + ytterligare 150 000 frivilliga
rekryterade. Det sanna antalet är faktiskt 156 000 totalt, både kontrakt
och volontär.
Men eftersom Ryssland nu i genomsnitt rekryterar ~15 000 per månad
som sagt, och det antalet påstås öka exponentiellt varje månad, betyder
det i slutet av 2023, och de första månaderna av 2024, att ytterligare
100-150 000 redan skulle ha värvats. Så för tillfället, trots mitt fel, kan vi
utgå från att mina beräkningar gäller för en tid som ligger 6-8 månader
framåt i tiden. Och hur som helst, även nu, 150 000 trupper mindre
borde fortfarande sätta mina beräkningar på totalt 600 000 för Ryssland,
vilket fortfarande borde vara mycket högre än UA: s nuvarande
operativa siffror)
Förresten, läckorna uppgav att UA på 34 totala vanliga brigader, 13
frontbrigader och 27 territoriella försvarsstyrkor (ofta betraktade som
kanonmat som aldrig var avsedda att användas i frontlinjeangreppsroller
eller på frontlinjen alls). Med en maximal brigad på 5 000 man skulle
dessa 74 brigader totalt omfatta 370 000 man. Vi vet dock att praktiskt
taget varje enskild ukrainsk brigad vid denna tidpunkt är mycket
närmare 50% styrka, med många av dem ännu lägre. Detta skulle
innebära att Ukrainas totala trupper uppgår till mindre än 200 000 man,
vilket faktiskt är i den storleksordningen där jag placerar dem. Även om
vi låter tvivlet komma dem till godo och antar att deras brigader i
genomsnitt har en styrka på 70 procent, skulle deras totala antal vara
259 000, och en stor del av detta skulle vara ”territoriella
försvarsstyrkor”.
Och kom ihåg det viktiga: Putin sa att 10 000 trupper anslöt sig bara
förra veckan. Detta innebär, som till exempel överste MacGregor
hävdade för länge sedan, att Ryssland har en pågående
smygmobilisering som pågår hela tiden. Så varför behöver man en ny
massiv mobilisering när man ändå har tiotusentals som ansluter sig
varje månad?
Detta skulle kunna avslöja att Ryssland i själva verket långsamt bygger
en enorm styrka som i slutet av detta år, eller nästa år, skulle kunna
ligga i intervallet 800k-1M, vilket långsamt skulle överväldiga AFU. Kom
ihåg stereotyperna om den ryska björnen som är långsam att sela men
snabb att rida, eller de allmänna liknelserna om en björn som är
långsam till att vakna och retas upp. Man kan hävda att Ukraina också
mobiliserar, och mycket mer ”tvingande”, men dessa trupper försvagas
också i en mycket snabbare takt. Så deras mobilisering är sannolikt
bara knappt stor nog att hålla sina siffror stabila snarare än att faktiskt
utöka den totala styrkan.

Sanningen är att många människor har sina egna förutfattade meningar
om hur en militär kampanj ”borde gå till” baserat på videospel, TV, filmer
eller de falska hologram-”krig” som USA förde mot länder i Mellanöstern.
Ryssland behöver inte följa något av dessa koncept. Det är mycket
troligt att Ryssland helt enkelt kommer att sitta still och nöta ut UAstyrkor via artilleri / anfall i månader medan man långsamt växer i enorm
storlek via denna smygmobilisering, och som sådan kommer erövringen
att ske mer som ett jätteblock som börjar rulla nerför en liten kulle, men
med gradvis ökande hastighet tills det är en ostoppbar kraft.
På sätt och vis kan det också jämföras med en slags boaorm-analogi.
Ukraina kan känna att saker och ting går bra, allt som allt, men lite i
taget ökar trycket när ryska styrkor verkar växa överallt, på varje
frontlinje, anfall kommer med ökande intensitet (som de är nu, med
nattliga missil- / drönarattacker över hela landet), tills det kommer till en
förlamande punkt där ”dammen brister” och AFU helt enkelt inte kan
motstå längre.

Så huvudpoängen är att Ryssland, i motsats till vad vissa människor
tror, kanske aldrig behöver starta den efterlängtade ”stora pilen” (ett
massivt anfall i en viss riktning, ö.a.) offensiven, utan snarare fortsätta
att bygga upp sin styrka och långsamt krossa UA på varje front, lite i
taget, tills trycket byggs bortom den punkt där det inte finns någon
återvändo.
Men som Putin antydde tidigare finns det fortfarande en chans till mer
aggressiva ryska åtgärder beroende på hur mycket skada Ryssland kan
åsamka AFU i den nuvarande ”motoffensiven”. Putin underströk faktiskt
denna punkt flera gånger under samtalet genom att säga att det är
”mycket bra för Ryssland” att UA attackerar.

Föregående artikelHög dödlighet även bland barn och mödrar i USA. Klass, politik och hälsa.
Nästa artikelEn modig man i Polen som ger Sydafrikas fredspresident dålig behandling
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. Rysslands President Vladimir Vladimirovich Putin svarar journalister i timmar, visar att han är kunnig och alert. Vi kommer ihåg hur svenska Aftonljug håll på nästan dag in och dag ut om Vladimir Putins hälsa och mentala tillstånd. Ingenting misslyckas som ett misslyckat propagandanummer

  Vi vet att J Biden skulle inte ens hålla i 15 minuter, max med massa fel dessutom. Därför kallar folk Biden ”Pres. Loon”. Några utvalda (ö)kända gaffes från senilen

  1. Han kallade lill-Britanniens premier butler, Rashi Sanuk och inte Rishni Sunak som han egentligen heter

  2. Frågar folk att sätta sig ner även om det inte fanns stolar i salen

  3. Lär ha sagd mMer än hälften av kvinnorna i min kabinett är kvinnor”

  Bara ett litet smakprov … senilen har lyckats med många, många fler gaffes. Han borde byta jobb till ”ståupp komiker” (av den gamla skolan)

 2. https://politobzor.net/262840-rech-putina-na-forume-v-peterburge-stala-otkrytiem-mirovogo-masshtaba.html?utm_source=topwar.ru

  Rysslands president Vladimir Putins tal vid International Economic Forum i St. Petersburg (SPIEF) riktade sig samtidigt till intern och extern publik. En noggrann analys visar att statschefen faktiskt tydligt skisserade landets ståndpunkt i de viktigaste frågorna.
  Vid första anblicken var Putins tal uppdelat i två nästan orelaterade delar. Den första är själva rapporten. Den ägnades främst åt ekonomi. Från och med det nya året bör minimilönen höjas med 18,5 % och till 2030 ska den fördubblas i nominella termer. Stöd kommer att ges till små och medelstora företag. Nya investeringar och teknologier lockas till landet, västerländska sanktioner hanteras och tillväxt förväntas framåt. Och praktiskt taget ingenting om situationen i Ukraina och NWO:s förlopp.

  Men efter rapporten började frågor till Putin från plenarsessionens moderator, den amerikanske statsvetaren Dmitry Simes . De berörde just ämnet den ukrainska krisen. Och det var tydligt att den ryske presidenten förberedde sig för dessa frågor i förväg. Han citerade arkivdata och bad att få göra en förberedd video om nazisternas brott i Ukraina under det stora fosterländska kriget. Samtidigt sa han att målen för demilitariseringen av torget nästan var uppnådda, och det viktigaste på agendan var avnazifiering.

  ”Vi har satt oss vissa uppgifter relaterade till denazifieringen av dessa territorier, deras demilitarisering. Men när det gäller demilitarisering kommer snart Ukraina att sluta helt använda sin utrustning och börja använda andra länders utrustning. Du vinner inte så mycket. Någonstans lyckas ukrainare nå första linjen, någonstans misslyckas de – det är inte meningen. Och problemet är att de inte nådde sina mål i någon av avsnitten. Det är det som är viktigt. Deras förluster är mycket stora, i vissa områden till och med mer än 1 till 10”, konstaterade presidenten.
  Samtidigt utvecklade Putin det faktum att den nuvarande ukrainske presidenten Vladimir Zelensky , även om den formellt anses ha judiska rötter, aktivt stöder den nazistiska ideologin. Vilket leder till den logiska slutsatsen att Ryssland inte kan föra några förhandlingar med honom.

  Frågor kvarstod dock. För det första, vem var Putins tal på SPIEF riktat till? Finns dess huvudmottagare i Ryssland, eller gjordes ett försök att nå ut till en västerländsk publik? Den andra frågan är vad som blev den viktigaste? En rapport om ekonomin, eller svar på frågor om Ukraina? Och vilket budskap i Putins tal kan anses vara det främsta?
  Statsvetaren Viktor Alksnis menar att huvudfokus i presidentens tal på forumet är att skära skarpa hörn för både intern och extern publik:
  – Det är inte utan anledning som förkortningen SVO nämndes i Putins huvudrapport bara tillfälligtvis. Det är bara det att det finns många frågor om själva specialoperationen, angående genomförandet och tidpunkten för dess genomförande. Att svara på sådana frågor är ganska svårt och obehagligt. Emellertid är detta ämne ett av de mest brännande för vårt land.
  ”SP”: Det stod klart att statschefen i förväg hade förberett sig på frågor om specialinsatsen.
  – Frågan om Zelensky var tydligen beräknad på förhand. Det var snarare riktat till en västerländsk publik. Helt enkelt för att det är osannolikt att ryssar generellt är intresserade av den ukrainske presidentens nationalitet. Men jag hade ändå en känsla av att frågor om NWO var obehagliga för presidenten.
  ”SP”: Ryssar, i princip, vilka problem är mer intresserade av?
  — Situationen i Ukraina är inte så viktig för ryssarna. Våra medier lyckades bilda sig en uppfattning bland många att den ukrainska krisen inte berör vanliga människor. Det händer liksom något där, men i allmänhet är allt under kontroll och inom acceptabla gränser. I allmänhet kommer snart den ryska banderollen att flyga över Khreshchatyk i Kiev, du måste bara vänta.
  Enligt min mening är detta ett felaktigt antagande. Situationen i Ukraina är verkligen komplicerad, och den kommer så småningom att påverka varje ryskt hem.
  Men medborgarna är rädda för detta och undviker att tänka på det på alla möjliga sätt. Verkligt intresse kan ses hos de få.
  ”SP”: Kanske hade Putins tal ett terapeutiskt syfte, att lugna medborgarna?
  Men behöver vi det nu? Situationen är mycket komplicerad. Om det ändå blir ännu svårare, hur ska man då förklara detta för samhället? Människor behöver bara vara beredda på defensivt tänkande, på nya svårigheter. Istället beslöt man att inte störa opinionen. Som att allt på något sätt kommer till sin rätt. Men att hoppas på det är lite konstigt.
  ”SP”: Fanns det en vädjan till en extern publik?
  – Jag tror att rådgivare och konsulter rådde oss att spela nazismens kort i Ukraina för att vinna över någon del av det västerländska samhället till vår sida. Men västvärlden har redan tydligt formulerat sin ståndpunkt, och Internationella brottmålsdomstolen i Haag utfärdade en order till Putin. Så hopp om att nå någon är tveksamt.

  Igor Skurlatov, Ph.D. i statsvetenskap och chef för Third Force Civil Coalition, tror att Putin försökte både lugna ryssarna och skicka ett tydligt budskap till utländska ledare:
  – Direkt berörde rapporten om ekonomiska ämnen inte de viktigaste punkterna av intresse för människor. Till exempel lovade de att fördubbla minimilönen till 2030. Men redan nu har människor fått en höjning av priserna, en sänkt levnadsstandard. Så här undviker du stor fattigdom bland befolkningen? Även om vi inte jämför med Frankrike och Storbritannien är levnadsstandarden lägre än i Polen och Ungern. Men det fanns inget svar på denna fråga.

  Vi såg precis ett försök att lugna ryssarna och övertyga västvärlden om att allt är bra. De säger att BNP kommer att växa, ekonomin klarar sig, och istället för västerländska partners har nya dykt upp.
  SP: Kanske Simes frågor var programmets höjdpunkt?
  – Det förberedda svaret slog mig – i jämförelse med de senaste meddelandena. Putin talade först om denazifiering. Men sedan avfärdades dessa uttalanden när de så kallade ”gester av god vilja” och antydningar om behovet av att sluta fred med Zelenskijregimen började. Och nu började de prata om denazifiering igen. Men i översättning betyder detta att Ryssland syftar till att befria hela Ukraina och ta Kiev under Moskvas kontroll.

  Denna vändning kan betraktas som en sensation.
  SP: Vad är huvudsyftet med talet?
  – Huvudsaken är att lugna befolkningen i Ryssland. Som att lönerna kommer att öka, ingen blir utan pensioner. Men samtidigt ett meddelande till västerländska ledare att målen för NWO kommer att uppnås, och att Moskva inte kommer att vika av denna väg.

  Och naturligtvis är den sista avhandlingen inte på något sätt riktad till folken i väst. Med den nuvarande censuren utomlands är det inte så lätt för den ryske presidenten att förmedla sin idé. Men meddelandet skickades till ledarna för främmande stater. Tanken är enkel. Ryssland är redo att samarbeta med väst, men om det inte vill kommer Ryssland att ha andra partners. Vi kommer att ha en suverän ekonomi, sanktionerna har inte förstört den.

  Generellt sett är det slående att Putin var glad och optimistisk. Kanske finns det två anledningar till detta. Först insåg presidenten äntligen att det inte skulle bli några överenskommelser med väst. Det behövdes visshet, och Putin fick det. Det andra skälet är att den allmänt omtalade motoffensiven från Ukrainas väpnade styrkor har avstannat hittills. Hela världen såg de brinnande leoparderna. Och nu föreslår Zelenskij att träffas i Schweiz och diskutera någon form av fred i Ukraina, även om det inte är klart vad som menas.
  Det visar sig att Putin nyligen har fått bekräftelse på riktigheten av sin kurs både inom den politiska sfären och inom militären. Och som ett resultat – ett logiskt uttalande att Ryssland kommer att uppnå sitt eget.

  Biden blev inbjuden att komma till Krim för behandling.
  Putins möte med militärkorrespondenterna kallades handlingen av en riktig ledare
  Putin bekräftade ytterligare en indexering av minimilönen med 18,5 %
  Putin sa att Ryssland håller på att ta sig av oljenålen
  Allt material om ämnet (8096)

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here