Putin: Rysslands mål i Ukrainakonflikten

53
2055

 

Rysslands president Vladimir Putin träffar militärkorrespondenter i Kreml
den 13 juni 2023. © Kreml/Handout.

Källa: https://www.rt.com/russia/577974-putin-ukraine-operation-recap/

Översättning:

___________________

Den ryske presidenten tog upp den nuvarande offensiven,
långsiktiga ambitioner och huruvida en ny mobilisering kommer att
behövas

Målen för Moskvas militära operation i Ukraina har inte förändrats och
betjänas i själva verket av Kievs senaste offensiv, sade Rysslands
president Vladimir Putin till en samling krigskorrespondenter i Kreml på
tisdagen.

Ett av flera monument i Ukraina över nazikollaboratören Bandera

Putin tog också upp Ukrainas glorifiering av nazistkollaboratören Stepan
Bandera, de pågående striderna på den södra fronten och
konsekvenserna av katastrofen i Kakhovka-dammen, bland annat.

1. Moskvas mål förblir oförändrade
De mål som fastställdes i februari 2022 är ”väsentliga” och även om
vissa detaljer kan komma att ändras baserat på utvecklingen av
situationen, förblir de i grunden desamma, sade Putin.
Demilitariseringen av Ukraina sker ”gradvis och metodiskt”, och
Kievs trupper är nu helt beroende av vapen, utrustning och
ammunition från väst och kan inte producera något lokalt. Det har
gjorts framsteg när det gäller att skydda befolkningen i Donbass,
även om Ukraina fortsätter att bomba dem. Om Kievs drönarattacker
och intrång fortsätter kan Moskva överväga att inrätta en ”buffertzon”
på ukrainskt territorium, för att hålla dem utom räckhåll. ”Inga
grundläggande förändringar har ägt rum idag när det gäller de mål
som vi satte upp för oss själva i början av operationen”, sade Putin.

2. Framsteg i Ukrainas offensiv
Kiev inledde en storskalig offensiv den 4 juni med hjälp av trupper
och utrustning från väst, men utan framgång i någon sektor. ”De tar
stora förluster. Tio gånger större än våra”, sade den ryske
presidenten. När det gäller utrustning har Ukraina redan förlorat upp
till 30 procent av det som väst har tillhandahållit, inklusive tre gånger
så många stridsvagnar som Ryssland.
3. Varför Ryssland inte är som Ukraina
”Ryssland är en rättsstat, de beter sig som en regim baserad på terror”,
sade Putin som svar på en fråga om att införa krigslagar för att
hantera morden på journalister och offentliga personer som Darya
Dugina och Vladlen Tatarsky, eller attacken på Zakhar Prilepin.
Ryssland ”kan inte använda terroristmetoder”, men kommer att
intensifiera säkerhetstjänsternas arbete för att motverka Kievs
komplotter, sade han och tillade att det inte finns något behov av att
införa krigslagar.

4. Kommer det att ske en ny mobilisering?
Fler trupper kommer att behövas om det finns ett beslut att
marschera mot Kiev, men inte under de nuvarande
omständigheterna, sade den ryska presidenten. Utöver de 300.000
reservister som inkallades i höstas har mer än 150.000 personer
anmält sig för kontraktstjänstgöring, i en takt av 9.500 per vecka.
Värnpliktiga som gör sin ordinarie tjänstgöring har också deltagit i
striderna i Belgorod och skött sig beundransvärt.

5. Om industrins roll i konflikten
Ryssland började se över sin försvarsindustri för åtta år sedan, men
konflikten tydliggjorde de återstående bristerna, sade Putin, till
exempel tillgången på drönare. Sedan fientligheterna inleddes har
den ryska industrin ökat produktionen upp till tiofalt för vissa system,
och vissa företag arbetar i treskift. Samtidigt har Ukrainas kapacitet
nästan helt eliminerats och de är helt beroende av väst. Väst bryr sig
inte om ifall deras vapenleveranser bryter mot lagar, och har ännu
inte insett att de aldrig kommer att uppnå sina mål när det gäller
Ryssland. ”De måste förstå det. Jag tror att de gradvis kommer att
göra det”, sade Putin.

Föregående artikelKrigets syfte: I krig är territorium arenan, inte striden.
Nästa artikelHur kommer kriget att sluta? Aktuella tankar i Washington?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

53 KOMMENTARER

 1. Kanske det viktigaste som Rysslands President Vladimir Putin sade vid hans möte med Rysslands ledande journalister

  “We were forced to try to end the war that the West started in 2014 by force of arms. And Russia will end this war by force of arms, freeing the entire territory of the former Ukraine from the United States and Ukrainian Nazis. There are no other options. The Ukrainian army of the US and NATO will be defeated, no matter what new types of weapons it receives from the West. The more weapons there are, the fewer Ukrainians and what used to be Ukraine will remain. Direct intervention by NATO’s European armies will not change the outcome. But in this case, the fire of war will engulf the whole of Europe. It looks like the US is ready for that too.”

  Källa: https://strategic-culture.org/news/2023/06/15/putin-and-what-really-matters-in-the-chessboard/

  Om EU inte leddes av usla politiker så skulle den ha genast sökt fred med Ryssland. Men givet de som styr EU är risken att dagens Donbass förflyttar sig till Västeuropa överhängande.

  • Varför skulle Europeiska unionen ledas av ”usla politiker”? Vilka är de? Vi i Europa har starkt och solidariskt slutit upp mot ett givet och solklart illegalt anfallskrig mot Ukraina, precis som hela Kontinentaleuropa slöt stolt upp mot det anglo-amerikanska illegala anfallskriget mot Irak år 2003. Vi skall se på båda dessa motståndskamper mot brott mot internationell rätt med stor stolthet!

   En stat som dagens putinistiska ryska land, som inte ens med de lättaste och snedvridna juridiska definitioner i världen, kan på långa vägar det minsta definieras som någon slags ens perverterad ”rättsstat” där president Putin tyvärr blåljuger (och vet om det utmärkt själv), jag känner för övrigt inte till en endaste vanlig ryss som bor i Ryssland som litar ned till minsta promille på vare sig rysk polis eller ryskt rättsväsende, som anses komplett orättvisa och genomkorrupta.

   När Putin i slutet på år 2021, i strid mot de gällande europeiska traktaten från Helsingfors 1975, Paris- och Madridkonferenserna vid kalla krigets slut 1990-1991 samt den europeiska konvention om mänskliga rättigheterna i Europarådet, som Moskva med dåtida entusiasm på 1970-, 1990- och 2000-talen skrev på för att bli ”en normal civiliserad europeisk stat” krävde att grannländer skulle börja delas in i diverse ”ryska (kontrollerade) intressesfärer” och dessa länder skulle demilitarisera sina egna försvar och förhindras att delta i internationella organisationer som Europeiska unionen och t.ex. Nato (jag vare sig var eller är en minsta vän av Natos eviga och för europeisk kollektiva säkerhet kontraproduktiva utvidgningar) så bröt Putin sönder den konsensus gällande varje europeisk stats rätt att samarbeta och ingå allianser med vilka andra stater de så önskar i denna världen.

   Att Putin ännu inbillar sig att dagens Ukraina skulle ”omvända sig” och bli något slags ryskt protektorat i den ryska världen (”Russkij mir”) och att det ukrainska folket skulle underkasta sig ett neokolonialt ryskt quisling-styre beroende av Moskva, visar vilken desperat och oinformerad tom kunskapsbubbla om sakernas tillstånd president Putin lever i.

   Den ryska strategin och taktiken för att ”överta Ukraina” har fatalt misslyckats. Och ingen vändning är heller i sikte.

   Ukraina med sina alltmer tilltagande demokratiska strukturer (ned stora brister och en hel del bakslag i fullständig krigstid, dock) med politiker som väljs och avgår när deras mandat är slut (till skillnad från det ryska konstitutionella trixandet att hålla Putin vid liv och makt tills han är 85 år gammal) visar vilken maktfullkomlighet den ryska stjälande putinistiska oligarkiekonomin lever i. Bara för att behålla de från de ryska folket och arbetarnas stulna ackumulerade företagsvinster som hamnat i Londongrad och Jungfruöarna och allsköns ryska skatteparadis. Putins favoritoligarker som Potanin, Jakunin och Deripaska -ja inte har de sina tillgångar patriotiskt i de egna ryska bankerna: där kan de nämligen vid lämpligt framtida politiskt tillfälle tas tillbaka av dessa pengars rättmätiga ägare som de stulits ifrån: det ryska folket självt. Och sanningen är att världen bör hjälpa det ryska folket att överallt i världen med rättvisepatos beslagta alla dessa putinistiska oligarkers konton och lyxbostäder, lyxjakter och rikedomar och att återföra dessa till ett nytt, fritt och demokratiskt post-putinistiskt Ryssland. Det är ofta också vad det ryska folket moraliskt kräver: att återfå sina stulna tillgångar.

   Krig och våld avslöjar alltid en politikers -eller terrororganisations- sanna ansikte. ”Maskerna har kastats”, för att använda det gamla antika grekiska uttrycket.

   Våldet och kriget mot det en gång så lojala och broderliga ukrainska tvillingfolket, visar likaså hur ryska putinistiska makten kan offra över 400 år av gemensam rysk-ukrainsk broderskap sedan Bogdan Chmelnitskijs (på 1600-talet) tid då ukrainsk och rysk makt enades och slöts i broderlig delad maktallians. Denna har Putin på egen hand -tyvärr- helt slagit sönder. För alltid.

   Att ukrainska folket idag skulle vilja ha de minsta kontakter eller lyda under minsta rysklutande makt i Kyiv är komplett uteslutet.

   Det tragiska är att med de ofta (enligt bl.a. ISW) mycket höga ryska förlusterna gentemot de lägre ukrainska materiella och soldatförlusterna, är att den ryska krigsmakten försvagats både militärt och politiskt i det rysk-ukrainska kriget, medan det alltmer europeiska Ukraina erhåller alltmer psykologiskt, militärt, moraliskt och materiellt stöd från det starka Europa bådar för en politisk och rentav militär kollaps för Kremls planer i Ukraina, som torde vara för överskådliga decennier -om inte århundraden- vara helt förlorat för Kreml, ett maktcitadell ingen väster om Minsk litar det minsta på in i lång framtid. Ett dystert arv från den högernationalistiska, stockkonservativa och reaktionära putinistismen.

   Putinistiska oligarkiklanernas straffexpedition mot det självständiga Ukraina är på väg att misslyckas, och det kan mycket väl bli den ryska intoleranta, högernationalistiska och pseudo-totalitära putiniststyrets fall.

   Jag får ibland på sociala medier såväl namngivna som anonyma meddelanden från yngre ryssar, 40 år och yngre. De ser alla fram emot den dag Putin och putinismen röjs ur vägen och att regimen faller, som dessa unga ryssar kallar just för ”rysk fascism”. För den yngre generationen är dagens Ryssland i komplett isolerat mörker.

   Ryssland är på väg in i den mörka tunneln rent mänskligt och politiskt. Och Beijing talar gärna om ryskt-kinesiskt samarbete och allianser, men av de utlovade uttalandena om att de ”är mer än närmsta allierade”, så levererar inte Beijing ens skiftnycklar till den ryska krigsmakten. Detta torde vara en varningssignal att Ryssland faktiskt inte har några aktiva, militärt agerande allierade i sitt kompletta krigsmisslyckande i Ukraina.

   Så länge inte härskaren i Kreml inser det (och inte kommer till denna insikt någonsin) sjunker tyvärr det ryska riket och dess ambitiösa och duktiga folk ned i putinismens politiska drömmerier av skit och kvicksand.

   Detta är tyvärr den bistra sanningen. Kyiv och det ukrainska folket lever, stärks i mod och vapenmakt, och de närmast ofattbart och obegripligt hittills femton i fält dödade ryska generalerna kunde inte göra det minsta åt denna sak.

   Franco misslyckades i Spanien med sitt reaktionära och konservativa våldsregemente 1939-1975. En lärdom dagens putinister torde studera närmare. Vid putinismens framtida fall kommer de att bli den minst saknade politiska klassen i Rysslands historia. Tjuvar, våldsverkare, krigsförbrytare och den politisk-ekonomiska ryska maffian i politiken saknar nämligen ingen anständig medborgare. Inte heller de ryska.

   Må det ryska folket få möta sin frihet och bli ett fritt folk bland oss andra europeiska folk. Ty utan rysk kultur är Europa nämligen ingenting.

   • Tre saker. För det första, den 17 december 2012, Rysslands President Vladimir Vladimirovich Putin erbjöd USA/Nato ett fördrag för fred och gemensam säkerhet. Det förkastades utan vidare av de som leder USA/EUropa

    För det andra, alla sansade människor vet att ukraina är finito.
    Förnuftiga människor vet att Ryssland har vunnit, tack vare dess ledare landets President Vladimir Vladimirovich Putin. Detaljer om detta här: https://simplicius76.substack.com/p/sitrep-61523-kakhovka-powerplay-heats

    Och för det tredje här får de Naucler en utvald lista av usla politiker eller kretiner (välj vilket du föredra) från EUropa
    1. Fulsula vön der Lögnen
    2. J Borrelia
    3. Leverkorv Scholz
    4. 360 grader Anna-Lena Brobeck
    5. Macaroni á la française
    6. Ledaren av Europas hyena

    Till slut: Inom en snar framtid kommer korthuset EUropa rämna. Alltså EUropa har ingen framtid på ren svenska

    • Svar till Johan de Naucler.

     Jag minns USA:s anfallskrig mot Irak i början av 2000-talet.
     Men har inget minne av ”omvärldens fördömande”.
     Tvärtom talades i TV nyheterna om USA:s militära ”precisionsinsatser” som sparade civila människors liv.
     Hur det var med den saken vet vi bättre nu senare och liknande sanningar
     kommer förmodligen fram om Ukraina när kriget är slut.

     Ukronazisterna är brutala men den västerländske borgaren förtiger obekväma sanningar.

     Däremot minns jag USA:s brutala invasion byggdes på lögner om påstådda förintelsevapen och övergrepp på kurder.
     Kurdfrågan tror jag ej kan beskyllas ensidigt. Det är en konflikt som ännu saknar lösning.

     Förutom president Bush så var den Västerländske ledare som gjorde sig mest hatad labourledaren i Storbritannien.
     De flesta minns nog namnet men inte jag just nu.
     Jag tror han är avskydd fortfarande.

     Radikalvänstergrupper sjöng på 1970-talet det var något ”fel på friheten”.

     Jag vill instämma där, men istället vill jag säga det är ”något fel på demokratin”.

     Demokratin finns inte där när vi behöver den.
     I Västerlandet är det borgaren som bestämmer.

     Dessbättre ser det ut som den Västerländske borgaren kommer dra det korta strået i Ukraina trots den enorma insatsen som åtminstone materiellt resursmässigt ser ut att vara ”All in”.

     Plus för bonuspoäng och belöning till ryska soldater till förstörd Västerländsk militärutrustning.
     Ryssarna tar åt sig Västerlandets idéer men väljer vilka de vill ha.
     Den här belöningen till soldater är absolut en liberal idé.

     Locka med kapital. Det är en viktig del av kapitalismen.

     • Till skillnad från i Kina får nämligen européer anordna och gå med i oppositionella politiska demonstrationer.

      De som hölls mot det illegala anfallskriget mot Irak dessa år är ännu de största politiska demonstrationer som hållits i Europa på många herrans decennier, bara i London var de många hundra tusen deltagare.

      Det har ni inte i Kina.

     • Johan,
      Ryssar och kineser är inte lika ”politiserade” som Västvärldens befolkning inom borgarens liberala demokrati.

      Ryssar och kineser behöver inte vara det heller eftersom de har en egen kultur och tradition som förenar och skapar solidaritet i samhället.

      Den liberala Västvärlden har förstört den här solidariteten och gemenskapen därför borgarens sfär med tiden inte kan hållas inom nationen pga av de kapitalistiska kraven om ständig ökad tillväxt.
      Till sluta av med måste borgaren ha hela världen som arena för sin utsugning.
      Kanske i förlängningen närliggande planeter som Månen och Mars också?

      Västvärlden tvingas in i den här politiseringen av borgaren som använder den som konstlad solidaritet.
      Vi ska samlas kring vissa begrepp.
      Mer eller mindre floskelbetonade.

      Till exempel
      ”alla lika värde”
      ”demokrati”
      ”marknad och konkurrens”
      ”klimatkatastrof”
      Listan kan säkert fyllas på.

      Borgaren har sett till att samla så många politiska grupperingar som möjligt i den här syntetiska solidariteten för att säkerställa sin makt och undvika den farliga inre splittringen.
      Arbetarrörelse och socialister är de här fallen ganska lättköpta ungefär som inbrottstjuven ger vakthunden ett rejält köttstycke för att kunna fortsätta sin plundring av brottsoffret.

      Det är är den Västerländske borgarens metod att försöka få fortsatt kontroll över världen som av andra länder ofta uppfattas som förtryck, kränkningar och yttre inblandning i egna angelägenheter.

      Vilket i sig kommer att utmynna i krig, konflikter och interventioner vilka USA är de i särklass mest omfattande.

      Vi får heller inte glömma att Västvärlden har en privatägd industri av krigsfordon och vapen som ständigt kräver tillväxt av sina ägare.

      Österlandets militärindustri är tvärs om mera statligt ägd eller statligt kontrollerad.
      Där sätts nationens intresse före ägarnas krav på vinster och ökad tillväxt.

      Vi lever inte in någon demokrati.
      Vi västvärlden lever i borgarens diktatur.

    • Idag talade Rysslands President, Vladimir Vladimirovich Putin med reportrar som deltar i det ansedda årliga St. Petersburg International Economic Forum.
     Bland annat meddelade President Putin att hitintills har Kiev regimen förlorat 186 Tanks, 418 pansarfordon och att förlusterna ökar. Presidenten meddelade även att ”offensiven” har misslyckats kapitalt. 🤗🤗🤗

     Vad gäller Rysslands produktionskapacitet så noterade President Putin att ”We have increased the output of military production by 2.7 times, and when it comes to the most needed equipment – by 10 times.”. 🤗🤗🤗🤗

     Källa: https://sputnikglobe.com/20230616/putin-on-ukraines-counteroffensive-kiev-lost-186-tanks-418-armored-vehicles-losses-mounting-1111221996.html

     Det Presidenten säger mellan raderna är västerländska bluffexperter och politiker må fortsätta spinna om att Ryssland har slut på krut hur mycket de vill, den bittra sanningen är att Ryssland har vapen så det räcker inte bara för ukrozionazisterna utan t ex för Europas hyena, Nato, eller för den delen militärmakten som helst oförtjänt stoltserar med att vara ”the baddest army in the galaxy (🤭)”

     OBS, OBS:

     Moon of Alabama ger en lägesrapport (inte rolig läsning för Bidenister, Blinkenister, Nulandister/Nudelmannister och Sullivanister 🤣🤣🤣)

     https://www.moonofalabama.org/2023/06/on-the-failure-of-the-ukrainian-counterattack.html#more

   • ISW (Institute for the Study of War) är en tankesmedja vars styrelse består av ökända sionist/neokonservativa element. Vi talar om ISW grundaren Kimberley Kagan (systern till Robert Kagan som jo är Nulands man). W Kristol dito, plus en krigshök och även nyckel figur i kriget mot Irak. D Petraus en kretin till general vars militär renommé är fiaskot i Irak. Samme imbecill siade för nån månad sen om att ukrozionazi ” offensiven” skulle vara lyckat. Resten av styrelse medlemmarna går i detsamma obegåvade melodi, exempelvis Joseph Lieberman).

    ISWs senaste publikation talar varmt om att ukrozionazi offensiven lyckats vinna mark, 3 kvadrat kilometer för att vara precis.

    ISW består av bluffmakare med mycket pengar – en smedja för gemensamma inbitna ryssofober. Att Nuclear hänvisar till ISW visar att han har inte full koll när det kommer till ukraina

    • ISW har dock en bred kunskaps-, informations- och erfarenhetsbas som vi inte kan bortse i från.

     Man måste också skilja på specialister med akademiska examina och till exempel lång forskartid och insikter, som normalt inte behöver det minsta -som bäst- överensstämma med forskarens eller författarens egna åsikter.

     Men precis som jag påpekat många gånger här skall vi självklart se upp med åtminstone väldigt många av just de amerikanska tankesmedjorna, speciellt de politiskt och ideologiskt grundade.

     Märkligt nog gäller faktiskt samma fenomen med de ryska institutionerna av idag. Vilken finansiering har de? Kreml- eller oligarkernas pengar? Den mest ökända är väl Tsargrad grundat av den minst sagt reaktionäre hyperkonservative Konstantin Malofejev som i samarbete med en annan putinistisk oligark, förre järnvägschefen Jakunin, vars fru, Jakunina intensivt samarbetar med bl.a. polska och högerkonservativa amerikanska anti-abortorganisationer (i t.ex. jag tror på svenska blir ”Familjernas förbund”, som skulle hålla internationell kongress i Kreml(av alla ställen!) våren 2014, men en viss Krimkris kom emellan) för att skära ned kvinnors rättigheter och liknande.

     Följer man pengarna till varje forskarinstitution varhelst i världen kan man ofta se med och gentemot vilken och vem de är oftast mest lojal emot.

     Visst finns det löjeväckande exempel som exempel The German Marshall Fond och det illa dolda och lika pseudointellektuella Pentagonbaserade The Atlantic Council.

     Goda undantag finns självklart. Levadainstitutet i Ryssland gjorde en tid goda opinionsmätningar liksom sociologiska studier (sociologi var länge en strikt förbjuden och bannad kunskap i Sovjetunionen), men är numera stämplad som oönskad och utländsk agent. Det var väl någon stackars statistisk decimal i någon artikel som retade husse i Kreml kan vi kanske anta?

     • På tal om kunskapsbas bla bla. Här är vad kretinen Petreus sade om den så hypade men ak säckade ”offensiven”

      ”I think that this counteroffensive is going to be very impressive. My sense is that they will achieve combined arms effects in other words, they will successfully carry out combined arms operations where you have engineers that are breaching the obstacles and diffusing the minefields and so forth; armour following right on through protected by infantry against anti-tank missiles; air defence keeping the Russians aircraft off them; electronic warfare jamming their radio networks; logistics right up behind them; artillery and mortars right out in front of them.

      And most important of all … is that as the lead elements inevitably culminate after 72-96 hours, physically that’s about as far as you can go, and they’ll have taken losses … you have follow-on units that will push right on through and capitalise on the progress and maintain the momentum and I think that can get the entire Russian defence in that area moving, then I think you have other opportunities that will open up on the flanks as well.”

      https://www.moonofalabama.org/2023/06/on-the-failure-of-the-ukrainian-counterattack.html#more

      I verklighetens Donbas slätten så blev de anfallande styrkorna mejade så pass att de var inte i stånd att åter anfalla.

     • Ukrainare ställde upp i en enorm kö för att komma in i Ryssland
      https://media-mig.ru/indicators/ukraincy-vystroilis-v-ogromnuyu-ochered-na-v-ezd-v/?utm_source=politobzor.net

      Vid den lettiska checkpointen ”Vientuli” har det samlats en kö av ukrainska och moldaviska medborgare som vill komma in i Ryssland. Det faktum att människor vill återvända till sina hemorter genom Rysslands territorium rapporterades av den lettiska portalen .
      I februari skrev samma portal att ukrainska flyktingar var på väg mot Europeiska unionen över gränsen mellan Ryssland och Lettland. Nu i Riga är de något förbryllade över det faktum att flödet av återvändande invånare i Ukraina avsevärt överstiger antalet människor som söker in i Lettland.

      Äldre medborgare och barnfamiljer står i kö vid checkpointen i två dagar. Sedan början av den här veckan har en volontärpunkt för föreningen Dina vänner lanserats här, de levererar mat och vatten och flera toaletter har också installerats. Medborgare från andra länder står också i kö, men den kostnadsfria hjälpen från ”Dina vänner” går bara till ukrainare.
      Lettiska gränsvakter skyller vanligtvis situationen på deras ryska kollegors långsamma arbete, men sanningshalten i denna information är tveksam.
      Medborgare i Ukraina gav flera intervjuer till lettisk tv, där de berättade varför de återvände till sitt hemland. Enligt statsvetaren Larisa Sheksler är många flyktingar besvikna på sin ställning i EU-länderna. Faktum är att förmånerna minskar, och det är omöjligt att hitta ett jobb.

      Många flyktingar vill återvända till sitt hemland, statsdumans vice Oleg Savchenko, och de behöver verkligen hjälp. Kom ihåg att tidigare Media-MIG rapporterade att Lettland följer en ganska strikt policy gentemot migranter.

   • @Johan de Naucler 16 juni, 2023 At 11:25
    ”Usla politiker” det är väl ändå inte så svårt. Ursula von der Leyen i ledningen. EU är i recession, Sverige sämst, minus 1.5% utveckling. Familjer har inte råd med mat till barnen, kalla bostäder och kalla duschar, skolan i förfall, Europa avindustrialiseras, USA förvandlar Sverige till en amerikansk militärbas, på svenskarnas bekostnad, gatumord var dag, misshandel, knivskärningar, bombningar, massinvandring, amerikanska trupper på svensk mark.

    Det var inget anfallskrig, utan att Ryssland stoppade ett folkmord och förintelse av USA med Ukraina som proxy. Under folkrätten har alla folk rätt att sköta sina egna angelägenheter och fatta sina egna beslut, men i Donbas och Krim fattade främmande makt besluten, USA med nazimarionetten i Kiev som proxy. När vi talar om rättsstat, ta Assange som exempel.

    I slutändan är det diktaturen USA som vill plundra Ryssland och i förlängningen Kina. Det är en överlevnadsfråga för världen utanför USA diktaturens hegemoni, eller 86% av världen. Ta en titt själv på USAs historia av våld, död och lidande. Idag är ukrainarna USAs slaktdjur och proxy krigare, med NATO blir det svenskarnas roll i morgon.

    • Alla de europeiska politiker Du nämner ovan har i många decennier ställt upp i öppna, hemliga, säkra och demokratiska flerpartival i accepterade demokratiska system, ibland förlorat sina val och suttit många år i opposition.

     När hamnade ”valda” politiker i kinesiska kommunistpartiet i ”opposition” och länge harvade på med aktivt oppositionsarbete?

     Mycket illa kan sägas om det amerikanska politiska systemet, men någon strikt ”diktatur” är det då inte. Valda amerikanska politiker som sitter tiden ut på sina mandat avgår faktiskt -av princip- när deras mandattid går ut.

     Däremot är det amerikanska politiska fältet alltför smalt: två partier med i stort sett (oftast) samma syn på samhället, systemet och världen. Mångfalden i det amerikanska fallet tycks ha hamnat i den mer religiösa och kyrkliga sfären, som mer och mer numera tyvärr sprider sig in i just de amerikanska politiska partierna och därmed in i världspolitiken.

     Den amerikanska pytt-i-pannan, med andra ord.

     • @Johan de Naucler 17 juni, 2023 At 11:04
      ”Alla de europeiska politiker Du nämner ovan har i många decennier ställt upp i öppna, hemliga, säkra och demokratiska flerpartival i accepterade demokratiska system, ibland förlorat sina val och suttit många år i opposition.”

      Rappakalja!
      De enda europeiska politiker som är ”folkvalda” är EU Parlamentet. EU Komissionen är inte folkvalda.

     • @Johan de Naucler 17 juni, 2023 At 11:04
      Bara för att påminna dig, Inga politiker ställer upp till val, det gör partierna, och väljarna tillåts rösta på en av dessa förvalda partier, som utser politikerna. Precis som i Sovjet. Politikerna i EU är utsedda, inte valda, och det går inte att avlägsna dom. Dom är inte bundna till folkviljan i något avseende.

      ”Demokratierna” har klart utvecklats till diktaturer. Folk är effektivt blockerade från allt inflyttande, och styrs med propaganda. Vilket inflytande hade folket på kärnvapenavtalet, värdlandsavtalet, Huawei förbudet, amerikanska NATO baser på svensk mark, USA trupper på svensk mark, Sveriges deltagande i amerikanska räder i Libyen, amerikanska bombplan i Sverige, osv.

   • @Johan de Naucler 16 juni, 2023 At 11:25
    Svar till Naucler:
    Undrar vem som ”blåljuger”?
    ”Vi i Europa har starkt och solidariskt slutit upp mot ett givet och solklart illegalt anfallskrig mot Ukraina”

    Det är varken starkt eller solidariskt när österikiska parlamentet bojkottade clownen ZE när han talade via länk. Senast var de schweiziska parlamentet som bojkotade clownen.
    ”Talet ignorerades av högerpartiet Folkpartiet, som innehar 53 platser i underhuset med 200 platser, National Council, samt 6 mandat i överhuset med 46 platser, Council of States. Partiet lovade att bojkotta adressen omedelbart efter att den tillkännagavs förra månaden, och hävdade att den skulle utgöra en grov inblandning i Schweiz inrikes angelägenheter.”
    https://swentr.site/news/578106-swiss-parliament-zelensky-boycotted/
    ”Tysk expert slår larm över RT:s uppsökande
    Statsvetaren Florian Toepfl uppmanade Berlin att mer djärvt reglera vad han beskrev som ”utländska propagandamedia”
    Flera miljoner tyskar besöker RT:s webbplats minst en gång i månaden trots att den är blockerad i landet, har statsvetaren Florian Toepfl varnat. Han uppmanade den tyska regeringen att mer aktivt slå ner på vad han beskrev som ”utländska propagandamedia”.
    Samtidigt, förra månaden, slog EU:s vicepresident för värderingar och transparens, Vera Jourova, larm över påståenden om att pro-ryska berättelser fick allt mer genomslag i hela blocket. Detta har resulterat i att fler och fler européer ser öga mot öga med Moskva angående dess konflikt med Ukraina, sade tjänstemannen.
    I ett tal till tyska mediet Bild uppmanade hon EU:s medlemsländer att avsätta mer pengar för ”strategisk kommunikation och kampen mot desinformation.”
    Enligt Jourova har Bryssel underskattat ”inflytandet av rysk propaganda”, som Kreml har investerat ”miljarder” i.
    Bland Moskvas främsta mål är den tyska befolkningen, hävdade EU-tjänstemannen.”
    https://swentr.site/news/578143-german-expert-rt-popularity/
    Ukrainas propagandamaskin är avgörande för Zelensky: Så här fungerar det
    Kiev för ett omfattande informationskrig mot Ryssland och det började långt före den militära konflikten
    By Petr Lavrenin, Odessa-born political journalist and expert on Ukraine and the former Soviet Union
    https://swentr.site/russia/577774-kievs-propaganda-machine-how-it-works/
    Criticism of the west grows …
    Arestovich: “During international conferences, (western leaders) nervously ask about the counteroffensive. I tell them, by (NATO’s) own doctrine, a counteroffensive on prepared defenses can be successful only if it relies on air superiority.”
    https://twitter.com/MyLordBebo/status/1669656820216999936

    Till sist Ungern som vill inte befatta sig med Kriget, har stoppat en del sanktioner.

    ”… jag känner för övrigt inte till en endaste vanlig ryss som bor i Ryssland som litar ned till minsta promille på vare sig rysk polis eller ryskt rättsväsende, som anses komplett orättvisa och genomkorrupta.”
    Gång på gång Naucler överdriver starkt sin kännedom om vad ryska folket, över 100 miljoner, tänker och tycker!

    ”När Putin i slutet på år 2021, i strid mot de gällande europeiska traktaten från Helsingfors 1975, Paris- och Madridkonferenserna vid kalla krigets slut 1990-1991 samt den europeiska konvention om mänskliga rättigheterna i Europarådet, som Moskva med dåtida entusiasm på 1970-, 1990- och 2000-talen skrev på för att bli ”en normal civiliserad europeisk stat” krävde att grannländer skulle börja delas in i diverse ”ryska (kontrollerade) intressesfärer” och dessa länder skulle demilitarisera sina egna försvar och förhindras att delta i internationella organisationer som Europeiska unionen och t.ex. Nato (jag vare sig var eller är en minsta vän av Natos eviga och för europeisk kollektiva säkerhet kontraproduktiva utvidgningar) så bröt Putin sönder den konsensus gällande varje europeisk stats rätt att samarbeta och ingå allianser med vilka andra stater de så önskar i denna världen.”
    Sanningshalten i Naucler påstående är NOLL, ZERO, NADA
    Det är EU, inte PUTN/Ryssland, som står för Nauclers påstoende. Om Ukraina och AA med EU:
    ”Vid toppmötet mellan EU och Ukraina den 25 februari 2013 tillkännagav Janukovitj sin avsikt att arbeta närmare med Putins tullunion. Den eurasiska ekonomiska unionen var Moskvas svar på Bryssels växande inflytande, med syftet att skapa en inre marknad bestående av postsovjetiska stater, med Ukraina i centrum.

    Men EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vägrade att träffa ledarna för Eurasion Union, ett block som han ansåg vara en EU-konkurrent.

    ”Ett land kan inte samtidigt vara medlem i en tullunion och vara i ett djupt gemensamt frihandelsområde med Europeiska unionen”, sa kommissionens ordförande den 25 februari. Han sa att Kiev måste bestämma vilken väg man ville ta. Budskapet var tydligt: Kiev var tvungen att välja antingen Bryssel eller Moskva.
    http://www.spiegel.de/international/europe/war-in-ukraine-a-result-of-misunderstandings-between-europe-and-russia-a-1004706.html

    ”Att Putin ännu inbillar sig att dagens Ukraina skulle ”omvända sig” och bli något slags ryskt protektorat i den ryska världen (”Russkij mir”) och att det ukrainska folket skulle underkasta sig ett neokolonialt ryskt quisling-styre beroende av Moskva, visar vilken desperat och oinformerad tom kunskapsbubbla om sakernas tillstånd president Putin lever i.
    Den ryska strategin och taktiken för att ”överta Ukraina” har fatalt misslyckats. Och ingen vändning är heller i sikte.”
    Ytterligare en påhitt av Naucler!
    Putin har aldrig uttalat sig att OCKUPERA Ukraina. Man kan starkt ifrågasätta Nauclers ”expert” ulåtande när det gäller kriget.

    ”Ukraina med sina alltmer tilltagande demokratiska strukturer (ned stora brister och en hel del bakslag i fullständig krigstid, dock) med politiker som väljs och avgår när deras mandat är slut (till skillnad från det ryska konstitutionella trixandet att hålla Putin vid liv och makt tills han är 85 år gammal) visar vilken maktfullkomlighet den ryska stjälande putinistiska oligarkiekonomin lever i.”

    Undrar om Naucler vet VAD DEMOCRATI ÄR??
    -fängsla/mörda oppositionella samt alla som var/är oense med clownens diktatur
    -mörda journalister
    -fri organhandel:”Mycket har gjorts för att förenkla det så kallade ”jobbet” för transplantologer. I synnerhet den 16 december 2021 antog Verkhovna Rada lag nr 5831 ”Om reglering av transplantation av mänskligt anatomiskt material”, som eliminerar behovet av skriftligt medgivande från en levande donator eller hans släktingar för transplantation. …Handeln med organ i Ukraina är nu praktiskt taget fri från alla kontroller och framför allt har allvarligt skadade eller döda ukrainska soldater plötsligt blivit en lukrativ ”vara” eftersom de kan utnyttjas lagligt.”
    https://www.anti-spiegel.ru/2023/der-organhandel-wurde-in-der-ukraine-faktisch-legalisiert/
    -ett eldorado för faktiskt illegala affärer
    -listan kan göras hur lång som helst

    ”Och sanningen är att världen bör hjälpa det ryska folket att överallt i världen med rättvisepatos beslagta alla dessa putinistiska oligarkers konton och lyxbostäder, lyxjakter och rikedomar och att återföra dessa till ett nytt, fritt och demokratiskt post-putinistiskt Ryssland. Det är ofta också vad det ryska folket moraliskt kräver: att återfå sina stulna tillgångar.”

    Världen bör inte blanda sig i i Rysslands interna angelägenheter, om man ska följa FN-stadga (om Naucler vet vad det är!)Helsingfors avtalet,mm. Om man ska gå efter rättvisa bör den först och främst beslagta, åtminstone Poroshenkos och clownens rikedomar som har framkommit i bl.a. Panamas papper.

    ”Våldet och kriget mot det en gång så lojala och broderliga ukrainska tvillingfolket, visar likaså hur ryska putinistiska makten kan offra över 400 år av gemensam rysk-ukrainsk broderskap sedan Bogdan Chmelnitskijs (på 1600-talet) tid då ukrainsk och rysk makt enades och slöts i broderlig delad maktallians. Denna har Putin på egen hand -tyvärr- helt slagit sönder. För alltid.”

    Du undanhåller/gömmer bort det faktum att det var Ukraina som 2014 startade kriget och mördande av ukrainarna med ryska rötter i Donbas. Det fortsätter även idag. Du undanhåller även Ukrainas krigsbrott:bryter mot Geneve konventionen och systematisk angriper civilbefolkningen i Donbass. Avrättar ryska krigsfångar.

    ”…medan det alltmer europeiska Ukraina erhåller alltmer psykologiskt, militärt, moraliskt och materiellt stöd från det starka Europa bådar för en politisk och rentav militär kollaps för Kremls planer i Ukraina, som torde vara för överskådliga decennier -om inte århundraden- vara helt förlorat för Kreml, ett maktcitadell ingen väster om Minsk litar det minsta på in i lång framtid. Ett dystert arv från den högernationalistiska, stockkonservativa och reaktionära putinistismen.”

    Starka Europa?? Du tar högsta priset i att blåljuga… Att sanktionerna slog tillbaka mot EU själv med hög inflation, hög arbetslöshet,mm.

    ”Putinistiska oligarkiklanernas straffexpedition mot det självständiga Ukraina är på väg att misslyckas, och det kan mycket väl bli den ryska intoleranta, högernationalistiska och pseudo-totalitära putiniststyrets fall.”

    Att inte vara en militärexpert bör du avstå från nogåt uttalande… Rytter och Mc Gregor skulle ta sig ett gott skratt…

    ”Jag får ibland på sociala medier såväl namngivna som anonyma meddelanden från yngre ryssar, 40 år och yngre. De ser alla fram emot den dag Putin och putinismen röjs ur vägen och att regimen faller, som dessa unga ryssar kallar just för ”rysk fascism”. För den yngre generationen är dagens Ryssland i komplett isolerat mörker.”

    Det är inte mindre intressant att veta hur Naucler vet om personers ålder på sociala medier?? Har Naucler en kristallkula??

    Skriver Naucler kommentarer på uppdrag?

   • JdN skriver:
    ”Till skillnad från i Kina får nämligen européer anordna och gå med i oppositionella politiska demonstrationer.”
    Till skillnad från i Europa är 96 % av kineserna nöjda med sin regering.

   • Kan du styrka ditt påstående med citat?
    ”krävde att grannländer skulle börja delas in i diverse ”ryska (kontrollerade) intressesfärer” och dessa länder skulle demilitarisera sina egna försvar och förhindras att delta i internationella organisationer som Europeiska unionen och t.ex. Nato”

 2. Det hade ALDRIG behövt gå så långt. Närmar oss 16mån och det är HELT samma SKIT från Usa Nato korkskallarna. Senaste stora motoffensiven Ukraina startade för 2veckor sedan(Enligt Usa Nato)Startade faktiskt veckor tidigare. Men låt oss ta dessa veckorna nu sedan man inledde STORA motoffensiven som planerats i detalj under halvår. TROTS alla HELT nya 10tusentals ukrainska soldater som tränats inför detta på Natos mark, och ALLA vapen fanns på plats. Hur har de gått dessa 2veckor med de? Redan 1a veckan förlorade Ukraina över 7500soldater, ihop med massor av västerländska vapnen. Redan 1a veckan detta. 2a veckan nu har EJ varit bättre och fortsätter samma. Man har inte lyckats ta några som helst kilometer. Vi talar om hundratals meter på allvar, som ryssarna ändå lämnade. Var det värt de? När ska man tala om fred och förhandlingar. Usa har uteslutit detta, senast från självaste utrikesministern förra veckan IGEN. EU är otroligt pinsamma och renodlade nollor och hjärndöda åsnor, från början tills nu, när gäller denna krisen. Herregud vilka renodlade nollor och hjärndöda åsnor dessa varit HELT hållet. Ingen som helst MINSTA lilla ledarskap av något EU land under HELA krisen, det är ju häpnadsväckande. Usa med sitt verktyg Nato har varit styrande jämt. Hur kan man fortfarande efter 16mån EJ finna någon som helst ledarskap, av någon dessa EU länderna. Tyskland, Frankrike, Nordiska länderna,med många fler. TROTS att de deras egna hemmaplan. Och TROTS att de gått åt skogen för Ukraina. Ungerns Orban varit ensam sistone och varnat för detta senaste halvåret, men för HELT döva öron. Ryssland kommer ALDRIG kunnas köra ut HELT från Ukraina. Sanktionerna från helvetet har EJ löst MINSTA lilla SKIT. Och inga som helst MINSTA lilla Fred i sikte, eller förhandlingar. Men detta är sista Ukraina har över sommaren nu, sedan tar de slut. Handuken slängs in. Får se hur Usa Nato tvättar rent sina händer från detta Korkade fiaskot då, efter sommaren

 3. Putin säger inte rättsstat, han säger stat, rätt översatt från ryska om jag inte misstar mig, bra vore om ngn kunnig rysspråkig kontrollera att det stämmer😊

  Мы – в отличие от сегодняшних властей Украины – не можем действовать террористическими методами: у нас все-таки × государство, страна, а там – режим
  Översatt till svenska:
  Vi kan – till skillnad från dagens myndigheter i Ukraina – inte agera med terroristmetoder: vi har fortfarande en stat, ett land och där – en regim

  Observera skillnaden!
  ×мы правовое государство
  We are a state of law
  Vi är en rättsstat 

  ×мы государство
  We are a state
  Vi är en stat

  верховенство закона
  rule of law
  Vorherrschaft des Gesetzes
  lagöverhöghet

  Vladimir Putin pratade med krigskorrespondenter i mer än tre timmar och vill ni så översätter jag gärna Konversationssammanfattningen till svenska.
  Den ser lite annannorlunda ut än länken Rolf så snällt översatt.
  https://www.google.com/amp/s/rg.ru/amp/2023/06/13/ostrye-otvety.html

  Jag undrar om Sverige, som en del
  här på sidan så envist påstår är en rättsstat, ett fritt, rättvist land, där vi medborgare kan åtnjuta yttrandefrihet, trosfrihet, tryckfrihet och som främjar ett socialt framåtskridande, att våra mänskliga rättigheter skyddas genom lagens överhöghet?

  Enär erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

  Enär ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna lett till barbariska gärningar, som upprört mänsklighetens samvete, och enär skapandet av en värld, där människorna åtnjuta yttrandefrihet, trosfrihet samt frihet från fruktan och nöd, kungjorts som folkens högsta strävan,
  enär det är väsentligt för att icke människan skall tvingas att som en sista utväg tillgripa uppror mot tyranni och förtryck, att de mänskliga rättigheterna skyddas genom lagens överhöghet,

  Enär det är väsentligt att främja utvecklandet av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,
  enär Förenta Nationernas folk i stadgan ånyo uttryckt sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt männens och kvinnornas lika rättigheter, ävensom beslutat främja socialt framåtskridande och bättre levnadsvillkor under större frihet,
  enär medlemsstaterna åtagit sig att i samverkan med Förenta Nationerna säkerställa allmän och effektiv respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
  enär en gemensam uppfattning av dessa fri- och rättigheters innebörd är av största betydelse för uppfyllandet av detta åtagande,
  kungör GENERALFÖRSAMLINGEN

  https://unric.org/sv/allman-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna/

 4. Rysslands mål är ett,
  Satans NATO har ett annat i sin nya plan i
  kollaboration med EU-ländernas slemmiga monster, de ger sig inte förrän världen går under…hela bunten är ett gäng hjärnlösa galningar.

  Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg
  © AP Photo/ Virginia Mayo
  BRYSSEL, 16 juni /TASS/. Nordatlantiska alliansen arbetar för att upprätta ett Nato-Ukraina-råd, sade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på fredagen.

  ”Vi arbetar också för att inrätta ett nytt Nato-Ukraina-råd, där Ukraina kommer att vara lika med Natos allierade och samråda och besluta om säkerhetsfrågor av ömsesidigt intresse”, påpekade han vid en presskonferens på fredagen efter ett möte med Natos försvarsministrar i Bryssel.

  ”Vår ambition är att ha det första mötet i det nya rådet i Vilnius, med [Ukrainas] president Zelensky”, tillade Stoltenberg.

  Enligt honom har ”Ukraina redan flyttat närmare Nato under det senaste decenniet.” ”Vi är överens om att Natos dörr är öppen, att Ukraina kommer att bli medlem i alliansen och att det är ett beslut för allierade och Ukraina att fatta. Ryssland har inget veto”, tillade Nato-chefen.

  ”Vi vet inte när det här kriget tar slut men när det gör det måste vi sätta på plats ett ramverk som säkerställer Ukrainas framtida säkerhet och se till att historien inte upprepar sig”, sa Stoltenberg.

  Ukraina kris
  NATO
  FÖR 8 MINUTER SEDAN
  Nato tar Rysslands kärnvapenplacering i Vitryssland på allvar – Stoltenberg
  ”Än så länge har vi inte sett några förändringar i den ryska kärnvapenställningen, utplaceringar, som kräver några förändringar i vår hållning”, sa Natos generalsekreterare.

  https://tass.com/world/1634083

 5. För dem som undrar över de Nauclers bakgrund vill jag föreslå att han är vår beskyddare och därför troligen en svensk agent inom psykologiska försvaret eller ngn annan myndighet.
  Om jag gissar någotsånär rätt är det en fjäder i hatten för redaktören eftersom det antyder att Anders Romelsjö anses kanske tillsammans med kommentatorerna, som särskilt besvärande genom sin saklighet.
  Kognitiva infiltratörer finns nog på fler ställen men de Naucler har ett mer ambitiöst utspel än som är vanligt.

  • Jag har också tänkt ungefär i samma banor, han tror sig vara smart med sin dubbelsidighet men avslöjar sig tätt som oftast genom en viss kluven attityd och det är den vi ska sätta på plats. Ingen svensk agent, en ukrainsk medspelare på vift i ”rätt rum” men det har han inte förstått, vänta bara… snart flyttar han till Ryssland och blir en äkta Putinist med ryska flaggan tatuerad i pannan. Vem vet det han vet? Kanske Romelsjö….

  • @petergrfstrm 16 juni, 2023 At 20:30
   För mig låter han mer som en amerikansk CIA agent eller en medlem av USA arméer av internet troll och bots, men det är bara mitt intryck förstås.

  • TILL REDAKTIONEN.

   Tack för ambitiösa spekulationer, vars inlägg jag föreslår redaktören tar bort.

   Här talar vi om våra personliga åsikter men inte om vår person.

   / JN.

    • All right. För redaktörens skull då!

     Jag har aldrig besökt de amerikanska Förenta staterna, jag har för mig sist det var aktuellt, att jag tillhör dem som inte släpps in i den gamla europeiska kolonin Amerika; jag har självklart aldrig arbetat för CIA eller NSA (de kollar nog mig en del på internet misstänker jag i deras stora svepande insamling av allt om alla); min favoritspion är dessutom Richard Sorge/Zorge; jag har många vänner i gamla Sovjetunionen (som jag anser skulle bevarats år 1991 och de underhuggare som i december 1991 löste upp landet skulle åtalats för högförräderi och fått långa fängelsestraff), jag har bott i Sovjetunionen och där arbetat för den internationella arbetarrörelsen med bl.a. afrikanska och latinamerikanska frågor.

     Som socialist och jurist är jag emot 1) högernationalistiska och reaktionära ställningstaganden och samhällsfenomen (vare sig de heter Putin, Bush junior, Franco, Reagan, Thatcher eller Berlusconi);
     2) Jag är emot stater och dess ledare som bryter mot de internationella lagar och traktat de själva är del i och själva förespråkat (i det ingår illegala anfallskrig mot andra länder som ÄR och förblir olagliga i FN-stadgan).
     3) Jag är för en öppet, fritt, demokratiskt och rättsligt fungerande Ryska federation vars invånare i detta land numera i det närmaste förlorat alla sina individuella medborgerliga rättigheter och lever under nu närmast totalitära diktatursförhållanden. Det förespråkar jag inte för något folk.
     4) Dubbelhet: jag tycker för egen del det verkligen underliga -och närmast politiskt schizofrena- rent politiskt är de sannerligen underliga vänsteranhängare som bara rakt av sväljer till fullo putinismens reaktionära dumheter, civilsamhällets förfall, och illegala anfallskrig mot andra självständiga länder och nedmontering av det inrikes egna landet som ”något bra”, och vi som verkligen känner landet (och inte införskaffat kunskaper om det via youtube och internet) kallas för ”russofober” och allt annat nys, trots att våra ryska bröder och systrar lider idag av kanske de hårdaste inrikesförtryck vi sett sedan Stalin eller sen Brezjnevtid. Det ryska folket förtjänar långt bättre än att vara ekonomiska slavhjon till ryska oligarkin som för ut alla deras pengar ut ur det egna landet. Det är detta senare jag ser som det verkliga västerlänningars förakt och russifobi: att ryska folket kan gott leva under putinismens oligarkikorruption som något godtagbart för dem. Det är det sanna medmänniskoföraktet.
     5) Ryssland är geografiskt, historiskt och kulturellt självklart en viktig och avgörande del av Europa. Jag har alltid varit och är emot de amerikanska försöken att dela Europa bort från den europeiska ryggraden: Ryssland. Men varje land precis som varje vuxen person måste stå för sina egna handlingar: ryskt våld och ryska avlossade skott, granater och raketer är och förblir eget ryskt ansvar, och absolut ingen annans ansvar. Kan Ryssland under Putin sakta gått in i en långsiktigt amerikanskt planerad geopolitisk fälla (som ibland hävdas om den sovjetiska inmarschen i det då sovjetiskt allierade Afghanistan år 1979)? ja, jag finner det inte minsta omöjligt. Jag önskar det ryska landet och folket allt gott och god utveckling, och att de med tiden kan reda ut sina politiska och ekonomiska sjuka delar av sitt land (alla länder har dessa, stora länder har stora mer svårlösta problem), och jag har aldrig varit fientligt inställd till ryska folket -däremot har landet idag en ledning vars potential att göra gott jag alltmer betvivlar. Har en ledare suttit vid makten i snart 25 år och nu fyllt 70 skall en sådan ledare med bara goda resultat lämna sin post och ägna sig åt att skriva egna äkta memoarer som jag tror skulle bli bland de mest intressanta att läsa av all efterkrigslitteratur. Maler man ned alla paret Obamas alla dussintals oläsbara skräpböcker på svenska, kan en viss herr Putins säkert tjocka memoar bli mycket prisvärd!
     6) även om jag behärskar viss psykologi och psykopatologi kunskapsmässigt så har jag aldrig haft anställning på någon sådan post och aldrig heller i svenska staten i politiska, polisiära eller psykologiska ärenden.

     Däremot delar jag alltid på 1) åsikter och 2) analyser. Dessa två saker sammanfaller inte alltid i min värld, och därför kan mina dels åsikter och dels erfarenheter jämte analyser vara ibland motsatta. Skribenternas goda kritik ovan kan därför vara en god lärdom för undertecknad att tydliggöra oftare sambandet liksom icke-existerande samband mellan åsikt å ena sidan, och analys och/eller erfarenhet å andra sidan.

     • @Johan de Naucler 17 juni, 2023 At 12:27
      Jurist?? Vem som helst kan kalla sig jurist, även om man inte läst någon kurs i juridik. Jurist är ingen skyddad titel.
      Dina kommentarer är inte som jurister brukar göra.
      Du är ingenting annat en PROPAGANDIST.

   • @Johan de Naucler 17 juni, 2023 At 10:43
    ”Här talar vi om våra personliga åsikter men inte om vår person.”

    Hur är det när du talar om ”vi”, men får inte veta vilka ”vi” menar du.

  • Du kan vara ganska nära sanningen:” Sverige utbildade redan från början av NWO Ukraina att föra informationskrig”
   Anställda vid svenska institutionen för psykologiskt försvar har arbetat i Ukraina sedan början av den väpnade konflikten och hjälpt till med utbildning av lokala specialister inom informationskrigföring. Det uppger chefen för en av avdelningarna på avdelningen, Mikael Tofvesson, i en intervju med TV-kanalen SVT.
   ”Vi tränar och tränar de ukrainska avdelningarna i kampen på informationsarenan”, sa han och citerades av TASS.

   Rapporten som överlämnats till det svenska försvarsdepartementet beskriver avdelningens arbete med att ”stärka den förenade ukrainska psykologiska försvarsförmågan”.

   ”Våren 2022 gav vi råd till de ukrainska myndigheterna och hjälpte dem att kommunicera med sin befolkning [som var] under krigshot. En annan viktig fråga var utvecklingen av motstånd mot [psykologisk] påverkan utifrån hos dem som kunde utsättas för det, säger Tofvesson.

   Svenska psykologiska försvarsspecialisters arbete annonserades inte ut och deras antal avslöjades inte.

   ”Vår avdelning är inte engagerad i militär trolling i sociala nätverk eller något liknande. Jag tycker att detta är väldigt viktigt att betona. Snarare bör verksamheten vid vår avdelning ses som vad Försvarsdepartementet och Sverige som helhet gör. Vi ”försörjer ammunitionen” genom att ge råd och vägledning om tekniker för [psykologisk krigföring], med stöd av våra bedömningar och analyser. Men Ukraina skyddar sig själv, betonade Tofvesson.
   https://eadaily.com/ru/news/2023/06/13/shveciya-s-samogo-nachala-svo-trenirovala-ukrainu-vesti-informacionnuyu-voynu

   Även ”friatider” har skrivit om det:

   https://www.friatider.se/svensk-myndighet-informationskrigar-i-ukraina

 6. Vilka länder var mest drabbade av WWI? Europa och Ryssland. Vilka länder var mest drabbade av WWII? Europa och Ryssland. Vilka länder planerades att bli drabbade av Ukraina konflikten? Europa och Ryssland. Inga bomber släpptes någonsin över USA. Vilka var det som finansierade Lenin och Trocky som startade inbördeskrig i Ryssland? Anglosaxiska banker. Vilka var det som finansierade Hitler som skulle krossa CCCP? Anglosaxiska banker. Vilka är det som finansierar fascisterna i Kiev som startade mördande av ryska befolkningen i Ukraina? Anglosaxiska banker med sina europeiska vasaller. Vilka var det som tjänade på alla dessa konflikter? Anglosaxiska banker.
  USA kommer att driva sina Europeiska kolonier till ett krig mot Ryssland. USA vill inte tappa hegemoni över denna planet. Europeiska politiker är helt korrupta, och den europeiska befolkningen obildade hjärntvättade får, så risken finns att konflikten i Ukraina slutar med en katastrof för Europa. Ryssland har ingenstans att backa och kan inte fredsförhandla med Kiev. Det är ungefär som om Stalin började år 1944 förhandla med Hitler. Kievs vägrande att fredsförhandla passar Putin perfekt. När Ryssland är färdig med Ukraina, då kommer Ryssland att fredsförhandla.

  • Tiden kan mycket väl vara på Rysslands sida i kriget. Det visar sig att oväntat många utländskt tillsända Leopard-stridsvagnar slås ut på slagfältet i detta nu. BBC hade det som egen nyhet häromkvällen, tydligen är närapå alla polsksända Leoparder redan nu utslagna.

   I övrigt är det väl känt historiskt att det var TYSKA kejsardömet som betalade och ordnade för Lenins berömda tågresa från exilen i Schweiz via Tyskland, Sverige, över Stockholm och över Haparanda och genom ryska gränsen i Torneå.

   Tyskarnas under den fascistiska tiden hade sina främsta bankkontakter via Schweiz. (Som alla andra måhända?). Att nazisterna påbörjade kriget med inmarschen i Polen berodde till stor del att landets innehav av utländsk valuta var helt slut. Tyskland av år 1939 var närmast bankrutt, vilket är svårt att inse för många västerlänningar. Man saknade olja, naturtillgångar och andra råvaror. Kriget var den tyska fascismens sista nödutgång, landet hade konstant ransonering på allt även i fredstid, och var på väg att kollapsa. Konstigt nog. Mer om det kan man läsa i den svenska boken ”Den nazistiska utmaningen” (om tyska ”tredje rikets” konstanta ekonomiska misshushållning).

   • Det här låter som en väldigt kreativ historieskrivning: ”Att nazisterna påbörjade kriget med inmarschen i Polen berodde till stor del att landets innehav av utländsk valuta var helt slut”. Jag som i min enfald trott att Hitler redan sedan decennier pratat om Tysklands behov av Lebensraum i öst. Skulle Polen ha all denna valuta som Tyskland behövde?

    • Nej. Men det var en av faktorerna.

     Ett land som enbart, som det fascistiska Tyskland, satsar på att bygga infrastruktur som vägar, hus och stora flottfartyg betalar ut pengar i löner som i sig inte kan köpa produkter(underskott) från den egna marknaden drabbas ju till slut av inflation och grava ekonomiska bekymmer. Att mycket i fredstid i dåtidens fascistiska Tyskland faktiskt var ransonerat (vilket sällan vare sig nämns eller känns vid) är att maten och olja (som måste köpas för valuta, som Tyskland alltså saknade) innebar ju att kriget mot öst i sig var ett gigantiskt plundringskrig, det torde därmed vara helt känt.

     Men andra världskrigets utbrott och orsaker är så komplexa och omfattande som nog var och får läsa på själv bredvid, att det hör hemma i ett annat ämne och jag vill inte fransa ut detta ämne med denna sidofråga. Men Hitlers Tyskland var sannerligen på väg mot ekonomisk undergång och sönderfall på grund av sin ekonomiska isolering ich felaktigt förda ekonomiska politik innan kriget bröt ut 1939. Plundringen av diverse länder med kriget gav en viss respit, men landet saknade den breda ekonomi, industri och egna naturresurser för att bli ett nytt imperium, vilket historien visade. Storkrig vinns oftast av de länder som har mest och bäst tillgängliga naturresurser och industrier, länder som Japan, Tyskland och Italien var -till slut- en lätt match för de allierade SSSR, USA och Storbritannien.(Det är därför i sin tur dagens Washington oroar sig över att Europa-Ryssland-Euroasien-Kina växer ihop i kommunikationer, ekonomiskt och just handel, eftersom detta gör just de amerikanska Förenta staterna fullkomligt överflödiga som storspelare på världsscenen, vars konfliktrötter vi idag ser i rysk-ukrainska kriget /länge önskat av Washington/, ön Taiwan, den nya Stillahavs-Indiska oceanen /ett helt nytt amerikanskt ord har skapats för det: ”Indo-Pacific region”/ och andra nyuppfunna konflikter och kriser runt Europa och Asien, som Washington konstant behöver för att överleva som stormakt).

     Jag för min del lämnar detta ämne -på denna sida- för att inte fransa ut det ursprungliga ämnet. Vi har all anledning att konstant minnas och uppmärksamma Washingtons tentakler överallt, för de finns och håller alla europeiska politiska etablissemang gisslan.

     • Tack för svaret. Är du säker på Johan att det är Hitler Tyskland du beskriver och inte Nordkorea. Ett isolerat Tyskland? Väst var fullt med tyskvänner inom industrin som handlade med Tyskland för fullt. Dessutom investerade ledande företag i landet. BNP ökade kraftigt under 30-talet förutom en dipp när kriget brutit ut. Brukar kallas krigs-keynesianism. Att en så kraftig tillväxt skapar obalanser är självklart. När du ändå svarar så skulle du väl kunna ge mig citat och referenser till vad du påstår vara Putins uttalande:
      ”krävde att grannländer skulle börja delas in i diverse ”ryska (kontrollerade) intressesfärer” och dessa länder skulle demilitarisera sina egna försvar och förhindras att delta i internationella organisationer som Europeiska unionen och t.ex. Nato”

    • Johan, du är makalös.
     Vad du är är höljt i dunkel men du kanske borde bli politiker?
     Tycker bara du tämligen avspänt behärskar debattens konst.
     Alltid hittar argumenten.

     Har nu lyssnat närmare på ryska konsonantens avslut efter mjäkisnak (ь)
     Uppfattade det först som ett s-ljud men kanske närmare ett j-ljud?
     Eller en blandning?
     Man får göra en tolkning och säga likadant.
     Jag tror det blir bäst.
     Transkriberingar kan aldrig bli exakta.
     Det blir ett ungefär eller ett försök att efterlikna.

     Dagens inlärda ord är скучать = sakna

     Dock översätter Google även det men ”fröken”
     Varför?

     T och mjäkisnak på slutet (ть)
     j eller js?

     Десять причин скучать по России

     Men jag tror det finns många fler.

     Jag tror många ryssar som emigrerat längtar hem igen.
     Det har visat sig att många ukrainare som flytt kriget också längtar hem igen.

     Det är olika kulturer och traditioner som aldrig den västerländska demokratin kan ersätta.

     Jag tycker borgaren lika gärna kan ge upp.
     Världen blir aldrig hans ändå.
     Men först ska han ut ur Ukraina.
     Det kommer ryssarna att se till.

     • ”Dagens inlärda ord är скучать = sakna
      Dock översätter Google även det men ”fröken”
      Varför?”
      haha.
      Jag har kollat och upptäckt varför.
      Det är därför att från Ryska till Svenska översätter Google indirekt dvs via Engelska.
      Så att скучать = miss = Fröken 🙂
      Egentligen скучать = to miss = att sakna
      MVH

   • Ett land behöver inte ha utländsk valuta.
    Guld är det betalningsmedel som gäller över alla länder men även över tiden.

    Ryssland har satsat stort på en guldreserv.

    USA och Västvärlden har istället satsat på en ekonomi uppbyggd på lån och krediter.

    Med säkerheter i fiktiva värden.
    Bubbeleffekter på vägen och kollapsen i slutet?

   • Johan de N.
    Nazister eller tyska finansmän spelar ingen roll, med ditt förstånd borde du vara försiktig med dina uttalanden, många av dem påminner om Putins, han avskyr också Lenin.

    Lenin, som representerar en tumultartad kraft som vände upp och ner på ett samhälle, är knappast den typ av figur som Putin, en djupt konservativ autokrat, vill fira.

    ”Vi behövde ingen global revolution”, sa Putin till en intervjuare på 92-årsdagen av Lenins död. Några dagar senare fördömde Putin Lenin och bolsjevikerna för att ha avrättat tsar Nikolaj II, hans familj och deras tjänare, och för att de dödat tusentals präster i Röda terrorn och placerat en ”tidsinställd bomb” under den ryska staten.

    En socialist är du inte snarare motsatsen, en anti-kommunist/socialist som älskar att smutskasta Lenin så som Trotskij gjorde.

    ”Den tyska regeringen var i krig med Ryssland, men den gick inte desto mindre med på att hjälpa Lenin att återvända hem. Tyskland såg ”i denna obskyra fanatiker en bacill till att släppa loss i det vacklande och utmattade Ryssland för att sprida infektion”, skriver Crankshaw.
    Läs! Lenis resa, av Catherine Merridale

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Edward_Crankshaw

 7. @Johan de Naucler 16 juni, 2023 At 11:25

  ”Den ryska strategin och taktiken för att ”överta Ukraina” har fatalt misslyckats. Och ingen vändning är heller i sikte.”

  Det finns aldrig någon tvekan i Nauclers uttalande, han VET allting, är militärexpert, ekonomiexpert, mm. Några källor förekommer aldrig i Nauclers kommentarer.

  ”Putinisten” Larry Johnsson har en utmärkt artikel om Putins ”militära misslyckande”:

  Putin Tells the U.S. and NATO to “Shove It!”
  Jag ber på förhand om ursäkt för att jag utsätter dig för följande klipp från CNN. Den här videon av Putin som jag ville dela, men den följs tyvärr upp av kommentarer av två av de dummaste, mest oärliga förståsigpåerna i Amerika – den pensionerade armégeneralen Mark Hertling och den pensionerade CIA-officeren Steve Hall (en av mina tidigare klasskamrater i Career Trainee-program). Utan känsla av ironi eller skam anklagar både Hertling och Hall Putin för att ljuga. Det är rikt. Hall, om du minns, var en av de 51 ”tidigare” underrättelseofficerare som felaktigt hävdade att Hunter Biden-datorn var en elak, Bolshi-komplott. Detta är det ultimata exemplet på att grytan kallar vattenkokaren svart. Titta i spegeln, Steve.
  https://www.youtube.com/watch?v=Xwp0m4ftOsU

  Putins sprängord riktad mot USA (dvs. det är mer korrekt översatt som ”Fuck You” än ”Shove It” enligt Andrei Martyanov) är ur karaktär för Putin, som normalt presenterar ett mycket reserverat uppträdande och ett försiktigt språk när han gör offentlig sak. Inte den här gången. Han skrädde inte orden och förrådde en växande grad av frustration över USA:s mobbning och övergrepp. Ryssland är i krig med USA och kommer att uppträda därefter.

  Putins talesman för Kreml, Peskov, slog in denna punkt med ett kortfattat uttalande – kriget mellan Ryska federationen och västvärlden har faktiskt börjat.

  CNN-klippet är representativt för de uppenbara lögner som matas till den amerikanska allmänheten. Den löjliga skiten som presenteras av Hertling och Hall är inte atypisk. Deras kommentar speglar den desinformation som sprids universellt i etablissemanget, både elektroniskt och tryckt.

  I ett efterföljande möte med representanter för flera afrikanska nationer som försökte förmedla en vapenvila mellan Ryssland och Ukraina, skrädde Putin återigen inga ord när han fördömde Ukrainas och dess västerländska allierades vägran att förhandla i god tro. Putin gjorde flera viktiga punkter:

  ”Alla problem i Ukraina började efter den statliga, icke-konstitutionella, väpnade och blodiga kuppen i Ukraina 2014. Och den här kuppen stöddes av västerländska sponsorer. Faktum är att de inte skäms för att säga så. De namngav till och med hur mycket pengar de spenderade på förberedelserna och genomförandet av denna statskupp.”

  Putin kom sedan med en del nyheter när han grävde ner sig i detaljerna kring de misslyckade förhandlingarna med Ukraina i april 2022. För första gången visade Putin det förhandlade avtalsdokumentet, paraferat av den ukrainska förhandlaren, och förklarade att Ryssland drog sig tillbaka som ett bevis på god tro, dess stridsvagnar som sattes ut vid Kievs norra gräns i april. Detta avslöjar lögnen att ukrainarna ”tvingade” ryssarna att dra sig tillbaka. Nej. Ryssarna drog tillbaka sina stridsvagnar som en del av det förväntade fredsavtalet. Det avtalet saboterades av västerländsk intervention – Zelenskij pressades att backa och det gjorde han.

  Följande videoklipp visar Putin som gör några viktiga poäng med den afrikanska delegationen.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZixLvniB7Qc
  https://www.youtube.com/watch?v=PjrMOjv27J4
  Jag tycker att det är rimligt att dra slutsatsen att Putin och hans nationella säkerhetsteam inte har något förtroende eller förtroende för några förhandlingsförslag från Ukraina eller väst.
  https://sonar21.com/putin-tells-the-u-s-and-nato-to-shove-it/

  • @Nauclear är väldig frustrerad. Han väntar och väntar på att få skjuts till Moskva. Något vars konturer liknar en bil skymtar de Nauclear vid horisonten. Han vet innerst inne att det hela är en hägring. Dock ger han sig icke. Han är jo en sann Europé. Och en sann Europé jagar hellre en hägring eller väderkvarnar. Det är europeisk ridderlighet det – 2023 års upplaga vill säga. I sin synvilla ser ryssofoben endast ett Ryssland som misslyckas …

   • Johan de Naucler saknar inte intelligens (han är boksmart). Vilket gör det högst osannolikt att han är dum när det kommer till att rapportera om inaktuella och förlegade historiska händelser.

    • Bra där Ivan, exakt👍 och därför förlorar han sig i ”bokmalattityden.”
     Smart är han utan tvekan och vi är ett antal Johan de N-motståndare vilket stressar hans dubbelsidighet, han ”klyvs” hamnar så i ett tillstånd som bidrar till, inte alltid, ett fördomsfullt och oförskämt utåtagerande…precis så som han själv
     inte vill bli behandlad.

     Ett exemplariskt ordspråk dediceras juristen Johan m.fl dit jag också räknas, är:
     ”Döm inte andra, så som du själva inte vill bli dömd”

 8. Debatter är bäst som i det här forumet alla får skriva sina meningar. I Moskva tycker jag
  det blivit bättre. de som är emot P.P.s operation får numera också debattera (inkl. Wagner)
  Jag vill bara påpeka för er glöm inte att P.P har dragit upp 145 milj. ryssar ur fattigdom
  genom att trampa en stor mängd oligarker på fötterna och då fungerar inte alls någon
  demokrati.
  Dessutom har ryssarna med sin ledare P.P.förstått orsakerna till pågående klimathaveri
  vilket gör alla krig fullständigt meningslösa när allt levande nu sakta förintas
  President Putin visar det genom sitt enorma skrivbord. i TV kanalerna.
  Han är nutidens största apostel som strider för sanningen. hatad förnedrad föraktad.

 9. @Borgarklass 18 juni, 2023 At 16:06
  ”När du ändå svarar så skulle du väl kunna ge mig citat och referenser till vad du påstår vara Putins uttalande:
  ”krävde att grannländer skulle börja delas in i diverse ”ryska (kontrollerade) intressesfärer” och dessa länder skulle demilitarisera sina egna försvar och förhindras att delta i internationella organisationer som Europeiska unionen och t.ex. Nato””

  Du kommer aldrig att få svar från Naucler. Det var inte Putins uttalande, utan Jose Manuel Barossos, dåvarande EU kommissionens president:
  http://www.spiegel.de/international/europe/war-in-ukraine-a-result-of-misunderstandings-between-europe-and-russia-a-1004706.html

  Det är en lång och gammal artikel (2014) men läsvärd än idag. Det handlar om alla turer kring Ukrainas associeringsavtalet med EU och varför Janucovich vägrade skriva på.

  En annan intressant artikel (statsvetaren Juergen Wagner) som handlar om Ukrainas AA med EU men även om EU expantions politik:
  ”Det påstås ofta att EU:s utrikespolitik är sammansatt på ett ad hoc-sätt – oftare dåligt än bra – och, så lyder den gemensamma kritiken, att det saknas en sammanhängande strategi. I det här dokumentet hävdar jag tvärtom att Europeiska unionen i själva verket strävar efter ett riktat geostrategiskt mål som syftar till att utvidga dess inflytandesfär. Motivet till detta är den djupt rotade övertygelsen att för att nå sitt mål att bli en ”världsmakt” är det nödvändigt att få kontroll över ett imperialistiskt ”stort område” – vilket kommer att visas med hänvisning till publikationer av [Europeiska] gruppen för stor strategi (GoGS). Den första prioriteringen är att kontrollera dess omedelbara ”grannskap”, det viktigaste sättet för vilket är ingåendet av ett associeringsavtal mellan en grannstat och EU.”
  http://newcoldwar.org/the-long-arm-of-the-european-union-the-association-agreement-with-ukraine-and-expansionist-policies/

 10. Tillägg. hur ser ryska samhället ut i dag? jag har mailat ryssarna o anmärkt på både
  buss lastbil personbilstillverkning. flygtillverkning. då har ryssarna lagt in på You-tube
  helt nya produkter nya industrier, de har utvecklat allt i moderna industrier kunnandet
  står numera klart över vad vi i Sverige kan prestera. märkligt att de kan i en sådan
  diktatur.o diktator?
  Flygmaskiner det visar sig att de har i många år haft gott samarbete med Boeing
  märkligt? Ryssarna är i dag mycket kunniga o högt skolade. Inte alla men ett stort antal.
  och vilken ledare gör så? jo en stor ledare gör så.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here