Vad visar en färsk rapport om förekomsten av antisemitism i Sverige?

10
1307
Syrien förstörelse 191112 efter Israels bombningar

Vad visar en färsk rapport om förekomsten av antisemitism i Sverige?

Den statliga propagandacentralen ”Forum för levande historia” publicerade den 1 juni en ny rapport om antisemitism (AS) i Sverige; En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020. Den är skriven av Henrik Bachner & Pieter Bevelander. Den förre kom 2000 ut med sin dr-avhandling i bokform (N&K), ”Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945”. Bachner ville där visa att AS som tidigare förvisats ur debatten återkommit i Sverige. Vilket skulle bevisas.

Det finns en rad studier med mer eller mindre stark uppslutning bakom dagens politiska sionism. Den innebär att man sluter upp bakom Israels folkfördrivning av palestinier 1948, annektering och ockupation av palestinska områden, och en folkrättsvidrig behandling av palestinierna. ”Koncentrationslägret” Gaza kan ju tas som ett exempel på detta. Genevekonventionernas bestämmelser om hur en ockupationsmakt skall uppträda mot det ockuperade folket struntar Staten Israel totalt i.

Jag hörde Bachner i ett föredrag i Norrköping för cirka 10 år sedan. Det var inget sympatiskt föredrag. Bachner framstod som mycket subjektiv och var snabbt framme och målade AS över allt som skulle kunna uppfattas som kritik av Israel. Huruvida Bachner var eller är sionist kan jag inte uttala mig om.

Nu har han tillsammans med en kollega för statliga medel i uppdrag att diskutera AS i Sverige. Det låter som man satt bocken som trädgårdsmästare.

Innan jag går in och redovisar rapportens diskussion måste några begrepp klaras ut. Vad menas i AS-litteraturen med judar? Jag använder mycket sparsamt termen judar. Det är oprecist såvida man inte syftar på människor som bekänner sig judendomen, där beteckningen och förklaringen sammanfaller. Men huvuddelen av de som benämns judar är uppenbarligen inte religiöst bekännande. Varför inte tala om svenskar, om man bor i Sverige?. Bor man i Israel är man väl israelit, israelisk medborgare? Är man israelit, och förespråkar fortsatt förtryck av palestinier bör man i brist på annat kallas sionist, även om man inte omfattar parollen Eretz Israel, Storisrael.

 

Bachner talar enbart om judar, och skiljer således inte på israeler, sionister m m. I hans värld betyder det att kritiserar någon Israels folkrättsfientliga politik eller sionismen är den personen per definition antisemit. Om jag inte är helt fel underrättad så är det i Frankrike förbjudet att kräva bojkott av israeliska varor, som protest mot ockupationspolitiken. Så kan man försöka tysta kritiken mot staten Israels våld mot palestinierna.

Stefan Löfven sa i januari 2020 att den svenska regeringen stöder den Internationella alliansen till minne av Förintelsens (IHRA) definition av antisemitism med tillhörande exempel. Från och med 2020 inkluderas även elva exempel på vad som kan klassas som antisemitism (SvD 28-01-2020). Bland dessa exempel ingår att hålla ”judar” kollektivt ansvariga för staten Israels ”åtgärder”, dvs brott. Om man nu använder Bachners språkbruk går det inte att anklaga sionister för Israels våldsregemente, för de är ju ”judar”. Vi rör oss uppenbarligen på ett sluttande plan.

Några av de frågor enkäten i rapporten bygger på är:

– Skulle du kunna tänka dig att ha en person som är jude som chef?

– Det skulle vara helt acceptabelt med en jude som statsminister i Sverig

– Skulle du kunna tänka dig att ha en person som är jude som granne?

– Skulle du kunna tänka dig att ha en person som är jude som familjemedlem? Sid. 59

Vidare:

– På grund av Israels politik tycker jag allt mer illa om judar,

– Så länge Israel finns kan vi inte få fred i världen s. 64

Vad vill nu enkäten att ”respondenterna” skall svara på? Vad är det för ”judar” Bachner talar om? Är det israeliska medborgaare, bekännare till judendomen,, bosättare, sionister eller israeler som tillhör fredsrörelsen? Det är allihop i klump förklarar Bachner! Jaha, men då går det väl inte att svara på frågorna/påståendena.

Jag vill definitivt inte umgås med politisk kriminella som bosättare och sionister. Byter man ut ”judar” mot dessa kategorier, och ”världen” mot Mellanöstern i de två (sista) påståendena, så svarar jag obetingat Ja. Jaha, jag är då enligt Bachner antisemit, eller har den s k forskaren kanske fel?

Författarna laborerar med ett antal s k antisemitismindex både vad gäller frågor-påståenden som enkätbesvararna skall förhålla sig till samt personernas ideologiskt-sociala bakgrund. Man får t ex då fram att:

– Antisemitiska attityder och föreställningar är jämförelsevis mer utbredda i vissa delar av befolkningen och vissa politiska opinioner än i andra.

– Detta gäller bl.a. annat äldre och befolkninggrupper födda i eller utanför Europa eller med muslimsk bakgrund, samt grupper som sympatiserar med (SD).

– Dock kan inte AS-attityder och föreställningar reduceras till dessa kategorier. Tvärtom förekommer de i olika befolkningsskikt – inklusive i majoritetsbefolkningen.

– 5 procent uppvisar en antisemitisk inställning med starkare intensitet.

Som man ropar får man svar. Jag tvivlar starkt på att de pyttesmå nassegrupperna i Sverige skulle kunna luta sig tillbaka på ett 5-procentsstöd. Det ter sig också ganska självklart att folk med bakgrund i Mellanöstern kommer att ”falla ut” till följd av författarnas oskicklighet – medvetet? – att använda sig av det oklara ordet ”judar” i frågeformuläret.

Slutligen är författarnas slutsats att AS ”minsann” finns i olika befolkningsskikt – inklusive i majoritetsbefolkningen värdelös.

Skräp in i analysen medför nästan alltid skräp ut! Jag är dock övertygad att sionister och samvetslösa Israelvänner kommer att höja rapporten till skyarna, eftersom det är ”vetenskap”.

Föregående artikelAnmälan till Granskningsnämnden för inslag om Ryan Air-historien
Nästa artikelVad som verkligen hände med Ryanair-flygningen i Vitryssland – skedde efter instruktionsboken
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

10 KOMMENTARER

 1. 1. Falska semiter kan inte vara föremål för antisemitism.
  https://raelusa.org/whos-anti-semite-palestinians-semites/

  2. De verkliga offren för antisemitism i vår tid är PALESTINIER som jo är SEMITER.

  3. De värsta antisemiter är samling sionister och marktjuvar som begår krigsbrott mot Palestinas barn, kvinnor och civila VARJE DAG.

  https://israelpalestinenews.org/israeli-police-run-over-child-flying-palestinian-flag-bicycle/
  4. Varje gång apartheid israel är och har varit på slaktturné av Palestinier så hör man högljudda klagomål om antisemitism, det visas filmer om Hitler och media skriver om att ”judar” är rädda och bla bla bla
  https://israelpalestinenews.org/distract-gaza-slaughter-israel-lobby-manufactures-antisemitism-freakout/
  5. Israel vår tids stora problem, inte antisemitism
  https://www.globalresearch.ca/israel-is-the-real-problem/5650285
  6. USA är israels h**’a – det är vår tids stora problem
  https://israelpalestinenews.org/audacity-israel-ask-us-1billion-emergency-military-aid/

 2. Gore Vidal filosoferar: ”Så behandlades två generationer amerikaner av sina höga herrar tills de slutligen vid blotta ordet ”kommunism” upplever en orgiastisk pavlovsk reflex just innan hjärndöden inträder.”

  Man kan ju ersätta begreppet kommunism med begreppet antisemitism för att beskriva tillståndet i västvärlden idag. Visst är det underligt att världshistoriens i särklass mest antisemitiska och våldsbenägna entitet anklagar sina offer för antisemitism. Det blir nog svårt för nya släktled att orientera sig i Pavlovs underbara värld.

  • Sedan förtryckta blivit herrar förvandlas även de till förtryckare.
   Som jag ser ingenting konstigt med det.
   Det är endast en del av naturens kamp om överlevnad.
   Kommunismens mångtusenhövdade skara brutalt mördade och torterade offer skulle kunna vittna om den saken bara de en gång till kunde få göra sin röst hörd.

   Appropå överlevnad.
   Jag läste senast idag att Vänsterpartiet nu är beredda att överge sina sista idéer om Marxismens ekonomiska teorier och ingå ett samarbete med det (ny)liberala Centerpartiet.
   Det är exakt samma naturliga kamp om överlevnad.
   För i den liberala miljön förväntar sig Vänsterpartiet att växa med hjälp av identitetspolitiken tillsammans med den framodlade kulturmarxismen som räddning av de socialistiska idéerna efter fiaskot med Sovjetunionens för cirka 30 år sedan.

   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-overraskande-stort-v-stod-for-c-samarbete

   • Ja, det är en ödets ironi att judarna som drabbades hårt av nazisternas framfart numera själva ägnar sig åt samma typ av metoder typ koncentrationsläger (Gaza), ockupation av andras land, folkfördrivning m.m. Kanske är det så illa att det ligger i människans natur att förtrycka om man har möjlighet? Och med den galopperande folkökningen i världen så lär detta förtryckande öka i takt med att livsutrymmet och resurserna minskar…

 3. Först en detalj. Riktigare beteckningar är israeliter för det folk som beskrivs i Gamla testamentet och israeler för de judar från Västvärlden som uppmuntrades av de styrande där att kolonisera Palestina från 1920-talet och framåt, i särskilt stor omfattning efter de våldsamma judeförföljelserna från Hitlerregeringens sida.
  Men Karlströms genomgång kan och bör kompletteras med påpekandet att anklagelser för judefientlighet (med Bachners universella definition av judefientlighet) inte sällan kombineras med krav att den anklagade personen ska förbjudas att yttra sig. För ett antal personer inom toppskiktet av politiker är det ingen främmande tanke att överge yttrande- och tryckfriheten för bekämpande av nazism och rasism och att lagstiftningen av samma skäl måste bringas i överensstämmelse med tysk eller EU‑genomsnittlig standard. Denna tanke hos överheten har nu utvecklats under lång tid. Ett exempel från början av 1990-talet är en liberal i riksdagen vid namn Håkan Holmberg. Denne Holmberg motionerade upprepade gånger om att det ska vara straffbart att framföra en annan uppfattning än den som segrarmakterna formulerade efter kriget om nazisternas förbrytelser – en motion om straff för ”historierevisionism”. Han hade sällskap av enstaka ombud från de flesta andra partier (men inte av riksdagens majoritet, inte då). Idag är samma tankegång på tapeten i riksdagen igen. Detta är EU:s liberala yttrandefrihetsprogram. Om det ginge att bekämpa nazism på just detta sätt, behövde man kanske inte ha någon större invändning. Men det går inte. Sådana straffbestämmelser är tydligt antidemokratiska och utgör, just det, en nazistisk politik ifråga om yttrandefriheten. Jfr NSDAP:s partiprogram punkt 23: ”Vi kräver ett lagligt ingripande mot medvetna politiska lögner och deras spridning genom pressen. —”

 4. Det våras inte för apartheid israel. Stödet för samling marktjuvar och barnamördare minskar även bland de sk Kristna sionister.

  ”Only 33.6% of young evangelicals (between the ages of 18 and 29) said they support Israel. 24.3% said they support Palestine. 42.2% said they support neither side in the conflict. Compare this survey to a similar one that was carried out by UNCP professors just a few years ago, in 2018. A staggering 69% of young evangelicals said they supported Israel back then and just 5.6% said they supported the Palestinians. 25.7% didn’t take a side.”

  Varför? Jo, de kristna sionister har blivit antisemiter 🙂

 5. Det är Hamas som anfaller och Isrel som svarar på angrepp. Hamas beskjutning är en del av den intermuslimska uppgörelsen om vem som ska ha ledartröjan bland muslimerna i Gaza och på västbanken, att hamas och PA kontrollerar varsin administration försvårar statsbygget abvsevärt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here