Anmälan till Granskningsnämnden för inslag om Ryan Air-historien

4
1348

 

Min erfarenhet av anmälan av program till Granskningsnämnden (Myndigheten för Radio och TV) är inte positiva. Väl underbyggd kritik avvisas utan tillräcklig analys. Det kan dröja i månader innan svar erhålls. Dock gjorde jag en kortfattad anmälan 30 maj. Läsaren kan själv bedöma om Public Service TV iakttar regelverket i sina program.


Anmälan av program om Belarus på ”God morgon världen” (radio) och Agenda (TV) 30 maj 2021. 

 Anmälan sker dels mot bakgrund av att jag lyssnat på och sett programavsnitten och dels av gällande regler

(Regelverket). Jag anför nu bara tre förhållanden.

 1. I båda programmen sägs att president Lukashenko är en diktator. Detta är högst tveksamt. Han har vunnit val med bred marginal. Valfusk är misstänkt, men inte belagt. En USA närstående källa rapporterade om valfusk tidigt efter valet, och angav samtidigt att Lukashenko kan ha fått omkring 60 % av rösterna, och inte 90 % som rapporterades. (https://partizan-results.com/?lon=27.561824&lat=53.90574&z=7) Även i länder som allmänt anses som demokratier finns brister, ja stora brister i demokratiska förhållanden. I Sverige anser 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen, och riksdag har beslutat om värdlandsavtalet och mot ratificering av FN:s kärnvapenkonvention, trots att en samtidigt stor folkopinion visade motsatt uppfattning. I USA spelar stora ekonomiska satsningar stor roll, med åtföljande bindningar – en utveckling som fått expresident Carter att offentligt påstå att USA inte längre är demokratiskt. (https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/testing-theories-of-american-politics-elites-interest-groups-and-average-citizens/62327F513959D0A304D4893B382B992B) Inslaget om Belarus brister allvarligt i saklighet enligt min mening.
 2. I båda programmen sägs att Belarus tvingade ned planet. Detta är högst tveksamt. Inspelningar av samtal mellan Ryan Airs pilot och flygledningen ger en annan bild. Rapporterat bl.a. av Anti-Spiegel (https://www.anti-spiegel.ru/2021/kompletter-funkverkehr-veroeffentlicht-ryanair-piloten-haben-selbst-entschieden-in-minsk-zu-landen/). Programmen har lämnat vilseledande uppgifter. Ett minimum är att ange att olika uppgifter finns.
 • 3. I ”God morgon världen” finns en ganska lång intervju med Anna Wieslander, som korrekt anges som representant för Atlantic Council. Detta är en Nato-associerad organisation, och det är väl känt att Nato, och dess starkaste stat USA, är mycket kritiskt mot Belarus och dess närmaste allierade Ryssland. Mot bakgrund av regeln om Opartiskhet skulle rimligen även en representant som återgav Belarus synpunkter. ”Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken” står det i edra regler.

Utdrag ur Regelverket

Opartiskhet

Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak tre saker.

 • Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken.
 • Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.
 • En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.

Kravet på opartiskhet hindrar inte att ett inslag kan ha en kritisk utgångspunkt eller särskild vinkel.

Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller genom en kommentar från honom eller henne.

Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om det klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor.

Saklighet.

Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.


Dessa  sändningar kan granskas

 • Public service-företagen SVT, SR och UR
 • Kommersiell radio och tv i marknätet, exempelvis TV4, Mix Megapol m.fl.
 • Kabel-tv och iptv
 • Satellit-tv
 • Sändningar över internet, det vill säga webb-tv och webbradio
 • Beställ-tv-tjänster
 • Närradio
 • Poddradio från public service

Du kan endast anmäla kanaler och tjänster som sänder ifrån Sverige.

Relaterat
Sveriges Fredsråd anmäler Agenda till Granskningsnämnden för program om Venezuela.
Granskningsnämndens avslag på ”Grisen Putin”.
Granskningsnämnden accepterar propaganda för terrorism på SvT.
Ny anmälan till Granskningsnämnden för ”toppmötet” om Irak.
Granskningsnämnden – anmälan för rasism

Föregående artikelRyanair Incidenten – E-postvarning kom innan planet gick in i Vitrysslands luftrum
Nästa artikelVad visar en färsk rapport om förekomsten av antisemitism i Sverige?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

 1. Punkt 2 är mycket diplomatiskt formulerad. Signaturen moonofalabama har militär bakgrund och expertis inom både luftfart och dataöverföring. Enligt de slutsatser han kommit fram till kan man hävda att om den bandupptagning som Minsk publicerat med samtal mellan Ryanair-piloten och flygledningen i Minsk är autentisk, då finns bara en möjlig slutsats: Minsk har agerat helt enligt regelboken och västmedier och politiker har återigen ertappats med att ljuga 24/7.

  Vitryssland har därtill bett de schweiziska myndigheterna om assistans för att spåra hotmailets avsändare. Som av moonofalabamas artiklar framgår är protonmail en opålitlig aktör med kontakter till bl.a. CIA. De lär ha sina tricks att manipulera fram en avsändare ur tomma luften, men Vitrysslands hänvändelse till Schweiz är trots allt viktig.

  Sedan är det oväsentligt för detta ärende att den anhållne vitryske mannen och hans ryska partner har en betydligt skummare och våldsammare bakgrund än som medgetts. Men om de preliminära uppgifterna bekräftas kommer utfallet att få politiska konsekvenser för deras västliga uppbackare. Internet är en besvärlig följeslagare för politiska makthavare därför att det har ett ofelbart minne. Det visar sig att mannen deltagit i väpnade aktioner i nazistbataljoner i Ukraina, vilkas uppgift varit att utöva sådan mordisk terror som reguljära ukrainska trupper inte kunnat brukas för. Och då den vitryske presidenten skulle utsättas för en våldsam väpnad kupp fanns planer på att avrätta hela hans familj och med dem ett antal personer ur landets rättsväsen. I dessa planer var det anhållna paret involverade, enligt preliminära uppgifter. Om de kan beläggas måste det få juridiska konsekvenser för politiker på västsidan som medverkat i dessa aktioner. Att störta regeringen i ett land som är medlem i FN och mörda en vid krets ledare och deras familjer.

  En märklig detlaj har även framkommit i kommunikationen mellan piloten och flygledningen. Vid den tidpunkt piloten beslutar att styra planet mot Minsk befinner han sig på en flyghöjd som är på tok för hög om hans resmål hade varit Vilnius. Detta skulle tyda på att piloten på förhand visste vad som skulle ske och därför höll en onormal flyghöjd. Men det kan finnas en annan förklaring. Larmet hade ju gått tidigare än vad som västmedier hävdat. Och det kan ha föranlett piloten att inte inleda landningsförberedelser för Vilnius utan stanna kvar på högre höjd.

 2. Att det hela utvecklade sig till en enda stor västlig propagandalögn orkestrerad av CIA står väl ganska klart! Och nu när uppgifterna om Protasevich blivit så kända så passade det perfekt att slänga denna nynazist framför bussen då man ju visste att sanningen om denna brottsling skulle komma fram! Det mest troliga scenariot är alltså att CIA lägger ut ett falsklarm om en bomb ombord och Ryanair vågar inte annat än att instruera piloten att landa i Minsk där det vet att myndigheterna kommer att hitta Protasevich på planet vid genomsökningen! Väst blåser upp detta stort i media men undviker som vanligt att berätta hela sanningen…Varför förstöra propagandan med fakta? Och det fungerade återigen eftersom folk i allmänhet är så hopplöst usla på källkritik och se genom fulmedias agenda…

 3. Mystiken tätnar…Varför lät man Lukasjenko få chansen att gripa Protasevich? Det verkar som han avslöjar hela komplotten från västs sida mot Lukasjenko och ger vitryssarna allt på ett silverfat! Man kan nästan tro att Protasevich egentligen är dubbelagent och att det hela varit iscensatt av vitryska KGB eller mer troligt att Protasevich höll på att bli en belastning för väst i stället för en tillgång och han kunde offras i propagandasyfte!

 4. Du har helt rätt Anders, att möjligheterna till fällning i nämnden är små. antalet anmälningar per år är ca 1900 – och endast ca 4% fälls! Så har det varit i många år. (Nämndens egna statistik)
  Anledning: Nämnden skapade för många år sedan en helt egen regel: De regler regeringen har satt upp, som du återger, gäller ENDAST FÖR SYFTET med programmet eller programinslaget! Detta har jag skriftligt på från nämnden!. Nämnden har alltså skapat en bakdörr, som gör att TV/Radio media inte behöver se sig över axeln.
  Detta är med stor sannolikhet media mycket medvetna om. När jag påtalat detta och kan bevisa det, har reaktionen blivit total tystnad.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here