Valobservatörer: EU:s kritik av bra presidentval i Venezuela är falsk

4
2056
EU – högkvarteret i Bryssel

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. EU har inte bemött valobservatörernas förintande kritik.

* Sprid gärna. Jag är åter tillfälligt och begränsat avstängd från Facebook. Ville själv dela detta på siter om EU, Venezuela, imperialism. Facebook skrev i morse. ”Du har begränsats tillfälligt från gå med och göra inlägg i grupper som du inte hanterar till söndag kl. 07:35.
Om du anser att detta inte bryter mot våra regler kontaktar du oss.”


 

”Morgonnyheterna idag rapporterar att EU inte godtar presidentvalet i Venezuela i maj 2018. Man kräver nytt presidentval. Vad har det med demokrati att göra att kräva presidentval i ett land i annan världsdel?

Hur var egentligen presidentvalet?

Internationella valobservatörer vid presidentvalet i Venezuela i maj 2018 har skrivit till Federica Mogherini, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, om stora problem med EU:s uttalande om valet i Venezuela. venezuelaanalys.

Du kan läsa ett kortfattat utdrag av EU-deklarationen och brevet som svar nedan. Du kan läsa hela EU-deklarationen EU:s uttalande om valet i Venezuela.

Detta är nästan ironiskt med tanke på att EU hotar att stödja den självutnämnde Guaido om inte den demokratiskt valde Maduro går med på att utlysa nyval inom 8 dagar! Helt i linje med kvaliteten på EU:s kritik av presidentvalet. Efter artikeln nedan refererar jag från en annan artikel om valet.

EU skrev ”Större hinder för deltagande av oppositionspolitiska partier och deras ledare, en obalanserad sammansättning av riksdagsvalet, fördröjda valförhållanden, talrika rapporterade oegentligheter under valdagen, inklusive rösträtt, stod i vägen för rättvisa och rättvisa val”.


Brevet från valobservatörerna.

”Kära fru Mogherini,
Jag var medlem i en ungefär hundra personer stark grupp av observatörer i valet i Venezuela den 20 maj. Vi träffade ledande representanter för alla kandidater och utfrågade dem noggrant. Vi träffade presidenten och två vice ordförande i Högsta domstolen. Vi granskade valsystemet i detalj och på valdagen observerade vi röstprocedurer över hela landet.

Vi noterade i synnerhet inte bara det sofistikerade röstsystemet som enligt vår kollektiva syn är förhindrar bedrägeri, men också att varje steg, från själva omröstningen till sammanräkningen, kontrollen och den elektroniska inlämningen, genomfördes i närvaro av företrädare för de deltagande parterna. När det gäller ”rapportering av oegentligheter” skulle vi vara intresserade av att höra om exempel, eftersom rapporteringssystemet är exceptionellt rigoröst och sabotagefritt.

Vi tvivlar på att ni har några bevis för att backa upp EU:s påstående om ”många rapporterande oegentligheter”. Vi var enhälliga i att slutsatsen var att valet genomfördes rättvist, att valförhållandena inte var partiska, att äkta oegentligheter var exceptionellt få och av mycket liten betydelse. Det fanns ingen röstköp eftersom det inte finns något sätt på vilket en röst kan köpas.

Själva förfarandet utesluter eventuell möjlighet för någon att veta hur en väljare ger sin röst och det är omöjligt – som vi verifierat – att en enskild person röstar mer än en gång eller att någon ska rösta på någon annan vägnar. Kort sagt är påståendena i Ditt pressmeddelande osakliga påståenden/påhitt baserade på hörsägen och inte på bevis, och ovärdiga EU. EU uppmanades att skicka observatörer till valet men avböjde att göra det. Ingen av kritiken i Ditt EU-pressmeddelande baseras därför på direkt EU-observation av valet.

Jag skulle gärna diskutera det här ytterligare med Dig och att sätta Dig eller Dina kollegor i kontakt med andra observatörer, bland annat seniorpolitikare, akademiker, valjournalister, journalister och tjänstemän från många olika länder, inklusive: Spanien, Storbritannien, Nordirland, Tyskland, Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Honduras, Italien, flera karibiska länder, Sydafrika, Tunisien, Kina, Ryssland och USA (sic).

Med vänliga hälsningar

Yours sincerely,

Jeremy Fox, journalist / writer
Jospeh Farrell, Board of the Centre for Investigative Journalism
Calvin Tucker, journalist MS
Dr Francisco Dominguez, Latin American Studies, Middlesex University

Andra synpunkter på presidentvalet.

Venezuela har haft över 20 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige där 85 % uppger att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt Demokratiutredningen.

”Maduro omvaldes som president i Venezuela söndagen den 20 maj. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67%), vid ett valdeltagande på 46 procent. Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Processen övervakades av ca 200 internationella valobservatörer från ett 30-tal länder. Bland observatörerna fanns Spaniens tidigare premiärminister Zapatero, som kommenterade: ”Jag hyser inga tvivel om valprocessen. Det är ett avancerat och automatiserat valsystem.” En annan observatör var Ecuadors förre president Rafael Correa som skrev: ”De venezolanska valen fortskrider fullt normalt.”

Stor valseger för Maduro i valet i Venezuela. Vad skriver media?
Val i Venezuela och USA.

Naturligtvis är det låga valdeltagandet en svaghet, frammanat bl.a. av den dominerande högerpressens skriverier innan om orättvis val etc och högerns partiella bojkott. Maduro fick 31 % av rösterna från de röstberättigade. Det är en något högre andel som Barack Obama fick 2008 och mer än vad han fick 2012 Trump fick 26 % av de röstberättigas röster 2016 vid ett valdeltagande på drygt 50 %. (Slut kommentaren)

Men västerländska media har intagit en totalt annan syn på händelserna, som de enhälligt framställer som bristfällig i bästa fall, och som en total bluff ledd av en diktator, i sämsta. New York Times skriver på valdatumet att valen är en ”tävlan som kritiker säger var uppgjort i hans (Maduros) favör).” Huffington Post skriver dagen efter att ”en röstning förkastad som en fars och som cementerar autokrtin i det krisdrabbade OPEC-landet.”

* Dock har jag inte sett några belägg eller fakta som stödjer denna bedömning.

En behandling av även andra val finns Demokratiska val i Venezuela och USA?

Föregående artikelÖppet brev till utrikesministern från en lång rad föreningar!
Nästa artikelNedskjutning av trafikflygplan i Iran inte första gången. USA:s arrogans kontra Irans ursäkt.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

  1. Tack Anders! Detta avslöjar än en gång falsariet om ”riggade val i Venezuela” som förs av politikerhoror av alla färger. Sansade människor vet och med rätta anser de att orsaken till hetsen mot Venezuelas legitima regering är att bankirvampyren vill åt dess enorma resurser. T ex det mycket eftersträvansvärda kobalt/koltan. Läs mer här:
    https://www.globalresearch.ca/venezuela-confirms-coltan-deposits-100-billion-in-gold-reserves/5667429

    Venezuela hjälpte 5,000 fattiga amerikaner med husvärme under åtta år – 2005-2013.
    https://www.youtube.com/watch?v=scgsTsOUrBQ

    Och för det vill roffar-oligarkerna som styr USA återgälda Venezuela med kaos – kan ni tänka er?

  2. EU-parlamentariker Jutte Guteland (s) försvarade i alla fall folkrätten att andra länder skall inte utse president i Venezuela – Studio1 i P1 den 1.2 @SR_StudioEtt: Nu debatt mellan @socialdemokrat @JytteGuteland och @nya_moderaterna @Fjellner om EU parlamentets beslut att erkänna Guaidó som president i Venezuela: https://sverigesradio.se/avsnitt/1222286 34: 54 min in i programmet

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here