Var med i Nordiskt samarbetsmöte om Folk och Fred idag kl. 17!

5
1887

Tord Björk, en av initiativtagarna till ”Folk och Fred” och konferensen har en inbjudan till:

Kära nordiska vänner som arbetar för fred på Jorden och fred med Jorden!

Inbjudan till nordiskt samarbetsmöte lördagen 9 januari kl 17:00 med hjälp av Zoom. Detta inför konferensen Folk och Fred 10 – 11 Januari med utsändningar från Sälen, Stockholm och Skåne. Inbjudan går till offentliga adresser till lokala och nationella fredsorganisationer, deltagare på Nordiska fredssamtal och Nordisk folkriksdag samt andra närstående kontakter.

Lördag 9 jan 2021, start 17:00 (Stockholm, UTC+1)
Join Zoom Meeting
länk.

OBS! Det kan vara tekniska problem med ovanstående länk då vi beställt uppgradering av vårt konto från 100 till 500 deltagare. Vi vet inte om det innebär någon skillnad när en sådan uppgradering sker för länken.

Svara gärna på detta epost-meddelande om ni vill vara med på nordiska mötet så kan vi skicka en länk om sådan behövs. Anmälan till Folk och Fred 10- 11 januari sker via länk nedan till vår hemsida.

Vi vill gärna uppmärksamma er på Folk och Fred konferensen och hoppas att ni både vill sprida information om programmet och att ni kan hjälpa oss att få nordiska hälsningar under programmets olika delar. Vi önskar också att stärka nordisk samarbete och inbjuder därför till förmötet 9 januari, förslag till dagordning se nedan.

Initiativtagare till konferensen är Nätverket Folk och Fred (NFOF) bildat i april 2020 av personer från miljörörelsen, småbrukare, omställningsrörelsen och flera fredsorganisationer. Konferensen stöds också av andra organisationer som Omställningsnätverket och Sveriges Fredsråd.

NFOF bildades som reaktion på de årliga Folk och försvar konferenser som ordnas i Sälen där storföretagen och militarismen fått alltmer dominera budskapet. På årets Folk och Försvars vars talare samlas enbart i Stockholm är nordisk samarbete också ett tema. NFOF har också bedrivit kampanjer mot militärövningen Aurora som skulle blivit ytterligare ett steg närmare Nato men sköts på framtiden pga av coronapandemin, för att regeringen signerar FN:s avtal om kärnvapenförbud och stöd till namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap med krav erkännande av småbrukarorganisationers centrala roll i krisberedskapen och höjd självförsörjningsgrad.

Denna inriktning som för miljö- och omställningsrörelse, småbrukare och fredsrörelsen samman har visat sig lyckosam vilket också visar sig i programmet för Folk och Fred med en stor spännvidd från folk aktiva i Fridays for Future till konservativa diplomater. Detta inom ramen för ett enande budskap mot militär upprustning för satsning på miljö och välfärd.

Vi ser fram emot erfarenhetsutbyte med systerorganisationer i Norden och föreslår följande dagordning:

1. Val av mötesordförande och sekreterare
2. Fastställande av dagordning
3. Presentation av Folk och fred
4. Presentationsrunda
5. Rapporter från de olika nordiska länderna om det fredspolitiska läget
6. Gemensam diskussion om fortsatt nordisk samarbete
7. Deltagande på Folk och fred från övriga Norden (vi ser mycket gärna deltagande från Norge vid öppnandet i Sälen söndag 10 januari kl 10:00 och fler nordiska hälsningar under mötet)
8. Nästa möte

Vi planerar för ett möte under två timmar. Det står alla fritt att inbjuda fler organisationer som ni ser som relevanta för den strävan att stärka samarbete för både fred på Jorden och fred med Jorden som konferensen Folk och fred är ett uttryck för.

Vi ser positivt på liknande tendenser i Europa och världen att knyta freds- och miljörörelsen närmare samman, inte minst inför World Social Forum online 23-31 januari och den av IPB (International Peace Bureau) föreslagna aktionsperioden i slutet av april och början av maj 2021 för mot militär upprustning och för fred, miljö och välfärd.

Länk till programmet och Folk och Freds hemsida: https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021

Länk till World Social Forums hemsida:

Länk till debattartikel om OSSE om Sveriges ordförandeskap:

Bilagt: Fred på och med Jorden tidning med artiklar, bilder och program

För Nätverket för Folk och Freds Aktions- och kommunikationsgrupp
Tord Björk

Relaterat
Folk och Fred utmanar Folk och försvar! Reservera tid på söndag – måndag!

Föregående artikelHar USA en bra demokrati?
Nästa artikelEn tidning om Fred på och med Jorden
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

    • ”Zoom”, kanske du gillar att få dina åsikter registrerade i Utah databasen. Säg inget ”fel”, Storebror kan komma och knacka på din dörr. Varför inte använda säker mjukvara, WeChat

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here