Varför Israels krig mot UNRWA är så grymt

3
1014

Källa: Av William Van Wagenen 15/2 https://thecradle.co/articles/why-israels-war-on-unrwa-is-so-sinister

________________________________

Tel Avivs mål att avveckla FN-organet i säkerhetens namn är ett strategiskt drag som inte bara syftar till att beröva palestinska flyktingar livräddande hjälp, utan också helt utplåna tanken på att de en dag kommer att återvända till de länder som de fördrevs från.

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) står inför den allvarligaste existentiella krisen i sin 74-åriga historia, när flera västländer skär ned på finansieringen samtidigt som Israel fortsätter att begå grymheter i Gaza.

FN-organet är unikt genom att vara det enda som ägnar sig åt en specifik grupp flyktingar i specifika områden, och den enda hjälporganisationen som driver ett fullfjädrat utbildningssystem. UNRWA är också den enda organisation som har mandat att arbeta i Gaza och distribuera hjälp till de två miljoner människor som för närvarande är fångade och utsvultna i den belägrade enklaven.

För att förvärra dessa utmaningar vill ockupationsmakten att organisationen avvecklas.

UNRWA måste förstöras

I januari påstod Israel att palestinska medlemmar av UNRWA:s personal hade deltagit i motståndsrörelsens Operation Al-Aqsa Flood den 7 oktober, vilket fick USA och 18 andra länder att snabbt dra in finansieringen av organisationen.

Avstängningarna möttes med bestörtning, eftersom UNRWA spelar en nyckelroll när det gäller att tillhandahålla mat och medicin till svältande Gazabor som kämpar för att överleva Israels belägring och bombningar av kustenklaven.

Israels anklagelser är dock inte baserade på några bevis. De är istället en del av en hemligstämplad plan som Israels utrikesministerium har förberett i förväg för att förstöra UNRWA. Israel anser att UNRWA ”motarbetar Israels intressen” genom att upprätthålla drömmen om palestinska flyktingars rätt att återvända och idén om väpnad kamp mot ockupation.

Utrikesministeriets plan, som läckte ut till Israels Channel 12 den 28 december, innehöll en trestegsprocess för att eliminera UNRWA i Gaza, med den Hamasledda motståndsoperationen som förevändning:

För det första förbereda ett fall där UNRWA påstås samarbeta med Hamas, för det andra minska UNRWA:s verksamhetsområde och hitta nya tjänsteleverantörer, och för det tredje överföra UNRWA:s ansvarsområden till en annan enhet.

Channel 12 noterade att Israel vill gå långsamt fram, med tanke på att den amerikanska regeringen ser UNRWA som avgörande för de humanitära insatserna i Gaza. Utrikesministeriet försöker gradvis bygga upp argumenten för att avskaffa organisationen som en del av diskussionerna om ”dagen efter” kriget – om Hamas skulle avvecklas.

En sekvens av händelser

Enligt en rapport från The New York Times inleddes det ”händelseförlopp” som fick USA att dra in UNRWA:s finansiering den 18 januari när Amir Weissbrod, biträdande generaldirektör vid Israels utrikesministerium, träffade Philippe Lazzarini, chef för UNRWA i Tel Aviv.

Weissbrod visade Lazzarini en dossier från den israeliska underrättelsetjänsten där det hävdades att 12 UNRWA-anställda hade deltagit i attackerna den 7 oktober.

Efter mötet i Israel gjorde Lazzarini inga försök att bekräfta påståendenas riktighet. Istället flög han till New York för att träffa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och började omedelbart avskeda de anställda, sade en FN-tjänsteman.

The Guardian rapporterade att Lazzarini senare fick frågan vid en presskonferens om han hade undersökt om det fanns några bevis för de anklagelser som Weissbrod hade framfört till honom.

”Nej”, svarade Lazzarini, ”utredningen pågår nu.”

Lazzarini sade att han fattade det ”exceptionella, snabba beslutet” på grund av ”påståendenas explosiva natur”, snarare än några bevis.

Lazzarini sa att han inte ens läste dossiern själv eftersom den var på hebreiska. Istället var det Weissbrod som ”läste den och översatte åt mig”, sade han.

Hur visste USA?

I samma rapport från New York Times konstateras att UNRWA informerade amerikanska tjänstemän om anklagelserna den 24 januari. Bara två dagar senare meddelade USA:s utrikesminister Antony Blinken att finansieringen av UNRWA skulle upphöra.

Det är chockerande att USA:s utrikesdepartement gjorde detta tillkännagivande mitt under rapporter om att Gaza stod på randen till svält, och trots att man erkände att ”UNRWA spelar en avgörande roll när det gäller att tillhandahålla livräddande hjälp till palestinier, inklusive nödvändig mat, medicin och skydd”.

Blinken. Screenshot 210311

Liksom Lazzarini fattade Blinken beslutet utan att begära några bevis från Israel, utan enbart baserat på anklagelsernas förmodat allvarliga natur. Blinken motiverade sitt beslut att avbryta hjälpen till svältande palestinier genom att säga: ”Vi har inte haft möjlighet att undersöka [anklagelserna] själva. Men de är mycket, mycket trovärdiga.”

I en till synes samordnad insats följde andra länder – inklusive Tyskland, Storbritannien och Australien – snabbt efter. Till och med Australiens utrikesminister Penny Wong erkände att hon ställt in biståndet utan att först ha fått några bevis från Israel eller ens bett Lazzarini att dela med sig av de bevis han eventuellt hade.

Finansieringskrisen eskalerade till en sådan grad att Juliette Touma, UNRWA:s kommunikationschef, sade att efter ”årtionden av samarbete”, på ”drygt 24 timmar, drog nio av våra givare in finansieringen till UNRWA”.

Ännu en tvivelaktig dossier

I takt med att kritiken mot det inställda biståndet ökade, släppte tjänstemän från det israeliska utrikesministeriet en dossier till flera utländska nyhetsorganisationer.

Men efter att ha sett dokumentationen rapporterade både Financial Times och brittiska Channel 4 att den inte innehöll ”några bevis” för påståendena.

Den tidigare UNRWA-chefen Chris Gunness jämförde den med den ”tvivelaktiga dossier” som Tony Blair använde för att få Storbritannien att gå i krig i Irak.

”Det finns inga faktiska bevis. Det finns bara anklagelser”, avslutade Gunness.

Lior Haiat, talesman för Israels utrikesministerium, försökte rättfärdiga sin vägran att tillhandahålla några faktiska bevis genom att hävda att ”anklagelsernas natur gör det omöjligt för Israel att dela alla bevis man har med UNRWA”.

”Tror de att vi kan ge dem underrättelseinformation när vi vet att några av deras anställda arbetar för Hamas? Menar ni allvar?” frågade han.

Men den israeliske propagandisten och talesmannen Eylon Levy vägrade att säga om Israel hade tillhandahållit bevis även till de amerikanska och brittiska regeringarna. ”Jag är inte personligen medveten om vilket material som kan ha överlämnats mellan våra underrättelsetjänster”, sade han till Channel 4 när han pressades på bevis för påståendena.

Kopplingar till Hamas?

Det israeliska utrikesministeriet fortsatte att genomföra den läckta trestegsplanen för att förstöra UNRWA genom att komma med ytterligare anklagelser om UNRWA:s samarbete med Hamas.

Den 29 januari rapporterade Wall Street Journal (WSJ) påståenden baserade på israelisk underrättelsetjänst att ”1 200 av UNRWA:s cirka 12 000 anställda i Gaza har kopplingar till Hamas eller Palestinska islamiska jihad, och ungefär hälften har nära släktingar som tillhör de militanta islamistgrupperna”.

Artikeln innehöll heller inga bevis, utan hänvisade endast till israelisk underrättelsetjänst, och skrevs av Carrie Keller-Lynn, en amerikanska som var volontär för den israeliska militären och har en personlig relation med en talesperson för den israeliska armén.

Även om påståendena är sanna är de meningslösa. Hamas är det styrande partiet i Gaza, vilket gör det självklart att många UNRWA-anställda sympatiserar med motståndsrörelsen eller har familjeband till den.

På samma sätt skulle det inte vara förvånande om en anställd vid en israelisk frivilligorganisation eller biståndsgrupp sympatiserade med den israeliska armén eller hade familjemedlemmar i det styrande Likud-partiet.

Som Haaretz noterade är UNRWA-anställda på Västbanken och i andra länder där organisationen är verksam vanligtvis mer anpassade till den palestinska fraktion som dominerar i det området.

”Vi kunde inte verifiera detta

Det israeliska utrikesministeriets plan att utmåla UNRWA som kopplat till Hamas fortsatte snart med nya och bisarra anklagelser om att Hamas hade placerat ett massivt datacenter direkt under UNRWA:s huvudkontor i Gaza.

Times of Israel hävdade att datacentret ”byggdes precis under den plats där Israel inte skulle överväga att leta initialt, än mindre rikta ett flyganfall mot det”.

Men Israel har bombat UNRWA:s skolor och andra FN-anläggningar i årtionden, även när ett stort antal civila har sökt skydd i dem. Ingen Hamasledare skulle tro att detta skulle ge Hamas något skydd.

Men som OSINT-analytikern Michael Kobs har visat, låg det påstådda datacenter som den israeliska armén visade för utländska journalister inte under UNRWA:s högkvarter.

Kobs noterar också att när Tageschau-journalisten Sophie van der Tann togs genom en tunnel för att se det påstådda datacentret, sade hon: ”Vi kunde inte verifiera” att det låg under UNRWA:s högkvarter.

Utplåning av rätten att återvända

Men varför är Israel fast beslutet att förstöra UNRWA?

En anledning är Israels pågående försök att långsamt svälta ut Gazas 2,3 miljoner invånare.

I början av kriget den 7 oktober beordrade försvarsminister Yoav Gallant en ”fullständig belägring” av Gaza och sade: ”Det kommer inte att finnas någon elektricitet, ingen mat, inget bränsle, allt är stängt.” Kampanjen i slutet av januari för att stoppa finansieringen av UNRWA kom vid en tidpunkt då ”hungersnöd” redan var ”runt hörnet” i Gaza, enligt Martin Griffiths, chef för FN:s katastrofhjälp. Israeliska tjänstemän visste att ett stopp för finansieringen av UNRWA vid denna tidpunkt bara skulle föra hungersnöden närmare. En israelisk militärtjänsteman bekräftade för WSJ den 13 februari att ”utan UNRWA finns det ingen humanitär hjälp i Gaza”.

Men det finns en annan anledning till att Israel vill förstöra UNRWA, som föregår det nuvarande kriget.

Den palestinske politiske analytikern och forskaren Hanin Abou Salem förklarade att Israel vill avveckla UNRWA eftersom det överför flyktingstatus från generation till generation, vilket håller palestinska flyktingars rätt att återvända vid liv och ”säkerställer att deras hopp om att återvända till sina förfäders hemland inte försvinner när de ursprungliga flyktingarna från 1948 dör”.

Om UNRWA avvecklas och ersätts av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), som Israel hoppas, kommer detta att garantera att palestinier endast kan återbosättas i tredjeländer och aldrig återvända till de hem och den mark som Israel tvångsfördrev deras far- och morföräldrar från under Nakba.

Under 2017 lanserade Israel en propagandakampanj mot UNRWA och lyckades övertyga Trump-administrationen att skära ner cirka 300 miljoner dollar i finansiering till organisationen året därpå, bara för att Biden-administrationen skulle återställa 235 miljoner dollar 2021.

Att förstöra en idé

Men i och med krigsutbrottet den 7 oktober känner Israel att man har en andra chans, inte bara att förstöra rätten att återvända, utan också ”idén” om väpnad kamp för att uppnå detta.

Noga Arbell, forskare vid det högerorienterade Kohelet Forum, förklarade nyligen att UNRWA måste ”förintas” eftersom det är ”källan till idén”.

”Det föder fler och fler terrorister på alla möjliga sätt. UNRWA måste utplånas omedelbart – nu – annars kommer Israel att missa tillfället.”

UNRWA påstås ”föda terrorister” genom sina 706 skolor, där cirka 543 075 palestinska flyktingbarn får gratis grundutbildning.

I Gaza använder UNRWA den palestinska myndighetens (PA) läroböcker och kompletterar dessa med eget material. Israel har länge varit irriterat över att dessa läroböcker innehåller lektioner om livet för en av de mest kända symbolerna för palestinskt väpnat motstånd, en 18-årig ung kvinna och palestinsk flykting född i Libanon, Dalal al-Mughrabi.

År 1978 ledde Mughrabi en grupp palestinska gerillasoldater från PLO:s ordförande Yasser Arafats Fatah-parti för att genomföra en operation i Israel.

Enligt den israeliska versionen av händelserna ledde Mughrabi ”en av de dödligaste självmordsattackerna i Israels historia” genom att kapa en buss och ta dess passagerare som gisslan på motorvägen mellan Haifa och Tel Aviv. Under operationen exploderade bussen och ”38 israeler mördades, inklusive 13 barn”.

Israel hävdar att UNRWA därför undervisar i ”massmord” genom att använda PA-böcker som uppmuntrar alla att bli som Mughrabi.

Palestinierna hävdar dock att israeliska styrkor dödade gisslan.

Man kan döda en revolutionär, men inte revolutionen

Enligt en rapport i The Guardian från 2008 hade Mughrabi och den palestinska gerillan för avsikt att attackera försvarsministeriet i Tel Aviv och kapade två bussar med civila på kustvägen nära Haifa. Längs vägen utkämpade de en intensiv 15 timmar lång eldstrid med israeliska styrkor.

Palestinier hävdar att bussen exploderade och dödade gerillan och gisslan efter att den beskjutits från luften av israeliska helikoptrar eller israeliska kommandosoldater, vilket kan ha varit ett tidigt exempel på Hannibal-direktivet.

Israeliska styrkor genomförde Hannibal-direktivet den 7 oktober och dödade ett stort antal av sina egna civila – och brände många av dem levande – med hjälp av attackhelikoptrar, stridsvagnar och drönare, samtidigt som de skyllde alla dessa dödsfall på Hamas.

Även om Israel lyckas genomföra sin plan att förstöra UNRWA, samtidigt som man svälter och bombar tiotusentals till döds i Gaza, kommer man inte att kunna utplåna Dalal al-Mughrabis anda och de tusentals martyrer som likt henne har offrat sig för palestiniernas frihet.

Inom 24 timmar efter de ogrundade anklagelserna mot UNRWA drog USA, Storbritannien och 14 andra länder in finansieringen av den organisation som Wall Street Journal beskrev som ”den viktigaste pelaren i arbetet med att föra in livsmedelsbistånd, mediciner och andra humanitära förnödenheter till Gaza”.

De plötsliga nedskärningarna var särskilt omskakande mot bakgrund av det överhängande hotet om hungersnöd, vilket framhölls av Griffiths, som varnade för att Gaza stod på randen till en humanitär katastrof.

Dessa drastiska åtgärder föranleddes av anklagelser baserade på en tvivelaktig sexsidig akt, som förmodligen var en del av en minutiöst utarbetad plan som iscensatts av Israels utrikesministerium och som syftade till att nedmontera den humanitära infrastrukturen och utbildningsinfrastrukturen för internt fördrivna palestinier.

Denna samordnade insats för att undergräva UNRWA är inget annat än en kalkylerad strategi för att utöva kontroll över berättelsen om de palestinska flyktingarna och för att återigen omforma demografin i Palestina.

Föregående artikelLögnfabriken
Nästa artikelÄr ISIS är ett hot i Irak och Syrien.? Pentagon säger Ja men regeringsrapport säger Nej!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

  1. blinken, nuland, biden, schumer och de övr sionistiska isrhellfirstkräken har myntat; those who are not around the table, are on the menu…Så nu vet folk, eller kommer få reda på, vem de har att göra med; en bunke kannibaler

  2. Hur kunde man hantera detta så klantigt. Och hur kunde så många länder länder omedelbart gå på Israels SKITsnack. Det tog NOLLTID ju för så många länder att strypa biståndet. Lovar att visste direkt att detta var lögner. Jag verkligen kände på mej hårt att här är de nåt som verkligen EJ stämmer. Uppgifterna kom från Israel utan att ens behöva presentera något bevis på. De ju så många lögner Israel farit med samtidigt som man bombat sönder och samman Gaza. Man borde ju helt klart väntat på något bevis och tillåtit en seriös utredning på detta. Det är ju inte vilket organ som helst detta. Men istället agerade man för fort och klantigt. Det var högst planerat detta av Israel och dess beskyddare Usa

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here