Varför ökar klyftorna i Sverige?

0
1450
Kapitalistiska pyramiden

TT meddelade igår att Långtidsutredningen rapporterar att ”Inkomstklyftorna fortsätter att öka och att de kommer att fortsätta att öka de kommande 15 åren, om politikerna inte agerar.

Några enkla nedslag i viss hast (Redaktören är på språng till solidaritetsmanifestationen för Assange):

* Att inkomstskillnaderna ökat i Sverige sedan mitten av 1990-talet beror till stor del på kraftigt ökade inkomster i den övre delen av inkomstfördelningen, och särskilt i den absoluta toppen.
Toppinkomsternas snabba ökningstakt beror i sin tur på ökade kapitalinkomster, som sedan mitten av 1990-talet ökat betydligt snabbare än andra inkomstslag.

* Det är flera faktorer som bidragit till detta. En viktig förklaring är den kraftiga prisuppgången på bostäder och finansiella tillgångar under den senaste tjugoårsperioden. En annan förklaring är skattesystemets utformning.
* Inkomsterna i de lägre inkomstskikten har ökat långsammare än medianinkomsten. Det beror i sin tur på att lönerna ökat snabbare än priserna, som transfereringssystemen är kopplade till. Den utvecklingen har förstärkts av att ersättningsnivåerna i vissa av systemen sänkts och jobbskatteavdraget införts.
* En svag anknytning till arbetsmarknaden är den enskilt viktigaste förklaringen till varför en del hushåll har låga inkomster. Utvecklingen på arbetsmarknaden är därför central för utvecklingen av inkomstskillnaderna, enligt utredningen. Andelen låg- och höglönejobb har växt i jämförelse med jobb med mer genomsnittliga löner.

Långtidsutredningen konstaterar att inkomstskillnaderna väntas fortsätta att öka. ”Utan politiska åtgärder talar dock mycket för att inkomstskillnaderna kommer att fortsätta att växa till 2035, om än i en långsammare takt än vad som varit fallet de senaste decennierna”, skriver utredningen. här.


 

* I rapporten ovan nämns inte alla relevanta uppgifter. En finansanalytiker skriver i Dagens Industri ”Det totalt misslyckade experimentet med minusräntan har gjort livet dyrare och ensidigt gynnat landets rikaste. (Nu erkänner Riksbanken äntligen sitt misstag och höjer räntan – i ett läge där en räntesänkning egentligen vore det enda rimliga.”) Dagens Industri.

I tidningen Proletären på nätet skriver Erling Bronsberg ”Orsaken är att stora delar av omfördelningspolitiken försvunnit. Arvs- och gåvoskatten avskaffades av Socialdemokraterna 2005, vilket i praktiken ledde till att stora förmögenheter kunde koncentreras till särskilda familjer i ännu högre utsträckning än tidigare.

Regeringen Reinfeldt tog bort förmögenhetesskatten 2007. Denna skatt gick ut på att göra en sammanslagsbedömning av en individs totala förmögenhet. Skattesatsen var på 1,5 procent på det sammanlagda belopp som översteg 1,5 miljoner kronor per individ. Mellan 2000 och 2005 gav förmögenhetskatten närmare 38 miljarder i skatteintäkter åt staten.

Året efter försvann fastighetsskatten och ersattes med en fastighetsavgift. Detta skapade en politik där avgiften för lyxvillor i storstäderna ofta var densamma som för hus på landsbygden.

Något som är speciellt med fastighetsskatten är att nationalekonomerna för en gångs skull verkar vara överens: Skatten är det mest effektiva sättet att bedriva en jämlik omfördelningspolitik.”
Proletären.

Skatteparadisen: Nyttjas i lönndom av de rika – vilket innebär att de reella socioekonomiska är skillnaderna är större än vad som rapporteras av LångtidsutredningenStoppa skatteparadisen för de rika och de superrika!

Inte bara Sverige.
DN skrev nyligen ”Ojämlikhet. Bevisen finns överallt.”. Så inleds den senaste FN-rapporten om mänsklig utveckling som publicerades förra veckan. Den tjocka publikationen har mycket riktigt underrubriken ”Ojämlikhet i mänsklig utveckling under det 21:a århundradet” och är en tämligen pessimistisk exposé över de senaste 30 åren.

”Sett över hela världen har många rest sig ur extrem fattigdom, men ännu fler har varken möjlighet eller resurser att själva styra sitt liv”, slår rapportförfattarna fast.

Medier och debattörer har generellt köpt FN-vinkeln. ”FN: Klyftorna i världen ökar”, slår ETC fast. ”Klyftor gör oss otrygga och misstänksamma”, konstaterar Aftonbladets ledarskribent medan Sveriges Radio formulerar nyheten som ”Ny rapport: Ojämlikheten ökar över hela världen”. Ledare i DN.

Vad har regeringen gjort och vad bör göras?

Den S-märkta regeringen sedan 2014 har inte gjort något väsentligt för att minska omjämlikheten. Man administrerar nu en ekonomi som ökat ojämlikheten genom att ta bort värnskatten.
Politiken gynnar uppenbarligen olika borgerliga partier, inklusive SD.
Privatiseringarna har inte stoppats, än mindre har man sökt vrida klockan tillbaka. I Skottland har man framgångsrikt avskaffat privatiseringen av vården, något som det länge funnits en befolkningsmajoritet för i Sverige enligt olika opinionsundersökningar.
Att den stora invandringen medfört betydligt ökade kostnader för många kommuner är väl känt, liksom att detta medför besparingar för olika preventiva insatser i vid mening.

Ökad ojämlikhet medför ökning av ohälsa och sociala problem enligt forskning av många, bland andra Wilkinson och Pickett. Kan ha bidragit till ökade problem i Sverige Varför ökar dödligheten bland medelålders i USA? Fattigdom ger rikedom.
Och vi vet nu att över 600 000 (sannolikt vanligen mer välbärgade) har privat sjukförsäkring och går före i vårdköer. Bidrar till ojämlikhet och bidrar till att sätta principen om ”Vård efter behov” och Hälso- och sjukvårdslagen ur spel. Bra att S går emot det. här.

Några enkla förslag i viss hast (Redaktören är på språng till solidaritetsmanifestationen för Assange): Skärp skatten på kapital. Återinför värnskaten. Återinför fastighetsskatten. Upphäv gradvis privatiseringar inom t.ex. vård och skola. Inte bara mindre kostnader, ökad jämlikhet utan mindre fuffens med betygsinflation.
Lär av Corbyns Labour som efter katastrofval har betydligt starkare opinionsstöd än S i Sverige
Lyssna på Reformisterna.

Och fundera på om EU hindrar reformer för att öka jämlikheten!

Den slutliga lösningen är förstås att ersätta kapitalism med demokratisk socialism!

Föregående artikelFiasko i klimatmöte – en grund för kommande katastrof för mänskligheten??
Nästa artikelManifestation om Assange utanför Storbritanniens ambassad! Se och lyssna på uttalandet som lämnades till ambassaden!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here