Fiasko i klimatmöte – en grund för kommande katastrof för mänskligheten??

26
2423
Bild från Pixabay.

Ja, jag strör nog salt i såren med denna artikel i kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” där jag återpubliceras en artikel som vännu är aktuell i högsta grad. Mitt val av artikel kan nog inte kritiseras – tyvärr.

* Förlåt mig för att jag tagit bort orden ”i Katowice”. Jag är medveten om att artikeln kan anses som orelatiskt, naiv, revolutionär – men i vems intressen är läget som det är?


Fiaskot i Katowice en grund för kommande katastrof för mänskligheten

 

Klimatmötet i Katowice var i sanningens namn ett fiasko, liksom klimatmötet i Paris 2015. Tyvärr, tyvärr. I Paris enades dock närmare 200 länder om att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader med siktet inställt på 1,5 grader. I Paris la länderna fram till intet förpliktigande löften, utan påföljer om löften inte infriades. Parismötet rapporterades som en framsteg av ”mainstream media” – men inte av mig och olika bra miljöorganisationer. Läs min kommentar genast efter klimatmötet. Tyvärr har utvecklingen visat att min bedömning för 3 år sedan var riktig. Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal. Vidare var det tydligt i Paris att främst fattiga länder drabbades. Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga

Inte blir det bättre då länder som USA, Ryssland och Saudiarabien inte välkomnar rapporten.

DN skrev före mötet ”2018 kommer att bli det fjärde varmaste året som har uppmätts. Orkanerna i norra hemisfären har varit fler än genomsnittet, temperaturer och skogsbränder har satt rekord, torka har påverkat skördar och dödliga skyfall har drabbat flera länder. Världsmeteorologiorganisationen, WMO, radar upp en rad olycksbådande rekord i en ny rapport.

” Halterna av växthusgaser har nått nya rekordnivåer och om den nuvarande trenden fortsätter kan vi komma att se temperaturhöjningar på 3 till 5 grader i slutet av århundradet. Om vi använder alla kända tillgångar till fossila bränslen kommer temperaturhöjningen att bli väsentligt högre.” Rapport: 2018 det fjärde varmaste året som har uppmätts.

Tidigare beskrev jag den aktuella situationen i denna artikel. Klimatkatastrof?

FN-chefen säger ”Det är en fråga om liv och död.” DN

Bra nyhet ”I fredags hölls manifestationer på 104 platser runt om i Sverige inför FN:s stora klimatmöte i Polen där 200 länder ska enas om nästa steg i kampen mot klimathotet.”

I DN skriver professorn i filosofi och vänstermannen Torbjörn Tännsjö: ”Jag har länge trott och argumenterat för att lösningen är global demokrati med ett globalt parlament, som utser en global regering och som lagstiftar för hela klotet (i ”Global democracy. The case for a world government”, 2008/2014). Jag tror fortfarande att en sådan global demokrati skulle kunna rädda oss ur vårt kollektiva existentiella predikament. Ett problem är emellertid att tiden nu förefaller vara så knapp.” Tännsjö i DN: Torbjörn Tännsjö: Så kan klimatkrisen leda fram till en global despoti

*** Jag anser, liksom Naomi Klein, att det är nödvändigt att gå längre: Ersätt kapitalismen med en slags demokratisk socialism. Då finns förutsättningar att lösa klimatkrisen och många andra stora problem. ***

Katowice kolgruva. Bild från Wikipedia Commons.

Kapitalismen är största hindret!

Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Paris: Bara uttalanden, inga förpliktelser och inga sanktioner om löftena ej uppfylls – tämligen värdelöst.
Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt. Visst kan mänskligheten åstadkomma något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp. Då kan man med större gemensamma resurser göra de stora satsningarna som behövs.
Erfarenheterna från statliga satsningar vid världskrig och för månfärd talar i den riktningen.

Nu bestäms ekonomin av vinstintressen hos främst allt färre stora ägare i ett system utan demokratisk kontroll och där mänskliga behov ej är det centrala. Ökningen av miljardärers tillgångar var 2016 sju gånger störreän vad som behövs för att utrota fattigdom. Kapitalismen har visat sig oförmögen att lösa klimatproblemen. I strävan efter högsta möjlig vinst för de enskilda företagen är ökad produktion – och därmed kliamtförstörelse – ett måste. Så primitivt är kapitalismen!

Socialism är nödvändigt Förslag på några punkter för socialism.

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.

Dagens nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare gott, men ska inte få fortsätta att förstöra. Flera fördelar finns med en mänsklig kapitalism.
-Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.

Teckning av Carlos Latuffe

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagens värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

Man får medhåll av Bill Gates: Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Många i kapitalismens hjärteland USA vill ha socialism

Går USA åt vänster?

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

Yougov opinionsundersökning.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall).

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

Alltså en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

I en frågeundersökning 2011 i Politico uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism”.

Läs mer i Politico: Poll: ’Capitalism’ slipping in the U.S.

I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Man erinrar sig hur svag demokratin är i USA, och hur stora de socioekonomiska skillnaderna är. Ungefär 55 % röstar i presidentvalen. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster – vilken legitimitet ger det? Och man måste ha tillgång till hundratals miljoner för att ha en chans att bli president.

Det finns alltså mycket substantiella förhållanden i USA som bör kunna leda till en utveckling åt vänster trots hela etablissemanget stora ansträngningar att förtala socialism.
Tyvärr saknar jag motsvarande uppgifter från Sverige. Skada bara att den etablerade pressen är privatägd, av företrädare för olika varianter av den bestående ordningen.

Vad kan göras nu?

Jag måste anta att kapitalismen, som egentligen gynnar en liten grupp på högst 1 % av jordens befolkning inte avskaffas hur som helst. Kapitalismens intressen kontrollerar egentligen politiken och etablerade media framför budskap i deras intresse. Vi är all utsatta för en massiv indoktrinering och en massiv svartmålning av socialismen, som måste lära av gångna misstag. Nedan en kort översikt av energikällor etc.

Av den totala energikonsumtionen 2017 svarade sol, vind och biomassa för endast 3,6 procent. De fossila bränslena olja, kol och fossilgas svarade för 85 procent.
Och det är dessa 85 procent som ska ersättas.
De fossila bränslena kol, olja och gas är idag motorn i jordens ekonomiska system. Men utan ekonomisk tillväxt och förbränning av fossila bränslen fungerar inte kapitalismen. Den hamnar i kris.
Kaapitalismen är det stora hindret och det inte bara för att hindra en klimatkatastrof!

Klimatbild via Goofle images. maxpixel.net

Alternativ

Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc.) används väldiga mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvininningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggd.
Solceller? Lockande. Blivit mycket billigare. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.
storm

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt ger värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius.

Några artiklar om klimatet.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.

Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal

Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Föregående artikelUkrainas bördiga mark säljs ut trots folkligt motstånd
Nästa artikelVarför ökar klyftorna i Sverige?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

26 KOMMENTARER

  • Tre kommentarer till samma artikel.

   Sant – men det ser ut som om medeltemperaturen styr globalisternas strategi och ansträngningar efter mer makt, kontroll och vinster.

   Som svar till H2.
   De före detta så kallade socialistiska länderna, som sovjet, var i verkligheten bara ”kapitalismer” där privat ägande ersatts med statlig och byråkratisk. Sverige är fortfarande en sådan stat. Genom mycket omsorgsfullt utformande system med skatter, avgifter, och konfiskering samlar staten in sådär 80% av allt värde som produceras, och kapitalistiskt delar ut en del efter eget tycke och smak, med prioritet till de som alla lojala, media ett exempel

   Som svar till Benny
   Oligarkin vill inte påverka klimatet, man vill utnyttja det för att stärka sin makt, vinster och kontroll. Klimatet håller på att bli en verklig money-spinner, om inte mer realistiska länder som nu satsar stort på miljön kan förhindra det. CO2 är en av de gaser, 20%, som höjer jordens temperatur omkring 30 grader och gör den beboelig för allt levande. Utan den skulle sommartemperaturen Stockholm vara minus 10 grader, och utan Golfströmmen omkring minus 30 grader.

 1. De före detta så kallade socialistiska länderna tillhör de som har värst miljöproblem. Hur kan kapitalismen skyllas för de problemen? Gamla östtyskland har gjort mest för att förbättra miljön, just med pengar och stöd från det kapitalistiska västtyskland

  • De före detta så kallade socialistiska länderna, som sovjet, var i verkligheten bara ”kapitalismer” där privat ägande ersatts med statlig och byråkratisk. Sverige är fortfarande en sådan stat. Genom mycket omsorgsfullt utformande system med skatter, avgifter, och konfiskering samlar staten in sådär 80% av allt värde som produceras, och kapitalistiskt delar ut en del efter eget tycke och smak, med prioritet till de som alla lojala, media ett exempel.

   • Karl W, I flera inlägg propagerar Anders för att socialismen är lösningen på klimatfrågan. Mig veterligen har alla de länders som själva kallat sig socialistiska totalt misslyckats med att hantera miljöfrågor. Rätta mig gärna med exempel om jag har fel. Drömmen om det perfekta socialistiska samhället har något religiöst över sig. Liksom de religiösa drömmer om sin utopi – himmelriket. De länder som kallas kapitalistiska har lyckats betydligt bättre när det gäller att hantera miljön. Därmed inte sagt att det finns massor kvar att göra

    • Jag menar en bättre slags socialism. Mig veterligen har alla de länders som själva kallat sig kapitalistiska misslyckats med att hantera miljöfrågor, trots mycket högre BNP och betydligt högre kunskapsläge.

     • Anders, jag förstår att du drömmer om en annan bättre slags socialism. Jag vill mena att de flesta (alla?) länder där socialism har eftersträvats har gjort det för att med mycket goda intentioner. Problemet är att det inte har lyckats.
      Jag delar uppfattningen av många östeuropéer. Socialism är en bra teori. Problemet är att det inte fungerar i praktiken.
      Mig veterligen har inget land ännu lyckats med en perfekt miljöpolitik men initiativen kommer från de kapitalistiska länderna. Att propagera för en bättre miljö i gamla Östtyskland innebar exempelvis att bli anklagad för statsfientlig verksamhet. Det finns gott om förslag från kapitalistiska länder på hur miljön kan förbättras. Dagens Tyskland är ett bra exempel som stänger ned sin kolkraft. Kalifornien är den stat som drivit på för renare bilar osv. Kan du ge något exempel på initiativ från ett socialistiskt land?
      Jag kan rekommendera en dokumentär från Bitterfeld, föreslår att starta drygt 22 minuter in i filmen
      https://www.youtube.com/watch?v=GGqZyRAUYh8&t=1432s

     • Det fungerade (betydligt) bättre än vad som vanligen rapporterades.

      Sovjet som blev Världens andra supermakt, med urdåligt utgångspunkt och 20 milj döda i Andra världskriget.

      Vad säger statistiken?
      * Tillväxten i Kina var mycket god även under en stor del av Maos tid, omkring 5-6 % per år, dvs. nästan lika bra som nu, enligt uppgifter jag sett. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i demokratiska, kapitalistiska Indien till 9,8 år.
      Källa: Världsbanken. World Development Indicators online.                                              I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008.

      * Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch

      ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” – Intervju med Noam Chomsky

      Mao Tse Tung noterade att hälso- och sjukvården främst var inriktad på de 15 % som bodde i städerna och initierade en ökad satsning på landsbygden och på förebyggande mediciner. Kinas system med barfotaläkare visade sig framgångsrikt och WHO såg de som ett mönster för utvecklingsländerna.


      Dessutom genomförde Mao omfattande jordreformer som frigjorde hundratals miljoner kineser från slaveriliknande förhållanden, vilket vi påminns om av Åsmund Egge i Klassekampen 15/12 2012, sid 33.

     • Definitivt var Mao Zedong regimen inte den monsterregim som USA propagandan har velat göra den till, men den var ändå mycket långt från bra. Glöm inte att de som var med lever idag, det är bara att fråga dom hur det var. Att den var ”betydligt” bättre stämmer delvis, men har stora variationer både när det gäller tid och plats. Jordreformerna kom i början, och folk talar även idag om rena drömriket mot för vad det var tidigare. Sedan kom kampanjerna 1956, 1958 stora språnget, en ren katastrof, De fyra förlegade, och 1966 Kulturrevolutionen, även den en katastrof. Allt varvat med Mao’s försök att konvertera Kina till ett enda rike, ett folk, med ett språk och en kultur, och utan störande och konflikt skapande inslag som religion, politik, makthungriga journalister, krigsherrar, eller bokförläggare. Det mesta Mao drev blev ett fiasko, men inte allt, positiva inslag var jordreformen, avskaffandet av feodal samhället embryot till hälsa och sjukvård – inklusive ett-barns kampanjerna, vilket han faktiskt påbörjade. Akilleshälen var centralstyret i en stat som i verkligheten är multinationell. Det fungerar helt enkelt inte att fatta centrala beslut som skall gälla alla i ett sådant land, vilket Sverige just nu upplever. Initiativet med barfota läkarna var framgångsrikt, för det fanns inget alternativ.

     • Ja, det finns olika uppfattningar om Kina idag och igår. Jag följde med ganska noga med under 1970-talet och läste Beijing Review varje vecka. Bland socialister diskuteras om Kina är imperialistiskt eller har socialism med kinesiska förtecken. Träffade nyligen en mycket kunnig socialist som hävdade det sistnämna, liksom Samir Amin. Det nämns också att den ändå jämförelsevis goda utvecklingen i Kina under Mao, trots olika felgrepp, var av värde för den fortsatta utvecklingen. Får återvända till frågan. Här bara 1 artikel. Vad finns att lära av Kulturrevolutionen?

     • Ett par faktorer tendera vi att glömma bort. När kommunisterna kom till makten i oktober 1949 var nästan 90% av befolkningen analfabeter. Redan 1950 drog man igång en kampanj att lära folk läsa och skriva. En åtgärd var att standardisera skrivtecknen, man gick ifrån de komplicerade traditionella skrivtecknen och förenklade dom. Till exempel 漢語 blev 汉语, vilket är mycket enklare att skriva och läsa. ”Hànyǔ”, bokstavligen eller Han-kinesernas skriftspråk, och Kina,中國 blev 中国. Förenklad kinesiska fanns tidigare än 1949 men ansågs vara en slags lågklassisk slang. Mao Zedong-tiden förde med sig mängder av verkliga fiaskon, men det finns två betydelsefulla förtjänster, läs och skrivkunnighet var en, som var grunden till statens framtida utveckling, den andra var att man lyckades skapa en nationell känsla av samhörighet som ett folk av tidigare en enorm splittring i otaliga folkgrupper, som ofta låg i fejd med varandra.

     • Och trots allt en bra ekonomisk utveckling jämfört med Indien som Kina drog ifrån tydligt under Mao.

     • ”Vad finns att lära av Kulturrevolutionen?” Läste artikeln. Skulle vilja lägga till en del variationer.
      Mao Zedong tiden påbörjade och lade grunden för utvecklingen, trots att den allmänt annars ses som en katastrof, även i Kina. Utrota analfabetismen, barfota läkare och barfota lärare, inte en lösning, utan basen för utveckling, patriotism och enhet, ersätter splittring. Man lärde sig att inte blint lyda och lita på någon ledare. Under kejsartiden kunde det bli dödsstraff att bara protestera. Landet mognade, växte ur ”tonåren” och växte upp, så att säga. Kina lärde sig av misstagen.

      >>>nationalister snarare än kommunister
      Patriotism grundat på ideologi, ideologi sedan ersatts av pragmatism.
      >>>överskuggande strävan har varit att göra Kina starkt och rikt
      Sant, Kina hade kuvats, plundrats och utnyttjats, jämför opiumkrigen, men överskuggande var att folk skulle kunna leva fredligt och ha det bra. Helt enkelt, sova gott, torrt, tryggt och varm, och äta sig mätta.
      >>>nationell enhet och ett välbärgat Kina
      Patriotism och ett fredligt och harmonisk samhälle, nu mycket uppnått.
      >>>Mao var en post-leninistisk marxist som ville öppna en ny väg för politiken
      Mao beundrade Stalin, som var hans rollmodell. Iden var att skapa ett samhälle utan konflikter, och avskaffa allt som skapade konflikter, som partier och religioner. Man hör ofta begreppet enparti-system, men verkligheten var ett inget-parti-system. Så är det fortfarande. Kina har inget partisystem.

      >>>hushållen med de högsta inkomsterna…” (sid 253) …31 gånger högre än de fattigaste10 procenten
      Den jämförelsen haltar starkt. Inkomsten har inget att göra med vällevnad, och det är ett gott liv man vill ha. Just nu pågår en flykt tillbaka till landet, eller hemtrakten. Folk flyttar tillbaka västerut och tar en inkomst minskning på kanske en faktor 5, den livsstil och livskvalitet som man kan finna i väst går inte att köpa för pengar i kuststäderna.

      Jag skall skriva mer om detta när jag får tid.

     • Tack, men redan 1963 skrev Kinas kommunistparti under Mao en skarp kritik av Sovjetunionens utveckling. Och samtidigt en artikel där man påtalade fel hos Stalin, men ansåg att det positiva övervägde.

     • Mao Zedong beundrade Stalin, inte främst sovjet. Han föraktade Stalins efterträdare Nikita Khrushchev som han ansåg vek och oduglig. Stalin dog 1953. Det kom en brytpunkt 1958, Kina bröt med Sovjet och sovjetisk ideologi, så att man kritiserade 1963 är bara helt i linje med utvecklingen. När man läser om utvecklingen är det väldigt förvånande hu personlig den var utformad, personligt tycke och åsikter hos både Mao och Nikita Khrushchev spelade stor roll.

    • H2 Det beror på vilken slags socialism du talar om. Det har inte helt med socialism eller inte att göra utan hur den tillämpas. Sovjet 1922 – 1991, och Mao Zedong Kina, 1949 – 1958, båda var hårt centralt toppstyrda av en elit. Samma sak gäller för dagens Sverige. Sådana styrelseskick är effektiva, men har begränsningar, passar det inte för eliten kommer inget att hända, som vi vet med miljön. Både i Sovjet och i Kina satsade man helt på ekonomisk utveckling, miljön blev ointressant. Dagens socialism i Kina är folkstyrt, ledarna kandiderar på meriter, inte ideologi, ledarna väljs på gångna meriter och deras beslut kan styras eller påverkas av de som påverkas av besluten. Att det ligger något religiöst över ”socialism” håller jag helt med om. Se bara på dagens Sverige med alla känslomässiga propaganda klyschor, ”jämställdhet”, ”allas lika värde”, ”utjämning”, ”klyftor.” Det är modern kommunistisk propaganda avsedd att styra rösterna. Nordkorea tycks mer demokratiskt än Sverige, trots propagandan. Att kapitalistiska länder har lyckats bättre håller jag inte med om, se bara på USA som kumulativt står för 48% av världens föroreningar med landet är bara 4% av världen. Kina står för 8% och är 20% av världen. Även idag släpper USA ut dubbelt så mycket som Kina per capita (miljökonferensen). Det var GM och USA som ”dödade” elbilen av girighetsskäl. Fossilbilar påstås vara världens värsta förorenare, och till denna dag är hela USAs fordonsflotta fossilfordon, tåg, gods, och persontrafik. Kina går till El. https://www.globalresearch.ca/who-killed-roger-rabbit-oil-hydrogen-political-domination-electric-car/5697098

     • Ja, det var mycket toppstyrt i Sovjet och Kina. Nödvändigt i början. I Sovjet anfall från 9 länder efter revolutionen+inbördeskrig. I Kina kom snabbt hot från USA med invasion och atombomber.

 2. Hybris att tro att människan kan påverka klimatet! Slöseri med pengar som ju bättre kan användas till riktiga miljöåtgärder och el till u-länder så de slipper skövla skog för att laga mat. CO2 är ingen växthusgas i de koncentrationer som kan uppstå på jorden även om man lyckas elda upp all olja och kol på stubben.

  • Människan kan påverka klimatet i väldigt liten del.
   Städerna är varmare än landsbyggden men så värst mycket mer än så har vi nog inte påverkat, möjligtvis någon tiondels grad.
   Är själv en stor skeptiker av domedagsprofeterna i medierna men självklart ställer jag mig bakom ideen om att fasa ut fosileldningen likväl men då i den takten som är försvarbart rent ekonomiskt.

 3. Att ”orkanerna i norra hemisfären [2018] har varit fler än genomsnittet” (om det nu är sant) är inte så häftigt som det låter. Detta inträffar i 50% av alla år, annars är det något fel på ”genomsnittet”. Långvarig statistik visar ingen ökning, möjligen minskning, vilket i sin tur kan vara en följd av uppvärmningen.

 4. ”Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.”
  Typisk desinformation från kärnkraftslobbyn!

  Måhända att det på vissa ställen kan blåsa mindre när det är kallt men kall luft är tyngre, alltså energitätare, än varm luft och därför får man mer el av kall än av varm luft vid lika vindhastighet.
  RTEs statistik för 2018 visar exempelvis att de franska vinsnurrorna producerade minst i juni och mest i september och i december. https://bilan-electrique-2018.rte-france.com/production-totale/# Kolla på Eolien i ”Variabilité des moyens de production”

  Här måste jag däremot varna för att när elbehovet är lågt i lågspänningsnätet stoppas vinsnurror precis som andra reglerbara produktionsanläggningar i BT-nätet. En solig sommardag kan man därför se stillastående vindsnurror fast det blåser bra i exempelvis Rhônedalen. Att EdF har injekterat bor i atomreaktorerna (de som inte är stoppade för bränslebyte eller underhåll) för att få ner effekten syns däremot inte av bilisterna på motorvägen.
  Debattörerna tenderar att inte låtsas om att elförbrukningen är varierande, fast det är den verklighet som elbranschen har att leva med oavsett kraftslag.
  För att klara rekordårets trolig toppbelastning – på vintern i Norden, under sommaren i Spanien – är man tvungen att ha en betydande överkapacitet i beredskap. Det betyder att nyttjandegraden av en anläggning aldrig kan vara 100 %, ens teoretiskt. Lättast att reglera används mest sporadiskt vid lika nätförhållanden (nätegenskaperna spelar in i beslutsförfarandet). Gasturbiner är mest till för att sättas i gång när exempelvis Forsmark lägger oplanerat av; det blir inte många timmars drift per normalt år.

  ”Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.”

  Vad är detta för strunt?
  Har du gått på Fake News? (Jf. https://www.svebio.se/press/blogginlagg/journalister-ser-ofta-bara-det-de-vill-se-och-resultatet-blir-fake-news )

  Biogasanläggningar baserade på avfall producerar ingen etanol. Det gör inte heller de anläggningar som förgasar skogsavfall.
  Metanol från skogsråvara använder också avfall och biprodukter.
  Biopannan i Sala förbränner bland annat mögligt hö, osv.
  Pellets görs på stubbar, rötter och grenar som inte duger till virke eller massaved, osv.
  Allt är inte fordonsbränsle här i världen, bara för att SL kör en del av sina fordon på rapsolja eller etanol.
  Dock: https://www.svebio.se/press/pressmeddelanden/%e2%80%8bproduktion-av-biodrivmedel-norden-kan-oka-400-procent-till-2025
  https://www.svebio.se/om-bioenergi/biodrivmedel
  ”Det finns också tillräckligt med mark om vi använder den förnuftigt. En studie som publicerades 2013 visar att det finns minst 52,5 miljoner hektar övergiven åkermark bara i Öst- och Centraleuropa. Inom EU-länderna finns omkring 10 miljoner hektar åker som ligger i träda, jordbruksmark som inte odlas. En studie som producerades av Macklean visar att vi kan både producera mat och bränslen till 10 miljarder människor utan att ta ytterligare mark i anspråk genom bättre odlingsmetoder och minskat matsvinn.
  Potentialen för biodrivmedel från cellulosahaltiga växter från skog och åker är också mycket stor. Teknik för att göra biodrivmedel från cellulosa utvecklas runtom i världen. Kostnaden är i början högre än från etanol och biodiesel från grödor, men genom att producera stora volymer kan kostnaden sänkas.”

  Annars var bioenergi 2013 Sveriges största energislag, med runt 130 TWh, eller runt 34 % av den slutlige energianvändningen (alltså exklusive förluster, som är enorma i kärnkraften = 64 %). Svebio då räknade lite annorlunda än Energimyndigheten.
  För 2017 ser det ut så här https://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget men eftersom jag inte kan visa bilderna för 2013 respektive 2017 här får ni titta själva.

  Mer bioel kan det bli: ”Värmeunderlagen i de svenska fjärrvärmenäten måste utnyttjas bättre för elproduktion. I Danmark utnyttjas 80 procent av värmeunderlagen, i Sverige mindre än 50 procent.” källa https://www.svebio.se/om-bioenergi/biokraft

  OK, Norden är en sak, världen en annan, men det gäller att inte svälja vilken propaganda som helst utan att kolla runt lite.

 5. Nu verkar det som Sverige och dess regering fått ytterligare en anledning att betrakta Ryssland med dess ledare som den värsta fienden. Se länk nedan.
  Undrar vad världens förmodligen största nuvarande ledare ska heta nu?
  Pooooooooootin kanske?

  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/putin-okant-varfor-klimatet-forandras

  Men kanske ännu värre. Ett brydsamt och prekärt läge för vår Rysslandsvänlige redaktör tillika stor förespråkare till ”av människan påverkade klimatförändringar”?

  • Du kommer nog att se många sådana här beställningsjobb i statlig propaganda på det statligt kontrollerade kanalen SVT. Faktum är att ingen vet, men storbolagen och staterna påstår det och försöker bevisa det med fejk och propaganda. Anledningen är att dom planerar att använda det som en plattform för att plocka mer pengar av allmänheten. Som alla vet, ju högre skatter på bensin, ju renare avgaser från bilarna. Glöm inte:
   1. ”Låt mig kontrollera media och jag kommer att förvandla varje nation till en flock av svin”– Josef Goebbels
   2. ”Om du upprepar en lögn tillräckligt ofta kommer folk att tro på den och du kommer till och med att tro den själv.”– Josef Goebbels

   • Uppfattar att i sakfrågan är klimatforskare tämligen eniga om att en av främst människa orsakad uppvärmning skett av jorden och att den kan leda till en temperaturökning på minst 3 grader om inte mer sker än nu. Storbolag i f.a. fossilenergi och bl.a. president Trump förnekar detta. Andra storbolag tjänar vill förstås tjäna pengar på detta, som på allt annat. Sedan är det oklarhet om hastigheten, följderna och annat.

    • Cui Bono. Vem valde ut dom forskarna. Vad jag har sett är de flesta forskare och kunniga eniga om att människans påverkan högst sannolikt är mycket marginell. Det kända ”97%”-argumentet har ju visat sig komma från att man valde bort nästan alla rapporter som INTE ansåg att människan orsakar uppvärmningen. Alla modeller jag sett bygger huvudsakligen på helt vilda overifierade antagande. Sanningen ligger nog närmare att vi helt enkelt inte vet. Dessutom har vi mycket bred marginal från nuvarande 400PPM till den nivå på 2,000PPM som möjliggjorde däggdjurens tillkomst. Ändå vore det skönt att få slippa fossilbränningen, men för en bättre miljö.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here