Klimatkatastrof?

67
2726
Bild i DN 22/11 2018.

Detta är den första av två artiklar om klimatfrågan idag. Den andra heter ”Hur rädda klimatet”. Hur rädda klimatet?

En ny klimatrapport har kommit med väntat resultat. Parisavtalet i december 2015 beslöt ju inte om något i verkligheten.

När avtalet skrevs under gav alla länder löften om hur de ska försöka minska koldioxidutsläppen. Men innan bläcket torkat stod det klart att löftena långt ifrån täcker det som krävs för att hejda den globala uppvärmningen. Enligt UNEP kommer klimatutsläppen ligga på runt 60 gigaton per år 2030 om kurvorna fortsätter som i dag. Istället för 42 gigaton som tvågradersmålet fordrar.
Sveriges Radio 31/10


DN skriver

DN. Rapport: Rekordhöga halter av växthusgaser.

Halten av växthusgaser i atmosfären var rekordhög under 2017. Det globala genomsnittet av koldioxid uppmättes till 405,5 miljondelar, enligt världsmeteorologiorganisationen, WMO. Även halterna av metan och lustgas var rekordhöga.

– Det senaste tillfället som jorden upplevde en liknande koncentration av koldioxid var för 3-5 miljoner år sedan när temperaturen var 2-3 grader varmare än i dag och havsnivån 10-20 meter över dagens nivå, säger Petteri Taalas, WMO:s generalsekreterare i ett pressmeddelande….

Av WMO:s rapport framgår att sedan 1990 har den värmande effekten på vårt klimat ökat med 41 procent på grund av de långlivade växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas. Koldioxid står för den största delen av påverkan, 82 procent.

Nyligen kom en specialrapport från FN:s klimatpanel IPCC, enligt den måste utsläppen av koldioxid minska med 45 procent redan om 12 år, till år 2030, och nå noll nettoutsläpp runt 2050 om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader.

Den visade också att det var stor skillnad om uppvärmningen hölls till 1,5 grader jämfört med 2 grader, det skulle betyda väsentligt mindre risk för människor, djur och natur.

Scenariot med noll nettoutsläpp till år 2050 förutsätter att det finns metoder att fånga upp koldioxid ur atmosfären. Men i dag finns inte tekniker som klarar infångning i den skala som skulle krävas.

– Koldioxid stannar i atmosfären i hundratals år och ännu längre tid i haven.

Klimatkonferens Paris 2015. Wikipedia.


Andra basala fakta

 

DN 1/11 skriver ”Sedan år 2000 har antalet väderkatastrofer ökat med 46 procent, och motsvarande 920 000 människor har förlorat möjligheten att arbeta på grund av stigande temperaturer.”

Extrema väderhändelser orsakade av klimatförändringarna ledde under förra året till ekonomiska förluster på 129 miljarder dollar. Sedan millennieskiftet har värmeböljor drabbat 125 miljoner människor över 65, som är extra sårbara. Under samma period ökade antalet väderrelaterade katastrofer med 46 procent.

”Klimatförändringarna påverkar människors hälsa på nästan alla sätt man kan tänka sig”, säger Nick Watts på Institute for Global Health vid University College i London.

Globalt föll arbetskapaciteten med 5,3 procent enligt vår uppskattning. Det är en enorm minskning. Det motsvarar ett bortfall på 920 000 människor med hårt fysiskt arbete, säger Nick Watts.

Andra artiklar om klimatet

Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal

Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Föregående artikelSverige, FN och folkrätt
Nästa artikelHur rädda klimatet?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

67 KOMMENTARER

 1. Katastrof? Vilka klimatförändringar?
  I Sverige har vi stor nytta av mer koldioxid och ett varmare och bättre klimat. Höjningen från 0,03% till 0,04% har ökat fotosyntesen och därmed växtligheten med 10-30 procent. Värdet av ökad växtkraft i svensk skog och ökad produktion i lantbruk på grund av klimatförbättring och mer koldioxid har beräknats till 35 miljarder kronor varje år. Det vet alla lantbrukare.

  • Korp, vilket oljebolag pratar du för? Gazprom? Ryssland kommer att förlora en hel del om världen gå över till mer klimatvänligare metoder än vad olja och kol är. Så frågan är allvarligt ställd.
   Varenda lantbrukare vet att om man stressar en skog får man ett mycket sämre virke. Skogen här nere i södra Sverige växer snabbare än den i norr och är därför av sämre kvalité än skogen i norr. Ökad produktivitet kan även innebära skador på marken som ingen har förutsett som i slutändan blir mycket sämre produktivitet. En långdragen torka/översvämningar/slagregn som det skulle innebära vid ett varmare klimat är också flera bidragande produktivitetsfall.

   En intressant artikel från jordbruksverket.
   https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/jordbruketslapperutvaxthusgaser.4.4b00b7db11efe58e66b8000986.html

   • Jag är indirekt för sänkt CO2 i atmosfären, eftersom jag är för ekologisk hållbarhet, men Korp behöver inte tala för något oljabolag. Jag gör det definitivt inte, men är enbart intresserad av vad som är evident, även om detta i första tankeledet tycks gå emot min egen vilja att skapa en mer ekologiskt hållbar planet för framtidens generatoners väl.

    Anledningen är naturligtvis att man inte ska ljuga för sig själv eller för andra, men försöka vara sanningsenlig. Det håller i bättre i längden och man slipper se ut som ett fån med skägget i brevlådan efteråt.

    Källan till klimatalarmismen tycks enligt klimatforskaren Jakob Nordangård https://www.desmogblog.com/jacob-nordangard vara monopolkapitalets plan att skapa en globalt kontrollerad värld, sannolikt eftersom nationella demokratier kan minska monopolkapitalets makt och vinst genom progressiv beskattning. Kanske kan ett bidragande motiv vara att illusionistisk peka på andra saker än de satans krig och massmord som monopolkapitalet är direkt ansvariga för genom finansieringen av båda sidor i krig?

    Nordangård blev hårt attackerad av agronomen Rockström för sin publicering, men eftersom det Nordangård skrivit var källhänvisat så kunde man naturligtvis inte plocka bort den. Rapporten bygger på evidens, lika klara som korvspad.

    Nordangård går inte in på data om klimatet givetvis, eftersom det är utanför hans kompetensområde, precis som det är för Rockström eller den medicinske doktorn Watts, men det är naturligtvis inte omöjligt att de kan vara partiska eftersom deras ansträngningar ev. kan vara belönade av monopolkapitalets intressen på olika vis, ex. genom olika NGO:er eller direkt via hemliga konton i olika skatteparadis?

    Således måste vi som betraktar argumenten ALLTID titta på evidensen!

    Att DN:s ägare Bonniers, såväl som Rockefellers stödjer klimatalarmismen är givetvis inte förvånande. Båda tycks vara vara för samma sekteristiska agenda, d.v.s. imperialistisk global extrem marknadsliberalism och sionistisk/nazistisk rensning av ”det förlovade landet” på palestinernas bekostnad. Lögn och vilseledning har länge varit deras främsta vapen. men visst skulle de plötsligt kunna tala sanning och plötsligt bli ”godheten”? Tja lite naivt hoppfulla ska vi väl ändå vara. Visa människor har lämnat extrema sekter förr.

    Men notera att skeptiker, med relevant utbildning, och med relevant kritik till klimatalarmismen (nästan) ALDRIG släpps fram i fulmedia, men avfärdas exakt så som Stigsson avfärdar Korp! Monopolkapitalets och Stigssons taktik är bevisligen exakt lika ovetenskaplig. (medvetet eller omedvetet)

    Enligt de skeptiker jag tagit del av, som har relevant utbildning, så är klimatalarmismen överdriven. Dessa skeptiker, med relevant utbildning, tycker inte enbart detta storvulet och dominant. Å nej.

    För den som är motiverad att ta del av deras evidens finns det data och argumentation som faktiskt håller, t.o.m. riktigt krossar klimatalarmisternas argument och trixande med data och psykologiska trixande med olika former av skrämseltaktik.

    Direkt kan jag här avslöja ett ovetenskapligt trixande riktat mot vetenskapligt okunniga människor, vilket alls inte är förvånande. DN väljer sannolikt ett lugnt år som utgångspunkt och anger sedan ett högt utsatt år och drar sedan slutsatser av detta som gynnar den egna agendan.

    För riktiga klimatforskare talas det om varaktiga klimatförändringar när det handlar om varaktighet under ca 30-100år. Det beror på att klimatet har naturliga fluktuationer.

    Klimatförändringarna finns naturligtvis. De har funnits i alla tider. Hur mycket som människan påverkar detta genom CO2 ex. NOx och SOx är dock oklart, men även om uppvärmingen i sig självt, ex. genom solen, orsakar ökat CO2 genom att haven avger CO2 vid uppvärmning. Det är svårt att helt veta vad som är hönan och vad som är ägget. Ökad flygtrafik och kondensstrimmor kan kanske påverka mer än 0,0001% mer koldioxid, eller kanske den massiva uppvärmningen av vatten genom kärnkraft och dess produktion av plutonium?

    Avgasrening där NOx och SOx görs om till den mindre farliga CO2 kan också kanske ha påverkan? När ex. vulkaner har utbrott som på island så tenderar vi att få det kallare. Alla ”utsläpp” gör alltså inte klimatet varmare.

    Vad som är klart är däremot att tidigare skräckscenarion, som målats upp via datorsimuleringar, har varit fullkomligt felaktiga. Att det pågår en politisk och psykologisk operation, där man försöker vilseleda och skrämmas att det finns ett klimathot, är dock helt evident.

    Yttermera intressant är att politikerna under denna tid av klimathotande, faktiskt förvärrat problemet med ökat CO2 på olika vis. Om de således faktiskt menade vad de påstod, varför gör de då tvärtom, d.v.s. ökar tillväxt av population i arktiskt klimat och skapar ökad konsumtion och tillväxt, samt verkar för ökad internationell handel, samt minskar beredskapen mot olika väderhändelser, fastän forskarna varnar för detta? Mitt enkla svar är att de kanske inte tror på sina egna lögner, men använder dem mot folket i eget girigt och kortsiktigt syfte, eller helt enkelt är dumma i huvudet, vilket är ett likartat problem?

    Det finns enligt diagrammen ett reellt klimathot, nämligen plötslig nedkylning och istid. Vi har ett reellt hot som skulle kräva kanske 10 års beredskap, ex. ett supervulkanutbrott i Yellowstone. Vi har ett reellt hot av stora asteroidnedslag. Vi har ett reellt hot av ca 100 års allvarlig radioaktiv kontaminering av planeten. Vi har ett reellt hot av överbefolkning och utrotning av andra arter på planeten, eller ”Guds skapelse” om ni så vill.

    Vem ni följer är upp till var och en av er! Blir det Gud eller Djävulen?

    • Utan att ha sett någon representativ undersökning har jag dock uppsnappat att delar av monopolkapitalet inte vill acceptera den staarka eviedensen för ”normalförklaringen”, lika lite som president Trump och bröderna Koch inom den mäktiga oljeindustrin.

     • Delar av den rika klassen kan ha sina mer kortsiktiga intressen för ögonen. De som prioriterar sitt långsiktiga världsherravälde är villiga att göra förluster om det i än högre grad slår ut konkurrenter och öppnar för deras världsdiktatur.
      Det är uppenbart att agendan missgynnar fattiga länders utveckling.
      Anders har du läst Nordangårds texter?
      Jag har frågat det många gånger utan att få svar.

     • Peter.
      Om det nu är korrekta uppgifter Nordangård för fram, vilket jag inte kan kontrollera, (dom är oerhört många och jag har bara skummat dom) så säger det att delar av den internationella överheten har engagerat sig i miljörörelsen, gått vidare till klimatfrågan och t.om. vill använda dessa frågor till att få till stånd någon slags världsregering, sannolikt då med USA som ledare.
      Det säger i sig ingenting om miljön eller klimatet, bara att vissa sannolikt försöker använda sig av miljön och klimatet i politiska syften.

      Nu har vi olyckligtvis begåvats med ett antal högerpopulistiska partier i världen och dom verkar vilja få oss att sluta prata om dels klimatet men också om överhetens skattesänkningar och plundring av välfärden. Vi skall enligt dom istället prata om mutade vetenskapsmän och elaka invandrare.

      Att vissa högerkrafter pratar om klimathotet och vissa andra högerkrafter beskriver det som bedrägeri låter konstigt i våra öron. Att t.om. Exxon och Ford skulle stå bakom dom som varnar för klimathotet låter ännu konstigare. Dom har ju bägge objektiva intressen av motsatsen. Om uppgifterna om Exxon och Ford verkligen stämmer så kan jag inte förklara deras bevekelsegrunder. Att stora delar av den internationella överheten har ett intresse av att få bort nationella hinder för sitt rofferi är dock tydligt. Möjligen är Exxon och Ford trots allt en del av den processen.

      Dom multinationella storföretagen har också intresse av att deras nyliberala plundrarprojekt inte avslöjas och folk börjar organisera sig till motstånd och där gör högerpopulisternas sitt jobb.

      Vi ställs då återigen inför uppfattningen att huvudmotsättningen i världspolitiken går mellan höger och höger och kanske är det rentav den viktigaste aspekten på detta jättelika skådespel. Skapa största möjliga förvirring och rikta ilskan åt fel håll verkar vara taktiken.

      Överheten vet att det enda som verkligen kan hota dom är organiserat folkligt motstånd från vänster och det måste då stoppas till varje pris. För att inte det organiserade motståndet skall ske kring klimatfrågan så kan överheten försöka ta över och driva frågan själva, fast under kontrollerade former. För att inte motståndet skall organiseras mot överhetens skattesänkningar, försämrade arbetsvillkor och avvecklad välfärd så försöker samma krafter få oss att skylla på invandrarna istället.
      Hela tiden är det samma intressen som gynnas, resp. missgynnas av dom olika högervarianternas propaganda.

      Det mest sannolika är dock att en kompakt majoritet av världens klimatforskare INTE är korrumperade lögnare, utan att klimathotet är en realitet och med 100% sannolikhet kan vi säga att det inte är invandrarna som sänkt skatterna och skapat dom skenande inkomstklyftorna.
      Så låt oss organisera motståndet kring både klimatet och rättvisefrågorna och kasta både nyliberaler och högerpopulister på historiens skräphög.

     • Har du läst Jacob Nordangårds texter Rockefeller och klimathotet? A propos Exxon
      http://www.jacobnordangard.se
      Välj menyn blogg
      Martin skrev en nyanserad och klok kommentar som visade klart att han naturligtvis inte försvarar monopolkapitalets härjningar.
      Och det insåg du säkert eller hur?

     • Peter,
      Du inser säkert att du och Gustafsson försvarar kapitalets intressen. När arbetarklassen och dom fattiga inte ser skillnaden mellan deras egna intressen och kapitalets och borgarnas intressen så är risken att vi hamnar på en mycket varmare plats!
      Bokstavligt talat.

     • Nej Kerstin, jag värnar om att vi som kritiserar den monopolkapitalistiska överheten skall vara beväpnade med en god insyn i deras bedrägerier där dom listigt driver en del av er framför sig in i en fälla. Lägg märke till att Anders Åberg iaf kollade i Nordangårds texter. Gör det du också. Det kan aldrig skada dig utan bara göra dig starkare.

 2. Vi går in i en ny istid inom en inte alltför avlägsen framtid.

  Glöm Global Warming, det är vår världshistorias största bluff. Den värmeperiod vi nu lämnar (höjdpunkten var 1998) är fullt naturlig och helt i linje med den långsiktiga historiska utvecklingen, med 800-årscykler från isavsmältningen för 10.000 år sedan. Om 400 år kommer vi att få återuppleva 1600-talets kyla. Även de behagliga tiotusenåriga värmeperioderna, återkommande med c:a 100.000 års intervall, kommer våra efterlevande att få vänta länge på innan de återkommer. Att de civilisationer som levde för 10.000 år sedan när solen under loppet av ett par hundra år höjde medeltemperaturen med 8 grader, i konsekvens också dyrkade solen kan vi därför lätt förstå. På kort tid fördubblades jordens tillgängliga arealer och jordbruket fick de rätta klimatologiska förutsättningarna. Jorden har ända sedan istidens slut genomgått periodiska cykler, där kalla och varma perioder avlöst varandra i ett regelbundet mönster med 800-åriga intervaller. Den värmeperiod som vi nu nått toppen på har sin föregångare under medeltiden, dessförinnan under romartiden o.s.v. under de 10.000 år som passerat sedan inlandsisen började smälta. Tilläggas kan att varje ny sådan värmetopp är något svalare än den föregående. Orsaken ligger i solens variationer i intensitet och strålning

     • Är då newsvoice en trovärdig källa? https://www.vof.se/blogg/sanningen-om-newsvoice/

      Ad populum är dessutom knappast tillämpbart här. En kompakt majoritet av människor som ägnar sina liv åt vetenskaplig forskning i ämnet kan inte viftas bort så enkelt, hur gärna man än vill stödja SD, vilket väl är det som herr Gustavsson ägnar sig åt.

     • Om konsensus.. ”Forskningsresultat” serverad genom hänvisning till konsensus är inte vetenskap.
      Den som föreslår politiska åtgärder för att påverka klimatet ska först kunna visa på att finns ett problem som är motiverat att åtgärda. Sedan ska de visa att de åtgärder man föreslår har en rimlig möjlighet att åstadkomma de resultat åtgärderna påstås åstadkomma. Dessa bevis ska framläggas på varje politisk nivå där man föreslår åtgärder mot klimatet.
      Hållbara bevis inom forskning skapas inte genom konsensus. Det är inte ens besälktat med vetenskap.
      Inte heller när vetenskapen påstås säga att man politisk måste göra ditten eller datten, slipper den politiker eller lobbygrupp som framför krav på politiska åtgärder ansvaret för att visa på riktighet och rimlighet i sina förslag.
      När man flyttar frågan om hur klimatet fungerar och hur det kan påverkas av människan från vetenskapen till politiken, då flyttar man också ansvaret för att både analysen av behovet av åtgärder och de föreslagna åtgärderna är kostnadseffektivt verksamma, från vetenskapen till politiken. Politiken måste axla ansvaret för sina egna förslag

     • ” “Forskningsresultat” serverad genom hänvisning till konsensus är inte vetenskap.” Vad var det för trams? Om vetenskapsmän som sysslar med vetenskap i stor majoritet kommer till samma resultat så är väl vetenskapen fortfarande vetenskap, dessutom då styrkt av att massor av olika forskare kommit fram till samma resultat.

      Tvärsäkerhet i en svår vetenskaplig fråga från folk som inte själva är forskare är däremot att betrakta som humbug.
      Vad har ni tvärsäkra klimatsvamlare för tillgång till vetenskapliga data som inte alla klimatforskare har? Svar, ingen!
      Tvärsäkerheten söker därför sin förklaring då den rimligtvis inte grundas i kunskap. Kan den ha politiska orsaker, eller är det bara det gamla vanliga att ju mindre man vet desto säkrare är man? Det första alternativet kan inte räknas bort då tvärsäkerheten i vissa fall ser ut att sammanfalla med ett försvar för Sverigedemokraternas dumnationalistiska agenda, men säker kan man ju inte vara.

     • Citat ur artikeln du länkat till:
      ”Huruvida det är tre procent eller i stort sett ingen som tror att mänskligheten inte har med klimatförändringarna att göra har stor betydelse menar James Lawrence Powell.”
      Antagligen skulle ingen, som kommenterar på den här bloggen, förneka detta påstående.
      Var har du läst att någon påstått att mänskligheten överhuvudtaget inte har en klimatpåverkan?

     • ”Såå..hur kan det komma sig att 99,94% av all världens klimatforskare har en annan uppfattning?”
      Såå, återigen, har en annan uppfattning enligt din länk?
      Kan du förklara?

     • Gunnar.
      ”Glöm Global Warming, det är vår världshistorias största bluff” skriver Korp. En kompakt majoritet av världens klimatforskare verkar ha en annan uppfattning.
      Framgick det verkligen inte att det var det jag menade?

     • Återigen
      Det du länkar till säger bara vad de flesta anser, tror, är övertygade om; att människan påverkar klimatet.
      Eller menar du att den undersökningen du länkar till säger att ”global uppvärmning är inte en stor bluff”. Var står detta?
      I själva verket är det en egen politisk, icke-vetenskaplig tolkning, du lägger på den länkade undersökningen.

     • Gunnar.
      Det som står i det jag länkade till verkar vara rena motsatsen till det Korp säger ”Den värmeperiod vi nu lämnar (höjdpunkten var 1998) är fullt naturlig”.
      Jag fattar inte hur du kan få det till något annat.

     • Jag vill inte få det ”till något annat”.
      Du verkar inte läst, förstått det du länkar till.

     • Om du nu inte får det till något annat än vad jag får, dvs. att i princip alla klimatforskare anser att människan påverkar klimatet och det uppenbara syftet med länken var att visa på felet i Korpens påstående att den globala uppvärmningen är fullt naturlig, så förstår jag inte vad du skriver heller.
      Du får nog förklara bättre.

   • Något om ”forskare”.
    Titeln forskare är inte skyddad. Den är i sin vidaste innebörd knuten till en forskningsaktivitet som någon utövar oberoende av formell kompetens eller anställningsform. ”Amatörforskare”
    Vetenskaplig Forskare avser en person som bedriver vetenskapligt studium med en aktiv, planmässig och metodisk process för att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet. (Resultatet bör då rimligen leda till godkännade för vetenskaplig publicering).
    Forskare används dock ofta som anställningstitel vid vetenskapliga institutioner, vilket följande grova sammanställning får illustrera. Tabellen visar några vanliga anställningsformer.
    Professor, Docent, Universitetsforskare, Forskarassistent, Doktorgradskandidat / Stipendiat.

 3. En sak är säker: Kapitalism och möjligheten för mänskligheten till överlevnad på sikt är oförenliga. Finns ingen anledning till optimism för närvarande. Al Gore lurade många med sin film och turnerande. Vi får jobba på ändå , det är den enda möjligheten. För egen del låter jag mig vägledas av praktiska män som Fidel Castro , Ho –Chi –Minh, Jan Myrdal,Pol Pot, Stalin, Karl Marx , Lenin och Mao. Vi får inte glömma Dimitrov , som KP borde studera grundligt. M.a.o. Business as usual. Ps Naomi Kleins bok This changes everything är bra

  • Enig. Man kan lära något av alla, även av deras misstag. Samtidigt är det många i vänstern som lurats av högerns svartmålning via deras fulmedier. Högern svartmålar givetvis allra mest de individer i vänstern som utgjrot det största hotet mot högern och som krossat högern allra värst. Det gör högern även genom vänsterns kanaler och deras egna kommentarsfält. Det är helt uppenbart.

   Besöker man ex. Kambodja inser man strax att folkets största fiende inte är Pol Pot, men anses vara Lon Nol, och de statsbor som stödde honom. Lon Nol jagde ut den normalintelligente socialdemokraten Pol Pot i djunglerna och samverkade med USA, som bombade sönder landsbygden i Kambodja.

   Pol Pot gjorde misstaget att tro på glädjekalkyler och erkännanden framtvingade genom tortyr. När han väl insåg sitt misstag stod han inför valet att svälta ihjäl folket odiskriminerat eller att låta den överklass som samverkat med Lon Nol dö först. Han valde det senare, sannolikt med stöd av stora delar av folket. Likväl blev det knapert.

   Jag har inte varit i Ryssland och talat med Stalinister där, men har hört att han är väldigt populär där. Det finns sannolikt många bra förklaringar till det också. Vissa förklaringar har jag lyckats snappa upp, trots fulmedias massiva och ensidiga propaganda mot Stalin. Folket lär ex. ha fått möjlighet att byta ut korrumperade tänstemän under Stalins tid och Stalins hårdhet lär vara uppskattad eftersom den lär ha bidragit till den massiva prooduktionen av T-34:or och hårdnackat motstånd mot Hitlers invasion.

 4. Korp är korrekt underrättad. Vi går mot nästa istid. Ta en titt på den absurda grafen, den illustrerar bluffmakarnas metoder ganska väl. Co2 räknas i enstaka tiotusendelar, har eventuellt gått från 3/10000 till 4/10000 på femtio år, det illustreras med en katastrofal graf som inbillar en okunnig tittare att något oerhört har hänt. En ärlig graf över co2-halten hade visat en vågrät linje på diagrammets botten. Det finns nästan ingen co2 i atmosfären, det är inte co2 som driver temperaturvariationer, utan solaktivitet och planetbana. Co2 underlättar växtlighet, men vårt verkliga problem i framtiden, nedisning av stora områden med början vid polerna kommer vi inte att kunna göra något åt. Det beror på planetbanan, och den kan vi inte förändra. Vår obetydliga fossilförbränning kommer att påverka nästa istid. Däremot vet ingen om nästa istid börjar om ett- eller tiotusen år, och om den försenas en smula av vår verksamhet. Troligen inte. Co2-halten är mycket låg.

 5. Jag råkade tyvärr skriva fel. ”Vår obetydliga fossilförbränning kommer inte att påverka nästa istid” skulle det vara. Det beror på att de långa istiderna är en funktion av variationer i planetbanan orsakade av gravitation från solsystemets jätteplaneter. Jordbanan varierar mellan mer eliptisk och mer cirkulär, under långa perioder förmår solen inte smälta is om sommaren, så isarna växer över århundradena. Det globala klimatet drivs av astronomiska krafter helt utanför vår kontroll, vi kan inte göra någonting alls, vi är myror på en stenkula som rusar genom rymden. Co2 har minimal förekomst i atmosfären, faktiskt bara en smula högre än vad som krävd för att fotosyntesen ska fungera. Idén att vi skulle sänka koldioxidhalten vore skrattretande om den inte vore så farlig.

 6. Koldioxid CO2.
  I Frankrike har det nu uppstått massiva folkliga protester mot främst skattehöjningar på drivmedel. Protesterna är omfattande och en person har dödats samt ett hundratal skadats. Polisen i Paris har nu satt in tårgas och vattenkanoner mot demonstranterna. Frågan är nu om man ska solidarisera sig med demonstranterna eller med regeringen som brukar våld mot de som demonstrerar mot skattehöjningarna. Vad tycks här på GlobalPolitics?

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/polis-anvander-targas-mot-demonstranter-i-paris

  • Skattehöjningar av det slaget drabbar i första hand fattiga människor och då solidariserar jag mig nog helst med demonstranterna. Klimatfrågan kan inte hanteras framgångsrikt genom att spela ut folk mot varandra på det sätter.

   • A-Å ..Jag är ”tvärsäker” på att så gott som alla av dina många rollkommentarer (utan belägg) bara är svammel.
    Finns inga belägg eller hänvisningar som styrker uttalandet av dig ”Om vetenskapsmän som sysslar med vetenskap i stor majoritet kommer till samma resultat så är väl vetenskapen fortfarande vetenskap, ”dessutom då styrkt av att massor av olika forskare” kommit fram till samma resultat”. Jag påstår jag att du ljuger!

 7. Klimat-hypotesen vilar på antagandet att CO2 samlas på hög höjd och bildar ett lock över jordytan, som fungerar som glaset i ett växthus.
  SMHI: “Förbränning av fossila bränslen; naturgas, kol och olja ger utsläpp av koldioxid. Koldioxiden som bildas hamnar i atmosfären och blir kvar där länge.”

  Luftens sammansättning är omkring 78 % kväve, 21 % syre, 0,038 % koldioxid, 0,962% andra gaser.
  Luftens densitet är 1,20 kg/m3
  Koldioxidens densitet är 1,98 kg/m3
  Pröva att blåsa upp en ballong med luft, som vi gjorde som barn.
  Nästa ballong blåses upp med helium.
  Hur kommer dessa 2 ballonger att bete sig.
  Vem flyger och vem hamnar på marken.

  Koldioxid samlas tätt över marken och där gör den mycket stor nytta för alla gröna växter i fotosyntesen. Det är själva grundstenen, för allt liv på vår Moder Jord.

  Case closed.

  • Anser inte den nästan helt eniga forskareliten. Du anför inget argument eller alternativ förklaring till den tydliga temperaturökningen detta millenium. De övriga uppgifterna är intressanta, men mest sidospår visavi ”green house effect” och temperaturökningen.

   • Under de senaste 20 åren förekommer ingen temperaturökning när man tar bort effekterna av El Nino och La Nina. Efter 1998 har temperaturkurvan planat ut och uppvisar en svag minskning. Solens energiutstrålning har stadigt minskat de senaste tre solfläckscyklerna, en solfläckscykel varar i ca 11 år. Nästa cykel som börjar under 2019-2020 kommer enligt solforskarna att bli ännu lägre än tidigare. Det finns ett samband mellan låg solaktivitet och kyligare klimat som under Lilla Istiden.

    Den lilla temperaturhöjning vi nu njuter av började efter den senaste kallperioden som slutade ungefär 1830. Därefter har temperaturerna ökat långt innan CO2 halten började stiga som den för övrigt gjort sedan 7000 år tillbaka i tiden. Vi hade. under medeltiden runt år 1000 en värmeperiod som var varmare än det är nu. Märk väl att vikingarna då bosatte sig på Island och Grönland och bedrev odling där för sitt uppehälle. Grönland övergavs på 15-1600 talet då klimatet blivit försämrat. för kallt.

    Mänsklig aktivitet bidrar med 4-5% av all tillförd CO2 i atmosfären enligt IPCC egen CO2 budget för planeten. Enligt de beräkningar som forskaren Murry Salby så bidrar våra utsläpp till en temperaturhöjning av 0,18C allt enligt de siffror IPCC genererar. Jag länkar till Murry Salby föreläsning om klimatet:

    https://www.youtube.com/watch?v=5J0F8T9BY3U&t=3563s&index=78&list=WL

    Och en graf som visar solaktiviteten från 1610 fram till våra dagar.

    http://solar-flux.narod.ru/English.htm

    Så kan ni själva fundera på hur det ligger till.

     • Jag hänvisar till två länkar. Den första är ett föredrag av professor Murry Salby, föredraget är 2 timmar och 18 minuter långt. Tänkte att du som professor och forskare kunde ha intresse av vad en av dina kollegor har att säga, dock inom ett annat område. Men du har dessvärre inte besvärat dig att titta på det eftersom du svarar mig blott 32 minuter efter min publicering.

      Du avfärdar således min text som spekulativ tolkning utan att först se föredraget?

    • Hur vet man att El Nino och La Nina inte också påverkas av ökad CO2 i atmosfären och är det rimligt att bara bortse från dessa fenomen?

     • Det är ett återkommande fenomen som varit känt i flera hundra år. Framförallt för folket i Peru som haft skiftande väder mellan de olika perioderna. Allt mellan torka och översvämningar samt mängden fisk i havet som under El Nino år varit kraftigt begränsad.
      Jag har inte sett några forskare uttala sig om huruvida dessa fenomen påverkas av ökande CO2 halt, i vart fall vet inte jag det nu.

      Det är lokala tillfälliga fenomen i Stilla Havet som påverkar klimatet även globalt, så om det är rimligt eller inte att sortera bort lokala fenomen får andra bedöma.

 8. Klimatet på jorden beror på astronomiska fenomen. Solens periodiska skiften, övriga planeters skiften, har också inverkan. Dessutom rör sig hela solsystemet genom världsrymden, med cirka 226 miljoner år som den tid det tar för solen att röra sig ett helt varv i sin bana runt Vintergatans centrum. Universum är inte homogent och innehåller massa olika förutsättningar, som människan inte vet något om. Det finns energirika zoner och zoner som energifattiga, osv.
  Ang global-temperaturer se:
  http://www.longrangeweather.com/global_temperatures.htm

  • Och vem har förnekat detta? Bara som upplysning Rolf, så handlar debatten om människans tillskott till dessa fenomen.

   • Främst unga kvinnor har genom den här propagandadebatten om människans påverkan av klimatet fått s.k. ”klimatångest” med följande psykiska problem. Det är faktiskt något som jag tycker professorer och politiker borde ta ansvar för. Vi som är något äldre är inte alltid så lättpåverkade och har många gånger också pondus att säga ifrån om vi tycker något är felaktigt. Sovjetunionens Ryssland hade många ’babusjkor’ (äldre damer) som kunde ryta i på gator och torg om de tyckte regimen gjort något felaktigt. Jag saknar den mentaliteten här i Sverige. Svensken är av tradition mer auktoritets troende och ängslig för att ställa till besvär. Sveriges regimer har det ganska lätt för sig tror jag till skillnad mot ex vis Frankrike där det inte behövs så särskilt mycket för att folk ska gå ut på gatorna och protestera. Vi i Sverige är faktiskt utan handlingskraftig regering sedan ett par månader tillbaka men ingen verkar bry sig särskilt över det. Varför ställa till besvär när vi tror att politikerna ordnar det här till bästa sätt?

    • Utan tvivel är vi galet flata och handlingsförlamade i Sverige, men sådant kan ändra sig fort. Revolutioner kommer troligen lika överraskande för dom revolutionära partierna som för makthavarna.

   • Människans tillskott är en fis i rymden.
    Så märkvärdigt stor är inte människan, att vi skulle spela roll för Moder Jord, när det gäller klimatet.

    Annat är det med alla gifter vi sprider hejdlöst, med svåra verkningar på allt biologiskt liv.
    Bina är på gränsen till utrotning.
    Einstein sa: Om bina dör ut, då har människan 4 år kvar på jorden.

    • Och detta vet du med säkerhet förstås, som alla klimatskeptiker?
     Inser du verkligen inte att er tvärsäkerhet dödar trovärdigheten?
     Man måste helt enkelt ställa frågan varför, när ni agerar på det viset utan att ha bättre fakta än klimatforskarna och då blir det naturligtvis spekulationer om ni är betalda av oljeindustrin eller bara simpla SD propagandister. Min gissning är att bägge varianterna häckar sida vid sida.

     • Min analys bygger på många års forskning, har inget att göra med SD eller skepticism.
      Däremot stör jag mig på klimat-ivrare, som sväljer fake forskning.
      Följ pengarna är en bra metod.

     • Att följa pengarna leder till oljebolagen och fordonsindustrin, vars företrädare torde vara några av dom viktigare ingredienserna i det vi kallar globalismen.

    • ”Människans tillskott är en fis i rymden.
     Så märkvärdigt stor är inte människan, att vi skulle spela roll för Moder Jord, när det gäller klimatet.”

     Nä, tror jag inte på. Om det är något som påverkar jordens framtid så är det just människan. Fram till den ’moderna’ industrialiseringen var befolkningsökningen blygsam i jämförelse med vår nutid. Och från och med 1950-talets radikala välståndsökningar, tack vare (eller på grund av?) ny teknik så kom det vi kallar för ”befolkningsexplosionen”. Om den fortsätter i nuvarande takt är risken stor att människan utarmar både djurliv och naturen och på så vis äventyrar hela det ekologiska systemet. Ett problem tror jag är att ’tillväxt’ uppfattas som positivt och inte så gärna ges möjligheten att ifrågasättas. För inte så länge sedan fanns tillväxtsyndromet även på landsbygden. Något som idag i princip helt glömts bort. All tillvaro fokuseras på städer och ju större desto viktigare. Utveckling är att bygga och med sådan politik finns inget utrymme för vare sig bevara gamla byggnader eller grönytor och skogsdungar som för de boende kan vara som nödvändiga oaser i tillväxtens hetsjakt.

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Befolkningsexplosion#/media/File:World-Population-1800-2100.svg

     • @arbetarklass
      Den klimatpolitik som bedrivs, framförallt globalt med olika avtal om begränsningar i CO2 utsläpp är helt kontraproduktiva. Det innebär att u-länderna och världens fattiga nekas att använda billig energi i form av i första hand kol.

      Sättet att minska befolkningsexplosionen är att ge länderna tillgång till kol/olja och gas för sin utveckling. Som alla vet har befolkningsökningen i I-länderna stagnerat och är på väg ner, detta till följd av att vi haft en gynnsam samhällsutveckling tack vare billig fossil energi.

   • @ Anders Åberg
    Människans tillskott är 4-5% av den CO2 som naturen själv släpper ut och inte absorberar. Det motsvarar 0,18C grader. Att det råder obalans mellan utsläpp och det naturen absorberar har med havstemperaturen att göra.

    Dessvärre går vi mot kyligare tider enligt solforskarna. Lägre solintensitet betyder svagare solvind, vi får ta emot mer kosmisk strålning som bidrar till ökad molnbildning. Mer av solinstrålningen återstrålar direkt till rymden vilket sänker temperaturen. Tyvärr, vi är beroende av lite högre temperaturer om vi ska kunna föda jordens ökande befolkning.

     • Jo det gör de. Men arbetet inom IPCC går ut på att visa att det är mänsklig aktivitet som är boven i dramat. Inte att ta reda på om det finns andra orsaker som påverkar. NASA har under trettio år masserat sina historiska data så till den milda grad att den faktiska temperaturnedgången från 1940 till 1975 inte längre kan skönjas i deras historiska grafer.

      Dessutom är IPCC senaste rapport ganska återhållsam i sina antaganden om mänsklig påverkan vilket de också få kritik för från folk som vill ha skarpare formuleringar.
      https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1LlaR/kritik-mot-klimatrapport-missar-risk-for-kaos-i-klimatsystemet

     • Även om det finns dom som är ännu mer oroliga för klimatet än IPCC så varnar iallafall IPCC för att den globala uppvärmningen blir högre än man tidigare trodde. Detta då trots att dom tydligen väger in dina siffror i sin kalkyl. Så varför skall vi tro på dig och inte på dom?

      För en lekman som mig, som liksom säkert minst 99% av resten av befolkningen inte har utbildning nog för att bedöma alla siffror och klimatsimulationer, så blir enda möjligheten att bedöma trovärdigheten hos dom påstår sig begripa detta.
      Då ser jag klimatforskare som påfallande ofta uttrycker sig ganska ödmjukt om olika möjliga tolkningar av sina data, men som närmast unisont ändå kommer fram till att mänsklig påverkan kan få ödesdigra konsekvenser. Sedan ser jag tvärsäkra amatörer, men kanske även en del forskare, på diverse bloggar med motsatt uppfattning. Flera av dom verkar dessutom ha koppling till bondfångarpartier som SD och andra, kanske mest i USA, kan misstänkas för att ha kopplingar till bil och oljeindustrin och således ha rent ekonomiska bevekelsegrunder.
      Även om jag aldrig kan vara 100% säker så känns ändå bedömningen av trovärdigheten ganska lätt.

 9. Det här med klimatet och hur människor reagerar är också en fråga om värderingar. Vi hade en jämförelsevis riktigt varm sommar 2018 och jag tillhör dem som har ett väldigt positivt minne av sommaren. Efter en sådan sommar är det lättare att ta den trista vintern med ett påfrestande mörker och andra olägenheter den för med sig bl.a. vinterkräksjukan, influensor och virus som tycks trivas bra i kylan. Men expertisen verkar inte dela mina värderingar. När sommaren var slut läste jag SVT meteorologens månadskrönika som påstod rakt ut att ingen människa kunde önska sig en sådan sommar tillbaka. Jag blev irriterad när jag läst färdigt och tyckte det var helt felaktigt att meteorologen skulle klistra på mig sina värderingar som han tydligen tyckte var dom enda rätta och sanna.

  Appropå temperaturhöjningar så har jag ingenting emot en liten temperaturhöjning här i Sverige. Det skulle enbart göra gott tycker jag.

   • Jag tillhör dem som lever mitt liv klimatvänligt utan att egentligen lägga någon möda på det. Det blir bara så enligt min egna logik. Ibland är jag i min verkstad nån mil utanför stan och gärna på kvällen. Något som förvånar mig är att jag alltid möter en stadsbuss som går till en mindre ort. Mötet sker både på dit- och hemresan. Bussen måste gå i skytteltrafik. Bussen är också alltid tom eller nästan. Där åker socialismen tänker jag då. En av erfarenheterna av min tid i Vänsterpartiet blev att de var mycket intresserade av det kommunala bussbolaget och verksamheten där.

    Jag läste artikeln på wwf du länkade till. Tyckte inte det var något ytterligare än väder som de brukar använda till att konstruera sina scenarier på. Du säger ”några grader” men jag vill minnas det handlar om någon grad, eller tiondels grader, när det talar om höjning av medeltemperaturen. Hur som helst är jag inte särskilt orolig. I min kommun skryter det politiskt styrda renhållningsverket med hur miljövänliga de är. De delar ut plastpåsar i tunga rullar som man ska lägga matavfallet i men jag får sällan något matavfall eftersom jag äter upp maten och blir något över får som regel djuren det. Potatisskal och sådant gräver jag ned så det blir mull av det. Men jag förstår inte det miljövänliga med att dela ut men massa plast. Sopbilen har lådor med sådana där rullar med plastpåsar de lägger hos folk. Det måste bil tonvis med plast. Inte nog med det. De delar ut en skrapa till diskhon. Även den av plast. Jag är utless på all plast i samhället. Det går inte att göra någonting numera utan att få plast. Även tänderna lagas med plast idag. Det är som samhället styrs av en trött socialdemokrati som inte har några andra visioner än tillväxt och internationella samarbeten.

 10. Jag har under c:a 20 år arbetat med och i Latinamerika. Pga det arbetet har jag haft anledning att titta på den medeltida globala uppvärmningen mellan c:a 800-1200 e.kr.. Min slutsats är att flertalet av högkulturerna i nuvarande Latinamerika gick under, försvagades och migrerade pga klimatförändringarna. Speciellt verkar perioderna med kraftiga förändringar av klimatet vara kritiska ,alltså kring 800 och kring 1200 e.kr. Min slutsats är att det mänskliga samhället saknar tillräcklig flexibilitet för att hantera både snabba och kraftiga förändringar. Även på global nivå skedde stora förändringar runt 800 och 1200 e.kr. Araberna, mongolerna och vikingarna började röra på sig med resultatet att världskartan för alltid ritades om i kulturellt hänseende. Grönland var faktistkt grönt på den tiden. Jorden kommer att överleva dagen klimatförändringar, insekterna också, men frågan är hur vårt samhälle klarar av några miljarder klimatflyktingar? Det verkar som om jorden påbörjade en ny global nedkylning på 70-talet. Detta gjorde att man inte uppmärksammade en annan underliggande trend som berodde på mänsklig aktivitet och ökning av växthusgaser. Efter -70 tog den underliggande trenden över och vi fick en uppvärmning som vida överstiger den medeltida globala uppvärmningen både när det gäller höjningen av temperaturen och med vilken hastighet förändringarna skedde. Det är sant att ökade temperaturer kan leda till ökad skörd i vissa delar av världen, men vad blir slutresultatet när samtidigt stormar, torka och översvämningar förstör de ökade skördarna? Jag tror att temperaturökningarna är svåra att hejda, det har gått för långt helt enkelt. Ökad flexibilitet, och investeringar för att möjliggöra en ökad flexibilitet tror jag är den enda lösningen. När bönderna i Bangla Desh började odla i korgar istället för direkt på marken krävdes de både uppfinningsrikedom och investeringar. Men investeringarna fick man tillbaka då översvämningarna inte längre förstörde skörden eftersom korgar flyter. Politiskt innebär det också att välja väg
  Väljer vi klimatförnekarnas och rasisternas väg (Trump, SD etc) så väntar oss enorma flyktingvågor med raskrig som resultat.

 11. Lite statistik gällande den medeltida globala uppvärmningen.
  Rent generellt så kollapsade de klassiska högkulturerna i Amerika runt 800-talet e.kr, tex Maya, Teotihuacan, Tiwuanako, Nazca och Wari. Dessa kulturer fortsatte att existera men på en lägre kulturell nivå och ofta efter att ha migrerat för att fly svält. Runt 1200 e.kr är nedgången definitiv. Hela perioden kännetecknas av oro, kaos, svält och krig ända tills två militärdiktaturer växer fram som förmår att organisera upp kaoset och säkra försörjningen. I norr är det aztekerna och i söder är det inkas som succesivt växer i styrka från 1200 fram till sin höjdpunkt på 1400-talet. Jämför med perioden för den medeltida globala uppvärmningen. Jämför också kurvan för den medeltida och den nuvarande globala uppvärmningen. I Europa fick vi som en direkt följd av mongolernas härjningar på 1200-talet och framåt digerdöden som tog dödade ungefär 1/3 av Europas befolkning. En bidragande orsak var befolkningsökningen under den medeltida varma perioden. Så även om jag är glad över att Arbetarklass njöt av sommarvärmen så är jag rädd att det är en värme som kan komma att kosta.
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Medieval_Warm_Period

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mesoamerican_chronology

  http://www.textilemuseum.ca/cloth_clay/ltos/timeline_andes.cfm

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Digerdöden

 12. Anders Åberg
  Du säger att det är svårt att förstå EXXONs och Fords bevekelsegrunder om Nordangård har rätt.
  Monopolkapitalister är beredda att göra tillfälliga förluster när en viktigare långsiktig fördel hägrar. Den angloamerikanska finanskapitalismen bygger på att ingen multipolaritet tillåts uppstå, ty då kan man inte utnyttja ett nära monopol på pengar.
  Det är bråttom för dom nu. Deras desperata lögner om rivalerna sjunker till en allt lägre nivå.
  Jag håller med dig om att den breda grupp av gräsrötter som du kallar populister är begränsade i sin analys. Men demokratin ska gälla även för dom som inte på heltid följer världshändelserna. Iom att offentligheten sprider imperiets fake news och går västimperiets ärenden är det tydligt att överheten själv inte håller ngn acceptabel kvalitet. Samhällsdebatten skulle om den tilläts fungera normalt lösa knutarna men då skulle globaliserarnas planer och deras karriäristiska hantlangare sopas undan i valen.
  Jag håller också med om att forskarna förutser en viss temperaturhöjning men alarmismen kring den förstärks av imperiets agenda så att dom ska skapa panik och kuppa igenom sitt världsherravälde. Torbjörn Tärnström som själv efterfrågar en sån kupp behöver också läsa Nordangårds texter så han inser att även om han föraktar populisterna för att dom inte förstår allt som han förstår betyder det inte att han vet tillräckligt.
  Till det kan läggas att muslimska brödraskapet är ytterligare ett av imperiets verktyg för att driva igenom samma världsherravälde. Det innebär inte att enskilda muslimer kan rå för det men även okunniga populister gör därför nytta som väcker intresse kring ökande inflytande för islam. MB som är ett verktyg för västs storfinans och partner med dess underrättelsetjänster är ett påtagligt hot.
  Vänsterinriktade menar väl men blir lätt infångade i imperiets garn genom att bry sig mer om bitvis okunniga politiska motståndare än om att faktiskt granska den verkliga maktens ränksmiderier.

  • Dom multinationella amerikanska oljebolagen och storföretagen inom transportsektorn har gemensamt intresse av att försvara dollarn och kontrollera oljeflödet. Dom har också mer övergripande intressen i att förhindra folklig organisering mot deras plundrande av världens resurser och deras förstörande av både miljö och klimat. Nu har dom tillsammans med andra högerkrafter runt om i världen också brutit ryggen av den internationella arbetarrörelsen och nedmonterandet av dom demokratiska och fackliga rättigheter som erövrats under hotet från kommunismen har påbörjats.

   Vilka är då den västliga ”maktens ränksmiderier”? Det verkar finnas ett helt batteri av dom. Avskaffande av nationella begränsningar för överhetens plundring, lagstadgad nyliberal högerpolitik via överstatliga organisationer, kontroll av media, krigshets mot Ryssland och inte minst skapandet av förvirring genom stigmatisering av folk av annan etnicitet, spridande av vilda konspirationsteorier och diverse andra påhitt, som alla har det gemensamma målet att förhindra folklig organisering mot den verkliga fienden. Det viktigaste i maktens förvirrarprojekt idag verkar vara lanseringen av högerpopulismen, med vidhängande klimatskepticism.

 13. Grafen som beskriver koldioxiden i atmosfären är desinformerande och hysterisk. Den borde börja vid noll på den vertikala axeln, nu beskriver den en grotesk tillväxt som inte finns i verkligheten, och dessutom syns det inte hur liten koldioxiden är relativt total atmosfär. Den faktiska förändringen i atmosfären är en tiotusendel på etthundrafemtio år. Fullständigtt felaktig grafisk representation, dessutom felaktig på flera sätt samtidigt.

  Medeltemperaturen kommer inte att stiga några grader, det är lösa hypoteser utan verklig grund.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here