Varför så tyst i Sverige om Julian Assange?

20
1589
Arne Ruth utanför sitt missionshus i Mehedeby. Bild: Knut Lindelöf, Folket i Bild Kulturfront.

Folket i Bild Kulturfront har nu publicerat en intervju med Arne Ruth, under många år kulturchef på DN, och en tid chefredaktör. Varför så tyst i Sverige om Julian Assange?

Intervjun initierades och föreslogs faktiskt av undertecknad vid telefonsamtal med Arne Ruth, och utfördes av webredaktören Knut Lindelöf. En utförlgare intervju finns i papperstidningen av FIB som snart utkommer.

Arne Ruth har tagit initiativ till ett upprop som fått bra stöd internationellt och även i Sverige. Men den svenska journalistkåren tiger. Frige Julian Assange – Upprop och öppet brev till Utrikesdepartementet

Jag återger nedan utdrag ur den betydligt längre artikeln i FIB Kulturfront.


Varför så tyst i Sverige om Julian Assange?

I. Inledningen.

Arne Ruth är påtagligt upprörd.

– I Tyskland till exempel finns en omfattande rörelse för att få Assange fri, men i Sverige intresserar man sig inte! Min gode vän Günter Wallraff kan inte förstå att det kan vara så i Sverige, Dagens Nyheter, Aftonbladet och UD avfärdar Assangefrågan med en häpnadsväckande arrogans.

– Men frågan är i högsta grad relevant, slår Arne Ruth fast. Med hjälp av Chelsea Manning och fyra stora tidningar, bland annat brittiska The Guardian, såg Julian Assange till att USA:s mycket allvarliga krigsbrott i Afghanistan och Irak kom ut till offentligheten. Det avgörande är inte – som i Sverige – om Assange är en god människa.

Nej, det är att han gjort någonting av universellt intresse, han har blottlagt USA:s krigsbrott. Det kommer att gå till historien. Men i Sverige ägnar man sig hellre åt skvaller än åt begångna krigsbrott. Det är för mig den avgörande punkten.

II.   ”Journalisterna sviker idag”

– Svenska journalister har inte gått in och kollat vad Assange har gjort. Och det har inte förts någon diskussion i Sverige om värdet av de uppgifter som Assange har fått fram…..

FN har en speciellt tillsatt rapportör om tortyr och våldsutövning, Nils Metzler, som råkar vara gift med en svenska och talar svenska. Han har, tack vare den unika svenska offentlighetsprincipen, gjort det som svenska journalister inte har gjort, gått till källorna. I sin rapport kom han fram till att Sverige har brutit mot FN-konventioner mot våld och tortyr – som man själv skrivit under.

I maj 2019 skickade Metzler ett brev till svenska UD, som besvarades i juni, men som enligt Metzlers och min uppfattning inte ger några svar på de avgörande konstitutionella frågorna, de som alltså handlar om huruvida Sverige har följt FN-konventionerna.

Föregående artikelHybris – Israel
Nästa artikelStålår – viktigt bidrag till Vänsterns historia
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

20 KOMMENTARER

 1. Utan Sveriges medverkan hade det varit svårt att fängsla Assange. Storbritannien och USA har kunnat köra raka spåret tack vare Sverige. Och nu tänker de låsa in honom på livstid om de inte lyckas plåga honom till döds innan dess.

  De solidaritetsyttringar som äger rum är tyvärr alldeles för begränsade, det har makteliten lagt märke till. De kan stöda BLM för det kostar dem ingenting, Assange är farlig för han avslöjar deras brott. Soros och och den djupa staten har gjort tummen ned, Assange kastas till lejonen.

 2. Antar att det beror på våldtäkterna han flydde ifrån. Det blev inte utrett och vi är många som aldrig kommer att ge vårt stöd till honom.

  • Målen om påstådd våldtäkt har lagts ned gång efter annan pga. brist på bevis. Först gången närmast direkt av den mycket erfarna kvinnliga chefsåklagaren Eva Finne. Det finns en hel del information om vad som skett, och stöd saknas för att våldtäkt ägt rum.

  • @Gerd Holmgren 18 juni, 2020 At 17:11
   Antar att det beror på våldtäkterna han flydde ifrån. Det blev inte utrett och vi är många som aldrig kommer att ge vårt stöd till honom.

   Som du skriver bevisar att du är inte påläst. Dessutom har du noll, zero, kunskaper inom juridik!
   1. Våldtäkterna??
   ”Hon (överåklagaren Marianne Ny, min anm.) poängterar att det inte är fastslaget om Assange är skyldig till våldtäkt eller inte.”
   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/aklagaren-vill-hava-haktningen-mot-julian-assange
   ”Utredningen gäller en misstänkt våldtäkt i augusti 2010.”
   https://www.aklagare.se/nyheter-press/for-media/assangearendet/
   2. Oskuldspresumtionen, enligt EU konventionen om mänskliga rättigheterna. Assange, precis som alla brottsmisstänkta ska betraktas som oskyldiga tills dom fallit.
   3. Det var inte Assange fel för en undermålig förundersökning:”
   ”Åklagaren har missat flera chanser att förhöra Assange
   Först efter kritik i hovrätten agerade åklagaren och bad om att förhöra Assange i London, men fortfarande har inte något förhör kommit till stånd. I dag klockan 14 håller åklagaren en presskonferens om utredningen.
   …/– Han har inte, mig veterligen, försökt att hålla sig undan. Han har hela tiden varit beredd att inställa sig till förhör, bara det som sagt fungerar även med hans almanacka, säger Björn Hurtig.
   …/– Jag tycker banne mig att hon haft en skyldighet att åka över och prata med honom. Håll ditt första förhör nu så vi kan komma vidare i utredningen, säger han.
   …/Det kom till slut en reaktion på Marianne Nys vägran att hålla förhör i London – från andra delar av det svenska rättsväsendet. I november 2014 prövar hovrätten häktningen av Julian Assange. De låter häktningen kvarstå men ger samtidigt åklagaren hård kritik för att inte göra tillräckligt för att föra utredningen framåt. Marianne Ny har inte försökt hitta andra sätt att hålla förhör och det stämmer enligt hovrätten inte överens med åklagarens ”skyldighet att, i alla berördas intresse, driva förundersökningen framåt.”
   …/Misslyckas med begäran
   Trots att åklagaren begärde ett förhör med Assange på ambassaden så blev det aldrig av. Åklagaren misslyckas att i tid skicka en korrekt begäran om rättshjälp till Ecuador.

   https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/aklagaren-har-missat-flera-chanser-att-forhora-assange
   ”SVT Nyheter rapporterade i september i år att sju nya vittnesförhör har hållits under sommaren, varav två vittnen inte hörts tidigare. Ett av de nya vittnena har hörts i Danmark, uppger Persson.
   – Min bedömning är att samtliga utredningsåtgärder har vidtagits, men stödbevisningen är inte tillräcklig.
   Direkt efter att Assange greps av brittisk polis, begärde USA att få honom utlämnad eftersom han misstänks för bland annat spioneri.
   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-besked-om-forundersokningen-mot-assange-i-dag
   4. Vilka är dessa VI som du pratar om??

 3. I Sverige skäms man väl för ha låtit sig luras till att medverka till en falsk anklgelse för våldtäkt där en kvinna aktivt spelade med i sängen som har någon ställning i svenska kyrkan (och väl likväl kallar sig kristen).
  Fy skam på lång stång…

  • Trots det så är vi många som inser att så lätt blir en inte fri från en våldtäkt. Att ha sex med en som sover är våldtäkt.

  • Anser du att en person som misstänkts för sexualförbrytelse, men frikänts 2-3 gånger, ska straffas för att ha påtalat krigsförbrytlser och utsättas för mångårig psykologisk tortyr, som FN:s expert professor Nilz Melzer uppger?

   Här en närmare analys The Indicter, Professor Marcello Ferrada de Noli: New Analysis of Swedish Police Report Confirms Julian Assange’s Version in Sweden’s case.

   En FN-panel fastslog i feb 2016 att Assange var ”godtyckligt frihetsberövad i strid mot internationell rätt.”

   Fallet Assange har väckt internationell uppmärksamhet. En erfaren åklagare – Eva Finné – lade ned ärendet redan aug 2010. Rolf Hillegren, f d kammaråklagare, menar att det handlar om en rättsskandal som vanärar vårt land.
   ———————————————————————————————————-

   Utdrag ur en artikel 2017

   ”Mindre än 24 timmar senare tog Stockholms chefsåklagare, Eva Finné, över undersökningen. Hon avbröt omedelbart arresteringsordern och sade: ”Jag tror inte att det finns någon anledning att misstänka att han har begått våldtäkt.” Fyra dagar senare avfärdade hon våldtäktsundersökningen helt och hållet och sade: ”Det finns ingen misstanke om något som helst brott.” In kommer nu Claes Borgström, en mycket omtvistad person i Socialdemokratiska partiet som senare kom att bli kandidat i Sveriges förestående val. Inom några dagar efter att åklagaren avfärdat målet avslöjade advokat Borgström till medierna att han företrädde de två kvinnorna och hade sökt en annan åklagare i Göteborg. Detta var Marianne Ny, som Borgström kände väl, personligen och politiskt. Den 30 augusti infann sig Assange frivilligt på en polisstation i Stockholm och svarade på de frågor som ställdes till honom. I hans uppfattning var detta slutet på frågan. Två dagar senare meddelade Marianne Ny att hon ämnade återuppta fallet.
   Justitia 1 90px-Statue_of_Themis
   Vid en presskonferens blev Borgström tillfrågad av en svensk reporter som undrade varför ärendet återupptagits när det redan hade blivit nedlagt. Reportern citerade en av kvinnorna som sagt att hon inte hade blivit våldtagen. Han svarade: ”Åh, men hon är inte en advokat.”

   Samma dag som Marianne Ny tog upp fallet på nytt yttrade sig chefen för Sveriges militära underrättelsetjänst – som förkortas som MUST – och fördömde offentligt WikiLeaks i en artikel med titeln ”WikiLeaks [är] ett hot mot våra soldater [under USA:s kommando i Afghanistan]”. Både den svenska statsministern och utrikesministern angrep Assange, som inte hade anklagats för något brott. Assange varnade för att den svenska underrättelsetjänsten, SÄPO, hade fått veta av sina amerikanska motsvarigheter att USA-Sveriges underrättelsearrangemang skulle ”avbrytas” om Sverige skyddade honom. I fem veckor väntade Assange i Sverige på att den förnyade ”våldtäktsundersökningen” skulle inledas. The Guardian var färdig att publicera Irak ”War Logs”, baserade på WikiLeaks avslöjanden, som Assange skulle överse i London. Till sist fick han tillstånd att lämna Sverige. Så snart han hade lämnat landet, utfärdade Marianne Ny en europeisk arresteringsorder och en interpol ”röd alert” som vanligtvis används för terrorister och farliga brottslingar. Assange infann sig på en polisstation i London, blev vederbörligen arresterad och tillbringade tio dagar i Wandsworth fängelset, i isoleringscell. Blev fri efter borgen på 340 000 pund (över 3 miljoner kronor). blev han elektroniskt märkt, var skyldig att rapportera till polisen dagligen och placerades under virtuell husarrest medan hans ärende började sin långa resa mot Högsta domstolen.

   Han hade fortfarande inte anklagats för något brott. Hans advokater upprepade hans erbjudande att bli förhörd i London, via video eller personligen, och han påpekade att Marianne Ny hade givit honom tillåtelse att lämna Sverige. De föreslog en särskild anläggning vid Scotland Yard som vanligen används av svenska och andra europeiska myndigheter för detta ändamål. Hon vägrade. Under de följande sju åren, medan Sverige har förhört fyrtiofem personer i Storbritannien i samband med polisutredningar, vägrade Marianne Ny att förhöra Assange för att på så sätt föra fallet framåt.” fånga Assange – Vad hände egentligen?

  • @Gerd Holmgren 18 juni, 2020 At 20:13
   Jag har fullt förtroende för henne och hennes polisanmälan

   Tyvärr, din åsikt räcker det inte för att få en person dömd.

 4. Nej det anser jag inte. Inte heller, som tyvärr är alltför vanligt, att våldtäktsmän får gå fria.

  • Det begås mellan 15-20 våldtäkter varje dag i Sverige numera! Tyvärr släpper åklagarna ut riktiga våldtäktsmän som de i gruppvåldtäkten i Rinkeby utan något egentligt straff! Assange däremot ska jagas trots att det inte finns ett uns av bevis mot honom och det beror på att USA är ute efter honom! Att tro något annat är bara naivt…

  • @Gerd Holmgren 18 juni, 2020 At 21:43
   Nej det anser jag inte. Inte heller, som tyvärr är alltför vanligt, att våldtäktsmän får gå fria.

   Du tar pris med din ignorans:
   ”Nu i veckan kom en analys gjord av Brottsförebyggande rådet, som visar att både antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat med 75 procent sedan samtyckeslagen infördes juli 2018. Detta visar svart på vitt att samtyckeslagen fungerar. Fler vågar anmäla, och fler blir dömda. Det är helt avgörande för att komma i bukt med det sexuella våldet och övergreppen som tillåtits pågå i vårt annars så moderna och relativt jämlika land.”
   https://www.folkbladet.nu/2020-06-18/samtyckeslagen-blev-en-succe-kritikerna-bor-skammas

   ”– Det som tidigare var sexuellt ofredande blir i större utsträckning våldtäkt, så där ser man att det blir fler fällande domar för våldtäkt. Men bevisningen som krävs för fällande dom i våldtäktsfall har inte förändrats. Så det är svårt att säga vad lagen gett för resultat efter bara ett år”, säger My Hedström.
   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-samtyckeslagen-fler-fallande-domar-for-valdtakt

 5. Våldtäktsmän från mellanöstern släpps ut på våra gator och torg, trots att de borde spärras in i väntan på deportation till hemlandet. Assange är ett undantag. Han är vit och kan förföljas till världens ände för beskyllningar som inte kan verifieras. Så står det till i mångkulturella Sverige.

  • Mélon
   Vad har du för belägg för att brottslingar behandlas olika beroende på etnicitet?
   Tror du att Assange hade släppts om han hade varit från Mellanöstern?

   Det känns som om du missbedömer det mesta i den här kommentaren.

 6. Jag tror att det finns flera möjliga anledningar till varför det är så tyst i Sverige om Assange.
  1. Människor läser fortfarande fulmedia och låter sig förvillas och hjärntvättas av den.
  2. Svenskarna är ett fegt ryggradslöst folk som inte har karaktär nog att göra det som är rätt.
  3. Svenskarna har inte ett positivt konstruktivt sinnelag. De har dåligt självförtroende.
  4. Svenskarnas ödmjukhet är överdriven så att de blir lydiga och flexibla likt hundar.

  P.g.a. ovanstående lockar inte demonstrationer för Assange massorna i Sverige, tror jag.

  Förslag på lösning: I Sverige behöver vi en fråga som 90% av folket tilltalas av och som INTE upplevs som kontroversiell, ex. att demonstrera för världsfred och mot krigsförbrytelser. Däri kan frågan om Assange tas upp som en liten del, av någon av talarna, då med huvudfokus på FN:s tortyrutredning, en källa som är mer trovärdig för svenskarna än fulmedia. ALLA skall vara välkomna så länge de inte stör demonstrationen eller talarna. Polis skall direkt ha mandat att gripa ofredliga störande element och transportera bort dem.

  Talen bör förhandsgranskas så att de blir allmänt hållna och enbart innehåller evident sanning med hänvisningar, men inte propaganda. Olika politiska åsikter för vad som minskar krigsförbrytelser och skapar världsfred kan föras av partier och organisationer avsides efter talen har avslutats.

 7. Intressant artikel av Nils Funcke om stöde på en halv miljard till medierna:
  Med pengar följer makt och möjlighet att styra flödet till de eller det man finner önskvärt. De selektivt utvalda mottagarna ges en särställning och hamnar i en beroendeställning.
  Penningen och paragrafen. Det är de maktmedel stater alltid har använt antingen för att släppa loss den fria åsiktsbildningen eller för att begränsa och ytterst avskaffa den. Steget från en fri till en begränsad åsiktsfrihet i Sverige är kortare än många tror. Tillsynes oskyldiga småjusteringar av bidragssystem och regelverken som många tycker vi kan leva med idag. Men de gör steget än kortare den dag staten utsätts för press utifrån eller när maktförhållandena riskerar att förskjutas av inhemska krafter.

  Frågan är om det kommande regelverket vid fördelning av kulturminister Amanda Linds 500 miljoner kommer att utformas för att stödja eller för att stödja och styra?
  Det traditionella selektiva presstödet förenligheten med grundprinciperna i tryckfrihetsförordningen kan starkt ifrågasättas.
  Regeringen har med införandet av det nya mediestödet valt väg mot ökad styrning av den periodiska pressen. Den statliga etikkontrollen ska enligt regeringens intensioner omfatta även det traditionella presstödet på 600 miljoner.
  Sammantaget har vi fått och riskerar att få en alltmer omfattande statlig kontroll och styrning i kombination med att yttrandefrihetsgrundlagarna tappas på sin styrka.
  https://www.dagensjuridik.se/kronikor/graddfil-till-medier-som-ar-anslutna-till-det-sjalvreglerande-etiska-systemet/

  • Media-elitens första statsmakt, vilka hetsar till krig, vilka jagar och torterar visselblåsare, sedan svartmålar dem och därefter mörkar dem, samt drevar mot Juholt som inte vill begå krigsförbrytelse mot Libyen, samt knackar på hemma hos svensk granskare av media och byråkrati oinbjudna, samt brunsmetar osakligt med tragikomiska osanna kontrollord, samt febrilt letar ”rasister” i Sverige men aldrig i Israel, samt klipper och klistrar ihop reportage precis som de vill, vill alltså vara ”självreglerande” … PÅ FULLT ALLVAR… eller är det satir?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here