Varför vägrar Tyskland att lämna ut nödvändiga handlingar om Navalny till Ryssland, men ger dem till Nato?

48
3456
Navalny. Licens shutterstock_1651844506 (1)

Denna artikel baseras på två rapporter som jag översatt och kortat något utan att resultatet påverkats.

Först vill jag påpeka att Navalny har stöd av 3 % av befolkningen i Ryssland enligt sex opinionsundersökningar 2017-2020, dvs. mindre än Mp och L i Sverige. här.

Vidare har rapporter kommit att Sverige och Frankrike ”bekräftar” att här. Men man måste vara medveten om att medel kan ha tillsatts i blodprov från någon sedan Navalny anlände till Tyskland.

Enligt uppgifter från Navalnys dotter missbrukar Navalny kokain. här.

Ryska Posten skrev igår i nr 32 ”Rysk läkare utesluter förgiftning. De ryska läkarna på akutsjukhus nr 1 i Omsk som räddade livet på den ryske oppositionsaktivisten Aleksej Navalnyj hittade inga tecken på förgiftningen med ”Novitjok” som den tyska regeringen påstår har orsakat hans tillstånd.
”Det är utan tvekan inte Novitjok, det är i själva verket inte fråga om någon organofosfatförening alls eller någon förgiftning överhuvudtaget”, sa Omsk-regionens främsta toxikolog Aleksandr Sabajev den 8 september.

”Åtta patientfallskonferenser hölls [om Navalny], 60 biokemiska analyser gjorda, flera kardiogram, kontinuerlig övervakning av hans organismers system med bra utrustning, instrumentella och radiologiska diagnostiska metoder … [vilket] utesluter sådana skäl till ett kritiskt tillstånd.”
”Toxikologi var högst upp på listan, det var det första testet, och efter åtta timmar kom svaret tillbaka att det inte fanns några toxiska ämnen”, sa han.
Sabajev påpekade också att Navalnyj inte fick det speciella hemodiafiltreringsförfarande som behövts för att rädda sitt liv om han hade förgiftats med ”Novitjok”, eftersom det inte fanns några bevis för att det krävdes.


Tyskland vägrar att dela sin information om den ryska oppositionspolitikern Alexey Navalny med Moskva och hävdar att det är statshemlighet, sade Alexander Shulgin, Rysslands sändebud till OPCW, Organisationen för förbud mot kemiska vapen i fredags.

”Våra tyska kollegor vägrar att dela material med oss bilateralt och hävdar att det är en statlig hemlighet. Men om de tar allt detta till OPCW kommer de kanske att komma ihåg sina skyldigheter som part i kemiska vapenkonventionen ” sa Shulgin på Channel Pervy.

Det finns tillräckligt med bevis för OPCW för att inleda en utredning om den påstådda förgiftningen av Alexey Navalny och Tyskland arbetar i den riktningen sade den tyska regeringens talesman Steffen Seibert i fredags. ”

Det finns alla förutsättningar för att OPCW ska inleda en utredning. Den tyska regeringen har vidtagit åtgärder för att tillhandahålla bevisen, men detta är ännu inte fullständigt,” sade Seibert och tillade att han inte kan avslöja mer information pga. sekretess. Det tyska försvarsdepartementet sa att det har överlämnat laboratorieresultat som indikerar Navalnys nervförgiftning till utrikesministeriet, som i sin tur borde vidarebefordra dem till OPCW.

Den ryska permanenta representanten vid OPCW sa att inget hittills har överlämnats och tillade att Ryssland kommer att fortsätta att insistera på att klargöra alla detaljer i ärendet, som man inte fått kännedom om från Tyskland. Den tyska regeringen uppger att spår av ett medel från Novichok-gruppen upptäcktes i Navalnys kropp.

Moskva sa att ryska läkare inte hittade några giftiga ämnen hos Navalny innan han transporterades till Tyskland och att Berlin inte har lämnat några bevis som stöder dess påståenden. Ryssland har bett om information om Navalnys tillstånd och skickade en begäran om information till Berlin den 27 augusti, men fick inget svar.

Kreml uppger att Ryssland behöver tillgång till informationen innan man kan inleda en utredning. Ryssland har också sagt att de inte har producerat några ämnen i Novichok-gruppen sedan OPCW verifierade förstörelsen av sina kemiska vapenlager i början av 1990-talet.

Tyskland medgav under tiden att dess underrättelsetjänst har haft tillgång till Novichok sedan åtminstone 1990-talet. Den ryska kemisten Leonid Rink, som deltog i Novichok-experiment i Sovjetunionen, sa att Navalnys symtom inte alls liknade dem av en Novichok-förgiftning. Navalny har sedan delvis återhämtat sig och väcktes från sin medicinskt inducerade koma tidigare i veckan, enligt tyska medierapporter.

Enligt en annan rapport Vid mötet i FN:s säkerhesråd i torsdags sa sa det ryska FN-sändebudet Vassily Nebenzia att ”Idag ser vi ett nytt försök till ett scenario som inte är något nytt. Vi har sett det tidigare. ””Det testades i Skripals-fallet, där vi fortfarande väntar svar på våra frågor.

Han tillade ”När det gäller Alexey Navalnys fall var allt vi sa kristallklart.””Vi vill verkligen veta vad som hände, men även en förstaårsstudent i juridik vet att alla utredningar bör föregås av bevis och fakta.

Ryssland fick veta att Berlin inte kommer att tillhandahålla information som de påstår sig ha eftersom ”det kan göra det möjligt för Ryssland att lära sig hur mycket Bundeswehr (militärlaboratoriet) vet om kemiska ämnen.”

Då hörde vi att resultaten hemlighetsstämplats. Samtidigt delade Merkels regering sina resultat med USA och andra väststater. Ingen legitim domstol accepterar anklagelser utan bevis. Ambassadör Nebenzia betonade att Berlins underlåtenhet att förse Ryssland med information om Navalnys tillstånd ”strider mot rättsstatsprincipen”.

”Om man kräver förklaringar, lägg fakta på bordet så jämför vi anteckningar.””Varför ska man lita på anklagelser som inte stöds av bevis, vilket behövs för att våra relevanta myndigheter att utföra sin egen utredning.

I artikel VII i konventionen om kemiska vapen (Chemical Weapons Convention) anges följande:” Varje konventionsstat ska samarbeta med andra konventionsstater och ge lämplig form av juridisk assistans. ”Om Tyskland och dess västerländska partner har åtagit sig att upprätthålla CWC, varför bryter de mot ovanstående bestämmelse?

På grund av Tysklands stenhårda attityd (stonewall) är det inte möjligt för Ryssland att genomföra alla nödvändiga procedurer för att inleda en utredning, förklarade Nebenzia. Felet ligger i Berlin, inte Moskva. Om det inte korrigeras i överensstämmelse med CWC och övergripande rättsstatsprincip, antyder Navalny-incidenten att fult spel pågår sade Nebenzia och tillade:“Cui bono”? (Vem tjänar på det)?

Föregående artikelOktoberförlaget: Boksläpp av ”Reform eller revolution” den 13 september kl 13. Välkommen!
Nästa artikelKom till manifestation för Julian Assange den 15 september kl 16-17 på Mynttorget med många talare
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

48 KOMMENTARER

  • Därför att

   1) de motsägs av de ryska analyserna på Navalny innan
   2) Tyskland vägrar lämna ut uppgifterna till Ryssland så att Ryssland inte kan göra en utredning
   3) de erinrar så väl om ”Skripal-historien” som ändat i att det ej finns bevis för att Ryssland förgiftat med Novichock. (Se tidigare artiklar här).
   4) detta passar perfekt in i USA:s och Natos intressen att stoppa Nord Stream 2 och försvaga Rysslands position generellt och nu med avseende på Belarus.

   • Gällande 1):
    Jag kommenterade tidigare att jag tvivlade på att ett lokalt sjukhus i Omsk har tillräckligt bra utrustning, referensmaterial och kvalificerade analytiker för att hitta en novichok-variant.

    Så här säger Mirzayanov:

    ”At the hospital in Omsk, they were most likely not able to do the necessary analysis. Most likely, they simply do not have the equipment and the qualified personnel necessary. It is very expensive equipment — a mass spectrometer alone costs hundreds of thousands of dollars. And the computers must have known versions of Novichok in their databases.”

    (d vs ungefär det som jag sa)

    https://www.rferl.org/a/russia-navalny-novichok-inventor-mirzayanov-interview/30821316.html

    Mirzayanov pekar också på att den variant som användes på Navalny är i fast fas, vilket betyder att den inte förflyktigas. Den är därför ofarlig för ”operatören”.

    • Navalny´s prover har skickats till flera lab, bland annat privata.

     ”And a Russian institute equipped with an American mass spectrometer with a database of 240,000 substance references analyzed these fluids and found absolutely nothing. The various laboratories that have analyzed Navalny’s body fluids are all unanimous on the absence of poison.”
     http://www.donbass-insider.com/2020/09/07/navalny-poisoning-with-novichok-mr-2-defies-the-laws-of-chemistry/

     Google översättning från ryska:
     ”De biologiska vätskorna i Alexei Navalny undersöktes på en US-tillverkad masspektrometer; inga kolinesterashämmande läkemedel hittades, avdelningschefen för behandling av akut förgiftning och somato-psykiatriska störningar i N.V. N.V. Sklifosofsky Mikhail Potskhveriya.

     ”I laboratoriet för N.V. Sklifosofsky Research Institute of Emergency Medicine undersöktes de biologiska vätskorna hos patienten Alexey Navalnys . Studien utfördes på en masspektrometer från företaget … (USA), som innehåller 240 tusen standarduppsättningar av ämnen motsvarande den elektroniska databasen från US National Institute of Standardization. Studier av vätskor har inte hittat organiska fosforföreningar eller läkemedel som hämmar kolinesteras, säger han.

     Potskhveriya tillade också att inga andra spår av okända ämnen som inte ingår i ”utrustningen” hittades.

     Den ryska forskaren Leonid Rink, som var direkt involverad i utvecklingen av Novichok, sa till RIA Novosti att Navalnys symptom skilde sig helt från förgiftning med detta ämne. Enligt hans åsikt är försök att länka ”förgiftningen” av Navalny med ”Novichok” absolut politiskt nonsens, och Ryssland kommer inte att få prov som kan bekräfta ”förgiftningen”.
     https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576680593.html

    • Novichok verkar vara så svårupptäckt att det bara kan hittas på mystiska labb i Natos tjänst! Sanningen är nog den att det inte finns något Novichok varken på Navalny eller Skripals och att allt bara är löjlig USA-propaganda för att nå sina utrikespolitiska mål och syften! Där har vi sanningen och denna Novichok-cirkus! Så nu är den alltså ”ofarlig” för operatören också? Det är nog så att Novichok är helt ofarligt för ”offren” också hahahaha….

    • @Mats Larsson 15 september, 2020 At 15:30
     ”Mirzayanov pekar också på att den variant som användes på Navalny är i fast fas, vilket betyder att den inte förflyktigas. Den är därför ofarlig för “operatören””.

     Hur kunde Mirzayanov veta i vilken form var Novitjok som använts??
     Kristallkula?? Ml6 har rådgjort med honom? Eller kanske den ljusskygge Maria Pewtschihar kontaktat honom??

    • Highly-Most Likely Mirzayanov själv var med på flygresan.
     Most likely Mirzayanov var det Mirzayanov som såg till att nitjåkk i flytande form användes
     Most likely Mirzayanov befinner sig i Lönndom
     Most likely Mazarov kände till den mystiska kvinna som var på flygplanet
     Highly-Most Likely Mirzayanov existerar inte ens
     Highly-Most Likely är det ingen kista vid hans gravplats
     Highly-Most Likely Gud förgiftade Navalny

 1. https://russian.rt.com/world/news/783298-lavrov-zapad-navalnyi
  Rysslands västerländska partner har i situationen med Alexei Navalny gått igenom ”all anständighet” och förnuftets ram. Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov sa detta i en intervju med RTVI.
  I själva verket uppmanas vi nu att erkänna. Vi får höra: ”Tror du inte de tyska specialisterna i Bundeswehr? Hur kan det vara såhär? Deras resultat bekräftas av fransmännen och svenskarna. Tror du inte på oss”? Ministern betonade att Ryssland ännu saknar juridiska skäl att inleda ett brottmål om händelsen med Navalny.
  ”Vi följer våra egna lagar, och enligt dessa lagar saknas det tillräcklig information för att inleda ett brottmål. Vissa förfaranden måste följas. Och den förundersökningskontroll som genomförs nu och som började omedelbart efter denna händelse ägnades åt att dessa förfaranden följdes, under vilka alla omständigheterna i ärendet beaktades, tillade utrikesministern.
  Enligt honom är alla ”besatta av brottmålen. Om vi ​​inledde ett brottmål, men vi inte har några rättsliga grunder för detta ännu. Därför begärde den 27 augusti allmänna åklagarmyndigheten juridisk hjälp från den tyska sidan”, betonade han. Ett fragment av ministerintervjun publiceras på det ryska utrikesministeriets webbplats.
  Tidigare noterade Lavrov att Ryssland har samlat många frågor till Berlin på grund av den olämpliga inställningen till de begäranden som skickades till FRG-myndigheterna om situationen kring Navalny.

 2. http://johnhelmer.net/germans-now-claim-god-poisoned-navalny-thats-the-god-out-of-the-machine/

  John Helmer, alltid på alerten, har två nya artiklar ute. Detta nåvitjåkk är inte vilket som helst, tyskarna har fastställt att det rör sig om en ny variant, supertjåkk. Återstår att förklara varför det inte heller dödar fastän reguljärt tjåkk borde ha tagit kål på samtliga passagerare på flyget till Moskva.

  Eftersom alltför mycket tid har förflutit för att kunna förklara att spår skulle finnas i Navalnyjs blod har en mystisk flaska introducerats. Spåret av tjåkket finns på flaskan som den rapporterade försvunna damen samt Navalnyjs fru haft hand om. Intressant i sammanhanget är att den försvunna följeslagarinnan fanns med på flyget från Omsk till Berlin men hon undvek flyget till Moskva på vilket Navalnyj insjuknade och som nödlandade i Omsk. Hon tog alltså en märklig omväg men anslöt sig sedan.

  Merkel verkar ha gått ner sig i dyn. Denna gång kan det bli svårt att snacka sig loss, ”merkeln” som tyskarna säger. Ryssarna har gett sig tusan på att få svar, eftersom de denna gång har ett starkt utgångsläge med originalprover och detaljerad bild av Navalnyjs mat och dryck. Endast en elefantkran kan fiska upp Merkel. Har Sverige en sådan ? Sällan.

 3. Stephen Lendman sammanfattar uttalanden av olika politiker och talespersoner:
  ”The Great Novichok Poisoning Hoax 2.0”
  EU foreign policy chief Josep Borrell said the bloc is considering “restrictive measures” against Russia.
  At the same time, his spokesman said as long as there’s uncertainty over who may be responsible for Navalny’s condition, discussing punitive measures is premature.
  Without verifiable evidence beyond a reasonable doubt that does not exist, blaming Russia for what happened has no credibility.

  EU officials in Berlin and Brussels admitted that numerous nations in Europe and elsewhere have access to novichok and other deadly toxins.

  Despite nothing connecting Russia to Navalny’s condition, Pompeo blamed the Kremlin, saying the following:
  “I think people all around the world will see this kind of activity for what it is (sic),” adding:
  “And when they see the effort to poison a dissident, they recognize that there is a substantial chance that this actually came from Russia (sic).”
  He declined to say how the Trump regime will respond.
  DJT stressed that “(w)e haven’t had any proof yet but I will take a look.”

  Russia’s Foreign Ministry slammed what it called “unfounded accusations and ultimatums,” accusing Berlin of using Navalny’s condition “as a pretext to discredit our country” unjustifiably.
  In its latest edition, Germany’s DW news said “Berlin’s Justice Ministry on Friday approved a request from Moscow for legal assistance in the investigation of the suspected poisoning of opposition leader Alexei Navalny,” adding:
  “Germany has tasked state prosecutors with working with Russian authorities.”
  No evidence to open a criminal case exists.

  UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet lost credibility by supporting US-led Western war on Venezuela’s social democracy.
  Earlier she defied reality by falsely accusing President Nicolas Maduro of “profoundly erod(ing)” the rule of law, including “human rights violations…abuses and crimes (sic).”
  She’s at it again, saying through her spokesman without evidence the following on Navalny:
  “There was a very serious crime committed on Russian soil (sic).”
  “There appears to to be no doubt this exotic and highly deadly substance — novichok — was used (sic).”
  “(I)t’s incumbent on the Russian authorities to investigate a crime of this severity that took place on their own territory (sic).”

  No evidence of a crime against Navalny exists.

  As long as German authorities refuse to provide Russia with evidence of a crime it claims was committed against Navalny, the accusation is baseless.
  No legitimate tribunal would pronounce guilt in a criminal case without proof beyond a reasonable doubt.

  https://www.globalresearch.ca/great-novichok-poisoning-hoax-2-0/5723681

  De flesta personer som uttalat sig visar hur obildade dom är, ignoranter hela bunten!!

  • Alla normalbegåvade inser ju alla orimligheter i fallet Navalny precis som i fallet Skripal! Det hela blir så dumt till slut med krystade påhitt och nya finter från propagandamakarna att många tänker att ingen normalt funtad kan hitta på alla tokigheter så då måste det ju vara sant! Så galen kan världen inte vara tänker man och bläddrar vidare till nästa ”nyhet”.

   • Tyvärr tror jag att de flesta normal- och överbegåvade i konventionella intelligenstext sväljer etablissemangets rapporter- Om jag ändå hade fel!

    • Eftersom sjukhuset i Omsk inte hittade några tecken på förgiftning, och inte heller det (gissningsvis) OPCW-ackrediterade laboratoriet i Moskva, så kan man utesluta möjigheten att han förgiftades av agenter från väst.

     Enda möjligheten är alltså att han helt enkelt blev akut sjuk. (Har Omsk offentliggjort vilken sjukdom det rörde sig om?)

     Ingen främmande makt har rimligen kunnat förutsäga att Navalny skulle bli akut sjuk, vilket betyder att det tyska upplägget, men transport till Tyskland, dopning av han blodprov med Novichok, blodprovet skickat till tre olika laboratorier, etc. måste skett mycket improviserat.

     • Varför vägrar Tyskland?

      Hur veta om blodprovet kommer från Navalny? Borde kunna bedömas vid jämförelse mellan blodprovnen avseende blodgrupper, andra labvärden etc.

     • @Mats Larsson 16 september, 2020 At 09:09

      ”Eftersom sjukhuset i Omsk inte hittade några tecken på förgiftning, och inte heller det (gissningsvis) OPCW-ackrediterade laboratoriet i Moskva, så kan man utesluta möjigheten att han förgiftades av agenter från väst.”
      Ha, ha… Efter genomgång av bilder från flygplatsens restaurang och även av resultaten av dom omfattande prover, framgår mycket tydligt att det INTE var ryska agenter!!
      Du menar säkert att Navalny inte kunde förgiftas avryska agenter.

      ”Enda möjligheten är alltså att han helt enkelt blev akut sjuk. (Har Omsk offentliggjort vilken sjukdom det rörde sig om?)”
      Det är pinsamt att du försöker vilseleda bloggläsarna utan att vara insatt i ämnet. Läs tidningarna om du är intresserad!!

      ”Ingen främmande makt har rimligen kunnat förutsäga att Navalny skulle bli akut sjuk, vilket betyder att det tyska upplägget, men transport till Tyskland, dopning av han blodprov med Novichok, blodprovet skickat till tre olika laboratorier, etc. måste skett mycket improviserat.”

      Mycket improviserat?? När Navalny flögs till Berlin utan det minsta problem??
      Du glömmer bort den mystiska vattenflaska som dök upp i Berlin, inlämnad av lika mystiska Londonbosatta Maria Pewtschich, som vägrade frågor från ryska polisen

      Det är uppenbart varför vattenflaska inte lämnats till sjukhuset i Omsk.

      Du missar? att den ryska maffia i London (Navalnys boss) är anslutna till Integrity Initiative

 4. Den ryska oppositionisten Alexei Navalny meddelade sin önskan att efter sin återhämtning återvända till Ryssland och fortsätta sina tidigare aktiviteter.
  Enligt tidningen The New York Times berättade den ryska oppositionisten för den tyska åklagaren om detta. ”Han har inga planer på att emigrera till Tyskland. Han vill återvända hem till Ryssland och fortsätta sitt uppdrag, säger källan. Enligt honom är politiker ”helt medveten om hans tillstånd, vad som hände och var han är.”
  Press-sekreteraren för den ryska presidenten Dmitry Peskov kommenterade Alexei Navalnys planer att återvända till sitt hemland efter att ha återhämtat sig i Tyskland.
  ”Alla medborgare i Ryska federationen har frihet att lämna Ryssland och återvända till Ryssland,” sade en talesman för Kreml. Alla medborgare har frihet att lämna landet och återvända, säger en talesman för Kreml. ”Om en medborgare i Ryssland förbättrar sin hälsa, kommer alla att vara glada över det”, sa han. Navalny själv publicerade under tiden det första inlägget efter sjukhusvistelse på sociala nätverk.

  • Det verkar som om Navalnyjs självdiagnos ligger i linje med Omsk-läkarnas, annars skulle han knappast vara på väg hem för att serveras nytt té med kraftigare tjåkk. Vi får hoppas att han kommer hem snarast möjligt, nämligen Yulia Skripal sade även hon att hon ville resa hem till Ryssland fortast, men britterna har ännu inte släppt henne fri.

   Dagens bästa fejk-nyhet är en bild på Putin som hämtar två koppar té, till Lukasjenko och sig själv. Undermeningen är att Lukasjenko skall passa sig, annars spetsas téet med tjåkk. Bara att bilden är fejkad. Originalet är Putin som hämtar kaffe till Oliver Stone och sig själv.

   • Varför har Navalny bråttom hem? Frågan är om Navalny inte bär med sig något farligt virus – d v s agerar som en så kallad ”carrier” av ett farligt virus som ska spridas till Ryska folket. Ryssland ska inte tillåta honom återvända. Låt Merkel och Linde gulla med förskingraren.

    • Navalnys problem är att han är mycket säkrare i Ryssland än om han skulle springa lös inom EU där han sannolikt har ”vänner” som kan komma åt honom! Kanske dessa ”vänner” tycker att han skulle vara bättre som död ”martyr” och skicka en kula i panna på honom och skylla på Putin! Inte konstigt att han vill tillbaka till Ryssland där han kan fortsätta att plocka pengar som låtsasopposition och få rubriker för sina utspel och påhitt! Här i väst skulle han dessutom kunna hamna i fängelse om han skulle fortsätta med sin kriminella bana och Tyskland torde vara ett extremt dåligt val för en nynazist! Frågan är vad de tyska myndigheterna med sin strama attityd mot nynazister skulle göra om en figur som Navalny sprang omkring och propagerade för nazism?

     • Riktigt.
      Navalny är farligare död än levande för den ryska staten, någonting som Navalny själv förstår.
      Om han stannar i väst riskerar han att dödas i en s.k false-flagg allt i syfte att ondgöra Ryssland och deras president.

 5. Ryssarna har ju alla möjligheter att avslöja tyskarnas bluff. Ryssarna har ju Navalnys blodprov innan det kontaminerades med novichok (om detta skedde genom att tyskarna förgiftade Navalny med novichok, eller bara ”spikade” de blodprov som skickades till tre olika laboratorier vet vi inte).

  Det enda ryssarna behöver göra är att visa kromatogrammen för Navalnys prov och jämföra dessa med kromatogrammen för de sju olika novichok-varianter som finns, och som ett OPCW-laboratorium
  ska kunna syntetisera. I Navalnys prov kommer man då se att det är identiskt med det negativa kontrollprov man också kör.

  Om dessa kromatogram offentliggörs så avslöjas tyskarnas bluff direkt. Jag har här antagit att ryssarna kör sitt instrument i moden selected reaction monitoring, vilket inte är en alltför järv gissning.

  • Det är väl möjligt att presentera fejkade kromogram med Novichock adderat? Har tyskarna och OPCW presenterat kromogram??

  • Mats Larsson 16 september, 2020 At 18:56
   För den uppgift som du kräver att ryssarna ska visa är patient/journal anteckningar som inte kan offentliggöras utan Navalny godkännande. För den andra, så länge tyskarna håller det hemligt deras provresultat, ryssarna inte kan bevisas någonting.

 6. Mats Larsson har nog rätt i att Ryssland kan göra mer för att avslöja en eventuell bluff.
  Men Ryssland vill kanske inte i onödan vinna poäng mot Tyskland utan hoppas på fortsatt samarbete enligt planerna med Nordstream 2

  Och det är i mina ögon ofta så med Ryssland att trots all smutskastning håller dom sig förunderligt lugna.
  Jag kan inte undvika att fundera över om det lugnet beror på att dom har en del oredovisade fördelar som är vitala för dom jämfört med att bita ifrån sig.
  Bakom Usas retorik finns det ju ett intresse för att i viss mån realisera en trovärdig fiende.
  En del altmedier i Usa har ofta dragit fram Rysslands militära utrustning med mkt beröm.
  Det gynnar nog Pentagon vid anslagsäskanden.
  Så MIC har kanske som tidigare en del gemensamt över nationsgränserna…

 7. Mig veterligt har inga kromatogram publicerats av tyskarna. Min poäng var att ryssarna skulle kunna publicera sina resultat, om vi förutsätter att Navalny inte blev förgiftad i Tomsk. Jag har svårt att se vad ryssarna skulle ha att förlora på det. Man behöver inte publicera ett helt fullskann-spektrum, vilket jag kan förstå att de helst inte vill göra, utan bara en liten del men som räcker för att visa på frånvaro av novichok.

  • Du har aldrig någon vettig poäng för hela Navalny-cirkusen är ett påhitt! Det är inte lätt koka soppa på en rostig spik vilket gör att orimligheterna staplas på hög när de gamla avslöjas som just orimliga! Man hittar dock på nya efterhand, det senaste propagandamakarna hittat på är flaskor på hotellet när te-bluffen inte kunde vara sann! Suck!

   • Jag tror inte att du riktigt förstår det som Mats Larsson skriver, om hur Ryssland skulle kunna avslöja om tyskarna bluffar.
    Att dom inte gör det kan ju t.ex. betyda att de inte kan presentera ett resultat som visar att han inte förgiftades med novichok. Det kan också betyda att de på den klinik där han först vårdades inte kan genomföra den typen av kvalificerade analyser som behövs.

    Ryssarna har som sagt alla chanser att visa att Navalny inte var förgiftad av någon gift i familjen novichok vid den tidpunkt han lämnade Ryssland.

    • Den helt etablerade rutinen i juridik är att den som framför anklagelse för brott ska söka presentera möjliga bevis för detta påstående. Det är Tysklands uppgift. De vägrar. Spelar tydligen ingen roll för etablerade politiker och press. Tysklands sak skulle underkännas i den enklaste studentuppsats.

     • Det är nog sant att det alltid är åklagaren som har bevisbördan men detta är ingen rättegång. Därför borde Ryssland kunna ”dra ner byxorna på tyskarna”, om det är så att ryssarna har rent mjöl i påsen. Svårare är det inte.

     • Principen om att den som anklagar ska lägga fram ”bevis” för sin anklagelse är lika viktigt inom politiken.

    • Vem förstår vad Mats Larsson skriver? Det är bara desinformation, precis som då du Andersl desinformerar om Israel för att få dem verka rumsrena! Man måste göra en verklighetscheck ibland och inse att världen är rutten!

  • Om vattenflaskor, odödligt gfit och the Novichok honey trap

   Varför upprepar sig Mats Larsson trots att den förintande kritiken som skribenten M gjort mot Mats Larssons påståenden?
   ML har inget nytt eller logisk ifrågasättande att komma med – oavsett åberopandet av kromatogram, fullskann-spektrum och selected reaction monitoring och dylik.

   För övrigt upptäcktes färgskrift (kromatografi) av den ryske botanikern Michail Tsvet.

   • Till ”Från vår korr i Löndom”.

    Länkar min senaste artikel i Drug Testing and Analysis
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/dta.2465

    Artikeln föranleddes av att jag ställde upp som expertvittne för den
    ryska sidan (just det, den ryska sidan) i en förhandling i idrottens högsta
    domstol i maj 2018 i Lau.

    Vad jag påpekade i Navalny-fallet var att om förgiftningen ägde rum efter att Navalny lämnat Omsk, så sitter ryssarna på all information som behövs för att avslöja tyskarna

    • @Mats Larsson 19 september, 2020 At 11:46
     ”Vad jag påpekade i Navalny-fallet var att om förgiftningen ägde rum efter att Navalny lämnat Omsk, så sitter ryssarna på all information som behövs för att avslöja tyskarna”

     Som Anders R påpekade i en tidigare inlägg, juridiskt sätt är det tyskarnas skyldighet att bevisa ryssarnas skuld, ingen rysk skyldighet att bevisa deras ”oskuld”, oavsett om det det handlar om domstol eller inte. Det är bara i en domstol/stämning som ryssarnas kan bevisa deras oskuld. Det verkar som Tyskland härmar britterna i Skripal fallet. Det enda syftet är en antirysk propaganda, att svartmåla Ryssland.

     @AndersI 19 september, 2020 At 08:40
     ”Det är nog sant att det alltid är åklagaren som har bevisbördan men detta är ingen rättegång. Därför borde Ryssland kunna ”dra ner byxorna på tyskarna”, om det är så att ryssarna har rent mjöl i påsen. Svårare är det inte.”

     Principen i alla civiliserade länder är att går till domstol för ett avgörande. Tyvärr, EU+medlemsländerna alltid ägnas sig åt smutskastning av värsta sorten, sedan tar dom till sanktioner mot Ryssland utan att vara intresserade om ett domstolsbeslut.
     Hur ska ryssarna kunna ”dra ner byxorna på Tyskland”, när Tyskland har sekretessbelagt samtliga ”påståenden”?

     Det är utomordentligt märkligt att folk envist kräver att Ryssland ska bevisa sin oskuld trots att Tyskland har hemligstämplat alla påstående?? Ska R hänvisa till tidningsartiklar?

     • Så här bakvänt blir det när propagandan är viktigare än sanningen! Uppenbart så ljuger tyskarna och hur de ska slingra sig ur den här lögnhärvan ska bli intressant att följa! Fulmedia struntar som bekant i vad som verkligen hänt, de håller sig till sin och ägarnas agenda! Precis som i Skripal-fallet så är fulmedia fullständigt ointresserade av att ställa britterna mot väggen och fråga vad de gjort med Skripals…Är de kidnappade och lever eller är de mördade som är de relevanta frågorna som borde ställas!

     • Signaturen ”M” skriver:
      ”Det är utomordentligt märkligt att folk envist kräver att Ryssland ska bevisa sin oskuld trots att Tyskland har hemligstämplat alla påstående??”

      Vilket visar att han/hon inte förstått eller kunnat ta till sig det som Mats Larsson skriver.

      Det är ju inte konstigare än att om någon som är misstänkt kan visa att han var på någon annan plats den tid som brottet begicks. Då blir han ju avförd från utredningen.
      Motsvarande kan ju Ryssland göra genom att visa resultat av sina analyser. Om dessa visar på att det inte finns någon förekomst av gift så talar de ju sanning.

 8. En väl regisserad BLUFF. Vilka var med på bluffen??

  1.Det var väl märkligt att redan på flygplanet, Navalny pressekreteraren uttala sig om förgiftning, fast hen hade inga som helst medicinska kunskaper.
  2. Från flygplatsen, ringt en advokat, och gänget störtade till det hotellrummet som Navalny hade delat med mystiska Maria Pevchikh, och med gummihandskar på, städades hela rummet och tog med sig allt av ”värde”, bl a vattenflaska.
  Kvinna 1: ”Även om du inte har något officiellt tillstånd kan jag inte ge dig något.”
  Kvinna 2: ”Vi behöver inte tillstånd att ta de tomma flaskorna.”
  Kvinna 1: ”Om du vill ta några flaskor behöver du polisens tillstånd.”
  https://www.youtube.com/watch?v=i-Bbmf2ZcqQ
  3. Syftet med hela ”operationen” var att allt skulle undanhållas för rysk polis. Varför?
  3. Allt detta INNAN något besked om Navalnys sjukdom.
  4. Hur visste gänget, i förväg, att allt som plockats från N och M hotellrum skulle lämnas till tyskarna, INNAN det kom krav på att Navalny ska förflyttas till Charlanité?

  Läs detaljerna hos John Helmer
  http://johnhelmer.net/a-tale-of-two-bottles-navalny-poison-slowest-acting-weapon-in-assassination-history/

 9. @AndersI 19 september, 2020 At 17:17
  Det är ju inte konstigare än att om någon som är misstänkt kan visa att han var på någon annan plats den tid som brottet begicks. Då blir han ju avförd från utredningen.

  Ta av dig nattmössan. I Rysslands fall, har ingen utredning förekommit, inte ens påbörjats.

  Motsvarande kan ju Ryssland göra genom att visa resultat av sina analyser. Om dessa visar på att det inte finns någon förekomst av gift så talar de ju sanning.

  Motsvarande?? Du vet inte ens vad du skriver om. Har Tyskland startat någon utredning i Rysslands fall ?? Blandar du inte äpple och päron?
  Du förstår inte ens att Ryssland inte kan offentliggöra analysresultatet utan Navalnys godkännande.(patientuppgifter är sekretess belagda). Se mitt inlägg M 18 september, 2020 At 13:40

  Juridik är varken din eller ML bästa gren!!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here