Världens rikaste har blivit rikare. Samlas i Davos för PR och för att befästa sin makt.

6
1879

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad eftersom årets möte i Davos pågår nu. Idag ska Greta Thunberg tala.Vad kommer hon att säga?


Världens rikaste har blivit rikare. Samlas i Davos för sitt öppna möte.

SVT Nyheter skriver idag under rubriken ”Världens rikaste har blivit rikare”

Världens 2 000 dollarmiljardärer tjänade i fjol 23 miljarder kronor om dagen, enligt hjälporganisationen Oxfams årliga ojämlikhetsrapport, skriver .
Samtidigt såg de 3,8 miljarder människor som utgör världens fattiga hälft sina tillgångar minska med totalt fyra miljarder kronor om dagen.
I rapporten framhålls att många regeringar förvärrar ojämlikheten genom att underfinansiera sjukvård och utbildning samt genom att inte kräva tillräckliga skatter från företag och de rikaste individerna.
SvT: Världens rikaste har blivit rikare

Robert Höglund, kommunikationschef för Oxfam i Sverige, skriver i Aftonbladet ”Perioden sedan finanskrisen har varit extremt gynnsam för världens dollarmiljardärer som nära dubblats i antal sedan 2008. Mellan 2017 och 2018 skapades en ny miljardär varannan dag.
-Samtidigt har fattigdomsminskningen i världen tyvärr bromsat in och trots att fattigdomen minskat kraftigt de senaste decennierna lever fortfarande cirka halva jordens befolkning på under 50 kronor om dagen.
-Mellan 2013 och 2015 halverades takten i vilken människor lämnar fattigdom jämfört med tidigare år. I Afrika söder om Sahara ökar till och med antalet personer i extrem fattigdom.
-Barnadödligheten för mörkhyade barn i USA är den samma som för barn i Libyen, och dubbelt så hög som för vita barn.
-I rika länder har den högsta marginalskatten på inkomst sjunkit från i genomsnitt 62 procent 1970 till 38 procent 2014.
-I utvecklingsländer är den högsta marginalskatten enbart 28 procent i genomsnitt.
-De superrika gömmer dessutom bisarra summor, uppskattningsvis 70 biljoner kronor, från skattemyndigheter.
-Exempelvis tvingas 100 miljoner människor varje år in i extrem fattigdom på grund av sjukvårdskostnader.
-Brist på kostnadsfri utbildning har lett till att 262 miljoner barn inte går i skolan och till att många tvingas sluta i förtid.
-Brist på rent vatten leder till sjukdomar och tar extremt mycket tid i anspråk som annars kunde ha lagts på att öka människors inkomster….”


Avslutningsvis skriver Robert Höglund ”Vi på Oxfam menar att ojämlikheten måste minska för att fattigdomen ska kunna besegras. Beskatta de rikaste, sätt stopp för skatteflykt och satsa på att göra offentliga tjänster tillgängliga för alla.
Företag måste ta sitt ansvar för att människorna de och deras underleverantörer anställer har löner som går att leva på. Vi kan alla spela en roll genom att kräva detta av våra politiker och företagen vi handlar av.”

Ab: De rika blir rikare – de fattigare blir fattigare.

Vid denna tid förra året publicerade Robert Höglund artikeln ”De rikaste fick 82 procent av förmögenhetsökningen 2017”. DN Debatt.

Höglund sammanfattade i artikeln i DN för ett år sedan

”Dagens enögda fokus på vinstmaximering leder till att rika aktieägare kan lyfta allt större belopp samtidigt som lågavlönade arbetare pressas hårdare.”

I själva verket är detta en rungande faktabaserad kritik av kapitalismen och den politik som genom åren stakats ut på WEF av världens rikaste och världens största företag i samarbete med ledande politiker i närvaro av bl.a. ledande representanter för den etablerade pressen, som Peter Wolodarski som inte är här för första gången.

* Vinstmaximering är just kärnan i kapitalismen. Och de är till stor del de fattigaste som arbetat ihop vinsterna och välståndsökningen hos de rika. Vill vi ha det så?

Idag inleds World Economic Forum i Davos, ett evenemang som kritiseras alltmer?

Kritik mot World Economic Forum kommer också från forskarhåll.

På DN Debatt idag skriver forskarna Christina Garsten och Adrienne Sörbom som har forskat på World Economic Forum i flera år: ”World Economic Forums makt är problematisk. Organisationen är icke- demokratisk och kan inte utkrävas ansvar. Bristen på transparens är skriande, forskare är inte välkomna och de journalister som deltar är utvalda. Den som är för kritisk blir inte inbjuden till det prestigefyllda mötet i Davos igen.

World Economic Forums makt handlar om att sätta själva premisserna för dagordningen, såsom språk och normativa förståelser av globala problem. Den diskreta makten är också den nya globala ordningens typ av makt par excellence.

Vi lyfter fram följande tre punkter som vi finner problematiska med Forumet. World Economic Forum (WEF)

1. kan inte utkrävas ansvar och kritik från dess deltagare tystas ned.
2. brister i transparens….Forskare är inte välkomna och journalister har bara möjlighet att delta under en begränsad del av mötet.
3. är en icke-demokratisk organisation byggd på bristande representation.

Genom att bli utvald öppnas dörrar till fler andra sammanhang. Allra helst vill de utvalda få äran att komma tillbaka, helst år efter år, och helst just till mötet i Davos. Att få tillhöra den lilla skaran av inbjudna är förföriskt, och verkar därigenom som en statusmarkering.” DN Debatt. ”Den dolda makten i Davos måste granskas kritiskt”

World Economic Forum är en privat stiftelse med omkring 1000 internationella företag med mer än 5 miljarder dollar i intäkter. På WEF:s webbplatser kan vi läsa vem som är strategiska partners. Och vi känner igen genast några av världens största företag. Låt oss bara korta nämna de 11 rikaste av dem, enligt Forbes: JPMorgan Chase & Co., GE, Volkswagen AG, HSBC Holdings Plc, Chevron Corporation, Citi, Allianz SE, Bank of America Corporation, Microsoft Corporation, Nestlé SA, Google. Från Sverige deltog 2018 flera regeringsledamöter samt bl.a. Jakob Wallenberg, LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson, EU-kommissionären Cecilia Malmström, cheferna för IKEA och Telia, VD för Nobelstiftelsen och DN:s egen Peter Wolodarski.

WEF är naturligtvis mycket positivt till globalisering och temat för årets möte är Globalization 4.0 – what does it mean?

Migrationen har behandlats vid flera möten i WEF. Vid konferensen 2013 var massinvandring ett huvudtema och forumlinjen fastställdes i ett dokument med titeln ”Business Case for Migration”. De multinationella företagen ser på massmigrationen som lönsam och vill ha mer av det. Men de har insett att denna politik har lett till stor skepsis och motstånd i Europa. Därför kommer de att skapa vad de kallar en ”efterfrågestyrt, paneuropeisk migrationspolitik”

Huvudinriktningen är «global governance» – global styrning.
Förra året satsade man bland annat på stöd till utveckling av EU mot ökad federalisering och militarisering.

Man uttrycker oro inför klimatfrågan – men förskjuter att dagens odemokratiska ekonomiska system, som ökar ojämlikheten och i praktiken innebär att klimatfrågan sätts åt sedan för vinstmaximering för en skilda företag blir viktigare än mänsklighetens villkor idag och i morgon!

Vi behöver en värld med ökad demokrati och medborgerlig kontroll också över de stora företagen så att rationella, samordnade åtgärder kan genomföras för att motverka klimatproblem och minska ojämlikhet, fattigdom och arbetslöshet.

Grundproblemet är kapitalismen, ett primitivt, orättvist och djupt odemokratiskt ekonomiskt system som skapar dessa orättvisor. Kapitalismen har medfört stor tillväxt, men dess nackdelar visar sig allt tydligare sedan länge.
Mänsklighetens stora majoritet måste ersätta detta med en mer rättvis ordning, en demokratisk socialism som drar lärdomar av tidigare misslyckanden och framgångar och av kapitalismens.

Förslag på några punkter för demokratisk socialism

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, problemen kan lösas, inte som nu;
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska vara bättre än idag – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Vi måste kritisera, avslöja och bekämpa de av dagens ledare som försvarar och klamrar sig fast vid orättvisorna.

intressant.se, Davos, World Economic Forum, imperialismmonopol, demokratisk socialism, media, orättvisor, politik, kapitalism,socialism, fattigdom, rikedom, jämlikhet,ojämlikhet, ekonomi, demokrati, val, kapitalism, USA, miljardär

Föregående artikelRysslands förhållande till USA, Kina och EU
Nästa artikelBoksläpp ”Den vanartige Jan Myrdal” och möte med honom kl 18 idag.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

6 KOMMENTARER

 1. Grundproblemet är just ”demokratin”, helt enkelt därför att ”demokratin” är så tacksamt enkel att styras och påverkas av propaganda och dessutom påverkar demokratin inte den djupa staten. Det är signifikativt att just Wolodarski fick vara med. Vi ser tydlig i Sverige hur Bonniers har allierat sig med den politiska makten, hur Bonniers har allierat sig med den globalistiska makten i den djupa staten internationellt, och hur dessutom politikerna har tagit kontroll av domstolarna. Ta istället en titt på hur Kina har på kort tid lyckats lyfta 800 miljoner ur fattigdom. Att något sådant skulle hända i den fattiga världen vore globalisternas värsta mardröm. Rov-skatter och allmosor motverkar en lösning och konserverar bara globalismen. Kinas enkla recept är, ” Ge en man en fisk så har han mat för dagen, lär honom att fiska har han mat för livet.” Just nu arbetar Kina på att utveckla Xinjiang. Globalisternas propaganda, MSM och statliga media, motverkar och förtalar det ilsket.

 2. Skrev detta i ”Ifrågasätt” efter artikeln på DN Debatt: ”Världens 2 000 dollarmiljardärer tjänade i fjol 23 miljarder kronor om dagen, enligt hjälporganisationen Oxfams årliga ojämlikhetsrapport.
  Samtidigt såg de 3,8 miljarder människor som utgör världens fattiga hälft sina tillgångar minska med totalt fyra miljarder kronor om dagen.

  Mellan 2013 och 2015 halverades takten i vilken människor lämnar fattigdom jämfört med tidigare år. I Afrika söder om Sahara ökar till och med antalet personer i extrem fattigdom.
  -Barnadödligheten för mörkhyade barn i USA är den samma som för barn i Libyen, och dubbelt så hög som för vita barn.

  Detta, liksom oförmågan att på allvar tackla klimatproblematiken utgår från det primitiva ekonomiska system (kapitalismen) som sedan över 100 år blivit alltmer globalistiskt.
  Forbes konstaterade 2005 att 20 % av miljardärerna tillgångar räckte för att eliminera fattigdomen. År 2017 var ökningen av miljardärernas tillgångar 7 gånger större än vad som behövs för att eliminera fattigdomen. Med en ekonomi baserad på genuin demokrati och medborgrans ägande av produktionsmedlen kan fattigdom och klimatproblem genuint elimineras, liksom arbetslöshet. Annan utväg finns inte efter vad jag förstår.” (https://www.globalpolitics.se/varldens-rikaste-har-blivit-rikare-samlas-i-davos-for-odemokratiska-moten-svenska-politiker-deltar/)

  • WEF är på gång igen. I i år firar de 50 årsdagen. Det ökända World Economic Forum i Davos (21-24 januari), där ett 12 kvadratmeter stort hotellrum kostar 10 000 USD per natt (om du inte tror på det, slå upp det på internet), och att en enorm del av flygplatsen i Zürich har stängts av för den privata plan för den ”miljömedvetna eliten”. I år förväntas cirka 130 högt rankade gäster,- vem de än är – dessutom förväntas 5 Royals, 22 presidents och 23 premiärministrar. De kommer att skyddas av schweizisk polis och militär, totalt cirka 5000. President Trump kommer att få ungefär 300 speciella schweiziska säkerhetspoliser, utöver sin egen säkerhetskontingent, plus en privat helikopter, med in militär last från USA. Hans två dagar i Schweiz kommer att kosta den amerikanska skattebetalaren mer än 3,4 miljoner US dollar, inklusive säkerhetspersonal; jordnötter jämfört med hela Chabang för cirka 3 000 ”höga” VIPs och kändisar, eller helt enkelt ”wanna-se-seens”, som är angelägna om att gnugga armbågarna såra med de ”riktigt viktiga” människorna. Vilken farce! Greta Thunberg förväntas också i Davos, om än med en dags försening, på grund av en plötslig hög feber.
   Skyddet av denna otroligt löjliga händelse är enormt och kostar miljoner- och mera miljoner. Det är en orgie av makt och pengar, kommandot för de superrika. Dessa WEFers, kommer bara att fortsätta att råna dig – som de har gjort i åtminstone de senaste 200 åren – och de har lyckats med det så skickligt – att de många av oss ”folk” beundrar dem – kommer att titta på dem i vördnad anländer till sina privata jetflygplan och tar fart i sina privata jetflygplan, så lågt har vi har sjunkit. Men det är aldrig för sent att folk att vaknar upp och ignorera detta nonsens och kassera det. De är inte värda en iota av din uppmärksamhet. Deras agenda är spetsad med lögner och bedrägerier. Det här är den officiella dagordningen – den kallas en agenda för ”intressenter för en sammanhållen och hållbar värld ”:
   https://www.globalresearch.ca/wef-celebrating-50th-anniversary/5701359

   De små stegens tyranni visar vägen till den totalitära superstaten när Europa överger demokratin. Vägen leder till en ekonomisk kollektivisering av medborgarna i ett totalt privatiserat samhälle. Vänster och höger flyter ihop. Tidigare motpoler i kommunism och kapitalism uppgår i varandra.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here