Värna om de politiska fångarnas liv i Chile i COVID:s expansiva utbredning!

0
1197
Demonstration före Coronapandemin.

Vi, Chile Despertó Stockholm – gruppen för mänskliga rättigheter, har skrivit ett uttalande med anledning av de politiska fångar som finns i Chile och den rådande Covid-19 situationen.

Vi kräver en omvandling av besluten om ”förebyggande fängslande” till husarrest, för att skydda människoliv!

Vad kan DU göra, som läser detta och vill stödja oss?
1. Maila till Chiles Justitiedepartement och sätt press på dem att agera angående de politiska fångarna i Chile
Mailadressen.
2. Skriv via ett webformulär (tillgänglig på engelska) till President Sebastián Piñera och uttryck er åsikt angående de politiska fångarna i Chile
Webbformuläret.
Hoppas att så många av er som möjligt kan agera för att sätta press på regeringen i Chile för att rädda de politiska fångarna!


Uttalande om Politiska fångar


Chile Despertó Estocolmo – Kommission för Mänskliga Rättigheter – Bojkott!

1. Från och med den 18 oktober 2019, med anledning av det folkliga upproret som äger rum över hela vårt land, har den chilenska staten infört ”förebyggande fängslanden” för att effektivt bestraffa de som har protesterat mot de orättvisor som vi upplever dagligen i landet. Politiska domar fattas utan förankring i gällande rättsväsendet.

Ett exempel på detta är fallet med kamraterna från ”den första linjen” som för närvarande är frihetsberövade för påstådda brott som inte står i proportion till ett frihetsberövande. Detta är ett bevis på att det just nu finns politiska fångar till följd av det sociala upproret.

Just nu finns det enbart i Santiago mer än 110 ungdomar med “förebyggande fängslande”, och enligt en av de advokater som engagerat sig i dessa fall så utgörs enda beviset mot drygt 80% av dessa fångar av uttalanden från poliser.

Således borde de inte befinna sig i fängelse om Chile vore en rättsstat!

Det förebyggande fängslandet av oliktänkande är också en tydlig upprepning av historien från Pinochets tidigare militärdiktatur. Det finns uppenbara paralleller som de före detta politiska fångarna från diktatur åren, idag bosatta i Sverige känner igen, som exempelvis det oproportionerliga våldet mot demonstranter och de överdrivna rättsinstanserna mot oliktänkande.

2. Coronavirusets expansiva utbredning innebär en överhängande fara för smitta för de som sitter i fängelse i Chile. En smittorisk som är ytterst allvarlig om man betänker de rådande usla hygien förhållandena i fängelse anstalterna och överbefolkningen i dessa. Det är mot denna bakgrund, och med tanke på den politiska karaktären av fängslandet, som vi kräver:

– att den chilenska staten sätter skyddandet av människors liv framför allt, genom att omedelbart omvandla besluten om ”förebyggande fängslande” till husarrest, för det folkliga upprorets samtliga politiska fångar. Inom ramen för den rådande nödsituationen i Chile, besitter landets president makten att hantera ett lagförslag som gör det möjligt att ändra besluten om dessa fängslanden

– att den chilenska statens samtliga befogenheter (verkställande, rättsliga och lagstiftande makten) bidrar på ett effektivt och snabbt sätt så att de politiska fångarna kan befinna sig i sina hem medan utrednings perioden för deras rättsliga processer pågår, något som också skulle bidra till att minska överbefolkningen i fängelse anstalterna

3. Vi kräver att nationella och internationella människorättsorganisationer och -institutioner uttalar sig och offentligt föreslår åtgärder som skyddar de politiska fångarnas liv med tanke på den överhängande risken för smitta med Covid-19-viruset.

En enskild domare har faktiskt vågat ta ställning i denna viktiga fråga. Den 25/3 omvandlade domare Daniel Urrutia fängelsevistelsen till husarrest p.g.a. Corona-risken för 13 politiska fångar från “den första linjen” vars rättsfall han hanterade. Kort därefter ogiltigförklarades dock hans beslut av Appellationsdomstolen i Santiago som samtidigt ska utreda domare Daniel Urrutia för tjänstefel – han är tillsvidare tagen ur tjänst.

Appellationsdomstolens agerande är politisk och sätter människoliv i fara!

4. Sammanslutningen för släktingar och vänner till politiska fångar (OFAPP) håller den chilenska staten som direkt ansvarig för den överhängande livsfara som deras släktingar och vänner utsätts för. Vi uttrycker starkt vår berättigade oro för de politiska fångarnas liv i fängelserna.

5. Vi uppmanar det chilenska folket och det internationella samfundet att fortsätta kämpa för frigivningen av de politiska fångarna till följd av det folkliga upproret.

Uttalandet baseras på de krav som ställts av:

Sammanslutningen för släktingar och vänner till politiska fångar (OFAPP), 20 mars 2020, men har även uppdaterats med dagsaktuella händelser.

Chile Despertó Estocolmo – Kommission Mänskliga Rättigheter- Bojkott
Mail:

Föregående artikelPresident Trump ber så mycket om ursäkt i tal till nationen!
Nästa artikelPolisen säger: Fler än 50 personer får delta i allmän sammankomst. Eftersom vissa personer inte är ”deltagare.”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here