Vårt ekonomiska system främjar pandemier

9
2027
Bild: Pixabay

 

Denna intervju med evolutionsepidemiologen Rob Wallace, som förutspådde pandemin har vänligen öersatts av en dam med anknytning till Göteborg.

Massavverkning av skogar, industrialiserad djurhushållning och minskad biologisk mångfald är några faktorer som ökar sannolikheten för uppkomsten och spridningen av farliga patogener (sjukdomsalstrande virus och bakterier med mera), t.ex. det virus som orsakat COVID-19, förklarar forskaren Dr Rob Wallace i en exklusiv intervju med Sputnik.

Dr Rob Wallace, evolutionsepidemiolog gav ut boken “Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Infectious Disease, Agribusiness, and the Nature of Science” 2016, som förutspådde en eskalering av globala pandemier som dom som orsakats av svininfluensan, SARS och MERS-coronavirus. Hans arbete innefattar analyser av den historiska och geografiska grunden för uppkomsten och spridningen av virus.

Dr Wallace fick sin doktorsexamen i biologi vid CUNY Graduate Center, och fortsatte sedan att arbeta vid University of California, Irvine, med Walter Fitch, skapare av molekylär fylogeni (en hypotes om släktskap mellan olika organismer, baserat på organismernas evolutionära släktskapsförhållanden Wikipedia). Han är gästforskare vid Institute for Global Studies, University of Minnesota och har samrått med Food and Agriculture Organization och Centers for Disease Control and Prevention.

Sputnik: Vad är en evolutionsepidemiolog, och vad har du specialiserat dig på?
Dr Rob Wallace: Vi vet alla att infektionssjukdomar sprids, men när de sprids utvecklas de också. En evolutionsepidemiolog använder metoder och begrepp inom populationsbiologin för att beskriva hur patogener utvecklas när de sprids över ett landskap. Jag är specialiserad på att tillämpa principer inom ekonomisk geografi för att förklara hur stora hot som fågel- och svininfluensa, Ebola, Zika och SARS-CoV-2 sprids och utvecklas som svar – på hur världen för närvarande ser ut – till stor del uppbyggd av system av kapital och produktion.

Sputnik: Förklara huvudtesen i din bok Big Farms Make Big Flu. Hur mycket av ditt arbete har förutspått uppkomsten av något som coronavirussjukdomen 2019 (COVID-19)?
Dr Rob Wallace: Det var först på turnén med min bok 2017 som jag kom på den bästa inramningen av min avhandling: När vi industrialiserar livsmedelsproduktionen industrialiserar vi också de smittämnen som cirkulerar bland våra djur och grödor. Detta sätt att producera livsmedel, avlandet av boskap, städer som bygger på monokultur, uppfödningen av svin och kycklingar och andra djur och fjäderfän runt om i världen, är att välja patogener som är dödligare, mer smittsamma, och av bredare mångfald.

Och nu, som jag beskrev det, har smittämnen funnit sin väg till gårdar med intensiv uppfödning i vissa områden i många städer. I den andra änden av regionala produktionssystem, spiller/kommer smittämnen ofta ut direkt från skogar som alltmer har inkräktats, och från de vilda djuren där som är reservoarer för exotiska patogener som få människor har exponerats för.
Vid avverkning, genom gruvdrift eller ersättning av naturskog med plantagejordbruk, minskar vi den biologiska mångfalden i skogen på ett sådant sätt att dödliga patogener som tidigare stängts in i vilda djur kan bli fria.

Sputnik: Du har varit medförfattare till en artikel som hävdar att ”i årtionden har man inte brytt sig om att förbereda sig för och regera mot ” COVID-19 utbrottet. Kan du förklara vad du menar med det här?

Dr Rob Wallace: Pandemier är som speglar. De reflekterar tillståndet i ett samhälle. Under de senaste fyrtio åren, har folkhälsan i USA, till exempel, både försummats och omsatt pengar till den grad att det som har varit ett socialt system, till stor del har individualiserats till kontakt med försäkringsbolag som ”kan”, eller ”inte kan”, betala för en behandling.

Ett pandemiskt smittämne bryr sig inte om en sådan modell. Som vi redan ser påverkar COVID-19 de fattigaste och mest förtryckta till den grad att det överbelastar hälso- och sjukvårdssystemen, så att även andras behov av vård påverkas, utom de allra rikaste.

För system som är så intresserade av att privatisera alla delar av samhället, kommer de mest grundläggande självklarheterna i det mänskliga samhället, som allas hälsa, som en sådan chock.
USA: s härskande klass kan inte känna igen sig i pandemin utan förpassar de värsta skadorna till de 99 procenten, den stor massan.
Sputnik: I vilken utsträckning har förberedelserna för en global pandemi och hanteringen av den nuvarande krisen saknats.

Dr Rob Wallace: Då fågelinfluensan H5N1 kom 1997 och sedan kom tillbaka 2003, lade de olika hälsomyndigheterna i FN, WHO, [Food and Agriculture Organization], [International Organisation of Employers] – sina inbördes tvister åt sidan och började samarbeta om hälsan  hos vilda djurs, boskap och människor är sammankopplade. Så både forskarvärlden och många hälsovårdsmyndigheter placerade möjligheten av en pandemi främst och betraktade den som central.

Men regeringar över hela världen har behandlat varje efterföljande utbrott som något nytt och isolerat: SARS-1, H1N1 (2009), MERS, Ebola i Västafrika och Kongo, Zika, och så vidare. Varje utbrott behandlades som en nödsituation, utan att man diskuterar och reagerar över de strukturella orsaker som varit ungeför desamma för olika utbrott.

Det finns många sådana orsaker, men den största behandlas som vore den en del av vår värld lika självklar som gravitationen eller solen. Kapitalets kärna, världen över, finansierar avverkning och utveckling vid skogsgränser på hela jorden, det utvidgar kontaktytan mellan de människor som utför arbetet och de vilda djurens inneboende smittämnen.

En ökande mångfald av patogener sprider sig nu och de har mycket livskraftigare skott som söker sig ut ur de djupaste skogarna till de lokala regionala huvudstäderna som har lättåtkomlig tillgång till det globala resenätverket. Men ingen av den offentliga hälso-och sjukvårdspersonalen har befogenhet att tala om eller agera på ”k(apitalism)-ordet” som driver på dessa utbrott.

Det är det onämnbara huvuddirektivet i hjärtat av den globala politiska ekonomin. Och så sitter forskare fast med den omöjliga uppgiften att bara städa upp efter de epidemiologiska kaos i exakt samma system som producerar dessa utbrott.

Sputnik: Vad, behöver göras för att säkerställa sannolikheten för att framtida utbrott ska minska och effekterna ska kunna lindras tillräckligt när de väl inträffar.

Dr Rob Wallace: Man bör svara med lämpliga folkhälsoprogram , inklusive rätt sjukhuskapacitet och PPE [Personlig skyddsutrustning] och antivirala medel och försäkringar för de anställda, allt det är nödvändig. Verkar trivialt, men många av de rikaste industriländerna har fullständigt misslyckats med sådana basala saker.

Bristen på resurser har inte varit problemet. Det är den politiska klassens vägran under de mest malthusianska motiveringar att betala, som bär skulden.

I ett större perspektiv måste vi också ändra vår sociala reproduktion eller hur vi reproducerar våra samhällen från generation till generation. Vi måste återintegrera mänskligheten i de ekologiska system vi delar med andra varelser, på ett sådant sätt att vi accepterar och svarar på konsekvenserna när vi tillägnar oss de resurser vi behöver för att överleva som art.

Vi måste upphöra med den expropriering av mark och arbetskraft för att kapitalet ska befrias från de värsta produktionskostnaderna – klimatförändringar, föroreningar, arbetsskador, landgrabbing, minskad näringstillförsel och pandemier  förutom många andra skador.

Det är ett sociopatisk sätt att leva som kräver en radikal ändring. Annars hotar vi, med tanke på vår nuvarande civilisations omfattning, att göra slut på det samhälle som vi känner till runtom i världen. Det kan handla om både effekten av en pandemi som dödar en miljard människor och gnisslet från utdragna klimatförändringarna.

Vi förtjänar bättre. Vi kan använda vår briljanta kollektiva förmåga och vår självklara medkänsla för att förända vår gemenskap till ett helt annat sätt att leva. Även inför vad som kan vara fruktansvärda odds. Vi har inget annat val.

Föregående artikelVad är viktigast att uppmärksamma? Skråmos barn – eller de tusentals barn som Skråmo och hans terrorister dödat? Mediahyckleri?
Nästa artikelUSA och/eller Turkiet förstör vetefält i Syrien, som hindras att bekämpa COVID-19 pga. USA:s & EU:s hårda sanktioner.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Den här pandemin kommer från ett jätteland i Fjärran östern vars befolkning sedan flera årtionden styrs av ett totalitärt kommunistparti men som var tvungna att lämna egendomsgemenskap och planekonomi för folkets, landets och inte minst kommunistregimens egen överlevnad.
  Kinas kommunistparti tog lärdom av Sovjetunionens öde och befarade samma nesliga död.
  Men tack vare kapitalism och fri marknad kunde Kinas kommunistparti överleva.
  Vad gäller Coronapandemin är min övertygelse att Kinas kommunistparti vet mer om ursprung och orsaker än någon i hela västvärlden.
  Men eftersom pandemin angår hela världen, och inte minst USA, så tror jag vetskapen med tiden kommer sprida sig.

  • För det första arbetarklass styrs inte Kina av något kommunistparti alls, utan av en regering som Sverige, och det finns inget av ideologin kommunism kvar i Kina, trots att det västliga namnet hänger kvar utanför Kina. Idag gäller ”socialism med kinesiska förtecken”. Den är motsatsen till totalitär, alltså starkt decentraliserad, beslut fattas på lägsta möjliga nivå, även av individen, och den är motsatsen till den gamla toppstyrda kommunistideologin från Sovjet. Sedan vet vi idag, bevisat, att viruset inte kom från Kina. Det fanns i USA minst sex månader innan det upptäcktes i Kina, men även bevisligen i Frankrike. Vi vet inte hur det uppstod eller var med säkerhet, men mest sannolikt just nu är ett nu nedstängt biovapenlabb i USA.

 2. Världens utsläpp av växthusgaser har minskat 20% med Coronakrisen enligt SVT Public Service.
  Nu väntar jag bara på en analys att man får det till något dåligt. Av anledningar som räknas upp.
  Alltså helt fel väg att gå.
  Rätt väg bör istället vara hålla stora möten kors och tvärs över hela jorden dit prominensen och politisk elit flyger med Jetplan.
  Möten som inte leder till någonting mer utbetalning av feta arvoden och dyra resekostnader då det redan i förväg saknas samtycken. Ändå är det ingen större besvikelse då den politiska ambitionen anses stå överst.
  För övrigt har det varit knäpp tyst om klimatuppvärmning ett bra tag nu.
  Kan tänka mig det utöver Coronakrisen beror på den svala våren.
  Inget bra läge att propagera för ökade temperaturer då.
  Greta Thunberg har lämnat klimataktivismen och blivit ombud för barn och ungdomar som drabbas av Coronakrisen. Man kan undra hur mycket som är ideal och hur mycket som är karriär och ren affärsverksamhet?

  • Klimataktivismen var affärsverksamhet. Det har blivit rätt tyst just nu för forskare har börjat varna för en ny lite istid med svält och missväxt istället. CO2 halten har inte minskat, utan ökar fortfarande, trots påstådda mindre utsläpp. Klimatalarmisternas Ekvationer går inte längre ihop.

 3. Sådär spontant tycker jag att Rob Wallace verkar bortse från teknikens inneboende logik. (Detta med reservation för att jag inte har läst hans bok.)

  Oavsett vem som äger eller förvaltar en produktionsprocess, finns det alltid snillen som kommer på sätt att effektivisera, ibland till egen nackdel, som de pojkar som kom på att de kunde använda snören för att öppna och stänga kranar på den ångmaskin som de hade betalt för att sköta.
  Deras uppfinning gjorde de arbetslösa när de blev påkomna. Tusentals andra ungar blev också arbetslösa på kuppen. Å andra sidan behövde ångmaskinen inte längre vara stationär och vi fick ånglok.

  När Henry Ford ville kunna sälja bilar till sina anställda för att öka omsättningen behövde styckepriset gå ner och in kom Taylor, som gjorde mirakler för produktionen men förstörde många yrken. Lenin anammade Taylorismen och kunde därmed lyfta Sovjetunionen ur armodet, fast det inte blev någon dans på rosor.

  Dessvärre missades en viktig skillnad mellan skruvar, spadar samt kanoner respektive det levande. Bristande intresse och förståelse för det levande hos allt för många – hög som låg – blev förödande i längden.
  Det blev storjordbruk, monokulturer och stora uppfödningar, i öst som i väst.

  I slutet av första världskriget dumpades de överflödiga lagren av kväveföreningar (som skulle ha blivit kanon- och gevärs krut) på åkrarna, och vips var ett annat jordbruk född.

  I Frankrike förstördes sekelgamla häckar i Bretagne, för att få större sammanhängande åkrar. Kemikalier sattes in, osv.
  De flesta känner till hur katastrofen med giftiga alger kom till.

  Dock tycker jag att den kritik som förekommer tyvärr inte klart markerar att det är skillnad på att tillverka tallrikar och att producera det som kommer på tallriken.
  En fabrik som gör tallrikar i härdat glass av fantastisk kvalitet och överlägset användbarhet kan inte vara småskalig om den skall vara ”ren” och göra billiga grejer som alla har råd med. (Ni märker väl att jag älskar färgade Duralexprylar.)
  Det som skall på tallriken behöver däremot framtas under helt andra betingelser för att metoden skall vara hållbar … OCH produkten GOD.
  Nu har vi tomater som smakar ingenting, fullkomligt likgiltiga ostar, vattnigt kött, osv… samt på köpet gott om ruinerade bönder och avfolkade landskap.

  Vurmeriet för att allt skall göras småskaligt är lika blint för skillnaden mellan en spik och en rädisa som vurmeriet för det storskaliga, som missade helhetens realiteter, vilka har förbisetts av flera generationer välmenande teknokrater.
  Det behövs alltså helt skilda regelverk för produktionen av, samt handel med, döda ting respektive levande varor.
  Till det duger varken EUs eller WTOs kärnprinciper.

 4. Inte bara det ekonomisk systemet utan även samhällssystemet. Se hur det gick i Kina, ett samhälle med fungerande samarbete ända ner på individnivå, där alla hjälps åt och drar i samma riktning. Jag var ju själv med. När rekommendationerna och förklaringarna började komma på mobile var min tanke, jaha – det låter ju vettigt, då gör vi så. Och så gjorde vi alla samma sak, och det fungerade. I Sverige får all en veritabel lavin av massa motsägande rekommendationer via media, ingen kan till slut hålla reda på vad som är bra eller dåligt eller vilken riktning som är bäst, och sedan har vi liberalismen, alla har rätt att göra vad dom vill utan hänsyn till andra eller eget ansvar. Alla far i alla riktningar eftersom det är en rättighet och demokrati. Nu ser det ut som om Sverige får fler döda än Kina, 10 miljoner i Sverige, 1.4 miljarder i Kina. I Kina är nu 99% av storföretagen nu tillbaka i full drift, 85% av småföretagen, export och handelsöverskott ökar, och nästan allt har återvänt till det normala, men inte på samma sätt.

 5. Det finns en faktor till som den marxistiska vänstern har missat enligt agronomen Dumont och antropologen Godelier.
  I duon bas/överbyggnad tog marxisterna, när jag fick höra om debatten, i slutet av 70-talet, för givet att ideologin alltid kommer från produktionsförhållanderna.
  Dumont invände att i exempelvis Indien är det ideologin som bestämmer hur samhället, och därmed produktionen, organiseras.
  Utan att ha närmare tittat på saken tycker jag att det vore intressant att jämföra utvecklingen i den kristna staten Kerala och den i andra delar av Indien, samt med den i andra delar av Asien där antingen buddhismen, islam eller konfucianismen har varit och är dominerande.

  Att man gör religion av sina seder må vara en faktor men religioner producerar också seder i längden.
  Jag har tyvärr inte hunnit läsa https://sv.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Todd som har en helt annan syn på ideologiers rötter.

  För egen del växte jag upp i en miljö med sekelgammal tudelning mellan katoliker och protestanter (man handlade inte i ”de andras” butiker, gifte inte in sig i ”fel” kyrka, gick inte i samma skola, begravdes i skilda kyrkogårdar, besökte inte samma läkare, osv) och – ytterst slarvigt – lutar jag åt Weber-hållet, alltså kopplingen mellan protestantism och västerländsk industrikapitalism.

 6. Georgias guidande stenar (The Georgia Guidestones) visar vad några få dedikerade människor, med gott ledarskap, kan åstadkomma för framtidens generationers väl. Sannolikt har denna lilla grupp av dedikerade människor, som har rest stenarna, valt att ge upp sitt hopp för vår civilisation och istället fokusera på att hjälpa de som eventuellt överlever det sammanbrott som kommer. Jag har översatt punkterna på stenarna till svenska.

  Själv har jag inte gett upp. Positivitet är ett resultat av rätt mental aktivitet. Om man lyckas eller inte är en helt annan sak.

 7. Det kanske finns en man eller kvinna som försöker vara helt sann. Jag vet inte om jag finner honom eller henne idag, men hittills har mitt sökande varit fruktlöst. Men vem vet? Kanske finner jag honom eller henne idag?

  Bloggpostens sista stycke tycks vara osanning. Ser ni det själva?

  Jag anser INTE att ”Vi” förtjänar bättre. Alla 99,9999%, som i realiteten stödjer den här marknadsliberalismen och alla EU-vurmspartier, förtjänar inte bättre. Varför förtjänar de inte exakt vad de har röstat för?

  ”Vi” har väl INTE en briljant kollektiv förmåga i Sverige, eller? Var är den? KP och SKP kan inte ens valsamverka med varann, än mindre gå samman i en större rödgrön valsamverkan, likt Rödt i Norge eller Folkbevegelsen mot EU i Danmark. Hur svenskt ”briljant” och ”kollektivt” är det, kära svenska gröna vänster?

  Har ”Vi”, 99,9999% av Sveriges medborgare, ”medkänsla” när så många människor faktiskt har en metabol ohälsa helt i onödan, får dålig vård, dör kvävningsdöden i onödan, samt avlivas medelst aktiv dödshjälp, p.g.a. av att ”vi” faktiskt INTE har organiserat oss bättre, INTE lyckats attrahera folket men istället har repellerat dem, INTE varit motiverade att valsamverka oss över 4%, samt därmed INTE i realiteten har röstat för kollektiva hälso- och beredskaps-lösningar, men motsatsen?

  Visst är det sant att människorna inte lever väl, men vill människor förändra vår gemenskap till ett bättre sätt att leva? – Jag tror inte att människornas moralfilosofiska kompetens eller intelligens bör överskattas. Oddsen är följaktligen inte goda för förändring.

  Den som försöker skapa en rödgrön valsamverkan och beredskap, ex. jag, möter enbart en vägg av ovilja och undvikande. Nästan ingen lyfter fram mig eller de partier jag driver.

  Att ”Vi” inte har något annat val än att göra mer rätt än fel stämmer heller inte. Genom historien har ofta dumheten segrat. Se bara på hur folket i USA väljer mellan dementa gamla gubbar, fastän de faktiskt har fredsprinsessan Tulsi Gabbard som ställer upp på dem och riskerar livet för dem. Hon, denna pärla, mörkas istället.

  Eller se på Sverige där folket velar likt åsnor mellan den Nato/EU-vurmande JÖK:en och den Nato/EU-vurmande borgerligheten, eller kastar bort sina röster på icke-valsamverkande partier långt under 1%, när det faktiskt finns en 4%-spärr! Har ”Vi” vår ”briljanta kollektiva förmåga”? – Jag tycker enbart att en enda svensk medborgare verkligen uppvisar detta, men en blir ju knappast något kollektiv. Var är resten av er?

  Men är ni motiverade att förändra er till det bättre, så fundera då på vad jag har sagt i stilla meditation, likt Jesus! Är det jag säger inte den evidenta sanningen? Nåväl. Fram då med evident sanning och evidens i sak! Ni vet var jag finns.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here