Vilka intressen styr världen? Läs ”Folkfienden”!

12
3054
Bild: boktugg och Smakprov.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Den frågan ”Vilka intressen styr världen?” är onekligen – milt uttryckt – fascinerande och högaktuell när vi försöker se bortom Det Nya Kalla Krigets dimridåer och propaganda. En som försökt besvara frågan är Berndt A. Paulsson. I ett flertal böcker sedan 2013 har han borrat i USA;s utrikespolitik, ekonomi, krigsindustri och krigsmakt.

I en aktuell bok ”Folkfienden. Egen rättfärdighet mot folkflertalets nöd” (MOVE Publications, 2022) sammanfattar Paulsson vad han skrivit tidigare, med uppdateringar och framför allt med fokus på det finasiella kapitalet och bankvärlden. Målet har varit att skriva fram denna koncentrerade makt i skarp motsättning till världens folkflertal; därav termen folkfienden. Oxfam-studien från 2013, där 85 personer äger lika mycket som världens fattigaste hälft – 3,5 miljarder personer – kan illustrera motsättningen, och försvara det kraftiga uttrycket..

Boken omfattar 9 kapitel, en kort konklusion, en referenslista, där varje arbete beskrivs på 5-10 rader, samt en omfattande förteckning och kort beskrivning av organisationer och termer. Detta utgör ett värdefullt stöd för läsaren.

Första kapitlet är ett inflygningsvarv där begreppen ”SuperGongo” och Krigsmaskinen introduceras, samt tre hypotser om makt presenteras. I de följande tre kapitlen tecknas relativt ingående det politiska systemet i USA, hur ett aggressivt, närmast globalt system växer fram, hur USA blir en dominerande makt och slutligen världshegemon. Det här blocket av tre kapitel är bokens längsta del och omfattar 145 sidor. Framställningen är utmärkt, och ger bitvis en detaljerad bild av USA:s roll efter Andra världskriget slut fram till 1970-talet.

I det femte, korta kapitlet avhandlas USA:s centralbank (FED), dess växande roll, och den globalt styrande Bank of International Settlement, BIS. Här sätter också Paulsson in sitt favoritbegrepp SuperGongo i ett ekonomiskt-politiskt sammanhang, där Atlantic Council, med årlig bidrag från t ex svenska UD, och Heritage Foundation spelar en viktig roll, som konsensusskapande tankesmedjor. Dessa tillhandahåller en ideologisk överrock, som ger sken av att legitimera Hegemonens roll.

Kapitel 6 är kort, men lite spretigt; globala oljetillgångar, satelliter och drönare, världshandel, nyliberalism och frihandel. Världshandelsorganisationen har i viss mån fått en minskad roll, medan omfattande handelsavtal har stått i fokus. I dessa kan stater stämmas av de gigantiska företagen, ”accentuerat i SuperGongo Formula”. Nu har faktiskt flera av dessa handelsavtal inte genomförts, men Paulsson kan alltid hävda att ”sooner or later” kommer det att ske.

De tre sista kapitlen behandlar USA:s utrikes- och säkerhetspolitik, dvs krigspolitik från 2000, med initierade och pågående krig. Attacken mot World Trade Center 2001 blev inledningen till en serie blodiga krig. Paulssson redovisar att 33 % av amerikanarna trodde Saddam Hussein personligen var ansvarig för attacken i New York.

Vidare beskrivs hur Kina i de styrandes ögon i USA förvandlas från samarbetspartner till Fienden. Det är en av nutidens viktigaste scenförändringar, och bestämmer mycket av det som sker i världspolitiken. Slutligen i kapitel 9 behandlas media – Main Stream Media – och med rätta pekas de stora, globala nyhetsbyråerna – AP, AFP och Reuthers – ut. Därutöver finns ett stort antal underleverantörer, t ex svenska TT, vilka i stort hämtar sitt material från De Tre. Paulsson understryker Medias stora betydelse för att hålla dagens maktordning vid liv.

Berndt Paulsson

Författaren har gjort ett digert arbete, med mycket, väl dokumenterade uppgifter. I några fall kan kapitel vara lite spretiga, vilket troligtvis beror att tidigare texter uppdaterats och återanvänds. Talesättet ”kill your darlings” är nog den största problemet en författare har att övervinna. Jag och många andra skribenter brottas ständigt med detta problem. Och det förminskar endast marginellt Paulssons massiva arbete.

Författaren har valt att kalla mekanismen för kontroll och styrning av global politik och ekonomi för ”SuperGongo Formula”. Konkret betyder det en ledning och att denna i Västvärlden styrs av ”få händer” med gigantiskt stort ansamlat kapital. Operationerna består i ”styr”, ”kontroll”, och ”fastställer”. Personligen skulle jag ha föredragit termen USA-imperialismen, vars innehåll Harry Magdoff 1967 gav en makalöst kort, stark definition: ”the intertwining of trade and flag”, eller, för all del, med Trumps ord: ”USA först”.

Berndt Paulsson har med denna och tidigare böcker skapat en gedigen kunskapsbank. Han förmår därutöver sätta denna kunskapsmassa i ett sammanhang som hjälper oss att att inse hur och varför världen styrs på det galna sätt som sker idag.

Föregående artikelUkrainas drönare slår till mot ryska oljeraffinaderier komplicerar Bidens omvalsbud
Nästa artikelHur Irans ”strategiska tålamod” övergick till allvarlig avskräckning
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

12 KOMMENTARER

 1. Alla som är s a s insatta vet vem som försöker lägga under sig allt, dom säger det själva varje dag t ex på wef, ’who’, sk fn, sk eu. Samtliga är centralorganisationer skapade av dessa sk individer för att kunna styra sina direktiv med precision. Dom kallas för globalister och har dammsugit i princip allt av bolagsvärde på samtliga av västvärldens börser, och placerat dom inom några av de 8-10 industrisfärer som existerar. I slutänden handlar det om kontroll, över allt och framför allt alla

 2. I mycket hög grad är det väl skrikande tydligt. Det är USAs oligark maffia. Se bara hur dessa dolda mafiosos försöker regera och styra världen med militära invasioner, hot, påtryckningar, sanktioner och politiska åtgärder. Regimbyten den mest uppenbara. Alltmer trängs dom dock tillbaka och förlorar makt och inflytande. Vad som gäller för den fria välden, en värld som dom inte styr och kontrollerar, är att eliminera dom i små steg utan att det skadar framtiden för mänskligheten som under WW2. Maffians åtgärder i Ukraina tyder tydligt på en ökande desperation.

 3. Redan 1890 skrevs en bok, the great red dagon, som talade om vad som höll på att ske i världen. Henry Ford varnade för fed på 1920talet, Eustace Mullins skrev en bok om det 1957. Ezra Pound sa ungefär så här; one has first to know who lends what to whom, to understand anything about politics, economics, history, geopolitics.. Det mesta av allt börjar och slutar med det, vem äger vad och på vilket sätt. Nu är den svenska sk riksdagen så korrumperad av dessa ’pengar’ att de kört över alla remissinstanser den 6/4 i år och tänker genomföra en grundlagsförändringskupp mot oss alla, efter nästa sk val i sept… Läste precis på Nya tider. ’Lyckas’ dom med det, är det tvångs’vccnr’ nästa som gäller och adjöss med alla protester, sammanslutningar och inte minst altmediasidor,, min gissning iallafall

  • Den stora röda draken är en lydig underhuggare till det angloamerikanska etablissemang som såna anglosaxiska författare konsekvent tiger ihjäl eller beskriver partiskt. Hade draken varit så mäktig som dessa författare tror eller vill att vi ska tro hade draken följt marknadsmässiga kriterier och före WWI samarbetat med Tyskland och Ryssland istf att vara lojal med de mindre produktiva anglosaxerna. Och skulle då tillåtas medfinansiera fredlig utveckling över stora delar av världen istf krig som bara gynnade anglosaxerna.
   Men istf att ta det mindre riskfyllda steget att medfinansiera fredlig världshandel divesterade dom och återvände till anglosaxernas fålla.
   Att det alls var möjligt att få lönsamhet av krig berodde på FED som var det alternativ de anglosaxiska elitsällskapen tillhandahöll finansvärlden istf fred. Och att Usa kunde göras till Tysklands fiende berodde på en intensiv propaganda och brittisk infiltration av Usas hela maktstruktur.
   Och detta är bara toppen på isberget av brittisk påverkan av perceptionen i andra länder.

   • The great red dragon är inte Kina (i boken), men åsyftar monopolistetablissemanget/
    the ’square’-washington axis

    • Jag tolkade det just så, jag trodde inte att Kina avsågs. Har läst boken nån gång.
     Så du bör kanske läsa om kommentaren för att förstå.
     Dvs jag menade att finansmakten inte står över det anglosaxiska etablissemanget utan är dess servila tjänare.
     Lägg märke till att det ofta talas om internationella finansmän trots att det alltid är anglosaxiska imperiet som gynnas av alla dramatiska världshändelser hittills

 4. Ok, jag förstår. Jepp det är inte helt lätt o hänga med i deras (finans-’media’ägarnas) gränsdragning, men en sak är nog klar; de vill att det ska vara så svårt som möjligt att begripa. Författaren åsyftar det han kallar the london moneypower, dvs city of london/the square/the crown som är en egen enklav med egen lagstiftning, egen sk borgmästare egen osvosv fr 1700 talets början då bank of england inrättades ca 1690. Enklaven är helt självständig och har sin jämförelse i washingtonenklaven och dess act of columbia fr 1871, och 1913 inrättades fed. Så de som sitter som huvudägare i dessa två institutioner utgör the square-washingtonaxis. De övr sk finanspersonerna är, ja bara finanspersoner men likväl ultra’förmögna’. Jag kan ha missuppfattat vad författaren menar, men jag tror inte det

  • Anglosaxiska författare som kritiserar finansvärlden utan att gå in för mycket på den anglosaxiska elitens separata organisationer och konspirationer har givit ut många böcker. Carroll Quigley var en initierad historiker med tillgång till de viktigaste arkiven. Hans bok var klar 1949 men kunde inte ges ut förrän 1981 efter hans död. Han lyckades däremot publicera en mer översiktlig historik 1966 men efter en begränsad upplaga omöjliggjordes ytterligare tryckning. Först 1994 gavs en piratkopia ut.
   I båda böckerna avslöjar han hur oerhört intrikat och hemligt det anglosaxiska etablissemanget byggt upp sin makt och hur hög grad britterna lyckades organisera amerikanerna utan att det var allmänt känt.
   Han beskriver hur storfinansen arbetar över huvudet på alla demokratier med sina centralbanker etc. Men det som skiljer honom från övriga anglosaxiska författare med jämförbar inriktning är att han visar att det är ett anglosaxiskt broderskap som har initiativet.
   Sen en tid har ett antal amerikaner med inriktning på innovationer tagit fram mycket material om det broderskapet och dess kopplingar till finansvärlden och vilka konsekvenser det har fått för Usa.
   Dom har ett speciellt intresse för att avslöja dom eliternas patentstölder
   men på deras webbsidor finns detaljer om Pilgrim Society som är den överordnade organisationen. Över alla andra tankesmedjor storfinans CIA MI6 MI5 NSA , medier universitet. Allt!
   Iom att det blottläggs kanske det också ändrar skepnad men det har gällt länge.
   exempel
   https://americans4innovation.blogspot.com/2019/10/the-200-year-information-war-uk-us.html

 5. Vilka intressen styr världen? Hittills har det varit USAs intressen genom att etablera en totalitär global makt över hela världen och alla länder och folk för att styra världen till USAs förmån. Militärt, ekonomiskt och kulturellt. USA syftade på att amerikanisera alla länder. USA kallar det ”demokratisering” och en ”regelbaserad ordning”. USAs plundringståg är ju mycket välkända. Historiker är ense, USA utkämpade hela kriget i Stilla Havet på 40-talet för att lägga under sig kontrollen av alla länder i Asien, speciellt Kina, för att plundra deras naturrikedomar och förslava dess folk. Billig arbetskraft. Det var en slags apartheid system. USA skulle bli ”herrefolket”.

  USA misslyckades med Kina. Men försöker till denna dag nå sina hegemoniska mål. Sydkinesiska Havet, krigsförberedelserna på Filippinierna, Guam och Japan talar ett tydligt språk, liksom USAs ansträngningar att ta kontrollen över Taiwan för att likt Guam annektera ön och göra den till en amerikansk kärnvapenbas.

  Lyckligtvis går det inte så bra för USA som är på reträtt överallt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here