Vilken är bästa strategin i Coronatider? Är färre restriktioner det bästa?

34
2088

Detta diskuteras alltmer. Kollegan Dr. Leif Elinder reser en fråga på hemsidan för Folket i Bild Kulturfront Ny Corona-strategi eller Törnrosasömn?

Han påminner om vissa basala förhållanden ”En Corona-smitta skiljer sig inte mycket från en vanlig influensa – det vill säga feber, hosta, halsont under några dagar (1). Allvarliga komplikationer och död överensstämmer också i stort med vad som rapporteras vid normala influensaepidemier. Risken att dessa komplikationer drabbar en frisk person under 50 år är näst intill obefintlig. I åldern 50–65 år är risken för en helt frisk person också liten. Först i 70-årsåldern och kopplad till andra komprometterande sjukdomar ökar risken betydligt.

Första tillfället att meningsfullt undersöka vad som händer vid en avgränsad Coronasmitta gavs när kryssningsfartyget Diamond Princess februari 2020 lades i karantän i Yokohamas hamn (Japan) efter att en Covid-19 epidemi brutit ut ombord. Samtliga 3.700 ombord testades. Av dessa blev 700 smittade varav endast sju personer avled – det vill säga 1% dödade. Här handlade det om huvudsakligen äldre personer.

Den avgörande skillnaden med ett Coronavirus (jmf. m vanlig influesasmitta) är att Coronaviruset har en större smittbenägenhet och att befolkningen helt saknar en grundläggande immunitet mot detta virus.”…”WHO bedömer att nästan alla tidigare friska under 65 år som insjuknat har goda chanser att helt tillfriskna. ”

Mellan 250 000 och 650 000 människor dör årligen av influensa enligt WHO. Vi vet inte hur som kommer att dö av COVID-19.

Leif Elinder

Leif Elinder har förslag på en strategi:

”Alternativ strategi
1. Oinskränkt smittspridning för alla friska personer under 65 år. Friska arbetsföra personer tillåts jobba/studera fritt och utan inskränkningar. Målsättningen är att denna grupp SNARAST ska uppnå en s k “flockimmunitet”.
2. Alla över 70 år och alla multisjuka isoleras under 2–3 månaders tid. Denna isolering föreslås kopplas till ett erbjudande att till självkostnadspris få tillgång till attraktiva boenden på olika semesterorter med tillgång till en flexibel och god omvårdnad från en personal som är garanterat smittfri.”

Läs hela artikeln på Ny Corona-strategi eller Törnrosasömn?

Kommentar: Förslaget ligger ganska nära Folkhälsomyndighetens policy. Ett problem är alla som är och blir arbetslösa. Och hur undgå kontakter mellan alla smittade under 65 år och de övriga, de i grupp 2?

 


Vilken är bästa Coronastrategi?

På DN Debatt läser jag att statsvetaren professor Staffan Lindberg känner oro över att “Bekämpningen av corona hotar avskaffa demokratin”

* Han skriver bland annat ”Rädsla för coronapandemin sköljer över människor i hela världen. Visst är situationen allvarlig, och visst finns det anledning att vidta alla åtgärder som dämpar spridningen. Eller verkligen ”alla”?

Är det värt risken att få leva under diktatur för att undgå en sjukdom som förmodligen dödar färre än 1 procent av befolkningen?
För att kontrollera smittspridningen och på så vis begränsa skadorna av coronavirusets utbredning, skriver världens regeringar – och Sverige bland dem – ut mediciner med enorma och kanske okända biverkningar.”

* I många länder runt om i världen begränsas nu grundlagsskyddade rättigheter. I demokratiska länder som Italien och Frankrike patrullerar polis och militär och förhör människor på gatan om vart de ska gå på ett sätt som påminner om hårdhänta diktaturer.
Liknande regler införs nu i en rad andra demokratiska stater som Spanien, Argentina och Colombia, liksom hittills i tre amerikanska delstater vilka sammanlagt har 70 miljoner invånare. Folkomröstning avlyses för en tid i Chile och många länder förbjuder folksamlingar på 100, 50 eller så få som 10 personer i vårt grannland Danmark.

* I Tyskland får man inte ta med barnen till lekplatsen längre och i Bayern råder undantagstillstånd.

 • I Norge var på man på vippen att i praktiken avskaffa demokratin genom att ge regeringen oinskränkt makt – precis som i en diktatur. Nu får man en slags halvdiktatur i Norge … Det ska visserligen vara tillfälligt och kommer säkert vara så, i vart fall i Norge.
  Frågan är om det kommer att vara det i Israel där en ”tillfällig” regering under Netanyahu har styrt landet i 15 månader och nu förbereder för att stänga ner landet och dess demokratiska institutioner på måndag. Kommer demokratin att överleva där?

* Ledare som vill stärka sitt grepp och omvandla demokratier med respekt för mänskliga rättigheter till auktoritära regimer har nu ett gyllene tillfälle. Det förefaller som om Polens regering redan tagit det i akt. Står Modi i Indien på tur? Demokratin är redan starkt hotad i det landet.
Kommer Donald Trump att använda pandemin som förevändning för att ställa in höstens val och i förlängningen avskaffa demokratin i USA? För några dagar sedan deklarerade Trump undantagstillstånd och nu är många av mina kollegor i USA oroade för demokratins framtid på allvar.

Bild från Flickr av Luiscotan.

* Är det värt risken att få leva under diktatur för att undgå en sjukdom som förmodligen dödar färre än 1 procent av befolkningen? Samtidigt verkar politiska ledare – och här inkluderar jag också den svenska – beredda att helt slakta ekonomin med oöverskådliga konsekvenser. I Sverige varnade tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius för ekonomisk kollaps.


Kommentar:

Frågorna är berättigade.

Staffan Lindberg varnar för auktoritära regimer – men hans exempel på inskränkningar av demokratiska rättigheter kommer främst från vad han anser som demokratier, typ USA och Norge.

Han ser inte den stora inskränkningar i demokratin som det ekonomiska systemet innebär.

I runda slängar arbetar arbetarklassen i vid mening och delar av medel- och högre klasser ihop vinster till ett litet fåtal som kontroller världsekonomin. Dessa använder sedan sina tusentals miljarder efter eget gottfinnande utan demokratiskt inflytande och med fokus på ökade vinster, inte baserat på någon analys av vilka behov eftersatta grupper och mänskligheten har. Visst är det primitivt, visst är det inhumant, visst är det odemokratiskt!
Och de är detta fåtal av mänskligheten – långt under 1 procent, som nu ska få tusentals miljarder. Detta minskar verkligen möjligheten till demokrati än mer.

I praktiken pekar även Staffan Lindbergs förslag i riktning på färre restriktioner för arbetsföra, liksom Leif Elinders.

Kommer man då att få fler dödsfall eller färre? Är ett ökat antal dödsfall ”värt priset”?

Föregående artikelSverige, USA & Co – upphäv de dödliga sanktionerna så att Syrien kan ta hand om Coronasjukdomen!
Nästa artikelPensionerad USA-general hotade Maduro med kula i pannan
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

34 KOMMENTARER

 1. Jag uppmärksammade vid ett tidigt skede instruktioner på webbtabloiden Fria Tider.
  1. Stanna inomhus
  2. Köp mat på nätet
  3. Diska förpackningarna vid leverans
  4. Tvätta händerna
  5. Träffa ingen
  6. Gör inga undantag

  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/get-ready.html

  Jag betraktar punkterna som riktlinjer och jag lyckas följa dem ganska väl men jag är utomhus så mycket det går. Jag trivs bäst utomhus nämligen. Punkt sex ser jag också som viktig att inte börja med massa undantag för då faller den säkerhet man tror sig byggt upp.
  Jag ska på ett planerat läkarbesök om några dagar och det är med viss vånda men sjukvården måste man ju lita på. Men väntrum finns där det samlas människor. Skulle helst vilja slippa det.

  Utvecklingen i Spanien är skräckinjagande. Människor på äldreboenden överges och lämnas att dö.
  Jag fattar knappt det kan vara sant 2020 och ser medeltidens Digerdöd framför mig.

  Jag vill leva 🙂

  • Inte nödvändigt att stanna inne. Virusets värsta fiende är faktisk solljus och värme. Halveringstid 2.5 minuter. När man är utomhus gäller det att hålla distans till andra, och där ligger problemet med att gå ut. En bra taktik är att få många små doser över tid, för då bygger kroppen upp motstånd. När jag studerade på universitetet körde jag taxi på nätterna för att dryga ut studielånen. I förkylningstider körde vi ofta ordentligt förkylda personer till läkaren eller sjukhuset som både nös och hostade på oss, men vi blev inte sjuka. Varje nysning var liksom en vaccinering. Läkare har samma erfarenhet. Trots att dom träffar massor med sjuka människor blir som sällan sjuka själva.

 2. Romelsjö, du som är läkare, är det riktigt att jämföra coronavirus och influensavirus? Den svaga punkten vad jag förstår är tillgången på iva-platser och respiratorer för allvarligt covid-19 sjuka. Har det uppstått brist på dessa platser vid vanliga influensaepidemier? Eller är det andra följder vid influensa som är fatala? En stor smittspridning av Corona innebär ju att iva-platser tar slut förr eller senare. Det blir definitivt stopp för många andra operationer med stort lidande som följd.

  • Jag är inte tillräckligt insatt för hur influensapatienter vårdas. Förra året dog 2 500 i virus-lunginflammation som professor Johnny Ludvigsson skrev i DN. Fördelningen på olika virus är okänd för mig. Jag har sett lägre siffror på 1000 per dag. De allra flesta är äldre och har andra sjukdomar. Man kanske inte vidtar motsvarande insatser för multisjuka med influensa som för för multisjuka med COVID-19. Vet inte. Säkert finns eller artiklar på gång då det gäller detta. Mitt intryck från uttalanden igår är att lunginflammationen vid COVID-19 kan vara allvarligare och mer långvarig än vid influensa.

   En skillnad är att många vanligen är immuna mot influensavirus, bl.a. genom vaccination. Med några decenniers mellanrum sker en större mutation av influensa-virus som då blir mera virulent, som vid ”Asiaten” 1958 och vid ”Spanska sjukan.”

   • Tack för svar. Jag har inte hört tidigare att det varit akut brist respiratorer trots alla influensor. Men som vanligt vet vi för lite. Det behövs mer forskning.

   • Det är det farliga. Unga kan bära smittan utan knappt märka det eller väldigt lindrigt.
    Inte farligt för dem men desto farligare för äldre och riskgrupper.
    Inte läge för riskabla sociala experiment tycker jag.
    Men regeringen och svenska myndigheter tycks vilja välja den vägen.
    Tycker nog det osar kommunism om det här.
    En elit som har en plan för kollektivet.
    Om vi nu ska prata om inlägget ovan.

    Oinskränkt smittspridning tycker jag liknar löftet om massmigrationens spridning över riket. ”Ingen del av Sverige ska lämnas orörd”
    Jodå… Tack så mycket för den. Och så blev det. Alla nöjda?

    Gillar inte det här. Känns som regering och elit vill bli av med gamla och sjuka.
    De som byggde Sverige vi har idag men som politikerna inte förmår förvalta.

     • Inte direkt kommunism kanske. Italien har vänsterregering nu och Tyskland tycker jag liknar vänsterregering och så vet du väl det finns en tongivande vänster i USA. Särskilt i storstäderna.
      Landsbygden i USA är Trumpland ungefär som landsbygden är SD hos oss.

    • Problemet är att Sverige är liksom Sovjet hårt centralstyrt. Ingen är van att tänka och agera självständigt, alla sätter sig på hasorna och bölar ”staten, gör något – fatta beslut”.

 3. För att uppnå flockimmunitet måste en stor del av befolkningen smittas. Med ett beräknat R0 på 2,5 för Coronavirus måste matematiskt ca. 60% smittas. Det är orealistiskt att man skulle kunna sprida smittan till enbart de som blir minst sjuka. Dödligheten är ca. 1% med fungerande sjukvård. Om sex miljoner svenskar blir smittade, visserligen inte helt samtidigt, skulle sjukvården bli överbelastad och en dödlighet på 3% är realistisk, vilket erfarenheterna från Italien visar. Det innebär i storleksordningen 200 000 döda, många av dessa lämnade att långsamt kvävas.

  Sådana överväganden fick britterna att lämna sin flockimmunitetsstrategi, göra helt om och införa en ”lockdown”. I Kina har nu den inhemska smittspridningen upphört, och antalet döda i epidemin kommer att stanna under 4000. Hade man i stället siktat på flockimmunitet så hade hundratals miljoner insjuknat och tiotals miljoner dött. Tur för kineserna att de hade kloka experter, beslutsamma ledare och en befolkning som insåg vad som stod på spel, otur för oss att vi saknar detta.

  • Tack. Fakta visar att Kinas linje är framgångsrik. Sverige har hittills valt en annan linje.

   • Sverige har andra behov, eller snarare, staten, politikerna och byråkratin har andra behov. Vad det ytterst gäller i Sverige är att skydda statens inkomster. Stannar Sverige upphör flödet av pengar i form av skatter och avgifter. Sverige har en hårt centraliserad regim, och den är fanatiskt beroende på att inkomsterna fortsätter för sin överlevnad. Om inte betyder det kollaps, som Sovjet. Det är så viktigt att det får kosta några tusentals liv. Fenomenet med centralisering är välkänt i militära kretsar. Perl Harbor är ett exempel, med ett enda anfall slog Japan ut nästan hela den amerikanska flottan. Sitting Duck-fenomenet. Motsatsen är Vietnamkriget. Vietnamesernas befrielsestyrkor var utspridda i små gerillagrupper, och USA, trots att man var världens starkaste militärmakt, lyckades inte stoppa dom. Det är därför Kina lyckades så bra. Likt Vietnam fungerar landet distribuerat, trots lögn-propagandan om det motsatta i svenska media. Trots epidemin körde stora delar av Kina bara vidare nästan som vanligt, bara att man flyttade verksamheten till elektronisk på appar som WeChat. Sådant är inte möjligt i Sverige då kunskapen att fungera så inte finns och regimen motarbetar program som WeChat för att kunna fortsätta med massövervakningen och propagandan via amerikanska system.

  • Även Sverige kommer att uppnå flockimmunitet. Skillnaden mot Kina är att i Kina isolerades de stora och uppenbara smittspridarna, medan de mindre smittsamma åstadkom flockimmuniteten. Man uppskattar idag att endast en tredjedel av smittade i Kina hade upptäckts och isolerats helt enkelt därför att två tredjedelar inte hade tillräckligt starka symptom för att upptäckas. Kina minimerade så antalet sjuka och döda, viket kommer att bli betydligt större i Sverige, men med samma slutresultat.

 4. Jag läser på SVT människor verkar må väldigt dåligt av isolering.
  Så dåligt de behöver krishjälp.
  Jag mår inte särskilt dåligt att hålla mig isolerad men visst kan det kännas någon gång ibland.
  Det som driver mig är att slippa bli smittad. Lite som en tävling. Vinna eller förlora. Framför mig ser jag dock allt blir som vanligt igen. Framåt sommaren kanske?
  Här tror jag vi människor fungerar olika.
  Många har stora sociala behov. Några har mindre sociala behov.
  Kan man tänka de med stora sociala behov lutar åt vänster medan den med mindre sociala behov kan luta åt höger?

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/tre-tips-sa-blir-karantanlivet-lattare-att-hantera-mentalt

  Däremot är Internet hyperviktigt för mig. Där har jag kommunikation och kan hålla mig uppdaterad vad som händer och sker.
  Internet har varit brutet för mig vid några tillfällen på sistone. Senast en natt och påföljande förmiddag.
  Det är påfrestande. Jag provade radion då men där fanns inte mycket jag hade lust att lyssna till.
  Cirka 80% ”dagens musik” blandad med snabbpratare samt cirka 20% talande, ämnen och nyheter.
  Ska jag sedan välja ut något jag vill höra av det blir det inte mycket kvar.
  I så fall fordras någon tablå där jag kan välja ut några program.
  Bara knäppa på radion var visst lönlöst?

  • Tack för länken till SVT. Tror att just första tipset, att hålla sina rutiner är mycket viktigt, så att man fortfarande har lite struktur i sitt vardagsliv.

   Jag har ytterligare en länk med fem tips för att stå ut om man måste isolera sig, frivilligt eller på grund av beslut från myndigheter. https://youtu.be/wdyHlYpRvko

  • Tydligen är det så att folk mår dåligt av isolering. Kina är annorlunda, där inträffade ingen isolering och därför blev det enklare att åstadkomma social distansering när det behövdes. Samhället i Kina har hunnit betydligt längre än det svenska när det kommer till att använda elektroniken och teknologin. En stor det av affärslivet och umgänget låg redan på WeChat, så när social distansering behövdes flyttade bara det mesta av resten över på elektroniken, nästan obemärkt. Skolundervisning, beställ mat, handla, göra affärer, snacka med kompisen, till och med gymnastiklektioner. Kina har interaktiva tidningar. Kunskap och erfarenhet fanns redan att umgås på det sättet. Internet nära nog gick på knäna. Gratis video samtal ersatte fysiska möten. I Sverige finns detta inte alls på samma sätt. Mycket därför att myndigheterna försöker förhindra det. De avancerade apparna är från Kina, och man vill behålla folk på de amerikanska mer primitiva systemen för att kunna övervaka dom. Massövervakningen är ju fundamental för Sverige/USA ”säkerheten”. Man vill inte att folk skall utveckla någon sympati för Kina eller kinesisk kultur och teknologi, även om den ligger ljusår före.

 5. Vilken är bästa strategin i Coronatider? Den bästa strategin är att anpassa strategi och taktik till verkligheten, kultur och levnadssätt som den ser ut på plats för att uppnå vad som behövs. Jag har levat i och med åtskilliga kulturer genom livet. I Kina är folk intelligenta, smarta och tänker sig för. Det var inte så länge sedan det inte fanns någon läkarvård i Kina, det formade en kultur där det gäller att hålla sig frisk och ta hand om sig själv, och sina närmaste. Därför räcker det att ge rekommendationer, förklara, och informera, så gör du för att hålla dig frisk, social distansering. Då gör folk så, av självbevarelsedrift. Hade Kina infört regler som i Sverige eller Frankrike med förbud och patrullerande polis, då hade det blivit uppror. I Kina sitter man inte och väntar på att någon politiker skall fatta beslut. I Kina gör man något själv – nu – medsamma – och i ett sammanhang. Sverige är motsatsen. Svenskarna har format en kultur att sjukvård är ju gratis och staten har skyldighet att ta hand om mig, så det spelar ingen roll. Det betyder en annan strategi och taktik för att uppnå vad som behövs – social distansering. Italien har betydlig mer närgånget umgänge än Sverige, och det syns i corona statistiken.

   • Vi hade just en lokal debatt om dessa olika beteende, kineser vs Svenskar, och västerlänningar generellt. Glöm inte Kinas historia, det fanns en tid då det inte fanns några fungerande läkare eller sjukhus. Vid minsta misstanke om att någon håller på att bli sjuk, eller bara på känsla, går kinesen omedelbart till doktorn och får en ”combo”. ”Combo” är slang för TCM (Traditionell kinesisk medicin), innehållet är olika för olika fall och personer och tillfällen, och avsikten är att stärka kroppens eget försvar. Det är ingen medicin eller botemedel. Svensken har en viss stolthet att inte bli sjuk, så man väntar så länge som möjligt med att prata med doktorn, och sedan måste botemedel och medicin till för att bota sjukdomen, eller förkylningen. Överhuvud taget arbetar alla i Kina intensivt med ”friskvård”, alltså att undvika att bli sjuk, och där inkluderas kosthållning och livsstil.

 6. Jag lyssnar på SRs nyheter och ser på SvTs Rapport och Aktuellt samnt ser på Corona-programmet kl 20 på SvT 2. Däremot undviker jag lyssnar- och debattprogram samt diskussionen här på Global, då jag vill ha korrekta nyheter utan panik. Jag litar på våra myndigheter och har förtroende för statsepidemilogen. Överhuvud tycker jag det är skönt med sunt förnuft som en expert sa, gammeldags sunt förnuft: Jag är 80 år och har en del ”underliggande” sjukdom men går på gym 3 ggr i veckan mitt på dagen då gymsalen är nästan tom använder handskar och spritar handtag mm och handlar till andra och mig själv men med personavstånd och handskar samt solar mycket. Så skall vi prata och uppmuntra varandra istället för att sprida massa panikrykten. Låt oss isolera oss, träna men inte glömma att leva på det förnuftiga sätt jag väl vet om jag bara använder just sunt förnuft.

  • Kommer just hem efter en löprunda på 6-7 km. Jag tycker också att statepidemiologen har skött sig bra.

   Det finns verkligen olika uppfattningar i denna fråga. Det är rimligt att testa all vårdpersonal som kommer i kontakt med svårt sjuka och äldre till att börja med. Detta ökar tryggheten hos alla och kan minska sjukfrånvaron bland viktig vårdpersonal. Det är inte orimligt att tänka sig att en del personal är hemma pga oro att bli smittad, om man kanske har en äldre eller sjuk i egna bostaden.

   Hörde sedan nyss på nyheterna att testning av personalen är på gäng.

   En uppfattning, som torde glädja Anders Tegnell m fl.: “Nedstängningarna i Europa kritiseras av WHO-expert
   Att stänga ner länder helt för att begränsa coronavirusets spridning är inte en hållbar åtgärd. Det säger WHO:s expert Bruce Aylward.

   Aylward säger att nedstängningarna är kontraproduktiva och ineffektiva. Han pekar på att länder som Sydkorea och Singapore har fått ner spridningstakten utan att stänga ner sina samhällen.” (https://omni.se/nedstangningarna-i-europa-kritiseras-av-who-expert/a/4qA14R?fbclid=IwAR05-TIVk-buOjWfMkrVoy9KU7qCN-kGHOmurHcnz9guSzANXiDdhR7GZdM)

   • Det är i tider av kris möjligheten uppstår i grunden förändra ekonomi och samhälle.
    Men du vill plötsligt inte?
    Vill du förändra samhället på riktigt eller är du bara medlöpare och på sin höjd ”justerare” eller reformisten?

     • Givetvis!
      Men kolla länk nedan. Det är vad det handlar om.
      Om du tänker dig vad den arbetaren vanligen levererar till den gemensamma budgeten (statskassan) i form av löneskatt, arbetsgivaravgifter, moms på körningar, skatt på fordonsbränsle + moms på den skatten så förstår jag varför du kramar kapitalismens integration i högskattesamhället.
      Kapitalism är givetvis en förutsättning för dina politiska ambitioner och önskemål.
      Det är genom kapitalismens arbete socialisterna erhåller möjligheten att förverkliga sina målsättningar.

      Vi ser ju nu att taxiresor till stora delen är konsumtion och inte en livsnödvändighet. Det går att cykla (som jag gör). Eller ta en promenad. Eller kanske en löprunda som du gjorde tidigare idag?

      https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/taxichaufforen-reza-cheraghpour-allt-har-blivit-luft

   • Jag har stort förtroende för Bruce Aylward sedan jag sett en intervju med honom gjord efter att han kommit tillbaka från en WHO-mission till Kina. Men Omni refererar artikeln i POV tendentiöst selektivt. Följande viktiga budskap har retuscherats bort:

    Bruce Aylward er som sagt kritisk og uforstående over for den manglende opsporing og isolering af syge og deres tætte kontakter. Omvendt tror han heller ikke på at lade virus rase og dermed opbygge en immunitet i befolkningen, såkaldt flok-immunitet.
    “Jeg vil tro, at der i hvert fald skal smittes 20-30 pct. af befolkningen, før vi nærmer os flokimmunitet. Det er et meget stort antal mennesker, som i givet fald skal blive syge, mange vil få det rædselsfuldt, og mange vil dø. Kina har haft godt 80.000 tilfælde.” “Det er 0,006 pct. af befolkningen. Om det så var 80 millioner mennesker, ville det stadig kun være seks pct. af befolkningen og slet ikke nok til flok-immunitet. Og ud af de 80.000 smittede er flere end 3.000 døde. Det er ikke en farbar vej,” siger Bruce Aylward.

    ”Det er ikke en farbar vej”. Detta är i princip vad jag skrev, med skillnaden att Aylward av någon anledning räknar med att 20 – 30 procent kan räcka till flockimmunitet.

 7. VIRUS HISTORIK

  Svininfluensa 2010.
  Dödsfall ca 300 000 (Osäkra beräkningar)
  https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2012/juni/dodsfallen-i-svininfluensa-betydligt-fler-an-man-tidigare-trott/

  Coronasmitta 2020 (25/3).
  Smittade 460 000
  Dödsfall 21 000
  https://www.worldometers.info/coronavirus/
  
  Dödlighet (rapporterad)
  Tyskland. 0,4%
  Italien 9,5%
  ”Despite more than 25,000 infections,
  Germany’s mortality rate is only 0.4%,
  In Italy 9.5% of people confirmed to have the infection have died.”
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/coronavirus-less-deadly-in-germany-because-of-youthful-patients

 8. Statistik om Coronavirus-19.. i Italien.
  https://www.statista.com/topics/6061/coronavirus-covid-19-in-italy/
  Publicerad av Statista Research Department , 25 mars 2020
  Koronaviruset är en specifik typ av virus som påverkar luftvägarna. De orsakar flera sjukdomar, allt från förkylningar och lunginflammation till svårt akut andningssyndrom (SARS).
  Det utbrottet av COVID-19 , som den nyaste upptäckta Coronan hette började i staden Wuhan, Kina, i slutet av december 2019.
  Den 11 mars 2020 förklarade Världshälsoorganisationen officiellt den Nya Coronan för en pandemi. Viruset spriddes i mer än hundra länder och har orsakat över fyra tusen dödsfall.

  • Italien är en tragedi. Spanien likaså. Båda länderna har vänsterregeringar.
   Märk, vänsterregeringar är som regel liberala. Men kan ibland tendera åt auktoritärt nationalistiskt håll beroende på omständigheter.
   Kina till exempel, har ingen vänsterregering. Det är en kommunistisk diktatur. Om dem kan tycka, men faktum är att de kan ha de precis rätta verktygen vid ett pandemiskt utbrott.
   Det finns ett inlägg om det här i kommunistorganet Proletären. Jag läste det sent i går kväll och det är svårt att inte hålla med och instämma. Inlägget refererar till en rapport från Världshälsoorganisationen så jag finner det fullt trovärdigt utan att ifrågasätta.

   http://proletaren.se/artikel/sa-lyckades-kina-stoppa-coronaviruset

   • Kina är varken kommunistiskt eller diktatur. Styrelsesättet är unikt, och går ut på att ledning och innevånarna söker enighet och harmoni i besluten och genomförandet. Det är tydligen stört omöjligt för västerlänningar att greppa det för alla är vana att tänka i diktaturform i sina egna länder, oavsett om diktaturen består av valda partier eller inte, som har utsett diktatorerna på olika områden.

  • Faktum är att vi nu vet att det inte började först i Wuhan. Tidigare fanns ett mer begränsat utbrott i USA, men det har tystats ner. Viruset påverkar heller inte bara luftvägarna, utan i många fall lungorna, och här skiljer det sig från ”vanlig” influensa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here