Sverige, USA & Co – upphäv de dödliga sanktionerna så att Syrien kan ta hand om Coronasjukdomen!

6
1390

På nyheterna 23 mars medelas att även Syrien fått COVID-19. Ett fall finns rapporterat då detta skrivs.
Hälso- och sjukvårdsministern rapporterade på hemsidan för SANA dagen innan att en man i 20-årsåldern som kommit tillbaka från Syrien hade testats positiv.

Omfattande försiktighetsåtgärder med stängning av skolor och vissa lokaler sker redan nu i Syrien, som är drabbat ofantligt mycket värre av angreppskriget av USA via terrorister, och med stöd av olika väststater däribland Sverige.

Syrien är föremål för omfattande illegala, mycket hårda sanktioner enligt FN.

Sverige som vill framstå som humanitärt deltar i dessa dödande sanktioner.
Sverige har också sanktioner mot Venezuela vars bekämpande av Corona-infektioner försvåras av sanktioner.

Lyssna inte på löst prat om att Sverige slår vakt om mänskliga rättigheter- sök fakta!

USA:s hårda sanktioner mot Iran och Kuba försvårar dessa länders möjligheter att bekämpa infektionen.


Uttalande av Syriens regering.

Nyhetsbyrån SANA rapporterar att Syrien uppmanar det internationella samfundet att respektera principerna i den internationella humanitära lagen och mänskliga rättigheter och arbeta för att upphäva sanktionerna omedelbart och ovillkorligt, med tanke utbrottet av Coronavirus i grannländerna.

Utrikes- och utlandsministeriet sade i ett uttalande till SANA på torsdagen att USA:s och EU:s illegitima ensidiga tvångsåtgärder mot ett antal stater, av vilka några lider enormt av spridningen av viruset är en otvetydlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och de enklaste humanitära värdena och principerna.

Syrien bekräftar sin fulla solidaritet med Islamiska republiken Iran, den bolivariska republiken Venezuela, Kuba och alla stater där pandemin har spridit sig eller som står inför risken för spridning medan är föremål för sanktioner i en tid då alla ansträngningar måste förenas för att rädda mänskligheten från denna pandemi.

Syrien kräver att sanktionerna omedelbart och ovillkorligt upphävs och uppmanar andra stater att avbryta dessa olagliga sanktioner.

Man håller USA och dess allierade, som infört dessa sanktioner och skryter med att skydda de mänskliga rättigheterna, fullt ansvariga för offer i denna pandemi genom att hindra ansträngningarna som syftar till att konfrontera detta virus som utgör ett allvarligt hot mot hela mänskligheten genom att förhindra hjälp med att begränsa viruset. här.


Enligt en rapport från FN hösten 2016 har dessa sanktioner orsakat mycket stor skada.. Enligt denna FN-rapport har sanktionerna och krisen i Syrien destabiliserat varje sektor av syriska ekonomin, omvandla en gång självförsörjande land till ett land beroende av stöd. Till följd av sanktionerna har det blivit svårt att få tag på utrustning, läkemedel, medicinsk utrustning, mat, bränsle, vattenpumpar, reservdelar till kraftverk med mera. Enligt den 40-sidiga FN-rapporten av med uppdrag att analysera humanitära konsekvenserna av sanktionerna, bedöms USA:s och EU:s åtgärder vara ”några av de mest komplicerade och långtgående sanktioner som något land någonsin ålagts”. Den beskriver ett komplext system med ”oförutsägbara och tidskrävande” finansiella restriktioner och licenskrav.

Rapporten uppger att USA:s sanktioner mot syriska banker har gjort överföringen av medel till landet nästan omöjligt. EU förlänger sanktionerna mot Syrien – aktivt illegalt försök att hindra återuppbyggandet.

Sverige för skamlig politik då det gäller Syrien. Regeringen har stött USA:s illegala krav på att Syriens president måste bort. Man har blundat för USA:s väl belagda stöd till terrorister.
Om man uttrycker sig sakligt och utan överord kan man säga att Sveriges politik är i strid med FN-stadga, folkrätt och att den är proimperialistisk, inhuman och anti-feministiskt.

Sverige röstade i FN säkerhetsråd i början av 2017 för utvidgat embargo mot Syrien på grundval av en osaklig och krigsupptrappande rapport om Syrien. Om Sverige skött sitt ordförandeskap i säkerhetsrådet skulle en så ensidig och lögnaktig rapport aldrig tillåtits ingå i säkerhetsrådets handlingar och en omröstning borde ha undvikits eftersom det stod klart redan före att både Ryssland och Kina skulle stoppa förslaget med sina veton. Även Bolivia röstade emot. Egypten, Kazakstan och Etiopien lade åtminstone ned sina röster. Ryssland och Kina fick alltså vara diplomatiska städgummor åt Sverige och de andra länderna som stödde det provokativa förslaget till utökat embargo mot det lidande Syrien. Denna framgår också av en artikel av professor Tim Andersonsom skrivit den utmärkta boken ”Det smutsiga kriget mot Syrien”.


UTTALANDE AV FÖRENINGEN SYRIENSOLIDARITET FÖR ETT ÅR SEDAN

USA har meddelat att landet nu lämnar Syrien. Det är inget frivilligt åtagande utan ett beslut betingat av nödvändigheten. En del av Syrien kontrolleras fortfarande av olika terrororganisationer och ockupationstrupper, men det är en tidsfråga innan hela landet är befriat.

Återuppbyggnaden av landet har redan inletts. I stora delar av Syrien är infrastrukturen förstörd efter snart åtta års krig. Sveriges radio har i flera reportage rapporterat från återuppbyggnadsarbetet, bland annat från Aleppo, som före angreppskriget mot Syrien var landets folkrikaste stad. Där råder nu fred men skadorna är stora på både vägar, elnät och på vattennät. Skadorna på vattennätet leder till att miljontals människor tvingas leva med undermålig och till och med hälsofarlig vattentillgång. En av orsakerna till att reparationerna av Aleppos vattenverk inte kan återställas till ursprungligt skick är brist på reservdelar som inte får levereras på grund av ekonomiska sanktioner.

Det är därför hårresande och skamligt att Sveriges stöder dessa sanktioner.

Enligt en 40-sidig rapport från FN hösten 2016 (Humanitarian Impact of Syria-Related Unilateral Restrictive measures) har sanktionerna mot Syrien orsakat stor skada. Sanktionerna och krisen i Syrien har destabiliserat varje sektor av syriska ekonomin. Till följd av sanktionerna har det blivit svårt att få tag på utrustning, läkemedel, medicinsk utrustning, mat, bränsle, vattenpumpar, reservdelar till kraftverk med mera. USA:s och EU:s sanktioner vara ”några av de mest komplicerade och långtgående sanktioner som något land någonsin ålagts”. Den beskriver ett komplext system med ”oförutsägbara och tidskrävande” finansiella restriktioner och licenskrav. Rapporten uppger att USA:s sanktioner mot syriska banker har gjort överföringen av medel till landet nästan omöjlig.

Vi menar att Sverige och övriga länder genast ska upphöra med de nuvarande sanktionerna. De är olagliga och står i strid med folkrätten, eftersom de ej baseras på beslut i FN:s säkerhetsråd.

Sverige bör genast upphäva de inhumana och olagliga sanktionerna mot Syrien!

Uttalandet har publicerats i Sydöstran. Sydöstran: Upphäv sanktionerna mot Syrien

Föreningen Syriensolidaritets paroller.

Relaterat.
USA:s sanktioner har dödat tiotusentals människor i Venezuela. Margot Wallström spär på – hur många barn har du dödat Margot
USA:s sanktioner drabbar Iran hårt. Varför protesterar inte Sverige?

Föregående artikelRussiagate friade faktiskt Trump och Ryssland och riktade fokus på USA:s olagliga inblandning i olika val – och medias fiasko
Nästa artikelVilken är bästa strategin i Coronatider? Är färre restriktioner det bästa?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

6 KOMMENTARER

  1. FN:s generalsekreterare manar G20-gruppen att upphäva sanktioner som motverkar insatser mot COVID-19 upp hävs. Blir intressant att se hur USA,EU och Sverige reagerar. De är de som står bakom inhumana illegala sanktioner

    Det virtuella G20-toppmötet om den nya coronaviruspandemin beräknas äga rum den 26 mars med Saudiarabien som ordförande.FN: s generalsekreterare António Guterres har uppmanat G20-ledarna att avbryta sanktioner som förhindrar leverans av medicinsk hjälp mitt i den nya coronaviruspandemin.”Jag uppmanar er att överge de sanktioner som har ålagts länderna för att säkerställa deras tillgång till mat och medicinsk hjälp när de kämpar mot Covid-19-utbrottet. Detta är en tid för solidaritet, inte isolering,” skrev Guterres. Rysslands president Vladimir Putin förväntas delta i toppmötet.Tidigare uppmanade Ryssland USA att omedelbart upphäva sanktioner som hindrar Teheran från att effektivt bekämpa det nya coronavirusutbrottet. Under de senaste dagarna har USA upprepade gånger infört Iran-relaterade sanktioner mot flera företag och individer på grund av deras samarbete med Teheran inom oljeproduktionen. Washington säger att dess sanktioner syftar till att begränsa Irans oljehandel och anklagar Teheran för att stödja terrorism. Iran å sin sida beskyller USA för ”ekonomisk terrorism” och säger också att sanktionerna förhindrar att Iran får medicinsk utrustning och mediciner som är nödvändiga för att bekämpa det dödliga viruset. UN Secretary-General Calls on G20 to Cancel Sanctions That Prevent Medical Aid Delivery.

  2. Jag tycker Ryssland och Kuba borde kunna hjälpa Syrien mot hotet från Coronaviruset.
    Tycker inte du det?

    • De sker redan. Du tycker man ska acceptera USA:s hårda, olagliga sanktioner, som FN-chefen vill upphäva?

  3. Bert Sundström i Rapport i kvällens sändning 2020-03-25 19.30 måste ju vara ett av de senaste årens bottennapp i usel propaganda! Man kan undra vad som driver denna charlatan? Är han verkligen så dum på riktigt eller fjärrstyrs han från regim-TV i Stockholm? Hans ”reportage” om läget för corona-viruset i Ryssland måste ju bara direkt till granskningsnämnden…I Ryssland gör man ju precis det som man INTE gjorde i Sverige för att hindra smittan och för det måste ju givetvis Putin kritiseras av Bert…Man tar sig för pannan! Bara det att misstänkliggöra Putin för att använda skyddsdräkt när han besökte ett sjukhus med smittade gör ju att denna fåne, Bert Sundström, omedelbart ska tas hem och pensioneras!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here