Akademiker – legitimera inte Israels ockupation av Palestina genom att delta i Hågkomstkonferensen!

44
3281

 

Detta är en artikel av docent Jan-Erik Gustafsson medlem i Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Han var koordinator för Sidafinasierat lärar- och studentutbyte med Al Quds University Jersualem 2013-2017 samt är medlem i Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel. Han har besökt Palestina flera gånger.

Artikeln sändes som mail till

– Sveriges universitetsledningar
– Strategiska forskningsstiftelsen/Lars Hultman
– Vinnova/ Ann-Mari Fineman
– Forum för Levande Historia

Sedan artikeln skrevs och skickat in har ny information kommit, vilken Jan-Erik Gustafsson skickat till ovan nämnda adressater. Han skrev ”Ni fick 7 oktober ett utskick Akademiker – legitimera inte Israels ockupation av Palestina genom att delta i Hågkomstkonferensen. EUObserver.com har idag 11 oktober publicerat ett upprop, see: Eu Observer från 54 internationella forskare som varnar för den av Svenska regeringen och EU understödda breda IHRA- definitionen av antisemitism , som i praktiken stämplar all kritik av den Israeliska staten som antisemitism. Uppropet förordar istället Jerusalem Declaration of Antisemitism, som i mars antogs av över 200 judiska akademiker i Israel och övriga världen (bland dem Göran Rosenberg). Det internationella uppropet bifogas här samtidigt som på nytt bilägger artikeln jag skrev till er 7 oktober.
Ta ert moraliska och etiska ansvar som akademiker och legitimera inte utformningen genom att delta i Hågkomstkonferensen i Malmö 13 oktober.”.

En stor majoritet av de 54 forskarna är professorer, den högsta akademiska titeln.


Akademiker – legitimera inte Israels ockupation av Palestina genom att delta i Hågkomstkonferensen

Regeringen skriver att omkring 50 statsöverhuvuden, forskare, experter och representanter från civilsamhället och sociala media har bjudits in till Malmö Forum. Syftet anges vara att ta konkreta steg framåt för hågkomst om förintelsen och kampen mot antisemitism. Konferensen har fyra teman; Hågkomst om förintelsen, utbildning om förintelsen, antisemitism på sociala media och bekämpande av antisemitism och andra former av rasism. För Sverige är konferensen ett led i att Sverige kommer att ta över ordförandeskapet februari 2022 t.o.m. februari 2023 i den kontroversiella sammanslutningen IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) som består av 34 stater.

För Stefan Löfven är Malmö forum hans stora avskedsföreställning i internationell politik. Konferensen skall modereras av CNN Internationals nyhetsankare Hala Gorani. Förutom Stefan Löfven märks bland talarna Israels president Isaac Herzog, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, FNs generalsekreterare Antonio Guterres, Europeiska rådets president Charles Michel och ordföranden för European Jewish Congress Moshe Kantor. Med alla dessa talare kan man ifrågasätta hur Malmö Forum under en dag skall kunna uppnå någon form av kvalitet.

Det är helt legitimt att diskutera hur man skall minnas och inte glömma nazisternas förintelsepolitik. En av de överlevande från koncentrationslägret Auschwitz August Kowalczyk beskriver tillsammans med medförfattarna Paul Anthony Taylor, Alexsandra Niedzwiecki och Matthias Rath i boken The Nazi Roots of the Brussels EU (Dr. Rath Health Foundation, 2012) hur företagskartellen IG Farben (Bayer, BASF, Hoechst/Aventis/Sanofi) med nazisterna som redskap använde judar som slavarbetskraft, testade läkemedel och bedrev medicinska experiment på ovetande judar i sina ”koncentrationslägerfabriker”.

Walter Hallstein-Bundesarchiv-B_145-Rolf-Unterberg.

Den ledande juristen i nazisternas tjänst var Walter Hallstein, som 1939 höll sitt famösa Erövringstal (Conquest Speech) där han lade fram principerna för hur naziriket Neuropa skulle styras.  Efter krigsslutet avnazificerades Hallstein, blev rektor för Universitet i Frankfurt, senare statssekreterare i Konrad Adenauers regering samt tysk chefsförhandlare till Schumandeklarationen 9 maj 1951 och fördraget om Kol- och stålunionen samma år. Hallstein krönte sin karriär som arkitekten bakom Romfördraget 1957, vilket belönades med att han blev EU-kommissionens förste ordförande 1957-1968.

Konferensens tema om anti-semitism är mera problematiskt. Självklart tar alla akademiker och andra avstånd från all form av antisemitism som diskriminering, fördomar, fientlighet eller våld mot Judar som Judar (eller Judiska institutioner som judiska). Men det är lika självklart kontroversiellt att som svenska regeringen tycks vilja utvidga definitionen av anti-semitism till all kritik av den Israeliska staten som IHRAs definition 2016 av antisemitism i praktiken innebär.

I inga av de förberedelsetexter som går att finna på nätet inför konferensen nämns palestinier eller det Palestinska folket. Det är som den israeliska ockupationen av Palestina inte existerar. Det finns däremot gott om referenser till israeler och ett stort antal israeliska judar är inbjudna.  I mars 2021 höll utbildningsdepartementet ett förberedelsemöte med ”expertgrupp” av israelförespåkare, bland dem den inbjudne professorn Holocaust historikern Yehuda Bauer och professor Lars M Andersson, som ingår i Svenska Kommittén för Antisemitism. Bauer har förklarat att det palestinska organisationssamhällets krav och internationella kampanj för BDS (Bojkott, Avinvestering och Sanktioner) är ett ”totalt misslyckande” och menar att kampanjen syftar till att ”upplösa Israel för att det är judiskt”.  I ett bilateralt samtal med Israels nye utrikesminister Yair Lapid rökte utrikesminister Ann Linde i september fredspipa och enligt Svenska Dagbladet skrev Lapid efteråt att” Linde klargjorde att Sverige är engagerat i Israels säkerhet och att Israel är det judiska folket hemland”. Men inget om palestiniernas hemland?

Som förberedelse deltog Stefan Löfven själv och dåvarande chefen för Forum för Levande Historia Ingrid Lomfors 23 januari 2020 i World Holocaust Forum på Minnes- och forskningscentret Yad Vashem i Jerusalem. Den till Malmö inbjudne  rysk-israeliske oligarken Viatcheslav Moshe Kantor, som gjorde sig till flerfaldig miljardär under de första åren av Rysslands ”nya kapitalism” i början av 90-talet är ordförande för World Holocaust Forum, ordförande för European Jewish Congress (EJC), ordförande för European Jewish Fund, en av grundarna och ordförande för European Council on Tolerance and Reconciliation ECTR), vice ordförande för Euro-Asian Jewish Congress, tidigare ordförande för Russian Jewish Congress för att nämna några av hans åtaganden.

Inför mötet i Yad Vashem bedrev EJC (den regionala delen av World Jewish Congress) en världsomfattande social mediakampanj (Stop This Story) för vad som kallas ”antisemitism”. EJC betraktar anti-zionism som en form av antisemitism och använder sig av en nyligen skapad definition av antisemitism i vilken vissa typer av uttalanden om Israel påstås vara antisemitiska.

Det innebär att ECJs motstånd mot antisemitism ofta består av att censurera information som visar på Israels våldförande på palestinska folkets mänskliga rättigheter. Kantor är också aktiv i en kampanj att sprida en Israel-centrerad definition av antisemitism till Europeiska regeringar och institutioner. Kantor menar att definitionen måste klarläggas, och hävdar ”nya former av antisemitism” härstammar från pro-palestinier. Kantor säger att den palestinska ledda internationella kampanjen för BDS mot Israels våldsamma brott mot palestiniers mänskliga rättigheter är antisemitism.  Men BDS verkar för att upprätthålla den självklara principen att palestinier har rätt till samma rättigheter som resten av mänskligheten.

Kantor förfäktar också den obehagliga åsikten att europeiska regeringar skall straffa antisemiter lika hårt som man straffar terrorister, och han arbetar för att övertyga europeiska regeringar att anta ett bisarrt Orwellskt 13-punktsprogram för ”konkreta och lagförande skyldigheter som försäkrar tolerans och slår ut intolerans”.  Detta program främjas av ECTR, och kan komma bli verklighet. Programmet stöds av Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair och ECTRs ordförande den franske filosofen Bernard-Henri Lévy. Enligt ECTRs hemsida har ECTR bildat en arbetsgrupp med Europeiska Rådet (i vilket Stefan Löfven ingår) för att genomföra programmet i Europa.

Med sådan israeliska företrädare riskerar Malmö Forum att kantra över från en rättmätig hågkomst av de nazistiska förbrytelserna i Europa till en legitimering av den Israeliska statens ockupation och förbrytelser mot Palestina och det palestinska folket rättfärdiga mänskliga rättigheter. Den av Sverige omhuldade IHRA definitionen av anti-semitism utmanas dock av Jerusalem Declaration of Antisemitism som i mars 2021 antogs av över 200 judiska akademiker i Israel och övriga världen (bland dem Göran Rosenberg).  Förklaringen säger bl.a. att det inte är antisemitism att ”kritisera och opponera mot Zionism som en form av nationalism, eller argumentera för en mångfald av konstitutionella arrangemang för judar och palestinier mellan Jordanfloden och Medelhavet” och att ”BDS är en alldaglig företeelse, en icke-våld form av politisk protest mot stater. I Israels fall är de inte, som helhet eller enskilt, antisemitiska”.

Inte minst viktigt är ett upprop som 122 palestinska och arabiska akademiker, journalister och intellektuella uttryckte i The Guardian 29 november 2020. Undertecknarna skriver bl.a. ”att IHRA:s definitionen blandar ihop Judaism med Zionism, och att staten Israel i sin nuvarande verklighet omfattar självbestämmande för alla judar. Vi vänder oss starkt mot detta. Kampen mot antisemitism skall inte vändas till en manöver att avlegitimisera kampen mot förtrycket av palestinierna, förnekandet av deras rättigheter och den fortsatta ockupationen av deras land”. De skriver också att ”vi anser att ingen rätt till självbestämmande skall omfatta rätten att rycka upp med roten ett annat folk och hindra dem för att återvända till sina boplatser, eller vilket annat medel för att försäkra en demografisk majoritet inom staten. Kravet från palestinierna att få återvända till sina boplatser från vilka de själva, deras föräldrar och far-och morföräldrar avhystes kan inte tydas som antisemitism”.

Med den utformning som Malmö Forum har fått uppmanas Sveriges universitetsledningar, Forum för levande Historia, de anslagsgivande myndigheterna för Israelforskning Vinnova och Strategiska forskningsstiftelsen att ta sitt moraliska och etiska ansvar och inte legitimera utformningen genom avstå från akademiskt deltagande.

 

 

 


Föregående artikelGe Daniel Barenboim eller Julian Assange Nobels fredspris 2022!
Nästa artikelHur presenteras ryske Nobelpristagaren Muratov som är ansedd, förmögen och ibland rådgivare åt Rysslands regering! Yttrandefrihetskämpe?
Jan-Erik Gustafsson
Jan-Erik Gustafsson, Styrelsemedlem och tidigare under många år ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

44 KOMMENTARER

 1. På SR-nyheterna igår uttryckte en journalist åsikten att många lärare har svårt att ”hantera” antisemitism. Klart som f*n att många har det. I Sverige är den officiella uppfattningen att mycket av den befogade kritiken mot den rasistiska staten Israel är detsamma som antisemitism. Med denna fullständigt omöjliga uppfattning blir det självklart svårt att undervisa alla de barn med muslimsk bakgrund, som antingen själva, eller via sin familj, eller genom sina föräldrars kunskaper väl förstått, att Israel är en tydlig apartheidstat. Ja det blir svårt att undervisa även barn med judisk bakgrund. Naturligtvis är det synd om alla de barn som drabbas av att det officiella Sverige inte förmår att tydligare ta ställning mot Israels alla vidrigheter mot grannländer och egna medborgare, palestinier. Tyvärr kommer det att fortsätta så länge som Sverige fortsätter med sin extremt ödmjuka hållning gentemot USA, som är den stat som gör Israels nuvarande position möjlig.

  Till de lärare som har svårigheter med den antisemitiska frågan kan man med fog säga: ”Ryck upp er! Ni har ju själva med jämna mellanrum på alla möjliga massmedia, även i Sverige, sett hur staten Israel beter sig. Tänk efter själva och lyssna mindre på vad tidningar som DN, och politiker som de flesta partiledare, vad de säger.” Dessutom kan man lägga till: ”Ni lärare vet ju att det i ert uppdrag ingår att undervisa era elever i kritiskt tänkande. Gör det!”

  • Det är bara att instämma. Det är klart som f*n att många har svårt att hantera antisemitism frågan. Ett bra exempel: Palestinier är semiter. Men så fort någon försvarar deras rättigheter så haglas anklagelser om ”antisemitism”. Inte konstigt att många finner det surrealistiskt att man anklagas för ”antisemitism” då man står upp på semiternas (Palestiniernas)ida s. Det är absurd att vara rädd för att bli bli anklagad för ”antisemitism” just frö att man tar parti för äkta semiter som Palestinierna är. Lika parodisk blir det då man bli anklagad för att vara nazist så fort man uttrycker sin avsky mot det alltjämt pågående folkmordet av semiter i Palestina utfört av apartheid israel. Så länge antisemitism används för att rättfärdiga mord, tortyr, våldtäkt, plundring, mm – kort sagt brott mot mänskligheten – så lär inte bara lärarna utan varje människa med samvete, anständig etik och moral ha problem att hantera den officiella d v s sanktionerade och ensidiga betydelsen som tillskrivits antisemitismen. Förvirringen blir total dessutom då ”i hågkomstkonferensen” anser att påminnelsen av Nakban – den stora fördrivningen av Palestinier från deras hus/hem, mark och land – är antisemitism! Det finns inget som kommer ens i närheten av en upp och ner värld som alla de som anordnat och alla som deltar i denna ”i hågkomstkonferens” lever i! Klart man blir rådlös av allt detta – det är jo bort all rym och reson!

   Förresten vem gav apartheid israel exklusiv anspråk på att vara enda offer för antisemitism? Observera noga att alla Araber är semiter. Således kan inte apartheid israel ah ensam monopol på definitionen och förståelsen av vad antisemitism är för något. Vidare och med tanke på att apartheid israel invaderar Arabländer, bombar, lemlästar, fängslar, våldtar Arabfolken är det i själva verket den rasistiska regimen israel som är den värsta antisemiten i vår samtid. Apartheid israels existensberättigande står och faller på sionismen som ideologi. Slutsats: sionism är den värsta antisemitism!

    • Jag kan ej svara Dig (exakt); men inte bara judar (från Judeen) är semiter. Till semitiska folk räknas också bland andra just palestinierna.

     Varför ordet ”antisemitisk” numera är detsamma som ”anti-judisk” vet inte jag, eller vem som anser det.
     Säkert kan måhända Wikipedia svara på det.

     • Semiter var en grupp folk som sedan omkring 3000 f.Kr. hade en dominerande ställning i Mellanöstern. Namnet syftade ursprungligen på folk nämnda i Bibelns Första Mosebok (10:21–31) som ättlingar till Noas son Sem. Namnet användes första gången på 1700-talet, först i samband med de språk som semiterna talade, men blev senare vanligt namn på själva folken.
      Den allmänna uppfattningen är att semiterna hade sitt ”urhem” i den sydliga delen av Arabiska halvön och därifrån vandrat västerut till Etiopien, i nordostlig riktning till Palestina, Syrien och Mesopotamien samt till Egypten och Nordafrika i nordväst. Man vet till exempel att en stor ström semiter kom till Egypten redan i förhistorisk tid.
      Alla de tre stora monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam har grundats av semiter. De har därigenom präglat livsvanor och kulturformer över hela världen.Wikipedia.

    • Nya rön kastar ljus på en fråga omgärdat av dunkel

     ”The Rhineland Hypothesis has been the favoured explanation for the origins of present-day European Jews, until now. In this scenario Jews descended from Israelite-Canaanite tribes left the Holy Land for Europe in the 7th century, following the Muslim conquest of Palestine. Then, in the beginning of the 15th century, a group of approximately 50,000 left Germany, the Rhineland, for the east. There they maintained high endogamy, and despite wars, persecution, disease, plagues, and economic hardships, their population expanded rapidly to around 8 million in the 20th century. Due to the implausibility of such an event, this rapid expansion was explained by Prof Harry Ostrer, Dr Gil Atzmon, and colleagues as a miracle. Under the Rhineland Hypothesis, European Jews would be very similar to each other and would have a predominant Middle Eastern ancestry.”

     Läs hela denna upplysande artikel finns att läsa här:
     https://thesaker.is/new-study-sheds-light-on-the-origin-of-the-european-jewish-population/

   • Antisemitismen har djupa rötter också i vänsterns tradition.
    http://tidskriftenrespons.se/artikel/antisemitismen-har-djupa-rotter-vansterns-tradition
    Vänstern uppfattar sig som motståndare till antisemitismen men nya böcker om vänsterns syn på judendomen, Israel och sionismen visar att denna självbild inte stämmer.
    Redan Marx kopplade ­samman judar och kapitalism och 68-vänsterns företrädare anklagar ofta Israel för att vara en rasistisk stat.
    Det har länge varit en utbredd föreställning att vänstern, såväl i Sverige som internationellt, alltid tagit avstånd från och bekämpat antisemitism i alla dess former – inte minst har vänstern själv varit och är starkt övertygad om sin anti-antisemitism. Fördomar mot judar och förakt för judendomen har den betraktat som reaktionärt och identifierat med högerextremism och nazism. Själv har vänstern definierat sig som historiskt progressiv och ansett sig höra hemma i traditionen från upplysningen och den radikala humanismen.
    Den har allmänt uppfattat sig som fascismens och antisemitismens främsta och kanske mest orubbliga motståndare. För svenskt vidkommande har denna föreställning starkt ifrågasatts av historikern Henrik Bachner, dels i hans doktorsavhandling Återkomsten. Antisemitismen i Sverige efter 1945 (1999), dels i ”Judefrågan”. Debatten om antisemitismen i 1930-talets Sverige (2009).
    I den första boken, som skapade en intensiv diskussion, demonstrerade Bachner mycket övertygande att flera antisemitiska eller antijudiska idéer återkommit i svensk debatt efter junikriget 1967 mellan Israel och arabstaterna och att dessa idéer framför allt förfäktades inom delar av den radikala vänstern.
    Bachners forskning reste en rad frågor: Vad var likheterna och skillnaderna mellan den traditionella antisemitismen och den nya? Fanns det inom klassisk marxism och socialism idéer som föregrep de antisemitiska tankemönster som den nya vänstern kritiserades för? Och var kritik av Israel att likställa med antisemitism?

    • Det här är väl den typiska amerikanskbaserade ”Världsjudiska Kongressens” nya mantra: nämligen att i stort sett all kritik av just ISRAELISKA utförda krigs- och våldshandlingar mot obeväpnade palestinier och brott mot internationell lag liksom mot Förenta nationernas stadga och beslut i säkerhetsrådet ALLTID är anti-semitism: det vill säga vad än Israel utför -enligt ovan- så är det den nya ”antisemitismen”.

     Det är ju så illa det blivit med detta ord.

     Ett land som utför kontinuerligt våld och internationella krigsbrott är då ett utslag för ”pro-semitism. Dödandet, ockupation av andra folks land och brott mot internationell lag är alltså alla ”proisraeliskt” och ”prosemitiskt” och vi som är emot denna våldshärskares nyspråksvärld av barnamord kan avfärdas som ”antisemiter”. Enkelt och bekvämt.

     Våldet och brotten mot internationell lag kan således fortsätta och viftas undan. Antisemiterna fortsätter att störa de 54-åriga (falska) ”förhandlingarna” med att uppmärksamma simpla barn som dött decennium efter decennium i israeliska flygbombsattacker. Vi saknar samvete eftersom vi är antisemiter och ”ska strunta i mördade barn”.

     Det är ju det som är den amerikanska världsordningen i Nära Östern och Levanten.

 2. Docent Gustafsson – en modig man.

  När ska Sverige anordna en internationell konferens för Palestinas upprättelse och befrielse? Det borde det Socialdemokratiska partiet genast svara på.

  Allt stöd finns redan i antagna FN-resolutioner. Europa kan bidra militärt och bomba ut israeliska militära ockupationsposter på palestinskt territorium. Det gick att driva ut Saddam Husseins trupper militärt ur Kuwait för trettio år sedan – vi kan enade hjälpa Palestina med exakt samma militära operation.

  Inget saknas oss.

  • Mark Zuckerberg grundaren av Facebook är en hängiven anhängare av apartheid israel. Påpekar man detta så är risken att man bli stämplat för ”antisemitism” stor. Detta med ”antisemitism.” Men läser man detta (länken nedan) inser man att vad Zuckerberg håller på med är fullständig avskyvärd.
   Här är ett utdrag – var och en få läsa resten i länken och döma själv

   ”MARK ZUCKERBERG’S PERSONAL COMMITMENT TO ISRAEL
   In 2011, Facebook, at the request of Israel, censored accounts calling for an uprising in the Palestinian territories

   In 2012, Mark Zuckerberg, personally committed himself to Nobel Peace Prize winner Shimon Perez. He oversaw the creation and promotion of the Israeli president’s official page, and created a video campaign called ”Be my friend for peace”, featuring Nicolas Sarkozy, David Cameron, Recep Tayyip Erdoğan or even Queen Elizabeth II of England, among others.

   In 2015, Facebook declared Hezbollah and the Syrian Arab Republic ”terrorist organisations”. It closed the accounts of several TV channels including Al-Mayadeen (then the most watched news TV in the Arab world), Sama and Dunia (two Syrian public TVs) and Ikhbariya (a Syrian private channel). At the same time, it provided trainers to the jihadists fighting the Syrian Arab Republic.

   In this regard, Facebook does not censor all messages of hatred or violence. For example, it encourages the account of opponents of Syria that collects information (name, address, photo) of Syrian nationalists in order to assassinate them.”

   https://www.voltairenet.org/article214354.html

 3. Begreppet Holocaust och Förintelsen existerade inte 1945, för då gällde att bygga upp en västtysk arm’e till dess
  Natomedlemsskap, 1955, BRD erkände inte ens Polens nya gränser, som sen gav Warzawa-pakten, 1955, erkänt först 1970 genom SPD, Willy Brandts östpolitik. ”Abgetrennte gebiete” stod det i Modernes Deutsch-boken, på 1960talet.

  Den yngre generationen förstår nog inte vilket svart hål Västtyskland var på denna tid, under 45 år, alltid naziskandaler, i Bundeswehr, i politiken, som gav Baader-Meinhof-terrorn. Först 1978 ca blev Hollywoods Holocaust-serie och Israels 6-dagarskrig 1967, vad som, påverkade medvetenheten. De var lika ”populära” som Israel, idag men idag vill tyskarna posera som helgon, medan Israel blivit pariastat.

  Den ” slutgiltiga lösningen” hette det först, som var ett nazibegrepp. Sverige hade länge västtyska ambassadörer, som var gamla nazister, detta tog vänstern upp i Tidsignal bl.a. diplomater i Auswärtige Amt, (AA) som varit i värsta Ungern-deportationerna, 1944,och de fick avgå, varpå någon ny nazidiplomat, ersatte, som kom just från Sydafrika, så höll de på. Västtyskland drev mycket av vänster-opinionen i Sverige, det räckte och blev över.

  Bl.a. Christer Hogstedt, skrev om detta i Tidsignal, som var en pigg vänsterblaska, som borde återupplivas, men nog ersatt av Global Politics. Den första boken som gavs ut om Förintelsen, var nog Sir Hartley Shawcross, Nurnbergdomare: Hakkorsets gissel, (1956) förlaget var SKPs Arbetar-kultur, på Kungsgatan 84, som gav ut mycket litteratur, bl.a. Howard Fast :Sista gränsen, om USAs deporteringar av indianer.

  Som sagt, Förintelsen var i frysen undet det
  kalla kriget, så det hanterades nog så, instrumentellt av västmakterna, och Sovjet
  såg alla offer i kriget, utan att betona den judiska tragedin.

  • Det du säger är fullständigt fel. Begreppet fanns och användes redan vid slutet av 1800-talet. Don Heddesheimer beskriver detta utförligt i sin bok ”The First Holocaust”. ”Förintelse industrin” startades däremot år 1978. Vill du veta mera om denna vår tids storsta ”hustle” (som det heter på jänkarnas språk), så kan du läsa Norma Finkelsteins bok ”The Holocaust Industry”.

   • Det gamla grekiska ordet OLOKAOUST (det finns ju inga latinska ”h” eller ”c” i grekiskan) betyder ungefär ”folkundergång”(om jag inte minns helt fel). Jag vet inte vid vilka historiska tillfällen det används i grekiskan, men det är därifrån det härstammar.

    Vad gäller amerikanska företag och herrar som Facebook och Zuckerberg måste vi inse vilket politiskt hemmaklimat de rör sig i. Det är förbjudet i många amerikanska delstater att bojkotta och negativt särbehandla eller kampanja mot staten Israel. I många av världens länder utanför arabvärlden anses inte Palestina som vare sig ockuperat eller som avskilt statsterritorium, Västbanken tillhörde ju administrativt länge (till 1967?) grannlandet Jordanien.

    Detta är en mycket trasslig situation och historia som ju alla vet ingen förhandlingsdelegation ännu rott i land efter FN-beslutens färdiga recept och beslut. Vems/vilkas fel det beror på kan man diskutera till tidens slut.

    • Palestina tillhör Palestinier.
     Kolonisatörer har gjort anspråk på Palestina.
     Palestina tillhör inte de.
     Kolonisatörerna ska lämna Palestina och åka tillbaka dit de far ifrån.
     Det hela är inte mer komplicerat än så.

     • Visst är det mer komplicerat än så. De 900.000 judar som fördrevs från Arabländerna och Persien – med UNRWAs sätt att räkna blir det väl idag bort mot 3 miljoner. Vart ska de ta vägen?

     • Det är väl grundläggande mänsklig etik/moral att du inte ska göra anspråk på det som inte är ditt, inte ens genom att åberopa en fastighetsmäklare tillika gud som ursäkt. En enklare och glasklarare moralisk ståndpunkt är svårt att finna. Inget komplicerat eller svårbegripligt i detta – om man är en hedersperson vill säga. Om inte så allt är tillåtet, inklusive vräka, lemlästa, tortera, våldta och döda för att ta det som inte är rätteligen ditt. Och det är djävulens moral, inget annat!

      https://proletaren.se/artikel/sionism-ar-rasism-och-apartheid

 4. Men vad jag avser är inte ordet Förinte-lsens ursprung, eller Holocaust, eller Shoa,
  utan att medvetenheten om detta folkmord, hölls tillbaka öht, av kalla kriget och väst-makterna av politiska skäl, eftersom då många nazister övervintrade i Väst-tyskland, och USA, CIA, Operation Paper-clip, många balter, ukrainare, kroater, m. fl.
  Vatikanens svartrockar hjälpte nazisterna
  att fly, Lyons bödel, SS/ Klaus Barbie.

  T.o.m. i Sverige som tog emot 1.500 baltiska krigsförbrytare, 1945, det fanns inte en tanke på något judiskt folkmord.
  Man försökte tysta ner, allt om detta, precis som idag, att polackerna tog del av för-följelsen av judarna. Sverige tog inte emot många judiska barn, 1940/45 men 70.000 finska barn, så Sverige har dåligt samvete av goda skäl, men vill nu vara bäst i klassen, men vi som vet, går inte på denna maskerad.

  CIA visste att Adolf Eichmann fanns i Argentina, och när Israel kidnappade honom, 1960,ville FNs säkerhetsråd, styrt av USA och England, att fördöma Israel, för
  detta, Polen räddade Israel då.

  Inse då, att inte ens Eichmannrättegången , bödeln, som organiserade deportationen av unger-ska judar, 1944, 437.000 personer till Auschwitz, blev någon avgörande händ-else, det är 60 år sedan, Förintelsen hade inte bråttom. I Ungern fanns då Raoul Wallenberg, som räddade några tusentals judar, men det var Röda arm’en som befriade Budapestgettot, 100.000, 1945. Samma svenska politisering. Men SS/SD-kaptenen, i Bukarest, Gustav Richter, blev en tid medfånge till Wallenberg, 1945, frisläppt 1955, Richter var Eichmanns kollega, och kallades ”diplomat och polizeiattach’e” med stor respekt, 1955
  ansvarig för 300.000 rumänska judars öde,
  men inte ens då talade regeringen om
  Richters del i judeförintelsen, utan Wallen-berg var viktigare. Förintelsen stod på ett stickspår, under lång tid.

  Det fanns även en polizeiattach’e SS/Neumann, i Stockholm från 1941, nr 3 i Norge, som om tysk ockupation hade deporterat alla judar, kommunister, sossar, precis som i Norge och Danmark, en svensk katastrof, vi slapp.

  Så något snack om Förintelsen existerande inte, minnet är kort. I Sverige skrev Ny Dag(k) om en baltisk krigsförbrytare, militär, letten Karlis Lobe, och stämde Ny Dag, men Lobe förlorade, advokaten var Hans-Göran Franck.

  Men idag har Förintelsen blivit ideologi, men de som deltog, Frankrike, Holland, som skickade 200.000 judar till Tyskland, med hjälp av sina järnvägar, glöms bort, hela Europa deltog i Förintelsen som är ett historiskt faktum.

  Men hur kunde Sverige hjälpa till att förstöra Libyen, Jugoslavien, Syrien,
  Afghanistan.Det sistnämnda landet var det
  tyst om i 20 år, för att USA ville det…
  precis som Förintelsen, Om detta må ni inte berätta, som Persson sa, USA bombade Vietnam i 10 år, 3 x vk2:s bombtonnage,
  Afghanistan i ”bara i 20 år”, och nu blir det
  Kina som skall kväsas, men de fega yankees, attackerar bara bondeländer, och förlorar även sina smutsiga krig, men deras offer får lida oerhört, med ca 35 miljoner
  flyktingar, totalt.

  • Ja, så var det -och är det. Tack för de rika detaljerna och analysen hur det sköttes. Jag har inte något att anmärka på. Så här såg det ju ut.

   Det är -och var- vanlig gammaldags POLITIK helt enkelt. Det är inte alltid rent, snyggt och elegant. Vår efterklokhet kanske är mer moralisk, men det är oerhört svårt att svära i kyrkan i den egna samtiden.

   Som Anton Tjechov sade: ”den som säger sanningen får svälta till döds”.

 5. Det finns även på SVT en typisk EU- tendens att skriva om historien, ett program om Nazityskland, den 12/10.

  Där fick veta att: ” De allierade landsteg i
  Europa och öppnade en ny front – samtidigt
  ” angrep Sovjetunionen från öster ”, ett ordval som är manipulativt som vanligt.
  Röda arm’en fick rädda D-dagen, under den tyska Ardenneroffensiven, 1944/45, annars hade kriget pågått till 1947, förmodligen.
  D-Dagen, =Inte komma försent – inte komma för tidigt…

  Bilderna från Auschwitz hade klippt bort
  de ryska soldater som befriade, lägret,
  och SS-officeren Friedrich Jeckeln, ansvarig
  för Förintelsen Einsatzkommandon i Baltikum, ”avrättades av de allierade”, samma knep, Jeckeln hängdes av ryssarna,
  och inte USA/UK, som samlade på gamla nazister.

 6. Historieskrivningen har på senare år i västinfluerade länder på nytt börja genomgå en slags ”whitewash/brownwash” som i sig upphörde på 1990-talet.

  Nu är den delvis tillbaka i och med den mer och mer uppmärksammade sovjetiska och ryska Segerdagen varje år den 9 maj – historiska givna fakta har ånyo blivit mer ”obekväma” därför att en viss Stalin räddade Churchills och Roosevelts rumpor helt enkelt.

  I stora delar av det nya Central- och Östeuropa har det ju gått så långt att man till och med firar den besegrade förlorande fascistiska sidan (i Baltikum, Ungern och Ukraina etc.), trots att man anser sig stå ”oerhört nära” de mindre segrarmakterna 1945 som Amerika, England och Frankrike.

  Det råder minst sagt ”historisk yrsel” i dessa berörda länder, där rena falsifikat börjar klassas som sanning, kort och gott.

 7. Bertil Carlman skriver i en kommentar
  ”Tyvärr kommer det att fortsätta så länge som Sverige fortsätter med sin extremt ödmjuka hållning gentemot USA”
  Sant och i Usa finns den enskilt största gruppen fanatiska krigsdyrkande kristna zionister.
  Men en av dom bokstavstroende, som jag inte alls uppfattade som i övrigt fanatisk och krigsvurmande utan snarare i andra sammanhang som rätt skarpsynt, hävdade emellertid att Israel inte är en apartheid-stat därför att araber har plats i parlamentet.

 8. Problemet i Israel är ju inte en handfull samvetsrepresentanter som ”inte är judar” (det finns väl även några få kristna och rentav ateister i Knesset?) utan att Israel som stat bygger höga betongmurar inne på ett ockuperat grannlands territorium, vräker urgamla palestinska bönder från deras flertusenåriga träd- och olivlundar som huggs ned och bebyggs med eleganta betong- och villaområden, stjäl grundvattnet från palestinier och där privata beväpnade samvetslösa husägare fanatiskt med glädje skjuter palestinska bönder och barn ”som upplevs som hotfulla” och bygger inbyggda jättemotorvägar som bara judiska ockupanter får köra på.

  Dessa sionister och djupt troende judar får gärna -för min del- leva denna livsstil, men då får man göra det inom de gränser världssamfundet godkänt för staten Israel innan 1967 och på eget territorium, och inte bete sig som nazisterna i det ockuperade Polen.

  Idag sprids en politisk fanatisk propaganda när man hävdar FN:s fastslagna beslut och resolutioner, domar i internationella domstolar och skiljenämnders beslut (som i stort sett alltid -av logiska skäl- alltid går emot ockupationsmakten) att detta skulle ingå i en ”antisemitisk kampanj”. Detta är ju inte vare sig sant eller korrekt.

  Skulle Israel följa internationell lag däri ingår alla FN-resolutioner och beslut, skulle ju säkert mer än tre fjärdedelar av den ilska och upprördhet som finns mot israelisk aggression automatiskt försvinna och dessutom dra undan alla förutsättningar för subjektiv överkritik som övergår i ”sann antijudiskhet”, eftersom så många i världen upplever israeliskt närmast fascistiskt övervåld som just typiskt judiskt -och det är ju det som är tragedin, som Israel tyvärr vägrar inse och förstå.

  Det är ju märkligt att det officiella Israel inte förstår och vill förstå logiskt att civiliserade och etiska politiska krafter i den demokratiska världen inte kan acceptera NÅGON STAT som beter sig som Israel, vare sig det är Israel mot Palestina eller Irak mot Kuwait eller någon annan brutal aggressiv ockupation.

  Det är att vara emot denna aggressiva militära och brutala ockupation som har alla världens länder emot sig i FN, och har INTE det minsta att göra med att ockupanten är judisk, ateist, anarkist, nudist eller utklädd pingvin.

  Att sammankoppla detta med så kallad ”antisemitism” är ju bara för att förvirra och skylla ifrån sig. I det är det Israel självt som tyvärr rår för den ”ökade antisemitismen” i världen.

  Vi civiliserade tar helt enkelt den svages och förtrycktes parti i form av det plågade palestinska folket. Det är etiskt, civiliserat, demokratiskt och humanistiskt korrekt i alla dess delar och i sin helhet. Detta stöd kommer det palestinska folket alltid ha från oss tills det är helt fritt.

 9. Göran Persson såg till att göra upp med
  sossarnas åsiktsregistrering, av vänstern,
  som länge var hemlig, och som hindrade
  människor att uttrycka sig, göra karriär, inkl. IB, m.m., kollektivanslutning och grejer, som var järnhård sossepolitik, så långt någon kan minnas. ”Staten och partiet, sitter (satt) i samma båt”.

  Men kanske peanuts med Perssons: Om detta må ni berätta, Holocaust-boken och
  konferensen, den som idag heter Håg-komst.

  Det var nämligen så att socialdemokratin, ogillade ryska revolutionen, 1917, de ansåg att socialismen var möjligtvis bra för Ryssland, men Ryssland var dåligt för socialismen, bara ett utvecklat samhälle kunde införa socialism.

  Håkan Blomqvist (2006) menar att soss-arna inte bara tänkte i klass, utan även i biologi om rasmässig utveckling. Svens-karna som arier, germaner, var överlägsna det underutvecklade Ryssland, med sin krigiska historia.

  Arhur Engberg, en samtida ledande s-politiker, menade att ryska revolutionen skulle förstås som judarnas kamp för att inordna Ryssland, under den judiska makten, och att erövra världen för judarna. Engberg var inte ensam om denna åsikt inom svenska men även europeiska socialdemokratin.

  (Men rysshatet inom SAP, fanns även under vinterkriget, Torsten Nilsson i SSU, och även 1942, då Torsten Nothin besökte, finskockuperade Svirfronten djupt inne i Sovjet, men även LOs ledare August Lindberg, var 1941, på besök till Onega, och Petrozavodsk, och allt ryskt var ”trash”. Så det fanns i sosse-dnat.

  Anders Ehnmark skrev att tonen i Signal
  till svenska borgerligheten, var ” att ni skall
  få vara med att dela”, när nyordningen var
  genomförd.)

  Kanske är det bl.a.detta arv som driver Löfven och i Hågkomstkonferensen.

  • Lite anekdotiskt kan detta berättas: Under vinter- och fortsättningskrigen mellan det fascistallierade Finland och SSSR (Finland var det enda land i hela kriget som lyckades med den märkliga uppgiften att kapitulera TVÅ gånger: 1940 och 1944) gav marskalk Stalin, sägs det, order på den karelska fronten att de svenska högerfrivilliga hos finnarna, och senare i Waffen-SS, skulle beskjutas och bombas extra intensivt och tillfogas de svåraste förluster, vilket delvis också inträffade. ”Fortsättningskrigarna” (som visste att de allierat sig med Hitler och Mannerheim i Finland) fick också mycket riktigt uselt eftermäle som insnärjts i Hitlers garn.

   Däremot tillade Stalin varnande till de tyska nazisterna att ”Sverige fick de inte röra och ge sig på”. Ingen har kunnat reda ut varför marskalken och ordföranden i Statens försvarskommitté I. V. Stalin gjorde dessa uttalanden. Han vann kriget i vilket fall som helst, och Sverige slapp fascistisk ockupation…

   • Alltså, vi har Joseph Vissarionovich Stalin att tacka för att Sverige slapp bli invaderad av Tyskland! En historielektion som kommittéen för ”den rätta historien” inte vill att gemene svensk ska veta om. Ska man inte resa ett monument åt Joseph Vissarionovich Stalin företrädesvis Malmö eller Helsingborg (möjliga inkörsportar för den Tyska invasionen om den hade blivit av)?

 10. Barbarossa 1941, öppnade upp för värsta
  Förintelsen, då även Nazityskland ansåg
  att judar och kommunister, var identiska,
  ”judeo-bolschevism, även detta begrepp har vaskats, i EU, så att man kan dölja den egna i blandningen i Holocaust. EU har en väldigt aggressiv hållning i detta.,men vem bryr sig om detta Brysselgäng… Men i Tyskland fanns 1% judar, men 50 % arbetarväljare och fackföreningar, de som
  man tog först….

  Det var Molotov, som framförde till von Schulenburg, tysk minister i Moskva, att
  respektera svensk neutralitet, vilket Gunther, sedan tackade för, april/maj 1940.

  Men om tyskarna även gett sig på gamla ”borgerliga” Sverige, hade det sett för illa ut, och det var onödigt att binda tysk trupp för detta. USA ansåg att Sverige var Tysklands bästa allierade i Europa, i allt utom rent militär hjälp.

  • Tack för klargörandet i denna sak.

   Jag har nog alltid trott trots allt, för övrigt, att den enorma tyska truppkoncentration det fascistiska Tyskland besatt Norge med (jag har för mig det ibland var då ofattbart högt som 40 divisioner) att det var, så att säga, i norska kustlandet de tyska ockupatipnstrupperna för Sverige var förlagda i vakttjänst -det var där de gjorde mest akut nytta. Hade Tyskland haft fler soldater hade vi nog fått en portion i Sverige likaså.

   Sverige utgjorde ju aldrig något aktivt direkt politiskt eller militärt hot mot Berlin. Den svenska regeringen hade nog heller inget val, för den delen heller.

 11. ’antisemitism’ är en konstruktion/en avledningsmanöver fr ’de’ som defacto utövar Antisemitism. De som är de verkliga atisemiterna har i princip inte en droppe semitiskt blod i sig (vad nu det eg skulle betyda, men det betyder väl vad det betyder), utan stammar fr volgaområdet ca fr år 700 till 1100. de är en ryttarnomadisk konvertitstam dom konverterade till en sekteristisk ’lära’ som Folk förväxlar med Moses Bud (10 Budorden och som applicerbart för alla etn grupper från då och fram till nu, samt framåt). Solsjenitsyn skriver om detta i 200 years together, och det har varken att göra med kristna, judar, muslimer, buddhister, konfucianer, taoister el zoroartrister utan som sagt en annan s a s grupp

  • Visst är det märkligt: inga förlag och förläggare i ”väst” tar sig numera an, översätter och publicerar Aleksandr Solzjenitsyns sista böcker (som är synnerligen kritiska mot västlig demokrati och för väst känsliga temat om ”det judiska folket”).

   I de officiella amerikanska upplagorna av ”200 år tillsammans” är helt enkelt hela kapitel borttagna, textrader censurerade och hela bokens alla texter går svårligen att få tag på för en allmän bokläsare som inte fanatiskt letar länge på internets mer okänsliga och allt annat än ”politiskt civiliserade” sidor.

   Det är verkligen cyniskt underligt. Förr var det hjältemodigt att så snabbt som möjligt smuggla ut Solzjenitsyns boktexter och publicera dem omedelbart.

   Numera verkar det viktigaste i ”väst” att smuggla undan Solzjenitsyns sista decenniers bokproduktion liksom att begrava hela arvet och Solzjenitsyns minne så fort det går.

   Aleksandr Solzjenitsyn är inte längre politisk korrekt. Han visade sig bara vara en kortvarigt användbar schackpjäs i kalla kriget för CIA:s del. Dissidenter visar sig också kunna vara tystade jag dissidenter i ”väst”.

    • Jag kan inte påstå att jag vare sig är opåläst eller olärd när det gäller rysk litteratur -jag har läst hyfsat mycket och gärna på originalspråket.

     Men författaren Solzjenitsyn är otvivelaktigt ett litterärt och politiskt mysterium som fastnar lika väl som en nyfångad lax i hala händer. Alla de som hyllat och hyllar Solzjenitsyn är bokstavligen knäpptysta kring och inför denne författares sista verk när han återkom till moderlandet. Böckerna blev obegripliga och svårlästa och knappast vare sig politiskt eller historiskt logiska. Ingen av experterna på Solzjenitsyn uttalar sig heller annat än i korta, bortviftande recensioner. Solzjnitsyn har liksom trollat bort sig själv ur den lästa ryska historien.

     En av hans mest dramatiska titlar -och kanske därför ofrivilligt frånstötande- är ”Cancerkliniken” som underligt nog är hans avgjort skojigaste bok. Boken ” Den första kretsen” är en mycket spännande thriller i Stalins sista år om atomspionage inne i Sovjetunionen och på ministerierna i Moskva där man jagar spioner och folk som talar vid mun från offentliga telefonautomater – den ryska tv-serien ”Den första kretsen” (som jag tror gått på svenska tv-kanalen Axess) är grymt välgjord och rejält spännande. Solzjenitsyn grep där det historiska tillfället skarpsynt.

     Men Solzjenitsyns sista decennium är avgjort bara borta. Ingen förstår hans böcker och ingen tycks vare sig läsa eller hans internationella förlag vill översätta och publicera dem heller.

     Hann denne en gång så unge, starke stalinists psyke ifatt honom på äldre dar? Från stalinist genom västerlandets kelgris som dissident till…storrysk, och rentav antijudisk chauvinist?

     Ingen i vår tid tycks ha svaret på frågan och mysteriet i personen och författaren Solzjenitsyn. Har han bara avslöjat…sig själv?

 12. Jag kom att lyssna litet på debatten i dagens P1 Morgon. KD-riksdagsledamoten Lars Aduktsson var väldigt tillfreds med att Linde och regeringen nu ser Israel som ”judarnas hemland” (men palestinierna tycks inte ha något hemland). Han drog tydlig slutsatsen att palestinierna inte har rätt att återvända. Pekar ut fientliga arabstater och terroristiska organisationer som hotet mot det judiska hemlandet Israel. Han tycker att bosättningspolitiken är OK, men medger att den får kritiseras. Han debatterade med Västerpartiets utrikespolitiska talesman Håkan Svenneling som argumenterade ganska bra. Men han har nog alldeles för stor tilltro till att nya förhandlingar skall lösa upp situationen. Hur längre skall en ockupation få fortgå? Det krävs ökat tryck underifrån för BDS för att tvinga fram ett avståndstagande från alltfler organisationer, partier och enskilda mot Israels apartheidspolitik och olagla bosättningar.”

  • Europeiska unionen borde sätta en tidsgräns på låt säga fem år, till dess skall staten Palestina vara upprättad, annars bryter Europa de ekonomiska kontakterna och hela handeln med Israel. Under denna tid får israelerna tid att t.ex. flytta sin mur till 1967 års gräns, och antingen riva och ta med sig samtliga ockupationsbyar eller överlåta dem i bruksskick som ockupationsskadestånd till palestinska folket. Rysk-syriska trupper återintar under denna tid likaså de nu illegalt ockuperade Golanhöjderna i nord-ost.

   Det skulle ta skruv. Vi KAN genomföra Förenta staternas och Internationella domstolens samtliga beslut och utslag. Det GÅR!

   • En bra ide! FN kan se till att sjö- och lufttrafiken till Gaza öppnar igen. Sen borde FN flytta sitt huvudkontor från New York till Gaza. Det skulle skapa många arbetstillfällen och FN skulle återfå något av den heder och respekt som förlorades i både Israel och arabvärlden i samband med att FN och Israel ingick en tyst överenskommelse om att hölja mordet på Folke Bernadotte i tystnad.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here