Aktuellt om desinformation – i bland annat SVT

23
1504

Om desinformation

Igår, 2/1 2023, har SVT ett inslag där man tar upp ämnet desinformation, med rubriken
Myndigheten: ”Största påverkanskampanjen Sverige träffats av” https://www.svt.se/nyheter/utrikes/myndigheten-om-desinformationsaret-2022-storsta-paverkanskampanj-som-sverige-har-traffats-av-nagonsin

Rolf Nilsson

De exempel man tar upp är, förutom påstådda kidnappningar av muslimska barn och riksdagsvalet, Coronapandemin och rysk desinformation om kriget i Ukraina. Man frågar sig om dessa händelser också lett till en stor mängd desinformation, riktad mot Sverige och mot väst och man intervjuar en företrädare för Myndigheten för psykologiskt försvar om desinformationsåret 2022.

Två saker har dominerat, säger han: Rysk informtionspåverkan för att rättfärdiga sitt krig i Ukraina och kampanjen mot socialtjänsten för påstådda kidnappningar av muslimska barn.

Det vanligaste som riktas mot Sverige är informationspåverkan från Ryssland. En representant för EU:s utrikestjänst får uttala sig om detta och förutom Ryssland tar han också upp Kina, som påstås ha som mål att inte skuldbeläggas. Inslaget illustreras bl.a. med en bild av Mao Zsedong, som varit död sedan 1976. Anledningen är sannolikt att man skall associera till den förhatliga kommunismen och ta avstånd.
Den kinesiska desinformationen sägs ske via TikTok och handlar om att uigurerna inte förföljs i Kina samt att coronaviruset inte spridits av Kina.

Några reflektioner:

Desinformation, alltså att desinformera, betyder enligt SAOL (Svenska Akademiens ordlista) att avsiktligt ge felaktig information. Två ord är viktiga, avsiktligt och felaktig. Man skall inte bara yttra en åsikt som innebär hänvisning till fakta, man skall dessutom vara medveten om att den är oriktig.

Något som inte ingår i denna definition är Undanhållande av fakta. Något som är nog så viktigt om man vill påverka. Man kan också ställa sig frågan vem som avgör om en information är oriktig. Den som sprider information bör på något sätt visa belägg för att uppgifterna man vill ha ut också är sanna och bör kunna styrka detta med en oberoende källa. Detta är praxis i vetenskapliga sammanhang och i tidskrifter som t.ex. the Lancet.
I vanliga media förekommer detta sällan. Sällsynt är också att man låter den motsatta sidan komma till tals. Man (ägaren av media) vill inte ha sina åsikter ifrågasatta och motsagda, minst av allt av någon med stöd i oberoende källor.

Vi som utsätts för informationen har behov av att höra båda sidornas argument för att därefter kunna ta ställning, bilda oss en åsikt, och kanske fatta ett beslut.

Att desinformera och undanhålla fakta är något som människan förmodligen ägnat sig åt sedan urminnes tider. Alla som vill påverka ägnar sig åt detta, oavsett om det gäller att sälja en vara (inklusive en själv) eller främja ett intresse, politiskt eller annat, att påverka åsikter och värderingar i en viss riktning. I våra domstolar ser vi denna kamp om var sanningen ligger, båda sidor får lägga fram sina argument och sanningshalten granskas och bedöms. Så icke i media, oavsett om det är ett ägarintresse eller ett statligt intresse som styr nyhetsrapporteringen.

Eftersom pressfrihet inte säger något om innehållets äkthet behövs alltså en tillgång till alternativa röster. Detta har vi förmenats genom att EU beslutat att stänga mer tillgången till alla ryska medier.

Kampanjen riktad mot socialtjänsten bemöts föredömligt genom att granska faktiska fall och genom intervjuer med tjänstemän och föräldrar.

När det handlar om Ukrainakriget återger man på SVT kritiklöst alla ukrainska uppgifter och utelämnar i stort sett de ryska synpunkterna. Minskavtalet nämns inte, uppgifterna från Merkel och Hollande om bedrägeriet bakom Minskavtalet nämns inte. Inga reportage från den beskjutna civilbefolkningen i Donbass får vi ta del av, däremot talrika sådana från Kiev. Ingen bakgrund till kriget redovisas, inte heller granskas USA:s roll och geopolitiska intressen.

Coronapandemin återges på motsvarande sätt. Ingen granskning av biverkningar från mRNA-vaccinerna görs, inga rapporter om vaccinrelaterade dödsfall, inget om de hemliga avtalen med Pfizer, inget om när eu-parlamentariker vill utreda sådant. Det är mycket som utelämnas och mot bättre vetande.

Skriver till SVT.

Detta inslag om desinformation föranledde mig att skriva till SVT och lämna en synpunkt:

Jag har hittat fel i artikeln ”Myndigheten: ”Största påverkanskampanjen Sverige träffats av”” https://www.svt.se/nyheter/utrikes/myndigheten-om-desinformationsaret-2022-storsta-paverkanskampanj-som-sverige-har-traffats-av-nagonsin
(https://www.svt.se/nyheter/utrikes/myndigheten-om-desinformationsaret-2022-storsta-paverkanskampanj-som-sverige-har-traffats-av-nagonsin)

Kommentar: Ert inslag om desinformation innebär i sig just desinformation. Förutom beträffande kidnappningen av muslimska barn, där har ni säkert rätt. Beträffande Kina och Ryssland är det tvärtom så att det samlade västmedia undanhåller information, liksom med covidvaccinationerna.. Ta gärna och exemplifiera det ni anser vara desinformation om dessa saker så kan ni öppna för en välbehövlig debatt, men det undviker ni sorgfälligt, just debatt.
Mvh
Rolf Nilsson”

Tack och lov för att det finns oberoende och grävande journalister som oavbrutet söker efter sanningen och som trots ned- och avstängningar och försök till censur lyckas nå ut till oss vanliga medborgare. Tack och lov för att det finns oberoende alternativa informationsplatser som t.ex. Global Politics här och ett otal andra i många länder som vill och vågar publicera och som vi fortfarande har tillgång till. Tack och lov för den fria debatt som förs här och som vi egentligen borde ha i en Public Service värd namnet.

Rolf Nilsson

Föregående artikelRyssland konsoliderar sig i östra Medelhavet
Nästa artikelSocialdemokrater för Militär Alliansfrihet- ett upprop

23 KOMMENTARER

 1. Bra förklarat om desinformation och punkterna kring hur de fungerar. Nej Svt public service har sedan längesedan med denna kris även totalt tappat sin moraliska kompass på ett vidrigt sätt,så man chockas på riktigt. Jag tror att fler och fler ser igenom detta haveri katastrof eller vad man ska kalla de. Det är så ofta jag undrat genom veckorna och månaderna som gått,när hört Svt och korkskallarna där,att vad i skogen håller man på med.Det varit ju haveri katastrof har EJ rätta orden men HERREGUD säger jag bara

 2. Vad är skillnaden?

  ”Felaktig information är falsk information som skapats eller spridits oavsiktligt. Desinformation är också falsk information, men som skapats avsiktligt i syfte att orsaka skada”.
  concilium.europa.eu
  ×××

  Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet. Pressfriheten bör inte enbart ses som journalisters frihet att rapportera och granska. Det finns ett starkt samband mellan pressfriheten och allmänhetens rätt till tillgång till kunskap och information.
  Hur är det med dessa rättigheter i det ”skönmålade demokratiska” Sverige och EU?

  Desinformation, ”falska nyheter” och propaganda utgör många hot mot demokratiska samhällen. De syftar nämligen till att manipulera individer och förvränga den allmänna opinionen, försämrar ett öppet och uppriktigt utbyte av idéer.

  Yttrandefrihet som en mänsklig rättighet innebär för regeringar att garantera mediernas frihet och att främja och skydda olika medier.
  Att förmedla information och idéer ska inte vara begränsad till uttalanden som anses ”passande” av myndigheter, utan också information och idéer som kan ”störa”, så var det en gång för länge sedan i Sverige…vad jag minns.

  Stater får endast införa begränsningar av rätten till yttrandefrihet och mediefrihet i enlighet med internationell rätt. FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter förbjuder uttryckligen propaganda för krig och uppvigling till vissa typer av hat.
  Hur är det då med Ukrainas medborgerliga och politiska rättigheter som Sverige och EU så varmt vurmar för? och öppet stödjer genom att undanhålla sanningen.
  Vilket betyder, enligt min uppfattning, att våra politiker förespråkar den ny-nazistiska regimen i Ukraina…eller?
  Begränsningar av mediefrihet för politisk ändamålsenlighets skull leder så småningom till censur som lätt och slätt blir bestående (alla ska följa den ”stränga” politiska EU- linjen).

  Mer av modiga journalister, debatt och mediepluralism.

  • @Carina Lundström 3 januari, 2023 At 13:08
   Historiskt, det var precis så som det vi upplever det idag, precis så som nazisterna etablerade Tredje Riket och lyckades indoktrinera ett helt folk. Dagens propaganda och desinformation följer exakt, är en exakt spegling av vad som en gång hände i Tyskland förra seklet. Den enda skillnaden är faktiskt att vi har internet, vilket inte fanns då. Precis därför gör makteliten allt för att stänga ner oberoende media som Nya Dagbladet, Fria Tider eller Samnytt och yttrandefriheten. Det får bara inte lyckas en andra gång.

  • Jag tror inte att du skulle gilla allt i rapporten som jag just laddar ned. På sid 117 skriver medförfattaren, journalisten Anna-Lena Laurén, DN: ”De lögner som framförs i de statliga kanalerna – att det ukrainska ledarskapet är nazister, att Nato planerade att bygga militärbaser i Ukraina och att ryskspråkliga i Ukraina fördöljs…” Divisionschefen Anne Lagercrantz vid SVT Nyheter, medförfattare, skriver: ”Makthavare (i Ryssland) ljuger skamlöst och slipper helt kritiska frågor.”

   Tredje meningen i inledningen ”. I bevakningen av ett fullskaligt krig, där det angripande landet också har ett väloljat maskineri för desinformation, propaganda och lögner, blir källkritik extremt svårt. ” Så detta är en lämplig utgångspunkt för en saklig studie?

   Men jag ingen helhetsbild, kollade bara ett par kända författare.

 3. Krig, propaganda och blindhet
  by Thierry MEYSSAN
  När kriget kommer, tror regeringar alltid att de måste stärka sitt folks moral genom att överösa dem med propaganda. Insatserna är så höga, på liv och död, att debatterna blir hårdare och extremistiska ståndpunkter blir populära. Det är precis vad vi bevittnar, eller snarare hur vi förvandlas. I detta spel har de idéer som försvaras av vissa och andra ingenting att göra med deras ideologiska förutsättningar, utan med deras närhet till makten

  I etymologisk mening är propaganda bara konsten att övertyga, att sprida idéer. Men i modern tid är det en konst som syftar till att rekonstruera verkligheten för att nedvärdera motståndaren och förstora sina egna trupper.

  Tvärtemot en utbredd idé i väst var det inte nazisterna eller sovjeterna som uppfann det, utan britterna och amerikanerna under första världskriget [1].
  Idag samordnar Nato insatser på detta område från sitt strategiska kommunikationscenter i Riga, Lettland [2]. Den identifierar de punkter som den vill agera på och organiserar internationella program för att genomföra dem.

  Till exempel har Nato identifierat Israel som en svag punkt: medan förre premiärministern Benjamin Netanyahu var en personlig vän med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, insåg hans efterträdare, Naftali Bennett, giltigheten av den ryska politiken. Han rådde till och med att Krim och Donbass skulle återvända och framför allt att Ukraina skulle avnasiseras. Den nuvarande premiärministern, Yair Lapid, är mer tveksam. Han vill inte stödja de fundamentalistiska nationalister som massakrerade en miljon judar kort före och under andra världskriget. Men han vill också hålla sig på god fot med väst.

  För att få Israel tillbaka i linje försöker Nato övertyga Tel Aviv om att Israel skulle förlora sin position i Mellanöstern vid en rysk seger [3]. För detta ändamål sprider den lögnen att Iran är Rysslands militära allierade så brett som möjligt. Den internationella pressen hävdar ständigt att ryska drönare är iranska på slagfältet, och snart kommer även medeldistansmissilerna att vara det. Ändå vet Moskva hur man tillverkar dessa vapen och har aldrig bett Teheran om dem. Ryssland och Iran har upprepade gånger förnekat dessa anklagelser. Men västerländska politiker, som förlitar sig på pressen och inte bara på eftertanke, har redan infört sanktioner mot iranska vapenhandlare. Snart kommer Yair Lapid, son till presidenten för Yad Vashem-minnesmärket, att omringas och tvingas ställa sig på brottslingarnas sida.

  Britterna, å andra sidan, utmärker sig traditionellt i att aktivera nätverksbaserade medier och värva artister. MI6 förlitar sig på en grupp på 150 nyhetsbyråer som arbetar inom PR-nätverket [4]. De övertygar alla dessa företag att ta upp sina påståenden och slogans.

  Grundaren av den ukrainska integrerade nationalismen, Dmytro Dontsov (R), hade ett besatt hat mot judar och zigenare. Under världskriget lämnade han Ukraina för att bli direktör för Reinhard Heydrich-institutet. Det var denna institution, baserad i Tjeckoslovakien, som ansvarade för att planera utrotningen av alla judar och zigenare vid Wannsee-konferensen. Han avslutade sina dagar fredligt i USA.

  Det är de som successivt övertygade er om att president Vladimir Putin var döende, sedan att han hade blivit galen, eller att han mötte starkt motstånd hemma och att han skulle störtas av en kupp. Deras arbete fortsätter idag med korsintervjuer med soldater i Ukraina. Man hör ukrainska soldater säga att de är nationalister och ryska soldater säga att de är rädda men måste försvara Ryssland. Man hör att ukrainare inte är nazister och att ryssar, som lever under en diktatur, tvingas slåss. I verkligheten är de flesta ukrainska soldater inte ”nationalister” i betydelsen försvarare av sitt hemland, utan ”integrerade nationalister” i betydelsen av två poeter, Charles Maurras och Dmytro Dontsov [5]. Det här är inte alls samma sak.

  Det var först 1925 som påven Pius XI fördömde ”integral nationalism”. Vid den tiden hade Dontsov redan skrivit sin Націоналізм (nationalism) (1921). Maurras och Dontsov definierade nationen som en tradition och tänkte sin nationalism mot andra (Maurras mot tyskar och Dontsov mot ryssar). Båda avskydde den franska revolutionen, principerna om frihet, jämlikhet och broderskap och fördömde obevekligt judar och frimurare. De anser religionen vara användbar för samhällets organisation, men verkar agnostiska. Dessa positioner leder till att Maurras blir petainist och Dontsov till Hitler. Den senare kommer att sjunka in i ett varègue (svensk vikinga) mystiskt delirium. Nästa påve, Pius XII, upphävde fördömandet av sin föregångare, strax innan kriget bröt ut. Vid befrielsen dömdes Maurras för underrättelseverksamhet med fienden (han var en germanofob), men Dontsov återställdes av den anglosaxiska underrättelsetjänsten och förvisades till Kanada, sedan till USA.

  När det gäller de ryska soldaterna vi ser intervjuade i våra TV-nyheter, så berättar de inte att de är tvingade att slåss, men till skillnad från de integrerade nationalisterna är de inte fanatiker. För dem är krig, även när de försvarar sina egna, alltid en fasa. Det är för att vi upprepade gånger får höra att Ryssland är en diktatur som vi förstår något annat. Vi accepterar inte att Ryssland är en demokrati, för för oss kan en demokrati inte vara en auktoritär regim. Ändå var till exempel Andra franska republiken (1848-1852) både en demokrati och en auktoritär regim.

  Vi är lätta att övertyga eftersom vi inte vet något om ukrainsk historia och kultur. Det mesta vi vet är att Novorossia styrdes av en fransk aristokrat, Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu, en personlig vän till tsar Alexander I. Han fortsatte prinsen av Ukrainas arbete. Han fortsatte arbetet med prins Grigori Potemkin som ville bygga denna region efter modellen från Aten och Rom, vilket förklarar varför Novorossia idag fortfarande är av rysk kultur (och inte ukrainsk) utan att någonsin ha känt till livegenskap.

  Vi i Ukraina är omedvetna om grymheterna under mellankrigstiden och andra världskriget och har en vag uppfattning om Sovjetunionens våld. Vi ignorerar att teoretikern Dontsov och hans lärjunge Stepan Bandera inte tvekade att massakrera alla dem som inte motsvarade deras ”integrerade nationalism”, först judarna i detta khazariska land, sedan ryssarna och kommunisterna, Nestor Makhnos anarkister, och många andra. De ”integrerade nationalisterna”, som hade blivit beundrare av Führern och djupt rasistiska, återvände till frontlinjen i och med Sovjetunionens upplösning [6]. Den 6 maj 1995 åkte president Leonid Kutjma till München (till CIA-kontoren) för att träffa ledaren för de integrerade nationalisterna, Steva Stesko, änkan efter den nazistiska premiärministern. Hon hade precis blivit invald i Verkhovna Rada (parlamentet), men hade inte kunnat ta plats eftersom hon hade fråntagits sitt ukrainska medborgarskap. En månad senare antog Ukraina sin nuvarande konstitution, som säger i sin artikel 16 att ”att bevara det ukrainska folkets genetiska arv är statens ansvar” (sic). Därefter öppnade samma Steva Stetsko två gånger Radas session och avslutade sina tal med krigsropet från de integrerade nationalisterna: ”Ära åt Ukraina!

  Det moderna Ukraina har tålmodigt byggt upp sin nazistregim. Efter att ha proklamerat ”det ukrainska folkets genetiska arv”, antog den olika lagar. Den första ger staten förmånen av mänskliga rättigheter endast till ukrainare, inte till utlänningar. Den andra definierar vem majoriteten av ukrainarna är, och den tredje (antagen av president Zelenskij) vilka minoriteterna är. Tricket är att ingen lag talar om rysktalande. Därför erkänner domstolarna som standard dem inte fördelarna med mänskliga rättigheter.

  Sedan 2014 har ett inbördeskrig ställt de integrerade nationalisterna mot de rysktalande befolkningen, främst de på Krim och Donbass. 20 000 dödsfall senare inledde Ryska federationen, med sitt ”ansvar att skydda”, en speciell militär operation för att implementera säkerhetsrådets resolution 2202 (Minsk-avtalen) och avsluta rysktalandes martyrskap.

  President Zelensky och hans vän Benjamin Netanyahu. Den senare gör nu stödet till Ukraina till sitt främsta valkampanjtema. Netanyahu är son till privatsekreteraren till Zeev Jabotinsky, en ukrainsk figur som allierade sig med mainstream-nationalisterna mot bolsjevikerna. Han försökte ställa den ukrainska judiska församlingen i dessa antisemiters tjänst, men fördömdes enhälligt inom den sionistiska världsorganisationen, som han blev chef för.

  Nato-propagandan berättar om ukrainarnas verkliga lidanden, men den nämner inte de åtta år av tortyr, mord och massakrer som föregick det. Den talar om ”våra gemensamma värderingar med ukrainsk demokrati”, men vilka värderingar delar vi med de integrerade nationalisterna och var är demokratin i Ukraina?

  Vi behöver inte välja mellan det ena eller det andra, utan bara för att försvara freden och därför Minskavtalen och resolution 2202.

  Krig gör oss galna. Det finns en omkastning av värderingar. Den mest extremistiska triumfen. Några av våra ministrar talar om att ”kväva Ryssland” (sic). Vi ser inte att vi stöder just de idéer vi tror att vi kämpar emot.
  https://orientalreview.org/2022/10/29/war-propaganda-and-blindness/

 4. Spridande av desinformation är också desinformation. Jag vill påstå att SVT inte har en chans att helt oberoende verifiera många av sina påståenden, t ex från Ukraina. Man sväljer Ukies ”sanningar” med hull och hår. Reuters(nyhetsbyrån) skriver så här i sina rapporter från Ukraina (där det är relevant) ”Reuters was unable to independently verify……………………..”(det som påstås). Har aldrig sett detta hos SVT. Försöker de lura folk?

 5. Ryssland möter 2023 med självförtroende.
  Det gångna året för hela vårt land såg ut som en tid av prövningar, konflikter och utmaningar, och av högsta intensitet. Den här bilden visade sig dock bara vara en av nivåerna i en mycket mer komplex och optimistisk verklighet. Och den viktigaste prestationen för medborgarna i Ryssland 2022 var enigheten och förtroendet för att vi kan hantera alla mål vi sätter upp.
  Det här nyåret är förmodligen det mest ovanliga på många decennier, inte ens år. Det är hoppets helgdag. Vi drar en linje och lämnar bakom oss föregående år och allt det dåliga som fanns i det – och vi tror, ​​vi önskar, vi hoppas att det kommande året kommer att bli bättre. Men vi förstår att hur svårt 2022 än kan vara för Ryssland så kommer nästa, 2023, också att bli svårt.

  Landet kommer att behöva klara av allt fler utmaningar och hot, eftersom Ryssland befinner sig i gränsen till den globala konfrontationen.

  Men trots detta ser landet på framtiden med optimism och tillförsikt – och det är ingen subjektiv bedömning, utan sociologiska beräkningar . Dessutom dök en märklig paradox upp: medan 2022 var ett mycket svårt år för Ryssland (som 83 % av de tillfrågade av VTsIOM bedömde det ), visade det sig vara ganska bra för dess folk. 52 % av de tillfrågade sa att för dem personligen var året framgångsrikt.

  Men denna optimism, vid första anblicken, märklig, med tanke på den alarmerande omgivningen och många upplevda chocker, står på enkla och tydliga grunder: folket är nöjda med hur händelserna utvecklas i landet, de är nöjda med regeringens arbete och dess resultat, som de känner i sina egna liv och på din plånbok.

  Med godkännande av den statliga utrikespolitiken har vi alltid haft det bra, men 2022 har visat på en aldrig tidigare skådad ökning av stödet för inrikespolitiken.

  Om statens ekonomiska politik i början av året passade lite mer än 20% av de tillfrågade, steg denna siffra i slutet av 2022 till 40%.

  Inom socialpolitiken är ökningen inte så storskalig, utan också mycket imponerande – från 30 % i februari till mer än 40 %. Och det här är de mest ”sjuka”, evigt och universellt kritiserade områdena där det helt enkelt är omöjligt att behaga inte bara alla, utan åtminstone majoriteten – det kommer alltid att finnas missnöjda människor.

  Och i slutet av året var inflationen inte längre en öm punkt: om 65 % av de tillfrågade i januari bedömde det som mycket högt, i december identifierade 32 % av de tillfrågade det som sådant, och två tredjedelar av de tillfrågade kallade det obetydligt eller måttligt. Arbetslöshet har inte blivit en viktig faktor i det sociala livet, trots mycket allvarliga farhågor i detta avseende under våren och sommaren på grund av utländska företags tillbakadragande från den ryska marknaden och, som ett resultat, nedläggningen av företag.

  År 2022 insåg Ryssland omfattningen av den fara som hägrade över det (ett hot mot själva existensen) och bytte till ett sätt av solidaritet och enhet.

  Frontlinjerapporter, oro för våra kämpar och aktivt stöd till dem från samhället, den snabba omstruktureringen av ekonomin och människors snabba anpassning till nya verkligheter har blivit en integrerad del av vårt liv.

  Ryssland bygger snabbt upp sig för en lång kamp för sina intressen och gör samtidigt allt för att se till att majoriteten av dess medborgare fortsätter att leva sitt vanliga fredliga liv. Och han gör det i form av koncentrerat och konsekvent arbete. Framgångar och landvinningar blir språngbrädor för att komma vidare, och misslyckanden och misstag – dessa händer naturligtvis också – är grunden för slutsatser och sökandet efter nya tillvägagångssätt för att lösa problem.

  Det förflutna, ett så svårt och ofta tragiskt år, har gett oss förtroendet att oavsett vilka svårigheter och prövningar nästa år ger oss, kommer vi att klara oss.

  Ryssland har tidigare övervunnit de farligaste kriserna för sig själv genom superansträngningar och stora uppoffringar. Men för att, dag efter dag, i lugn och ro göra sitt jobb och försöka rädda livet på de människor som skyddar den vid fronten maximalt, är detta något nytt som landet lär sig. Och var och en av dess medborgare är en del av denna process.

  Vi vet att 2023 inte kommer att bli ett lätt år för Ryssland – och för oss, dess folk. Och vi vet med säkerhet att ingenting är omöjligt för oss.
  Gott nytt år!
  https://vz.ru/society/2022/12/31/1193341.html

 6. Desinformationen från USA via svenska traditionella media och USAs arméer av internet troll kan bra beskrivas som otäckt massiv, oroande och skrämmande. Senaste exemplen är de förmenta SIM korten som skulle ha använts av ryssar, men med största sannolikhet kommer dom från CIA operationerna att sprida desinformation. Jag har arbetat med sådana här telefonsystem hela livet, och ser verkligen hur desinformationen har fogats samman och skapats. Detta är desinformation och propaganda helt efter nazi mallen. Vad media skriver stämmer helt enkelt inte med varken teknologin eller verkligheten.

  När det gäller kidnappningar av muslimska barn är det fullt förståeligt att det är så föräldrarna ser det. Det är barnarov i föräldrarnas sätt att se på familjen.

  Lögnerna och desinformationen om corona är otäckt skrämmande. Här i Kina finns inte den smittvåg som media i Sverige vill göra gällande, tvärt om har man mycket framgångsrikt stoppat en sådan utveckling. Vi har medlen att stoppa covid, vilket ni i väst saknar. Kunskap, erfarenhet, TCM, och ett mycket effektivt vaccin, trots den massiva propaganda om motsatsen. Nu tror man även att Kinas effektiva vaccin ger livslång skydd mot Covid, like Polio. Det är i Sverige som smittvågen härjar.

  ”Larmet efter julhelgen: ”Ohållbart på sjukhusen”” (Expressen) Det är inte alls ”ohållbart” på sjukhusen i Kina. Tvärt om, allt fungerar väldigt bra.

  Nu vet vi även att de så kallade vaccinen från USA ökar både smittspridning och sjukdom. Dom bryter ner den naturliga motståndskraften. De amerikanska mRNA vaccinen har bevisligen visat sig motsatsen till att stoppa Covid, dom förstör kroppens eget immunförsvar, och förment vaccinerade blir mer mottagliga för smitta och sjukdom enligt ny forskning från Cleveland Clinic i USA som har följt över 50.000 personer i ett forskningsprojekt.

  Informationspåverkan från USA är ju massiv på media och från CIAs trollfabriker på sociala media och kommentarer. Det är ju bara att läsa innantill. Man ser ingenting från Ryssland.

  Verkligheten är faktiskt att uigurerna inte förföljs i Kina utan har fått mycket stöd och utbildning, och man har stoppat USA terrorismen, bara att fråga dom vilket jag gör, och att viruset inte spridits från Kina. Bevisligen fanns det både i Italien och Spanien med flera andra platser som USA innan Kina smittades. Själv tror jag idag att det var USAs BigPharma som både utvecklade det och spred det för att få kunder och tjäna pengar.

  —Fauci lied, people died – Musk
  https://www.rt.com/news/568075-musk-prosecute-fauci-gain-function/

  Propagandan och desinformationen måste helt enkelt stoppas. Vi vill verkligen inte se en upprepning av Tredje Riket och Nazityskland.

 7. CENSUR, CENSUR OCH MERA CENSUR, endast för att man säger att nazister är nazister inget mera.
  Den världskända och talangfulla pianisten Valentina Lisitsa är född i Ukraina men har bott i väst under många år. Valentina svartlistades i Kanada för ”fel åsikter”
  Valentina Lisitsa har blivit censurerad många år för hennes avslöjande av nazister i Ukraina.
  En dokumentär gjordes en utmärkt video från kanadensiska ”Press for Truth” , då hon fick en konsert inställd med Torontos Symfoniorkester.
  Videon har jag haft sparad i många år, men nu är den borttagen av censuren.

  Hon blev upptäckt som barn av talangscouter från Sovjet, och utbildad i Moskva till pianist, vilket hon är tacksam för och hon försvarar ofta Putin. Hon var ett begåvat barn som är tacksam för att hon fick en chans att utveckla sin begåvning.

  Hon skrek ut sin ilska då attackerna flög mot Ryssland då de gick in i Ukraina ”Var var ni fredsälskande människor, då Ukraina bombade dagligen sjukhus, daghem och bostäder och människor slets i bitar under 8 år”

  Twitter har haft ett tufft arbete med att försöka radera alla bilderna av civila offer. En person har tagit en skärmdump och lagt ut på sin twitter. Nedan 25 bilder av 152 bilder, och ingen publicering i väst media. Det har varit som det aldrig har hänt.

  https://twitter.com/zloi_separatist/status/1496883633533198341

  Valentina åkte till Donbass och höll konserter för dem utomhus, så alla kunde deltaga.

  Hon blev utfryst i Sverige.
  Publicerad 29 oktober 2015 kl 14.24
  KULTURNYHETER. Norrköpings Tidningars liberale kulturchef Mats Granberg, 49, erkänner nu öppet att han mörkar kvällens pianokonsert med den ukrainska artisten Valentina Lisitsa som hämnd för hennes kritiska uttalanden om den USA-närstående regimen i Kiev.
  ”Lisitsa sprider hat”, skriver Granberg om hennes kritik mot de ukrainska makthavarna.

  Granberg får medhåll av Mikael Skillt, tidigare frivillig i en av Kievregimensnationalistiska milisgrupper och i nazistiska Svenska motståndsrörelsen.

  ”Vad gäller @ValLisitsa så anser jag att hon är talangfullt trash. Hon är inte välkommen i mitt land om du frågar mig”, skriver han på Twitter.

  Men det är inte bara hos Mats Granberg och Mikael Skillt som den ukrainska artisten väcker heta känslor. Även den afrosvenske liberalen Alex Voronov (FP) går till attack mot vad han kallar ”en pianist i Putins tjänst”. I Eskilstunakuriren uppmanar Voronov läsarna att stanna hemma från konserten och ber kommunen att avboka spelningen.

  Stor Skam för Sverige anser jag.

  Nu har Valentina Lisitsa åter blivit avbokad för att hon inte försvarar Zelenski.
  One of the best pianists in the world, V. Lisitsa, censored in Venice for being Ukrainian but not defending Zelenski.
  ◾The event organizer claims it made the decision after receiving violent threats on social media.
  ◾The Venetian association Musikàmera has decided to censor and suspend the concerts of Valentina Lisitsa, considered one of the most prestigious pianists in the world, and which was planned to offer the next days 4 and 5 April at the Teatro La Fenice of venice.
  ◾Since a few days ago the pro-NATO right has unleashed a campaign on social networks against the presence in the programming of the Ukrainian-origin pianist (born in Kiev in 1973) who has repeatedly expressed his support for the Donbass and criticized the Ukrainian government.

  Beethoven ”Moonlight” Sonata, III ”Presto Agitato” Valentina Lisitsa

  https://www.youtube.com/watch?v=zucBfXpCA6s

 8. Mike Wallace på sin twitter:
  ”EU säger att ”en oberoende fri media är avgörande för alla demokratier”, men mainstream media i EU är inte oberoende, de kontrolleras av egenintressen.”

  https://twitter.com/wallacemick/status/1609129658435440641

  Hyckleriet i EU är stort, möjligheten till påverkan väldigt liten. Mike Wallace och hans kollega Clare Daly har kämpat i många år för att påverka i EU, men det verkar vara som att slå huvudet i en stenmur, man kommer inte förbi USA propagandan.
  De har upprepade gånger talat för Assange, men aldrig fått gensvar.

  Nu har en Sputnik-journalist fängslats och sitter i fängelse i Riga. Hans brott är att han arbetar för holdingbolaget Russia Today.
  Marat Kasem vägrades att friges mot borgen. Han är lettisk medborgare och är under jurisdiktionen av den pro fascistiska regimen. Försvarsadvokat Imma Jansone, som försvarar de flesta politiska fångar i den lettiska etnokratin.
  Enda utvägen verkar vara att lettiska legosoldater i Donbass förvar, lämnas i utbyte mot honom.
  Han riskerar 20 års fängelse, för brottet att utöva journalistik.
  Fri media var viktigt för en demokrati sa EU, men bara ibland tydligen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here