Antiimperialistiska veckan! Kan Du ge ett stöd?

6
1679
Imperialism. Bild från Monthly Review. Vald av mig här..

En antiimperialistisk vecka har startat idag och pågår till och med 10/10. Den stöds av 241 organisationer, däribland ”Venezuelanätverket (Red Venezuela-Suecia)” från Sverige.

Ett antal posters finn här.

Ulf Karlström och jag har publicerat en innehållsrik skrift som i ett kapitel diskuterar imperialismbegreppet.

Läs nya unika, billiga “USA som världspolis”!

Möt författarna bakom “USA som världspolis”! Vad gör dom? Var finns dom?

Anders Romelsjö och Ulf Karlström USA som världspolis.

Antiimperialistiska veckan!

Imperialismen riskerar framtidför livet på planeten med sin militaristiska politik för intervention och aggression och katastrofala miljöförstöring. Vi – rörelser och organisationer för ungdomar, bönder och kvinnor, samt politiska och fackliga organisationer, rörelser för fred och intellektuella nätverk från hela världen – efterlyser massdeltagande under den internationella veckan av antiimperialistisk kamp i den andra hälften av 2020.Vi lever i tider av instabilitet och osäkerhet om mänsklighetens och planetens framtid.

Kapitalismen och dess ackumuleringslogik genererar oöverträffade nivåer av ojämlikhet bland människor. Miljontals människor drabbas av konsekvenserna av en kris som inte bara är ekonomisk utan också social, humanitär, politisk och miljömässig och en värdekris. Det är en systemkris, en civilisationskris.

Kapitalet försöker öka vinstnivåerna genom att angripa folks arbetsförhållanden och sociala rättigheter, särskilt arbetarklassen, och genom att anslå naturresurser och framsteg inom vetenskap och teknik, som måste tillhöra hela mänskligheten. Den nuvarande offensiven av kapital angriper mänskliga rättigheter och demokrati, liksom principerna om stater och nationell suveränitet och demokrati.

En samordnad insats av monopolistisk gränsöverskridande företagsmakt, internationella nätverk av felinformation och supranationella strukturer för imperialistisk dominans söker total dominans på planeten.Trump-administrationen urholkar internationell lag med olagliga ingripanden, provokationer, militär aggression och ekonomisk bojkott mot folk och suveräna stater som vägrar att underkasta sig USA: s och dess allierades dominans. Idag inför USA sanktioner mot 51 länder, inklusive Kuba och Venezuela, som är heroiska exempel på den antiimperialistiska kampen.

Imperialismen genomför också enorma provokationer i Mellanöstern, såsom attackerna mot Iran och införandet av ”Century Deal” (Århundradets avtal) mot det palestinska folket och deras historiska rättigheter.

Neoliberalism är en av de mest våldsamma och antidemokratiska formerna för dominans för transnationellt kapital. Det erbjuder inte hopp eller en lösning för folket.

Auktoritära, rasistiska, främlingsfientliga och kvinnohatande lösningar på den aktuella krisen får fart, förkroppsligade bland annat i USA, Brasilien, Indien och frammarschen av den yttersta högern i Europa. Kvinnor och HBTQI-personer har blivit de främsta målen.

Den nationella säkerhetsstrategin som antogs av Trump-administrationen 2017 pekar på Ryssland och Kina som mål på militärområdet och konsoliderar både doktrinen om unilateralism och USA: s utträde från internationella fördrag som är grundläggande instrument för internationell fred.

Detta har frigjort en eskalering av geopolitiska spänningar och konventionell och kärnvapenupprustning som hotar mänsklig existens.

Vid mötet som firade Natos 70-årsjubileum bekräftade denna organisation sig själv som ett hot mot världsfreden. Nato försöker till och med att militarisera rymden.

Demonstration mot USA-imperialismen i Stockholm i september 2013.

Vi vill fortsätta de historiska traditionerna för kamp, enhet och mobilisering av den internationella rörelsen för fred och nedrustning, vi kräver upplösning av Nato, tillbakadragande av de 800 amerikanska militärbaserna, total nedrustning, slutet på alla åtgärder av intervention och extern aggression; och vi kräver att varje nation beslutas att följa FN: s stadga och internationell rätt.

Alla globala resurser måste användas för att lösa mänsklighetens huvudproblem: hunger, sjukdom, fattigdom och ojämlikhet. Vi kämpar för fred, demokrati, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, flyktingar, migrerande arbetstagare, folks suveränitet, internationell rätt, kvinnors och HBTQI-rättigheter och naturens rättigheter. Vi står upp mot diskriminering och rasism, som kännetecknar imperialismen.

Vi bekräftar att folket har en gemensam fiende: de som främjar fascistiska, antisociala, patriarkala och främlingsfientliga värden. Därför efterlyser vi en massomfattande antimperialistisk aktionn under andra halvåret 2020. Vi kommer att framträda på platser och gator i våra länder med breda och enade mobiliseringar i en internationell kampanj för att garantera en framtid för vår planet, utmattad och försämrad genom det stora kapitalets rovdrift.

Detta är en mobilisering mot militarism och imperialism och mot alla dess uttryck i våra länder och territorier.

Vi vet att vår styrka ligger i vår mobilisering. Låt oss enas i hopp om att bygga en värld där vi alla kan leva med värdighet!

Föregående artikel”Eftersom jag är marxist är jag mot dagens migration”
Nästa artikelRyssland tillbakavisar hot om sanktioner och söker samarbete med Tyskland om Navalny-fallet
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

  1. Detta är nytt och okänt för mig. Vilka svenska organisationer deltar i denna vecka? Jag är aktiv i Nej till Nato- och fredsarbetet mot kärnvapen i organisationen Kronoberg för fred och alliansfrihet, KFA. Vi genomför måndag 12 oktober, kl 19, en filmvisning i Växjö på Folkets Bio. Det är ett samarbete mellan KFA, IKFF, Tankarnas Trädgård och ABF. Efter filmen blir det samtal om kmen mot imperialismen, kärnvapen etc. Dessutom bokbord med den nya Fredsalmanackan.
    Sprid gärna information om detta vidare!

  2. Efter att ha kollat hemsidan började jag att undra om den för mig okända organisationen möjligen kan vara en front för J. Bidens valkampajn.
    Det är synnerligen glest med europeiska antiimperalister i de citerade deltagande organisationerna, och tidpunkten är betänklig, i alla fall i år.
    Det normala är att den typen av verksamhet annonseras långt i förväg, på återkommande – gärna symboliskt – datum.

    • Jag tyckte att texten var antikapitalistisk och att kommunistpartier skrivit på. Tyckte själv att den skulle ha större bredd, och fokuserat på imperialism. Bra nog om man tar ställning mot imperialism, man behöver inte subjektivt ta ställning mot kapitalism i detta sammanhang tycker jag.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here