Åsa Wikforss i Svenska Akademin – med – alltför – ”lämplig” uppfattning om ”fake news”?

32
5708
Åsa Wikforss. Bild Stockholms universitet

Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet utsågs förra våren till ny ledamot i Svenska Akademin, som därmed blivit fulltalig. Hon väckte stor och positiv uppmärksamhet år 2017 med sin bok Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender, som har uppmärksammats i flera nyhetsmedia.

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan, eller tidigare, och idag” återpubliceras denna artikel. Frågan om vad som är fake news är alltid aktuell, eller hur? Inte minst i dessa dagar med skärpt censur.


Åsa Wikforss i Svenska Akademin – med – alltför – ”lämplig” uppfattning om ”fake news”?

 

Wikipedia skriver: Boken behandlar fakta och kunskapsresistens ur ett filosofiskt perspektiv samt vad kunskap är. Hon tar upp vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom kunskapsresistensen och hur vi kan motverka dem. “Finns det alternativ fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt?” Hon menar att merparten av vår kunskap kommer från kunskap från andra människor. Det gör oss sårbara för påhittade nyheter, lögner och propaganda. I boken beskrivs vad vi kan göra för att motverka detta fenomen samt vilken roll media och skolan har.

Min uppfattning är att hennes syn på ”Alternativa fakta” är alltför inskränkt. Detta baseras främst på läsning av boken, hennes framträdande i TV2 programmet ”Idevärlden” 14/1 2018 och en artikel i DN.

Ett av de nya godkända orden år 2017 var ”Alternativa fakta”

Vad är alternativa fakta? Wikipedia skriver ”Alternativa fakta (engelska: alternative facts) är ett icke fullt etablerat begrepp för att beskriva något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor. Frasen blev mycket uppmärksammad efter att den använts den 22 januari 2017 av president Donald Trumps rådgivare Kellyanne Conway under en intervju i programmet Meet the Press. Hon försvarade där Vita husets pressekreterare Sean Spicers falska påståenden om antalet närvarande vid Donald Trumps installation som USA:s president.”
alternativa-fakta-om-kunskapen-och-dess-fiender

Åsa Wikforss menar att Alternativa fakta ”har kommit att symbolisera ifrågasättandet av etablerad kunskap och fakta”.

Här finns en skillnad till Wikipedias definition då Wikforss skriver ”etablerad kunskap och fakta” Vad menas med ”etablerad”? Vem avgör när kunskap är etablerad? Se längre ned:

På DN Debatt skriver Åsa Wikforss ”En skola som hela tiden uppmuntrar elever att vara kritiska och ”tänka själva”, men samtidigt nedvärderar betydelsen av faktakunskaper är farlig: Den uppmuntrar till rent tyckande, av just det slag som florerar på sociala medier. Så här kan det inte få fortsätta. Återupprätta faktakunskapens centrala roll”. DN Debatt 10/12

Kommentar: Detta tilltalar mig som försöker driva en faktabaserad blogg, med olika referenser.

Hon fokuserar i artikeln på skolan och skriver en del som jag kan stödja. ”Samtidigt kan man konstatera att vår främsta kunskapsinstitution, skolan, karaktäriseras av en stor skepsis mot just den teoretiska kunskapen, det vill säga mot faktakunskaper. Det är hög tid att göra upp med den problematiska kunskapssyn som under lång tid präglat svensk pedagogisk forskning, våra lärarutbildningar och läroplaner.”
”Dessutom är det en syn på kunskap som gör att svenska elever står illa rustade inför vår tids stora farsot, faktaresistens – tendensen att inte ta till sig fakta. ”

Skolan -satsa på untitled
Hon betonar vikten av kunskap inom ett område för att kunna tänka kritiskt ”Det kritiska tänkandet är domänspecifikt: Jag kan vara aldrig så bra på att tänka kritiskt inom ett område där jag har stora kunskaper, men usel inom ett annat där jag inte alls är bevandrad.” … ”En skola som hela tiden uppmuntrar eleverna att vara kritiska och ”tänka själva”, men som samtidigt nedvärderar betydelsen av att lära ut faktakunskaper är direkt farlig.”

Men jag fann skäl att vidga debatten och skrev på DN Debatt på nätet samma dag (10/12 2017).

dnDN
Min första kommentar. ”Viktig artikel. Tyvärr är av allt att döma många etablerade medier, flera ledande politiker och vuxna också ”faktaresistenta”. Man måste dock beakta också politiska värderingar, samt ta del av uppgifter i både mainstream media” och alternativa medier för att vid kritisk granskning av fakta kunna forma en bedömning, en åsikt. Jag driver mot bakgrund av dels min vetenskapliga bakgrund som professsor emeritus och dels med vissa politiska värderingar som utökad demokrati, socialism och antiimperialism en politisk blogg med många besökare (nr 2 på www.blogtoplist.se/politik i besöksranking) och har här sökt analysera frågan om DN och fake news och tycker mig kunna påvisa att DN ej rapporterar viktiga fakta i vissa centrala politiska frågor: (http://jinge.se/allmant/dn-och-fake-news.htm). Har jag ganska rätt eller mycket fel?”

Min andra kommentar. ”En viktig utgångspunkt för ansatsen att söka faktabaserad information är yttrandefriheten. Nu inskränks denna ibl.a. USA, Danmark, Tyskland – och kanske även i Sverige? (Nya Tider och Newsvoice:Staten kriminaliserar journalister). Har diskuterat detta i olika artiklar. I USA har en enhet på Harvard ”bannlyst” siter och debattörer (t.ex. professorerna Noam Chmosky och Stephen Cohen) som på basis av fakta ifrågasätter delar av den officiella politiska informationen/retoriken. I artikeln nedan finns referenser till ett tiotal artiklar i frågan. (Ökad censur i USA).
yttrandefrihet
Jag fick ingen replik av författaren eller av andra kommentatorer.

Min tredje kommentar postade jag 30/12. Den blev inte accepterad av vissa skäl (Se nedan), som bör diskuteras.

Jag skrev ”Åsa Wikforss’ synpunkter är viktiga och riktiga:
Frågan om svenska medias behandling av fakta inom centrala utrikespolitiska områden är viktig.

Syrien. En av dess är tidningens vägran (vilket jag påtalat för DN-journalister) den omfattande information om USA:s stöd till terrorister, inklusive ISIS, i Syrien. Källor är främst från USA, som uttalanden av Obama, Biden, förre säketschefen Flynn, kongressrapport, kongressledamoten Gabbard, samt artiklar i NY Times och av BBC, Reuters och Süddeutsche Zeitung om aktuella stödet – förutom uppgifter från Ryssland och Syrien. DN:s journalister och ledning visar ej intresse att skriva om detta. Behandlas här med källhänvisningar (USA:s färska och äldre stöd till terrorister i Syrien

Russiagate. Här har företrädare för USA:s statsledning, säkerhetstjänst och press uttalat att Ryssland interfererat i val i USA. Inga belägg har presenterats. Deras bedömning har avfärdats av säkerhetsfolk och experter i USA efter analys.

Jag har publicerat artiklar om det. Svensk press återger ”etablissemangets” version utan egen känd kritisk granskning. Däremot tiger man om t.ex. den rapport av forskare i USA som publicerades för ett år sedan i LA Times, där denne rapporterade att USA interfererat i minst 80 val i minst 40 länder, förutom faktabelagda statskupper, eller stöd till sådana, i många tämligen demokratiska länder.

 

Bl.a. i omvälvningen i Kiev 22/2 2015, dagen efter det att en överenskommelse skett mellan folkvald president och opposition vid närvaro av bl.a. företrädare för EU. Pressen tiger helt om detta och rapporterar bara om Rysslands fredliga återinförlivande av Krim med befolkningsstöd – vilket dock var ett brott mot folkrätt. Är en statskupp mot folkvald president inte av värde att rapportera om, diskutera omkring? Jag har skrivit många tiotal artiklar om detta med källhänvisningar på min blogg http://jinge.se som rankans som nr 2 då det gäller besök bland 800 besöksrankade politiska bloggar, av www.blogtoplist.se/politik.
usa-inbladning-i-valen-i-45-lander
Läs t.ex. Los Angeles Times: US interventions in foreign elections;
USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val;
NSA-chef dementerar Russiagate – ingen rysk hackning av val!

Statskuppen i Ukraina. Läs t.ex. Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1;
Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1 (C:a 140 referenser).
CIA är en mördarorganisation som köper journalister
Läs även boken ”Björnen kommer” av Mattias Göransson som belägger hur systematisk falsk den vanliga rapporteringen av Ryssland var, och är.
Ukraina parubiy_2
Jag menar att man kan påvisa att ”Fake news by omission” av viktig information är vanligt i etablerade media, vilket i sig minskar demokratin och har politiska syften. Det är väl belagt att t.e.x CIA sysslar med sådant.”

Kommentar av tidigare CIA-man om CIA som USA:s skuggregering” (Slut på kommentaren)

DN censurerar faktabaserad kritik. DN Debatts dator svarar inom några sekunder ”Varning! Vår textanalys tror att din kommentar kan uppfattas på ett felaktigt sätt, exempelvis nedsättande, hotfull eller kränkande. Publiceras kommentaren i sin nuvarande form kommer den flaggas för moderering. Är kommentaren då exempelvis nedsättande, hotfull eller kränkande kommer den raderas. Tänk gärna över dina formuleringar för att säkerställa att så inte är fallet innan du publicerar kommentaren.”

Men i sina instruktioner skriver DN Debatt ”En utgångspunkt för hela redaktionen är att det som står i tidningen ska vara korrekt och relevant.”

DN uppger sig ha följande policy ”DN:s nyhetsredaktion arbetar opartiskt – vi tar inte ställning politiskt eller i andra frågor. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och trovärdighet. Det sistnämnda: trovärdighet och kvalitet, är redaktionens främsta ledord. Det vi publicerar ska vara relevant och bygga på säkra källor. Vid våra granskningar och fördjupningar ska fakta vara dubbelkontrollerat och uppgifter vi publicerar ska vara bekräftade från flera håll.”

Vad tycker Du?

Är inte Åsa Wikforss syn på ”Alternativa fakta” inskränkt och anpassad till mainstream media?

Propagana 1 untitled

i Andra om: Expressen, terrorism, media, ISIS, imperialism,al-Nusra, FSA, Syrien, USA, politik

Föregående artikelDouglas Macgregor: ”Antingen attackerar man Ryssland nu, eller så kan man lika gärna kapitulera”. Blir det så?
Nästa artikelIdeologiska motståndare till Ukrainas regering väntar på fängelse eller död
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

32 KOMMENTARER

 1. Bland samhällsnytt kommentatorer läste jag att SVT Public Service, Svenska kyrkan, Utrikesdepartementet samt Domstolsväsendet är de svenska institutioner som drabbats hårdast av 68-vänsterns infiltrering och som först måste dräneras vid ett eventuellt paradigmskifte inom svensk politik. Jag skulle vilja tillägga att framtida ”paradigmskiften” endast är möjliga om politiken inte federaliseras. Just därför förstår jag mycket väl partiet Socialdemokraternas vurm för det Europeiska samarbetet som de förmodligen tror ska rädda deras flera decennier långa maktbas inom svensk politik vilken nu tycks vara hotad genom en konservativ våg som driver genom hela västvärlden och särskilt Europa.

  Vad som händer Svenska Akademien i huvudstaden Stockholm bryr sig signaturen ”arbetarklass” (någonstans ute i Sveriges landsbygd) inte särskilt mycket om. För att säja inte alls. Men jag tror det är ömsesidigt. Svenska Akademien tror jag inte på något sätt är intresserad av mig. För mig är Svenska Akademien ingenting annat än intellektuell och akademisk narcissism. Varför skulle det intressera mig? Svensk Vänstertelevision Public Service har indoktrinerat mig tillräckligt med Svenska Akademien nu. Jag tror Svenska Akademien varit förstasidesnyheter där i långt över ett år. Det är för mig en gåta hur svensk ekonomi klarar finansiera alla bidragsparasiter. Inklusive åtalbart bidragsfusk för en halv miljard kronor per år. Och i det sammanhanget blir ju skatt på hyrläkare hos privata vårdcentraler närmast en självklarhet. ”Bensinupproret” måste också Socialdemokraterna stävja. Därför inget får ju hota den ”svenska modellen”.

  • Ja, du står långt till höger politiskt, eller hur? Du har många hundra kommentarer här och på Jinge.se ser jag.
   Det som pågår sedan länge är väl en ”högerinfiltrering” för att använda ditt språkbruk.

   Vem ska dränera och hur?

   • Vem ska dränera och hur?

    Det kommer valresultaten att göra. Om det nu blir någon ”dränering” alls. Det får vi se. Lite krusningar på ytan har vi sett redan idag när Public Service ifrågasätts av etablerade partier. För övrigt anser jag ett perspektiv på politiken begränsat i höger och vänster idag är mera förenklad retorik än beskrivning. Som förklaring fungerade höger vänster så länge liberalismen var sammanslagen med det konservativa men så är det inte längre. Både socialismen och liberalismen är progressiva krafter till skillnad mot det konservativa. I den här nya politiska miljön blir det problem med identiteten höger och vänster.

    Det paradigm vi har i Sverige är det progressiva. De krafterna har nu av olika anledningar utmanats men absolut inte accepteras i den borgerliga miljön och har därför förpassats till obskyra webbsajter eller politiska partier som tillåts vara med i den regerande processen.

    Jag får svårt att förklara det här i enbart höger och vänster.

    Men låt oss vänta till det stundande EU-valet. Inte för jag tror det kommer förändra något men resultatet kan ge en fingervisning åt vilket håll politiken kommer utvecklas. Jag menar om politiken fortsatt kommer vara framåtskridande eller om trenden bryts till en mer tillbakablickande konservativ inriktning. Det här är mycket spännande och jag har faktiskt ingen uppfattning hur det kommer gå. Men en önskan har jag givetvis.

 2. Det finns sexmiljoner anledningar till varför man är fakta resistent. ”Fakta” ägs av the usual suspects. Fakta resistens är i själva verket en motståndsform mot bankirvampyrens världsbild och historia.

 3. Problemet är givetvis mångfacetterat och varierar på olika ämnesområden. Inom naturvetenskaperna kunde man förvänta sig en mer öppen attityd medan man på områden som berör ekonomi och politik ser ett helt annat mönster.
  Men inte ens inom naturvetenskaperna är frågan okomplicerad, det klassiska exemplet är Einstein. Om det var tvåhundra professorer som i ett upprop krävde att han skulle ta avstånd från sina teorier. Strängt taget finns inget som är etablerat. Eller etablerat visserligen men det kan visa sig vara en uppfattning som kan omkullkastas och ersättas av en ny uppfattning som tillsvidare etableras. Därför bör självutnämnda faktapoliser minnas att även de själva kan missta sig. En enkel observation kan vara obestridlig men genast när den sätts in i ett sammanhang blir det mer komplicerat.

  Sedan när vi kommer in på historien och samhällets område har vi rena slagfältet. Egentligen har först nätet med dess möjlighet att snabbt kolla fakta avslöjat omfattningen av utelämning och lögner. Förr fanns vänsterpress och akademisk forskning som koll. Den förstnämnda hade sin egen agenda som kunde synas i framställningen men den kunde dock ge en första signal om falskspel. Den senare arbetade med flera års fördröjning och de som avslöjades i böckerna hade sedan länge avgått och ofta avidit. På den tiden fungerade utelämning alldeles utmärkt som metod för att kontrollera vad allmänheten visste om samhällets tilldragelser. Detta kunde sedan kryddas med lögner i mer kritiska lägen.
  Nätet möjliggör utbyte av kritiska synpunkter med en helt annan snabbhet än tidigare och därför framstår denna världens mäktiga som nakna kejsare mest hela tiden. Situationen är ny för MS-medier och desperationen allmer märkbar. Exemplen är otaliga. RussiaGate kan fungera som exempel för att det är lätt att konkretisera. I USA sträcker sig kritiken mot den officiella versionen och därmed MS-mediernas version över alla partigränser. Kritikerna kommer från vänster, mitten, höger. Många av dem kommer från tidigare centrala uppdrag inom administrationen. Det som förenar dem är att MS-medierna vägrar ge dem någon plattform att komma ut på. Alltså utelämning i stor skala. Vad som tillkommer är att de fakta som dessa uteslutna personer kan lägga fram kan verifieras och motsäger och avslöjar det MS-medierna sagt som direkta lögner.
  Lögnerna har blivit om möjligt allt fräckare men fortsatt sträcker sig utelämningsmetoden faktiskt vidare än man kommer att tänka på. Utelämningsmetoden kan även fungera i bägge riktingarna: uteslut både det negativa och det positiva. Som exempel två stora satsningar på infrastruktur. Ramstein, Bondsteel, Diego Garcia, Okinawa, Guam o.s.v. Ett enormt projekt som gäller militär infrastrutur: uteslutes. Kinas BRI som är en fortsättning på den interna utbygganden av snabbjärnvägar. År 2008 fanns i Kina bara två korta bansträckor, nu omspänner de hela landet och fortsätter i olika riktningar som BRI innebärande jätteinvesteringar i Asien: uteslutes.
  Eller för att ta ett exempel ur det lilla sammanhanget: Gula västarnas demonstrationer. Kan inte helt uteslutas men rapporteras inte på nära håll. Över en miljon deltagare marscherade i St Petersburg den 9 maj på segerdagen: uteslutes. Hade femtio personer kastat flaskor och ropat slagord mot presidenten hade det varit rapport om ”oppositionen”.

 4. Jag tänkte samma sak när jag såg henne i programmet “Idevärlden”. Jag håller med om kritiken, men inser hur svårt det är för de allra flesta att inse det du skriver.

  Hon tycks, som så många andra, ha en intolerant syn på fakta som motsäger det rådande grupptänket/sekterismen i samhället.

  Meditation ökar öppenheten för det nya och yttre, samt skapar nyttig skepticism mot det välrepeterade.

  Hon kan kanske nå ett större lugn och en högre filosofisk höjd genom meditation?

  Ett passande citat är kanske:
  ”En sak vet jag; Att jag ingenting vet.”
  / Sokrates

  Ett annat:
  ”Det enda sanna misstaget du kan göra är att inte göra ditt bästa.”
  / Buddha

 5. Anders Romelsjö (red) 12 maj, 2019 at 18:17
  ”Ja, du står långt till höger politiskt, eller hur? Du har många hundra kommentarer här och på Jinge.se ser jag.”

  Jag är
  man
  bor inte storstad
  lågutbildad
  haft praktiskt låglöneyrke

  Statistiskt enligt valanalyser har jag då röstat? Socialdemokraterna? Sverigedemokraterna? Eller vad?

  Men om jag istället varit
  kvinna
  bott i storstad
  högutbildad
  akademiskt höglöneyrke

  Är enligt statistiken chansen stor jag röstat Vänsterpartiet eller Miljöpartiet?

  Lyssan på mej nu redaktör Anders R. Om politiken med det här som erfarenhet vill förändra samhället i progressiv riktning kanske då satsningarna bör göras på:

  Jämställdhet
  Utveckla storstäder och lämna regionalpolitik och glesbygd.
  Stora satsningar på skolor och studier (åt alla)
  Låta enkla arbeten försvinna utomlands och istället satsa på akademiska yrken samt högteknologi.

  Politiker arbetar även långsiktigt och jag tror det är så här de planerar förändra samhället. Jag är inte alls förvånad om det kan uppfattas som en ”vänstervridning” för dem som missgynnas eller inte får sin röst hörd.

  • Jag brukar sällan söka ange någons politiska tillhörighet så. Du skrev ”är de svenska institutioner som drabbats hårdast av 68-vänsterns infiltrering och som först måste dräneras vid ett eventuellt paradigmskifte inom svensk politik.” Du svarade inte på min fråga om vem som ska dränera och hur och har på intet sätt påvisat någon ”infiltrering av 68-vänster”

   Det finns nog en allmän och välgrundad uppfattning att politiska partier och institutioner rört sig åt höger. Har berört detta i några bloggartiklar. Generellt återger politiska ledare okritiskt USA:s syn på utrikes politiska frågor även om det innebär brott mot demokrati (statskupp Kiev 22/2 2014, erkännande av självutnämnd president Guadió, fördömande av Rysslands politik utan fakta i t.erx. Skripalfrågan, Syrien, Maidan). Och det är lätt att visa att USA ej sällan för en folkrättsvidrig kritisk politik som motarbetar frihet och demokrati. Vore det inte bättre att uppmärksamma detta i stället för påståenden utan fakta om infiltrering av 60-vänstern. Alternativt har du att utveckla en analys med fakta som stödjer ditt påståenden.

   • Jag tycker du gömmer dig bakom en förenklad indelning av politiken i en vänster-höger skala som inte längre finns. Vill du ha en ärlig analys på politiken överlag så fordras två axlar. En horisontell axel mellan progressiv och konservativ samt en vertikal axel mellan liberal och auktoritär. Först då framträder vad olika partier står i politiken men men även hur folk röstar enligt valanalyser. Vänster-höger skalan är en kvarleva från franska revolutionen men som jag upplever idag nyttjas till att lägga dimridåer över faktiska skeenden. Men jag förstår om du inte gillar den här indelningen av politiken då möjligen kommunisten hamnar på en icke önskvärd plats inom fyravägs-diagrammet?

    • Alla skalor är dåliga och den traditionella skatt-välfärd-skalan är under hård attack av högern mp- högern, sossarnas kanslihushöger och Sd-högern.

     Å vad i sjutton gubbar är ”liberal” egentligen? Socialliberal eller kapitalliberal? Kan det bli mer otydligt? Bättre att använda riktiga ord korrekt utan att ljuga.

     ”Liberal” är ex. en floskel som betyder frihet, men för vem, eller vad, eller från vad, är alltid frågan. Olika friheter står alltid i motsättning till varann.

     • OK, men jag uppfattar ett liberalt samhälle där besluten mera vilar hos individen. Den svenska migrationspolitiken är som exempel typisk liberal. Individen själv bestämmer. Tvärs emot uppfattar jag ett auktoritärt samhälle där besluten mer är förskjutna till staten. I samma fråga kan vi där påstå att partiet Sverigedemokraterna är auktoritära. Staten bestämmer över individen (om denne är välkommen till landet eller inte)

      Tar vi då till exempel Vänsterpartiet som en gång lutade mot proletariatets diktatur men som demokratiserats till att makten samlas till individen. Dock ej ekonomisk makt som till exempel förespråkas av liberala partier som Centern, Moderaterna, Liberalerna och möjligen Socialdemokraterna.

 6. ”Åsa Wikforss menar att Alternativa fakta “har kommit att symbolisera ifrågasättandet av etablerad kunskap och fakta”.”
  Däri ligger mycket av problemet. Om man låter dem som dominerar debatten, politisk, naturvetenskaplig, kulturell eller social, alltid representera ”sanningen”, så motverkas all mänsklig utveckling. Enligt Karl Popper är all kunskap preliminär och när ett ”faktum” har motbevisats måste man söka nya fakta. Ingen sanning är evig, utom i deras ögon som alltid ställer sig på ”konsensus” sida

  • ”Ingen sanning är evig, utom i deras ögon som alltid ställer sig på “konsensus” sida” !
   Där serverade du oss nog ”fake news” direkt Hugo. Nästan alla ställer sig på “konsensus” sida. All teknik vi använder bygger på sådant alla kan se fungerar och på dom flesta forskningsområden råder olika grad av konsensus. Det betyder inte att alla dessa människor inte kan ändra sig om ny kunskap kommer fram.

   Problemet är att debatten kidnappas av mäktiga ekonomiska och politiska intressen som inte vill att någon ifrågasätter dom. I Sverige börjar det här bli verkligt oroande. Alla stora media verkar styras direkt från pentagon numera.
   Demokrati och yttrandefrihet är inget för maktmänniskor. Dom kommer alltid att försöka döda den.
   Vill vi ha dessa rättigheter kvar så måste vi kämpa för dom.

   Kanske var det ungefär så du egentligen menade Hugo, men det kom inte fram tillräckligt tydligt, tyckte ordningsman i skolan.

   • Demokrati och yttrandefrihet är inget för maktmänniskor. Dom kommer alltid att försöka döda den.
    Vill vi ha dessa rättigheter kvar så måste vi kämpa för dom.”
    Ja, precis, men som jag säger så gäller det inte bara den rent politiska debatten, utan också t.ex inom vetenskap, där man inte blir publicerad om man avviker från rådande koncensus. Man beskyller alla andra för faktaresistens .men förstår inte att man själv lider av samma åkomma. Jag är van vid att bli beskylld för det ena och det andra, så varför inte för fake news också, men om du tänker efter Anders, så får du nog svårt att peka på det i mitt inlägg.

    • Dessvärre gjorde du det igen Hugo. ”inom vetenskap, där man inte blir publicerad om man avviker från rådande koncensus” Hade det varit sant hade vi fortfarande trott att universum roterade krig planeten Jorden.
     Vetenskapen går framåt med stormsteg, mycket tack vare att motsatsen är sann. Vetenskap som avviker från konsensus publiceras hela tiden, men den blir noggrant granskad och bristfälligt genomförd forskning blir inte publicerad.
     Sannolikt är det därför t.ex. klimatskeptiker knappt finns alls i etablerade vetenskapliga publikationer.

     Man kan inte säga att dom som ”ställer sig på “konsensus” sida” tror på eviga sanningar eller att ny vetenskap inte blir publicerad utan att göra sig skyldig till spridande av ”fake news”.

    • ”Fallet mot vetenskapen är rakt på sak: mycket av den vetenskapliga litteraturen, kanske hälften, kan helt enkelt vara osann. Drabbad av studier med små urvalsstorlekar, små effekter, ogiltiga undersökande analyser och flagranta intressekonflikter, tillsammans med en besatthet att driva modetrender av tvivelaktig betydelse, så har vetenskapen gjort en sväng mot mörkret. ”
     /Richard Horton (Källa: En kommentar ”offline” i The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

     “The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”
     /Richard Horton (Source: A comment ”offline” in The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

     • Låter som skrivet i besvikelse över att inte ha blivit publicerad trots en personlig övertygelse om att vara allvetande.
      Återigen så visar vetenskapens otroliga framsteg att detta troligtvis är en grov överdrift.

      Vi bör komma ihåg att vi har begåvats med politiska krafter som för att få ihop sina irrläror, faktiskt är tvungna att misskreditera den etablerade vetenskapen. Ungefär på samma sätt som kreationister och ID förespråkare gör.

 7. Fake news finns men Åsa Wikfors har ett problem. Hon visar inte vilket påverkan falska nyheter har på våra val. Upprördhet över falska nyheter är dominerade inslag i medierna men är det en pseudofråga? Vem tar del av fake news och påverkas den gruppen på ett avgörande sätt? Inga studier finns så ingen vet!
  https://www.svtplay.se/video/20645016/ekdal-och-ekdal/ekdal-och-ekdal-sasong-1-15-jan-20-00?start=auto&tab=2019
  I Ekdal och Ekdal nämner hon att 22 % av alla filer som delades före valet innehöll falska påståenden men ingen har fakta om vilken påverkan de hade.
  https://www.svtplay.se/video/20645016/ekdal-och-ekdal/ekdal-och-ekdal-sasong-1-15-jan-20-00?start=auto&tab=2019
  Spola fram 30 min.

  • ”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
   / Mark Twain (I reviderad utgåva, kapitel 78, sid. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

   ”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
   / Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

  • ”Hon visar inte vilket påverkan falska nyheter har på våra val”. Kanske inte, med det är väldokumenterat. Exemplet är Tyskland mellan 1933 och 1945. Propaganda kan bevisat styra människors åsikter, tankar och handlingar, ett system vilket Josef Goebbels först utvecklade och som flitigt tillämpas idag. https://mychinaway.wordpress.com/2019/12/19/propaganda/ Systemet tillämpas flitigt av USA och svenska MSM och statsmedia är dras kanaler i Sverige. Det är därför USA alltid vill införa eller vidmakthålla sin ”demokrati” i vasallstater som Sverige och Irak, ”demokrati” kan styras och kontrolleras.

 8. Det är ju så att idag handlar inte forskning om att söka kunskap utan om att tjäna pengar. Därför dras forskare – om man nu ska kalla dem det – till forskningsområden där det finna intressenter som vill betala för det forskningsresultat som forskaren kommer att få fram.

  Dennis Töllborg formulerar det så här i sin självbiografi Sorg 2.1:
  ”Den centrala vetenskapliga frågeställningen ”Vad är värt att veta?” ersätts av dessa konsulter med frågan ”Vad kan vi få betalt för?”. Vi tillhandahåller, med
  vetenskapens sanningsstämpel, de resultat maktens män och kvinnor beställer, och i gengäld får vi pengar. Forskning för att dra in pengar – bäst forskare är den som drar in mest pengar, och framgång på det området blir det mest centrala kvalitetsmåttet.
  Inom andra yrkesområden kallas sådana institutioner för bordell, de som arbetar där för horor och de som beställer för torskar. Men här är det vita linnedukar, blänkande ordnar och eleganta nekrologer. Annars inte längre någon skillnad, prostitution som prostitution.”

  Ett tecken på detta avfall och vilja på prostitution är just Åsa Wikforss. Ett annat är Mathias Cederholm som under lång tid medarbetat i Clarté. Nu har han omskolat sig och precis som Åsa Wikforss inträtt den lönsamma linjen som etablissemanget och dess medias försvarare. Och tidningen Clarté upplåter utrymme och spridning åt detta etablissemangsslickande.
  https://clarte.se/clarte-pa-naetet/4-2019/11109-bortom-desinformationen-111

  Som medieintresserad har jag märkt hur medieforskningen har ändrats sedan alternativa och sociala medier dykt upp. Under 80- och 90-talet inriktades medieforskningen på brister i etablissemangsmedierna. Idag handlar medieforskningen om att höja etablissemangsmedierna till skyarna som kunskapens, objektivitetens och oberoendets garant, till skillnad mot alternativa och sociala medier. Åsa Wikforss har satt fingret i luften och märkt vart det blåser. För detta har hon ju fått 50 miljoner i forskningspengar att förvalta. – För forskning om kunskapsresistens (sic!) – En icke förkastlig del lär säkert komma ner i hennes egen plånbok. Och kanske är Mathias Cederholms omsvängning ett sätt att visa att även han vill få del av dessa 50 miljoner.

  (Jag håller precis på att korrekturläsa den e-bok (epub) jag gör av Dennis Töllborgs bok Sorg 2.1. – Boken är i orginal PDF och open source, utgiven 2009. – När detta arbeta är klart, om några dagar, kommer jag att lägga upp den för allmän nedladdning och läsning. Jag kommer att informera globalpolitics.se om detta och var boken finns att hämta.)

  • Jag vill bara tillägga att det inte bara är om att tjäna pengar, utan även att skapa makt och kontroll. Mycket av forskningspengar kommer ju från regeringar och stater som vill effektivisera sin propaganda och folkstyre, alltså hur makten kan styra innevånarna. Vi ser just idag hur svenska statsmedia Sveriges Radio publicerar en ”dokumentär” om coronautbrottet i Wuhan, men deras källor är nästan enbart amerikanska kanaler för USA propaganda, Speciellt Voice of America som är en av USA mest välkända propagandakanaler och statligt finasierad. All information från källor i Kina utesluts och mörkas. Kinesiska källor är ju tillförlitliga.

   • Du glömmer att i Sverige gäller numera
    ”Det som inte finns på engelska, det finns inte.”

    Till och med (skön)litteratur når numera Sverige via engelska översättningar.
    Världens mångfald når oss först när den har passerat det anglosaxiska filtret.
    Försök att kolla hur många verk har översatts till svenska fast det inte finns någon äldre översättning till engelska, eller åtminstone något omnämnande i någon engelskspråkig tidskrift.

    Inom teknik och vetenskap skulle man ha övergått i hela världen till SI-systemet senast 1974, enligt en överenskommelse sluten på sextiotalet och citerad av svenska nomenklaturcentralen i ett pyttelitet häfte med rött omslag som alla tekniker kunde ha i plånboken.
    Det skiter anglosaxarna fullkomligt i.
    Följaktligen flyger civilflyget i ”feet” och svenska butiker anger såväl däck- som elektronik-skärmars storlek i tum.
    Ett mått om något på hur amerikaniserat dagens Sverige är till vardags.

    Vägen för det anglosaxiska kapitalets propaganda är därför ett vidöppet boulevard.

    • Håller absolut med, men det är värre än så, väldigt allvarligt faktiskt. Jag tänker på alla, ofta grovt, förfalskade, översättningar från kinesiska som sprids. Sverige Radio skrev i en artikel att elever ”förgiftas av vinklad information”. När man hittar originaltexten står det inte alls så. Det står att Hong Kong elever ”desinformeras”, ”vilseleds” eller ”indoktrineras” av propaganda. Det är alltså samma metod som i Tredje Riket vilket som bekant inriktade sig på att genom skolorna forma elevernas tänkande efter deras ”demokrati”, alltså lojalitet mot nazismen. Här gäller det dock att forma Hong Kong elevernas lojalitet mot USA imperiet och deras ”demokrati”. Metoden är densamma. I ett annat fall skrev Sverige Radio att man i Kina hade distribuerat intensiv ”propaganda” under coronakrisen. ”Propaganda” är som bekant missledande och förfalskad information. Jag var en av mottagarna, och det var väldigt användbar praktisk information, bär munskydd, undvik folksamlingar, tvätta händerna, osv. På Sverige Radio blir det ”propaganda”. Det är svenskarna som utsätts för propaganda.

 9. Typiska exempel på skapade alternativa fakta är Adrian Zenz, USA propagandan via svenska media, hela samlingen av påhitt om tvångsarbete, koncentrationsläger, eller våldtäkter i Kina. Trots att det är bevisat falska fortsätter folk att tro på dessa alternativa fakta och media fortsätter att upprepa dom. ”Upprepa lögnen till det blir en sanning”. Detta höll Kina på med under Kulturrevolutionen, Sverige har ännu inte utvecklats från det stadiet.

  Faktakontroll kan vara enkel. När BBC publicerade sin falska artikel om ”Kinas dolda läger” åkte vi helt enkelt dit för att se med egna ögon. Det var en kraftstation. Ändå maler fejkmedia om lögnen hela tiden.

  • Ett annat exempel på hur lögnaktig propaganda används är ju det famösa ”Putins Palats” som kablades ut som ett led i smutskastningen! Allt var bara en fabricerad lögn men media hoppade villigt på denna med största säkerhet av CIA arrangerade och planterade ”nyhet”…Någon dementi av denna nyhetsanka har jag inte sett i fulmedia och det är väl inte meningen heller! Varför sabba en lyckad propagandakampanj? T o m många jag känner som betraktar MSM med största misstänksamhet gick på denna ”nyhet” i stället för att kolla upp det hela först! Inte konstigt att man blir beklämd av hur fulmedia fortfarande kan påverka folk trots att man borde veta bättre och att det är agendasättning och inte nyheter som fulmedia numera förmedlar!

   • En annan som hände medan vi skrev är israels förmenta markinvasion av Gaza. Ett typiskt exempel på hur dessa ”fria och oberoende” media antingen villig manipuleras eller avsiktligt styr händelserna. Ondska eller okunnighet? Samtidigt är svenska medias manipulering av bilden av Kina en exakt kopia av vad hände i Tredje Riket. I den här videon berättar Xinjiang viktigaste imam om verkligheten som USA propaganda i svenska media kallar religiöst förtryck och förföljelser.
    https://www.youtube.com/watch?v=4omEaTJyyCM
    I en annan video berättar en amerikan om hur det var under epidemin i Kina. I svenska media kallades det ”krigstillstånd”, ”tvångsövervakning”, och liknande, medan han upplevde stöd och omtanke.
    https://news.cgtn.com/news/2021-05-12/How-China-s-people-centered-approach-works-in-fight-against-COVID-19-10cApBpPeG4/index.html
    Kina är ett folkstyrt och folk fokuserat land, den direkta motsatsen till Sverige som är ideologist fokuserat och styrt.

 10. Jag är inte ensam i kritiken av Åsa Wikfors. Ronny i Ronneby nämner tv länkar i ett mail. Har kollat dessa:
  Nils Funcke skriver ”Åsa Wikforss fläckar sin framställning genom att undergräva nödvändigheten av ett ständigt ifrågasättande när hon sätter restriktioner för vilka som ska anses tillföra diskussionen något i sak. Utöver kunskap i ämnet menar hon att de som vill delta i debatten måste vara beredda att endast använda relevanta argument.

  När det kommer till frågan vem som ska avgöra vad som är avgjort, vad som är kunskap och vilka argument som är relevanta skymtar en auktoritär syn på kunskap och diskussionen fram. Åsa Wikforss skriver visserligen att ”experter” kan ha fel men boken genomsyras av att vi bör hysa tilltro till exempel institutioner och personer som forskat vid ”ansedda” universitet och lita till den ”etablerade expertisen”.
  https://www.expressen.se/kultur/wikforss-ovilja-att-tala-med-fel-sorts-folk-ar-farlig/

  I SvT rapporteras ”– Det är orimligt att skriva en bok som varnar för alternativa fakta och samtidigt inkludera ett kapitel om skolan som är en uppvisning i manipulering av fakta både innehållsmässigt och metodiskt, skriver skolforskaren Magnus Hultén ”
  https://www.svt.se/kultur/asa-wikforss-kritiseras-for-bristande-kallkritik

 11. Vilken narr som helst kan skaffa sig kunskap. Det är att förstå som är det väsentliga.
  Vi upplever det här fenomenet dagligen. Speciellt från journalister. Dom har sina utvalda favoriter till ”experter” som alltid säger och förmedlar den ”kunskap” som journalisten vill höra. Att förstå är oväsentligt för dessa journalister och experter. Det gäller bland annat klimatet men ofta även Kina. Kunskap om Kina är det enda dom har, inte förståelse, även om den är groteskt undermålig och som regel även felaktig, men viljan att förstå den är regelmässigt obefintligt. Det mesta kunskap om Kina kommer från USA propagandan och har en politisk avsikt. När det gäller Kina och dessa ”forskare” och ”Kina experter” är dom regelmässigt och nästan alltid totalt okunniga, och bara politiska agitatorer och propagandister som desinformerar och ljuger.

  Journalister säger ofta att vi behöver ingen kunskap i ämnet för vi kan fråga en expert, men vad är det värt när en journalister är så okunnig att dom varken kan välja en expert, än mindre veta vad dom skall fråga, eller ens förstå svaret.

  Glöm heller inte definitionen av ”Expert”. En person som alltid söker mer och mer kunskap om mindre och mindre, tills han vet allt om ingenting.

 12. Någon har sagt att fakta har en halveringstid vilket kan exemplifieras med det du lär dig som blivande läkare kanske bara hälften är fakta efter 20-30 år.Väldigt mkt finns kvar medan mycket har förändrats eller förkastats.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here