Begreppet ”putinism” är en anti-vänster, konservativ ideologi?

9
1200

Begreppet ”putinism” är en antikommunistisk, konservativ ideologi

En artikel av Alan MacLeod, kommenterad av Terje Valen och publicerad i Pål Steigans nättidning

Bild: Terje Valen
Det finns en flod av böcker och tidskriftsartiklar om ”putinismen” som är en del av denna neo-McCarthyism

Ingress av Terje Valen; Detta är en slutsats om denna riktning som Alan MacLeod drog i boken Propaganda in the Information Age , som gavs ut 2019 av det välrenommerade förlaget Routledge in the Media Studies/Journalism series. Boken är en kritisk recension av Edward Herman och Noam Chomskys banbrytande bok Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media från 1988. Den här boken var en mycket omfattande studie av vilka filter som nyhetsartiklar måste gå igenom innan de kommer ut i media. De säger själva att det var den bäst dokumenterade sociologiska studien någonsin.

De fem filtren de kom fram till var:

 1. storleken, koncentrationen och elitens ägande och vinstsyfte i media
 2. att de förlitar sig på reklam som den viktigaste inkomstkällan
 3. att de förlitar sig på information från regeringen, storföretagen och andra officiella ”experter” som finansieras av de mäktiga
 4. flak som en disciplinerande mekanism
 5. en nationell antikommunistisk religion som fungerar som ett instrument för att disciplinera och få kontroll

Denna modell diskuteras också i skriften ”USA som världspolis” Utdrag nederst:

USA som världspolis - upplaga 2020
USA som världspolis – upplaga 2020

 

Boken, som MacLeod är redaktör för, har flera bidragsgivare som skriver var sitt kapitel. Det första kapitlet är en intervju som redaktören har med Chomsky. De olika bidragsgivarna undersöker i vilken utsträckning de fem filtren fortfarande gäller. De genomför undersökningar av media i USA, England och västvärlden i allmänhet, till exempel i relation till rapporteringen om kriget i Syrien. Vidare tittar de på andra områden där de fem filtren visar sig gälla som i Hollywood- och Bollywood-filmer och undersöker den amerikanska militärens och CIA:s enorma inflytande i dessa områden och media i allmänhet. De gör också specialstudier om media i Indien och Kenya.

De kommer fram till att de fyra första filtren är i full gång och har blivit starkare, medan det femte filtret, som bestäms från en kortare historisk period än de övriga, har ändrats. Detta diskuteras i kapitel 4, där MacLeod tar upp Herman och Chomskys femte filter i ett kapitel med titeln Fake news, Russian cyberbots and Putins puppets . Titeln på min artikel här är hämtad från detta kapitel.

MacLeod inleder med att västerländsk media sedan 1917 har varit emot Ryssland och behandlat västvärldens svarta får. Till exempel förutspådde New York Times , i sitt hårda motstånd mot den nya bolsjevikregeringen, 91 gånger att regimen omedelbart skulle falla. Journalisterna hade okritiskt förlitat sig på uttalanden från oidentifierade officiella källor.

VLADIMIR ILICH ULYANOV LENIN Russian statesman in disguise, August 1917 1870 – 1924

De framgångsrika revolutionerna i Ryssland och senare i Kina och Kuba skapade stora trauman för de västerländska eliterna som fruktade att förlora sin klassposition, och antikommunismen blev lite som en nationell religion i USA. Här hänvisar han till MacCarthyism och skriver lite om den. Han säger att denna antikommunistiska paranoia användes för att rättfärdiga militär expansionism utomlands (där vilken stat som helst som inte underkastade sig tillräckligt kunde kallas ”kommunistisk” och attackeras och underkastas) och häxjakt på ”kommunistiska” rebeller. Det innebar att varje vänsterpolitiker, socialdemokrat och oberoende liberal, som hade positioner inom utbildning, underhållning och politik, attackerades. Utrensningen hade effekten att dra politik och kultur åt höger och var en mycket effektiv kontrollmekanism eftersom de som inte var tillräckligt lojala mot staten och näringslivet kunde förtalas som kommunister, vilket kunde avsluta deras karriärer. Denna mekanism var så stark att Herman och Chomsky inkluderade honom som det femte filtret som nyheter måste gå igenom innan de publiceras i media.

Sedan går författaren in i den stora Rysslandsportens pressshow efter valet av Trump till USA:s president. Han visar att Ryssland förrän runt 2012 inte sågs som en stor fiende i USA, även om vissa motsättningar hade börjat växa fram när Ryssland hade protesterat mot utbyggnaden av Nato till de baltiska länderna 2004. Han visar sedan hur det demokratiska partiet i USA startade den här processen, hur man systematiskt tog fram gäldenärer som aldrig ställdes inför rätta, men som trots allt togs upp om och om igen i media. Denna kampanj hade effekten att piska upp en antirysk stämning i USA. Vi vet att detta hände även i resten av väst, till exempel i Norge. Han skriver:

Men det var anklagelserna från det demokratiska partiet, och senare den amerikanska staten, om att Kreml hade blandat sig i presidentvalet 2016 och sett till att Trump vann (och Clinton förlorade) som drev relationen mellan USA och Ryssland i förgrunden. kanske den största media- historien i modern tid. En konsekvens av detta är att det slumrande antikommunistiska filtret väcktes som ett antiryskt filter, vilket gör att de som ifrågasätter hur inblandat Ryssland var i valet och hur stor effekt det hade, men även de som ställer frågor till tjänstemannen. linje i utrikes- eller inrikespolitiken, kan förtalas som Putins marionetter. Denna negativa feedback har snabbt blivit ett mycket kraftfullt filter som formar media, men kunde inte ha varit så effektiv utan den djupa nivån av rädsla,

Han skriver också att praktiskt taget alla politiska rörelser i USA som utmanade det nyliberala systemet förtalades som Putins marionetter. Taktiken spreds även till andra länder. Atlantiska rådet utarbetade en rapport där Syriza och Gyllene gryningen i Grekland kallades för ”Kremlins trojanska hästar”. Det var de två partierna som då utmanade nyliberalismen i landet. Faktum är att de har kopplat alla europeiska partier som utmanar nyliberalismen till Ryssland. Det var denna organisation som Facebook samarbetade med för att driva ut så kallade falska nyheter på sin sajt. En organisation grundad av NATO där vi bland direktörerna hittar ökända personer med höga positioner i staten som Henry Kissinger, Colin Powell, Condolezza Rice och James Baker och generalerna David Petraeus och Wesley Clark, samt en bukett av tidigare CIA-direktörer och senior teknikanställda.

steigan.no – och Anders Romelsjö – omtalades även som en ”trojansk häst” för Ryssland i rapporten från Atlantic Council.Anders Romelsjö: Mäktigaste Nato-siten Atlantic Council uppmärksammar mig och min blogg. Smickrande?

Reuters rapporterade att denna enorma medieorganisation var ivriga att sätta gränser för vad människor i andra länder såg på deras flöden. Facebook tog omedelbart bort flera iranska mediekanaler och latinamerikanska TeleSUR English , som båda främjade synpunkter som var alternativa till dem som Washington hade. De arbetade också nära regeringen i Israel för att ta bort palestinska röster från deras plattform.

När den ryske dubbelagenten och brittiske spionen Sergej Skripal förgiftades i Salisbury, England, hävdades det direkt att Putin var ansvarig. Jeremy Corbin, ledare för det engelska arbetarpartiet, och en tydlig pacifist, skrev då att ”De ryska myndigheterna måste hållas ansvariga på grundval av bevis och vårt svar måste vara både beslutsamt och proportionerligt.” Men premiärminister Theresa May var mer extrem och inledde sanktioner mot Ryssland utan några bevis på vem som hade förgiftat Skripal. Vad hände då. På förstasidan av the Sun , den bästsäljande tidningen i England, stod det ”PUTINS MARONET: Corbyn lovar att attackera (spränga) Ryssland för spionattack.” Den näst bästsäljande tidningen, Daily Mail , hade på förstasidan ”CORBYN IS THE KREMLIN’S USEFUL IDIOT”.

MacLeod drar då slutsatsen att effekterna av denna retur av det femte filtret:

Hjälp till att mobilisera folket mot en fiende, och eftersom omfattningen är otydlig kan den användas mot alla som står för politik som hotar egendomsintressen eller stödjer anpassning till kommunistiska stater och radikalism. Därför tenderar den att splittra vänstern och arbetarrörelsen och fungerar som en politisk kontrollmekanism. Om kommunismens seger är det sämsta möjliga resultatet är stödet för fascismen utomlands motiverat som ett mindre ont. Motståndet mot socialdemokrater som är för mjuka mot kommunismen och ”spelar dem i händerna” rationaliseras på liknande sätt.

MacLeod fortsätter sedan med att säga att Putin och Ryssland har återuppstått som en lämplig fiende för att ena och mobilisera människor mot rörelser och institutioner som utmanar det nyliberala status quo från både höger och vänster. Det är en stark disciplinmekanism för individer och organisationer som tar för mycket avstånd från nyliberal ortodoxi. Förmågan att smutskasta politiska personer genom att kalla dem Putins marionetter är ett kraftfullt vapen för att begränsa debatt och öka splittringen på vänsterkanten och lät etablissemanget insinuera att varje rörelse som utmanar det från höger eller vänster är Putins sak.

Vi kan därför säga att den antiryska attityden nu har ersatt antikommunism och MacCarthyism som medias femte filter, där allt som inte passar med USA-imperialismens strävan efter världshegemoni filtreras bort och alla som inte passar med detta svärtas ner. , censurerade och pratar ner. Eftersom ”Putinism” är den övergripande ideologin för denna antiryska attityd, kan vi säga att ”Putinism” är dagens MacCarthyism.

Detta nya filter skapades under Russia-gate i USA och spreds till hela världen. Det är en historisk uppdatering av Herman och Chomskys femte filter och vinner mycket eftersom det riktar sig mot västvärldens samma ”fiende” från 1988, då Ryssland var den centrala delen av Sovjetunionen. Efter Rysslands intrång i Ukraina har det gått på högvarv. Det är ett filter som stoppar det som inte passar imperiets intressen från att dyka upp i media.

Antiryssism i form av ”putinism” är idag ett stort hinder för att få information om vad som händer i Ukraina och alla andra platser där det amerikanska imperiet är inblandat. Det är det främsta hindret för att få fram de historiska rötterna i media av vad som händer. Några av de mest centrala sakerna som filtreras bort är den roll som Ryssland och Ukraina spelar i USA:s geo-imperialistiska strategi . Det är smärtsamt att se hur djupt människor, som vill vara till vänster, har fallit när de ansluter sig till den här riktningen, själva filtret som hindrar sanningen från att komma fram, och tror på imperiets mediaberättelser.

Men det räcker inte. De har också internaliserat filtret så att de själva fungerar online som de stora medierna som ägs av finanseliten. När de stöter på information utanför dessa mediers fem filter filtrerar de bort denna information själva och använder de stora mediernas metoder för fördunkling, smutskastning, väckande av misstankar och andra härskartekniker mot de som sprider sådan information. Precis som många gjorde under MacCarthy-eran när ”kommunism” var det femte filtret som fick människor att dra ner ridån för det de ville se.

Du kan hitta mer om ”Putinism” på min (Terje Valens) blogg.

____________________________________________________________________

Utdrag ur skriften ”USA som världspolis”, mars 2020.
”USA som världspolis”

8.1 En modell för ideologispridning.

Man brukar säga att sanningen är krigets första offer. Herman & Chomsky (1988) beskrev den fortfarande aktuella propagandamodell som massmedia i USA idag huvudsakligen använder. De skriver ”Massmedia fungerar som ett system för kommunikation av meddelanden och symboler till allmänheten. Uppgiften är att roa, underhålla, informera, och inskärpa hos individerna värden, föreställningar och uppförandekoder för att integrera dem i samhällets strukturer av institutioner. I en värld med koncentrerad rikedom och stora konflikter kring klassintressen krävs systematisk propaganda för att behålla denna roll. I länder där maktens spakar är i händerna på statsbyråkratin kan mediemonopol kompletteras med officiell censur, vilket tydligt visar att media tjänar den dominerande elitens mål. Det är mycket svårare att se ett propagandasystem i arbete när media är privatägda och en formell censur saknas. Det är särskilt påtagligt när media aktivt tävlar om att, periodvis attackera och avslöja felgrepp hos företag eller myndigheter, samtidigt som media starkt målar upp bilden av sig som talesmän för yttrandefrihet och allmänhetens röst… En propagandamodell fokuserar i stället på denna skillnad… att pengar och makt har förmågan att filtrera nyheter… till allmänheten.”

 

Sammanfattningsvis bygger Herman & Chomskys modell främst på ett antal ”filter”:

(1) De dominerande massmediabolagens storlek, det koncentrerade ägandet, ägarnas rikedom, och inriktningen på att skapa vinster.

(2) Massmedias primära inkomstkälla är annonser, med allt vad det innebär av påverkan.

(3) Media förlitar sig på information från regering och affärsliv samt deras experter.

(4) Negativ återkoppling; moteld, ”dementimaskiner”, påtryckningar från organisationer, företag, används för att disciplinera media

(5) Propaganda i form av antivänster (idag antiterrorism) som rättesnöre och kontroll.

I en omfattande analys av mediasituationen i USA framkommer att ingen väsentlig ändring skett (DiMaggio 2008). Media rapporterade ganska noga dödsfall bland USA:s soldater i Irak. Mycket sällan rapporterade man om de mångdubbelt fler som dödats av USA:s trupper. I sitt tacktal till soldater som vänt hem från Irak 2011 berörde Obama dödsfallen bland USA:s soldater i Irak, men nämnde inte att omkring 1 miljon irakier dödats till följd av kriget, ungefär 200 gånger fler än antalet dödade soldater från USA. DiMaggio nämner också att progressiva kritiker av USA:s politik eller massmedia vanligen möts med fientlighet. Han visar att tidningar som ägs av multinationella bolag har en mer positiv skildring av USA:s krig i Irak. En orsak är att ägarna av de stora massmedia värderings- och klassmässigt står det ekonomiska och politiska etablissemanget nära. Koncentrationen av ägandet av massmedia har ökat. I USA 2011 äger fyra bolag 90 % av mediamarknaden, jämfört med 50 bolag år 1983. De är Comcast (via NBCUniversal), Disney, Viacom & CBS (båda kontrollerade av National Amusements) och AT&T (via WarnerMedia).

Föregående artikelTulsi Gabbard vågar utmana Washingtons krigsmaskin
Nästa artikelEkonomen Michael Hudson om inflationen och Fed:s plan att sänka lönerna: En depression är på väg? – Del 3
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Putinism är namnet på den ideologi och rörelse som motsätter sig bankirens och globalisternas välde. Den kämpar för sann nationell suveränitet över ekonomi, politik och kultur som bygger på respekt för religion och tradition (kontra ett sodom och gomorra samhälle). Alltså, allt det bankiren och globalisterna vill förgöra. Inte konstigt då att Rysslands President Vladimir Putin målas som ”den onde” av bankirens media och tankesmedjor med titulerade kretiner som anförare. Inte heller konstigt då att bankiren vill få bort Vladimir Putin (inklusive ta död på honom). Vinner Putinism (mycket tyder på det) så är det kaput med bankirens globala herravälde och det vill bankiren absolut inte. Därför är det kollektiva västs krig mot Ryssland ett krig för bankiren. Därför anförs kriget från City of London, Wall Street och BIS i Basel, med sammankomster i Davos och med WEF som forum för verkställande av bankirens globala agenda. Ett annat namn för Putinism är Xi Pingi-sm. Värför också Kian är ett bankirens måltavla numera.

 2. Putin och BRICS utgör ett hot mot anglosaxernas maktmonopol.
  Putin och BRICS står för ömsesidigt fungerande marknadsekonomi men inte den typen av frihandel som enbart gynnar den starke.
  ”De framgångsrika revolutionerna i Ryssland och senare i Kina och Kuba skapade stora trauman för de västerländska eliterna som fruktade att förlora sin klassposition”
  Sant om man menar de oinformerade delarna av eliterna som inte kände till att det var de bättre informerade delarna av dessa eliter som hade finansierat och organiserat revolutionerna.

  • Bankirens välde är inte detsamma som marknadsekonomi. Skuld och ocker ekonomi utgör kärnan i bankirens välde. Marknadsekonomi kan fungera utmärkt utan privata banker. Stater kan låna ut (inte till ocker priser), reglera skulder och skuldsättning på så sätt kontrollera skapandet av pengar och pengaflödet i ekonomin. Just i framförallt Kina så har inte bankiren makt. Det är Kinas central bank som ger ut/skapar pengar. I Ryssland är bankirens makt begränsad och kommer att begränsas än mer i samband det kollektiva västs krig mot Ryssland (bankiresn krig egentligen) plus i o m att det Eurasia anhängare som Sergei Glaziev t ex som är åter vid rodret vad gäller att formulera ekonomisk politik i Ryssland.

   • Visst men bankirerna har historiskt aldrig tillåtits vara marknadsaktörer utan antagligen i flera årtusenden varit hårt knutna till den för stunden härskande imperialistiska oligarkin.
    Under de senaste århundradena har, om man är speciellt uppmärksam, vissa tecken framskymtat om interna motsättningar mellan finansvärlden och dess oligarkpartners.
    Men utomstående anar inte hur oligarkin i själva verket hotat och underminerat allt som skulle ha betytt marknadsekonomiskt agerande från finansvärlden.
    Dom anar det inte eftersom frimurarnätverken helt under oligarkins kontroll bevarar såna hemligheter.
    Bankirer som inte är symbiotiskt sammanvävda och lojala med oligarkin lever farligt.
    Dom måste ju om dom ska vara fria marknadsaktörer anpassa sig till imperiets rivaler och kan inte förlita sig på att vare sig imperiets arme eller underrättelsetjänster skyddar dom eller deras intressen.
    I den rollen blir dom själva imperiets rivaler.
    Vill vi ha en globalt fungerande marknad utan sanktioner och interventioner som hittills varit hegemonens kännetecken måste det komma en lösning på hur investerare ska kunna fungera oberoende av imperiets intressen.
    Jag menar att det är en självuppfyllande spådom att påstå att det är finansmännen som är högsta hönset och att det därför är mer konstruktivt att frigöra sig från den tanken.

  • ”Putin och BRICS står för ömsesidigt fungerande marknadsekonomi men inte den typen av frihandel som enbart gynnar den starke.”

   En sådan marknadsekonomi som är till allas fördel står jag också upp för.
   Väldigt märkligt att inte fler gör det.
   Särskilt bland vanliga människor eller ”arbetare” om man nu pratar i klassperspektivet som jag inte riktigt vet vem som står för för längre.

   I går kväll gick jag in på socialkonservativa Samhällsnytt där Kent Ekeroth är redaktör.
   Jag hade inte varit där på länge.
   Inte för jag var ointresserad men väl därför jag vid tidigare tillfälle uppmärksammat de gjort Samhällsnytt till en betalsajt.
   Men möjligen det inte funka för nu kunde jag läsa en artikel fritt.
   Min vana trogen från Orient- och Asienorienterade Global Politics föll valet naturligtvis på en artikel som handlade om kommunistpartiet i Kinas kongress som återkommer vart femte år.
   Det var en upplysande artikel som jag uppfattade som inte åsiktsbildande åt något håll och det gladde mig.
   Av kommentarerna förstod jag varför därför att många kommentatorer där är anti-imperialister mot USA:s dominans i världen precis som många av kommentatorerna här.
   Konservativ höger är inte liberaler, det måste man inse för att få rätta greppet.
   Sverigedemokraterna är däremot liberaler, men det måste alla partier vara om de ska ta plats inom svensk politik som (tyvärr) är i princip helt USA-orienterad.
   Det liberala USA alltså.
   Vem som helst som läst eller hört SVT Public Service vet att man där hatar Donald Trump precis som man hatar Ryssland.
   Anledningen är förstås att båda inte är särskilt liberala.
   Donald Trump ville utreda Joe Biden och hans sons skumma affärer i Ukraina.
   Tveksamt om Donald Trump var så sugen på att starta krig i Ukraina.
   Jag fick intrycket att Donald Trump ville ha ett bra förhållande till Vladimir Putin.
   Ryssland kan inte vara det och får inte vara liberala om det nu ska ha möjligheten att överleva som Ryssland.

   Läs gärna Samnytts artikel om Kinas kommunistpartis kongress och även bland kommentarerna så ser ni att jag inte ljuger även om där finns ett och annat stolpskott som inte fattat den globala politiken för att alternativa samhällen utan USA:s förmynderi ska överleva.
   Epitet som ”rysstroll” och liknande kan förekomma men som regel får sådana direkt svar på tal.

   https://samnytt.se/kinesiska-kommunistpartiets-nationella-kongress-inleds/

   Ny intressant artikel har tillkommit

   https://samnytt.se/massaker-under-rysk-ovning-nara-ukrainska-gransen/

   Varning för bilder som kan betraktas obehagliga.
   (Det ser ut som soldater ligger döda på marken)

   ”Putinism” och ”Putler” är demokratiska skällsord.
   Samma fientliga inställning förekommer även i Ryssland.
   Dock ej av så många.
   Så gott som bara av yngre i storstäder.
   Storstäder är så gott som alltid urbana och progressiva.
   Ryska 1420 intervjuade en ung kille på gatan i Moskva.
   Killen var upprörd över allt ”patriotiskt skit” som han tyckte.
   Men det finns även det rurala och lantliga Ryssland.
   Där är oftast tongångarna annorlunda.
   1420 intervjuade en äldre dam i 70-års åldern nånstans i småort inåt Ryssland.
   Damen skrädde inte orden om mobiliseringen var nödvändig.

   Да, нам угрожают фашисты!
   (Ja, vi hotas av fascister!)

 3. ”Putinism”, dvs anklagelser om att gå Putins/Rysslands ärenden, kanske ska kallas Putinismvapnet. Putinismen används idag på samma sätt som McCarthy använde antikommunismen (hotet från kommunismen = Sovjet). Putinismen används av USA och den nyliberala överheten i Väst för att bekämpa opposition både till vänster och höger. Ett bra ex. är när Hultqvist (S), som ett led i att utmåla SD som opålitliga, ja fascister, anklagar Jimmie Åkesson för att inte ta ställning mellan Putin och Biden. Men det gjorde ju Åkesson alldeles rätt i! Biden, Obama, Clinton och Bush har under samma tid som Putin styrt Ryssland dödat miljoner människor, bidragit till enorma klimatutsläpp, skapat kaos, svält, slavhandel m.m. i bl.a. Irak, Afghanistan och Libyen. Kort sagt, USA har orsakat väldigt mycket mer elände än Putin!

  Vad vänstern (fr.a. V. Mp, ETC men även K) inte förstått är att högerpopulister som Gyllene Gryning, Syriza och SD, hur rasistiska de än är, genom sin nationalism/antiglobalism också är ett hot mot USA-imperiet. Detta om de gör verklighet av sin politik vilket de oftast inte gör.

  Skulle de verkligen genomföra sin linje så hotar detta USAs världsherravälde, som Ryssland, Kina, Iran, Syrien och Kuba gör idag! Dessa länder står idag utanför USAs ekonomiska, politiska och militära kontroll och böjer sig inte för USA.

  Detta är det avgörande kriteriet när man bedömer dessa länders roll i världen. Men det är naturligtvis inte enda kriteriet. Dessa länder skiljer sig mycket åt; Ryssland kanske kan kallas auktoritär nationalistisk kapitalism, Kina blandekonomi (statskapitalism?), Iran teokrati, Kuba socialistiskt osv. Men de har motståndet mot USA-imperiet gemensamt.

  Putinvapnet används idag av bl.a. UI, Martin Kragh & co, ETC, alla media inkl. Aftonbladet och är det filter som stoppar allt material i alla media som hotar USA-imperiet.

  • Jag skulle nog säga Ulf, att Din uppfattning om världen faktiskt redan är lite gammaldags.

   Vi har definitivt redan konturerna av en multipolär värld, och ännu definitivt mer än en unipolär Washington-styrd tillvaro. Den tog slut kl. 03:15 den 20 mars år 2003 när Washingtons våldsetablissemang gick in och invaderade Irak beväpnade med påhittade underrättelserapporter och ett ovanligt dumt önsketänkande att det ofelbara amerikanska ledarskapet skulle omdana mellersta östern. Det fallerade naturligtvis. Det visste alla kloka förutseende politiker redan på förhand.

   De länder som slutit upp bakom sanktionerna mot Ryssland är USA och cirka trettiotalet länder, medan t.ex. hela fastlandet Asien vet att det är en synnerligen dålig idé för just Euroasien.

   Det finns inget avgjort dominerande ”USA-imperium” idag, det har dött sakta men definitivt med krascherna i Irak och med Afghanistan som slutpunkt år 2021. Asien har redan gått in i den post-amerikanska epoken.

   Washington kommer aldrig mer sätta eller leda den politiska dagordningen för det asiatiska fastlandet. Det innebär att den amerikanska imperialismen är i nedgång och under avveckling.

   Framtidens utrikespolitik kommer inte att bygga på 1900-talets värderingar, utan på geografi. Det visar redan Asiens uppslutning bakom att inte knäcka den euroasiatiska sammanhållande nationen Ryska federationen. Det är idag stort sett Moskva som håller borgfred mellan Kina och Indien.

   Det brukar sägas att det är ryssarna som tar de politisk-diplomatiska smällarna och att kineserna tar de ekonomiska för att hålla amerikanerna borta från Asiens fastland, där den amerikanska imperialismen redan är stendöd och kan inte och kommer inte projicera minsta makt.

   Det är Asien alldeles för smart för. Den österländska visheten kommer med tiden också att nå Europa. Frågan är när, och om det sker innan Washington lyckats krascha den europeiska ekonomin.

  • Ja, jag tror rätt väg är vägen mot USA.
   Naturligtvis målet men i huvudsak den fullt möjliga vägen.
   Hur många är pro-USA i Sverige?
   Långt ifrån alla tror jag.
   Där finns möjligheten till folklig rörelse.
   Det är klart emot SVT Public Service.
   Men hur många vill ge Public Service den politiska makten?
   Det är ny regering nu och jag hoppas Public Service går i opposition.
   Då kommer folk upptäcka Public Service betydelse.

 4. Lögnimperiet är beredd att använda biovapen mot Kina och Ryssland. Forskare i Boston universitet har utvecklat en ny ännu dödlig variant av Omicron ”viruset”.

  ”After having long insinuated that China was responsible for the COVID-19 pandemic due to risky experiments at a Wuhan biolab, scientists at an American lab have created a mutant strain that is by far the most infectious and deadliest ever seen.

  A group of researchers working at Boston University have created a new type of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, that is far more virulent than any previous strain. According to their research, which was published on the biology preprint server bioRxiv on Friday and has not been peer-reviewed, the scientists combined two variants by placing the spike protein used by the Omicron variant onto the virus of the original SARS-CoV-2 strain seen in Wuhan in late 2019. The spike protein is the device the virus uses to enter a cell it is attacking, and Omicron’s evolved spike protein is far better at doing so than earlier variants, enabling it to evade immune defenses created in response to prior infection or vaccination.

  The resulting viral strain was unlike anything scientists have seen before. According to their research, while the regular Omicron strain caused “mild, non-fatal infection” in all mice it was tested on, the mutant variant “inflicts severe disease with a mortality rate of 80%,” they said.”

  https://sputniknews.com/20221017/just-why-boston-university-researchers-combine-omicron-wuhan-strains-to-make-deadliest-covid-ever-1101966140.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here