Biden-administrationen kommer att domineras av mer amerikansk aggression

2
2076
Alltför elak/snäll bild?

Denna artikel av den kände analytikern Finian Cunningham på ”Strategic Culture” har uppsökts och översatts av Rolf Nilsson. Tack Rolf.

Har publicerat artiklar om Biden-administrationen tidigare, bland annat denna.

Bidens övergångsteam är fyllt av krigsprofitörer, hökar och och företagskonsulter.

Finian Cunningham

Finian Cummingham: ”Former editor and writer for major news media organizations. He has written extensively on international affairs, with articles published in several languages.”

Rolf Nilsson

 

 

 

 

 


Biden-administrationen kommer att domineras av mer amerikansk aggression

I följande intervju för Strategic Culture Foundation gör författaren och den internationella advokaten Christopher Black bedömningen att världen kommer att se en mer intensifierad amerikansk militarism och aggression under ett Joe Biden-presidentskap än under den avgående Trump-administrationen. Black pekar på Bidens långa ämbetsperiod i senaten och som tidigare vicepresident, vilket bekräftar hans lojala stöd för olagliga amerikanska krig.

Ett annan olycksbådande tecken är Bidens val till sitt nya kabinett, vilket innehåller reaktionära personer från Obama-administrationen som var starka förespråkare för militär interventionism i Libyen och Syrien.

För det tredje, som Black övertygande sammanfattar, är krig och aggression en oumbärlig funktion för USA: s kapitalistiska ekonomi. Med ökande inhemska sociala problem har nödvändigheten för militarism blivit starkare för den amerikanska härskande klassen, som ett sätt att avleda från intern kollaps.

I Biden har krigshetsarna funnit ett villigt instrument. Under presidentdebatterna uttryckte Biden en öppen fientlighet gentemot Kina och Ryssland och visade upp åsikter som snarast förde tankarna till propaganda.

Christopher Black är en känd internationell försvarsadvokat, specialiserad på krigsförbrytelser, och har sin hemvist i Kanada. Han fungerade som juridisk rådgivare för Serbiens president Slobodan Milosevic före hans död 2006 i en fängelsecell i Haag, medan han stod åtalad. Black fungerade också som ledande försvarare i en krigsförbrytarrättegång i Rwanda, där han lyckades få till stånd ett frikännande, genom att avslöja åtalet som varande en komplott.

Han har varit en kraftfull kritiker av den kriminalisering av rättvisa där Natomedlemmar använder åtal av utländska ledare som ett politiskt vapen. Christopher Black har skrivit mycket om internationella angelägenheter, inklusive om förbindelserna mellan USA, Ryssland och Kina.

Intervju

Fråga:
Vilka är dina förväntningar på en ny amerikansk administration under president Joe Biden, med avseende på internationella relationer? Tror du att internationella spänningar kommer att minska under den demokratiske presidenten?

Christopher Black:
Jag förväntar mig att Biden-administrationen, om den tillträder, fortsätter samma aggressiva politik som USA har bedrivit i generationer överallt där den ser sina intressen, det vill säga dess tillgång till marknader och resurser, utmanade av konkurrens med andra nationer, särskilt mot Ryssland och Kina och deras allierade.

USA är alltid redo att använda våld och bryr sig inte om internationell lag eller moral. Det var demokraterna som engagerade sig i och fortsatte kriget mot Vietnam, mot Kuba och det var de som, under Clinton, attackerade Jugoslavien och förstörde det för att främja sitt krig mot socialismen. Också för att främja sin inringning av Ryssland, som samtidigt, dock inte längre socialistiskt, vägrar att ge upp sitt oberoende eller att sälja sitt folk till slaveri under amerikansk hegemoni.

Det var Obama som inledde ”pivot to the Pacific”, deras omskrivning för aggression mot Kina, vars ökande ekonomiska styrka de inte kan tolerera, som började kriget mot Syrien, samt attackerade och förstörde Libyen.

Amerikanerna förklarar att de alla är för konkurrens men vi vet att det bara gäller när det ger dem en överlägsen ställning. För att bibehålla sin position är de, om det behövs, villiga att hota och attackera hela världen; och det finns ett otal inhemska problem i USA, som de inte har någon väg ut ur, eftersom de två styrande partierna inte har några lösningar att erbjuda förutom krig.

Christopher Black

Fråga:
USA: s förbindelser med Kina störtdök under Trump. Tror du att den nedåtgående trenden kommer att fortsätta under Biden?

Christopher Black:
Biden-administrationen kommer att vara krigssinnad. Om Biden överhuvudtaget bekymrade sig om frågan om fred skulle han fördöma Trumps nya försvarsminister, överste Christoper Miller, och Trumps aggressiva politik gentemot Ryssland och Kina; Biden skulle utarbeta ett globalt fredsinitiativ från den nya administrationen. Istället befolkar han sin administration med de mest reaktionära kvarlevorna från Obama-åren. Allesammans krigsförbrytare.

Bidens retorik mot Kina är ännu mer fientlig än Trumps. Men det spelar ingen roll vem som är vid makten i USA eftersom båda partierna kontrolleras av grupper från det militär-industriella komplexet, vilka strävar efter att fortsätta att utvidga den amerikanska hegemonin. Så vi kan förvänta oss att amerikanska provokationer mot Kina tilltar och, vilket kineserna har varnat för flera gånger under de senaste månaderna, är krig en mycket reell möjlighet, till och med en sannolikhet, och Taiwan kommer att utgöra krutdurken.

Amerikanska krig föregås alltid av en propagandakampanj med rädsla och hat, som den förväntar sig att dess allierade tar upp och bekräftar. Vi ser att denna kampanj genomförs i alla Nato- och Five Eyes-länderna (USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland) och den är till stor del framgångsrik i att manipulera medborgarna i dessa länder för att stödja krig mot Kina, mot Ryssland, eller mot fienden för dagen.

Dessa amerikanska allierade rättar in sig i Bidens nya krigsplaner. Till exempel slår Storbritanniens Boris Johnson rekord i antal miljarder pund för upprustning. Kanada likaså. Australien har släppt lös en fientlig propagandastorm mot Kina.

Fråga:
Hur tror du att USA: s relationer med Ryssland kommer att utvecklas under Biden? Han har pratat om att utvidga det nya START-fördraget som begränsar strategiska kärnvapen. Kan detta innebära en förbättring av förbindelserna mellan Washington och Moskva?

Christopher Black:
Det är ett litet positivt tecken men vi vet från tidigare historia att USA alltid kommer att försöka försvaga det ryska försvaret samtidigt som man stärker sitt eget. Man måste alltså ifrågasätta de goda intentionerna i Bidens uttalanden i det avseendet. Det här är en man som leder ett parti som under de senaste fyra åren fördömt Trump, anklagat honom för att vara rysk agent och som hävdat att Ryssland har attackerat USA genom att ingripa i dess val. Och vi vet att man inte kan lita på amerikanerna. Deras ord utgör inte en säkerhet. De går in i och lämnar internationella fördrag som de vill. Man kan hoppas, men vi måste också inse verkligheten.

Fråga:
Joe Biden har pratat om att återuppta förhandlingar med de av Natos allierade som Trump ifrågasatte genom sina översittarmanér och sitt affärsmässiga sätt att se på den militära utgiftsnivån och andra frågor. Tror du att Amerikas uppträdande kommer att bli mer interventionistiskt och militaristiskt som ett resultat av ett mer omorganiserat Nato under Biden?

Christopher Black:
Trump retade upp dem bara genom att kräva att de skulle betala mer för sin vasallstatus i Natos krigsmaskin och för att påskynda den militära planeringen och förberedelserna för krig mot Ryssland, vilket de alla enades om att göra.

Men i stort sett delar Natos allierade det amerikanska målet om att göra slut på Rysslands självständighet, särskilt Storbritannien och Tyskland. Storbritannien drömmer om sitt tidigare imperium och Tyskland har aldrig övergivit sin strävan att dela upp Ryssland i mindre bitar, ett mål som Hitler misslyckades med att uppnå.

US-NATO-maskinen utökar snabbt sina styrkor i östra Europa, med logistik, vapendepåer och militära övningar. Tyskarna genomförde nyligen en militär övning med de amerikanska styrkorna, där man simulerade en kärnvapenattack mot Ryssland. Detta momentum kommer att accelerera under Biden precis som det skulle ha gjort under Trump om han hade blivit omvald.

Fråga:
Varför verkar USA: s uppträdande i sina internationella relationer att förbli oförändrat, oavsett vem som sitter i Vita huset?

Christopher Black:
Det ligger i en imperialistisk nations natur att i kraft av det ekonomiska systemet till varje pris öka vinsten. USA är urtypen för den kapitalistiska staten, i huvudsak en bolagsstat, beväpnad till tänderna, hänsynslös, föraktfull mot alla, inklusive mot internationell rätt och beredd att förgöra varje nation som står i vägen. Vidare beror dess relativt goda levnadsstandard, som dock har sjunkit sedan slutet av Vietnamkriget, på att upprätthålla amerikansk hegemoni.

Fråga:
Ryssland och Kina har stärkt sin strategiska allians för global ekonomisk utveckling och säkerhet. Ser du denna allians som en avgörande motvikt mot de destabiliserande amerikanska ambitionerna för hegemoni?

Christopher Black:
Ja, men den alliansen har inte tagit formen av en militär allians även om ledarna för både Kina och Ryssland inte har uteslutit det. Men de ser det som också resten av oss kan se, att USA betraktar Eurasien, från Ryssland, genom Iran, Afghanistan till Kina, som ett ekonomiskt block, som en oerhörd mängd resurser, arbetskraft och marknader och som har obegränsad industriell potential. Så det är naturligt att de som utgör gemensamma mål för amerikanerna bör gå samman för att öka sin gemensamma militära och ekonomiska säkerhet och för att förbättra sin individuella säkerhet.

Fråga:
Vad behöver enligt din uppfattning förändras för att USA: s uppträdande mot omvärlden ska följa internationell rätt och därmed förbättra utsikterna för världsfred?

Christopher Black:
Det kommer att kräva en revolution i USA för att göra det, för att störta de ekonomiska makter som kontrollerar statens maskineri. Det finns emellertid inga utsikter till att detta ska ske. Det finns egentligen inget effektivt motstånd inom USA mot denna politik. Fredsrörelsen är svag och fragmenterad och domineras av ”cruise missile liberals”. Förnuftets röster har ingen makt, inget verkligt inflytande bland folkmassorna, som styrs av en sofistikerad propagandamaskin som kallas ”media”. Censuren ökar och de få kritiska röster som finns tystas.

Det kommer enligt min mening att krävas ett militärt nederlag för Förenta staterna för att åstadkomma de förutsättningar som krävs för de nödvändiga förändringarna. Och kanske kommer det att hända, som Kina gång på gång har uttalat, att om Washington beslutar att ta direkt kontroll över deras ö Taiwan och amerikanerna stör eller om de attackeras i Sydkinesiska havet, kommer de att besegra USA. Men ett sådant krig skulle få konsekvenser för hela världen och orsaka en omfördelning av makten inte bara i USA, om vi alla ens överlever det.

Föregående artikelUSA:s nye utrikesminister. Vilken politik kan vi vänta oss?
Nästa artikelUSA:s nästa utrikesminister – diskret representant för imperialismen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. En mycket bra planbeskrivning. Så här ser styrkeuppställningen ut i stora drag fr.o.m. Joe Bidens installation som exekutor i januari, om än inte reell maktinnehavare, i Vita Huset.
  Imperiets huvudmotståndare är nog väl medvetna om vilka förutsättningar som råder, i varje fall är Ryssland det, om jag nu studerat rätt under det senaste året. Kina verkar mer och mer komma till samma insikt som Ryssland, även om man ännu inte riktigt har kläm på, att motståndaren man har att göra med är en oerhört lynnig typ. Lynnigheten har inte bara med Trump att göra, det är en naturlig utveckling hos ett hotat imperium. Trump har förstås givit kineserna flera lektioner.
  Slutligen blir frågan, hur väl förberedda man är i Imperielaget. Hela det laget, med ”sleepy Joe” formellt som lagledare, har under en ur politisk synvinkel farligt lång tid varit hårt upptagna med att bekämpa motståndarna i USA-valet. Världen ser idag definitivt inte ut som den gjorde 2016, då Obamaadministrationen med Clintonklanen i spetsen och med grundmurat stöd från ”the deep state”, då dessa med skräck i blicken lämnade över till affärsmannen D. Trump. Har hela det laget hängt med i utvecklingen på jorden? Den formelle lagledaren verkar inte ha gjort det.
  Det kommer att bli spännande men också otäckt.
  Christopher Black säger på slutet av intervjun: ”Men ett sådant krig skulle få konsekvenser för hela världen och orsaka en omfördelning av makten inte bara i USA, om vi alla ens överlever det.” Ja framtiden ser inte ljus ut för våra efterkommande, de måste rycka upp sig påtagligt och engagera sig i politiska frågor, i varje fall i Sverige. Om de inte gör det så kommer ett fortsatt svenskt ”hålla handen” med Nato och USA att kunna bli förödande.

 2. Om nu verkligen Biden väljs in till president den 20 januari vilket definitivt inteär säkert så lär han få ett rent hel-ete på ren svenska.
  Enligt Breitbart som i.o.f.s är republikanska anser 79% av Trumpväljarna att allt varit riggat, många högt uppsatta människor i landet döljer inte sin ilska ens offentligt.
  Landet riskerar att brytas sönder.
  Den nye försvarsministern Christoffer C Miller har i dagarna annonserat ut att han numera för befälet över specialstyrkorna personligen.
  Om det är för att garantera att Biden inte når vitahuset eller om det bara är för att kunna hantera situationen i landet vet jag inte.
  USA kommer inte vara samma land när detta har lagt sig.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here