Bolivias öppna ådror blöder sex månader efter kuppen

28
596

Eva Björklund har översatt och sammanfattat denna artikeln av Verónica Zapata, Resumen Latinoamericano, 10 maj 2020.


Bolivias öppna ådror blöder sex månader efter kuppen

Den 10 november 2019 ägde en våldsam statskupp rum i Bolivia, styrd av U.S.A. som lyckades sammanföra Bolivas rasistiska oligarkin med såväl polismakten som paramilitära grupper för att med vapen tvinga bort Evo Morales från presidentposten. Målet är att återta kontrollen över naturtillgångarna, framför allt litium, och utradera tanken på en regering med ett inhemskt ansikte skulle kunna som kommer till makten för första gången i historien.

Den 12 november utropade Áñez sig till president, gav våldet fria tyglar som ledde till massakrer i Sacaba och Senkata. De dödade 35 ursprungsbolivianer, sårade 800 allvarligt, kastade över 1 500 i fängelse och hundratals landsflykt. Jakten på folkliga ledare, journalister och legitima tjänstemän fortsätter. Ny är det den nyliberala politiken som gäller och landet kastas in i en politisk, social, ekonomisk och livsmedelskris.

Covid-19 och hälsokrisen fördjupar eländet till en ny form av absolut alltomfattande kris. Folket kräver val för att få en legitim regering som kan möta pandemin och den ekonomiska krisen. Istället för Áñez som använder pandemin för att hålla sig kvar vid makten på obestämd tid och avser att befästa sitt nyliberala politiska projekt med militär och polisär terror..

Från ekonomisk makt till självmord av svält
Med Evo Morales vid makten i Bolivia gick landet från att vara det näst fattigaste landet i Latinamerika till inta en första plats i ekonomisk tillväxt i världsdelen med en tillväxt på 4,9%, enligt FN. Bruttonationalprodukten fyrdubblades från 9,5 miljarder dollar till 45,5 miljarder dollar.

De makroekonomiska indikatorer överträffade alla i Sydamerika och som mest minskade den extrema fattigdomen, från 38 till 15%.

Efter kuppen blev Bolivia ett land där människor svälter ihjäl. I april begick 3 bolivianer självmord av hunger. Därav en 12-årig flicka som inte stod ut med hungersmärtan i magen hängde sig, och en familjefar gjorde det i förtvivlan över att inte kunna föda sina åtta barn och en 15-årig tonåring.

Den 27 april, stoppades tillförseln av bensin till Cochabambas tropiska områden. 11 miljoner fiskar dog av syrebrist på grund av brist på bränsle för att tillföra syrgas till 3 500 fiskodlares bassänger, vilket orsakade ekonomisk katastrof för hela regionen. De försökte också förhindra #TropicoSolidario-kampanjens fruktleveranser till låginkomstfamiljer.

Den 27 april införde Áñez en dag av “fasta och bön” och , och massiva välsignelser från helioptrar över massornas huvuden för att mitt under hungersnöden övervinna COVID-19 med uppmaning till bön.

Folket kräver allmänna val för att överleva

Den 3 maj uppsköts de allmänna valen på grund av nödläget för hälso- och sjukvården. Den 29 april genomförde folk en ljudlig kastrulldemonstration och massiv smällare med krav på att ett datum skulle fastställas för val av legitim statschef och regering för att kunna komma ur den ekonomiska och hälsokrisen i landet.

Kuppmakarna hotade då att stänga ner den lagstiftande församlingen för att undvika allmänna val. Den 30 april antogs lag 1 297 om att genomförande av allmänna val, och att inom 90 dagar fastställa ett datum för valet. Áñez avvisade lagen och tillkännagav att hon skulle tillgripa den “rättvisa” hon hanterar.

Den 22 januari upphörde mandatet för Áñezs “övergångsregering” och hon förlängde den själv till 3 maj. Nu har tidsfristen löpt ut för andra gången och pandemin används som en ursäkt för självförnyat sitt mandar på obestämd tid för att befästa det nyliberala politiska projektet och den militära och polisiära terroriststaten.

Protester i Cochabamba – Förföljelse, fängelse och censur.

För att befästa terrorn och avveckla all samhällelig organisation inledde de jakt och åtal mot folkliga ledare, tidigare tjänstemän och journalister, det är brott mot de mänskliga rättigheterna liksom avskaffandet av konstitutionella garantier.

Mexikanska ambassaden i La Paz, där många sökt asyl, hålls som gisslan av diktaturen. Statsterrorismen radikaliserades med pandemin, som används som förevändning för att inskränka yttrandefriheten och fängsla motståndarna.

Murillo, de facto minister, domare och åklagare, skryter med sin cyberpatrullering och hotar de som “felinformerar” om Covid-19, att fängsla den upp till tio år. Syftet är att dölja regeringens misskötsel. Medierna skyddar regeringen och demoniserar sociala rörelser. De skyller alla problem på Morales och beklagar att de måste ta över för att återställa lag och ordning.

 

28 COMMENTS

 1. Socialisterna i Bolivia är besegrade. Alla i Bolivia gråter?
  Tror du verkligen det?
  Utan att veta något närmare så känner jag mig säker på där finns både besvikna och förtjusta.
  Faktum är dock de förtjusta segrade.
  Det var ett försök till socialism men några fler tror jag inte det blir.
  Anledningen är att det inte längre föds några vänsterradikala (folkliga) rörelser.
  De lever förvisso till viss del fortfarande men på lånad tid.
  Därför vågar jag påstå ‘revolutionen’ är död.
  Vill du ha revolutionen får du söka dig bakåt i historien och leva på nostalgi.
  Men det är faktiskt precis tvärs emot den progressiva filosofin.

   • Jag tror inte det kan finnas så många rasister och rika i Bolivia att de kan störta en socialist regering? Jag ser parallellen med Venezuela men där är oppositionen för svag och för splittrad. Därför sitter Maduro kvar men hur länge?
    Trycket består eller hur?
    Tydligen kunde oppositionen i Bolivia formera sig och med stöd utifrån.
    Stöd utifrån är heller inget kontroversiellt.
    Även de historiska kända kommunistrevolutionerna har samtliga varit fjärrmanövrerade. På något sätt.
    Vi får beakta politiska ideologier aldrig är nationella.

    • Nej de fick förstås hjälp av USA och ledande statskuppsmilitärer hade utbildats i USA.

     • Ja, mot socialism är förmodligen USA bästa hjälpen.
      Men U.S president Trump förhållande till kommunistdiktaturen Nordkoreas ledare Kim Jong Un är intressant. Där finns nog en hel del som övriga världen inte känner till. Förmodligen får diktatorn hjälp av presidenten. Jag tycker det verkar så.
      Som om diktatorn behöver någon större makt att stötta sig emot. Jag läste på SVT diktatorn ska vara en ganska tragisk figur med dåliga levnadsvanor.
      Kanske Donald Trump tycker synd om honom?

     • Varför är så stor andel av befolkningen i USA då positiv till socialism? Spelar erfarenhet av kapitalism stor roll?

 2. 1, andel. Jag tror också det finns en stor andel av befolkningen i USA som är positiva till socialism. Men samtidigt tror jag också andelen beror på hur socialism definieras.
  Vårt land Sverige är absolut ett “vänsterland” men hur stor andel är positiva till egendomsgemenskap?

  2, erfarenhet av kapitalism. Viss betydelse har det säkert men inte avgörande tror jag. Du såväl som jag vet väl att människan som varelse anpassar sig?

  Nä, jag tror huvudorsaken till din första fråga är en helt annan. Vi får inte glömma att de land där socialismen först skulle spridas vara faktiskt USA. Men så värst framgångsrikt var det inte därför socialismen jagades bort med batongers hjälp. Och det vet du ju ganska väl, eller hur?
  Jag tror svaret på din första fråga ligger nånstans varför socialismen kom till USA först.
  Senast igår läste jag på SVT Public Service hur deras (vänster)korrespondent i Latinamerika Tigran Feiler berättade att en viss andel ‘fattiga’ i Brasilien faktiskt röstar Bolsonaro.
  Samma gäller Nordamerika USA, stor del av svarta och fattiga röstar republikanskt med högern.

  Av det faktum kan man ställa samma typ av fråga:
  Spelar erfarenheten av socialism och vänsterpolitik stor roll?
  Inget annat parti i vårt land Sverige har haft så snabb framgång som högerpartiet Sverigedemokraterna.
  Svara gärna varför.

  • Visst, men definitionen av socialism är inte avgörande i denna diskussion just nu. Och dessa männniskor bor i USA så nog har de erfarenhet av kapitalism.

   Gång efter annan har jag förmedlat nedanstående uppgifter: Läs (igen?)

   YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

   Yougov opinionsundersökning.

   I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall).

   En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

   Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

   Alltså en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

   I en frågeundersökning 2011 i Politico uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism”.

   Läs mer i Politico: Poll: ‘Capitalism’ slipping in the U.S.

   I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

   Man erinrar sig hur svag demokratin är i USA, och hur stora de socioekonomiska skillnaderna är. Ungefär 55 % röstar i presidentvalen. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster – vilken legitimitet ger det? Och man måste ha tillgång till hundratals miljoner för att ha en chans att bli president.

   Det finns alltså mycket substantiella förhållanden i USA som bör kunna leda till en utveckling åt vänster trots hela etablissemanget stora ansträngningar att förtala socialism.
   Tyvärr saknar jag motsvarande uppgifter från Sverige. Skada bara att den etablerade pressen är privatägd, av företrädare för olika varianter av den bestående ordningen.Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också.

  • Egendomsgemenskap, alltså att det inte skulle finnas något ägt av individer, bara av kollektivet, provade både Kina och Sovjet, och det fungerade inte. Socialism har ingen entydig tolkning, både Sovjet och Kina provade ju kommunismen, centralstyrd diktatorisk socialism, och det fungerade inte. Det fungerar inte heller i Sverige just nu. Kinas ”socialism med kinesiska förtecken” tycks fungera. Det innebär distribution av makt och ansvar långt ner i samhället, en stark rätt till personligt ägande, men samtidigt med ett starkt ansvarskännande för både en själv, familjen och det omgivande samhället och de som lever i det. På kinesiska skrivs det att ”dela med sig”. Ett exempel. En gång för länge sedan gick jag till tandläkaren, en man ur den riktigt gamla stammen. När jobbet var färdigt frågade han om det var OK med ”normalt pris”. När jag undrade vad ”normalt pris” betydde förklarade han. Normalt pris är 70 kronor, men om du inte har pengar kan jag göra det billigare. Vi pratade om det. Kommer det en fattig lantarbetare skulle han kunna göra samma jobb för en femma. Mitt eget exempel. Jag gör en webbedit varje morgon för ett ungt gäng som försöker dra igång en ny webbsajt, och tar inte betalt. Det behövs inte, min egna pensionspengar räcker bra för att leva bekvämt på. Lyckas dom kommer även dom att ”dela med sig” och detta är en anledning till de stora framgångarna för kinetiska företag. Det är en kultur.

   • Karl
    Varför envisas du med att skriva så? “centralstyrd diktatorisk socialism, och det fungerade inte. Det fungerar inte heller i Sverige just nu”!!!!!!!!!!!
    Upplysningsvis har vi kapitalism i den destruktiva nyliberala varianten i Sverige.
    Jag vet Karl, för jag bor här. Här finns inte ett spår av socialism. Att jämföra dagens Sverige med socialismens Sovjet och Kina som om dom hade samma samhällssystem är att motverka en bra debatt.
    Jag vet inte hur många gånger jag har behövt påpeka denna medvetna begreppsförvirring. Oftast kommer den från högerpopulistiskt håll, var du egentligen står i politiken vet jag inte, men din Kinapropaganda vinner knappast på att du uttrycker sig så.

    Sedan råder kapitalismen även i ditt eget land Karl och snikenhetens påverkan på kulturen har varit överväldigande i västvärlden. Det finns ingen anledning att tro annat än att den med tiden får liknande effekt i Kina. Akta dig för att förfalla till idealistiskt tänkande Karl. Det är den materiella verkligheten som styr idéerna och inte tvärtom.

    • ”Inte ett spår av socialism”, det känns lite roande. Glöm inte att även jag har bott i Sverige, och ett flertal andra länder. Jag har verkligen något att jämföra med. Jag känner inte något annat land som är så genomsyrat av radikal, orubblig och toppstyrd socialism av sovjet-typ som Sverige. Inte ens Sovjet eller DDR. Det stämmer, det finns kapitalism även i Kina, men den drivs inte centralt från en socialist-elit. Den drivs lokalt och är underordnad samhället och skall tjäna samhället och medborgarna. Vad jag menar är att i Sverige är det en liten politisk elit som driver kapitalismen istället för bankirer och storföretagen som i till exempel USA, eller Hong Kong. Du är naturligtvis välkommen att ha vilken åsikt och bedömning du vill, men för mig är du dessutom ett exempel på hur folk har hjärntvättats effektivt av propagandan, som alltid är en central komponent av alla sovjetsystem. Läs George Orwells ”1984”, ”Big Brother” skall dyrkas och lydas. Sverige av idag?

     • Sverige är ett kapitalistiskt land Karl. Det är troligen helt uppenbart för nästan alla som vistas här. Socialism däremot är samhälleligt ägande och det som en gång fanns är satt på snabb avveckling. Allt skall privatiseras och snart är detta genomfört.

      Sverige är numera helt i händerna på dom stora exportföretagen, som i sin tur ofta är intimt sammanflätade med den amerikanska krigsindustrin. Våra politiker är, som i alla västländer, endast storkapitalets springpojkar och definitivt ingen “socialist-elit”.

      Du sprider förvirring Karl och du urvattnar vårt språk när du likställer kapitalism och socialism. Dessutom sprider du idealistiska sagor om dom kinesiska kapitalisterna. Deras materiella verklighet är mycket lik våra egna kapitalisters. Vinstmaximering och tillväxt står högst på dagordningen. Än så länge kan den kinesiska staten utöva viss kontroll, men det är sannolikt enbart en tidsfråga innan kapitalintressena breder ut sig i politiken även i Kina.

      Jag rekommenderar verkligen alla att läsa Karl W med en stor nypa salt. Ibland kommer det jättebra inlägg, men med regelbundna intervaller poppar rent strunt som detta upp.

     • Anders Åberg Att Sverige är ett kapitalistiskt land håller jag med om, och kapitalisten ät staten. Staten har bara ersatt den privata kapitalisten. Det är det systemet vi kallar sovjetsocialism. Socialism kan vara kollektivt eller samhälleligt ägande, eller som i Sverige samhällelig kontroll av ägande. Ägandet saknar frihet, det är kontrollerat. Staten samlar in 80% av det som produceras, och delar sedan ut det i bidrag och stöd, och själva väljer mottagarna och reglerar all verksamhet i minsta detalj. Det är just sovjetsystemet. Hård centraliserad kontroll och styrning. Storföretagen är intimt sammanflätade med den amerikanska krigsindustrin, och det var staten som öppnade för det, samtidigt som man stängde andra vägar.

     • Karl W
      Nej och åter nej. Svenska staten har avvecklat nästan all offentlig egendom i nyliberalismens namn. Staten samlar bara in en liten del av det den tidigare gjorde. Skatterna sänks och storföretag och rikemän blir stadigt allt rikare och får allt mer makt. Facken är helt bortkollrade. Arbetsmarknadslagstiftning och trygghetssystem urholkas i rask takt och företagen gör snart precis som dom vill med folk.

      Att staten fortfarande kan styra en del med olika moms och indirekta skatter, gör inte Sverige det minsta likt sovjetsocialismen. Det enda som liknar Sovjetunionen i Sverige är media, där gamla Pravda verkar vara förebild.

      Du skapar förvirring i frågan om socialism kontra kapitalism, men jag tror inte många låter sig luras så lätt. Samhälleligt och privat ägande är varandras motsatser. Att även offentligt ägda bolag i Sverige drivs enligt marknadsmässiga principer beror på den politiska högervridningen och krossandet av den folkliga organisering som en gång fanns. Rent formellt kan vi dock fortfarande rösta fram en regering som fattar helt andra beslut om dom statliga och kommunala bolagen. Det går inte med privatägda företag.

     • Anders Åberg Vad jag säger är att staten fortfarande övervakar, styr och kontrollerar varje individ och företag i minsta detalj och det med mer än skatter. Skatterna sänks, tja det är väl sant, sådär från 80% till 79% kanske, om man inkludera dolda och förtäckta skatter. Marknadsmässiga principer, där staten sätter principerna. När började man rösta fram en regering i Sverige, man röstar ju fram partier, som sedan utser styrande och regering, som gör precis vad dom vill utan folkinflytande. Tredje Rikets styrmedel med hjärntvätt och propaganda fungerar tydligen fortfarande utmärkt. Nej Tack.

     • Skattetrycket i Sverige är 42,9% https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skattetryck/skattetrycket-historiskt/
      Skattesystemet har dock förändrats så att en större del ligger på indirekta skatter, som drabbar folk med normal inkomst hårdare än rikemän och företag. Sverige lär numera ha regressiv skatt, dvs. dom rika betalar lägre andel i skatt än vanligt folk. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/bKBW93/i-sverige-betalar-de-rikaste-minst-i-skatt

      Staten i Sverige styrs av företrädare för dom stora företagen och överklassen. Alla högre politiker har löner och arbetsvillkor som liknar direktörernas och dom agerar på order av direktörerna för dom stora företagen. Vanligt folk har idag inget inflytande över politiken. Så om man säger att staten sätter dom marknadsekonomiska principerna så gör den det efter att marknadens stora aktörer gett order om det. Att likna det vid tredje riket eller Sovjetunionen blir dock fullständigt galet.
      Du får det att låta som om Svenska staten förtrycker även storföretagen, vilket är direkt felaktigt. Du dristar dig t.om. till att kalla en stat helt i händerna på storföretag för socialistisk vilket sprider förvirring.

      Din propaganda för Kina är inte heller trovärdig. Kinesiska kapitalister agerar naturligtvis efter dom drivkrafter som kapitalismen skapar och befinner sig på väg åt samma håll som kapitalister i alla andra länder.
      Kina är unikt på flera sätt och idag en bundsförvant i kampen mot den mest aggressiva imperialismen från väst, men kapitalismen skapar imperialism. Det lär drabba och har drabbat även Kina, även om metoderna hittills är affärsmässiga i stället för bomber som i väst.

     • Anders Åberg Skattetrycket. Rekommenderad läsning.
      https://word.harrietsblogg.se/2020/05/22/attendo-tjanar-miljarder-pa-svensk-valfard-men-inte-en-krona-i-bolagsskatt/
      När det gäller Kina, du får naturligtvis tro på vad du vill, men jag rekommenderar att bo här några år. Det är faktiskt väldigt intressant. Kina har en helt annan samhällsform än Sverige. Man håller ihop, samarbetar, hjälps åt och gör framsteg, man slåss inte med varandra, river ner för varandra och förstör som i väst.

     • Hushållens skatter pratas det om i länken. Om matematiken stämmer vet jag inte, men då företagens skatter inte är med så skulle det kunna illustrera precis det jag skrev i min kommentar.
      Hur du får det till sovjetsocialism eller något som liknar tredje riket är dock fortfarande ett mysterium.

      Din förklaring till varför kinesiska kapitalister inte skulle bete sig som kapitalister har nu reducerats till ett allmänt hummande, vilket ju är ganska naturligt, med tanke på att det vore synnerligen onaturligt om dom inte gjorde det.

 3. A-Åberg. Vem/vilka sprider förvirring?

  1848 utvecklade Karl Marx och Friedrich Engels en teori som de kallade den vetenskapliga socialismen. Samma år publicerade de det “Kommunistiska manifestet”. Det la grunden till den sociala klasskampen.

  Produktionsmedlen i ett samhälle skall vara gemensamt ägda. Kapitalismen betonar individualism. Kommunismen betonar kollektivism och människan saknar personlig moral och äger ingen rätt till frihet och egendom.
  Staten är det högsta och all sanning. Genom väpnat uppror mot borgarklassen skall kommunisterna upprätta en totalitär och industriell stat, statskapitalismen.
  Kommunistiska förbundet har sitt ursprung i ‘The League of Just’ som var den första marxistiska internationell organisationen. Marx och Engels anslöt sig till The League of the Just – De rättfärdigas förbund. Kommunisterna firar den 1 maj som födseln av deras revolutionära rörelse.
  Marx sökte finna lösningen i kapitalet. “Das Kapital” kom ut 1867. I socialismen skulle alla personliga strävanden och egenintressen stoppas.
  Alla religiösa, ideologiska och kapitalistiska institutioner skulle krossas och ersättas av staten som den enda och riktiga sanningen. Folken blev förvandlade till ett statlig kollektiv och egendom utan personlig frihet och rättigheter.
  Så har både liberalismen och kollektivism samma rötter i kapitalet och med samma mål.

  • Ivan
   “den sociala klasskampen” uppfanns inte av Marx och Engels. Den har sannolikt pågått i olika form sedan jordbruket och ägandet skapade samhällsklasserna för tusentals år sedan.

   “människan saknar personlig moral och äger ingen rätt till frihet och egendom” Det häpnadsväckande uttalandet får nog stå för dig Ivan. En del religiösa galningar säger att all moral kommer från Gud, men tänkande människor som Marx och Engels fattade naturligtvis att moralen är en produkt av evolutionen.

   Kommunismen var ägnad att befria människan från klassförtryck och orättvisor och inte att ta ifrån oss rätten till frihet. Att äga egendom i form av mark, fastigheter och produktionsmedel är knappast en grundläggande mänsklig frihet, utan en biprodukt av jordbrukets uppfinnande. Den “friheten” har skapat ofrihet för majoriteten av jordens befolkning.

   Marx tanke med staten var att den behövdes som en nödvändigt ont för att befästa arbetarklassens makt och bekämpa kontrarevolution, men målet var hela tiden kommunismen, dvs. ett tillstånd där staten inte längre behövs och därför kommer att försvinna. Marx var således motståndare till staten som institution.

   Liberalismen och kommunismen är varandras motpoler och har inga som helst mål gemensamt.
   Att kommunismen inte har kunnat förverkligas och att socialismen i öst har misslyckats har massor av olika orsaker. En av dom troligen att den kommunistiska teorin inte höll, men dom slutsatser du drar är grovt felaktiga. Inte en siffra rätt skulle jag säga.

  • Nja, Karl Marx är stundtals så virrig i sina utlägg att han går i alla riktningar samtidigt och kan tolkas till lite av varje. Han talar om att allt i ett samhälle skall vara gemensamt ägt, statskapitalismen. Vad han egentligen säger att allt skall vara statligt styrt och kontrollerat uppifrån. Det är just det som Sverige har lyckats med, och som inte fungerar. Kina-modellen fungera så att alla får bestämma själva, men finner stora fördelar i att samarbeta och dra i samma riktning med ansvar mot alla varandra. Jag tror inte Kina-modellen skulle ha en chans att fungera i Sverige, vilket vi tydligt ser under coronakrisen. ”liberalismen” gör att alla vill dra i olika riktningar utan något ansvar, och sedan gnäller att andra inte vill göra som ”jag” har bestämt är bäst.

   • Marx pratar om en stat styrd av arbetarklassen, vilket innebär att allt skall vara kontrollerat underifrån. Hittills har det dessvärre misslyckats och teorierna behöver sannolikt uppdateras rejält.

    I Kina får inte alls alla bestämma själva. Arbetarklassen i Kina har knappast mer inflytande över sin situation än arbetarna i Sverige.

    Kapitalisterna i Kina befinner sig i samma rörelse som överallt annars. Dom konkurrerar. En del går i konkurs och köps upp och en del växer och blir allt mäktigare. Kapitalet koncentreras i allt färre händer som får ett direkt intresse av att beskära politikens inflytande. Vi får se hur länge kommunistpartiet kan hålla emot, men jag tror dom får ge sig till slut.

    • Visst är det så att monopolkapitalisterna i väst bekämpar monopolkapitalisterna i öst…än så länge vill säga! Den sundare nationella kapitalismen som skapar välfärd i länderna de verkar lever nog på lånad tid då kapitalet hamnar hos allt mäktigare oligarker runt om i världen. Nu börjar ju det dess bättre gå upp för många att globalisterna och NWO är deras verkliga fiender, frågan är när detta går upp för vänstern i Sverige? Vänstern i Sverige verkar inte ha något emot Soros eller att svenska politiker springer hos Bilderbergarna stup i kvarten för nya instruktioner.

    • Jag bor ju i Kina sedan länge, här får vi faktiskt bestämma själva över våra liv. Här finns ingen separat ”arbetarklass”. Kina är verkligen styrt underifrån, och det fungerar. Sverige är styrt ovanifrån, eliten vet bäst. Exempel, massinvandringen. Staten, myndigheterna och befolkningen och företagarna står inte i ett motsatsförhållande i Kina som i Sverige, man samarbetar. Nästan 90% av alla företag är privata i Kina nu. Den kapitalistiska maktkoncentration som du ser i väst, främst USA, finns inte i Kina. Ta ett företag som Xiaomi. Det är kundstyrt. Försök det med Facebook eller Google. Dom svarar inte ens på tilltal, om det överhuvudtaget går att kontakta dom.

     • Karl W
      Men så bra. Då kan alltså Kinas arbetare bestämma sin egen lön, sin egen arbetstid, sin egen semester och sina egna pensioner. Ingen styrs av vinstbegär och inga företag växer på andra företags bekostnad.

      Min gissning är att det är fler än jag som inte riktigt tar det på fullt allvar Karl.

     • Anders Åberg Jo det kan dom faktiskt. Det går ju inte att betala ut mer pengar än företaget har, men nästan alla har lönerna relaterade till företagets inkomster, så ju bättre företaget går, ju mer betalt, eller det är relaterat till vad individen producerar. Arbetstid, jo – men problemet är att stoppa främst yngre från att försöka arbeta 25 timma om dygnet. Semester tar man alltid ut, det är under vårfestivalen eller Golden Week för det mesta. Pensioner bestämmer man och betalar själv i Kina. Ju mer man betalar in, ju mer får man ut. Det är inte vinstbegär som främst driver företag i Kina, utan framgång och utveckling. ”växer på andra företags bekostnad”, det beror på vad du menar. Ett välskött framgångsrikt företag konkurrerar naturligtvis ut ett illa skött företag. Vad du tror på eller inte är helt din ensak, men jag försöker i alla fall berätta hur det fungerar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here