Hur rockstjärnan Roger Waters hängdes ut av Amnesty och Bellingcat för sin syn på ”kemvapenattacken” i Syrien

3
2208
Roger Waters för några år sedan. Wikipedia.

Denna artikel ”How rock star Roger Waters was hung out to dry by Amnesty and Bellingcat for his views on Syrian ‘chemical attack’” har vänligen översatts av Rolf Nilsson. Tusen tack. Den är skriven av den undersökande journalisten Kit Klarenberg.


Hur rockstjärnan Roger Waters hängdes ut av Amnesty och Bellingcat för sin syn på ”kemvapenattacken” i Syrien

Ett läckt telefonsamtal avslöjar att yttre påtryckningar fick Amnesty att dra
tilbaka sin marknadsföring av ett webbseminarium med Pink Floyds Roger
Waters – som högljutt ifrågasatt Doumas ’kemvapenattack’ vilken gav
västmakterna en anledning att bomba Syrien.

I augusti i år sände miljögruppen Amazon Watch en onlinepaneldiskussion till
stöd för Steven Donziger, en hängiven advokat som vågade försöka hålla den amerikanska energigiganten Chevron ansvarig för omfattande miljöförstöring i
Amazonas och som en följd därav lämnades att kämpa för sitt liv, försörjning och frihet.

I februari 2011 ansåg en ecuadoriansk domstol Chevron skyldig till kontaminering, till följd av råoljeproduktion i regionen av dess dotterbolag Texaco, mellan 1964 och 1992. Rättsprocessen förbereddes under många år och leddes av Donziger.

Chevron har emellertid ännu inte betalat ett öre av förlikningen, för det epokgörande domstolsbelutet upphävdes i mars 2014 av en amerikansk federal domstol på mycket tvivelaktiga grunder – när han kom fram till sitt beslut, stödde sig domaren Lewis A.Kaplan starkt på bevisen från en före detta ecuadoriansk domare, som däreftererkände att han hittat på sitt vittnesmål.

Donziger har sedan dess anklagats för domstolstrots och satt i husarrest i över ett år i väntan på rättegång. Dozinger själv var närvarande på Amazon Watch-webinaret den augustikvällen och fick sällskap av ett antal framstående aktivister, inklusive Simon Taylor, grundare av NGO Global Witness, och Roger Waters, medgrundare av
rockgruppen Pink Floyd.

Panelsamtalet annonserade allmänt i förväg av ett antal framstående människorättsaktivister och NGO:er, däribland kanske främst Amnesty International.

Organisationens stöd utlöste emellertid en kritikstorm på sociala medier från ett antal förespråkare för regimförändring i Syrien. Detta ledde till att ett
inlägg som annonserade webbseminariet, publicerat på Amnesty USA: s officiella Twitter-konto dagen innan sändningen, mystiskt försvann utan förklaring.

Som svar på en kritiker sa Amnesty UKs kampanjchef Kristyan Benedict att det var ”inte alls bra” att främja paneldiskussionen och bekräftade att den
kränkande tweeten ”hade tagits bort.”

En läckt inspelning av ett telefonsamtal den 25 september mellan Waters och två senioranställda vid Amnesty International USA – Matt Vogel, chef för artistrelationer, och Tamara Draut, chefsansvarig – sprider ett fascinerande ljus över episoden.

I början av konversationen påminner Waters om att han inte bara informerades
om att Amnesty skulle marknadsföra paneldiskussionen på Twitter i förväg,
utan också personligen retweetade godkännandet så att det nådde hans cirka
375 000 följare på organisationens uttryckliga begäran.

En medarbetare informerade emellertid honom strax innan webinariet började
att de inte kunde hitta inlägget. När samtalet var över bestämde han sig för att
gå till botten med den försvunna tweeten.

Efter att ha genomfört ”lite detektivarbete” konstaterade han att raderingen
följde efter påtryckningar som ett antal individer utövade, särskilt hans ”gamla
motståndare” Eliot Higgins, grundare av den kontroversiella webbplatsen
Bellingcat, på grund av Waters åsikter om den syriska Civilförsvarsorgaisationen, alias Vita Hjälmarna.

För att få svar försökte han nå  Amnesty, men blev upprepade gånger bortkopplad innan han äntligen sattes i kontakt med Vogel och Draut.

Vita hjälmarna och dess allierade i terroristorganisation Jabhat Fatah al-Sham f.d.al-Nusra)

Som svar bekräftade Draut att raderingen av tweeten verkligen föranleddes av
en ”åsiktsskillnad” om de Vita Hjälmarna. ”Vi tror att de verkligen arbetar för
mänskliga rättigheter och vi har kämpat för deras skydd och frihet. När tweeten
gick upp hos oss blev den inte granskad som den borde ha blivit, och vi hörde
omedelbart från folk i de Vita Hjälmarna, som frågade varför vi marknadsförde
dig efter de kommentarer du har gjort om dem. Vi hörde också från andra
syriska mänskliga rättighetsaktivister, som kände sig ganska sårade av vårt stöd
till dig … ” började hon, innan Waters avbryter och frågar vilken betydelse hans
syn på den gruppen har för ” situationen för regnskogsbor i norra Ecuador. ”

”Människor tolkade vår marknadsföring av ett evenemang där du var en av
talarna, som att vi vill främja din åsikt om de Vita Hjälmarna. Jag blev
inblandad i den här processen för sent, jag skulle inte ha raderat tweetet, det
är inte den policy jag vill följa, jag skulle mycket hellre behandlat detta öppet
och ärligt … ” förklarar Draut.

Waters åstadkom rubriker världen över i april 2018, när han stannade upp mitt
under en konsert i Barcelona för att prata om en kemvapenattack i Douma,
Syrien, som påstds ha ägt rum sex dagar tidigare.

Han stämplade de Vita Hjälmarna som en ”falsk organisation” som gjorde
”propaganda för jihadister och terrorister”, han menade att den västerländska
opinionen manipulerades för att ”vi skulle uppmuntras att uppmana våra
regeringar att börja släppa bomber på människor.

Bara några timmar senare inträffade hans förutsägelse, då Frankrike, Storbritannien och USA genomförde en serie militära anfall mot flera regeringskontrollerade platser i landet.

I maj 2019 blev Waters återigen föremål för intensiv kritik när han på sin
officiella Facebook-sida hävdade att ett läckt dokument hade bekräftat hans
ståndpunkt. Dokumentet i fråga var en ingenjörsrapport som lagts fram av en
undersökningsgrupp från Organisationen för förebyggande av kemiska vapen
(OPCW), som besökte Douma dagarna efter det omtvistade angreppet. De drog
slutsatsen att det var en ”högre sannolikhet” att de cylindrar som hittats vid två
platser i Douma, vilka de Vita Hjälmarna påstod ha släppts från Syrian Air
Force helikoptrar, ”placerades manuellt … snarare än att ha släppts från
flygplan.”

Fotografier av cylindrarna cirkulerade i stor utsträckning i västerländska medier
och på sociala nätverk i kölvattnet av den påstådda incidenten. Sådana bilder,
tillsammans med bilder av invånare från Douma som tvättades av på sjukhus,
barn som tycktes skumma vid munnen och högar av döda kroppar i ett
bostadsområde – alla framställda och spridna av de Vita Hjälmarna – var alla
fördömande ”bevis” som presenterades till stöd för antagandet att den syriska
regeringen hade angripit civila med kemiska vapen, en uppfattning som i sin tur
gav Paris, London och Washington en förevändning för militär intervention.

OPCW-gruppens avvikande bedömning var, oklart varför, inte alls omnämnd i
organisationens slutrapport om Douma, publicerad två månader före Waters
Facebook-inlägg.
Trots få, om ens några, offentliga kommentarer om de Vita Hjälmarna eller den
pågående krisen i Syrien sedan dess, har Waters ändå utsatts för en oupphörlig
ström av onlineangrepp från sina västerländska anhängare.

En upprörd Waters citerar en tweet från Eliot Higgins (som sedan har raderats), där denne menade att Amnesty International ”måste förklara varför Roger Waters är en lämplig person för att prata om mänskliga rättigheter.” I stället för att ge ett konstruktivt svar på frågan, valde organisationen helt enkelt att ge efter för kritiska påtryckningar.

Waters sa: ”Varför är jag en lämplig person? För att jag har varit en stor
förespråkare för mänskliga rättigheter hela mitt liv. De Vita Hjälmarna var
uppenbarligen inblandade i något riktigt tvivelaktigt. Amnesty har aldrig
kommit ut och sagt, ’ Vi har uppmärksammats på att videon som de Vita
Hjälmarna skapade i Douma var helt igenom falsk. ’
”Läkarna där har inte bara sagt att det inte inträffade några dödsfall den
dagen som vi känner till, men människorna på sjukhuset klagade över att ha
andats in damm och inte gasas. Tror du fortfarande på den videon, tror du att
den var riktig? ”

Draut svarade: ”Jag uppskattar din önskan att försvara din åsikt, jag tycker inte
att den är produktiv … allt jag kan säga är att du frågade varför tweeten
raderades och det gjordes på grund av den omedelbara motreaktion vi fick, som
står i direkt motsättning till vår ståndpunkt om de Vita Hjälmarna och är
mycket sårande … Amnestys ståndpunkt var inte att du inte har någon rätt eller
kunskap eller engagemang för mänskliga rättigheter för att kunna delta i och
tala i den panelen. ”

Waters kontrade då: ”Varför förklarade du inte varför jag är en lämplig person
och sa att du inte skulle ta bort tweeten, för att webbseminariet var viktigt ?!
”När jag växte upp låtsades du bry dig om mänskliga rättigheter – du har visat
för mig i det här samtalet att du inte gör det, särskilt genom att vägra svara på
min enkla fråga om videon som gjordes av de Vita Hjälmarna i Douma!”

Till svar gick Vogel hastigt in och försäkrade Waters om att Amnesty stöder
Donzigers ”mycket kritiska fall”, och personligen ansåg han webbseminariet
”som ett mycket viktigt samtal att ha.”
”Så det här är bara en svartlistning av mig ?! Här svartlistar du mig på
grundval av bevis från en skitstövel som Eliot Higgins! Det är vad du säger till
mig nu! ” hävdade Waters.
”Du har gjort ett särskilt undantag i mitt fall ?! Att svartlista mig och radera en
tweet där jag omnämns, på grundval av troll som skickar in sina negativa
känslor för mig – för att jag inte anammar deras åsikter om krav på
regimförändring i Syrien och om den icke-existerande kemvapenattacken i
Douma. Därför kommer Amnesty International att svartlista mig och hindra
mig från att agera för Ecuadors folk, i min egenskap av människorättsaktivist.
Wow! Vilken fruktansvärd anklagelse från din organisation, om du inte har
något emot att jag säger så! ”

Draut återvänder sedan till konversationen och ber direkt om ursäkt för att
tweeten raderats och hävdar att Waters ”på inget sätt” svartlistas av Amnesty,
trots att organisationen ”inte håller med” om hans ståndpunkt i frågan om de
Vita Hjälmarna.

Waters tackar henne och frågade sedan om Amnesty var villigt att offentligt
förklara hur och varför dess marknadsföring av webbseminariet drogs tillbaka,
en handling som var ”helt utanför de gränser som Amnesty International låtsas
hålla heliga”, och även att be om ursäkt till Stephen Donziger och det
Ecuadorianska folket . Ingen av representanterna från Amnest gjorde något
sådant åtagande under samtalet, och ingen förklaring eller ursäkt för raderingen
har ännu erbjudits av organisationen den 12 oktober.

Medan Waters offentliga kommentarer i april 2018 uppenbarligen har gjort
honom till ett föremål för allmänt förtal och censur, har många dokument som
läckt ut sedan dess starkt talat för att hans ursprungliga misstankar var mycket
välgrundade – och OPCW: s slutsatser att det fanns ”rimliga skäl” att tro att en
kemvapenattack hade inträffat i Douma, och att slutsatsen att ”den giftiga
kemikalien var sannolikt molekylärt klor”, direkt stred mot den överväldigande
majoriteten av de bevis som dess utredare samlade in.

Ett stort antal av organisationens tidigare opublicerade interna dokument finns
nu offentliggjorda, och trots att de vanligen har ignorerats av MSMjournalister, berättar de en rent brottslig historia.
Till exempel visar dokumenten att OPCW-chefer i juli 2018 i hemlighet
avlägsnade all personal som faktiskt hade besökt Douma från utredningen,
bortsett från en enda sjukvårdare. Ansvaret för att slutföra undersökningen
överlämnades till ett helt annat team, som istället hade rest till Turkiet och
uteslutande tagit vittnesuppgifter och jordprover som valts ut av de Vita
Hjälmarna och personal som inte hade deltagit i något uppdrag.

Slutsatserna från dessa bevis skilde sig kraftigt från de bevis som samlats in i
Syrien, och denna bristande överensstämmelse noterades upprepade gånger i ett
utkast till rapport – referenser som helt saknas i den version som presenterades
för allmänheten.

Andra viktiga fakta från utkastet tyder också på att OPCW-utredare snabbt
uteslutit att någon kemisk attack av något slag hade ägt rum. För det första
hittades inga spår av något nervgift – vilket de Vita Hjälmarna, Syrian American
Medical Society, Union of Medical Care and Relief Organisations och brittiska
och amerikanska regeringar alla hävdade hade använts i attacken – någonstans
på platsen, och detta hade slagits fast i juni 2018.

Dessutom gjorde, på OPCW: s begäran, fyra kemiska vapenexperter en
toxikologisk granskning av tillgängliga bevis från händelsen. De drog slutsatsen
att de observerade symptomen på påstådda offer i Douma, vilka kan ses på
bilder från Vita Hjälmarna från händelsen, ”var oförenliga med exponering för
klor” och ”ingen annan uppenbar kandidat till kemikalie som orsakade
symtomen kunde identifieras.”

Något som ytterligare undergräver OPCW: s offentliga slutsatser är att
organisationens tester av prover som samlats in i Douma visade att
klorföreningar övervägande upptäcktes i mängder inom intervallet miljarddelar
– ett resultat som hänvisas till i ovannämnda utkast, vilket återigen saknas i den
version som ansågs lämplig att offentliggöra.

Vid ett möte i januari 2020 i FN: s säkerhetsråd, vittnade den tidigare OPCW-inspektörsledaren Ian Henderson, en veteran sedan elva år i organisationen, och som ingick i Douma-undersökningsgruppen, om att utredningen av den
påstådda händelsen entydigt drog slutsatsen att ingen kemisk attack hade ägt
rum och föreslog att den sannolikt arrangerats av den syriska oppositionen för
att utlösa västerländsk militär intervention.

Att de Vita Hjälmarna är en västerländsk skapelse som sprider propaganda för
att underlätta för regeringar att släppa bomber på människor, som Roger Waters
sade, bekräftades i stor utsträckning av de interna dokument från UK Foreign
& Commonwealth Office (FCO), som publicerats av hacktivistkollektivet
Anonymous.
Bland annat avslöjar dokumenten en omfattande och extremt välfinansierad
flerårig operation för att producera propaganda riktad både mot syrier och
västerländska befolkningar, som har till uppgift att ge en bild av om en
sammanhängande, trovärdig, moderat opposition mot Bashar al Assads regering
liksom mot extremistiska grupper som Islamiska staten, och att skapa stöd för
en av Britterna åstadkommen regimförändring i landet.

Under beskydd av detta projekt utvecklade och drev ARK International – ett
”konflikttransformations- och stabiliseringskonsultföretag” grundat av Alistair
Harris, en gammal FCO-diplomat, en ”internationellt fokuserad
kommunikationskampanj för att öka den globala medvetenheten” om de Vita
Hjälmarna.
”ARK skapade och fortsätter att driva ett Twitter-flöde och en Facebook-sida
på uppdrag av Syrian Civil Defense, publicerar foton och uppdateringar om
deras aktiviteter på engelska hela dagen. Detta har fått högt erkännande från
internationella webbplatser och kommentatorer … New York-baserade
lobbygruppen, Syria Campaign, höll kontakt med Syrian Civil Defense genom
sitt Twitter-flöde, och efter efterföljande diskussioner med ARK valde man ut
dessa som frontfigurer för sin kampanj för att hålla kvar Syrien i
nyhetsrapporteringen [betoning tillagd], ” står det i ett läckt internt dokument.
Intressant nog så utbildade och utrustade ARK också över 150 ”aktivister” i
Syrien på ”kamerahantering, belysning, ljud, intervjuer, filmskapande”,
efterproduktionstekniker inklusive ”video- och ljudredigering och
programvara, voice-over, manusskrivning,” och ”grafik och 2D- och 3Danimeringsdesign och programvara. ”

Eleverna instruerades till och med i praktisk propagandateori – nämligen
”målgruppsidentifiering, kvalitativa och kvantitativa tekniker, media- och
medianarrativsanalys och övervakning”, ”beteendeidentifiering / förståelse”,
”kampanjplanering”, ”beteende, beteendeförändring och hur kommunikation
kan påverka beteendet [betoning tillagd], ” och mer därtill.

Innehåll som producerats av praktikanter skickades sedan vidare till ARK: s
”väletablerade kontakter” inom media, inklusive Al Jazeera, BBC, CNN, The
Guardian, New York Times och Reuters, i vissa fall anställdes företagets elever
direkt som på-plats-rapportörer’ av dessa organisationer, för att producera
rapporter och genomföra intervjuer.
Dokumenten ger ingen indikation på att ARK: s praktikanter har vidareutbildats
i hur man kan genomföra fejkade kemvapenattacker att visa upp för en
västerländsk publik. De tekniker som de lärde sig kunde emellertid
uppenbarligen lätt användas och missbrukas för ett sådant ändamål – vilket gör
frågan om huruvida de gjorde det värd att ytterligare undersöka.

Relaterat.
SvT visar åter “The last men in Aleppo” – propagandafilm för terroristvännen White Helmets (Vita hjälmarna).

Oscarsnominerad film ”The Cave” som stödjer terroristerna i Syrien finansieras till mer än 50 % av svenska skattepengar…
Media lovordar terroristpropaganda – Syrienfilmen “Till min dotter” – “Hur man förnekar de verkliga offren för kriget i Syrien”
Media lovordar ännu en film om Syrien som är terroristpropaganda – filmen “Till min dotter”.

Vita hjälmarna medger att de arrangerade en falsk gasattack i Syrien – Assad fick skulden.
Al Nusra planlägger en ny gasprovokation i Idlib, Syrien
OPCW har manipulerat uppgifter om gasattacken i Douma
Oscarsnominerad film ”The Cave” som stödjer terroristerna i Syrien finansieras till mer än 50 % av svenska skattepengar…
Media lovordar terroristpropaganda – Syrienfilmen “Till min dotter” – “Hur man förnekar de verkliga offren för kriget i Syrien”
Media lovordar ännu en film om Syrien som är terroristpropaganda – filmen “Till min dotter”.
The Veto – se hur CNN och andra media publicerar “fake news” om Syrien

Den nya undersökningen om kemgasvapen i Syrien förkastas av insiders på OPCW.
Mer om OPCW:s bluffrapport om gasattacken i Syrien!
OPCW har manipulerat uppgifter om gasattacken i Douma

Stora massmedia tolererar inte kritik av White Helmets
Min kommentar i Washington Post om White Helmets
White Helmets får en Oscar
Forum för levande historia, Rio Bio och Margot Wallström stödjer terroristvännen ”White Helmets
Vilka är Vita hjälmarna?
White helmets: Ska al Qaidas skyddslingar få Nobels fredspris
Nobelpriskandidaten White Helmets: Fin hjälporganisation eller med på anfallskrig och imperialism?
Vita hjälmarna:Hjältar eller terrorister?
Kriget i Syrien: Ett hundratal artiklar

white-helmets-161124-bild

Föregående artikelStor valseger för folkliga vänsterorienterade kandidaten i Bolivia! Har var det efter statskuppen förra hösten?
Nästa artikelFortsatta komplotter och krig mot Jemens folk
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

  1. The Secret History Of How British Intelligence Created Amnesty International

    Amnesty International projects itself as the watchdog on human rights worldwide with the stated mission to campaign for “a world in which every person enjoys all of the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights instruments.”

    However, lesser known is the fact that Amnesty International was created by British Intelligence for intelligence gathering to carry out social engineering of targeted nations critical of the British Empire.Amnesty International was involved in not only the cover-up of torture and regime change by British agents but also in sparking a war.
    https://www.blacklistednews.com/article/78114/the-secret-history-of-how-british-intelligence-created-amnesty.html

    • Tack! Amnesty roll i Libyen är bland det mest skamfilade – Amnesty spred lögnen om ”Viagra-stinna Gaddafi soldater.” Libyen fick sedvanlig ”regime change piller” och se vad som blivit av Afrikas mest välmående och rikaste land – ett slavhandelns och terrorns näste.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here