Coronakommissionen menar att ”man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?

22
3118
Kostnadsfri bild på www.pexels.com

Corona-kommissionen har kommit med sitt första delbetänkande Coronakommissionens första delbetänkande.

Den publiceras några dagar efter det jag skrivit en artikel i frågan, avsedd för publicering. Behandlade ämnet bl.a. i en artikel 28/4 Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi. Skördar nu Corona-offer. 28/4.
Jag stuvar om och inleder med en sammanfattning i Sveriges TV. SvT:

I ett avslutande avsnitt behandlas privatiseringen med bl.a. denna information:
Det är bra att veta att privata bolag inom ”äldrevård” kan tjäna bra. En av de större är Familjeläkarna som gjorde en vinst på 35 miljoner 2019 och på 19 miljoner 2018. Hur användes resurserna på äldreboenden under coronapandemin?
här.

Läs resten av detta avsnitt längst ned!

Tillägg kvällen 16/12 ”Av de äldreboenden där minst en person hade avlidit (cirka 15 procent av samtliga äldreboenden) hade 13 procent av de boende avlidit i hem som drevs i vinstsyftande regi jämfört med 7 procent i de hem som drevs i privat, icke-vinst-syftande regi och 2 procent i de kommunala hemmen. Skillnaderna mellan de olika driftformerna kvarstod även efter kontroll för befolkningstäthet och smittspridning i det omgivande samhället, men försvann när man kontrollerade för andelen flerbäddsrum som var vanligare i de vinstsyftande äldreboendena.” Ur professor Marta Szebehelys underlagsrapport till Cornoakommissionens delbetänkande.

Coronakommissionen: Misslyckats att skydda Sveriges äldre

Det svenska samhället har misslyckats med att skydda landets äldre, slår coronakommissionen, som granskat Sveriges hantering av pandemin, fast i ett betänkande som pekar ut en rad brister inom äldreomsorgen.

Regeringen borde vidtagit åtgärder så att äldreomsorgen stått bättre rustad för pandemin, säger kommissionsordförande Mats Melin.

Coronakommissionen som regeringen tillsatte i somras har nu kommit med sitt delbetänkande i en rapport. Kommissionsordförande Mats Melin kommenterar betänkandet under en presträff på tisdagseftermiddagen och konstaterar att insatser sattes in för sent inom äldreomsorgen och i många fall var åtgärderna otillräckliga.

Vi har just nu redan kunnat säga att den del av den svenska strategin som gick ut på att skydda de äldre har misslyckats. på annat sätt kan man inte betrakta att så många har avlidit av covid-19, säger Mats Melin.

Strukturella problem sedan innan pandemin pekas ut som den främsta orsaken till att så många äldre avlidit inom äldreomsorgen. Dessa gjorde att landets verksamheter stod illa förberedda att hantera en pandemi.

Tidigare problem pekas ut
Ansvaret delas av myndigheter, kommuner och privata utförare men med regeringen och tidigare regeringar som ytterst ansvariga, menar kommissionens ordförande.

Regeringen styr riket och därför vilar det yttersta ansvaret på denna regering och tidigare regeringar, som har känt till de här bristerna. Regeringen borde ha vidtagit sådana åtgärder att äldreomsorgen då hade stått bättre rustad inför pandemin, säger Mats Melin.

Enligt rapportförfattarna så saknades en nationell överblick av kommunernas beredskap när smittspridningen tog fart i landet, en bild som man från de statliga myndigheternas sida inte varit snabb nog att skaffa sig. Den allmänna smittspridningen pekas också ut som huvudorsak till att så många äldre dött.

I slutet av november hade 3 002 personer som bodde på äldreboende och 1 696 personer med hemtjänst avlidit i covid-19, enligt Socialstyrelsens statistik för perioden 1 mars till 23 november, något SVT Nyheter rapporterade om då.

”Kritik mot regeringen”
Mats Thorslund, professor i socialgerontologi vid Karolinska Institutet, är en av medlemmarna i coronakommissionen.

Har människor dött i onödan?

Det vet vi inte. Vi har en överdödlighet under pandemin men exakt varför vi har fått den och vilka brister som har lett till det ska vi fortsätta undersöka i kommissionen.

Kommissionen pekar ut en rad åtgärder som behöver vidtas. Det handlar bland annat om förändringar i bemanning, som till exempel färre antal timanställda och högre medicinsk kompetens, större tillgång till sjuksköterskor på boenden och mer medicinsk utrustning på plats.

– Ambitionsnivån måste höjas, kompetensen inom omsorgsarbetet måste höjas, säger Mats Melin.

Hallengren: Tydligt att vi misslyckats
Socialminister Lena Hallengren säger i samband med kommissionens pressträff att man nu ska tillsätta två utredningar som har som syfte att utreda hur äldreomsorgen kan stärkas. Dels att ge vården till äldre på särskilda boenden ett tydligare lagstadgat uppdrag och dels att säkra tillgången till läkarvård dygnet runt.”


Min redan nedskrivna kritik av Folkhälsomyndighetens strategi för äldre.

I korthet: Folkhälsomyndigheten borde:

-i mars i år i samarbete med Socialstyrelsen beslutat om att genomföra kostnadsfri, obligatorisk testning av all personal inom äldrevård;

-infört krav på karantän vid symptom hos vårdpersonal;

-ha snabbt beslutat om krav på obligatorisk nödvändig skyddsutrustning för all personal;

-föranstaltat om omedelbar basutbildning om COVID-19 för denna grupp;

-krävt införande av behandling med syrgas på äldreboenden;

-direkt beslutat om mycket strikta regler för besök på äldreboenden;

-Om inte beslut får ske av Folkhälsomyndigheten skulle regeringen göra det.

-I informationen till allmänheten borde man direkt tydligt försöka skilja ut sjuka äldre från friska äldre.

 


Synpunkter på privatiseringen.

Kommissionen pekar på stora strukturella brister. ”Ansvaret
för vård och omsorg av äldre är uppdelat på 21 regioner och
290 kommuner. I många regioner och kommuner finns dessutom ett
stort antal privata utförare. Därtill kommer de statliga myndigheter
som har ett nationellt ansvar inom dessa områden.”
Men man har inte haft till uppgift att diskutera privatiseringen.

Detta sker nedan:

I rapporten  Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg  från Kommunal 2018 står

Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 300 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda hos privata äldreomsorgsutförare.
2017 var andelen deltidsanställda 72 procent hos privata utförare, jämfört med 61 procent i kommunalt driven äldreomsorg.

2017 var andelen tidsbegränsat anställda i kommunalt driven äldreomsorg 27 procent, medan den genomsnittliga andelen var hela 37 procent hos privata utförare.

En undersökning av personalens upplevelse av sitt arbete visar att anställda i vinstdriven äldreomsorg i genomsnitt är mindre nöjda, mindre motiverade och känner mindre möjlighet till inflytande jämfört med anställda i kommunalt driven äldreomsorg.”

Varför tiger Kommunals ordförande Tomas Baudin om detta i sin artikel på DN Debatt. ”Dåliga personalvillkor bakom smittan på äldreboenden””> 13/12?

* Det hade varit bra om personal inom äldrevård och hemtjänst kunnat få ett tidsbegränsat särskilt lönepåslag, som akutsjukvårdspersonal fick. Men privatiseringen med en betydande del av äldrevården splittrad på ett flertal bolag med vinstkrav motverkar eller försvårar detta.

* Man kan fråga sig om upphandling skett med tillräckliga krav på kvalitet. Varför är inte tillgång till behandling med syrgas obligatoriskt på äldreboenden.

* Det är bra att veta att privata bolag inom ”äldrevård” kan tjäna bra. En av de större är Familjeläkarna som gjorde en vinst på 35 miljoner 2019 och på 19 miljoner 2018. Hur användes resurserna på äldreboenden under coronapandemin?
här.

Expressen skriver idag ”Hundratals döda patienter, polisanmälningar och kritik från tillsynsmyndigheten IVO. Läkare som inte besöker patienterna. De senaste åren har miljonvinster från vårdbolaget skickats skattefritt inom koncernen till renovering av en stugby, ett växthus och en konstnärsvilla på Gotland. ”Förhoppningen är att fastigheten på sikt ska kunna inrymma någon form av verksamhet”, skriver vd Stefan Amér i ett mejl.

Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB är ett av de två stora bolag som sköter läkarvården på äldreboenden i region Stockholm.  Expressen har avslöjat en hemlig ljudinspelning från april där en av bolagets läkare säger:  – Jag är beordrad, jag har jobbat hemifrån i fyra veckor. Jag är tillsagd att inte åka till boenden i princip.” Expressen: Miljonvinster från kritiserat läkarbolag går till stugby.

Men visst finns det skäl att undersöka  alla störe privata aktörer med avseende på insatser, etik och ekonomi.

Vad finns det för medicinska eller ekonomiska skäl att ha privata vårdaktörer?

Svar: Vetenskapligt eller i övrigt medicinskt motiverade skäl saknas för privatiserad vård. Har behadlat detta i artiklar tidigare. Här två länkar. När sjukvården blev en marknad.
Göran Dahlgrens förslag för en bättre och mer jämlik vård.

Relaterat

Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi. Skördar nu Corona-offer. 28/4.
Ny USA-studie från ansedda CDC: Coronaviruset fanns i USA – liksom i Europa – innan sjukdomen rapporterades i Kina.
Är EU:s coronastöd en dimridå för att rädda en orättvis euro?

Föregående artikelLancet: De starka sambanden mellan klimat och hälsa.
Nästa artikelNytt i Huawei-frågan: Vem vinner -Förutom sinofobin?: SÄPO, kammarrätten, PTS eller någon annan?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

22 KOMMENTARER

 1. Anders vore bra om du inte sprider falska påståenden. Det är ingen pandemi – inte ens en endemi. De som dött har dött av andra orsaker än den årliga influensan. Dessutom har jag hört att de flesta som dött varit invandrare.

  Håller helt med om att en privatisering av ålderdomshem och äldrevård är helt förkastlig. Man tar sig för pannan. Men så blir det när den så kallade vänstern med socialdemokrater i spetsen får styra.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

  • I denna fråga har vi anledning att acceptera WHO:s bruk av begreppet ”En pandemi (av grekiska pandemias, ”hela folket”), förr farsot, är en epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar många individer.” Wikipedia.
   Enligt Socialstyrelsen dör knappt 700 personer av/med influensa årligen i Sverige. Kan vara en underskattning. Avgörande betydelse har omfattningen av provtagning. Utan labtester kan egentligen inte diagnos ställas. Förmodar att provtagning avseende influensa inte är lika som vanligt som för corona.

   • Nej vi skall inte acceptera falska profeter och vi skall definitivt inte tillämpa deras språkbruk. ”Hela världen” är dessutom ytterligare ett falskt språkbruk tag till exempel Norditalien där det visade sig att de som dött hade dött av ett vaccin (mot hjärninflammation tror jag det var). Notera att vaccin dödar (kommande nummer) och att virus inte existerar (http://www.syntes.be/attack/pdf/6-2020.pdf).

    Läs gärna http://www.renegadetribune.com/the-vaxx-report-2020-free-pdf/

    När det gäller tester så har vi ett skämttest i pcr-testet. Du får säkrare och mer tillförlitliga svar genom att singla slant.

    Inse att vi har lurats sedan Pasteur’s dagar och det var Bechamp som hade rätt. Bakterier som framkallare av sjukdom är falskt och istället är det frågan om gifter av olika slag samt elektricitet.

    Med vänlig hälsning
    Mikael Möller

   • Det verkar finnas få normala läkare kvar längre.
    Försök att ha ett möte med många läkare under de senaste månaderna och de kommer att kräva att du lägger en mask över näsan och munnen – förmodligen för att blockera överföring av koronavirus.

    Man skulle tro, med tanke på att de är läkare, skulle de veta att det finns hälsorisker genom att du gör det och att det inte är fastställt att du gör det ger något nätskydd mot koronavirus. Ändå kräver de bort. Detta är onormalt beteende.

    http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/december/19/doctors-normal-and-abnormal/

    Kolla sedan in de stora nyhetsorganisationerna och snart kommer du troligtvis att läsa eller höra från en av de läkare som besöker människor att bära masker och ”social distans” för att skydda mot koronavirus. Som med masker är inte fördelen med ”social distansering” klar. Vidare utgör koronavirus för de flesta människor liten risk för dödsfall eller till och med allvarlig sjukdom.

    Många människor, inklusive vissa som tror att de har stora risker relaterade till koronavirus, skulle rationellt välja att riskera att få coronavirus genom att fortsätta med sina liv obehindrat av maskslitage, ”social distansering”, begränsa aktiviteter till endast de som är ”väsentliga”, stänga deras företag, förlorar sina jobb och vad som helst annat som onormala läkare ger råd om.

 2. Så bra att denna denna Commission av välrenommerade ledamöter bekräftar vad Undersköterskor och anhöriga till äldre i behov av omsorg, påtalat och slagit larm om under ett antal decennier.
  En annan skandal är att det sannolikt inte får några konsekvenser för dem ansvariga som vänt ryggen åt varje människa som befunnit sig i verkligheten på golvet. Framförallt alla äldre ofta svarslösa men också anhörigas och personalens berättelser som inte mötts med respekt. En fråga om människovärde och samtidigt en klassfråga i synen på personalen ovärderliga yrkeskunskap.
  Vad som också är beklämmande är argumentet till omsorg på entreprenad, som infördes 1992 skulle medföra en bättre äldreomsorg, utifrån att företagen konkurrerar med en bättre produkt/kvalitet. Man tar sig för pannan och tänker, alla vet ju hur resan varit och är, allt sedan reformen infördes.
  Som Kejsarens nya kläder vill jag påstå.

 3. Jag tror inte utpräglade progressiva samhällen har någon möjlighet att ha någon anständig omtanke och empati med de äldsta i samhället.
  Helt enkelt därför de (generellt) betraktas som reaktionära och därför snarast bör försvinna.
  Jag minns i våras det uttrycktes glädje över de äldsta avled i Coronarelaterade dödsorsaker för då skulle lägenheter frigöras (åt de yngre) i städernas kärnor.
  För just så är jag övertygad det är. En progressiv politik står väldigt nära ungdomskultur då det är just de unga som står för progressiva förändringar i samhället.
  Jag tror redaktören här inte riktigt alltid längre känner sig hemma i den progressiva rörelse han tillhör och verkar för.
  Det kan säkert kännas påfrestande men valet ibland måste vara med annars blir man emot.

  Vad gäller omsorgen om de äldre i samhället tror jag också ett progressivt land som Sverige vilket haft dragning åt socialism och till skillnad mot sydligare länder gjort äldreomsorg till ett ansvar för samhället blir extra utsatt vid pandemi där äldre först drabbas.
  Parollen ”allas ansvar blir ingens ansvar” kan stämma väl så in när regering nu fråntar sig allt ansvar och menar de gjort vad de kan och i stället lägger skuld på maktstrukturer i lägre nivåer, regioner, ”experter” m.fl.

  Extra väl minns jag i den nyliberala vågen för några decennier sedan försök gjordes att till att göra den svenska äldreomsorgen mer jämlik omvärlden och föra ansvaret tillbaka till familjen.
  Dessvärre med sämre resultat då yngre i ett progressivt samhälle inte alls vill ta det ansvaret på sig.
  Därför har äldreomsorgen utarmats och dessutom under senare år fungerat som integrationsåtgärd då det huvudsakliga offentliga ägandet av äldreomsorgen gjort det möjligt för progressiva politiker att just där utöva sin sociala ingenjörskonst.
  Personligen vet jag att äldreomsorgen var både bättre och mer generös för cirka 20-30 år sedan än vad den är idag.
  Genom att göra jämförelser med min mamma och nu senast min halvsyster.
  Faktiskt är jag glad över min halvsyster slapp uppleva Coronadöden inom äldreomsorgen.
  För hon var klar i huvudet in i det allra sista. Det var istället kroppen som inte orkade längre.
  Coronasmittan inom äldreomsorgen hade gjort henne väldigt rädd och orolig.
  En lärarinna av den gamla sorten.

  • Det tror inte jag heller.
   Avståndet till läkare och sjukvård ökade.
   Vad jag förstår har gamla inom äldreomsorgen under Coronapandemin erhållit ordinationen palliativ vård av läkare per telefon utan att ens läkaren träffat patienten.
   Det åtminstone borde vara frustrerande för äldreomsorgens personal som måste hantera den ordningen personligen.
   Vad ska de säga och hur ska de uppträda inför dem de är satta till att vårda?

   Jag är lite nyfiken på hur äldreomsorgen fungerade i Sovjetunionen.
   Samt i Ryssland idag.
   Likaså länder som Kuba och Venezuela.
   Jag saknar erfarenhet men min intuition säger att familjen blir större omsorgsgivare ju längre bort från västvärldens progressivt liberala idétradition man kommer.

  • Nej, men intentionerna var kanske goda; nämligen att komma bort från den inhumana långvården, där utrymme för personlig integriteten för boende var lika med noll.
   Inom samma tidsperiod- 90 tal- inträffade finanskrisen och samtidigt öppnade Bildtregeringen upp för privata entreprenörer, att göra vinst på våra äldre som var i behov av omsorg.
   Framför allt var det just marknadens insläpp som blev fel där ordet var valfrihet, men som egentligen borde benämnas, med anbud till lägsta pris.
   Tveklöst är det en sorglig historia som ännu lever kvar under dessa svåra orostider. Trots otaliga skandalreportage och massvis med insändare i tidningsspalterna samt därtill personalens röster, vänder ansvariga ryggen från verkliga upplevelser och förstår inte problemen.

   • Ja, och valfriheten var en chimär. Fanns inte adekvata oberoende uppgifter om de olika alternativen och dessas kvalitet i relevanta avseeden.

 4. ”Av de äldreboenden där minst en person hade avlidit (cirka 15 procent av samtliga äldreboenden) hade 13 procent av de boende avlidit i hem som drevs i vinstsyftande regi jämfört med 7 procent i de hem som drevs i privat, icke-vinst-syftande regi och 2 procent i de kommunala hemmen. Skillnaderna mellan de olika driftformerna kvarstod även efter kontroll för befolkningstäthet och smittspridning i det omgivande samhället, men försvann när man kontrollerade för andelen flerbäddsrum som var vanligare i de vinstsyftande äldreboendena.” Ur professor Marta Szebehelys underlagsrapport till Cornoakommissionens delbetänkande.

  • Genom att bära en mask kommer de utandade virusen inte att kunna fly och kommer att koncentrera sig i näsgångarna, komma in i luktnerven och resa in i hjärnan.
   https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/

   Dr Russell Blaylock varnar för att ansiktsmasker inte bara skyddar de friska från att bli sjuka, men de skapar också allvarliga hälsorisker för bäraren. Poängen är att om du inte är sjuk ska du inte bära ansiktsmask.
   När företag öppnar igen kräver många kunder och anställda att bära ansiktsmask. Costco till exempel tillåter inte shoppare att gå in i butiken utan att ha på sig en ansiktsmask. Många arbetsgivare kräver att alla anställda bär en ansiktsmask medan de är på jobbet. I vissa jurisdiktioner måste alla medborgare bära en ansiktsmask om de är utanför sitt eget hem. ⁃ TN Editor
   Med tillkomsten av den så kallade COVID-19-pandemin har vi sett ett antal medicinska metoder som har lite eller inget vetenskapligt stöd när det gäller att minska spridningen av denna infektion. En av dessa åtgärder är att bära ansiktsmasker, antingen en mask av kirurgisk typ, bandana eller N95 andningsmask. När denna pandemi började och vi visste lite om själva viruset eller dess epidemiologiska beteende antogs det att det skulle bete sig, i termer av spridning bland samhällen, som andra andningsvirus. Lite har presenterat sig efter intensiv studie av detta virus och dess beteende för att förändra denna uppfattning.

   Detta är något av ett ovanligt virus, eftersom man för de allra flesta människor som är smittade av viruset upplever antingen ingen sjukdom (asymptomatisk) eller mycket liten sjukdom. Endast ett mycket litet antal människor riskerar ett potentiellt allvarligt resultat av infektionen – främst de med underliggande allvarliga medicinska tillstånd i samband med hög ålder och svaghet, de med immunförsvar och sjukhuspatienter nära slutet av sina liv. Det finns växande bevis för att behandlingsprotokollet som utfärdats för behandling av läkare av Center for Disease Control and Prevention (CDC), främst intubation och användning av en ventilator (respirator), kan ha bidragit avsevärt till den höga dödligheten hos dessa utvalda individer.

 5. Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet har studerat och jämfört Sverige, Norge och Danmark när det gäller avlidna på äldreboende och anser inte att det är någon större skillnad om man tar hänsyn till olika faktorer. Hon säger att de boende i Sverige är äldre och sjukare när de flyttar in än vad man är i Norge.

  I Sverige har ca hälften av de som avlidit i sviterna av covid-19 bott på äldrehem. I Norge är siffran 60% och i Danmark finns en tredjedel av dödsfallen i äldrevården.

  Marta Szebehely anser att det innebär att Norge och Danmark inte varit speciellt mycket bättre på att skydda sina äldre jämfört med Sverige och att de stora skillnaderna i dödstal vittnar om hur stor smittan är i samhället.

  Hon säger vidare att i en del länder är det ca 50% av de avlidna som bott på äldreboenden. Våra grannländer har lyckats bättre för att de har mindre smitta i samhället. Om 60% av de som dött i Norge har haft äldreomsorg, så har de inte lyckats skydda sina äldre bättre än oss, relativt sett till befolkningen.

  De höga dödstalen i Sverige kan också bero på att man är äldre när de flyttar in på hem än i Norge och Danmark. I snitt 86 år i Sverige och i Norge 83 år.

  • Problemet med Sverige jämfört grannländerna är att att den kollektivistiska ideologin har blivit cementerad i politiken. Och det gäller tyvärr samtliga partier.
   Det gör att politikerna ser som sin huvuduppgift att skydda staten eller ”samhället”.
   Om det sedan dör individer i större eller mindre utsträckning bryr sig politikerna mindre om.
   I mitt demokratiska medvetande är staten till för att tjäna folket men jag tycker det istället ändrats till att statens uppgift har blivit att tjäna staten.
   Och jag tycker det är genomgående. Men ser nu hur politikerna gör allt för att skydda Fredrick Federley.
   Mot folkets egen dom.
   Det är gruppmentalitet.
   PK kan med rätta ibland faktiskt jämställas med mobbning av folket.
   Då man besitter alla verktygen för att verkställa det.
   Aldrig har svenska folket varit så utsatta för propaganda som idag.
   Jag tror vi måste se tillbaka till Sovjetunionens Europeiska öststater för att hitta något liknande.

   Är det sedan gamla människor som dör av Coronaepididemin kan de till och med betrakta det som en lättnad och en utgiftpost mindre som kan frigöra medel till deras övriga sociala ingenjörskonst som de anser är av större betydelse.

   Jag tror Sverige skulle må bättre av en mer verklighetsförankrad politik likt tidigare stil och och mindre av fantasifulla och storvulna framtidsvisioner som lätt kan leda till hybris när politikerna ska bjuda över varandra i kampen om väljarna.

   Det verkar som något är på väg och hända i Frankrike för nu uppmärksammas hur vänsterfeminismen skapat slagsida inom topp-positioner inom offentlig förvaltning.
   Det är något som jag efterlängtad en tid nu och inte minst inom rättsväsendet där vänsterfeminismen mer eller mindre reformerat juridiken under de senaste decennierna.

   https://samnytt.se/paris-stadshus-botfalls-for-manga-kvinnor-i-hoga-positioner/

 6. Samtidigt med äldrereformens införande 1992 blev frågan om vinst inom välfärdssektorn en realitet under Bildtregeringen. Det sorgliga i vad som sker är att motivet till införandet av marknadsstyrning med vinstjakt inom äldreomsorg var att allt skulle bli så mycket bättre och därmed lämna bakom oss en långvård som var, med all rätt ovärdig mot våra äldre,
  Jag tror att det var i den kollisionen allt gick snett och därmed gavs ädelreformen aldrig en chans att utvecklas som det var tänkt.
  I sammanhanget, vad som än sägs om vår nuvarande regerings ansvar, vilket får anses vara med kritik under rådande förfärliga omständigheter, har trots allt samtliga borgerliga partier ständigt försvarat marknadens utbredning inom vård skola och omsorg. Då konkurrens och marknad i alla dess former alltid är deras främsta ledstjärnan, borde dessa partier efter vad som händer, visa en gnutta ödmjukhet och ställa sig frågan om det finns andra incitament än just konkurrens, som utvecklar samhällets välfärd i ordets bästa mening

 7. Vad borde göras av alla reaktiva individer, för att förhindra liknade missöden i framtiden? – Jag tror inte att det är möjligt för reaktiva individer att förändra något i grunden, eftersom de är just reaktiva, men om det gick så borde vi genast utföra följande proaktiva åtgärder, anser jag:

  1. Byta ut de reaktiva politikerna genom att själva vara proaktiva, ex. gå samman och valsamverka och rösta på valsamverkande partier, så att de reaktiva människorna som har valt de reaktiva politikerna, åtminstone får några proaktiva alternativ med chans till mandat redan 2022, istället för att reaktivt missa åter en möjlighet för oss alla till verklig förändring.

  2. Alla nationer/stater borde lämna överstatliga organisationer som har undergrävt fredstänkande, beredskapstänkande och det ekologiska hållbarhetstänkandet, genom krigshets, ”race to the bottom” och ”just in time”-tänkande, vilket jag länge har påpekat. EU och USA borde befrias i nationella demokratier och statliga banker, istället för att låta sig styras av kortsiktiga privata banker och reaktiva plutokrater. Men det går ju inte med de partier som idag inte har ett utträdeskrav ur överstatligheten.

  3. Skapa en vänsternationell uppryckning inom den äkta gröna rörelsen och inom den äkta vänstern, som gör att politiken hänger ihop, blir balanserad, logisk och medkännande på riktigt (d.v.s. inte falsk godhet eller korkad godhet) och faktiskt kan locka människor som är konservativt lagda också, vilket kommer göra oss attraktiva, vilket kommer göra att vi kommer växa med raketfart.

  4. Satsa på en enorm samhällsberedskap mot alla de utrotningsevent som vetenskapen faktiskt varnar oss för.

  5. Skriva på kärnvapenavtalet och införa extra tullavgifter på länder som innehar kärnvapen. Pengarna skall gå till beredskap för Sverige mot radioaktivt nedfall efter ett kärnvapenkrig.

  6. Alla skall meditera för att öka sina medvetanden så att de kan se verkligheten med större klarhet utan skygglappar.

  …men, som sagt, ingen lyssnar på mig, trots att jag oftast har mer rätt än fel, och så kommer alla förmodligen snart återigen sitta med skägget brevlådan och se förvånade ut, när skiten träffar fläkten nästa gång…

  Bajskorvar svävar ständigt så sakteliga mot fläkten, men nästan ingen tycks vara motiverad att se dem och blir alltid förvånade och förargade när de träffar och kräver då reaktivt att de reaktiva politiker, som de själva har valt, skall avgå.

  • Hej Martin Gustavsson
   Jag har lagt märke till att du då och då använder uttrycket ”vänsternationalism”

   Jag ställer mig lite fundersam eftersom jag betraktar det som en motsägelse eller något som inte är förenligt med varandra.
   Och gör man det förenligt så blir produkten genast reaktionär.
   Vi hamnar genast på vägen till socialkonservatism som är all progressiv och vänsterpolitiks motsats.

   Jag tror det är så för att göra progressiv och socialism-inspirerad politik möjlig måste den anpassa till sin tidsanda annars blir den genast förfelad.

   Gårdagens huvudfiende var tvivelsutan kapitalismen.
   Förvisso fortfarande fiende till socialismens idéer men mer nedtonad och ersatt av en gemensam kamp för klimatet och en vision om världsgemenskap utan nationella gränser. Som in sin tur fokuserar på kulturpolitik vilket är en av socialisters allra viktigaste redskap.
   Vilket man enkelt ser nu i Sverige där demokratiska socialister sitter på skattekistans lock och prioriterar pengar till kultur före andra eftersatta delar av samhället som t.ex. äldreomsorg.

   Jag kan inte se att idéer om vänsternationalism någonstans där skulle kunna passa in även om jag i någon mån skulle kunna sympatisera med konstruktionen.

   Varför inte prova ”vänsternationalism” i en kommunisttidning som Proletären eller Offensiv?
   Jag menar bara för att se hur reaktionen skulle bli.

 8. Toyotas spöke
  I dagens samhälle skall allt ske allt snabbare med allt mindre resurser.

  Förut fanns både lager och mellanlager av allt möjligt. Det går inte längre, i synnerhet för att ett allt större antal saker blir omoderna redan innan de lämnar fabriken. ”Just in timme” har därför blivit en nödvändighet även för sånt som det vore klokt att lagerhålla.

  Problemet är att räknenissarna inte fattar att en snorunge eller en skröplig tant är varken i-phones morötter eller skruvar. Det går inte att beröva en unge den tid den behöver för att både lära och framför allt mogna.
  Det går desto mindre att få en allt äldre tant att pinka allt snabbare, ty det tar tvärtom allt längre tid att pinka och äta ju äldre man blir. Gamla som inte tar sig tid till att vänta på andra strålen får allt från droppar till en stråle i trosan och många gånger slutar det med att de luktar piss. Den dag som tanten/gubben behöver hjälp till toan kan därför personalen inte tvingas att jobba på ackord. ”Brukaren”, som det heter, känner av personalens stress även om denne säger ingenting. Alltså måste det finnas ju mer personal – redan vid konstant hälsotillstånd – ju äldre brukarna blir. Det betyder att äldrevården behöver mer pengar, fastän dagens äldre är friskare än föregående generationer, eftersom befolkningen blir allt äldre. Det har blivit tvärtom. Tacka EUs budgetregler och anbudssystemet, som inte kan leda till någonting annat än införandet av Toyota-metoden (systematisk underbemanning).
  Vad gäller sjukhusen har även där illusionen om att allt går att planera lett till att en viss överkapacitet avsedd för att kunna hantera katastrofer och epidemier förvandlats till en kronisk underkapacitet, som lett till tilltagande personalbrist eftersom sönderkörd personal säger upp sig och utbildningsplatserna inte fylls. Det är samma problem i merparten av EU. Exempelvis kunde Madrids covid-sjukhus inte öppna mer en fjärdedel av platserna för att det saknas personal.
  Kruxet är att det tar tio år att utbilda en läkare och troligen dubbelt så länge att skapa ett nytt högtstående medicinsk fakultet.
  Det märkliga är att utfattig Kuba klarade av att utbilda vårdpersonal medan ”rika” Västeuropa raggade i östblocket samt i kolonierna och raggar nu i hela världen. Tala om strukturell missanpassning!

  Som jag ser det behövs en grundläggande översyn av hela det ekonomiska systemet, ty WTO/GATT-avtalen m.m. inte kan leda till någonting annat än en allt värre toyotisering av samhället. Uberiseringen och gig-ekonomin blir följden i och med datoriseringen… samtidigt som i exempelvis Frankrike allt fler läkare väljer att ta en anställning i stället för att ta över en privat traditionell läkarpraktik. Systemet tvingar allt fler till att bli egna företagare samtidigt som det allt värre pappersarbetet leder allt fler till att söka anställning för att slippa eländet.

  Coronakrisen blottlägger mångårtionden gamla och välkända missförhållanden.
  I stället för att ta itu med de förbereds dock ett nytt krig…

  Annars, före Muren fall, brukades det skämta om att Sovjetunionen/”ryssen” inte fick anfalla Sverige utanför kontorstid, en vardag.
  Nästa virus kommer förmodligen också att anbefallas att anmäla sig i god tid och lämna in tydliga specifikationer före dess ankomst, så att det kan beaktas till fullo vid planeringen.

 9. Jag lyssnade med ett halvt öra tidigare ikväll på Bert Karlsson, Berts Värld på Youtube.
  Han har onekligen en hel del vettigt att säga tycker jag.
  Bert undrade varför man inte vaccinerar personalen på äldreboendena i första hand.
  För det är ju genom personalen de gamla blir smittade.

  Sedan tyckte han regeringen borde sparka Dan Eliasson.
  Det tycker jag också men inte bara nu med sitt nonchalanta uppträdande med Coronasmittan utan snarare sedan långt tidigare.
  Jag minns hans chefskap för Rikspolisen, den bristande hanteringen av skogsbränderna 2018 m.m.
  Det är inte långt från att vilja greppa ordet skandal.
  Men regeringen ser inte ut att göra någonting liksom med så mycket annat.
  Men regeringspartiet (s) ska visst bli tydligare med att föra ut sitt budskap har jag förstått.
  Det förvånar mig de har misslyckats där också.
  Det där med föra ut budskap brukar socialist- eller socialistliknande partier annars vara så bra på.
  Men de har fått konkurrens av de socialkonservativa som kämpar på utan vare sig ekonomisk eller medial draghjälp.
  Får jag påstå de socialkonservativa också är idealister?
  Jämför man initiativförmågan så är inte skillnaden så stor jämfört den mycket aktiva 68-vänstern på sin tid.
  68-vänstern är förvisso fortfarande aktiva, men gammal man gör så gott han kan 🙂

 10. Sverige och Japan betalar priset för COVID-exceptionella
  Både Japan och Sverige har undvikit blockeringar när de hanterar Covid-19-epidemin. Men har det fungerat för de två länderna som är stolta över den medfödda disciplinen för deras befolkningar?

  Två sådana länder är Sverige och Japan, som 2020 har tagit en annan väg än sina grannar på koronavirus och tillskrivit deras tidiga framgångar de antagna fördelarna med en inneboende nationell karaktär. Men idag verkar båda betala priset.

  En faktor som finns i både de japanska och svenska svaren är den nationella exceptionella. Med exceptionalism menar jag en förståelse bland en befolkning att ”vi” inte bara skiljer oss från resten, utan på något sätt också överlägsna.

  Ledare i båda länderna har betonat att deras konstitutioner förhindrar kränkningar av medborgerliga friheter, till exempel låsning och böter. Istället har båda regeringarna baserat sina strategier på frivillighet, självansvar och kanske viktigast av allt deras befolkningars exceptionella natur.

  I stället för att genomföra några obligatoriska restriktioner uppmanade premiärminister Stefan Lofven befolkningen att använda sin folkvett – en blandning av goda seder, moral och sunt förnuft som ska vara medfött för alla goda svenskar – att följa de frivilliga rekommendationerna.

  Under tiden beskrev Anders Tegnell, Sveriges statsepidemiolog och arkitekt för landets strategi, spärrarna i grannländerna som ”galna” och ”löjliga”.
  https://freewestmedia.com/2021/01/01/sweden-and-japan-are-paying-the-price-for-covid-exceptionalism/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here