Dagens DN-kommentar: Vad är bästa sättet att påverka klimatpolitiken?

10
1375

Bild: Shutterstock på licens.


DN publicerar
13 oktober artikeln Forskare: Därför är tioprocentarna drivande i klimatkrisen. Där står bl.a. att läsa att ”Tidigare studier har visat att den rikaste procenten av mänskligheten räknat i inkomst orsakar 15 procent av de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen – dubbelt så mycket som de 50 procent med de lägsta inkomsterna. Deras utsläppsnivå ligger 30 gånger högre än den nivå som krävs per person för att klara Parisavtalets 1,5-graders nål, enligt FN:s miljöprogram UNEP. Till exempel kommer 50 procent av utsläppen från flygresor i världen från bara en procent av befolkningen.”

Man intervjuare klimatforskaren Kimberley Nicholas som dock menar att ”Den mest effektiva politiska formen av klimataktion är att rösta i val.”

Detta fick mig att reagera när jag läste det i kväll, och jag skrev direkt och mycket snabbt följande kommentar på max 1500 tecken under ”Ifrågasätt” på DN på nätet. Apell? Plakatpolitik? Klokt?

”Inget talar för att den mest effektiva formen av klimataktion är att rösta i val. Inget av riksdagspartierna står i närheten av en klimatpolitik som är nödvändig enligt en närmast enig forskarkår sedan många år. Det handlar om att minska, inte öka BNP. Och fördela tillgångarna rättvist. Ökningen av tillgångarna för världens miljardärer 2017 var betydligt större än vad som fordras för att upphäva fattigdomen i världen enligt Oxfam. Och rikedomen för de rikaste har främst andra arbetat ihop, fast de inte har inflytande på medlens användning. Vi behöver ”system change” som Greta Thunberg säger. Politiker omhuldar henne – och struntar i vad hon säger – som hon själv säger.

Hur länge ska mänskligheten acceptera dagens primitiva, djupt orättvisa och odemokratiska ekonomiska system? Vi behöver ett demokratiskt, socialistikt system som kan lätt upphäva fattigdomen, ge alla något slags arbete, omfördela tillgångarna och genomföra en nödvändig klimatpolitik.

Foto: Jan-Erik Romson som berättar att senaste numret av FIB-Kulturfront har mycket intressanta artiklar om klimatet.

Nej vad som kanske kan påverka är mycket stora, upprepade folkliga manifestationer med välgrundade, radikala krav. Inte att gå och rösta vart 4:de år. Notera att Demokratiutredningen 2014 under ledning av liberalen Olle Wästberg rapporterade att 85 % av svenska anser sig sakna inflytande mellan valen.”

Föregående artikelPrivata sjukförsäkringar missar målet
Nästa artikelDen europeiska energikrisen – kanske är det Putins fel?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

10 KOMMENTARER

 1. DN´s miljöskribenter förbereder sig på miljöpartiets frånfälle och uppmanar till privat sabotage när det inte längre kan drivas effektivt från riksdagen. Ingen har pratat om socialism, men det stämmer att klimatångesten kan kokas ner till den allmänna privata förbittring som alltid varit socialismens grund. Mardrömmen om allas fattigdom under socialismen syns tydligt bakom bockfoten.

  En ny regering har en diger uppgift. De årliga automatiska bensinskattehöjningarna måste elimineras. Vissa kärnreaktorer som behövs måste återställas. Alla beslut om Natura 2000-områden måste först skrotas och sen omprövas, mark och miljödomstolens formalistiska lekstuga underställas samhällets primära behov. Civilisationsfientliga terrorpropagandister måste inkapaciteras och utvisas. Där finns numera miljöaktivister inplanterade i toppen på många offentliga institutioner, de måste bytas ut. Det är en enorm uppgift som väntar, medan vi sakta flyter mot inbördeskrig och samhällskollaps.

  • Arnold Best, du får ursäkta mig men jag förstår inte vad du menar, bara två exempel ”uppmanar till privat sabotage”, ”Det är en enorm uppgift som väntar, medan vi sakta flyter mot inbördeskrig och samhällskollaps.”.. menar du att vi verkligen flyter mot det? Skriv inte så kryptiskt om du vill att folk ska förstå vad du vill säga. (Inom parentes sagt, nu har jag ju förstås inte läst hela artikeln i DN….så kanske det är det som gör att jag inte förstår…)

   • Det klimathysteriska partiet har 3% av väljarna enligt senaste undersökningen. Väljarna förstått vilka mp är, och att deras inkonsistenta politik syftar till att allt ska haverera. Bostadsbyggande, vägbyggande, energiproduktion, transporter; allt ska hindras. DN´s kommentar; ”Inget talar för att den mest effektiva formen av klimataktion är att rösta i val”. DN´s miljöpartister förbereder sig på utomparlamentarisk aktivitet. Miljöfascismen förbereder sig.

 2. Det var väl inget fel på den kommentaren, Anders. Felet är det du påpekar. Lösningen är också den du påpekar. Men inget av våra riksdagspartier, eller vår mest inflytelserika press, är på något sätt intresserad av det. Vi har kanske framför oss en vintersäsong i världen som ytterligare kommer att försämra läget för till exempel medborgarna i Europa. Det skall bli intressant att se vart det kan leda. För egen del tycker jag att toppolitikerna beter sig mer och mer som clowner. BoJo (Boris Johnson) i Storbritannien är kanske det tydligaste exemplet?

 3. Allt fler ungdomar i miljörörelsen  och ute i världen börjar förstå att kapitalismens krav på vinst och tillväxt hör ihop med klimatförändringarna.
  ”Enligt en rapport som publicerades i juli av högertankesmedjan Institute for Economic Affairs (IEA) har yngre britter tagit en bestämd sväng åt vänster.  Nästan 80 procent skyller bostadskrisen på kapitalismen, medan 75 procent anser att klimatnödläget är ”ett specifikt kapitalistiskt problem” och 72 procent stöttar en omfattande nationalisering. Sammanlagt vill 67 procent leva i ett ekonomiskt system som är socialistiskt.
  På andra sidan Atlanten är det också ett uppseendeväckande fenomen : en universitetsstudie från Harvard 2016 fann att mer än 50% av ungdomarna i- själva hjärtat av laissez-faire-ekonomin – förkastade kapitalismen, samtidigt som en Gallup-undersökning 2018 fann att 45% unga amerikaner såg positivt på kapitalismen, i jämförelse med 68% 2010. ”  (Owen Jones 24/9 2021, The Guardian)
  Och snart nog börjar dessa ungdomar läsa grundkurser i marxismen, och lära sig hur vårt ekonomiska system ser ut i grunden, och hur det har utvecklats sedan mänskligheten lämnade jägar-och samlarstadiet….och sen börjar dom förstå att den privata äganderätten av produktionen naturresurser banker osv som kräver en evig tillväxt måste avskaffas, och att vi måste börja äga allt gemensamt, dvs produktionen naturresurser osv måste nationaliseras…. 
  . Och förhoppningsvis studerar dom sedan Lenins ”Vad bör göras” och får utmärkta tips på hur man rent organisatoriskt ska gå till väga för att samla massorna ……och framförallt vilken klass det är som kan sätta in stöten mot kapitalisterna…..och att det här inte sker spontant och lättvindigt, utan att det krävs mycket hårt arbete, samarbete och en urstark organisation. 

  • Jaha, det är väl därför ni socialister hoppat på klimathysterin, för att komma åt kapitalismen bakvägen när ”revolutionen” och kommunism blivit ointressant bland folk för att det inte fungerar! Kan meddela att detta leder bara till svält och armod i världen! Men det är väl priset som måste betalas för att socialismen ska kunna genomföras anser man väl på vänsterkanten…Och det som är märkligt är att vänstern går i takt med de globala oligarkerna som driver på klimathysterin via sina köpta ”forskare” och media de äger!

   • Det finns olika uppfattningar om detta. Sovjet hade en enorm ekonomisk utveckling i 50-60 år, annars hade inte Hitler kunnat besegras. Kraftig ökad medellivslängd, kvinnors ställning stärktes pionjärartad för 100 år sedan.

    ”Enligt en opinionsundersökning genomförd av Levadacentret i september menar 47% av ryssarna att livet i landet var bättre före Gorbachevs Perestroikapolitik, medan 39% inte håller med. 14% procent av deltagarna fann det svårt att besvara frågan. Motsvarande siffra (andel som tyckte att livet i landet var bättre före Gorbachevs Perestroikapolitik) var 48 % 2019 och 50 % 2017. Levadas undersökningen.

    Totalt redovisas resultat från 25 mätningar mellan 1995 och 2020. Vid fyra tillfällen var andelen negativa större än andelen positiva till den nyss nämnda frågan, nämligen 2006, 2007, 2008 och i februari 2009.

    I frågan “varför tycker du att situationen var bättre före Perestroika?” var svaren följande: 65% sa för att “landet var starkt och enat”, 55% för att “det var ordning i landet”, 43% för att “relationerna mella (https://www.globalpolitics.se/manga-ryssar-tycker-det-var-battre-i-sovjet/)

   • Läs gärna Hur bra eller usel var egentligen utvecklingen i socialistiska Sovjet och Kina?

    Vad säger statistiken?
    * Tillväxten i Kina var mycket god även under en stor del av Maos tid, omkring 5-6 % per år, dvs. nästan lika bra som nu, enligt uppgifter jag sett. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i  kapitalistiska Indien till 9,8 år.

    Källa: Världsbanken. World Development Indicators online.                                              I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008.

    * Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch

    ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” – Intervju med Noam Chomsky

    Mao Tse Tung noterade att hälso- och sjukvården främst var inriktad på de 15 % som bodde i städerna och initierade en ökad satsning på landsbygden och på förebyggande mediciner. Kinas system med barfotaläkare visade sig framgångsrikt och WHO såg de som ett mönster för utvecklingsländerna.

    Dessutom genomförde Mao omfattande jordreformer som frigjorde hundratals miljoner kineser från slaveriliknande förhållanden. här.


    Sovjetunionen:
    En seriös skildring av Sovjets 1930-tal borde beakta de stora ekonomiska framstegen till följd av den forcerade industrialiseringen, alfabetiseringen av de illitterata massorna, införandet av ålderspension, fri hälsovård, fri utbildning, daghem och rätt till arbete. Reformer för jämställdhet mellan könen genomfördes: 1917 infördes samma rättigheter på alla områden för kvinnor som för män. Skilsmässa och abort var tillåtet, arbete utom hemmet uppmuntrades och kvinnorna hade rätt till en egen sexualitet. Även om denna kvinnofrigörelse tonades ner under Stalin blev rätten till arbete och utbildning bestående.

    Förvisso var livet för de flesta sovjetmedborgare svårt och levnadsstandarden låg. Men för den som på allvar vill diskutera livsvillkor i ett samhälle är den förväntade livslängden en viktig variabel. Den var i Sovjet – Ryska kejsardömet – år 1880 27,7 år; 1900 32,4 år; 1930 42,9 år och 1950 64,0 år. Särskilt det industriella uppbygget måste rimligen betraktas som en central förklaring till Sovjets förmåga att militärt besegra Nazityskland.

    Enligt den grundbok i historia på A-nivå som länge dominerat vid svenska universitet, McKay et al, A History of World Societies var de industriella framstegen i Stalins Sovjet ”indeed, quite spectacular”. Mellan 1928 och 1937 femfaldigades produktionen. ”Inget annat stort land hade någonsin uppnått en så snabb ekonomisk industriell tillväxt.” Historie-Professor Lennart Palm: Sovjetunionen under mellankrigstiden – historien skrivs om nu.

 4. Ni fortsätter att inte låtsas om västimperiets samarbete med Sovjet under hela epoken utom just efter WW2 när så mkt material från lend-lease fanns att ta hand om och när Stalin agerade för en dollaroberoende handelszon.
  Spektakulära framsteg i Sovjet bör parallellställas med den amerikanska produktiviteten i andra världskrigets krigsproduktion. I båda fallen var det planekonomi även om Usas oligarki vill låtsas om nåt annat.
  För att inte tala om den amerikanska planekonomiska utvecklingen av hela dator och IT-teknologin.
  Och Sovjet var starkt influerat av Usa – Henry Ford tex.
  Men dom kunde inte konkurrera mot Usas elektronikutveckling enligt min uppfattning sannolikt var orsaken till Sovjets upplösning.
  Det var från väst importerad produktionsmetod delvis direkt uppbyggt av amerikanska ingenjörer och avspeglande västindustrialismens knowhow.
  Och utan kommunistrevolutionen som västimperiet påtvingade Ryssland och som ni inte låtsas om hade Ryssland ytterst sannolikt fortsatt att utvecklas industriellt men då utan interventionskrig och kanske utan att drabbas av världskrig.
  Det britterna fruktade var ju en varaktig tysk-rysk allians. På senare tid har fö tyska offentliga personer dött resp fått plötsliga hälsoproblem.
  En tysk Kinaambassadör dog nog inte av naturliga orsaker.
  Det anglosaxiska etablissemanget fruktade aldrig kommunismen, dom förde den till makten. Det dom fruktar är att andra har ett effektivt samhällssystem. I Maos variant berömde de ’röda’ aristokraterna att det handlade om enkel teknologi. Som inte kunde ersätta avancerad teknologi från väst. Nu när Kina övergått till ett rationellt meritokratiskt system passar det inte väst längre.

  • Du har nog hängt upp dig för mycket på tekniken känns det som! Det utvecklades massor med ny teknik, främst militär teknik, även i Sovjet om nu petergrfstrm missat detta. Sovjet upplöstes för att den planstyrda byråkratin inte klarade av att förse folk med mat och konsumtionsvaror i tillräcklig mängd och givetvis att de muslimska republikerna i söder plus baltstaterna bråkade hela tiden och motarbetade unionen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here