Många ryssar tycker det var bättre i Sovjet

122
4389

Ingress: Uppfattningarna om Sovjetunionen varierar. Den vanligaste uppfattningen är att det bara var en hemsk diktatur. Till bilden hör att Sovjetunionen med rekordfart utvecklades från ett efterblivet, svagt industraliserad land till världens andra supemrmakt, trots 20 miljoner dödade i Andra Världskriget – där Sovjet var den främsta segermakten – och egna delvis stora misstag. Kan man tänka sig att ”realsocialistiska” Sovjetunionen möjligen var föremål för en lika stor eller större demonisering som dagens kapitalistiska Ryssland? Eller är vi alla immuna mot sådana försök?

Vad tycker folk i Ryssland idag? Läs vidare!
Sovjetunionen under mellankrigstiden – historien skrivs om nu..


Många ryssar tycker det var bättre i Sovjet

Enligt en opinionsundersökning genomförd av Levadacentret i september menar 47% av ryssarna att livet i landet var bättre före Gorbachevs Perestroikapolitik, medan 39% inte håller med. 14% procent av deltagarna fann det svårt att besvara frågan. Motsvarande siffra (andel som tyckte att livet i landet var bättre före Gorbachevs Perestroikapolitik) var 48 % 2019 och 50 % 2017. Levadas undersökningen.

Totalt redovisas resultat från 25 mätningar mellan 1995 och 2020. Vid fyra tillfällen var andelen negativa större än andelen positiva till den nyss nämnda frågan, nämligen 2006, 2007, 2008 och i februari 2009.

I frågan “varför tycker du att situationen var bättre före Perestroika?” var svaren följande: 65% sa för att “landet var starkt och enat”, 55% för att “det var ordning i landet”, 43% för att “relationerna mellan människor var bättre”, och 38% för att “människor var säkra inför framtiden”.

Nästan två tredjedelar (61%) av människor över 55 års ålder, som var vuxna när reformerna började 1985, menar att livet var bättre förr.

I en annan opinionsundersökning, också genomförd av Levadacentret i september, ansåg 49% att upplösningen av Sovjetunionen som den mest upprörande händelsen i det förflutna.

Undersökningen genomfördes den 25 – 30 september 2020 på ett representativt helrysskt urval av stads- och landsbygdspopulation på 1605 personer i åldern 18 år och äldre i 137 bosättningar i 50 regioner i Ryssland. Undersökningen utfördes hemma hos respondenten med en personlig intervjumetod. Fördelningen av svaren ges i procent av det totala antalet svarande, tillsammans med data från tidigare undersökningar. Om undersökningen.

Var resultatet oväntat? I så fall har Du inte läst första artikeln under ”Relaterat” nedan.

Relaterat
De flesta ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig. Stark opinion för socialism i Ryssland och USA.
Lyckliga östtyskar 30 år efter murens fall?
Hyllade Michail Gorbatjov – en global katastrof!?

Föregående artikelTar FN USA:s parti för att förstöra Syrien? Med hjälp av terrorist-tolerante norrmannen Egeland?
Nästa artikelRapport från manifestationen för stöd till Julian Assange och yttrandefrihet 16 februari i Stockholm.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

122 KOMMENTARER

 1. Sovjetunionen var föremål för både våldsam demonisering och permanenta sanktioner av olika slag. När det väl är sagt får nog landets ledarskap på sitt konto ta oförmågan att reformera politik ock ekonomi åtminstone från 60-talet och framåt. Kapprustningen började belasta ekonomin alltmer tills den på 80-talet var nedtyngd och USA hade gjort tekniska framsteg som ledde till nya farhågor. Reagan gav CIA och Pentagon fria händer till tidigare otänkbara provokationer och jag förmodar att dessa fick Gorbatjov att ge upp. USA simulerade angreppsförberedelser och marginalerna krympte vad gäller deras utvärdering. Ett allt utplånande krig kunde bli resultatet och Gorbatjov ansåg att avspänning var ett måste, kosta vad det kosta ville.

  Kontrollnojan var en belastning som inte kan försvaras och som västmakterna förstod att slugt utnyttja. Man borde ha litat på folket och släppt omotiverad kontroll av personer och åsikter. Men ekonomin var sorgebarnet. Hur låta företagen utvecklas av egen kraft blev en obesvarad fråga.

  Att det var bättre i vissa hänseenden borde inte förvåna. Men den trygghet som bestods borde ha vägts upp av flexibilitet. Det ledde till en trygghet i stagnation. I Tyskland noterar man nu att Merkelregimens åtgärder är värre än vad fallet var i DDR. Ingen behövde gå hungrig eller förnedra sig för att kunna äta sig mätt och få en bostad att bo i. Dagens BRD har komplett omöjligt att medge att DDR presterade bättre än de gjorde i väst inom flera av politikens områden, utrikespolitik, socialpolitik mm. Folket i DDR ville faktiskt inte avskaffa sitt styrelseskick utan reformera det 1989, men de blev brutalt överkörda av det ekonomiskt starka BRD.

  Vilket leder tankarna till Kinadebatten. Kina måste inte bara vara lika snabba som västmakterna utan snabbare. De kan ju se hur Sovjetunionen utmanövrerades. För att klara det målet tvingas man till lösningar som annars kunde se annorlunda ut i en värld utan en fientlig omgivning.

  • Jan Nybondas, Den Sovjetiska ockupationszonen eller Den Tyska Diktatur Republiken var en organisation som helt saknade en egen utrikespolitik. Eller menar du att legal och illegal vapenexport, stöd och skydd för terrorister var den egna utrikespolitiken?
   ”Ingen behövde gå hungrig eller förnedra sig för att kunna äta sig mätt och få en bostad att bo i.” Sant är att ingen behövde gå hungrig. Det var illegalt att inte arbeta och de som bröt mot denna lag fängslades där de fick mat och tvingades att arbeta. I praktiken var den delen av Tyskland världens största fängelse med 17 miljoner frigångare. Förnedringen för att få möjlighet till bostad var total. Mina svärföräldrar bodde i ett garage med tre barn innan svärfar gick med i partiet. och fick i mitten på 60-talet en 2-rums lägenhet på 40 kvm.
   Den katastrofala bostadsbristen ”löstes” genom att ingen fick flytta till ett område där han inte kunde visa ett boende. För att ställa sig en den oändliga bostadskön var man tvungen att bo i området. Smart sätt att manipulera statistiken. Vissa företag hade egna bostadshotell. Minst två personer i varje rum och delat kök. Nu pratar jag mitten på 80-talet. som singel var det omöjligt att få en bostad.
   Berätta gärna för mig inom vilka områden den diktaturen var bättre än väst.
   De boende i östzonen jämförde sig själva med andra östländer utan med Västtyskland. Större delen av befolkningen hade tillgång till västtv och häll sig väl underättade med den delens för-och nackdelar.
   folet hade faktiskt en folkomröstning där en överväldigande majoritet valde att förenas med Västtyskland. folket i Västtyskland tillfrågades aldrig

   • Daniela Dahn tillhörde oppositionen i DDR. Hon har skrivit en rad böcker om hur de hade föreställt sig reformerna och att utvecklingen i BRD gjort dem besvikna på många sätt, där de blivit andra klassens medborgare.

    DDR hade visst en egen utrikespolitik. De stödde anti-imperialismen medan BRD stödde imperialismen, vilket den fortsätter med och har ökat tempot. Utan BRD:s medverkan hade USA fått det betydligt svårare att slå sönder Jugoslavien medelst krig, istället för fredlig upplösning. ”Nu bröt vi mot vår grundlag” sade kansler Schröder när Tyskland deltog i krigshandlingarna.
    Och lika central var Merkels insats för att Ukrainakrisen utmynnade i krig, efter att det avtal som ingåtts om fredlig maktöverträdelse gällde bara ett dygn innan det med Merkels goda minne förkastades av kuppmakarna.

    Jag har i veckan läst flera kommentarer från forna östtyskar när det gäller bristen på mat och bostäder som förvärras under Merkels drakoniska nedstängningsprogram. Jag tycker de låter trovärdiga.

    • Jan, Daniela Dahn var definitivt inte i opposition i Östtyskland. Du borde veta bättre. Tvärtom var hon en person som SED uppskattade mycket. En TV-journalist i den sovjetiska ockupationszonen kunde inte vara i opposition.
     Hur mycket jag eller någon annan vet eller tror sig veta finns det alltid någon som vet mer. Berätta gärna för mig något specifikt när Östtyskland visade en utrikespolitik som skiljde sig från Sovjets.
     Att stödja anti-imperialism är inte något konkret.
     Nu har jag väldigt många vänner och släktingar som bor i östra tyskland. Ingen av dessa klagar på brist på mat. Tvärtom anses det utbudet vara för stort. Onödigt stort. Att läsa är en sak aber Probieren geht bevor Studieren.

     • Tillsammans med Sverige hjälpte DDR chilenare att fly från döden under kuppen 1973. Men viktigare är att DDR stödde ett antal u-länder konkret med de knappa resurser man hade, bl.a. Vietnam under kriget. Vietnam minns denna dag med tacksamhet denna hjälp. Man erbjöd yrkesutbilding i DDR åt unga från tredje världen. Det var inget som Sovjetunionen kunde tvinga dem till även om de gärna såg att det skedde.

      Du missuppfattar avsiktligt mitt ställningstagande. Jag påpekar att de gjorde vinningar som de hade velat bevara och många, kanske majoriteten hade velat att de själva hade fått ett ord med i omvandlingen, i stället för att få den dikterad av BRD med Helmut Kohls kuppartade manövrer. Jag har bott i BRD och upplevt hatet som riktades mot öst, det var ingen sund inställning mot egna landsmän, och ränderna har inte gått ut denna dag. För att göra en jämförelse: Irak var det mest utvecklade landet i sin region, inte tack vare Saddam Hussein, utan trots denne. Man måste kunna skilja mellan folkets insatser och ledningens övergrepp. Folket i DDR såg vad som var fel, det bestrider jag inte alls, men de såg även vad som var värt att bevara och utveckla.

      Och som sagt, BRD är ett fortsatt ockuperat land som är central bas för krigiska övergrepp i Mellanöstern och Afrika och de stöder en fortsatt aggressiv imperialism. En vasallmentalitet styr politiken.

      Till Åkerblads fråga om folken saknar Sovjetmakten: Varför skulle de göra det. De flesta var ju förbundna med Hitler och försökte utplåna Ryssland. Och har återupptagit detta projekt. Socialismen nådde aldrig ut, utan blev ett kortvarigt mellanspel. Grannlandet Finland däremot hade sin politiskt mest demokratiska och pluralistiska epok under åren efter kriget fram till 90-talet. Och säkerhetspolitiskt den lugnaste. Finland hade gjort klokt att fortsätta på fredens och samförståndets linje med det nya Ryssland. Istället har man likt Sverige omfattat russofobin och närmat sig NATO på bekostnad av den egna säkerheten.

   • I ärlighetens namn fanns det två områden där DDR var bättre än BRD. Det gällde återvinning och dagis. I det första fallet var det inte fråga om omsorg om naturen utan enbart pga knapphet på råvaror. Man tog också väldigt gärna emot farligt/giftigt avfall från Västtyskland mot höga avgifter och som sedan dumpades utan kontroll. Vilket innebar att Tyskland fick betala 2 gånger, dvs när man sanerade soptippar från DDR-tiden. Dagis fungerade bättre men det var en fråga om behovet av arbetskraft och möjligheten till indoktrinering och att det var en kollektiv inrättning. För övrigt har du rätt H2. Längtan efter Stasi och kontrollsamhället lär inte vara stor förutom hos gamla stalinister.

    Det är också intressant att vända på perspektivet. Hur känner Sovjetimperiets gamla grannländer? Saknar de Sovjetmakten? Längtar de efter ryska stridsvagnar på sina gator? Drömmer de sig tillbaka till tiden när de var vasallstater och alla viktiga frågor avgjordes i Moskva? Frågor som är intressantare än rubriken.

    • Numera har man i forna Östtyskland givetvis CIA, NSA och ett koppel av andra organisationer som spionerar på folket som skulle gjort Stasi gröna av avund! T o m Merkels mobiltelefon avlyssnades av USA för man ”litar” så mycket på sina vasaller…Sverige, vasallstaten nummer ett, är för övrigt USA:s spioncentral i EU vilket säkert Åkerblad är mycket nöjd med!! Så din upprördhet om kontrollstater är bara snack, bara det är ”rätt” stat som övervakar så gör det tydligen inget!

     • Om nu övervakningen är så hemsk i Sverige Benny så kan du kanske dela med dig av vilka tråkigheter övervakningen har resulterat i för dig? I Östtyskland resulterade övervakningen i fängelse, tortyr och ibland även döden.

     • Christian, du ser inte skogen för alla träden. ”fängelse, tortyr och ibland även döden”, Assange, som ett exempel, ett par hundra har ju hamnat i domstol för att ha uttryckt förbjudna åsikter, speciellt om massinvandringen, sedan – datalagringsdirektivet, massövervakningen och åsiktsregistreringen ligger ju som bekant till grund för propaganda genom reguljära media för att styra dina handlingar och åsikter som man gjorde i Tyskland förra seklet. Sedan börjar allt fler förstå att varenda individ i Sverige är hårdövervakad och skyddar sig. Allt fler betalar för att surfa anonymt. https://www.dn.se/ekonomi/allt-fler-betalar-for-att-surfa-anonymt/ För att få yttra dig på statligt finansierade media som DN måste du visa legitimation, registrera ditt personnummer och hemadress, ”Vi vet var du bor, du uttrycker väl inget otillåtet.” Jag bodde ett tag i DDR och jag lovar, Sverige är vida mer övervakat än DDR var och folk i Sverige vågar än mindre uttrycka sin mening. Det kan bli böter, fängelse, man kan förlora jobbet eller bostaden eller medlemskapet i facket, bli uppsagd, eller försäkringen avslutad.
      https://nyheteridag.se/ledarskribent-pa-sydsvenskan-omplaceras-efter-kritik-mot-vanstern/
      Prästen Helena Edlund som förlorade jobbet och vräktes för sina åsikter.
      http://helenaedlund.se/nej-asa-linderborg-du-drogs-inte-med-du-drev-pa/
      Hur är det med Benny Fredriksson, han fick inte leva, eller Julia Caesar, Ulf Malmros, Fredrik Virtanen, Martin Timell, Urban Ahlin, docenten Jim Olsson, alla vilka fick sina liv förstörda där familj, grannar, arbetsgivare, eller vänner övervakades och systematiskt trakasserades. Hur är det med den ekonomiska massövervakningen, hur fritt kan du sätta in kontanter på banken, hur ofta måste din arbetsgivare rapportera om dig, och din advokat, bank, bokhållare, kunder och leverantörer är skyldiga att rapportera allt om dig som ser misstänkt ut. Din mobil, telefon och webb anslutning övervakas kontinuerligt. Världen mest effektiva angiveri och övervakningssystem.

   • Visst, var inte det dåvarande politiska systemet utan brister, men alla hade ett jobb och alla hade en bostad. Det fanns inga hemlösa eller tiggare. Under ockupationen av Tjeckoslovakien 1968 ( Warszawapaktens trupper blev inbjudna av Tjeckiska regeringen) dog 160 människor. Prag bombades aldrig. Hur många människor dog under bombningar i Serbien, Irak, Libyen, Afghanistan, Syrien… miljontal. Miljontal blev tvungna att fly. I alla dessa sönderbombade länder är ockupanterna kvar. De har byggt sina militärbaser där och plundrar länderna på naturtillgångar. Styrande skiktet i CCCP och andra kommunistiska länder var GLADA AMATÖRER i jämförelse med det kriminella gänget som styr i Västeuropeiska länder, som terroriserar och plundrar alla länder som kan inte försvara sig med kärnvapen. Ryssarna har befriat hälften av Europa av Hitler. De kanske kommer att hjälpa några länder i Östeuropa att blir av med dessa skitstövlar. Det kan ta tid. Men det är värd att vänta.

   • Det var faktiskt inte illegalt att inte arbeta, men den som kunde arbeta behövde bara säga till och fick då ett jobb. Om det inte fanns ett jobb skapade man ett. Däremot fanns det en parasitlag som gjorde att den som kunde men inte ville göra rätt för sig kunde dömas.

  • Kina har redan bevisat sig vara betydligt snabbare. Det är just därför Trump gick till ytterligheter för att försöka stoppa Kinas utveckling, handelskriget, sanktionerna, och inte minst propagandan. Det mesta gick åt pipan och skadade stället USA. Det har saktat ner Kina, men annars inte haft mycket effekt. Förändringarna och framstegen i samhället är otroliga, och det är inte bara teknologin utan än mer hur den tillämpas och smälter in i systemen. 35% av BNP är digitalt nu, över 300 miljoner digitalbutiker, 5G i full fart, elektroniska trafiksystem i storstäderna som sprider ut trafiken och undviker trafikstockningar, och det på förarens mobil, energifrågan, transport, man skall nu bygga ytterligare ett snabbtåg system – för gods, inte minst den alltmer framskridande systemet hur samhället drivs och leds underifrån, inte från toppen, vilken arbetar på att guida, stötta, serva och öppna möjligheter. Det är helt tyst i västmedia, med massiva resurser sätts av för att göra Kina oberoende av USA, främst i elektronik. Dual Circulation betyder att Kina väljer partners, ingen väljer Kina. Media är redan reformerat och bottenstyrt. Allehanda service till befolkningen rullas ut, speciellt när det gäller utbildning, sjukvård och äldrevård. Folk får mer frihet och är mer tillfreds, stress utrotas, vinsterna och framstegen tillfaller individerna, inte storföretagen. Jack Ma, och ett flertal med honom, har fått backa ordentligt. Monopolisering, som är grunden för USAs ekonomi, förhindras.

 2. ”Många ryssar tycker det var bättre i Sovjet”

  Jaha… Hur vet man det?
  Sovjetunionen är över trettio år tillbaka i tiden.
  Hur många i Ryssland idag har någon direkt erfarenhet?
  Räcker det med något man minns i flyktiga ungdomsår?
  Jag tror det främst är de äldre pensionärerna som minns Sovjetunionen.
  Jag minns 1960-talets Sverige men det är ytterst marginellt.
  1970-talet ökar marginalen något och 1980-talet kan jag lite mer och bättre.
  Men den tiden jag minns minst om är just den tiden jag idag förskönar allra mest.

  • Flera opinonsundersökningar visar detta, genomförda av oberoende icke-statliga opinionsinstitutet Levada.

   • Jag tycker undersökningen inte säger tillräckligt då underlaget av demografiska skäl måste var begränsat.
    Inte tillräckligt många i Ryssland idag har upplevt Sovjetunionen.
    Något som också motsäger påståendet är att både det ryska kommunistpartiet och dess socialdemokratiska motsvarighet Rättvisa Ryssland kraftigt har minskat sin väljarandel och antal mandat i det senaste allmänna valet till Statsduman som blev namnet på parlamentet vid kommunistdiktaturens fall och Sovjetunionens sammanbrott.
    Som jag tidigare sa, det kanske handlar om att försköna något som varit?
    Jag är själv passionerad nostalgiker så jag känner så väl igen det.
    Längtan tillbaka som man i en jämförelse tycker var så mycket bättre.
    Man kan nog påstå partiet Sverigedemokraterna till viss mån bygger på den principen.
    Men så klart inte till Sovjetunionen, utan istället Sverige. Som det var då.

    Man kan verkligen undra hur många i framtidens Sverige med nostalgi i blicken kommer längta tillbaka till Sveriges omdaning till mångkulturellt invandrarland, främst från Mellanöstern och Nordafrika?
    Våldtäkterna, morden, sprängningarna, de kriminella gängen, stölderna.. Åhh.. vilken härlig tid det var.
    Snälla roboten på boendet för gamlingarna, låt mig få hör rapparen en gång till innan jag dör.

  • Det är mest gamlingar som tycker det…Ungdomen i dagens Ryssland har inga som helst minnen från Sovjet och den brist på demokrati som folket hade! De äldre minns som vanligt bara det positiva som trots allt fanns men glömt köer, varubrist och annat elände!

 3. Mycket intressant information, Anders. Dessutom ytterligare ett evidens för att du INTE arbetar åt Kreml, såsom vissa andra folkförrädare påstår.

  Det märkliga i vår s.k. ”rättsstat” är väl snarare att de som anklagar dig, helt evident, själva arbetar åt annan främmande imperialistisk oligarki-regim, stick i stäv med Sveriges uppenbara intresse för demokrati, världsfred, neutralitet och alliansfrihet, men utan att de åtalas och fälls enligt brottsbalken om folkförräderi.

  Men tack igen, Anders! Levada Center är så pass intressant att jag skrev en bloggpost om Levada Center .

 4. En opinionsundersökning i Litauen beställd av ett av högerpartierna visade på att 68 procent av de tillfrågade ansåg att man hade det bättre under sovjettiden.

  Skrivet på en husvägg i Warszawa: ”Ge oss tillbaka kommunismen.” ”Vi hade aldrig kommunismen.” ”Ge oss då tillbaka det vi hade.”

 5. Sverige var bäst 1965 enligt samstämmiga uppgifter från PRO. Monokrom tv utan valtvång, en Volvo Sport var överkomlig för en svensk arbetare, kvinnor hade råd att vara hemmafruar och kulturberikningen inskränkte sig till en veneziansk pizza i Alvesta. Svenska flygvapnet hade världens bästa flygplan i tillräckliga mängder. Alla kunde åka spårvagn för en tioöring. Barnen fick blodpudding och falukorv till lunch och middag, och älskade det. Det var tider.

 6. Den mest upprörande händelsen i det förflutna torde ha varit första världskriget, Lenins maktövertagande, utrensningspolitiken på 30talet, gulagsystemet och andra världskriget. Folk från dessa tider har gått ur tiden.

  Gorbatjev gjorde inte vad han ville, utan bara vad han måste. Planekonomin var pank, butikerna tomma, livsmedelsförsörjningen ur hand i mun. Sovjetunionen var halvindustrialiserat och producerade mest tung industri och vapen. Kanske fanns inga uteliggare? En genomsnittfamilj bodde i en etta de delade med en annan genomsnittsfamilj genom att ställa en bokhylla mitt i rummet.

  • Och så blev det mycket sämre då Sovjetunionen föll. Det skedde tillväxt i Sovjet även på 1980- talet. Sovjetunionens fall – förspel och följder
   Där står ” Före 1991 var den sovjetiska ekonomin den näst största i världen, men under dess sista åren drabbades ekonomin av brist på varor i livsmedelsbutiker, stora budgetunderskott och stor tillväxt i penningmängden, vilket medförde inflation.

   Under 1991 ökade den den ekonomiska och politiska oron alltmer, bland annat då de baltiska republikerna lämnade unionen. Vid en folkomröstning i mars röstade en stor majoritet för att bevara Sovjetunionen som en förnyad federation. ”

   • Det står rätt mycket var som helst för den som sväljer vad som helst.

    Bristerna i ekonomin pågick under hela planekonomin, särskilt matförsörjningen var kritisk många gånger. USA räddade sovjetunionen med veteexport ett flertal gånger. Att sovjetekonomin inte producerade vad som skulle ha efterfrågats om sovjetmedborgarna haft några pengar som haft något egentligt värde bör ses som att planekonomins fall var av godo för alla. Sovjetunionen föll samman spontant pga av flera inbyggda systemfel, bristande lagskydd för privat egendom, ickekonvertibel (värdelös) valuta utan grund i produktionen, en kriminell nomenklatura vid makten som inte tillförde produktionen något värde och aktivt hindrade framsteg.

    Sovjetunionen hotade omvärlden och föll samman av sig själv, omvärlden var tacksam och svarade med sänkta rustningsutgifter.

    • Din bild är ensidig. Hur kunde efterblivna Sovjet på 3-4 decnnier utvecklas från ett eftersatt bordbruksland till världens andra supermakt och på vägen bära huvudbördan i besegrandet av nazisterna, till priset av 20 miljoner döda och stor förstörelse i landet? Motsäger inte att stora fel och brister förekom.

     ”Men för den som på allvar vill diskutera livsvillkor i ett samhälle är den förväntade livslängden en viktig variabel. Den var i Sovjet – Ryska kejsardömet – år 1880 27,7 år; 1900 32,4 år; 1930 42,9 år och 1950 64,0 år.”
     ”Enligt den grundbok i historia på A-nivå som länge dominerat vid svenska universitet, McKay et al, A History of World Societies var de industriella framstegen i Stalins Sovjet ”indeed, quite spectacular”. Mellan 1928 och 1937 femfaldigades produktionen. ”Inget annat stort land hade någonsin uppnått en så snabb ekonomisk industriell tillväxt.”

     Särskilt det industriella uppbygget måste rimligen betraktas som en central förklaring till Sovjets förmåga att militärt besegra Nazityskland.

     Sovjetunionen under mellankrigstiden – historien skrivs om nu.

 7. Om det nu är så att många ryssar tycker det var bättre i Sovjet kan ju inte det ses som något annat än att Putin har misslyckats med utvecklingen i Ryssland. Hade du istället åkt till Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien eller Slovakien och frågat om dessa människor också saknar Sovjet hade de nog bara skrattat åt dig.

  • Vet inte på rakt arm. En annan undersökning visar att fler anser att Sovjetunionens fall var till mer skada än nytt i flera f.d. Sovjetrepubliker De flesta ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig. Stark opinion för socialism i Ryssland och USA.

   Gott Skada Varken eller Vet ej/vägrar svara
   Totalt 24% 51% 15% 11%
   Armenien 12% 66% 10% 12%
   Kyrgyzstan 16% 61% 8% 14%
   Ukraina 23% 56% 10% 10%
   Ryssland 19% 55% 18% 8%
   Tadzjkistan 27% 52% 12% 10%
   Moldova 26% 42% 10% 22%
   Vitryssland 26% 38% 15% 21%
   Georgien 37% 33% 9% 21%
   Azerbajdzjan 44% 31% 8% 18%
   Kazakstan 45% 25% 12% 19%
   Turkmenistan 62% 8% 9% 22%

   Bland dem som hade rejäl egen erfarenhet av livet i Sovjetunionen (personer i åldern 65 år och äldre) var dubbelt så många negativa (76 %) till Sovjetunionens sammabrott som de i åldern 15-44 år, med ingen eller mer begränsad erfarenhet av Sovjet.

   • För det första. De flesta av de länder du hänvisar till är länder som har bytt fattigdomen under den socialistiska sovjetiska diktaturen mot fattigdom under en annan typ av diktatur så att många av dessa människor är missnöjda och gör en felaktig projecttion av historien genom att glömma bort det dåliga och bara minnas det som är bra under den klassiska parollen ”det var bättre för” är nog inte så konstigt. De länderna som jag hänvisar till däremot är länder som nu är fungerande demokratier och som sett en oerhört snabb ekonomisk utvecklingen de senaste 20 åren och dessa länders levnadsstandard är numera betydligt närmare Sveriges än den var när Sovjetunionen kollapsade.

    För det andra. Opinionsundersökningar saknar till stor del relevans. Genom att styra urvalet, bortfall och på vilket sätt frågorna ställs, kan man iprincip får vilket resultat man vill i sådanna undersökningar. Jag är övertygad att det utan problem hade varit möjligt tex i USA i slutet på 1800-talet att i opinionsundersökningar visa att svarta tyckte livet var bättre under slaveriet eller i Tyskland i slutet på 1940-talet att livet var bättre i Nazityskland, men sådanna resultat säger ju väldigt lite. När opinionsundersökningarna dessutom går stick-i-stäv med verkligheten blir de ju än mer meningslösa. Om det nu är så att jättemånga ryssar tyckte livet var bättre under Sovjet varför röstar ryssarna då inte på politiker som vill föra samma politik som på den tiden? Vad jag vet har kommunistiska/socialistiska kandidater ställt upp i samtliga ryska val sedan 1990-talet. Varför har dessa kandidater då inte segrat överlägset? Enligt mig kan detta enbart bero på att i skarpt läget tycker kanske inte ryssarna att sovjet och den politisk som fördes där var så bra eller så har Putin fuskat i valen på bekostnad av socialistiska och kommunistiska kandidater.

    • En annan tolkning är att de allra flesta gör en uppriktig bedömning. Flera, ja troligen alla länder, har en klart högre BNP än under Sovjettiden för mer än 30 år sedan. Att de äldre som har egen erfarenhet från Sovjettiden är mest positiva säger en del. Undersökningsmetodiken är den gängse, används i Sverige och USA också.

     • Även om påståendet ”Undersökningsmetodiken är den gängse” stämmer, så innebär det ändå inte att kritiken jag för fram mot opinionsundersökningar skulle vara felaktig.

      Och om ryssarna nu gör en ”uppriktig bedömning” att saker och ting var bättre under Sovjettiden är det då inte märkligt att en kapitalist som Putin i val efter val får så stort stöd? Borde i sånt fall inte ryssarna istället rösta fram kandidater som för en socialistisk politik?

     • Generellt finns felkällor vid intervju- och enkätundersökningar. Svarsfel/osanning/minnesfel. Social önskvärdhet – knappast socialt önskvärt att rapportera att man gillade demoniserade Sovjetunionen.

      Sedan finns urvalsfel och problem med bortfall. I Sverige är bortfallet allt större vid frågeundersökningar i befolkningen. Man ringer nu för tiden upp andra efter viss regler. Här finns ett generellt problem – är den som (till slt) svarar representativt inom det område som undersökningen avser? Putins popularitet beror nog till rätt stor del på att många ryssar ser och inser att utvecklingen varit bra under hans tid jämfört med de förförliga tio åren efter socialismens fall då kapitalismen infördes. Med kraftig nedgång i ekonomin och av medellivslängd, kraftig ökning av fattigdom och korruption.Sovjetunionens fall – förspel och följder.

  • Den USA-baserade ansedda Pew Research rapporterade 2010 Hungary: Better Off Under Communism? ”A remarkable 72% of Hungarians say that most people in their country are actually worse off today economically than they were under communism. Only 8% say most people in Hungary are better off, and 16% say things are about the same.”

  • Unga i dagens Ryssland saknar knappast Sovjet och den typ av socialism som bedrevs! Ett annat märkligt faktum är ju Sovjets katastrofala jordbrukspolitik som styrdes av byråkrater i Moskva och inte bönderna själva…Bäddat för elände alltså! Numera är Ryssland en av världens största kornbodar och jordbruksproducenter trots att man odlar mindre arealer än Sovjet gjorde! Och affärerna är fulla med varor vilket inte heller var vanligt på Sovjettiden. Jag tror att gamlingarna ser på sin ungdom i rosenrött skimmer!

 8. Jag som är född på 70-talet minns mycket från Sovjettiden och kan mycket om Sovjet. Om ni tror att man vaknade en dag på 1990 talet och var i Ryssland då har ni fel. Mitt första Rysslands pass fick jag år 2000. Innan dess hade jag fortfarande Sovjetunionens pass . Gamla sovjetiska pass var giltiga om jag minns rätt fram till 2005 . Det är bara ett exempel på hur länge vi levde med Sovjet kvar. Jag tror det tog ca 10år för människor att förstå att det landet som de föddes i existerar inte längre. Regler, instruktioner , bestämmelse från Sovjettiden var kvar i decennier eftersom man kan inte skriva om allt på en dag. Jag hörde att förra året (2020) egentligen ändrade man drastisk(!) lista över yrkeskategorier som var förbjudna för kvinnor. Av 400 yrkeskategorier finns det endast 100 kvar nu. Alltså vi lever fortfarande med ”Sovjet kvar” kan man säga. Vi lever med de järnvägar och flygplatser som byggdes under Sovjettiden. Vi har kvar ”sovjetiska skolor, universitet, tunnelbana”. Ryssland ärvde även mycket tänkande från sovjet period såsom oändliga förmåner för vissa folkgrupper ( poliser, militärer, pensionärer). Staten fortfarande har mål att hjälpa med bostäder åt alla, ha gratis sjuk- och tandvård osv även resurser räcker inte till. Alltså dagens Ryssland är något kombination av socialism och kapitalism.

 9. Nu går det inte att svara Jan Nybondas i rätt tråd, men jag hoppas detta ändå går fram.
  Att liksom Västtyskland och Sverige m fl hjälpa chilenare undan den brutale Pinochet är alltså att visa en egen utrikespolitik? Menar du att Sovjet var emot att hjälpa chilenare? Östtyskland tog emot ca 2000, Västtyskland det dubbla och Sverige (den första tiden) 8000.
  Östtyskland kämpade hårt för att bli erkända av andra länder och stödde Allende och hans socialistiska parti mot löfte om att bli erkända som stat. Chiles erkännande kom 1971 vilket gladde Östtyskland stort.
  Kuriosa är att handeln mellan Östtyskland och Chile ÖKADE under Pinochet! Så mycket för solidaritet när behovet av kopparleveranser är stort.
  Totalt sett var det ca 60 tusen vietnameser i Östtyskland genom åren. Anledningen var att man var i skriande behov av arbetskraft. Utbildningen var betalningen, ett billigt sätt att få arbetskraft. Dessa ”utlänningar” var helt separerade från befolkningen och blev hemskickade om det förekom någon kontakt utanför arbetet. Det var ingen utrikespolitik, det var ekonomisk realitet.
  För övrigt betalade Östtyskland mig betydligt högre lön än den Vietnameserna fick.
  Östtyskland hade inget annat realistiskt alternativ än att ansluta sig till väst. Ekonomin var körd i botten, industrin var föråldrad i brist på investeringar. ValutanMett annat kapitel. Officiellt var kursen 1:1 mot DEM. Den verkliga kursen var 1:10. Hade östzonen förblivit ett eget land hade den genomsnittliga lönen blivit ca 70 DEM. Resultatet hade blivit en total landsflykt till väst eftersom de redan hade ett godkänt medborgarskap. Väst strategi blev att försöka göra så drägliga förhållanden som möjligt för att östtyskarna skulle stanna kvar. Att erbjuda växling av 5.000 Östmark till DEM med kursen 1:1 köpte Kohl valet och lyckades hålla kvar de flesta östtyskarna i sina hemorter.

  • Jaså, det var därför man släppte in vietnameser, för att sko sig själv ekonomiskt. Ena rackare, tyskarna. Och hur många miljoner ton krigsmateriel gick via Västtyskland till Thailand och andra baser när Vietnam skulle raderas ut från jordens yta ? Ett bidrag det också. Sämjan inom familjen Brandt sprack, men sönerna hade knappast en aning om hur grymt det var ställt.

 10. ”Nittiotalet … Ja, vi var glada, Det går inte att gå tillbaka till vår naivitet. Vi trodde att valet gjordes, kommunismen var hopplöst förlorad. Och det var bara början…

  Tjugo år har gått… ”Skräm oss inte med socialism”, säger barn till sina föräldrar.

  Från en konversation med en universitetslärare : ”i slutet på nittiotalet skrattade eleverna”, sa han , ” när jag pratade om Sovjetunionen. De var säkra på att en ny framtid öppnade sig för dem. Nu är bilden annorlunda … dagens studenter har redan lärt sig och upplevt vad kapitalismen är-ojämlikhet, fattigdom, orubblig rikedom, inför sina föräldrars liv, som inte fick någonting från det plundrade landet. Och de är radikala. De drömmer om sin egen revolution. De bär röda T-shirts med porträtt av Lenin och Che Guevara.” Svetlana Aleksijevitj från boken ”Tiden second hand”

 11. Intressant debatt detta, som det blir när alla får komma till tals, det är ju demokrati när den är bäst, att undersöka verkligheten, genom både egna erfarenheter, och lyssna på andras. Man får ta och ge.

  O.K. så var det, men jag tänker främst på att Sovjetunionens upplösning drabbade även Sverige och västvärlden. Precis som vi inte fattat det, det hänger ihop. ”Sveriges största geopolitiska katastrof.”
  Ryssarna klarar sig nog , det är vana att härda ut, men Sverige blivit alldeles rotlöst, botten har gått ur,
  regeringsbildning, över huvet på folk.

  Vi fick den oreglerade ekonomin, avgångsvederlag på 1 miljard kronor till ASEA -Chefen,Percy Barnevik, av Peter Wallenberg, direktörsbonusar, som bara har blivit värre, dirrelön idag, idag 60 x arbetarlönen, allt vad heter av ekonomisk demokrati, och trygghet i anställningen, försvann ur debatten, pensionerna på börsen, arbetarklassen försvann, utsugning av utländsk arbetskraft, inom EU-medlemsskapet, utförsäljning av statliga företag och egendom, vi äger ingenting idag, privatiseringar av vården, plötsligt vågade kapita-lismen göra vad de bara drömt om tidigare, och detta fortsätter idag, med allt större ekonomiska klyftor. Guldläge för dem !

  Vi fick som grädde på det, en närmast, värre Stasi-övervakning av varje medborgare, bankkonton, politiska ”uppdrag”, FRA-avlyssning, det svenska folket måste vara det mest korkade, i Europa, vi hamnade i EU, och tappade vår röst, vi blev ”Nästan-Nato”-medlemmar, vi fick en omfattande ej hållbar, immigration tack vare att vi är USA:s städgumma efter deras permanenta krig, vi fick högernationella partier, och sekter, vi fick en geopolitisk krasch, med Baltstaterna i Nato, och vi blev någon form av Hinterland, uppladdningssområde, för ett krig med Ryssland.

  9/11= då två hus rasade i New York utnyttjades av USA:s dårhus till nation, för nya krig, mot helt oskyldiga i sammanhanget, sen var det tur för Libyen, och ”We came, we saw…”och liknande helt förryckta krig, som Sverige deltog i, vi har blivit rånade på den svenska suveräniteten, och tvångsrekryterats av eliten till skumma hemliga krig, som hemligstämplas. Då var det kul att vara bombliberal, som P.M. Nilsson skrev på Newsmill, (som drog fram SD), där skrev även EU-karriärister som Jytte Guteland (s) som. hyllade kriget, 2011, nu har hon glömt det. I samma EU-kader som Federly, det säjer ju allt. Från den 9/11, till 6/1, detta kommer även att utnyttjas, som verktyg, på olika sätt, det har ju sossarna redan sjösatt.

  Men vi klarade oss från Euron, alltid nåt, (tacka mig bl.a. ) men svenskar i gemen förstår inte hur allt hänger ihop, med Ryssland, så när Putin säger att Sovjetunionens kollaps var en geopolitisk katastrof, är detta en rejäl underskattning, vad Sverige vann på detta ? Sverige blev den stora förloraren, socialdemo-kratin som varit mest beroende av ”Sovjet”, torskade värst av alla, men vänsterpartiet vann. Socialist-internationalen försvann, som kraft, med Palme, U-137,1981 och Tjernobyl, 1986, KAL 007, m.m.

  Så sovjeterna, får väl gråta över sitt, att de inte klarade av att gå vidare, men det var nog produktivkraf-ternas tillväxt genom datoriseringen som ryssarna missade totalt, och vanlig demokrati, ingen fick ju pula med egna skrifter, sajter, (som här) inga kopiatorer utan ”Samizdat”, sen kom väl reaktionen mot stalin-ismen, som kom först 1956, men sedan Soljzenitsins böcker 1970talet, och sedan gick man på en nit i Afganistan-kriget, 1979, samtidigt som man tidigt såg farorna, med Saudi-wahabismen, sedan 1960talet uppmärksammat i Sovjet, men sen förstås använt av USA för att så split, mot ” arabsocialismen” satte man in muslimska prästerskapet, och där är vi nu.

  Men svenskar vill ju bara se till sitt, och fattar inte hur allt hänger ihop, men även Sverige gick på en nit. Gorbatjov var nog naiv. Men Sverige är den som torskat mest, hur kan svenska folket var så korkat, är det bara priserna på borätter som kompenserar, vissa. Vad gäller DDR, var det väl så att Sverige såg DDR som förebild i vissa frågor, och när Löfvén 2015, sänkte ner Muren mot immigration, var det lika otänkbart som
  när Berlin-muren kom upp, men så var det. ”Vi bygger inga murar..! .”tystnade. Där ser man, Sveriges ”1961.”

  DDR var väl en omöjlig skapelse, med Berlins uppdelning, och korridorer, med ett BRD, som tagit emot 15 miljoner tyska flyktingar från 1945, ett getingbo. Nazister där hade full frihet, och USA använde Sovjetunionen för att besegra nazismen, och sen nazismen för att besegra Sovjetunionen. Både Paris och London var starkt emot ett tyskt enande, och Stalin föreslog, ett neutraliserat enat Tyskland, 1952, vilket avvisades, istället rustades BRD upp och blev Natomedlem.

  DDR, hade väl sina fördelar , men blev väl som Kuba ”inte känt för sin demokrati”, men DDR satsade på att kvinnorna kunde komma ut i arbetslivet, på tal om DDR-dagis, detta till skillnad mot BRD, som har hemmafruar, (och prostituerade) än idag, som ingen pratar om. BRD låtsas vara något slags reformerat av-nazifierat världssamvete, men vi vet hur det var med gamla nazister som Stockholmsambassadörer, Werkmeister och andra, Globke, Oberländer, det var så fräcka i Nasse-BRD, gång efter gång, det satt hårt åt, hela Wehrmacht gick in i Nato.Hush, Hush, detta visste vänstern i Sverige mycket väl, i Tidsignal m.m.

  Man kan få intrycket att BRD annekterade DDR, rakt av, och river deras byggnader, på jäkelskap, men inte muren, den spar man, och BRD tog över ca 8.000 DDR-företag,som man privatiserade, eller lade ner för att ta deras marknadsandelar. Men som sagt på denna tråd, minnet är en intressant fenomen, som man inte alltid kan lita på…Men att skjuta ner folk vid muren var ju bara tyskt, vansinnigt, men hur många lockades då inte att utsätta sig, finns många orsaker att dra: skulder, kriminalitet, värnplikt, konflikter, för att bli mottagen som hjälte på andra sidan. Många svenskar lämnar Sverige för liknande skäl, så är det. Precis som hela Hitler-ármen hamnade på rätt sida i Kalla kriget, den 10 maj redan, 1945. Så enkelt var det.

 12. Intressant debatt detta, som det blir när alla får komma till tals, det är ju demokrati när den är bäst, att undersöka verkligheten, genom både egna erfarenheter, och lyssna på andras. Man får ta och ge.

  O.K. så var det, men jag tänker främst på att Sovjetunionens upplösning drabbade även Sverige och västvärlden. Precis som vi inte fattat det, det hänger ihop. ”Sveriges största geopolitiska katastrof.”
  Ryssarna klarar sig nog , det är vana att härda ut, men Sverige blivit alldeles rotlöst.

  Vi fick den oreglerade ekonomin, avgångsvederlag på 1 miljard kronor till ASEA -Chefen,Percy Barnevik, av Peter Wallenberg, direktörsbonusar, som bara har blivit värre, dirrelön idag, idag 60 x arbetarlönen, allt vad heter av ekonomisk demokrati, och trygghet i anställningen, försvann ur debatten, pensionerna på börsen, arbetarklassen försvann, utsugning av utländsk arbetskraft, inom EU-medlemsskapet, utförsäljning av statliga företag och egendom, vi äger ingenting idag, privatiseringar av vården, plötsligt vågade kapitalismen göra vad de bara drömt om tidigare, och detta fortsätter idag, med allt större ekonomiska klyftor. Guldläge för dem !

  Vi fick som grädde på det, en närmast, värre Stasi-övervakning av varje medborgare, bankkonton, politiska ”uppdrag”, FRA-avlyssning, det svenska folket måste vara det mest korkade, i Europa, vi hamnade i EU, och tappade vår röst, vi blev ”Nästan-Nato”-medlemmar, vi fick en omfattande ej hållbar, immigration tack vare att vi är USA:s tysta trogna städgumma efter deras permanenta krig, vi fick högernationella partier, och sekter, vi fick en geopolitisk krasch, med Baltstaterna i Nato, och vi blev någon form av riskabelt osäkert Hinterland, uppladdningssområde, för ett krig med Ryssland, som säkert många vill starta och gå med i, som 1941.

  9/11= då två hus rasade i New York utnyttjades av USA:s dårhus till nation, för nya krig, mot helt oskyldiga i sammanhanget, sen var det tur för Libyen, och ”We came, we saw…”och liknande helt förryckta krig, som Sverige deltog i, vi har blivit rånade på den svenska suveräniteten, och tvångsrekryterats av eliten till skumma hemliga krig, som hemligstämplas. Då var det kul att vara bombliberal, som P.M. Nilsson skrev på Newsmill, (som drog fram SD), där skrev även EU-karriärister som Jytte Guteland (s) som. hyllade kriget, 2011, nu har hon glömt det. I samma EU-kader som Federly, det säjer ju allt. Från den 9/11, till 6/1, detta kommer även att utnyttjas, som verktyg, på olika sätt, det har ju sossarna redan sjösatt.

  Men vi klarade oss från Euron, alltid nåt, (tacka mig bl.a. ) men svenskar i gemen förstår inte hur allt hänger ihop, med Ryssland, så när Putin säger att Sovjetunionens kollaps var en geopolitisk katastrof, är detta en rejäl underskattning, vad Sverige vann på detta ? Sverige blev den stora förloraren, socialdemo-kratin som varit mest beroende av ”Sovjet”, torskade värst av alla, men vänsterpartiet vann. Socialist-internationalen försvann, som kraft, med Palme, U-137,1981 och Tjernobyl, 1986, KAL 007, m.m.

  Så sovjeterna, får väl gråta över sitt, att de inte klarade av att gå vidare, men det var nog produktivkraf-ternas tillväxt genom datoriseringen som ryssarna missade totalt, och vanlig demokrati, ingen fick ju pula med egna skrifter, sajter, (som här) inga kopiatorer utan ”Samizdat”, sen kom väl reaktionen mot stalin-ismen, som kom först 1956, men sedan Soljzenitsins böcker 1970talet, och sedan gick man på en nit i Afganistan-kriget, 1979, samtidigt som man tidigt såg farorna, med Saudi-wahabismen, sedan 1960talet uppmärksammat i Sovjet, men sen förstås använt av USA för att så split, mot ” arabsocialismen” satte man in muslimska prästerskapet, och där är vi nu.

  Men svenskar vill ju bara se till sitt, och fattar inte hur allt hänger ihop, men även Sverige gick på en nit. Gorbatjov var nog naiv. Men Sverige är den som torskat mest, hur kan svenska folket var så korkat, är det bara priserna på borätter som kompenserar, vissa. Vad gäller DDR, var det väl så att Sverige såg DDR som förebild i vissa frågor, och när Löfvén 2015, sänkte ner Muren mot immigration, var det lika otänkbart som
  när Berlin-muren kom upp, men så var det. ”Vi bygger inga murar..! .”tystnade. Där ser man, Sveriges ”1961.”

  DDR var väl en omöjlig skapelse, med Berlins uppdelning, och korridorer, med ett BRD, som tagit emot 15 miljoner tyska flyktingar från 1945, ett getingbo. Nazister där hade full frihet, och USA använde Sovjet-unionen för att besegra nazismen, och sen nazismen för att besegra Sovjetunionen. Både Paris och London var starkt emot ett tyskt enande, och Stalin föreslog, ett neutraliserat enat Tyskland, 1952, vilket avvisades, istället rustades BRD upp och blev Natomedlem.

  DDR, hade väl sina fördelar , men blev väl som Kuba ”inte känt för sin demokrati”, men DDR satsade på att kvinnorna kunde komma ut i arbetslivet, på tal om DDR-dagis, detta till skillnad mot BRD, som har hemmafruar, (och prostituerade) än idag, som ingen pratar om. BRD låtsas vara något slags reformerat av-nazifierat världssamvete, men vi vet hur det var med gamla nazister som Stockholmsambassadörer, Werkmeister och andra, Globke, Oberländer, det var så fräcka i Nasse-BRD, gång efter gång, det satt hårt åt, hela Wehrmacht gick in i Nato.Hush, Hush, detta visste vänstern i Sverige mycket väl, i Tidsignal m.m.

  Man kan få intrycket att BRD annekterade DDR, rakt av, och river deras byggnader, på jäkelskap, men inte muren, den spar man, och BRD tog över ca 8.000 DDR-företag,som man privatiserade, eller lade ner för att ta deras marknadsandelar. Men som sagt på denna tråd, minnet är en intressant fenomen, som man inte alltid kan lita på…Men att skjuta ner folk vid muren var ju bara tyskt, vansinnigt, men hur många lockades då inte att utsätta sig, finns många orsaker att dra: skulder, kriminalitet, värnplikt, konflikter, för att bli mottagen som hjälte på andra sidan. Många svenskar lämnar Sverige för liknande skäl, så är det. Precis som hela Hitler-ármen hamnade på rätt sida i Kalla kriget, den 10 maj redan, 1945. Så enkelt var det.

  • Lennart, väldigt många intressanta och vettiga synpunkter. Jag håller mig till att kommentera det jag tror mig veta något om.
   Den väsentliga skillnaden på Löfvéns mur och östzonens var att den ena avsåg att hindra invandrare, den andra att hindra frivillig utflyttning.
   Procentuellt sett var det fler gamla nazister i ledande positioner i öst jämfört med i väst. Exempel https://www.focus.de/politik/deutschland/tid-18178/sed-ex-nazis-an-fuehrenden-stellen_aid_505958.html Wiki har någonstans en lista med namn från öst och västsidan. Detta är inget vänstersidan gärna pratar om. Sant är att i princip alla nedkörda företag togs över. De flesta lades dock ned eftersom det fanns inget av värde i företagen. Dessutom investerade västsidan en hiskelig massa milliarder i infrastruktur på östsidan. Östsidan är idag modernare än väst på infrastruktur.
   Onekligen krävs det en hel del motivation innan man riskerar livet för att ta sig ur ett land. Tre av mina bästa vänner försökte och hamnade i fängelse för republikflykt. Efter något år blev de så småningom friköpta av västsidan. Östzonen sysslade alltså med människohandel i sin desperation att få in valuta. Man sålde sina egna medborgare och kallades sig socialister

   • H2, Alexander Schalck-Golodkowski – en SED-politiker som var överste i ”Ministerium für Staatssicherheit (MfS) och ”Leiter des geheimen Bereichs für Kommerzielle Koordinierung im Ministerium für Außenhandel” var ju känd för att sälja allting som överhuvudtaget gick att sälja för att få in hårdvaluta till den kapsejsande DDR-skutan. Han var mycket skicklig i sin verksamhet. Gamla gatlampor, gatsten – vad som helst som var efterfrågat i väst. Att sälja den egna befolkningen var en naturlig del av verksamheten. Han var en av de viktigaste personerna i SED-regimen. Han fixade ju också ett miljardlån via anti-kommunisten Franz-Josef Strauss som förmodligen räddade DDR undan konkurs i början på 80-talet https://www.mdr.de/zeitreise/schalck-goldkowski-und-die-pleite-der-ddr100.html

    • Ryssland sänder Sputnik V till Palestina och på så sätt seer till att Palestinier får vaccin (vilket apartheid israel nekat Palestinierna) enhet … Går inte @åkerblad nut 😉

     https://journal-neo.org/2021/02/18/biden-s-interventionism-meets-russia-china-multilateralism/

     Dessutom President Vladimir Putin förkunnar
     ”Putin pointed out, “… the era linked with attempts to build a centralised and unipolar world order has ended. To be honest, this era did not even begin. A mere attempt was made in this direction, but this, too, is now history. The essence of this monopoly ran counter to our civilisation’s cultural and historical diversity.”

     Och så blev det. Därför lskar världen Ryssland

     • Käre Nobody, håller du fortfarande fast vid lögnen om att Israel förvägrar palestinierna vaccin? Det ansvaret åligger PA enligt Osloavtalet 1993. Det är PA som inhandlar vaccin och sköter om vaccineringen. Det är ingenting som Israel har med att göra. Så det är palestinsk inkompetens som är boven i dramat.

     • Israels politik med olika aparthediåtgärder, väldiga bosättningar på palestinskt område, dödsskjutningar, överfall på Gaza har säkerligen försvagat Palestina och dess möjligheter mycket. Stimulerar knappast betalningsförmågan.

     • Åkerblads desinformation är i farten ser jag! Israel förnekar faktiskt palestinierna vaccin både aktivt och verbalt! Men inget annat var väl att förvänta från apartheidstaten så vem blir förvånad?

    • Bekräftad: vaccin apartheid
     Inte kul att bli ertappat med lögn @Åkerblad. Men det är inte första gången et händer dig heller. Du gör den Palestinas saken stor förtjänst genom dina lögner. Du har en kumpan id etta en viss Andersl som också ljuger fullt ur frö sionismens skull. Förresten visst var det näsan som växer stort för varje lögn 😉

     Bekräftad: vaccin apartheid
     https://www.euronews.com/2021/01/19/vaccine-apartheid-palestinians-left-behind-as-israel-sprints-ahead-with-covid-vaccinations

 13. Hade Sovjet uppkommit av det ryska folkets medvetna ansträngningar vore det enklare att analysera. Som en del av er nämner förekom ständiga sanktioner men även ständigt pågående samarbete från västoligarkins sida.
  Dels genom att väst bistod med industrialiseringen och med Stalins första femårsplaner.
  Tekniköverföringen från 70-talet till 1989 var mycket omfattande men tigs ihjäl av alla idag.
  Jag har tidigare här framfört uppfattningen om att bla Usa köpte sig tystnad om sitt före rymdskytteln av allt att döma helt fejkade rymdprogram.
  Usa kunde spendera destomera på att revolutionera datorteknologin.
  Det var nog ursprungligen inte känt bland sovjets rymdingenjörer men det måste ha funnits insiders som var i maskopi med Usa.
  Det förekom direkt samarbete Sovjet/Usa med att fejka rymdrendezvous.
  Det säger en del om svårigheterna att analysera Sovjettiden att sånt är totalt ihjältiget.

 14. Hej H2, tack för din kommentar om min översikt, ur minnet.

  Jag menade inte att det var likvärdigt att behöva fly, – och att bli hindrad att komma in. Men just själva överraskningsmomentet blev belyst, för hur DDR, tyckte sig tvingade, att fälla ner visiret, det kan vara bra ibland att jämföra, en svår situation, nog bland det tuffaste Sverige stått inför, sedan kriget. F.ö. säjer man att CIA vare sig inte kunde förutspå: Muren-upp, 1961 eller Muren-ner, 1989 vilket kan vara en tröst, för den som överskattar hemlig – och underrättelsetjänster, och le Carré.

  Men det var väl även så, Polen fick tyska områden, 1945, som även ansågs vara bra jordbruksmarker,
  men BRD gav väl inte upp 1939 års gränser, utan bara efter Willy Brandts insatser, östpolitiken, man hade inget tyskt fredsfördrag, det fanns en väldig debatt och expertis om detta då.

  Jag vet att på vår tyskaboks, kartor från 1960talet ” Modernes Deutsch” var så moderna att man kallade DDR bara: ” Abgetrennte Gebiete”, eller rent av ” Mitteldeutschland”, så att därmed var det Warzawa-pakten som försvarade Polens gränser, en allvarlig aspekt av ”Tysklandsfrågan”,som det hette då, som sällan nämns. BRD var inte lika oskyldigt som det beskrivs, men nog fanns det gamla nazis på båda sidor, men där lyckades BRD torska på många såna affärer, (som DDR med Muren) som hanterades stöddigt, det var alltid någon koryfé , som blev uppmärksammad, situationen då var ganska hätsk, och alla sympatier var inte på BRD:s sida.

  Jag tänker även på Polen, i samband med Sovjethistoriken, att deras konvulsioner, som 1956, Poznan, handlade om frågor som kommunistpartiet fick svara för, det fanns antisemitiska inslag, i detta, som P. Wolodarskis judiska farföräldrar, hade höga positioner som flydde till Sovjet , 1939, de överlevde där, och kom tillbaka, gjorde karriär, men många polacker, och även polska judar, omkom, fick slita i läger, under kriget, i Tjeljabinsk bl.a.

  Året 1956, var polackerna inte nöjda med att ”kvinnor körde traktorer” den lite fyrkantiga jämställdheten som fanns i realsocialismen, detta missnöje återfanns nog även med ”Solidarnosc”, som inte bara var en fackförening liksom, utan kanske mera polsk ”macho”, (på Leninvarvet, som lades ner först av alla), med rötter i Pilsudski-tiden, och att polskorna idag ej får genomgå abort, utan tvingande skäl, utan massdemon-strerar, det fanns liksom i korten sedan långt tillbaka, utifrån katolska kyrkan, jag blir ej överraskad, men många svenskar undrar förstås, ”Hur kan det bli så här, vi som trodde…. ? ”Men hade man läst på polska historien hade man insett detta, (mycket litteratur finns ej, kanske Anita Prazmovska, har skrivit polsk historia), men då hade man förvisats till en åsiktskorridor, förstås.

  1960talet kom amerikanskor till Sverige för detta, (Finkbaine) och svenskor till Polen i samma syfte, genom ungliberalerna, (Säpo utmärkte sig, varnade och trodde att de återvände som polska agenter, mådde de ju inte bättre av, men inte tavelnasare då…) Hans Nestius, liberalen, det var liberalism det, men idag syns den polska ”reaktionen” tydligare, som länge doldes av mera antikommunistiska ridåer, som alla köpte förstås, och alla undrar, ”fronter” liksom, lite som vissa muslimska riktningar går under den lite aningslösa svenska radarn.

  • Lennart, Tror mig förstå vad du menar med den svenska muren. Löfvén behövde ta hänsyn till den svenska opinionen vilket regimen i den sovjetiska ockupationszonen inte behövde. Murens ras hade jag förutspått men inte att det skulle ske så fort. Gorbatjovs perestrojka var utan tvekan det som skyndade på processen. Mig veterligen var perestrojkan det enda som Östtyskland inte accepterade från Sovjet. Man sa officiellt – För att grannen städar behöver inte vi städa vårt rena hus. Denna tiden censurerades och stoppades tom sovjetiska tidningar/tidskrifter.
   Västtyskland vägrade erkänna Östtyskland som stat och satte press på andra länder att inte erkänna den delen av Tyskland. Kartböcker och retoriken var densamma. Östtyskland översvämmades av skyltar som Berlin – Haupstadt der DDR väl medvetna om att Berlin inte fick vara huvudstad enligt fredsfördraget.
   Kanske minns du Palmes besök i landet 1984. Han valde att inte ge regimen en propagandavinst genom att inte besöka Berlin utan istället Stralsund.

   • Sedan när började Löfven, eller någon beslutsfattare, ta någon som helst hänsyn till opinion eller folkviljan. Snarare gör man allt för att styra agendan och opinionen. Varför är 75% av svenskarna negative till Kina. Tips. Studera nazisternas propagandametoder. Dom är till denna dag ytterst effektiva att styra åsikter och handlingar.

    • Att demokratin mer eller mindre håller på att avskaffas av Löfven-regimen är inget som H2 vill veta något vidare om om för hans ogillande av Ryssland är så starkt. H2, dagens Ryssland har lika lite gemensamt med Sovjet som dagens Tyskland har med Nazi-Tyskland.

 15. Sovjetunionen var en idé om förverkligande av kommunism.
  Men så vitt jag förstår, och även av dig, så är kommunism en ambition att bygga ett samhälle utifrån utopiska tankegångar och då ofta från s.k. intellektuella och skolade människor.
  Det var också så Sovjetunionen började med en handfull avantgardister i dess ledning.
  Men när jag söker synonymer på utopisk så finner jag motsvarande ord som omöjlig att förverkliga, ouppnåelig, outförbar, overklig, verklighetsfrämmande, orealistisk, drömd, världsfrämmande.

  Så varför då tro på en framtid som redan från början är betraktad omöjlig och vid alla försök visat sig misslyckats?
  Dom brukar påstå tro är blind.
  Det kanske stämmer?

  Däremot vill jag inte underskatta utopiska och progressiva idéer.
  Därför människor fantiserar, har drömmar och vill något (bättre).
  Men att försöka fly från en verklighet har väl aldrig någonsin visat sig hållbart?
  Jag skulle vilja sammanfatta med att Sovjetunionen i längden inte tålde verkligheten.
  Socialistiska Kuba fyller snart 60. De utopiska idéerna ser ut att börja sina inför en obeveklig kapitalistisk verklighet.
  Vilka är överlevnadschanserna?

  Därmed har jag inte sagt att kapitalism är hållbar men det är kapitalism vi har att förhålla oss till när inte kommunism i praktiken fungerar.
  Jag vill heller inte underskatta kapitalismen.
  På något sätt känns kapitalismen skapad av Gud.
  Eller Naturen om du så vill. Kanske evolutionen?
  Man kan känna igen kapitalismen i naturen. En samlande ekorre till exempel.
  Eller som jag själv ser ett par kråkor som använder våld mot varandra för att vinna en liten brödbit.
  Men jag som människa kan använda rättvis fördelning genom att tänka annorlunda.

  • Kommunismen är inte alls utopiskt, utan bevisad genomförbar. Grundprincipen är att alla skall vara lika och det till varje pris förhindras att någon är flitig och får det bättre än andra, allas lika värde, utjämningspolitik, jämställdhet, och kontroll av resurser, skatter är en metod, och det skall genomföras med tvång, valfrihet får inte förekomma. De som har tillgångar skall plundras och tillgångarna fördelas. För att kunna genomföras krävs en mycket hård toppstyrning av hängivna diktatoriskt styrande, som skall rikligt belönas för deras ansträngningar. Folklig påverkan underifrån får absolut inte tillåtas och måste förhindras. Ideologin är helig. En intensiv åsikts och handlingsövervakning måste finnas, och felaktiga åsikter eller handlingar justeras genom propaganda eller bestraffningar. Typiska kommuniststater, under vilket namn de vara månde, var Kina till 1958, Sovjet till 1991, Nordkorea och Sverige idag.

   • Din beskrivning av kommunismen är knappast korrekt. Lika felaktigt som att mena att Kina och Sovjetunionen var kommunistiska. Ämnet diskuteras i sista kapitlet av Pål Steigans bok ”En gång skall jorden bliva vår”, i Martin Hägglunds bok ”Vårt enda liv” samt i denna bloggartikel: Vad är kommunism? Hoppas kunna skriva mer i en eller fler artiklar inom kort.

    • Det är den kommunism jag själv handgripligen upplevde första hand. Sant däremot att det råder en otrolig begreppsförvirring vad som skall kallas kommunism. För mig ät kommunism den ideologi och det statsskick som etablerades i Sovjet.

     • Det är det definitivt inte. Påstods inte i Sovjetunionen eller i Kina att de var ”kommunistiska”, de var en slags socialistiska stater. Framgår klart att Marx & Engels som lanserade begreppet i modern tid att kommunism är något annat. Den uppmärksammade svenske filosofen och litteraturvetaren Martin Hägglund klargör det också i sin uppmärksammade bok. Jag håller på med en text om detta.

     • Kommunistiska stater ÄR en slags socialistiska stater. Jag talar om den verkliga handgripliga tillämpningen som den kom att tillämpas i främst Sovjet, vilket skapade innebörden och meningen av ordet ”kommunism”, åtminstone i väst, och som sedan transplanterades till Kina och en del andra platser. Vill någon sedan tillämpa olika teorier för att ändra värderingarna av ordet, det vi kallar ”kommunism”, gärna för mig, men för mig gäller den gamla regeln att om kartan, teorierna, inte överensstämmer med verkligheten, då gäller verkligheten, och den verkligheten var kommunist sovjet och kommunist Kina fram till 1958, då Mao bröt med Sovjet.

     • När man talar om kommunism blir det så klart som människor lärt känna den.
      Realsocialism kallas det.
      Det andra är en utopi, framtidsvision, dröm eller liknande vad du vill.
      Ingen människa har upplevat Guds Rike men prästerna har i århundraden givit löften och talat om det.

      Det talas dagligen om politik i termer som ”vänster” och ”höger” men sällan eller aldrig om motsatserna utopism och realism.

      Jag tycker det borde bli en ändring på det, SÅ VI FÅR VETA VAD VI VERKLIGEN FÅR.
      I REALITETEN!

     • Försök till kommunistiska samhällen fanns redan för ett par tusen år sedan. Återkommer om det.

 16. Sovjet tålde inte verkligheten och föll ihop…Vi har en analog idag och det är västvärlden som kämpar med näbbar och klor att behålla den ”gamla” världen relevant! Väst av idag tål inte verklighetens ljus bättre än en blek britt på badsemester vid Medelhavet! Receptet för väst är att gå tillbaka till den reala ekonomin och sluta med att leva flott på lånade pengar så länge det går och framförallt stoppa bankirernas och spekulanternas framfart i ekonomin som blöder och blir än mer skuldsatt! Dags att börja ta hem produktion från lågprisländer och kavla upp ärmarna och börja jobba…Annars blir det kaputt! Sådan här besk medicin ger dock inga snabba cash och lär väl inte genomföras förrän vi helt enkelt inte har råd att importera mera från resten av världen!

 17. @Karl, då du konsekvent förnekar att det skulle finnas någon som helst övervakning i Kina, att Kina på något sätt skulle vara en diktatur samt att personer i Kina på något sätt censureras eller straffas när det kritiserar kommunistpartiet, kan man lämna det mesta av det du säger helt utan avseende.

  Kul för dig att du trivdes så bra i DDR. Den bilden delas dock verkligen inte av många från DDR som jag träffat genom åren och att tusentals flydde från DDR med risk för eget liv (runt 200 dödades i samband med sina flykförsök) tycker jag säger det mesta. Dessutom de exempel på personer som du hävdar har råkat illa ut på grund av övervakningen har varken ”fängslats, torterats eller dödats” och det de har råkat ut för är heller inget som har med övervakningen att göra.

  • För det första kanske du borde komma ihåg att jag lever mitt i detta samhälle sedan länge och är del av det. Jag vet hur det går till. Vad jag säger är att det inte finns den rutinmässiga massövervakning av alla innevånare som länder som Sverige har, och måste ha, för att fungera. Den är helt enkelt inte genomförbar för Kina har helt enkelt inte de omfattande registrerings och övervakningssystem som Sverige har. I Sverige tillåts du ju inte ens att yttra din mening utan att legitimera och registrera dig. Fel uttryck åsikt ger fängelse. ”Vi vill veta var du bor”. Vill du sätta in kontanter på banken i Sverige blir du förhörd och tvingas underteckna en deklaration. Däremot punktövervakas sådana som terrorister, kriminella, uppviglare osv. i Kina och dom åtgärdas innan dom dödar. En diktatur definieras som ett samhälle där innevånarna inte tillåts ha inflytande på besluten som rör dom. I Kina har vi inflytande, och vi kan reellt uppleva hur besluten ändras efter vad vi vill ha. Det är en handgriplig verklighetsupplevelse. Kom även ihåg att det du kallar kommunistpartiet är en folkrörelse, inte ett politiskt regeringsparti som t.ex (S). På kinesiska skrivs det med tecknen för ”allemansrörelsen”. Du får gärna kritisera vem du vill i Kina, men du får inte agera för att ta över regeringens roll, och till exempel bilda en Djup Stat eller de facto diktatur. Att du lämnar det utan avseende är väl just ett säker tecken på hur stark indoktrineringen i en diktatur verkligen är. Kom hit och upplev själv. Jag trivdes varken i Sovjet eller DDR, men det var klart bättre och friare än upplevelsen Sverige. Massövervakning i diktaturer som Sverige syftar till att identifiera och eliminera alla potentiella hot mot den styrande elitens makt och kontroll. Varför tror du Sverige har en så intensiv och otroligt effektiv massövervakning.

   • Så illa är det faktiskt inte Karl. Det verkar och för sig vara mycket svårt för en icke-kändis att få in en bra debatt-artikel med avvikande uppfattning om Ryssland, Kina, Navalny i svensk press. Man kan dock debatterna i anslutning till artiklarna under ”Ifrågasätt”, med max 1500 tecken (150-200 ord) och okänt antal läsare. Man får ej uppgift om antal läsare vid förfrågan). Man får där inte hänvisa till något man skrivit – i ett ämne där man kanske har mycket goda kunskap. Dvs. debatt på minst sagt ojämlika villkor går att föra. Ofta måste man då vara digital prenumerant. Ett exempel
    “Tuff” Expressen-ledare: Nej till Dialog med Ryssland.
    (Om och hur t.ex. SÄPO eller MSB granskar debatten vet jag inte. Men de rimligen hävda att det ingår i deras uppgifter. Vår lilla grupp som via mail beslutat om en liten insats för Assange och yttrandefrihet i tisdags kl 16, noterade att två polisbilar kom till platsen exakt kl 16. Tillfällighet? Då vi ej var fler än 8 lät de oss hållas, och det tog emot flygblad vi gav dem.

    • Nerkortad artikel om vem som styr i Ukraina idag – och vem som kanske styr Sverige i morgon?
     ”Ukraina idag ser mer ut som Somalia”: skrev journalisten Alyona Berezovskaya om förföljelsen för gjorda intervjuer och sin flykt till Ryssland.

     https://russian.rt.com/ussr/article/833259-ukraina-zhurnalistka-sbu-presledovanie-intervyu

     Den ukrainska journalisten Alyona Berezovskaya står inför en rättegång. Hon anklagas för förräderi, terrorism och intrång i landets territoriella integritet. Anledningen till sådana anklagelser var Berezovskayas intervju med chefen för det politiska rådet för partiet Opposition Platform – For Life, Viktor Medvedchuk.
     Under samtalet frågade hon om politiker tror att ukrainarna få det bättre med att gå med i Ryssland. SBU började kontrollera journalisten.
     Detaljerna i denna berättelse, som ett resultat av att hon var tvungen att flytta till Ryska federationen, berättade Alena Berezovskaya RT.
     Jag är nu i Ryssland, för vilket jag är tacksam mot Ryska federationen och mitt ledarskap, som hjälpte mig att lämna Ukraina.
     Om det ändå inleds ett brottmål kommer jag att anklagas för antingen artikel 110 i strafflagen ”kränkning av Ukrainas territoriella integritet”, eller ”förräderi”, eller ”terrorism”.
     Ukraina idag är ett oförutsägbart land, och jag skulle inte vilja tillbringa ett år eller två i SBU: s interneringscentral. Därför var det naturligtvis bättre att lämna.
     Det var precis dagen då tre TV-kanaler stängdes: NEWSONE, 112: e och ZIK.
     Varför bestämde jag mig för att ställa en fråga om möjligheten att Ukraina går med i Ryssland? Som ukrainare säger jag: denna fråga är av intresse för många ukrainska medborgare.
     Alla oppositionsjournalister i Ukraina utsätts för allvarliga trakasserier och påtryckningar, även från sina kollegor. Detta kan ses redan nu, när tre TV-kanaler stängdes i Ukraina. Du kan se hur pro-regeringen eller pro-ukrainska journalister reagerade på detta, vilka hot som kommer från dem. Killarna (oppositionsjournalister. – RT ) fördes till sajten ”Peacemaker”, deras data publicerades: bilnummer, telefonnummer. Vilken typ av journalistisk solidaritet är det här?
     Nu ser vi att tyvärr leder folkmordet som de arrangerade Ukraina till en viss linje. De vill att vi alla ska tala MOV, hata Ryssland, trampa på minnet om vår farfar och farfarsfar, fira inte 9 maj, hata invånarna i Donbass och Krim.
     Nu väntar jag på ett beslut från SBU – om ett brottmål kommer att inledas eller om allt kommer att förbli på verifieringsnivån. Om det fortfarande finns ett ärende kommer vi att stämma. Medan jag bor här i Ryssland. Vad jag kommer att göra kommer tiden att visa.

    • Så illa ser det i alla fall ut från där jag sitter, och värre. För att få yttra sig måste man ju registrera sig med personnummer och hemadress, världen mest effektiva censur till självcensur, ”Vi vet vad du bor” och vartenda inlägg bevakas och censureras vid behov. Inget som kan störa den noggrant etablerade och önskade propagandabilen tillåts. Metoderna är desamma som alla hårdföra diktaturer tillämpar för att styra yttrandefriheten och åsikterna. Bara ”rätta” yttranden tillåts. Att SÄPO eller MSB granskar är väl offentligt, datalagringsdirektivet till exempel, massövervakningen. Ekvivalent vore att registrera och offentliggöra vilket parti alla röstar på.
     https://www.rt.com/russia/515438-telegram-youtube-tiktok-kaspersky/
     ”Twitter, Facebook och andra plattformar under totalitär ”amerikansk regerings kontroll”
     https://www.rt.com/usa/516154-biden-big-tech-misinformation/
     Bidens White House ”arbetar direkt” med Big Tech för att CENSURERA innehåll som orsakar ”vaccin tvekan” – Reuters
     BigPharmas vinster måste skyddas.

 18. @Anders. Du svarar fortfarande inte på frågan hur det kan komma sig att en kapitalist som Putin har vunnit val efter val i Ryssland över socialistiska/kommunistiska kandidater om det nu verkligen är så att ryssarna är så positiva till sovjet och socialismen?

  • Propaganda för kapitalismen och kritiken av socialismen blev snabbt massiv. USA och Väst gjorde en insats:

   ”Inför presidentvalet 1996 låg Jeltsin illa till, på 5:te plats, medan kommunistpartiets kandidat Zyuganov låg främst. Rysslands vallagar tillät att man spenderade maximalt motsvarande 3 miljoner US dollar på en kandidat, vilket var vad kommunistpartiet hade råd med. Men Jeltsins läger beräknas ha spenderat mellan 700 och 3000 miljoner dollar, varav en stor del kom från de nyrika skurkarna som kallas oligarker. Stora summor kom från väst. IMF garanterade ett lån på över 10 miljarder dollar till Ryssland. Under första halvåret kom alla viktiga massmedia under kontroll av oligarkerna eller staten, under kontroll av Jeltsin & Co. (Källa: Wikipedia). Valet vanns slutligen av Jeltsin med 54 % av rösterna medan kommunistpartiets kandidat fick 40 %. Så agerade Västs favorit.” Sovjetunionens fall – förspel och följder.

   Men också på urartning av socialismen, av lägre tillväxt under 1980-talet mm

   • Anders du tycker inte det är konstigt att vi alltid hamnar är i våra debatter? Jag lyckas visa på det ologiska i dina resonamang och då istället för att göra det rätta och erkänna att du har fel så försöker du blanda bort korten genom att skriva en massa helt irrelevanta saker för att låtsas att du inte har förlorat diskussionen. Frågan gällde hur kapitalisten Putin lyckats vinna så många val om nu ryssarna är så positiva till socialismen och då kommer du dragande med Jeltsin.

    Dessutom för du fram en uppenbar logisk motsägelse när du säger ”Propaganda för kapitalismen och kritiken av socialismen blev snabbt massiv.” Om den var lyckosam och det är därför ryssarna har röstat på Putin så borde det ju också ha återspeglats i opinionsundersökningen genom att ryssarna blivit negativa till socialismen. Det är en helt klart en logisk motsägelse att påstå att ryssarna är positiva till socialismen samtidigt som socialistiska kandidater gång på gång ratas till förmån för kapitalisten Putin. Enda alternativet där ryssarna kan vara positiv till socialismen samtidigt som kapitalisten Putin vinner valen är om Putin har sysslat med valfusk.

    • Tillvaron är inte rätlinjig. USA har alltis haft mycket kapitalistvänliga presidentkandidater och presidenter. Men ändå:

     Stort stöd för socialism i USA?!

     Jag nämner nedan ett antal opinionsundersökningar från de senaste 10 åren. Vissa är utförda då det var lågkonjunktur och vissa då det var högkonjunktur. Men bilden är entydig. Stödet för socialism är stort i USA, särskilt bland de unga. Det är självklart att olika personer har olika uppfattningar om vad socialism är.

     * Hälften av invånarna i kapitalismens centrum, i USA,under 35 år säger att de föredrar att leva i ett socialistiskt samhälle enligt en opinionsundersökning 2019, som visar att 61% av amerikanerna under 24 år är för socialismen. Opinionsundersökning 2019.
     Om inte de unga amerikanerna har ett lika tydligt förhållande till innehållet i villkoren som de norska kommentatorerna, så har de åtminstone förstklassig kunskap om livet i det kapitalistiska USA – och det suger.

     * YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
     YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

     * I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
     * En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
     * Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
     ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
     Kapitalism is not working images
     -I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
     -I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
     här.

     Relaterat.
     Går USA åt vänster?

     • Det här känns som ganska meningslösa siffror. VAD är socialism för de utfrågade? Känns som att det bara är någon form av ”You get pie in the sky”. De har ju t ex ingen erfarenhet av realsocialismen i det gamla Östblocket. Den slitna gråheten och rädslan i Östtyskland glömmer jag aldrig. De slitna och hälsovådliga industrilandskapen. Föraktet för individen. Så det här verkar mer som svar på frågan: ”Vill du ha det bättre?” Ja!

     • ”Tillväxten i östra Tyskland var ungefär på svensk nivå om jag skattar rätt.”
      Verkar helt orimligt. Vad har du för källa på det? Östtyskland var konkursmässigt och hela apparaten föll samman som ett korthus efter att Gorbatjov talat om för SED-ledningen att han inte stödde en militärinsats. Honecker hade mobiliserat militären vid den stora ”Wir sind das Volk”-demonstrationen i Leipzig men vågade aldrig ge dem order om anfall. Vi slapp se ett nytt Tienamin i Europa. Utan stöd från Sovjet vågade Honecker inte göra någonting.

     • Källan är denna:

      Tillväxten i BNP i Östtyskland och i Västtyskland per capita (%/year). ( Sleifer, Jaap (2006). “Chapter 3.3: High Growth of an Underachiever?”. Planning Ahead and Falling Behind: The East German Economy in Comparison with West Germany 1936-2002. )
      Östtyskland Västtyskland
      1945–1960 6,2 10,9
      1950–1960 6,7 8,0
      1960–1970 2,7 4,4
      1970–1980 2,6 2,8
      1980–1989 0,3 1,9
      Total 1950–1989 3,1 4,3

      Den årliga BNP-tillväxten i Sverige var 3 % 1950-73 och 1,1 % 1973-92. (http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/legacy/28-1-ok.pdf)

     • En stor det av befolkningen med erfarenhet av både Östtyskland och Sovjet är fortfarande positiva till Kommunismen. Sant, och det finns anledningar. Alla var garanterade ett jobb, ingen behövde anstränga sig, staten fixade, staten betalade, ingen behövde jobba mer än dom kände för, men problemet var just detta. Allt och färre drev utvecklingen allt mindre framåt, alla kunde göra lite som dom ville, ingen behövde ta ansvar. Det kan illustreras av när jag någon gång på sent sextiotal var på en restaurang i Moskva. När kabarén började slutade hela personalen att arbeta, kökspersonalen slutade laga mat, alla stod och tittade på showen. En äldre dam som tydligen var chef försökte få personalen att återgå till arbetet, men blev bara ignorerad. Om dom fick sparken spelade det ju ingen roll, alla var garanterade ett jobb ändå. Maten som till slut kom var torr, kall och smaklös. Klagomål kunde lämnas vid utgången. ”Tärarna” tog över, ”närarna” blev ”tärare” och allt färre bidrog till systemet och allt fler levde bekvämt på det.

     • ”Tillväxten i BNP”, var man på plats vet man vad siffrorna kom ifrån och hur dom skapades. När jag en gång gick på ett museum i Moskva satt det en äldre dam i varenda rum. Dom hade ingen uppgift att fylla, dom satt där, gjorde inget, men dom hade bett att få ett jobb och dom hade fått ett. Men i bokföringen registrerades deras löner som produktion. Ökade man lönen ökade alltså produktionen, men inget uträttades eller producerades alls i verkligheten. När jag åkte transsibiriska järnvägen vid den tiden, bakom ett gigantiskt ånglok, hade varenda vagn en eller två konduktörer. Dom gjorde inget, utom att laga te, vilket dom tog betalt för. Hur siffrorna friserades i Kina under Kommunismen, speciellt Stora Språnget, är välkänt. Byråkraterna ville se bra ut inför politikerna.

     • Kanske mådde de (mycket) bättre än om de satt hemma. Troligen hade de någon slags uttalade men kanske svårbedömd uppgift, eller hur?

     • Rätt intressant att H2 snackar om DDR:s konstlade valuta och med rätta kritiserar den men vad kallar du fiatvalutorna man har i väst numera? Det är ju bara värdelöst skräp utan uppbackning av något och det är ju inte konstigt att västvärlden är så skuldsatta och närmast bankrutt! Ja, något måste göras och finanskapitalisterna snackar om ”the great reset” som en utväg, vilket i praktiken betyder besk medicin för oss alla utom oligarkerna som köpt mark och guld för sina tillmyglade låtsaspengar!

     • ”bättre än om de satt hemma” Knappast, men skillnaden var att om dom satt hemma ansågs det inte vara någon ”produktion” så då fick dom inte betalt. Att sitta 8 timmar och titta på samma gamla uppstoppade djur och gamla skelett är förstås ”produktivt”. Vem vet, deras svårbedömda uppgift var kanske att se till att de uppstoppade djuren och skeletten inte rymde. Sovjet uppmuntrade inte precis till företagande, men det hade nog varit bättre för både dom och samhället.

     • Du har en nedåtlitande uppfattning mot de som utför sådana arbeten tycker jag. Även i våra museer sitter vakter i många rum.

     • H2, bra länk. Tycker den här meningen sammanfattar problematiken rätt väl: ”…nobody should be surprised to discover that communist authorities released garbage numbers that ostensibly showed faster growth.” En gammal höjdare som visar verkligheten är svenska Trafikmagasinets besök i Östtyskland 1985. En klenod i mitt länkarkiv! https://www.youtube.com/watch?v=SpQxb4NHH4c

     • ”nedåtlitande uppfattning” Problemet var att dom utförde inget arbete, hade ingen uppgift. Det fanns dessutom uniformerade vakter. Samma som på tåget. Varför skall det finnas en tågvärd/konduktör per vagn. Inte heller dom uträttade något arbete utan bra satt där. Detta gick igen överallt i dåtidens Sovjet. Fanns det inget att göra och inget jobb, då hittade man på ett. De var liksom en slags medborgarlön. Samma fenomen fanns i Kina, fanns det inget produktion uppfann man en. Det var just en av orsakerna till svälten under Stora Språnget. I papperen stod det att X produktion hade uppnåtts, men det fanns ingen i verkligheten.

     • Vakterna hade uniform och legitimation, och utförde det arbete som vakter gör. Dessa personer var inte vakter, hade ingen uniform och ingen legitimation. Levande brandlarm, föreslog någon.

     • De ansågs uppenbarligen utföra något slags arbete. Och de och deras omgivning mådde sannolikt bättre av detta än om de varit arbetslösa.

     • Jag har uppenbart svårt att få fram ett meddelande här. I det forna sovjet kunde folk få betalt utan att uträtta något av vad vi idag kallar arbete. Arbetslöshet existerade inte för alla fick ”jobb” som ville ha det. Detta var ”arbetslöshetsersättning” som det var, som det fungerade, kravet var någon slags motprestation, även om det bestod i att sitta på en viss anvisad stol och göra ingenting. Ångloket hade en besättning på fem personer, men det fordrades en person att köra det. Vi fick gå ombord. På varuhuset GUM hjälpte en expedit till att välja vara, en annan att slå in det, en tredje tog betalt, en fjärde lämna ut varan, även om man var enda kunden i affären. När jag följde med en guidad tur i Moskva hade vi tre guider. På hotellrummet packade jag upp några presenter, och stoppade skräpet i en plastpåse vid papperskorgen. När jag kom tillbaka låg skräpet på golvet och plastpåsen var borta. Plastpåsar var rena dyrgriparna i Sovjet då. Hotellrummet var sådär 20 kvm, toaletten omkring 40kvm. Detta var över 50 år sedan nu, och hur man idag sparkar runt frågan och hittar bortförklaringar ändrar det inte på hur det var i kommunistiska Sovjet. Det fanns positiva sidor, en besökare som blev allvarligt sjuk hamnade på sjukhus i två veckor. När han blev frisk kunde han bara åka hem, visum och pappersarbete fungerade automatiskt, inte ett öre tog man betalt.

     • Tacksam för det, men det svåra är att kunna föra fram och förståeligt förklara hur det verkligen var, hur man tänkte och fungerade, och hur otroligt olika det var dagens värld, dagens tänkesätt, man tänkte och fungerade på så olika sätt jämfört med idag.

 19. Socialismen föll av sig själv. Produktionsförhållandena kom i konflikt med produktivkrafterna, om man vill ta till obsolet terminologi. Väst har begränsat inflytande i öst och vice versa, det beror primärt på språk och sekundärt på resten av kulturen.

  De nyrika skurkarna som kallas oligarker är den grupp Putin stödjer sig på. Om en oligark inte stödjer Putin kan han berövas allt, som Chodorkovskij. Detta är den traditionella ryska maktutövningen, framvuxen under århundraden, den kallas furste och vasall.

  Den ryska socialismen var värst för folket under Lenin och Stalin, detta är den terrortid som skildras i ”Natt klockan tolv på dagen” av Arthur Koestler, och som sci-fi i ”1984” av George Orwell. Efter Stalins tid mildrades terrorn. Folket överlevde i armod, extremt trångbott, med köer till tomma matbutiker i en ekonomi fixerad på vapenproduktion och stöd till sin femtekolonn i Asien och Afrika.

  • Dålig koll Ingvar….Det var oligarkerna som vägrade betala skatt som Putin klämde åt! Till saken hör att de flesta oligarkerna dessutom blev rika på ohederligt sätt bl a Chodorkovskij som dessutom misstänks för flera beordrade mord! Det är faktiskt lite rörande denna ”omtanke” om miljardärerna i Ryssland medan lika skumma oligarker i t ex Ukraina är det ingen bryr sig om! I USA har man anammat detta med furste och vasall fullt ut och USA behandlar sina vasaller i EU med illa dolt hån som t ex Nuland utryckte det ”fuck the EU” under statskuppen i Ukraina 2014…

    • Oligarker är oligarker främst för att de kunde mer eller mindre röva till sig stora tillgångar då Sovjetunionen föll 1990, något som Putin motverkat.

     ”Falska mordanklagelser är legio” . Ja, särskilt från Väst.

     • Putin krossade bara en olydig oligark, hans styre bygger på oligarkernas lojalitet. Ryskt vasallstyre bygger på och kräver ömsesidighet mellan härskaren och hans vasall. Det traditionella ryska styret tål inte demokrati, självständia domstolar, fri opinionsbildning eller olydiga vasaller.

     • En intressant fråga vad gäller Rysslands oligarker är varför har många av dessa namn som slutar med -vsky, -vski eller -znski eller znsky? Stam medlemmar?

    • Du är ju helt ute och cyklar Ingvar! Putin kväste alla oligarker som vägrade betala skatt och inte skötte sig…På vad sätt skulle Putins styre skilja sig från den i Sverige som också vilar på de svenska oligarkernas lojalitet? Eller oligarkerna i USA som styr och ställer och som inte har lojalitet mot annat än den egna förmögenheten? Det är bättre att sopa rent framför egen dörr först…Det svenska styret av idag tål inte självständiga domstolar, fri opinionsbildning eller olydiga kommuner…DET är den bittra sanningen Ingvar och hade du läst något annat än MSM-propagandan så hade du också haft insikt om hur illa det är i Sverige!

 20. Skönlitteraturen ger en tydligare bild av verkligheten, i synnerhet om man jämför med ”faktaböcker” som skönmålar verkligheten.

  • Kan i bästa fall komplettera varandra. Om man måste välja måste den faktabaserade källan ha företräde.

 21. ”1984” beskriver fakta i fictionform. Falskt socialistiskt medvetande presentrerat med sållade fakta trumfar inte sann skönlitteratur.

 22. Rysk 1900-talshistoria är full av paradoxer och ironier. Därför kanske bäst att inte vara alltför tvärsäker i sina omdömen. Tyskland ville framförallt skapa sig ett imperium som kunde mäta sig med Storbritanniens. Hur skulle tsarens eller liberalernas Ryssland ha klarat den kampen ?

  En rysk-amerikansk forskare skrev för tio år sedan att han grävt i arkiven sedan de öppnades på 90-talet, men att han kan inte lägga fram sina slutsatser för då skulle han mista både jobb och socialt umgänge där han bodde i USA. Resultaten motsvarade inte gängse förväntningar.

  Fullt facit finns knappast inte ännu, men när det kommer, kommer det inte från USA utan från Ryssland. Sedan är det ett faktum att utrensningarna gick komplett överstyr och min gissning är att angivarsystemet var den svaga punkten. I en tid av hot och tidspress litade man på angiveriet som gav totalt falska resultat och som blev ett redskap för inblandade att skydda sig själva.

  Dagens Ryssland har flera vägar att välja mellan. De har nått betydande framgångar på tjugo år och genom att alliera sig med Kina och det övriga Asien kan de öka tempot avsevärt.

  Vill man inte resa till Ryssland kan man ju titta på livestream. Ungdomarna ser vakna och glada ut, lider knappt av övervikt, är väluppfostrade. Vad kan man begära mer ? Ryssarna programmeras inte av politik och medier att hata någon i sin omvärld, men kan värna sig om de utsätts för västvärldens provokationer. I väst är det otänkbart att ryssar får sitta med i TV-studion. I Ryssland gör man tvärtom. Vill man ha en riktigt rolig fredagskväll bjuder man in en polack, en ukrainare och en amerikan för debatt.

 23. Ryssland kan välja på att bli underordnad partner till väst eller Kina. Ryssland kan också delas upp i en del anpassad till väst och en till Kina. Troligen följer ryssarna sina traditioner, vägrar alla realitetsanpassningar och fortsätter sin självvalda isolering under en ny variant på deras medeltida styrelseskick.

  • Isolering från vad? Den bankrutta västvärlden? Ryssland har bättre rykte än USA och EU i resten av världen och har verkligen inte isolerat sig från någon! Är det några som behöver realitetsanpassa sig är det väl västvärlden som tror de kan styra och ställa som under kolonialtiden! Vad är det för medeltida med demokratin i Ryssland som fungerar bättre än både den i EU och USA? Har Ingvar missat artikeln i Time där skurkarna skryter om hur de riggade valet till Bidens förmån? Och hur menar Ingvar att världens största kärnvapenmakt Ryssland skulle underordna sig väst eller Kina? Det är ju därför som Ryssland har sina kärnvapen man vill inte bli en vasallstat som t ex Sverige utan fortsätta att vara just Ryssland för det är det som befolkningen där vill uppenbarligen!

   • Skulle ju vara klädsamt om Ingvar kunde kommentera det alltmer auktoritära Sverige i stället för att kritisera Ryssland som fortfarande kämpar efter vanstyret under kommunismen och det ännu värre vanstyret under Jeltzin som det säkert tar många år ännu att röja upp efter! Vanstyret av Sverige som Rheinfeldt inledde och som Löfven förvärrat borde kanske skulle ha en egen tråd här….

 24. Ryssarna får väl bo ensamma med sina kärnvapen. Att lilla Sverige inte kan existera i solemn isolering förstår alla som fattar hur mjölk blir till.

  • Ryssland behöver inte utlandet på samma sätt som Sverige, förmodligen inte alls om det skulle knipa…Ryssland är enormt stort och har alla naturtillgångar som behövs plus en välutbildad befolkning (något gjorde man ju rätt även i Sovjet som såg till att utbilda folk). Sverige importerar ca 50% av sina livsmedel och beredskapen är allt annat än god för kriser utan med sin vanvettspolitik är Sverige helt beroende av utlandet sedan 1980-talets slut! Vi såg ju förra året hur dålig sammanhållningen är i EU med corona och var och en är sig själv närmast något man inte tycks begripa i Stockholm. Så vi får väl be till högre makter att ingen större internationell katastrof drabbar världen för då ligger Sverige illa till!

   • Varken Ryssland eller Kina behöver utlandet, och räknar man in ASEAN länderna i ekvationen blir det nära överflödigt. Däremot vet vi att det fungerar bättre med utbyte. Isolering skapar problem, som senast Trump regimen demonstrerade. Det kallades America First, men blev America eremiten, med kända resultat. Samma sak finns i Kinas historia. Qin dynastin, 221 f.Kr. till 206 f.Kr, en isolerad, hårt toppstyrd feodalstat. När Han dynastin tog över, 206 f.Kr till 220 e.Kr, avskaffades det hårda toppstyret och landet öppnade upp, och det ledde till en av Kinas största blomstringstider och utveckling. Under Ming Dynastin, 1368 till1644, stängde Kina igen och man sa att ”kunskap om världen utanför var onödig”. Hård toppstyrning infördes igen, och Kina förföll. Fast Forward till Demokratin Republiken Kina, hårt centralstyrd, och snabbt till Mao regimen, eller ”Mao dynastin”. Igen, isolering, förfall, tills kommunismen och centralstyre började avskaffas 1978 av Deng. Igen, Kina har blomstrat och utvecklats fantastiskt när man systematiskt öppnar upp. Jämför även med hur Sverige sluter sig just idag, speciellt mot allt österut, och underställer sig USA som en fotskrapa. Ideologin med ”Humanitära Stormakten”. Detta trots att alla framgångar och framsteg skördas österut, men Sverige isolerar sig. Det kommer inte att gå bra.

     • Och en så stor import. Kinas köp av jordbruksprodukter från USA slår historiska rekord. Källa U.S. Agriculture Department/CBS. Även Kinas export slår rekord, Kina är nästan det enda land som har lyckats återgå till att fungera efter Covid. Kvaliteten på teknologiska produkter ligger tydligt först i världen nu. Det viktigaste är utbytet av idéer och kunskap, forskare fån Kina arbetar utomlands och på så sätt delar med sig av Kinas framsteg, och utländska forskare kommer till Kina i samma syfte. USA och Sverige har försökt stänga av det utbytet, och eftersom Kina nu är ledande betyder det att väst halkar efter och inte får del av utvecklingen i öst. Istället har främst USA försökt hejda Kinas utveckling med sanktioner, propaganda, och att stoppa tillgången till vissa USA produkter som IC chips. Resultatet blir naturligtvis att Kina kommer inte att lita på USA mera, och kommer att tillverka egna, vilket kommer att accelerera USAs självförstörande politik. Vi får se om Biden kommer att lyckas vända den utvecklingen. För närvarande går USA tydligt mot en kollaps. Ingen kommer att tjäna på en sådan.

 25. Sverige har lagt sitt framtida öde helt i händerna hos Eurofascisterna. Inga högre makter står redo, villiga att hjälpa Sverige från självvald kommande katastrof.

  • Snarare har man väl lagt sin framtid i händerna på oligarkerna i USAs Den Djupa Staten. Intressant nog börjar Europa att bryta sig loss från ockupationsmakten USA och alltmer vända sig österut. Tysklands nya investeringsavtal med Kina, gas från Ryssland, Nordstream2, och även länder som Turkiet, ryska S400, och Iran vänder sig österut. BRI järnvägen kör nu över 1,000 tåg, Nordpassagen norr om Ryssland öppnar upp, och det eliminerar USAs försök att kontrollera världen. USA försöker ju ta kontrollen av Iran, Xinjiang och Sydkinesiska Havet, naturligtvis i syftet att inte bara plundra naturtillgångarna utan att med sin krigsflotta isolera Kina och öst i syfte att kontrollera världen. Det går inte speciellt bra för USA nu att bygga sin globala militärdiktatur. Sverige kan alltså gynnas av detta i det långa loppet, och undslippa förtrycket från USA genom att följa med utvecklingen som en del av EU.

 26. Sverige och Ukraina, två lydiga USA-lakejer som marscherar i snabb-takt mot sin oundvikliga egenvalda katastrof.
  Vem orkar bry sig?

  • Sverige är väl av egen vilja en lakej och stövel-kyssare till USA, men i Ukraina ställde USA till med en statskupp och väpnat maktövertagande. Kanske samma sak hade hänt i Sverige och regeringen inte hade kowtowed till USA.

 27. A propos Ingvar Sandbergs kommentarer.
  1984 var tänkt att heta 1948 men förf var döende och fann sig i ändringen. Han hade på nära håll på hemmaplan iakttagit de fenomen han beskriver även om de som sätter agendan i väst pekar på hans vistelse i Spanien under inbördeskriget.
  En samtida med George Orwell (=Eric Arthur Blair), historikern Harry Elmer Barnes hävdade på 50-talet att Usa från 1937 började se ut som det som beskrivs i romanen 1984.
  Barnes var ingen vän av kommunismen så att han säger detta vidimerar uppfattningen att romanen 1984 inte specifikt demoniserade den ena parten i östvästkonflikten som jag antar att Sandberg tror.
  Jag noterar att Jan Nybodas på några rader försynt tycks antyda saker som enligt min uppfattning behöver tas upp mer explicit på vänsterbloggar om ni ska kunna skjuta håll på de myter som Ingvar Sandberg tror på.
  Nå, om Ingvar Sandbergs uppfattning att skönlitteratur kan vara mera sann så är det inte nödvändigtvid ens i första hand Sovjet det handlar om utan däremot US/UK där lögnen sen länge firar ständiga triumfer.
  Om det var någon som kände till de allierades lögner var det personer med denne Blairs bakgrund inom underrättelseväsendet.
  Men de förläggare som kan anlitas regleras av hänsyn till makten.
  I Sverige var det för några år sen när jag undersökte saken ett enda privat företag som normalt avgjorde vilka boktitlar som ska köpas in till svenska bibliotek.
  Så går det till när den mer osynliga makten håller för ögonen på oss.

 28. https://www.strategic-culture.org/news/2021/03/07/return-of-leviathan-fascist-roots-of-cia-and-true-origin-cold-war/

  Intressant artikel i tre delar av Cynthia Chung, detta är den första. Den beskriver hur det redan före Andra världskriget fanns två linjer i den amerikanska utrikespolitiken och hur den sovjetfientliga konfrontationslinjen med bröderna Dulles i centrum kom att utgå med segern. Det fanns såväl industrikretsar som deras medhjälpare i form av advokater som Dulles som hade ett nära samarbete med tyska företag centrala för nazisternas projekt och som hela tiden såg Sovjetunionen som den egentliga fienden till skillnad från president Roosevelt. Redan 1944 började USA bereda flyktvägar för tyska agenter och spionchefen general Gehlen lyckades övertyga dem om att hans kännedom om den sovjetiska sidan gjorde honom oumbärlig för USA efter kriget. Med Gehlens hjälp byggde Allen Dulles upp sitt nätverk som till många delar undgick den politiska ledningens kontroll. Och som belöning kunde Gehlen återvända till Tyskland och fortsätta i Västtyskland med det han hade hållit på med under nazisttiden, spionchef för BND. Det fanns flera i USA som insåg vad som höll på att ske men de drog det kortare strået.

  En intressant detalj i artikeln är beskrivningen av hur den jättedepå av krigsmateriel som hade byggts upp på Okinawa för invasionen av Japan helt enkelt delades itu då Japan kapitulerade. Hälften skeppades till Korea och resten till Indokina, den efterkrigstida imperialismen gjorde sina första drag.

  Apropå Orwell-Blair som Peter Grafström nämner ovan vill jag minnas att ha läst att sina djupaste insikter om maktens mörkaste sidor hade han anammat i Malaysien i det brittiska imperiets tjänst. Han hade själv deltagit i tortyr och annat som imperiet sysslade med och det kom att märka hans psyke för resten av livet som blev ett utdraget självmord. Läsarna trodde att det var Sovjetunionen som Orwell åsyftade och kanske trodde han det även själv. Men han hade ingen som helst direkt kunskap därifrån. Det han byggde på var erfarenheterna från hur det brittiska imperiet fungerade i förhållande till de kuvade folken och även hur propagandan skrevs för hemmapubliken.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here