Den aktuella dödläget i Vitryssland och fredsalternativet

24
2257
”Enhetens marsch” nära Minsk Hero City Obelisk. Minsk den 6 september. Fotokälla: Homoatrox – CC BY-SA 3.0
Bild i Counterpunch.

Denna artikel av Robert Harris i Counterpunch 10/9 har vänligen översatts av Eva Bjökrlund i Stockholm. Den aktuella dödläget i Vitryssland och fredsalternativet Roger Harris är styrelse för Task Force on the Americas, en 32-årig antiimperialistisk mänsklig rättighetsorganisation.

Jag har hela tiden hävdat att president Lukashenko borde träffa representanter för oppositionen. Hoppas Putin vill/kan påverkan honom i den riktningen.


Den aktuella dödläget i Vitryssland och fredsalternativet

Tillbaka på 1970-talet insåg ”Vänstern” och till och med många liberaler att Nixons napalmbomber på vietnamesiska byar var en styggelse. Vid 1990-talet ansåg vissa att Bill Clintons bombning av Jugoslavien kanske var humanitär. Snabbt fram till idag finns det en känsla av att USA har ett globalt ”ansvar för att skydda” de mindre upplysta länderna i ”demokratins namn”. Delar av den liberala vänstern misslyckades att förstå det Jean Bricmont avslöjar som ”humanitär imperialism – användning av ”mänskliga rättigheter för att sälja krig.”

Som protest mot en fredsorganisation som motsätter sig utländskt ingripande i Vitrysslands inre angelägenheter, sa en kommentator i USA: ”USA har inte ingripit i landet. Det är ingenting fel i sig med externt stöd för demokrati. Ditt stöd för vad som verkar vara en blodig diktator är förfärligt.” Så uppstår flera oundvikliga frågor. Vad är en diktator? Har någon ingripit militär i Vitryssland? Vem har rätt att ingripa? Och innebär stöd för icke-ingripande i sig ett stöd för en presumtiv diktator?

Det vitryska presidentvalet som katalysator för regimförändring
Oppositionsföreträdare i Vitryssland hade länge planerat att utnyttja presidentvalet den 9 september som katalysator för regimskifte. Deras huvudsakliga bas är med uppåtsträvande tjänstemän. Men skulle de ha kunnat samla tiotusentals demonstranter om det inte funnits brett och verkligt missnöje med president Alexander Lukashenko?

EU och USA finansierar en del av oppositionsledningen i Vitryssland, här någonstansoch speglar deras politiska intressen. Oppositionen har antagit den röda och vita flaggan, som man såg vaja under den nazistiska ockupationen. Deras reformpaket följer nästan identiskt ett program för Ukraina, kräver fullständig nyliberal privatisering av ekonomin och en anpassning till Nato och Väst.

Den utfrågning av väljare som oppositionen genomförde, har hävdat grovt valbedrägeri och att Lukashenko egentligen bara fick 3% av rösterna. Andra observatörer ansåg att Lukashenko vunnit majoritet, men inte med officiella 80%. Golos, en oppositionsstödd övervakningsorganisation som utgick från de uppgifter som USA-stödda ungdomsorganisationer (Otpor) samlat in, rapporterade att Lukashenko vann med 61,7%.

BBC News beklagar att valet i Vitryssland inte hade ”bjudit in några oberoende observatörer.” Ändå fanns en valobservationsdelegation från Commonwealth of Independent States (CIS), som rapporterade att valet den 9 augusti ”var öppet och konkurrenskraftigt och säkerställde att vitryska medborgare fritt kunde uttrycka sin vilja.”

Men OSS-rapporten levererade inte det ”oberoende” som statliga BBC önskade.

Rösterna från socialistiska tendenser och partier i Vitryssland och på andra håll i Europa, som är kritiska till sina regeringar, utesluts ur västerländsk medierapportering. Till och med vänsterröster som Democracy Now följde flocken och USA/Natoberättelsen om demokratiskt regimskifte utan att ta med alternativa åsikter. DN beklagar den ”massiva nedbrytningen av alla typer av oberoende rapportering” i Vitryssland, samtidigt som tidningen fungerar som portvakt mot imperiekritiska röster. Ingen vet det verkliga valresultatet.

Bekväma definitioner av en diktator

Att inte vara vald eller vara bedrägligt vald definierar inte en diktator.

USAs definition av diktator är en ledare som inte lojalt stöder imperiet.
Washington anser att den demokratiskt valda presidenten i Venezuela, Nicolás Maduro, är diktator. Medan Juan Guaidó, som utropade sig till president i Venezuela i ett gathörn i Caracas och omedelbart erkändes av USAs regering, betraktas av ”omvärlden” som legitim statschef.

Redaktören: Detsamma gjorde Sverige, och EU.

Saudiarabiens monark är också legitim för Washington, även om Sauds styrande klan inte ens bryr sig om att genomföra bluffval. Detta är ett land där kvinnor inte har grundläggande rättigheter, där slaveri utövas, och där de som bryter mot lagen rutinmässigt halshuggs. Men Saudiarabien är världens största köpare av vapen och militär utrustning från USA, 2,5 gånger större än närmaste utmanare. Så den saudiska monarken finns inte på USAs officiella lista över diktatorer.
Därtill finns de ledare som valts och installerats av USA efter genomförd statskupp, som Ukraina 2014. Där bokstavligen handplockade USA kuppledaren ur ett galleri av nynazister.

Västs ingripande i Vitryssland

USA har inga stövlar på marken i Vitryssland och har hittills avstått från drönarangrepp. Trots denna återhållsamhet av världens enda supermakt, är det fel att tro att USA inte ingriper i Vitryssland. Ett USA-styrt hybridkrigsprogram har varit i kraft sedan åtminstone 2004 då USA förelade Vitryssland sin demokratiska lag och skapade icke-statliga organisationer i Vitryssland och förbjöd dem att ta lån.

Vitryssland är under ensidiga amerikanska sanktioner, olagligt enligt internationell lag, men motiverat av en presidentdeklaration, som falskt hävdar en ”nationell nödsituation” eftersom Vitryssland ”utgör ett ovanligt och extraordinärt hot mot Förenta staternas nationella säkerhet och utrikespolitik . ”

USAID, CIA: s ”ovanjordiska ansikte”, säger om USA:s planer för Vitryssland:
”främjar framväxten av ett … marknadsorienterat Vitryssland … USAID arbetar … för att stimulera landets övergång till en marknadsbaserad ekonomi genom program som stöder … privat företag.”

Detta innebär att USA frimodigt tar på sig att ”överföra” en förmodligen suverän stat till ett nyliberalt beroende.
Webbplatsen för det kvasi-statliga National Endowment for Democracy (NED), närstående organisation till CIA listar ett trettiotal aktuella projekt i Vitryssland för vad som eufemistiskt kallas för att stärka ”oberoende” onlinemedier, civilsamhälle, kultur och offentlig diskurs. NED: s år av hårt arbete visades i media-sofistikeringen av oppositionen i Vitryssland.

Svetlana Tsikhanouskaya som kom på andra plats i Vitrysslands presidentval flydde till Litauen, där hon träffade USA: s biträdande utrikesminister Stephen Biegun.

Även om hon själv beskrivs som opolitisk utan tidigare politisk erfarenhet, förklarade hon sig redo att leda Vitryssland. 37-åringen har faktiskt alla kvalifikationer för en dockpresident, eftersom han är fotogenique och talar engelska. Den 4 september talade hon till FN: s säkerhetsråd och uppmanade att straffa sanktioner mot sitt eget folk.

Europeiska unionen spelar en ännu mer uppenbar roll för att främja regimförändring i Vitryssland och planerar att förlänga sanktionerna. Polens öppet antisemitiska regering, som Vitryssland delar en gräns med, har ett intresse av att ”återställa” delar av landet som en gång var en del av ett polskt imperium.

Det ryska arvet

Vitryssland var en sovjetrepublik, som inte blev ett suveränt land förrän 1990 efter Sovjetunionens upplösning. Vitryssland har starka historiska och kulturella anknytningar till sin ryska granne i öster. Cirka 70% av vitryssarna talar ryska hemma. År 2000 bildade Vitryssland och Ryssland unionsstaten, en överstatlig konfederation för ekonomisk integration och gemensamt försvar.

USA och EU längtar efter att använda färgrevolutionen i Vitryssland för att slutföra den militära ockupationen av Rysslands västra gräns. Vitryssland är den sista biten i det pusslet nu när Lettland och Estland är i Nato-lägret och Ukraina är på väg.

Rysslands engagemang har till stor del varit en reaktion på denna fientliga militära omringning. Eskalering av spänningar motiverar bara Ryssland att vara mer defensiva. Den bästa motgiften mot ryska intrång är avspänning snarare än ett nytt kallt krig. Dessutom är den regering som den amerikanska fredsrörelsen bäst kan påverka sin egen.

Den nuvarande återvändsgränden i Vitryssland
Färgrevolutionen i Vitryssland är nu stoppad och de motsatta krafterna verkar vara stoppade. Utan att komma in i en debatt om Lukashenko, är den viktiga frågan hur det arbetande folket i Vitryssland bäst kan avgöra sitt öde.

Oppositionen hävdar att Lukashenkos 26-åriga styre i Vitryssland har försämrats med tvivelaktiga val, dålig förvaltning och korruption. Men botemedlet kan vara värre än sjukdomen, som i fallet med Libyen, särskilt om det är upp till det amerikanska imperiets ömma barmhärtighet att diktera den nya ”demokratiska” ledaren och regeringsformen att följa.

Vitryssland har haft låg arbetslöshet, offentligt ägda bostäder, nästan ingen hemlöshet och tillgänglig och prisvärd vård och utbildning. Dessa sociala välfärdsfaktorer jämför sig positivt med den hårda nyliberala åtstramningen och den civila upplösningen av sina grannar, som nu dras in i Nato-blocket. Den kritiska frågan är hur vitryssarna kan försvara sina vinster i en omstridd internationell miljö.

Tony Kevin, den tidigare australiensiska ambassadören i Polen, sammanfattar den nuvarande återvändsgränden:
”Vitryssland är i fara, för i Lukashenkos politiska skymning är det förvirring och rädsla: folket har tappat sina ideologiska förtöjningar, och det finns ingen sammanhängande nationell vision som återhämtades i Ryssland under Vladimir Putin från och med 2000. Vitryssare kommer förhoppningsvis att komma till se faran de kommer att vara i om de avsätter Lukashenko utan att veta vad som kommer efter. ”

Oavsett vad säkerhetsstyrkorna skulle kunna göra, kunde Lukashenko lätt avsättas om arbetarna i de stora industriföretagen gick ut i en vildkattstrejk. Några missnöjda arbetare har gått ur sina jobb, men en majoritet ser på de försiktiga exemplen på vändrock Solidaritet i Polen, den utsålda Jeltsin i Ryssland och nynazisterna i Ukraina.

I dessa och andra exempel såldes statliga företag till fyndkällarpriser till nya oligarker och västra finansiärer. Fabriksutrustning ransakades, arbetskrafterna minskade drastiskt och arbetsrättigheter upphävdes. Utan spöken om en annan amerikanskstödd kupp som i Ukraina med dess stränga nyliberala åtstramning skulle Lukashenko sannolikt ha varit historia.

Fredsalternativet – inget utländskt ingripande i Vitryssland


Principen om icke-ingripande finns i FN-stadgan.
Det finns ingen ensidig rätt att ingripa i en annan suverän stats inre angelägenheter. Den största kränkaren av denna grundläggande internationella lag är världens enda supermakt. Konsekvensen, enligt den sena uruguayanska politiska analytikern Eduardo Galeano, har varit: ”Varje gång USA” räddar ”ett land omvandlar det det till antingen en galen asyl eller en kyrkogård.”

En icke-interventionistisk hållning bör inte förväxlas med en godkännande av Lukashenko. Att motsätta sig USA / Nato-interventionism är inte mer ett stöd för Lukashenko än att motsätta sig invasionen av Irak var ett stöd från Saddam Hussein. Vitryssland behöver mer än ett val mellan Lukashenko och det misslyckade ukrainska alternativet.

Att ha det utrymmet kräver att det inte blit något utländskt ingripande i Vitryssland.
För oss i USA betyder det att hålla vår egen regering från att fiska i oroliga vatten och låta folket i Vitryssland bestämma. De har makten och behöver inte få veta hur demokrati ser ut av de av oss som kommer att välja mellan Trump eller Biden i november.

Relaterat.

Atlantic Council: – Oppositionen i Belarus är för mjuk för att segra.

Föregående artikelStöd Syriens kamp mot terrorism och Sverigestödda dödliga sanktioner! Manifestation på Soltorget i Stockholm kl 12. idag.
Nästa artikelOktoberförlaget: Boksläpp av ”Reform eller revolution” den 13 september kl 13. Välkommen!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

24 KOMMENTARER

 1. Och vad har EU-ledarna och det patetiska parlamentet som nu nästan mangrant vill sanktionera Vitryssland att beskylla honom för ? Har han bombat och förstört Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen osv, vilket de själva gjort och fortsätter med ? Svaret är givetvis nej, Lukasjenko har inte medverkat i något av de otaliga folkrättsbrott och krigsförbrytelser som de själva varit inblandade i. Skall någon ställas inför domstol är det givetvis de själva.

  Lukasjenko har intervjuats på RT och intervjun finns utlagd på nätet. Hur skulle Stefan Löfven eller Angela Merkel stå sig i en debatt mot denne: Lukasjenko skulle sopa dem av banan. Därmed inte sagt att han inte har sina brister, vilket han även själv börjat inse. Maktbasen måste breddas men det måste ske med eftertanke och långsiktigt. Oppositionens enda programpunkt är bort med Lukasjenko och in med nyliberalt oligarkvälde. Kaos med andra ord.

 2. 12 september 2020 VÄRLDEN
  Polen påstår sig kämpa för ett fritt Vitryssland, men saknar trovärdighet.
  De polska myndigheterna stöder starkt den vitryska oppositionen och förespråkar demokrati, en fri marknad och tillnärmning mellan Vitryssland och väst. Men Polen själv har nyligen dragit sig tillbaka från demokratin, skriver Le Monde.
  Den här veckan möttes den vitryska oppositionisten Svetlana Tikhanovskaya i Polen och detta möte hölls enligt protokollet för ett officiellt besök, skriver Le Monde. Denna situation visar tydligt att Polen vill stå i spetsen för de länder som stöder ”fria Vitryssland ”.
  Polens premiärminister lovade under ett möte med Tikhanovskaya snart att tillhandahålla en ekonomisk plan som skulle visa att Europa är öppet för Vitryssland. Således bekräftar Polen sin bild av en ”dålig kille” i de vitryska myndigheternas ögon . Lukashenka insisterar ständigt på att de folkliga protesterna för hans avgång är en utländsk konspiration, i synnerhet en polsk. Så enligt honom vill Polen återfå gränsregionerna i Vitryssland, som tillhörde det från 1919 till 1939.
  Polen avvisar naturligtvis själv alla sådana anklagelser, men döljer samtidigt inte sina diplomatiska aktiviteter i vitrysk riktning. Så på Polens initiativ sammankallades ett extra möte i Europeiska rådet, som skulle ge ett svar på det vitryska folkets strävan efter förändringar. Polen tillkännagav också en ökning av sponsring av oberoende media och offer för den vitryska regimen. Och sådana aktiviteter är inte nya för Polen, skriver författaren till artikeln. 2006, efter valet och protesterna i Vitryssland, delade Polen ut stipendier till de studenter som av politiska skäl utvisades från vitryska universitet.
  Oppositionskanalen Belsat som sänder från Polen.
  Enligt experter har sedan 1991 ett visst politiskt samförstånd utvecklats i Polen om dess östra politik. Och i dag, även om det finns en mycket hög polarisering av allmänhetens åsikt, är de lokala myndigheterna enhälliga för oppositionen Vitryssland. Själva konceptet, sedan 1950-talet, föreskriver att det bästa sättet att övervinna Rysslands imperialistiska påståenden är att stödja Vitrysslands, Ukrainas och Litauens oberoende.

  På grund av detta var Polen tvungen att överge sin egen imperialism, trots att den polska befolkningen kvarstår i vissa territorier i grannstaterna. Detta bevisas åtminstone av att inget parti i det polska parlamentet någonsin har krävt en översyn av gränserna. Men vanligtvis lovar Polen sina östra grannar demokratisering, marknadsekonomi och närmande till väst – allt som det självt kom till efter Sovjetblockets kollaps. Så snart Polen gick med i Nato och EU blev det en förespråkare för utvidgningen av dessa organisationer i öster. Polen spelade också rollen som medlare för att lösa regionala kriser, till exempel i Ukraina. Och idag fördömer Alexander Lukashenko dess koppling till ”färgrevolutionerna”.
  Samtidigt visar upplevelsen från Kiev, för vilken det europeiska valet kostade Krim och konflikten i Donbass, polackerna att i händelse av rysk intervention kan situationen bli farligare för hela regionen än om Lukashenko förblir vid makten. Auktoritära regimer är mer utsatta för ryskt inflytande än demokratiska och det var den nuvarande presidenten som gjorde Vitryssland beroende av Ryssland. ” Det största hotet mot Vitrysslands säkerhet är Lukashenka ”, citerade publikationen den polska statsvetaren.
  Polens trovärdighet som demokratins missionär undergrävs dock idag, skriver författaren till artikeln. I synnerhet noterar han att de polska myndigheterna har underkastat media och domstolar och också motsätter sig HBT-samhällets rättigheter. Av den anledningen anser journalisten att västerländska stater inte svarar på Polens uppmaningar att vidta mer aktiva åtgärder i den vitryska frågan, skriver Le Monde.
  https://russian.rt.com/inotv/2020-09-12/Le-Monde-Polsha-byotsya-za

  • Den polska elitens mål är ett Stor-Polen på bekostnad av sina grannar! Polen vill ha pengar från EU och USA plus vapen och politiskt stöd för sitt projekt! Vad de arma dårarna i Bryssel och Washington inte verkar begripa är den hydra som polackerna i verkligheten är! Polackerna vill ha tillbaka de områden man ockuperade av Sovjetunionen efter första Världskriget d v s halva Vitryssland men också Baltstaterna, Västra Ukraina, delar av Slovakien m.m. När polackerna lyckats genomföra sin plan visar de fingret åt stollarna som hjälpte dem och skrattar hela vägen till Warszawa för en lyckad kupp. Allt detta är knappast någon hemlighet för den som studerat polsk historia och man undrar ju verkligen om man i Bryssel och Washington verkligen tänkt igenom det hela eller tror man sig kunna styra detta bångstyriga land? Tror jag inte…

 3. En artikel från februari 2017
  Smell of Maidan & Soros in Belarus
  “More and more sources from Belarus and serious experts claims that a Maidan is being prepared in Minsk,” the journalist, the political scientist and the TV host Vitaly Tretyakov wrote in a blog.”
  https://www.stalkerzone.org/smell-maidan-soros-belarus/

  En annan artikel från december 2016
  Everything Like Before “Maidan”: State Department Will Prepare Belarusian Journalists for the 2020 Elections
  ”The US State Department will allocate $520,000 for the training of independent journalists in Belarus. Members of the media will be trained to cover events and to conduct investigations into those the U.S. government is interested in. The corresponding grant, which RT has examined, was published on the government portal of disclosure on the applicants of financial support. It is noteworthy that some years prior to the coup in Kiev, the State Department financed similar projects in Ukraine. Experts interviewed by RT are convinced: the grant was allocated to prepare for the 2020 elections.
  https://www.stalkerzone.org/everything-like-maidan-state-department-will-prepare-belarusian-journalists-2020-elections/

 4. Ett val som inleds med att Lukasjenko fängslar ett par av sina starkate motkandidater kan inte betecknas som juste och rättvist. även om han sedan vinner röstningen med stor majoritet. Det var detta rättsövergrepp i valrörelsens inledning som gav oppositionen chansen att göra sig till demokratins och rättvisans försvarare. Allt ljus riktades på Lukasjenkos våldsamma reaktion på de stora demonstrationerna och kravet på hans avgång. Däremot var det mycket tyst om vad oppositionen ville ha istället för Lukasjenko.

  Erfarenheterna från färgrevolutionerna i andra av Rysslands grannländer väcker starka misstankar om systematisk inblandning från USA i namn av ”mänskliga rättigheter”, vars resultat vi kan iaktta i Ukraina. Ett avskräckande exempel för belorusier.na De inledande försöken att dra med arbetarrörelsen i masstrejker verkar ha misslyckats och situationen verkar låst. Och Ryssland, som upplever hotet från ännu en ”färgrevolution” vid sin gräns, undviker att fysiskt blanda sig i konflikten men stödjer av säkerhetspolitiska skäl Lukasjenko.

  Det finns ingen anledning att försvara despoten Lukasjenko i och för sig. Men det är viktigt att hävda belorusiernas rätt att demokratiskt och självständigt, utan utländsk inblandning, till- och avsätta sina politiska ledare. Och om Lukasjenko ska ersättas av en annan regering så måste det ske efter att andra politiska alternativ tydligt har presenterats så att väljarna har klart för sig vad de har att ta ställning till.
  Tyvärr ser ustikterna till en sådan utveckling dystra ut.

 5. Kapitalismen är numera internationellt lånefinansierad och mångkulturell, medan varorna och koldioxiden kommer från Kina. Arbetarklassen uppblandas med långväga invandrare och blir samtidigt måltavla för klimatideologiska skattehöjningar. Hur kan det tänkas gå? Ungern visar vägen.

 6. Länder involverade i anti-Belarus kampanj.

  Ukraine participates actively in the destabilisation of the situation in Belarus
  http://www.donbass-insider.com/2020/08/19/ukraine-participates-actively-in-the-destabilisation-of-the-situation-in-belarus/

  Belarus Protests’ Main Propaganda Channel Operated Out Of Poland
  One of the main channels is Nexta Live, a Telegram channel, operated by Roman Protasevich and Stepan Putila (or as he presents himself in social media as Svetlov), both of whom live in Warsaw, Poland, but somehow coordinate the Belarusian opposition.
  https://southfront.org/belarus-protests-main-propaganda-channel-operated-out-of-poland/

  Polish Psychological Operations Unit On Guard Of ‘Democracy’ In Belarus
  One of the leading propaganda channels that presented minute-by-minute updates of what is supposedly happening, but also coordinating the actions of protesters on a country-wide scale is Nexta Live, and it is evidently operated out of Poland.
  https://southfront.org/polish-psychological-operations-unit-on-guard-of-democracy-in-belarus/

  Lithuania’s actions can destabilize the situation in Belarus
  Therefore, Lithuania with its ardent “manifestation of solidarity” can, and apparently wants to aggravate the situation. If the Lithuanians really want tranquility and peace in neighboring Belarus, then the best thing they can do is not to meddle in the internal affairs and problems of Belarus.
  https://theduran.com/lithuanias-actions-can-destabilize-the-situation-in-belarus/

  Anatomy of coup attempt in Belarus
  The Russian President Vladimir Putin disclosed in a TV interview on August 27 that the Americans, amongst others, had fuelled the unrest in Belarus. He explained that the controversial presence of 33 Russian nationals (with military background) in Minsk in the run-up to the presidential election in Belarus on August 8, which briefly created misunderstanding between Minsk and with Moscow, was itself was a joint operation by Ukrainian and US intelligence agencies.

  Simply put, Biegun was on a “damage control” mission. This can be taken as admission of defeat in the US-backed regime change project in Belarus. Conceivably, Russian officials shared with Biegun their intelligence regarding the CIA involvement.

  A commentary titled What’s Next for the Peaceful Uprising in Belarus? by the United States Institute of Peace sees “potential to bring change” in Belarus, but concludes saying, “While there are no guarantees of success, there is cause for hope.

  From the pro forma reaction by the European Union so far, Brussels has a fair idea of what really happened — that there has been a US operation with active participation of Poland and Lithuania (both EU countries) and Ukraine. Unsurprisingly, NATO statements have been rather combative. The NATO also began air exercises in Poland and Lithuania coinciding with the unrest in Belarus.
  https://indianpunchline.com/anatomy-of-coup-attempt-in-belarus/

 7. EU var räd att Ungern skulle blockera sanktioner mot Belarus, men det blev Cypern istället.
  Cyprus blocking EU sanctions on Belarus
  Cyprus is holding hostage EU sanctions on Belarus in return for a new Turkey blacklist, EU sources have said, as Greek and Turkish ministers traded harsh words in the European Parliament (EP).
  The Cypriot president, Nicos Anastasiades, agreed, along with the 26 other EU leaders at a summit in August, to impose visa bans and asset freezes on Belarusian officials guilty of violence and election rigging.
  But in recent days, his diplomats in Brussels imposed a so-called ”scrutiny reservation” on the move – a temporary veto – on grounds they needed to carry out technical checks before going ahead.
  https://euobserver.com/foreign/149410

 8. För fem år sedan var jag inbjuden till det vitryska fysikersamfundets årsmöte i Minsk, att
  presentara det första Nobelpriset som delats mellan fysiker från USA och Sovjetunionen.
  50-årsspärren som gäller för Nobelpris hade just lyfts för 1964 års pris, så jag
  kunde redovisa hela bakgrunden till priset.

  (Inom parentes kan nämnas att de två ryssarna hade utmärkta relationer med sin
  amerikanske kollega under många år. De två ryssarna, däremot, blev dödsfiender, och kunde inte
  ens vistas på samma institut, en historia välkänd för alla med lite insikt.)

  På kvällen avhölls traditionell rysk reception med många tal och mycket vodka. Min värd visade
  mig ett elegant inbjudningskort. Han var samma kväll inbjuden till middag med
  premiärministrarna i Vitryssland och Kazakstan. Jag blev häpen och frågade
  ”men ska du inte gå, kan man tacka nej till premiärministern?”

  Naturligtvis kunde han det, i Vitryssland kom Alexander Grigoryevich (den vanlige vitryssens tilltal till sin president) först, sedan ingenting och ingenting.

  Enligt 8dagar gick det inte så bra för Lukasjenko under intervjun:
  https://www.8dagar.com/2020/09/dn-fejkar.html#more

  Jag trodde att han skulle ha fler supporters på denna blogg, kampen mot
  Imperiet är väl huvudsaken, och faller Lukasjenko så faller Vitryssland.

  • Amerikanska senatorer Christopher Koons och Lindsay Graham uttryckte oro över det påstådda möjliga införandet av ryska trupper i Vitrysslands territorium.
   https://russian.rt.com/world/article/781780-ssha-belorussiya-rossiya-voiska
   Politikerna uttalade sin ståndpunkt i ett brev riktat till USA:s president Donald Trump. I texten som RT bekanta sig med sägs det att om ett sådant scenario genomförs kommer Washingtons NATO-allierade i Östeuropa att vara ”hotade” och Vitryssland själv ”kommer att förlora resterna av suveränitet.” I sin tur sa experterna att representanter för USA:s politiska etablering återigen har visat en tendens att ”tänka i mönster”, vilket inte är typiskt för den ryska utrikespolitiken.
   Amerikanska senatorer – demokraten Christopher Koons och republikanen Lindsay Graham – uttryckte oro över det påstådda möjliga införandet av ryska trupper i Vitryssland ”för att säkerställa säkerhet” i republiken. Denna formulering finns i ett brev som skickades till USA: s president Donald Trump, med texten som RT var bekant med.
   ”I händelse av införandet av ryska trupper i städerna i Vitryssland kommer landet att förlora resterna av sin suveränitet och ansträngningarna för att främja demokrati kommer att stanna i årtionden”, tror medlemmar i kongressens överhus.
   Enligt brevet kom Koons och Graham till denna slutsats efter att den vitryska presidenten Alexander Lukashenko tillkännagav det avtal som nåddes med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin om att säkerställa säkerheten i republiken efter valet, vars resultat enligt senatorerna var ”förfalskade”. till förmån för den valda ledaren.
   Låt oss påminna er om att i mitten av augusti hade Putin och Lukashenko två telefonsamtal.
   Som Kreml senare noterade diskuterade parterna situationen i Vitryssland och det yttre tryck som utövades på landet.
   Mot bakgrund av händelserna som utvecklades bekräftade Moskva sin beredskap, om nödvändigt, att hjälpa Minsk att lösa problem både på grundval av principerna i fördraget om upprättandet av unionsstaten och genom den kollektiva säkerhetsfördragets organisation.
   Som Putin senare klargjorde talar vi om möjligheten att i Vitryssland använda styrkorna för en ”reserv av brottsbekämpande tjänstemän”, men bara om situationen i republiken blir utom kontroll.
   ”Vi kom också överens om att det (reserv – RT ) inte kommer att användas förrän situationen blir utom kontroll och när extremisten, jag vill betona detta, kommer elementen, som gömmer sig bakom politiska paroller, inte att korsa vissa gränser och de kommer helt enkelt att börja rån: de kommer inte att börja sätta eld på bilar, hus, banker, försöka ta beslag på administrativa byggnader och så vidare, ”sade presidenten.
   Samtidigt tillade han att Ryssland utgår från antagandet att situationen i grannstaten kommer att lösas fredligt och att det inte finns något behov av att använda den bildade reserven.

 9. ”Jag har hela tiden hävdat att president Lukashenko borde träffa representanter för oppositionen. Hoppas Putin vill/kan påverkan honom i den riktningen.”

  President Lukashenko?

  Högaktning?
  Hur retro kan man egentligen vara?
  Vad tror du svenska Vänsterpartiet tycker om saken?
  För min del tror jag ´diktatorn´är slut.
  Enligt SVT Nyheter har han tydligen varit uppe på taket på regeringsbyggnaden och dansat med en Kalasjnikov inför folket nedanför som demonstrerar för fred och demokrati.
  Alexandr Lukashenko, en gammal elefant i ett glashus?
  Inte för jag har något till övers för SVT:s journalist och tidigare Rysslandskorrespondent Elin Jönsson men här tror jag faktiskt man får någorlunda bild av verkligheten som inte är alltför tendentiös.

  Bered dig på Anders Romelsjö att den sista resten av kommunismens Sovjetunionen snart kommer att falla.
  Tror inte ens Ryssland kommer försöka rädda den.
  Och varför skulle dom göra det?
  Kan knappast ligga i det nutida Rysslands intresse.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/en-aldrande-diktator-som-helt-forlorat-kontakten-med-verkligheten

 10. Putin företräder nationella kapitalister, men inte Lukashenko. Vitryssland fram till augusti i år var det sista som återstod av Sovjetunionen.
  Är det bra att det sista av Sovjetunionen försvinner?

  • Med alla sina fel och brister var Sovjetunionen länge garanten för hoppet i stora delar av världen. Det kostade multum.
   På sätt och vis fyllde den den funktion som klostren hade under Medeltiden.

   Trots den officiella ateismen var det faktiskt den ursprungliga kristendomens hävdande av allas lika värde som var ledstjärnan för alla som var ”röda” (och deras ibland allierade, ibland motståndare, frihetliga ideologiska konkurrenter) i världen.
   Att Lenin ansåg att socialismen var lika med smör och elektricitet må ha varit pragmatiskt rätt, det var filosofiskt fel. Det öppnade för miljöförstöring och än mer förödande karriärism.
   I den postsovjetiska världen är det de mest reaktionära religiösa strömningar som dominerar, världen över. Det skulle inte ha behövt bli så om ”allas lika värde” hade fått predikas även i diverse helgedomar. Leninisterna gjorde om samma grovt misstag som kostade floder av blod under och efter den franska revolutionen.
   Att ”allas lika värde” förutsätter någon form av underförstått panteism, som är närvarande i mycket hedendom och kvarblev under ytan i folklig kristendom, borde ha lett till tolerant sekularism i stället för rivningen av kyrkor.
   Att ”Människan lever inte blott på bröd” (jag vet inte vad den svenska titeln på ”L’homme ne vit pas de pain” är) är lika sant om man äntligen har råd att breda smör på brödet; de rikas omfattande missbruk på allt möjligt – förutom medmänniskor – torde ge en indikation om deras själslig misär.

   Lukashenko gjorde ett grovt misstag, som flirtade med ”väst” och följaktligen legitimerade kapitalismens rövarinställning till livet samt följaktligen deligitimerade den krävsam och kostsam solidaritetsprincipen som följer av tillämpningen av allas lika värde.

   Oligarkernas Ryssland må inte vara någonting att ha som föredöme, där finns ändå kvar en vänsteropinion som makten inte kan ignorera helt, medan Förenta Staterna är sinnebilden för helvetet på jorden, om man inte tillhör ”the happy few” bland ”guds utvalda”.

   Lukashenko har satt sig själv i en sits i vilken han har att välja mellan att slukas av oligarkernas Ryssland eller överlåta Vitryssland till gamarna och fascismen.
   Måtte vitryssarna fatta galoppen innan det är för sent!

   • Jag föreställer mig att går de här resterna av Europas sista proletariatets diktatur i graven så blir inte det stora statliga ägandet i Vitryssland längre hållbart.
    Särskilt inte inom produktionen och det vare sig om den fungerar eller inte.
    Det är helt enkelt inte kompatibelt med den fria marknaden som idag gör anspråk på att vara global.
    Vara delaktig eller bli utestängd och marginaliserad ser ut att blivit valet.
    Något allmänt erkännande att sanktioner och blockader skulle vara ”olagliga” finns inte mig veterligen.
    Det är bara en form av politiska åtgärder använda vid behov.
    Strejk är ytterligare en sådan typisk politisk betingad ekonomisk åtgärd.
    En första utmaning kan vara en folklig generalstrejk mot de statliga industrierna som kontrolleras av regeringen Lukashenko.
    Kan föreställa mig det skulle bli knock-outen som skulle få diktaturen att falla.
    Dessutom skulle det ge en fingervisning om hur stort väljarunderstöd Lukashenko egentligen har.
    Frågan är bara om generalstrejken kommer eller om bara landets solidaritet är bruten för total splittring som nu verkar skett i många av västvärldens övriga länder.
    Vad tror ni här, kommer generalstrejken mot Vitrysslands statliga industrier?

 11. I dag den 14 september möts Rysslands och Vitrysslands presidenter, Vladimir Putin och Alexander Lukashenko i Sotji för att samtala om framtiden. De viktigaste ämnena för mötet kommer att vara ytterligare integration inom unionsstaten, liksom bilateralt samarbete inom ett antal områden, särskilt priserna på energiresurser som levereras till Vitryssland.
  I synnerhet kommer presidenterna att samtala om handels- och ekonomiska förbindelser, inklusive omstrukturering av Vitrysslands statsskuld till Ryska federationen. Ledarna kommer också att diskutera ett antal andra aktuella ämnen, såsom priser på energiresurser som levereras till Vitryssland, interaktion mellan företag och en färdplan för integration. Nu, under förhållanden när Vitryssland går igenom svåra dagar, får denna kommunikation ännu större brådska och betydelse”, citerar Peskov TASS.

  Som en påminnelse sade chefen för RF-finansministeriet Anton Siluanov den 1 september att den ryska sidan tillsammans med sina vitryska kollegor inleder en teknisk undersökning av villkoren för refinansiering av Vitrysslands skuld till Ryssland. Jag tror att vi har gjort betydande framsteg bokstavligen de senaste dagarna, kanske ett par veckor, när det gäller att lösa de problem och uppgifter som har samlats mellan Vitryssland och Ryssland. Jag skulle vilja att den här dynamiken ska bevaras, sade Vitrysslands president i en intervju med den ryska ambassadören Dmitry Mezentsev.

  Samarbete mellan länderna på energiområdet diskuterades också under besöket av den ryska premiärministern Mikhail Mishustin i Minsk i början av september. Som ett resultat av dessa förhandlingar noterade chefen för den ryska regeringen att parterna hade nått överenskommelser i frågor som rör betalning för energiförsörjning.
  ”Först och främst är detta slutförandet av NPP-konstruktionen av Rosatom på Vitrysslands territorium. Minsk kan å sin sida tillhandahålla ytterligare garantier för oavbruten transitering av ryska kolväten, som går genom dess territorium. Det är inte uteslutet att samtalet återigen kommer att handla om leverans av vitryska produkter till den ryska marknaden, där det var vissa meningsskiljaktigheter tidigare, sade Feldman. ”Den andra punkten: 2012–2013 diskuterades redan skapandet av gemensamma innehav, sammanslagningen av ryska och vitryska företag för att undvika intern konkurrens på sektorsbasis och för att fungera som en enhetlig front på utländska marknader”, erinrade experten i en intervju med RT.
  Därför började de ryska och vitryska ledarna enligt honom att arbeta för att hitta nya sätt att integrera under de nuvarande förhållandena.

  Enligt Pavel Feldman är den ekonomiska integrationen mellan Ryssland och Vitryssland i själva verket redan på en hög nivå. ”Vi har en gemensam arbetsmarknad och fri rörlighet för varor. När det gäller ekonomisk integration finns det bara en sak kvar att göra – att införa en gemensam valuta, som Moskva länge har pratat om. Annars är det dags att ta steg mot politisk integration. I synnerhet att uppfylla bestämmelserna i avtalet om unionsstaten, såsom skapandet av ett fackligt parlament och regering, konstaterade experten.

  Pyotr Petrovsky följer en liknande synvinkel. Enligt hans uppfattning kan Moskva och Minsk först och främst använda de mekanismer som redan har skapats genom unionsstaten. På tal om möjligheterna till integration påminde Petrovsky också om svårigheten att para ihop de två staternas skattesystem. ”Vitryssland är en enhetsstat, Ryssland är en federal stat. Länder har olika ekonomier, och det är inte lätt att hitta en metod för att harmonisera de två skattesystemen.
  Den 27 augusti sa Rysslands president Vladimir Putin att han på begäran av Alexander Lukashenko hade bildat en reserv av brottsbekämpande officerare för att hjälpa Minsk vid behov. Samtidigt betonade den ryska ledaren att säkerhetsstyrkorna endast kan skickas till grannrepubliken som en sista utväg.
  Enligt experter kunde ledningen i Vitryssland med hänsyn till de senaste händelserna tydligt se att Moskva är Minsks främsta allierade och partner. ”Alexander Lukashenko har alltid försökt följa en komplex multivektorstrategi. Men nu är han uppenbarligen redo för en ännu mer fruktbar dialog med Moskva, säger Pavel Feldman.

  Experter är säkra på att de planerade förändringarna i Vitryssland inte kommer att påverka de vitryska-ryska relationerna. I synnerhet uttryckte Vladimir Shapovalov, biträdande chef för Institutet för historia och politik vid Moskvas statliga pedagogiska universitet, denna synpunkt i en intervju med RT.
  ”Ryssland och Vitryssland förenas inte av momentana impulser utan av gemensamma historiska och kulturella rötter. Och idag har vi extremt nära ekonomiska och naturligtvis kulturella och humanitära band. I själva verket representerar vi ett enda historiskt, kulturellt, ekonomiskt och politiskt utrymme, närheten mellan länder är förutbestämd av objektiva, inte subjektiva faktorer, ”förklarade Shapovalov.

 12. Det är skillnad på hur reportage om samtalen i mötet mellan presidenterna Vladimir Putin (från Ryssland )
  och Alexander Lukashenko (från Vitryssland) som ägde rum i Sotji den 14 september förmedlas i olika medier.
  Dagens Nyheter (Sverige) skriver.. Läs här nedan..
  https://www.dn.se/varlden/anna-lena-lauren-lukasjenko-forodmjukade-sig-oppet-infor-putin/

  RT (Ryssland) skriver..
  https://russian.rt.com/world/article/783342-putin-lukashenko-peregovory

  Cheferna för Ryssland och Vitryssland pratade i över fyra timmar. Som Kreml sa var ämnet för deras samtal bilaterala band och kommersiellt samarbete.
  Presssekreteraren för den ryska presidenten Dmitry Peskov betonade att Lukashenko är den legitima chefen för Vitryssland. Under samtalet bekräftade ledarna överenskommelsen att förse Minsk med ett lån på 1,5 miljarder dollar, liksom att Vitryssland kommer att bli den första som får det ryska vaccinet mot koronavirusinfektionen COVID-19. På tal om den nuvarande situationen i grannrepubliken påpekade Putin att vitryssarna själva, utan tryck utifrån, räknar ut det.
  Lukashenko sade i sin tur att de senaste händelserna i republiken indikerade behovet av att stanna närmare Ryssland.
  Som pressens sekreterare för den ryska statschefen, Dmitry Peskov, sa, ledarna pratade ansikte mot ansikte . Föremålet för deras samtal var bilaterala relationer och kommersiellt samarbete.
  De satt faktiskt tillsammans och pratade i nästan fyra timmar. Kommunikationen var ansikte mot ansikte. Han betonade också att Lukashenka är den legitima chefen för den vitryska staten.
  Tillsammans med detta sade Peskov att ledarna hade kommit överens om att ta bort reserven av säkerhetstjänstemän som bildats av den ryska sidan för eventuellt hjälp till Minsk.
  ”Ett viktigt resultat av samtalen mellan de två presidenterna i Sotji var överenskommelsen om att Ryssland avlägsnar reserven för brottsbekämpande organ och National Guard, som koncentrerades nära den rysk-vitryska gränsen, och tar människor till platser för permanent utplacering,” sade Peskov.

  Under dagens möte sa Putin att ”enligt våra premiärministrar och sedan hälsoministrarna kommer Vitryssland att vara det första landet som tar emot vårt antivirala vaccin mot COVID-19. Dessutom kommer Ryssland att ge Vitryssland ett statligt lån på 1,5 miljarder dollar i enlighet med de tidigare uppnådda överenskommelserna.
  Vi kom överens om att Ryssland kommer att ge Vitryssland ett statslån på 1,5 miljarder dollar i detta svåra ögonblick, och vi kommer att fullfölja det,” sa Putin i början av mötet med Lukashenko.
  Enligt honom ”arbetar finansministrarna i de två staterna” på detta på en professionell nivå”.

  Låt oss påminna er om att tidigare chefen för RF-finansministeriet Anton Siluanov sa att den ryska sidan tillsammans med sina vitryska kollegor inleder en teknisk undersökning av villkoren för refinansiering av Vitrysslands skuld till Ryssland. Lukashenko själv sa i slutet av augusti att vi pratar om att refinansiera en skuld på 1 miljard dollar.
  Enligt den vitryska presidenten, efter att Minsk behållit dessa medel, kommer det ”att vara en bra förstärkning” för republikens nationella valuta.
  På tal om situationen i Vitryssland sa den ryska presidenten att invånarna i republiken själva borde ”utan några uppmaningar” och påtryckningar utifrån bör ordna dessa händelser.
  Förhandlingar mellan Putin och Lukashenko pågår mot bakgrund av protester i Vitryssland. Efter resultatet av valet av republikens chef i augusti vann landets chef sedan 1994, Alexander Lukashenko. Medborgare som inte var överens med dessa siffror började ta sig ut på gatorna och krävde att de skulle hålla upprepade val.
  Vi är för vitryssarna själva, utan några uppmaningar och tryck utifrån, i ett lugnt läge och i dialog med varandra, att förstå denna situation och komma till ett gemensamt beslut om hur de ska bygga sitt arbete vidare”, sa Putin.
  Tidigare sade Lukashenka att ett utkast till en ny konstitution håller på att utvecklas, vilket ska läggas fram till folkomröstning i framtiden. Han angav också att om dokumentet antas i republiken kan nya presidentval och parlamentsval äga rum.Putin noterade också att den ryska sidan är medveten om Lukashenkas förslag om att påbörja arbetet med konstitutionen. ”Jag tror att detta är logiskt, i rätt tid och ändamålsenligt,” tillade han.

  Under samtalet betonade den ryska ledaren också att Moskva fortfarande är engagerat i alla avtal med Minsk, inklusive i den del av fördraget om unionsstaten och CSTO.
  ”Vi betraktar Vitryssland som vår närmaste allierade och naturligtvis, som jag redan har sagt er många gånger i telefonsamtal, kommer vi att fullgöra alla skyldigheter vi har tagit på oss,” sade Putin.
  Han sa också att skyldigheterna bör uppfyllas oavsett om han har makten i staten.
  Tillsammans med detta noterade chefen för den ryska staten att de två länderna bör fortsätta samarbetet inom försvarsområdet. Putin uppmärksammade det faktum att den rysk-vitryska militärövningen”Slavic Brotherhood – 2020″ började på dagen för mötet mellan de två ledarna.
  Putin erinrade också om att Ryssland fortfarande är den största investeraren i den vitryska ekonomin.
  ”I allmänhet faller över 50% av Vitrysslands utrikeshandel för Ryssland. Det finns nästan 2500 företag med rysk kapital som är verksamma i Vitryssland. Vi har ett mycket stabilt och djupt samarbete inom ett antal områden och inom ett antal industrier, sade den ryska presidenten.
  Lukashenko svarade och sa att de senaste händelserna i Vitryssland indikerade behovet av att stanna närmare Ryssland , särskilt i ekonomin. Som statschefen noterade, ligger ekonomin ”till grund för allt”.
  ”Tro mig, vi har alltid följt denna linje (samarbete med Ryssland. – RT ). Men dessa händelser visade oss att vi måste hålla oss närmare med vår äldre bror och samarbeta i alla frågor, inklusive i ekonomin, ”sa Lukashenka.

 13. En liten men olycklig oriktighet i översättningen: Där står ”Oppositionen har antagit den röda och vita flaggan, som användes mot den nazistiska ockupationen”. Men i originaltexten står ”They have adopted the red and white flag, flown during the Nazi occupation.” Innebörden är den motsatta till vad som står i den svenska texten, nämligen att det var de nazistiska ockupanterna som använde den flagga som demonstranterna nu gör till sin.

  • Tack Christer! Jag har ändrat till ”Oppositionen har antagit den röda och vita flaggan, som man såg vaja under den nazistiska ockupationen.”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here