Det är skamligt att hedra krigshetsaren Madeleine Albright i Stockholm 24 maj 2021!

6
872

Jan Eliasson är styrelseordförande i fredsinstitutet SIPRI och är ansvarig för inbjudan av USA:s f d utrikesminister Madeleine Albright. Tre topprepresentanter för socialdemokratin medverkar.

Vid manifestationen i centrala Stockholm talade Christer Lundgren och Sigyn Meder. Kortare synpunkter framfördes av Mertz Laakso och Eva Jonsson.
(Själv var jag bortrest, men har medverkat med synpunkter på flygbladet.)

Varför då demonstrera? Se flygbladet nedan med svensk och engelsk text. (In English further down).

Lägger till en tweet där man kan höra statsminister Löfvéns tal vid mötet.


Skamligt att hedra krigshetsaren Albright

(Flygbladet)

Madeleine Albright på flygbladet 210524.

USA:s f d utrikesminister Madeleine Albright – en pådrivande krigshetsare inom USA-administrationen – har inbjudits av Jan Eliasson, styrelseordförande i fredsforskningsinstitutet SIPRI, som huvudtalare vid ett seminarium om “Demokrati i en värld efter covid”, där även tre topprepresentanter för socialdemokratiska partiet medverkar. Inbjudan kastar skam över såväl SIPRI som dessa ledande politiker.

”En halv miljon döda irakiska barn – ett pris värt att betala”

Madeleine Albright var 1996 USA:s FN-ambassadör och därefter utrikesminister i president Bill Clintons administration 1993-2001. Då hon intervjuades i programmet ”60 Minutes” 12 maj 1996 om de ekonomiska sanktioner som USA drev mot Irak, frågade journalisten och författaren Lesley Stahl:

”Vi har hört att en halv miljon barn har dött. Jag menar att det är fler barn än som dog i Hiroshima. Är det värt priset?”

Albright svarade:

”Jag tycker att valet är mycket svårt, men priset – vi tycker att det är värt priset.”

Sanktioner, bomber och nya vapensystem…

Madeleine Albright spelade en nyckelroll i sanktionspolitiken mot Irak mellan de båda Irakkrigen och i USA/Nato:s bombkrig mot f d Jugoslavien 1999. Hon var även pådrivande för Natos utvidgande österut mot Rysslands gränser och då USA började planera för att i de nya Nato-länderna installera anti-missilanläggningar.

SIPRI påstår i sin presentation att hon är känd för sitt engagemang för ”fred, mänskliga rättigheter och demokrati”. Att ett forskningsinstitut så radikalt kan vända uppochned på verkligheten är anmärkningsvärt.

I seminariet medverkar statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Ann Linde och före detta utrikesminister Margot Wallström. Att framträdande socialdemokrater fraterniserar med en krigshetsare, som i enlighet med folkrätten borde ställas till ansvar för krigsförbrytelser, är skamligt!

Samtidigt sitter Julian Assange på USA:s begäran fängslad i Storbritannien under extremt svåra förhållanden utan att han dömts för något brott, enbart för att han riktat världens uppmärksamhet på krigsförbrytelser begångna av USA i Irak och på andra platser. Om detta övergrepp mot demokrati, humanitet och pressfrihet tiger seminariedeltagarna.

IrakSolidaritet, Folket i Bild-Kulturfront i Stockholm och i Blekinge, Stödkommittén för Julian Assange och Nej till Nato.


In English

Shameful to honor Albright, the warmonger

Former US Secretary of State Madeleine Albright – an active warmonger in the US administration – has been invited by Jan Eliasson, chairman of the Swedish International Peace Research Institute, SIPRI, as keynote speaker at a seminar on “Democracy in a world after covid”, which also includes three top representatives of the Swedish Social Democratic Party. The invitation brings shame upon both SIPRI and these leading politicians.
“Half a million Iraqi children killed – a price worth paying”
Madeleine Albright was the United States Ambassador to the United Nations from 1993 to 1996 and Secretary of State in President Bill Clinton’s administration from 1997 to 2001. When she was interviewed on the program “60 Minutes” on May 12, 1996, about the economic sanctions that the United States imposed on Iraq, the journalist and author
Lesley Stahl asked:
“We have heard that a half million children have died. I mean, that’s more children than died in Hiroshima. And – and you know, is the price worth it?”
Albright replied:
“I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it.”
Sanctions, bombs and new weapon systems…
Madeleine Albright played a key role in the policy of sanctions against Iraq between the two Iraq wars and in the US/NATO bombing of the former Yugoslavia in 1999. She was also a driving force for NATO’s eastward expansion, towards Russia’s borders, as well as for the initiation of US plans to install anti-missile systems in the new NATO member countries.
In its presentation, SIPRI states that she is known for her commitment to “peace, human rights and democracy”. It is astounding that a peace research institute can so radically turn reality upside down.
Attending the seminar are Prime Minister Stefan Löfven, Foreign Minister Ann Linde and former Foreign Minister Margot Wallström. It is an insult to a sense of justice that prominent Social Democrats are fraternizing with a warmonger who, in accordance with international law, should be held accountable for war crimes!
At the same time, at the request of the United States, Julian Assange remains imprisoned in the UK under extremely harsh conditions without ever having been convicted of any crime, simply because he has drawn the world’s attention to war crimes committed by the United States in Iraq and elsewhere. The seminar participants are silent about this assault on democracy, humanity and freedom of the press.
Iraq Solidarity, FiB Stockholm & Blekinge, No to NATO, Support Committee for Julian Assange.


Relaterat

Protestera! Socialdemokratiska partitoppar uppskattar Madeleine Albright ”En halv miljon döda irakiska barn – ett pris värt att betala”
Även Vänsterpartiets Rossana Dinamarca gick i armkrok med USA-höken Madeleine Albright.

Föregående artikelSverige förbereder deltagande i krig mot Ryssland?
Nästa artikelCoronakrisen är mycket värre än finanskrisen 2008
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Skamligt att Sverige hedrar massmördaren i kjol Albright. Det hederliga borde varit istället att Sverige gick i bräschen för krav på bojkott och sanktioner mot apartheid regimen israel. Världen kräver regime change i apartheid israel, nu! Sverige borde också. Därför måste Sverige:

  1. Avbryta alla samarbeten med apartheid- och mördarregimen israel
  2. Införa sanktionera apartheid israel
  3. Kräva att ERU och FN ska införa en sanktions regime mot apartheid israel

  https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/un-probe-israeli-repression-against-palestinians-whole

  https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid

  https://www.hrw.org/news/2021/04/27/abusive-israeli-policies-constitute-crimes-apartheid-persecution#

  https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/4/it-is-becoming-harder-to-deny-that-israel-is-an-apartheid-state

  https://www.presstv.com/Detail/2021/05/30/657813/Analyst-People-holding-accountable-Israel–backers

 2. Jo, jag läste på SVT att även Sverige firar Veterandagen.

  Även Thoralf firade veterandagen såg jag.
  Med egna bilder han publicerade i inlägget.
  Lite intressant att titta på.

  https://thoralfsblogg.com/2021/05/29/veterandagen/

  Israel/Palestina konflikten kan också betraktas som en socialism vs marknadsliberal fråga i den västerländska politiken.

  Thoralf Alfsson menar att Hamas köper raketer för biståndspengar från svenska SIDA.
  I så fall skulle det vara detsamma som Sverige finansierar terrorverksamhet.
  För att skjuta ballistiska raketer med sprängkraft rakt in i israeliska bostadsområden kan jag inte se som annat än ren terrorverksamhet.

  https://thoralfsblogg.com/2021/05/29/sida-koper-raketer-till-hamas/

 3. Vad jag kan se på videon, när fotografen panorerar ut mot torget, så var uppslutningen inte direkt överväldigande. Har aldrig sett ett så tomt torg så nästa gång kan ju arrangören boka in sig på närmaste PRO-lokal så kanske ni i alla fall kan få lite kaffe i pausen.

  • Det var planerat att bara ungefär 8 personer skulle få delta av respekt för coronarekommendationerna. Nu var det något fler, men avståndet mellan personerna var bra.

   • Att ni som är närmast sörjande inte skulle vara fler än vad restriktionerna tillåter är ju helt ok, men jag kan se av filmen att engagemanget bland allmänheten inte var direkt stort. Mer eller mindre lika med noll, vilket antingen betyder att ingen bryr sig eller så sympatiserar ingen med era åsikter. Var och en får välja orsak till den icke existerande uppslutningen av åhörare.

    • Ja, media döljer den viktiga informationen om Madeleine Albright, till glädje för de som stödjer imperialism, brutalitet och brott mot folkrätt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here