DN: Regeringen med Magdalena Andersson i spetsen vägrade hjälpa EU i jakten på skatteparadis

3
2433
Skatteparadis dollar

I serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel.

DN publicerar 13 november 2021 artikeln ”DN: Regeringen vägrade hjälpa EU i jakten på skatteparadis”. Enligt artikeln beräknar EU:s medlemmar att ”tillsammans förlora mellan 160 000 och 190 000 miljoner årligen på aggressiv skatteplanering”. En artikel på 2 sidor hade titeln ”Sverige stoppade insyn i EU:s jakt på skatteparadis”.

”EU-kommissionen vädjade i ett mejl till svenska regeringen att dokumenten skulle kunna lämna ut i sin helhet.”…”Sverige listar en lång rad skäl varför handlingarna ska hållas hemliga, innehållet beskrivs som mycket känsligt och skadligt för svenska intressen.”

Vem var finansminister då detta skedde? Ja, vi vet alla! Och nedan tydlig information.

DN skrev vidare igår Spotifys vd ville stoppa skatt – bjöds in av Andersson. DN skriver ineldningsvis ”Finansminister Magdalena Andersson (S) bjöd in Spotifys vd Daniel Ek till ett personligt möte 2018. Inviten kom efter att Daniel Ek vädjat till statsministern om att stoppa en ny EU-skatt på digitala bolag. Kort efter inbjudan gick Sverige emot skatten.”

Magdalena Andersson. Regeringen. Aktiv i skatteplanering.

Jag har skrivit om skatteparadis tidigare:

* I november 2019 träffades representanter från EU-ländernas regeringar i Bryssel. På bordet låg ett förslag om offentlig land-för-land-rapportering för alla stora multinationella företag, inte bara banker. Storföretagen i Europa skulle tvingas rapportera om sina skatteupplägg. Och inte bara till skattemyndigheterna – en sådan EU-lag finns redan – utan inför allmänheten. Precis som bankerna tvingats göra.
Skatteparadisen Cypern, Irland, Luxemburg och Malta avvisade förslaget. Mer överraskande gjorde även den svenska regeringen det.
Sveriges vanliga EU-allierade Danmark och Nederländerna sade ja, liksom S-regeringarna i Spanien, Portugal och Slovakien. Förslaget föll.

 • Den svenska regeringen anser alltså att lagförslaget handlar om skatter. Sådana frågor måste antas enhälligt och varje EU-land har rätt till veto. EU-kommissionen anser däremot att förslaget handlar om redovisning, och därmed kan klubbas med kvalificerad majoritet bland länderna.
 • Max Andersson f.d. EU-parlamentariker för Miljöpartiet nu i partiet Vändpunkt  arbetade med lagförslaget i EU-parlamentet. Han ”tror inte ett skvatt på” att det är den juridiska principen som gör att den svenska regeringen skjuter EU-lagen i sank. ”Min erfarenhet är att man förespråkar den rättsliga grund som gynnar det beslut som man själv önskar.”
 • I ett PM från regeringen till riksdagen finns tre argument mot förslaget: Strängare EU-regler blir en nackdel för europeiska företag gentemot amerikanska och kinesiska konkurrenter. EU-lagen skulle kunna undergräva det globala arbetet mot skattefusk som bygger på en sorts byteshandel.
 • Om de multinationella företagens skatteupplägg exponeras kan de pressas att betala mer skatt i de länder där de säljer mest och gör mest vinst.
 • Bara två partier opponerade sig: Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.
 • Lagförslaget om öppen land-för-land-rapportering presenterades för över tre år sedan. Novemberomröstningen gällde ministerrådets (EU-ländernas regeringar) ståndpunkt.• Dessförinnan har fler än tio olika versioner av lagtexten diskuterats och dissekerats av EU-ländernas tjänstemän, vid arton olika tillfällen, i ministerrådets arbetsgrupp för bolagsrätt.

Kommentar: Sveriges undfallande attityd motverkar sedan länge nödvändiga åtgärder mot skattefusk. Argumentet att åtgärder inom EU kan försvaga europeiska företags konkurrenskraft är att ge upp, och också spekulativt. Sverige kan förstås föreslå att EU reser krav/önskemål om internationella överenskommelser. Och åtgärder mot skattefusk kan öka stödet för EU och dess åtgärder både inom och utanför EU. Argumentet ”Om de multinationella företagens skatteupplägg exponeras kan de pressas att betala mer skatt i de länder där de säljer mest och gör mest vinst” pekar på nödvändigheten av internationella överenskommelser.


Mer om skattefusk!

Jag har publicerat flera artiklar om storbolags och rika personers skattefiffel, som kostar länder och andra medborgare (eftersom skatten för dem inte så lätt kan sänkas med underbalanserade budgetar) många miljarder varje år. Nedan ett utdrag ur artikeln Google och andra stora skattesmitare försämrar tillvaron för andra

I. De 50 största bolagen i USA stoppar undan 1300 miljarder dollar i skatteparadis
Utdrag ur en artikel i Independent våren 2016. Independent

De 50 största amerikanska företagen har mer pengar undangömda utomlands än hela BNP i Spanien, Mexiko och Australien. Tillsammans har de motsvarande 1300 miljarder dollar i områden där pengarna inte beskattas i USA, enligt en ny rapport från Oxfam. Avslöjandena kommer sedan EU-kommissionen meddelat planer på att tvinga de stora företag att vara öppnare om var de betala skatt. Oxfam menar att EU-kommissionens förslag är ”nästan värdelöst” för att identifiera var pengar stoppas undan. Den uppmanar den brittiska regeringen att verka för starkare regler för att säkerställa att företagen betalar skatt i alla länder där de gör affärer.

Robbie Silverman, senior skatterådgivare vid Oxfam, sade att skatteflykten i USA kommer att ha en dominoeffekt i länder runt om i världen.
”Samma knep och som används av multinationella företag att undvika skatt i USA används för att lura länder över hela världen från deras beskärda del av skatteintäkterna, med förödande konsekvenser”, sade han.

”Fattiga länder drabbas särskilt hårt och förlorar uppskattningsvis 100 miljarder dollar per år till bolagsskattesmitare. Detta är tillräckligt för att ge rent vatten och sanitet till mer än 2,2 miljarder människor,” tillade han.
Samma 50 företag fick kollektivt 27 dollar i statligt, federalt stöd med lån, lånegarantier och räddningsaktionerna för varje dollar de betalade i federala skatter, motsvarande totalt 11,2 biljoner dollar sade Oxfam. (Motsvarar 2/3 av USA:s BNP).
Organisationer som Oxfam och Christian Aid har avfärdat Europeiska kommissionens förslag att minska skattefusket som ”nära nog meningslösa”. Christian Aid sade att de nya reglerna skulle tillåta ”tvivelaktig business as usual”.
Enligt EU:s förslag skulle företagen rapportera vinster och betala skatt i EU och i vissa än så länge hemlig skatteparadis. Medan man har lobbat för redovisning uppdelat på olika länder av skatter och vinster, är den föreslagna versioner så begränsad att den inte klarar detta.

Skatteflykt av USA-bolag

Aktivister har länge bett om rapportering av skattefrågor land-för-land, men det senaste EU-förslaget innebär endast en begränsad version av detta. En tidigare svartlistning av skatteparadis sammanställd av Europeiska kommissionen 2015 drogs tillbaka sedan den misslyckades med att inkludera viktiga länder som Luxemburg.
De senaste förslagen från den kommissionen kommer i kölvattnet av dataläckaget av Panama Papers som tillhandahållit bevis på den stora omfattningen av offshore banking av världens rika, inklusive många nuvarande och tidigare världsledare. Oxfam beskrev utnyttjande av kryphål i skattelagstiftningen som en ”integrerad del” av vinstdrivande strategier hos många multinationella företag.

Skatteflykt finns i många former. Företagen har rapporterat att upp till 2 biljoner dollar i vinst ”permanent återinvesteras” utomlands, vilket betyder att de inte är ansvariga för skatt i USA. Några av de företag The Independent talade med sade att de fortfarande betalar höga skatter i de länder där dotterbolagen är registrerade. Denna praxis kan hjälpa dem att minska sina amerikanska skatteutgifterna eftersom företagen får göra avdrag för skatt de betalar i andra länder.

De 50 företagen tros ha tjänat 4 biljoner dollar i vinst globalt 2008-2014, men endast betalat 26,5 procent av detta i skatt i USA, nästan 25 % lägre än den lagstadgade skattesatsen på 35 procent. De förlitar sig på ett ogenomskinligt och hemlighetsfullt nätverk av mer än 1600 dotterbolag i skatteparadis där de lagrar 1,3 biljoner dollar totalt, sade Oxfam. Oxfam tillade att andra offshore dotterbolag kan finnas och undgår Securities and Exchange Commission, på grund av svaga rapporteringskrav. USA:s storbolag är de stora skattesmitarna – Putin och Assad vita

I ”Panama Papers” fanns få USA-företag nämnda. Detta tycks bero på att de har andra resurser för skatteflykt – se nedan.

I centrum då Panama Papers kom stod diverse insinuationer om Putin och Assad nog ändå är involverade på något sätt.
Det lyftes fram när uppgifter om ”Panama papers” först publicerades.
Guardian skriver dock ”The US has overtaken Singapore, Luxembourg and the Cayman Islands as an attractive haven for super-rich individuals and businesses looking to shelter assets behind a veil of secrecy, according to a study by the Tax Justice Network (TJN). The US is ranked third, behind Switzerland and Hong Kong, in the financial secrecy index, produced every two years by TJN”.

Guardian

DN skrev ”Supermakten (USA) hamnar trea på en lista över skatteparadis – tio placeringar över Panama.” DN

Professor Michael Hudson menar att hela det globala systemet med skatteparadis och ”vittvättning” av pengar har skapats av det amerikanska finanskapitalet i full förståelse med USA:s regering. Han arbetade själv i Chase Manhattan och var förstahandsvittne till vad som skedde. Avsikten var att betjäna det militär-industriella komplexet med kapital. Detta gjorde samtidigt den finansiella eliten i USA till en penningtvättande kriminell klass. Hudson säger:

”The whole financial system basically has been criminalized in the process of being militarized, to subsidize the fact that countries like the United States and Britain have heavy military budgets. This is how they finance their military budget – with money laundering by the world’s criminal class. The byproduct is to leave the largest companies tax exempt, from Apple to Exxon, right down the line.” Counterpunch USA – skatteparadisens moder och största skatteparadis

Det finns många andra rapporter med ungefär samma innehåll. Och exempel. Detta skattesmitande – som regeringar och EU i praktiken accepterar – minskar förstås statens inkomster. Mindre pengar till bland annat skola, sjukvård, social välfärd. Och lägre köpkraft. varför ska vi acceptera detta? Ge mig ett enda skäl.

Ett alternativ
Enligt gemensamma äldre beräkningar av Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man med en satsning på ytterligare 80 miljarder US Dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden (Implementing the 20/20 Initiative: Achieving Universal Access to Basic Social Services, 1998). (www.unicef.org/ceecis/pub_implement2020_en.pdf). Toussaint & Millet nämner i sin utmärkta bok “Debt the IMF and the World Bank” att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 US Dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine, mars 2008. En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle varit tillräckligt! Som framgår ovan har tillgångarna ökat särskilt mycket för de allra rikaste i världen, vilket medför att %-talet idag blir mindre än 20 %.
Sedan dess har fattigdomen minskat, främst tack vare att Kina lyft hundratals miljoner i fattigdom. Nu behövs mindre. Oxfam har i DN rapporterat att ökningen av miljardärernas tillgångar år 2017 var mycket större än vad som behövdes för att få bort.

Förslag
1. Förbjud omgående de regler som möjliggör dessa skatteparadis!
2. Ökar beskattningen kraftigt av världens rikaste, låt säga de med en förmögenhet över 3 miljoner dollar.
3. Använd pengarna för att ge alla människor på jorden tillgång till bra vatten, sanitet, utbildning, bra hälso- och sjukvård, acceptabel mat och bostad.


4. Gör eljest revolution, störta kapitalismen och etablera ett mycket mer demokratiskt, socialistiskt samhälle där folket också har kontroll över produktionsmedlen och naturtillgångarna! Revolutionerna i USA 1776, i Frankrike 1789, i Ryssland 1917 och i Kina 1949 visar att revolutioner kan föra något bra med sig, men också att det kan gå snett. Viktiga lärdomar finns för framtiden.

Relaterat.
Pandoras ask: Miljoner dokument avslöjar makthavare som använder skatteparadis – men ”glömmer” delvis de i USA.
Apple – världens bästa skattesmitare.
Google och andra stora skattesmitare försämrar tillvaron för andra.
Pandoras ask: Miljoner dokument avslöjar makthavare som använder skatteparadis – men ”glömmer” delvis de i USA.

Föregående artikelGalet – ska nya lagen gå under radarn?
Nästa artikelÄr Rysslands tillbakadragande från Kherson ”bara” en taktisk manöver?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

3 KOMMENTARER

 1. För det första heter det inte ”skatteparadis” utan finanscentra. Begreppet ”skatt” skall i grunden vara att alla, företag och individerna, skall betala för det kostnader de orsakar, och bidra till de gemensamma kostnaderna i landet. Det har upphört att gälla, utan nu gäller att skatterna skall anpassas till politikernas utgifter. Alltså en gigantisk korruption. En gammal Hasse och Tage sketch illustrerar verkligheten.

  Skattebetalaren: Hur mycket skall jag betala i skatt?
  Skattesnoken: Hur mycket har du?
  Skattebetalaren: Så här mycket.
  Skattesnoken: Skicka in det.

  Ju mer pengar som får tag i, ju mer gör dom av med.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here