Ekonomiska sanktioner dödar

17
1627
Bild från Shutterstock

Utdrag ur denna rapport har jag fått mig tillsänd och översatt av Eva Björklund. Tack! Human Rights Council , Thirty-ninth session , 10–28 September 2018 , Agenda item 3 , Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development Report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order on his mission to the Bolivarian Republic of Venezuela and Ecuador* Under relaterat några andra artiklar på samma tema.

Notera att FN för flera veckor har kraftfullt har manat att alla sanktioner ska upphöra liksom krigshandlingar. Noterar att sanktions- och krigsledande USA helt struntar i detta.Stoppa krig och sanktioner – bekämpa covid-19.
INTERNATIONELLTRysslandSyrienUSA Lämna Syrien i fred! Upphäv sanktionerna i Coronatiderna!
FN-chefen: Stopp för krig och sanktioner! USA, regeringens favorit, världsledande i krig och sanktioner inför nya sanktioner. “Ondskans axelmakt”?


Ekonomiska sanktioner dödar

FNs Råd för Mänskliga Rättigheter fördömer ekonomiska sanktioner som brott mot mänskliga rättigheter.
Här återges rapport av oberoende experten Mr Livingstone Sewnyas om sanktioner mot Venezuela och Ecuador 2018.

Från Förenta Nationerna Trettionionde sessionen 10–28 september 2018. Dagordningspost 3:
Främjande och skydd av alla mänskliga rättigheter, civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, innefattande rätten till utveckling.
Den oberoende experten, Mr Livingstone Sewnyas rapport om främjande av en demokratisk och rättvis internationell ordning och hans uppdrag angående Venezuelas Bolivarianska Republik och Ecuador.

36. Effekterna av de sanktioner som införts av presidenterna Obama och Trump, samt Kanadas och Europeiska Unionens ensidiga åtgärder, mot Venezuelas Bolivarianska Republik och mot Ecuador, har direkt och indirekt förvärrat bristen på mediciner som insulin och antiretrovirala läkemedel. I den utsträckning ekonomiska sanktioner har orsakat förseningar i distributionen och därmed bidragit till många dödsfall bryter de länder som inför dem mot de mänskliga rättigheterna.

Dessutom kan sanktionerna vara brott mot mänskligheten enligt artikel 7 i Romstadgan för Internationella Brottmålsdomstolen. En utredning av domstolen skulle vara påkallad, men domstolens geopolitiska undergivenhet kan förhindra detta.

37. Moderna ekonomiska sanktioner och blockader är jämförbara med medeltida belägringar för att tvinga stadsbefolkningar att ge upp. Det tjugoförsta århundradets sanktioner försöker få inte bara en stad utan suveräna länder på knä. En skillnad är kanske också att under 21 århundradet ledsagas sanktionerna av ”falska nyheter”, aggressiv PR och en falsk människorättsretorik, för att ge intrycket att ”målet” för de kriminella åtgärderna ”helgar medlen”.

Det finns inte bara en horisontell juridisk världsordning som styrs av FN-stadgan och dess principer om suverän jämlikhet, utan också en vertikal världsordning som avspeglar hierarkin i ett geopolitiskt system där dominerande stater använder sin militära och ekonomiska makt i sitt förhållande till världen. Det är detta geopolitiska system som frambringar geopolitiska brott, hittills i total straffrihet.
Det rapporteras att USA för närvarande utbildar utländska advokater i hur de ska stifta lagar för att införa ytterligare sanktioner mot Bolivarianska Republiken Venezuela i ett försök att krossa Venezuelas statliga institutioner.

38. Venezuelas Centralbank har informerat den oberoende experten Mr Livingstone Sewnyas om att sanktionerna, förutom att hindra tillgången till extern finansiering och internationella betalningar, påverkar den nationella produktionsapparatens kapacitet, vilket resulterat i att utbudet av lokala varor och tjänster minskat. Under senaste ett och ett halvt år hade banken upplevt svårigheter med internationella banker: från tidigare totalt 33 fungerande bankkonton hade Venezuela för närvarande 14, och de fungerar under ett godtyckligt system, med många begränsningar som resulterar i operativa begränsningar, främst gällande offentliga skuldbetalningar.

Problemen har förvärrats, främst med Citibank, Commerzbank och Deutsche Bank, som för närvarande endast hanterar offentliga skuldbetalningar. Situationen har hindrat den offentliga sektorns betalningar av livsmedel och läkemedel. Ensidiga tvångsåtgärder och finansiella blockader har bevisligen förvärrat den ekonomiska krisen och orsakat arbetslöshet och utvandring till bland annat till Colombia, Brasilien och Ecuador.

39. De ekonomisk kvävningsåtgärderna är jämförbara med dem som redan utövats mot Demokratiska Folkrepubliken Korea, Nicaragua och Syrien. I januari 2018 skrev Financial Times och The Independents Mellanösternkorrespondent Patrick Cockburn, om sanktionerna mot Syrien ”Det förutsätts vanligtvis att livsmedel och medicinsk utrustning tillåts levereras fritt och de ekonomiska och andra reglerande hinder som gör det omöjligt att leverera dem nämns inte. Ett exempel på detta är de omänskliga sanktionerna som USA och EU införde mot Syrien riktade mot president Bashar al-Assad för att få bort honom från makten. De har helt misslyckats med detta, men en intern FN-rapport som läckte ut 2016, visar alltför övertygande vilka effekterna blir av att blockera internationella biståndsorgans leveranser. De blockerade länderna kan inte importera stödet eftersom banker och kommersiella företag inte vågar riskera bestraffning för att de haft något att göra med Syrien. I rapporten citeras en europeisk läkare som arbetar i Syrien och säger att ”den indirekta effekten av sanktioner … gör importen av medicinska instrument och annan medicinsk utrustning oerhört svår, nära omöjlig”. Patrick Cockburn om sanktioner. P Cockburn: Dags att se sanktioner för vad de är – krigshandlingar.

Kort sagt: Ekonomiska sanktioner dödar.

Föregående artikelÅtalet mot general Flynn läggs ned: Rättsröta eller tvärtom?
Nästa artikelGrekland träder in på den syriska arean och markerar mot Turkiet.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

17 KOMMENTARER

 1. Den direkta motsatsen till ekonomiska sanktioner är ekonomiska subventioner.
  Jag läser på SVT idag Sveriges rödgröna regering tänker ge ett ”historiskt” krispaket till kollektivtrafiken.
  Det bara för trafiken ska upprätthållas i nuvarande omfattning.
  Jag undrar då vad meningen är att köra omkring tomma eller nästan tomma bussar i städer och landsväg?
  Inte det miljövänligaste alternativet tycker jag faktiskt.

  Varför då inte anpassa busstrafiken till det läge som nuvarande råder och sedan öka igen allt efter som behovet så småningom återgår till det normala?

  För mig är det här synnerligen enkelt och logiskt tänkande men det verkar inte alls stämma med politiska ambitioner och dito strategier.

  2020-05-11 13.20 SVT Direkt
  ”- Det här är historiskt stora belopp, men inget vet när den här krisen är över och hur det kommer utveckla sig. Att upprätta kollektivtrafiken, det är en följd av regeringens och Folkhälsomyndighetens direkta råd att inte skära ned på trafiken för att spara pengar, då ser vi att det finns ett skäl att gå ut med ett riktat stöd för kollektivtrafiken, säger Isabella Lövin.”
  SVT · Gilda Hamidi-Nia

  Vid sidan om.
  Samtidigt idag läste jag på SVT (den politiskt tillsatte) chefen på MSB Dan Eliasson nu gör en pudel och går ut offentligt med att Sverige borde agerat tidigare mot Coronaviruset.
  Säkert ökar det förtroendet för en svensk myndighet med något skamfilat rykte men det väcker knappast 3.000 döda till liv igen.

  • Nej, så enkelt är det inte. Sanktioner från en stat mot en annan stat utan godkännande av FN:s generalförsamling är att betrakta som olaglig i förhållanden till FN-stadga.

   • Sant, men principen gäller även nationer till nationer. Å ena sidan sanktioner, likt belägringar förr för att svälta ut någon, för att tvinga en nation till underkastelse och bli en vasallstat. Å andra sidan selektivt riktade ”subventioner” för att åstadkomma ”regimbyten”, alltså att finansiera ”moderata rebeller”, exempel Syrien, vilka blev Islamska Staten. Ett annat exempel är amerikanska CIA sponsrade NED, National Endowment for Democracy, som helt öppet opererar i Hong Kong med en budget på 33 miljoner USD, för att åstadkomma ett ”regimbyte”, alltså ”demokrati” och självständighet under USA/UK kontroll, vilket i tur Sverige Radio helt öppet uttalar politisk stöd för. Taiwan är ett annat exempel, en auktoritär diktatur med en demokratisk potemkinkuliss. Vi måste åtminstone lära oss att se genom propagandan.

    • ”Taiwan är ett annat exempel, en auktoritär diktatur med en demokratisk potemkinkuliss.” Men snälla! Taiwan ligger högt på de flesta ”barometrar” över demokratiutveckling. Om man ska använda det språkbruket är Fastlandskina ”en auktoritär diktatur UTAN en demokratisk potemkinkuliss”.

     • Om du som jag har bott där skulle du förstå att det bara är en potemkinkuliss. Först, vem implementerade den ”demokratin”, om inte samma USA som driver dessa ”barometrar”. Fastlandskina är varken diktatur eller ”demokrati” för där tillämpas verkligt fungerade folkstyre, vilket jag själv dagligen deltar i. Så fungerar propaganda, och du har tydligen just blivit indoktrinerad. Hur känns det?
      https://mychinaway.wordpress.com/2020/03/31/nu-driver-svt-amerikansk-politik-och-erkanner-taiwan-som-stat-och-land/
      https://mychinaway.wordpress.com/2020/01/29/taiwan-vander-ryggen-mot-fastlandskina/

     • Käre Karl W. Du har bott i Sovjet, Taiwan, Kina och många andra ställen. Den Taiwanesiska demokratin har en betydligt högre trovärdighet än din propaganda för en brutal regim som nu ägnar sig åt mobbing på det internationella planet. Australien hotas med stopp för export av biff och korn om man inte slutar kräva en oberoende utredning av pandemins uppkomst https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-coronavirus-inquest-china-threaten-australia-boycott-12680112. Huawei hotade Danmark vid upphandlingen av 5G-nät https://www.nyteknik.se/samhalle/uppgifter-huawei-riktade-hot-mot-danmark-6995326?source=carma&utm_custom%5Bcm%5D=302913563,33270&=.
      Så gör inte goda grannar.

     • Thomas Åkerblad Och vilken trovärdighet och erfarenhet i ämnet har personen som gör den bedömningen. Att Kina säger ifrån på skarpen mot en uppenbar propagandastunt från Australien är väl utmärkt. En internationell utredning drivs av WHO, inte USA och Australien, vilka naturligtvis har slutresultatet redo innan man börjar. Att Huawei är ärliga och påpekar att vill danskarna inte göra affärer med dom kommer danskarna inte heller att få några fördelar av Huaweis investeringar. Sen kan du kanske sätta det i det vidare sammanhanget med USAs konstanta hot och genomförande med sanktioner mot länder om dom inte böjer sig för USAs politiska och ekonomiska hotelser och krav. Om nu Danmark ger efter för USAs hot och påtryckningar och portar Huawei, varför skall Huawei, eller ens Kina, gynna Danmark med investeringar i landet. Klart och tydligt och helt korrekt påpekat. I förlängningen, om Danmark, Sverige, eller vilket land det vara må, ger efter för USAs hotelser och påtryckningar om att porta Huawei, varför skall det landet överhuvudtaget kunna göra affärer och sälja i Kina. ”Handel” är ett tvåvägssystem. Inte en amerikansk exklusiv rättighet.

 2. Bert Sundström desinformerar återigen på SVT-”nyheter”. Han påstår på fullt allvar att Rysslands export bara är olja och gas? Ryska staten har exportinkomster via olja och gas men det finns ju företag som exporterar kärnkraft, rymdteknik, fartyg, flygplan, militär material, spannmål etc! Karln måste vara en komplett idiot eller helt okunnig, kanske bara usel propaganda?…Varför tror han att skatterna och andra avgifter är låga i Ryssland? För att ryska staten inte behöver det höga skattetryck som många andra länder har eftersom man har oljeinkomster! Tryter oljeinkomsterna så har ryska staten alla möjligheter att öka på sin för närvarande lilla statsskuld eller att höja skatterna. Stackars Bert han fattar tydligen inte att de flesta länder i världen är i mycket värre ekonomiskt läge än Ryssland…Hans rabiata hat mot Putin och Ryssland måste vara något sjukligt..Kanske är Bert en övervintrande ”storsvensk” som drömmer om den forna stormaktstiden och revansch på Ryssland? Men den stora frågan är varför SVT har en uppenbar imbecill på plats i Ryssland och varför ryssarna inte slänger ut honom? Det är väl så att de tycker Bert är en så ömklig figur att man av ren välvilja ignorerar honom och låter pajasen vimsa omkring. Skulle vara intressant att se Bert göra sådana liknande reportage i t ex Saudiarabien…De hade skickat hem honom i bitar!

  • Jo, Bert är alltid hela tiden ute och cyklar! Hur får du 50% till helt beroende? Du tycks heller inte begripa att Ryssland inte behöver importera då de kan försörja sig själv! Sverige däremot skulle ju kollapsa direkt om importen skulle stoppas och DET skulle en hederlig journalist skjuta in sig på än att fantisera om andra länders kollapser som bara är vilda fantasier! Bert förstår absolut inget om ekonomi och ska därför antingen läsa på eller knipa käft!

 3. Benny, Rysslands statsbudget är till väldigt stor del finansierad av just olje- och naturgasexporten. Med fallande priser kombinerat med mindre volym gör att det blir ett stort hål som måste täckas upp. Hur stort det hålet blir och hur stora reserver Ryssland har kan jag inte bedöma.
  Ryssland har med säkerhet en större andel självförsörjning än Sverige men självförsörjande är inte landet.

  • Ett bra exempel på behovet av exportintäkter är den ryska försäljningen av stridsplan till Kina. Man vet att kineserna kommer att ägna sig åt ”reverse engineering” och bygga kopior av dem men man behöver pengarna. Dessutom måste kineserna köpa ett större antal åt gången. Som tur är för ryssarna har kineserna ännu inte lärt sig att bygga tillräckligt bra motorkopior ännu.

   • Kina bygger redan stridsplan som i teknik vida överstiger både de amerikanska och ryska, men det tar tid att bygga plan och Kina har inte produktionskapaciteten, så därför köper man ryska plan för att motverka det amerikanska ökande hotet. Ligger man så långt före i den teknologiska utvecklingen som Kina idag är det helt meningslöst att kopiera andra. När det gäller motorerna var det situationen för omkring fem år sedan, men saker utvecklas snabbt i Kina.

    • Det är åsikter som du är ganska ensam om att hålla. Det är ju bara att se på hangarfartygets Liaonings plan. De Shenyang J15 (olicensierade kopior av Su33) om finns ombord har svaga kinesiska motorer och kan enbart bära en tredjedel av vapenlasten för en amerikansk F18. Det som kineserna kallar 5:e generationens stealthplan, dvs Chengdu J20, är så ”osynlig” att indierna hävdar att deras Su30-maskiner ser den på radarn. J20s AESA-radar och motorer är inte heller av bästa kvalitet. Ryssarna har ju t o m genomdrivit (i samband med köpet av Su35) införandet av en gemensam kommitté för att förhindra kinesisk stöld av ”intellectual properties”, dvs att kineserna inte ska kunna kopiera vad som helst. Dessutom – om den kinesiska teknologin är så fantastisk – varför lyckas inte kineserna sälja några plan? Man har sålt en del träningsplan och lättare attackplan till Pakistan (samproduktion) och t ex Nigeria men det är få köpare som vill ha de ”fantastiska” kinesiska produkterna. Trots att de rimligen borde vara billigare än konkurrenterna.

     • Vi talar om kunskaper och erfarenheter på plats, inte åsikter. Vapenlasten är inget mått som enbart gäller, det är även en fråga om räckvidd, manöverbarhet, hastighet och många andra faktorer. Kina bygger plan för försvar av hemlandet, USA bygger plan för erövringar av andra nationer och sin globala militärdiktatur. Det blir helt andra konstruktioner. Det är USA som idag stjäl “intellectual properties” för Kina ligger så långt före. Även Trump har ju offentligt gått i taket över det problemet. Både Ryssland och Kina ligger idag före USA i teknologiutvecklingen. Ryska S400 vs Patriot ett annat exempel. USA är bara ”stor i käften”, men liten i tech. Problemet för USA med flera är att man inte vill att Kina ska se hur lång efter i utvecklingen dom halkat. Kina säljer inga plan för man behöver dom själv, Kina har inte byggt upp produktionskapaciteten, det är ju därför man köper ryska plan.

 4. Än så länge har inget ”håll” dykt upp trots betalning för anställda (utan att jobba) för 2 eller 4 veckor … 2014, när sanktionerna infördes, blev Ryssland tvungen att betala i rask takt en stor del av utlandsskulden samtidigt som oljepriserna sjönk dramatisk. Av valutareserven blev kvar bara $350 miljarder…

  ”Russia’s international reserves grew to $566.012 billion by May 1 from $563.473 billion on April 1, the country’s central bank said in a statement on Wednesday.
  Last year, Russia’s international reserves increased by 18.3 percent to $554.4 billion as of January 1, 2020.”
  https://sputniknews.com/business/202005131079292879-russias-international-reserves-up-045-to-566bln-in-april/

  Detta har BS glömt i sin hatpropaganda…

  Rysslands import är 7-8%, jämfört med västländerna som är flera gånger större, 30-40%.

  • Exakt! Det många inte förstår är att Ryssland varken är beroende av export eller import utan de har resurser att klara sig själv pga stor landyta och välutbildad befolkning vana vid att dra åt svångremmen om det behövs!
   Sverige t ex är beroende av export till 50% av ekonomin och covid visar väl hur sårbart samhället blir av detta. Att sedan inkompetenta politiker avskaffat självförsörjningen är ju extra illa..I Finland hade det aldrig kunnat hända där slår man vakt om sin självförsörjning!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here