Ett nytt imperialistiskt projekt – att dela upp Ryssland? ”Forum för Rysslands fria folk”

9
2234
En av flera kartor med förslag på uppdelning av Ryssland.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Frågan om planer på uppdelning av Ryssland har vi och andra berört tidigare. Rolf Nilsson har översatt en artikel av
Bjarne H. Johansen, forskningsingenjör i cell- och molekylärbiologi vid UIT, fredsaktivist och NKP-medlem. Publicerad i Pål Steigans nättidning https://steigan.no/2022/09/et-nytt-imperialistisk-prosjekt-forum-for-russlands-frie-folk/

Ett nytt imperialistiskt projekt? ”Forum för Rysslands fria folk”

 

 

 

Västerländska imperialistiska krafter, med USA i spetsen,  har etablerat ”Forum för Rysslands fria folk”. Syftet är uppenbarligen att fortsätta med ”Sovjetunionens upplösning”, genom att etablera och stödja separatiströrelser i olika ryska regioner, som sedan efterhand kommer att utropa självständighet från Kremls regim.

Västerländska imperialistiska makter med USA i spetsen har etablerat ”Forum för Rysslands fria folk”. Ett första möte ägde rum i Warszawa den 8 maj, det andra i Prag den 22-24 juli och en tredje konferens är planerad till november-december. Syftet med forumet är uppenbarligen att fortsätta ”upplösningen av Sovjetunionen” genom att etablera och stödja separatistiska rörelser (”uppror”) i olika ryska regioner, som sedan efterhand kommer att utropa självständighet från Kremls regim.

Centrala sponsorer till forumet är tyska BND, CIA och ukrainska SBU, enligt den franske journalisten Thierry Meyssan: ”The Western Strategy to dismantle the Russian Federation” Via politiskt, ekonomiskt och vapenstöd till separatiströrelser i olika ryska regioner är planen att dela upp Ryssland i minst trettio ”oberoende stater”. Med andra ord ”Balkanisera” och förstöra Ryssland som suverän FN-stat.

Starka ukrainska krafter har i generationer velat förstöra ”Moskva-imperiet”. ”Ukrainska integrerade nationalister”, även kallade ”ukronazis”, ser ryssarna som ett degenererat folk utan rätt till liv. Detta ukrainska hat mot Ryssland använder nu cyniskt USA/NATO för att genomföra sin plan att ”balkanisera” Ryssland.

Att erövra Ryssland har länge varit en europeisk dröm. Under första världskriget inledde utrikesministrarna i Tyskland och Österrike-Ungern en gemensam hemlig operation; ligan för främmande folk i Ryssland (Liga der Fremdvölker Russlands/LFR). De rekryterade intellektuella på hög nivå för att leda förbundet, vars syfte var att ”kollapsa” det ryska imperiet genom att etablera separatistiska rörelser. Ligan uppmuntrade bl.a. USA (som gick med i kriget 1917) för att befria ”det förslavade folket”.

Ukrainaren Dmytro Dontsov (1883-1973), med starkt inflytande på den nazistiska ”Organisationen av ukrainska nationalister” (OUN), var en viktig stöttepelare i förbundet. Med ett inbitet hat mot kommunismen bekämpade han varje samarbete med den ryska/sovjetiska regeringen. Dontsov stod för en ”handlingens nationalism” och en ”kollektiv nationell vilja” där våld måste till för att störta den gamla ordningen.

Dontsov fördömde all ”Russophili” (rysk-vänlighet) i det ukrainska samhället. I sina skrifter talar han för en ”ny man”, som med ”benhård tro och ett hjärta av sten” inte är rädd för att skoningslöst förgöra Ukrainas fiender. Dontsovs tankar har varit obligatorisk läsning för 120 000 soldater i den ukrainska integrerade nationalistarmén (Azov, Ajdar-regementen, etc.).

I slutet av andra världskriget organiserade OSS, CIA:s föregångare, överföringen av antikommunistiska ledare från axelmakterna (alliansen mellan det fascistiska Italien, Nazityskland och det kejserliga Japan) till tredje världens regeringar. De etablerade ”Asian People’s Anti-Communist League” kring kinesiska Chiang Kai-shek, och ”World Anti-Communist League” med den tidigare ukrainske nationalistiske premiärministern, nazisten Yaroslav Stetsko (1912-1986) som central ledare.

Yaroslav Stetsko

Stetsko utropade sig själv till premiärminister i den självständiga ukrainska staten 1941, när Nazityskland ockuperade landet. I spetsen för styrkorna som intog Lwov (dagens Lviv) stod SS-bataljonen Nachtigall, som huvudsakligen bestod av ukrainare. Statsministerjobbet blev kortvarigt. Stetsko satt tillsammans med Stepan Bandera fängslade i Tyskland, som högt uppsatta politiska fångar.

I sin självbiografi från 1941 framför Stetsko en stark antisemitisk syn, där han ser marxismen som en produkt av judiskt tänkande. Judarna och Kreml arbetar för att sprida bolsjevikiska idéer, därför ansåg han ryssarna vara Ukrainas största fiende, och han förespråkar en fullständig förintelse av Kreml och det judiska folket.

Efter kriget var Stetsko mycket aktiv inom internationell antikommunism. Han var president för ”World Anti-Communist League” från 1946 till sin död 1986. 1983 välkomnade USA:s president Ronald Reagan Stetsko till Vita huset och försäkrade: ”Din kamp är vår kamp. Din dröm är vår dröm”.

Stetsko-organisationen har för närvarande sitt huvudkontor i Taiwan, och ligan döptes 1990 om till ”World League for Freedom and Democracy”. Stetsko var partiledare för OUN (Bandera-rörelsen) 1968-1986.

Dimitri Jarosh

En annan central Rysshatare i dagens Ukraina är Dmytri Yarosh (f. 1971). Han är för närvarande rådgivare till överbefälhavaren för den ukrainska försvarsmakten, UAF. År 2007, under president Viktor Jusjtjenko, grundade Yarosh en ”Anti-imperialistisk front” – en organisation med syfte att upplösa (”spränga i stycken”) den Ryska federationen.

En central fråga är: Kommer ett västligt iscensatt uppror mot Putinregimen av typen ”arabiska våren”, i syfte att befria det ryska folket från ”Moskvaimperialismen” att följa regin/manuset till Syrien/Libyen-konflikten?

Västerländska intressen skapade ”Syrian National Council”/SNC (Det syriska nationalrådet) som en sammanslutning av syriska nyliberaler som gav sitt fulla stöd till det jihadistiska upproret i Syrien 2011. SNC:s mål var att undergräva den ”socialistiska” Baath-regimen och avlägsna President Bashar al-Assad i ett ”inbördeskrig”. SNL (Store Norske Leksikon) skriver att ”SNC inledde tidigt ett samarbete med Free Syrian Army (FSA), som försökte samla den militära oppositionen mot regimen”. Låt mig tillägga att FSA huvudsakligen bestod av utländska jihadister (al-Qaida/ISIS-grupper) som rekryterades/finansierades av västerländsk/saudiarabisk underrättelsetjänst. Norska SOF (specialsoldater) deltog aktivt i utbildningen av dessa jihadister.

 

SNC föreställde sig en liknande roll som ”National Transitional Council” NTC i Libyen. SNL (Store Norske Leksikon) skriver: ”NTC lyckades representera det libyska upproret i internationella fora och, till stor del tack vare bilaterala relationer, och att bilda en övergångsregering efter regimskiftet. SNC klarade bara att till viss del fylla en liknande roll, men erkändes tidigt av ett stort antal länder som paraplyorganisationen för den syriska oppositionen. I mars 2013 fick SNC platsen som Syriens representant i Arabförbundet”.

Redaktören: Här två av flera artiklar om SNC och FSA: Augusti 2012: Den syriska oppositionen -vilka är de?

http://jinge.se/mediekritik/de-usa-stodda-moderata-rebellerna-fsa-i-syrien-nara-kollaps.htm

Forum för Rysslands fria folk” beslutade vid mötet i Prag 22-24 juli en deklaration för ”avkolonisering av Ryssland”. Regi och manus påminner om strategin i Jugoslavien, Irak, Syrien och Libyen. Här är uttalandet:

 1. Vi vädjar till de nationella och regionala eliterna att omedelbart påbörja skapandet av nationella övergångsregeringar/förvaltningar (i deras eget land eller, om det inte är möjligt, i exil), baserat på det faktum att de nuvarande verkställande myndigheterna representerar intressena för Imperiets centrum och inte urbefolkningen och de koloniala territorierna.
 2. Vi uppmanar de regionala parlamenten att skydda sina folks intressen och bekräfta de tidigare förklaringarna om statlig suveränitet, samt att omedelbart påbörja processen med interparlamentariska samråd om bildandet av en mekanism för att förklara/återupprätta staten oberoende för våra ursprungsbefolkningar och koloniala regioner, och lanserar mekanismen för deras fredliga avskiljande från Ryska federationen.
 3. Vi tillkännager sammankallandet i november-december 2022 av den internationella konferensen om fredlig avkolonisering och territoriell organisering av det postryska området med deltagande av medlemsländerna i FN:s säkerhetsråd, staterna som gränsar till Ryska federationen och internationella organisationer .
 4. Vi vädjar till FN:s medlemsländer att ge maximal hjälp till de nationella övergångsregeringarna/administrationerna för att uppnå målen om avkolonisering och fred. Förutom att officiellt erkänna självständigheten och suveräniteten för följande inhemska stater och koloniala regioner: Tatarstan, Ingria, Bashkortostan, Karelen, Buryatia, Kalmykia, Baltiska republiken (Köningsberg, Östpreussen), Komi, Circassia, Sibirien, Uralrepubliken, Don, Tyva, Kuban, Dagestan, Stillahavsfederationen (territorierna Primorsky Krai och Amur Krai regioner), Moskva, Erzyan Mastor, Sakha, Pomorie, Chuvashia, Chernozem, Mordovia, Povolzhye, Khakassia, Udmurtia, Tyumen Yugra, Mari EI, Altai , Ingusjien och andra.
 5. Vi uppmanar till utarbetande av republikernas konstitutioner, som säkerställer deras statliga självständighet och suveränitet, såväl som viktiga lagstiftningsakter som syftar till att säkerställa fred, lustration (utrensning av kommunistiska idéer), politisk stabilitet, snabb ekonomisk tillväxt och utveckling. Vi uppmuntrar intellektuella, sociala, kulturella, ekonomiska, politiska och andliga ledare för ursprungsbefolkningar och regioner att delta aktivt i denna process.
 6. Vi uppmanar alla representanter för ursprungsbefolkningar och koloniala regioner att gå med i fredligt systematiskt motstånd. Möjliga former av sådant motstånd är strejker, demonstrationer, utposter, sabotage av order från det imperialistiska centret, vägran att tjänstgöra i Ryska federationens väpnade styrkor, etc. Syftet med dessa aktioner bör vara en fredlig överföring av makt till demokratiskt valda representationsorgan i självständiga stater.

 

 1. Vi uppmanar alla medlemmar av militären och brottsbekämpande organ som representerar ursprungsbefolkningar och koloniala regioner att omedelbart återvända till sina hemländer och säkerställa en fredlig och demokratisk maktövergång. Vi uppmanar alla som för närvarande deltar i det orättfärdiga erövringskriget mot Ukraina att återvända hem, bland annat genom att överlämna sig till Ukrainas väpnade styrkor.

 

 1. Vi initierar bildandet av nationella legioner (självförsvarsstyrkor) för att skydda våra folks suveränitet och rättigheter och för att säkerställa fred.

 

 1. Vi inleder processen med samråd om skapandet av Förenade transnationella administrationen som ett tillfälligt (högst 12 månader från det ögonblick då regimen av krigsförbrytare, ledda av Putin, har avlägsnats från makten) kollegialt och rådgivande representativt organ för alla koloniserade ursprungsbefolkningar och regioner i Ryska federationen, för att praktiskt säkerställa en smidig avkoloniseringsprocess. Representationen av alla folk och regioner i detta organ bör vara lika (på paritetsbasis, med ett land/region med en representant), och där delegering av befogenheter för deltagande i det utförs av nationella myndigheter/övergångsförvaltningar.

 

UTTALANDET AVSLUTAS SÅ HÄR:

Vi uppmanar alla medborgare i Ryska federationen att effektivt stödja uppnåendet av målen i denna deklaration om avkolonisering i syfte att upprätta fred, säkerhet, demokrati och harmoni mellan folken.

För din och vår frihet!

Av 13 huvudtalare på forumet var sex från Ukraina, två från USA, en brittisk, två från Polen, en vitryss och en litauisk. Dessutom företrädare för ”separatisterna”, varav några har anknytning till jihadistiska organisationer.

De allra flesta ryssar som BND, CIA och SBU nu vill ”befria” har aldrig uttryckt någon önskan att lämna Ryska federationen. Om det har varit problem med utvecklingen i vissa ryska regioner har Kreml, under Putin, byggt ett antal nya kommunikationsvägar (vägar, järnvägar, flyg), både öst-väst och under de senaste tio åren nord-sydlig. För många ryssar är Putin en räddare. Många minns när västvärlden ”befriade” Sovjetunionen 1991, och årtiondet som följde som ett rent helvete och kaos; där arbetslöshet, hunger och fattigdom drabbade tiotals miljoner ryssar. Kommer ryssarna att stå ut med ytterligare en omgång med bryta upp landet?

Vi vet vilket helvete väst skapade i Syrien och Libyen. Kommer vi att se samma helvete i Ryssland?

 

llor: Thierry Meyssan: ”The Western Strategy to dismantle the Russian Federation” – Voltaire Network 17.08.22; Pressmeddelande; 2:a forumet Rysslands fria nationer; Prag 22-24. 07/2022: Voltaire Network 24.07.22: ”Declaration about the decolonization of Russia”.

 

Denna artikel publicerades första gången i Friheten den 1 september 2022. Återges efter Spartakus.

Föregående artikelPolsk minister kräver utlämning av ukrainsk SS-nazist som hedrats i Kanadas parlament
Nästa artikelSvensk propaganda i konkreta siffror. Var går gränsen för vad som får sägas om Ukrainakriget? Utdrag ur Andi Olluris kommande bok.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Det är väldigt viktigt att veta VILKA det är som har gjort detta med att ”Hata Ryssland” till en lögnimperiets hjärtesak. Det är de som Thierry Meyssan benämner ”The Straussians”, lärlingar av Leon Strauss Trotskisten och sionisten som blev de neokonservativas ledargestalt i USA. Det är jo dessa neokonservativa och sionister, så som Paul Wolfowitz, Richard Perle, Irving Kristol, Bill Kristol, David Frum, David Wurmser, Donald Kagan, Robert Kagan, Victoria F**K EU Nuland /Nudelman, Anthony Blinken, Robert Kagan, Nathan Glazer, Norman Podhoretz, som vill att Ryssland försvinner helt och hållet i första förstöra men om inte så att bryta itu landet går lika bra. Detta är inte västfolken agenda. Detta utgör inte västregeringarnas kärnintressen – utan endast dessa neokonservativa/sionisters agenda. Västmakter utnyttjas för det ändamålet. Dessa neokonservativa /sionister har ett historiskt agg mot och ”a score to settle”. De vill hämnas att Ryssland förintade det Khazariska väldet som härjade runt första millenniet runt Caucasus regionen och delar av Ukraina. Därav de galan upptåg idag av att ”stödja/rädda Ukraina” kosta vad det vill! Ukraina går före västfolken s a s.

  I den bemärkelsen är Rysslands seger över ukronazi armén och anhangen i väst ett seger över bankirens välde och dess globalism agenda som jo ideologisk närs av de neokonservativa ”tänkares” alster och tankesmedjor . Viktig är det att komma ihåg också att med få undantag är alla nyckelpersoner i de neokonservativa kretsarna – sionister. herravälde. Projektet att förstöra Ryssland är således ett sionistisk projekt i grund och botten.

  Vad ska/borde Ryssland göra?

  Ryssland ska ge igen med samma mynt. Följ principen ”den grop man gräver för andra faller man i själv” Stödja direkt/smyg allehanda patriotiska, antirasistiska, befrielse och motståndsrörelser i USA – enligt konstens alla regel (medialt, logistisk, vapen tillförsel, träning, finansiellt, mm). Mobilisera en hel värld för USA patrioternas och motståndsrörelserna skull och sak. Man kan göra samma sak med lill-Britannien när man ändå håller på med – se till att t ex Skottland bryter löss från Britannien (åter liva Mary Queen of the Scots spöket+nyttja katolicismen här?). Likaså ska Wales bli fritt. Sedan så ska norra (det gamla industriella) och parasit/ocker ekonomins sydöstra England brytas itu.

  I MÖ borde Ryssland bryta med den avskyvärda apartheid och barnmördar regimen israel. Mobilisera världens nationer och folk för att utesluta apartheid israel utesluts från världssamfundets alla fora – paria stämpeln ska vara total. Dessutom bör Ryssland stödja alla antisionistiska rörelserna och krafter – primärt med alla slags stöd till Palestinierna, Hizbollah, Syrien,Iran och Jemen. Sedan så även andra länder i MÖ.

  Rysslands seger över ukronazi enheten och anhangen har gett en oerhört och positiv skjuts till landets internationella renommé. Redna nu är 85% av världen bakom Ryssland. Således lär inte Ryssland ha stora svårigheter att mobilisera de 85% dvs ca 7 miljarder människor världen över.

  Internt har Ryssland aldrig varit så enade som den står nu – tack vare de dumdryga eliter som styr väst och deras öppet hatiska inställning till och handlingar plus intriger mot allt vad Ryssland heter. Således ska Rysslands handskas med all så kallad ”intern opposition” (mullvadar, quislingar, förrädare, av typen Navalny, mm) hård handskarna. Show no mercy at all – skicka dessa till helvetet där de tillhör. För till syvende och sist hotet Ryssland (och därmed världen) står inför är långt mer angelägen än några ynka skit oppositionellas (av landsförrädaren/lurendrejaren Navalny snitt) liv.

   • Det jag syftade på var att knuffa USA så den kan falla i sin egen grop (snabbare s a s).
    Tack för påminnelsen om ”gräv aldrig en grop för ryssar – de gör av den skyttegraven.” Senaset exemplet är väl ukronazi/nato armén som grävde skyttegravar i åtta år 2014-2022 och som nu blev deras gravar 🎚 🤣

  • Så låt mig se om jag förstått dig rätt här.
   En världsomspännande judisk konspiration ledd utav sionister och neokonservativa vill förstöra Ryssland för att dom för 1200 år sedan förintade det Khazariska väldet. Och det här tror du på? Jag är ärligt talat nyfiken på hur folk som tror på sånt här fungerar.
   Styr konspirationen allt? jag menar naturligtvis styr dom de stora nyhetsbolagen men Svt och typ Finska nyheterna är dom också styrda?
   Hur kommer det sig att ingen polisorganisation eller medier eller nån har lyckats infiltrera konspirationen? Eller har dom det och konspirationen har lyckats tysta ner det.

   Sen undrar jag hur du tänker här. ”I MÖ borde Ryssland bryta med den avskyvärda apartheid och barnmördar regimen israel. Mobilisera världens nationer och folk för att utesluta apartheid israel utesluts från världssamfundets alla fora – paria stämpeln ska vara total.”
   Och det ska dom göra med ”Rysslands seger över ukronazi enheten och anhangen har gett en oerhört och positiv skjuts till landets internationella renommé. Redna nu är 85% av världen bakom Ryssland. Således lär inte Ryssland ha stora svårigheter att mobilisera de 85% dvs ca 7 miljarder människor världen över.” Är staten Israel bakom konspirationen? på villket sätt har Rysslands rykte förbättrats av anfallet på Ukraina, du skriver seger över ukronazi enheten så Rysslands rykte är bättre för att dom har besegrat Ukraina? Och om jag när tog kriget slut?

   Jag har massa frågor men om du kunde svara på dom här skulle jag bli jätteglad.

 2. Lyckligtvis -i min åsikt- kommer västmakterna aldrig kunna rå på Ryssland. Tvärtom är det västs nedgång vi bevittnar nu och jag måste erkänna att jag känner en viss skadeglädje.

  • Det går inte att rå på Ryssland.. Precis. Bankiren har i princip förlorat slaget. Men bankiren slutar inte bara för det. Bankirens hybris tillåter inte det. Tvärtom det kan bli ännu värre rabiata projekt dömda att misslyckas t ex kan det vara polen som är nästa slaktlammet. Vi kan bara säga 1812, 1941, 2008 och nu 2022 – the hard way. Den som går på Ryssland hamnar i 🎚🎚🎚

   Du inte ensam om att känna viss schadenfreude 😊

 3. Slava Rossia. Dom har försökt splittra Ryssland i delar nästan hela 2000talet. Med ALLA medel. Finansierat rena terroristgrupper och andra separatister. Även dom mindre oppositionella grupper/partierna. Massmedia självfallet jämt med. Även flertalet självutnämnda korkskallar som tex den mest kände sistone Navalnyj har man finansierat och hjälpt på ALLA sätt, där som vanligt massmedia här i väst spelat mycket stor roll. Förrädaren sitter där han ska och där han bör just nu. Listan är lång på hur Usa och dess lakejer ständigt motarbetat och blandat sej ständigt i Rysslands inre angelägenheter på farliga dåliga sätt. De varit ständigt maskineri och rena korsningståget mot Ryssland av Usa och dess lakejer EU men sålänge Putin sitter där, slutar de som de gjort dessa 2deccenier. Dom har ingen chans men självfallet kommer dom fortsätta med sina vidriga spel. Sverige har heller EJ MINSTA lilla rent mjöl i påsen ska man ha klart för sej i detta korsningståget som medhjälpare till Usa regimen. Sverige ett av Europas mest ryssofobiska länder

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here