EU:s uttalande om statskuppen i Bolivia. Vad tycker EU?

5
1542

Federica Mogherini officiell bild.
EU:s politiskt tunga ministerråd, som består av en person på ministernivå har uttalat sig om händelserna i Bolvia. EU:s uttalande/Statement.

Har översatt uttalandet och publicerar det nedan, följt av den engelska versionen. (First the Swedish and then the English version, followed by comments).


Uttalande från  Europeiska unionen om situationen i Bolivia.

Händelser nyligen i Bolivia där oegentligheter i valet, som visats genom undersökning av Organisationen för de Amerikanska staterna (OAS), ledde till folkliga protester, till aktiviteter från olika sektorer i samhället som fackföreningar, väpnade styrkor, polis och viktiga politiska aktörer för att president Morales skulle lämna makten och slutligen till presidentens avgång. Detta ifrågasätter landets stabilitet och sociala situation.

Det är av avgörande betydelse att återgå till konstitutionell normalitet så att rättsstatsprincipen, demokratiska principer och medborgerliga rättigheter respekteras. I detta sammanhang stöder Europeiska unionen en institutionell lösning som möjliggör för ett ansvarsfullt ledarskap för att förbereda sig för nya val och undvika ett maktvakuum, vilket kan få stora konsekvenser för hela landet.

Myndighetens omedelbara mål bör vara att säkerställa fred och säkerhet i landet och föra det till snabba val, där folkets vilja fritt kan uttryckas.Vi uppmanar alla politiska och sociala aktörer att stödja en sådan institutionell väg och arbeta för en fredlig försoning. Våld och politisk vedergällning är oacceptabla och kommer bara att förvärra den sociala klyftan. Vi uppmanar de brottsbekämpande organen att garantera säkerheten för det bolivianska folket, samtidigt som de respekterar mänskliga rättigheter. Bolivias framtida stabilitet beror på att man upprätthåller demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen samtidigt som landet håller enhetligt och inkluderande. Europeiska unionen har varit en viktig samarbetspartner i Bolivia och kommer att fortsätta stödja förstärkningen av dess demokratiska institutioner och dess ekonomiska och sociala utveckling.

Min kommentar på svenska:
För det första. OAS har inte alls visat att valfusk förekommit. Läs nedan och se videon längst ned.
För det andra nämner inte EU att har varit eller ens att det kanske har varit en statskupp fast detta är mycket tydligt. Armé-chefen ber presidenten lämna landet och denne känner sig hotad till livet och ger sig av. Parlamentsledamöter i det största partiet hindras att komma till parlamentet då ny president ska sväras in. Detta sker ändå.

Angående valet – utdrag från tidigare artikel. Bolivia: Ny framgångsrik USA-stödd statskupp.

Inga fakta har presenterats som motsäger att Evo Morales vann presidentvalet nyligen. Han fick 47,1% av rösterna mot oppositionens 36,5%. Centrum för ekonomisk och politisk forskning (CEPR) i USA har analyserat valet och kommit fram till att ”det finns inte några bevis för att det fanns oegentligheter eller fusk”.

I rapporten ”What Happened in Bolivia’s 2019 Vote Count? The Role of the OAS Electoral Observation Mission” 8 november presenteras en stegvis analys av valet (både av den inofficiella snabbräkningen och den långsammare officiella räkningen). Rapporten innehåller resultaten från 500 simuleringar som visar att Morales första seger i första omgången inte bara var möjlig, utan trolig, baserat på resultaten från de de första 83,85 procent av rösterna i snabbtäkningen. Mark Weisbrot, meddirektör för CEPR, konstaterade att det var mycket tveksamt att OAS lämnade ett pressmeddelande som ifrågasätter valresultat utan att presentera några bevis för att göra det. Han noterade att OAS: s preliminära rapport om valet inte heller gav några bevis på att något var fel med omröstningen.”OAS: s pressmeddelande 21 oktober och dess preliminära rapport om det bolivianska valet väcker oroande frågor om organisationen bedrev opartisk, professionell valobservation,” sade Weisbrot. ”OAS bör undersöka hur sådana uttalanden, som kan ha bidragit till politisk konflikt i Bolivia, skedde utan någon som helst bevisning.”

Den konstitutionella domstolen i Bolivia godkände att Morales skulle få ställa upp i presidentvalet.

* När Valtribunalen och den sittande presidenten Evo Morales bjöd in presidentkandidate Mesa, OAS och intresserade regeringar för att delta i kontrollräkning av röster och valprotokoll efter valet för att då konfrontera den andre presidentkandidaten Mesas påstående om ”valfusk”, då ville inte Mesa vara med längre.

Lyssna även på videon längst ned.


Declaration by the European Union on the situation in Bolivia

Recent events in Bolivia where irregularities in the elections, as demonstrated by the audit of the Organisation of the American States, led to popular protest, to calls from various sectors of society such as the trade unions, armed forces, police, and key political actors for President Morales to leave power and finally to the resignation of the President, are putting in question the country’s stability and social peace.

It is of vital importance to return to constitutional normality so that the rule of law, democratic principles and civil rights are respected. In this context, the European Union supports an institutional solution that allows for a caretaking interim leadership to prepare for new elections, and to avoid a power vacuum, which could have dire consequences for the entire country. The immediate objective of the transitional authorities should be to ensure peace and security in the country and bring it to swift elections, where the will of the people can be freely expressed.

We urge all political and social actors to support such an institutional path and work for a peaceful reconciliation. Violence and political retribution are unacceptable and will only aggravate the social divide. We call on the law enforcement bodies to guarantee security for the Bolivian people, while respecting human rights at all times. Bolivia’s future stability depends on it upholding democratic values and rule of law, while keeping the country united and inclusive.

The European Union has been a major cooperation partner of Bolivia and will continue supporting the strengthening of its democratic institutions and its economic and social development.

 

Föregående artikelUSA:s och OAS roll i statskuppen i Bolivia.
Nästa artikelStort möte för fred i Havanna
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Kanske dags att plocka fram rasiststämpeln, det är ju ett vapen som EU-folk gärna brukar på det individuella planet. Varje dammkorn granskas för att putsa det från misstankar om rasism. I Sydamerika är rasismen ett allestädes närvarande fenomen och på ett sätt som stänker på EU så att de är helt nedsölade.

  Alla kupper i Sydamerika sker alltid till den vita elitens förmån och till de färgades för att inte tala om ursprungsbefolkningens nackdel. EU rensar rasism i miniatyr men sponsrar den i alla stora sammanhang i tusenfaldig skala. Morales var den första presidenten i hela Amerika, Nord och Syd, som kom från ursprungsbefolkningen i ett land där dessa utgör majoritet.

  EU kan inte bakom sina färgade glasögon se att en kupp skulle ha skett, det kunde man inte ens i Ukraina fastän kuppen skedde genom att bryta ett avtal som EU självt förhandlat fram en dag tidigare. Men alla är inte blinda: Mexiko har sett kuppen äga rum.

  • Min yngsta dotter var ett år i sin ungdom utbytesstudent i Bolivia. Hon frapperades av det förakt som medelklassen ständigt visade gentemot ursprungsbefolkningen. Det var i början på 1990-talet. Samma medelklass kallar nu EU folklig.

 2. Naturligtvis börjar uttalandet med kritik mot den ende president i Sydamerika som i val stötts av över 50 % av landets befolkning. Den ende president som kommer från ursprungsbefolkningen. Den ende president i Latinamerika som inte vill gå runt som en kostymnisse, den ende president som djupt i grunden kan kallas folklig. EU:s, inklusive Sveriges, förakt för detta är naturligtvis inget att förvånas över. Vidare står det i uttalandet ”Det är av avgörande betydelse att återgå till konstitutionell normalitet så att rättsstatsprincipen, demokratiska principer och medborgerliga rättigheter respekteras.” Detta är som vanligt tomt prat. Hur vet man det? Genom att fråga ”När var senaste gången som EU kritiserade Imperiet för sina folkrättsvidriga krig?” The Saker har en filmsnutt när Evo Morales talade om Imperiet i FN. Han räknar många av USA:s krig mot jordens folk.
  http://thesaker.is/listen-to-morales-at-the-un-and-see-why-he-was-overthrown-by-the-empire/

 3. EU gör som bankirvampyr maffian anbefaller. Det skönmålas till ”EUs utrikespolitik” för att dölja att det inte ät EUs.

 4. Det är exakt ett år sedan motståndsrörelsen Gula vestarna började demonstrera mot Macron regimen. Både privatägda och ofria medier i väst och EU har valt att tiga. Inte däremot när det gäller Bolivia. Orm-mål gäller med andra ord

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here