Fler kriser och större depression nu än på 100 år

5
1004

Bild från FN:s rapport om mänsklig utveckling 2021-22 av Allice Hunter

Denna artikeln publicerades 6 januari av Michael Roberts som har arbetat i City of London i över 30 år som ekonom. Han är författare till flera böcker om världsekonomin: The Great Recession, The Long Depression och World in Crisis. Han skriver på thenextrecession.wordpress.com. https://www.cadtm.org/Polycrisis-and-depression-in-the-21st-century

 

 

”Polycrisis” är modeordet bland vänstermänniskor just nu. Ordet uttrycker att olika kriser möts och griper in i varandra: ekonomiska (inflation och nedgång), miljömässiga (klimat och pandemier) och geopolitiska (krig och internationella splittringar). Jag tog faktiskt upp en liknande idé i början av förra året.

Det är därför inte förvånande att FN:s senaste rapport om mänsklig utveckling är så chockerande. Enligt rapporten är världen mer pessimistisk än någonsin tidigare i modern historia, mer än före första världskriget.

HDR (Human Development Report) har analyserat språkutvecklingen i böcker under de senaste 125 åren. Den visar på en kraftig ökning av uttryck som återspeglar ”kognitiva förvrängningar som är förknippade med depression och andra former av psykisk ohälsa”. Under de senaste två decennierna har det språk som återspeglar alltför negativa uppfattningar om världen och dess framtid ökat kraftigt. Dagens nivåer av oro saknar motstycke och överstiger de nivåer som rådde under den stora depressionen och de båda världskrigen.

Bild

Det som också är utmärkande är att de negativa åsikterna om världen började stiga kraftigt runt sekelskiftet – till och med före den stora recessionen. Denna ökning sammanfaller med min egen ekonomiska insikt, om att de stora ekonomierna i världen gick in i vad jag kallar en ny lång depression, den tredje i den moderna kapitalismens historia efter depressionen 1873-95 och den stora depressionen på 1930-talet.

Intensiteten i de negativa åsikterna om mänsklighetens framtidsutsikter har aldrig varit högre – mycket högre än under något av 1900-talets två världskrig. Vi befinner oss i en kombination av: en ekonomisk depression, där realinkomsterna stagnerar eller till och med sjunker, fattigdomen ökar tillsammans med ökande ojämlikhet, och där det saknas investeringar för att öka produktivkrafterna och lösa den miljökatastrof som nu uppslukar världen. Och där vi i stället för ett globalt samarbete mellan regeringar för att lösa denna ”polykris” har en ökande konflikt mellan nationer, både ekonomiskt och militärt.

Achim Steiner, förvaltare för FN:s utvecklingsprogram, presenterade HDR 2022. Så här inledde han den. ”Vi lever i osäkra tider. Covid-19-pandemin, som nu är inne på sitt tredje år, fortsätter att spinna ut nya varianter. Kriget i Ukraina ger återklang i hela världen och orsakar enormt mänskligt lidande, inklusive en kris i fråga om levnadsomkostnader. Klimat- och ekologiska katastrofer hotar världen dagligen.”

Han fortsatte: ”Skikt av osäkerhet staplas på varandra och samverkar för att rubba våra liv på ett sätt som saknar motstycke. Människor har tidigare drabbats av sjukdomar, krig och miljöstörningar. Men sammanflödet av destabiliserande planetariska påfrestningar med växande ojämlikhet, omfattande samhällsförändringar för att lätta på dessa påfrestningar och utbredd polarisering, utgör nya, komplexa, samverkande källor till osäkerhet för världen och alla i den.”

”Människor runt om i världen berättar nu för oss att de känner sig allt mer osäkra.” Sex av sju människor i världen rapporterade att de kände sig osäkra i många aspekter av sina liv, även före Covid-19-pandemin. Och de politiska konsekvenserna: ”Är det då konstigt att många nationer krackelerar under påfrestningarna från polarisering, politisk extremism och demagogi – allt förstärkt av sociala medier, artificiell intelligens och annan kraftfull teknik?”

Steiner påpekade att ”häpnadsväckande nog har för första gången det globala indexet för mänsklig utveckling sjunkit två år i rad, i kölvattnet av Covid-19-pandemin”.

Bild

Nedgången i det globala HDI-värdet förflyttar det tillbaka till tiden strax efter antagandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet år 2015! Så inga framsteg efter det. Varje år upplever några olika länder en nedgång i sina respektive HDI-värden. Men hela 90 procent av länderna såg sitt HDI-värde sjunka antingen 2020 eller 2021, vilket vida överstiger det antal som upplevde omkastningar i kölvattnet av den globala finanskrisen. Förra året skedde en viss återhämtning på global nivå, men den var partiell och ojämn: de flesta länder med mycket högt HDI-värde noterade förbättringar, medan de flesta övriga länder upplevde fortsatta nedgångar.

Bild

Minst 15 miljoner liv gick ”i onödan” förlorade till följd av COVID-pandemin, främst i låg- och medelinkomstländer. Men även i USA sjönk den förväntade livslängden till den lägsta nivån på 26 år. Den förväntade livslängden i USA är nu lägre än i Kina!

Bild

Nya vacciner utvecklades snabbt för att bekämpa COVID, däribland några som bygger på revolutionerande teknik, och de räddade uppskattningsvis 20 miljoner liv på ett år. Men de fattigaste i världen fick minst medicinskt stöd, på grund av mycket ojämlik tillgång till vaccin. ”Pandemin har varit en smärtsam påminnelse om hur brister i förtroende och samarbete, både mellan och inom nationer, på ett dumt sätt begränsar vad vi kan åstadkomma tillsammans”.

Bild

COVID har inte försvunnit, men regeringar och människor har beslutat att leva (och dö) med den. Följderna kvarstår och förvärras till och med. Miljarder människor står nu inför den största krisen i fråga om levnadskostnader på en generation. De kämpar redan med osäker livsmedelsförsörjning, vilket till stor del beror på ojämlikheter i rikedom och makt vilket bestämmer rätten till mat. Den globala försörjningskedjan är fortfarande blockerad, vilket bidrar till att inflationen i alla länder stiger i en takt som inte har setts på flera decennier.

När det gäller klimatet påminner HDR oss om att vi under de senaste åren har sett fler rekordtemperaturer, bränder och stormar runt om i världen. Den senaste rapporten från Internationella panelen för klimatförändringar (IPCC, ö.a.) är en ”röd kod för mänskligheten”. I och med att vetenskapen har utvecklats förutspår klimatmodellerna, med större precision än tidigare, fler katastrofer framöver. ”Efterhand som klimatkrisen fortsätter, tillsammans med andra förändringar på planetnivå som Antropocen har åstadkommit”. Den biologiska mångfaldens kollaps är en av dem. Mer än 1 miljon växt- och djurarter hotas av utrotning. ”Vi har ännu mindre en uppfattning om hur vi ska leva i en värld utan till exempel ett överflöd av insekter. Det har inte prövats på cirka 500 miljoner år, när världens första landväxter dök upp. Detta är ingen tillfällighet. Utan ett överflöd av insekter som pollinerar står vi inför den häpnadsväckande utmaningen att odla livsmedel och andra jordbruksprodukter i stor skala.”

Polykrisen påverkar mänsklighetens mentala välbefinnande genom traumatiserande händelser, fysisk sjukdom, allmän klimatångest och livsmedelsosäkerhet. ”De effekter som dessa har på framför allt barn är djupgående och förändrar hjärnans och kroppens utveckling, särskilt i familjer på lägre sociala nivåer, vilket potentiellt minskar vad barnen kan uppnå i livet.” Det är inte svårt att se hur sammanflödet av psykisk ohälsa, ojämlikhet och otrygghet kan ge upphov till en liknande skadlig cykel mellan generationerna som drar ner på den mänskliga utvecklingen.

Med ekonomisk depression och ekologisk katastrof följer osäkerhet, otrygghet och politisk polarisering. Ett stort antal människor känner sig frustrerade av och alienerade från sina politiska system. Väpnade konflikter ökar också. För första gången någonsin är mer än 100 miljoner människor tvångsförflyttade, de flesta av dem inom sina egna länder.

Bild

Vad kan man göra? FN erbjuder sin modell för en mer hoppfull framtid: investeringar, försäkringar och innovation – de tre ”I-na”.

Men innovation och ny teknik är, medger FN, ett tveeggat svärd. ”Artificiell intelligens kommer både att skapa och förstöra uppgifter och orsaka enorma störningar. Syntetisk biologi öppnar nya gränser inom hälsa och medicin samtidigt som den väcker grundläggande frågor om vad det innebär att vara människa.” Kommer denna nya teknik verkligen att öka ojämlikheten, minska möjligheterna till arbete eller utöka dem? Jag har diskuterat denna fråga i tidigare inlägg.

Sedan har vi investeringarna. I HDR talas det om offentliga investeringar, särskilt för miljön. Men den säger ingenting om de egenintressen som står i vägen för sådana investeringar. Slutligen finns det försäkringar: mer skydd för mänskliga rättigheter, tillgång till grundläggande tjänster och minimiinkomster och mer demokratisk ansvarsskyldighet. Ingen av dessa grundläggande försäkringar finns för majoriteten av världens nästan 8 miljarder människor.

Bild

FN-rapporten är förödande i sin granskning av människans villkor på 2000-talet. Men den ger ingen övertygande förklaring till varför det finns en ”polykris”. Achim Steiner säger att ”hjälten och skurken i dagens osäkerhetshistoria är en och samma person: det mänskliga valet”. Verkligen, så om vi valde att göra saker och ting annorlunda skulle vi kunna göra det. Så varför väljer inte mänskligheten en annan väg? Jo, det beror på att ”inte alla val är lika”. Vissa – utan tvekan de som har störst betydelse för vår arts öde – drivs av institutionell och kulturell tröghet, som har funnits i flera generationer.” Institutionell och kulturell tröghet?

Anledningen ligger säkert i att endast en liten procentandel av mänskligheten kan välja; resten av oss har inte makten att välja (åtminstone inte individuellt). Det är klassuppdelningen med kapitalismen, mellan de som äger och kontrollerar och de som måste arbeta för dem och lyda, som är den grundläggande orsaken till denna polykris, ”som har skapats under generationer”.

 

Föregående artikelKurdisk delegation besöker Damaskus när SDF tappar tron ​​på Washington
Nästa artikelKraftigt minskat stöd i USA för hjälp till Kiev, medan USA:s toppgeneral inte tror på seger för Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Det finns egentligen inget problem med mänsklighetens framtid. Det är USAs dominans som är problemet. Den måste avskaffas.

  Miljoner människor dog för att BigPharma krävde att tjäna pengar på nya patenterade oprövad vaccin. Tusen dollar i sekunden. Traditionella medel ratades och förbjöds för att BigPharma skulle nå sina vinstmål. Endast Kina stod emot och det räddade mer än 4.5 miljoner liv. Idag vet vi att dessa oprövade vaccin förstör den naturliga immuniteten och ökar sjukdom och smittspridning, och dessutom har dödliga biverkningar.

  Problemet med klimatförändringarna är att folk har indoktrinerats till att tro att Den Djupa Staten som WEF kan kontrollera och styra klimatet, bra vi ger dom tillräckligt med pengar.

  Krisen i fråga om levnadskostnader är huvudsakligen begränsad till de så kallade väst länderna, och den är orsakad av inkompetent styre av samhället och diktatur. Man försökte kuva både Ryssland och Kina, och bumerangeffekten blev krisen. Nu ska USA och EU dessutom börja en tävlan i att spendera bidrag. USA försöker locka Europa företag med bidrag att etablera sig i USA, och Europa skall matcha det. Det finns inga gratisluncher som vi vet, så kostnaden läggs till skatter och avgifter.

  Vetenskapen med med klimatmodellerna, med större precision än tidigare, men i grunden har dom inte ändrats på 50 år. Det är bara gissningarna för variablerna som ändras.

  Vad väst kan göra, lär från framgång, Kina är ett uppenbart exempel.

  Förklaringen till kriserna är girighet och maktbegär, kopplat med vanstyre. USA med UK försöker behålla sin globala totalitära makt, hegemonin, men det fungerar inte. Den enda möjligheten som Sverige har är att förbättrar sin relationer med Ryssland och Kina och vända sig österut. Det är inte en framtid som regering eller media i Sverige arbetar för.

  Kina är det enda verkligt stabila landet i världen nu med upp till 98% stöd och bifall för regeringens sätt att leda landet, inklusive under pandemin. Forskning av Harvard Universitetet och universiteten i York, British Columbia, och Fuzhou. Samtidigt försöker media sprida en falsk nidbild av Kina att det förekommer protester och krav på XiJinping avgång. Det är lögn. Folk i Kina är mycket nöjda.

  Ekonomer talar alltmer om en recession i Sverige till 2025, personligen tror jag den blir permanent. Sverige kommer att glida mot U-landsnivå om man inte ändrar sig, och det är osannolikt. Svenskarna bör nog ställ in sig på att de nya nationalrätterna blir kall hundmat, kall gröt, och kalla bönor.

 2. Om det nu fanns ett traditionellt beprövat vaccin, som gav ett bra utfall, varför användes inte detta i så fall?
  Antagligen därför att det inte fanns något sådant.

 3. De vaccin som EMA godkände var Pfizer och Modernas mRNA-vaccin som nästan alla vaccinerade i Sverige har fått. Astra Zenecas och Johnsons vektor-vacciner orsakade blodproppar och togs bort. Alla dessa vaccin har sitt ursprung i väst.
  Ryska SputnikV godkändes aldrig, sannolikt av politiska skäl, liksom kinesiska sinovac (traditionellt) och kanske fler därifrån. Kubanska vaccin finns ett par tre stycken, som Svensk-Kubanska har skrivit om på sin hemsida, men var aldrig aktuella i väst, också politiska skäl förstås. Statistik över effekt och biverkningar har jag inte sett från något av dessa länder eller de som använt dem (länder i Afrika Sydamerika och en del i Asien. Kanske det tagits fram fler av andra länder, Indien t.ex. Kanske Karl vet och kan berätta om hur de fungerat i Kina?

  • Mitt förtroende för EU är lika med noll och speciellt när det gäller vaccinerna mot Covid.
   Tyvärr har jag rensat mina mail när det gäller Pfizers vaccin, men jag minns att det handlade om fusk och att någon forskningschef som avslöjade fusk med data fick sparken.

   Det har handlat om mycket pengar och Pfizer har gjort billion vinster på sitt vaccin
   Norge har haft en bra uppföljning av biverkningar på sin myndighet för hälsa, som jag följde där de skrev in alla biverkningar och det var ingen större skillnad i deras undersökning på blodproppar vad gäller Pfizer och Astra Zeneca.
   Dessutom gjordes en stor undersökning i Katalonien på över 2 millioner människor och den fick samma resultat att skillnaden mellan Pfizer och Astra Zeneca var försumbar. Jag har haft den undersökningen sparad men inte längre, går säkert att hitta.

   De politiska krafterna från USA som övar påtryckningar på EMA att inte godkänna Sputnik V, och som utövade starka påtryckningar för att snabbt godkänna Pfizers vaccin, de vet vi är starka. Enligt nya studier så hjälper Sputnik V till 90 % mot nya varianten Delta medan Pfizer bara hjälper till 54%. Så det råder starka politiska krafter, när det gäller vår hälsa.

   Mexico har nu lagt ut sin statistik över biverkningar av de olika vaccinerna.
   Allvarliga biverkning:
   Pfizer 1,85 per 100000 doser
   Astra Zeneca 1,67 per 100000 doser
   Sputnik 0,89 per 100000 doser

   https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1386710914758594560/photo/1

   Ungern har också offentliggjort sin statistik efter 4 månaders vaccination
   Antal döda efter 2 dosen
   Pfizer 32 döda per 100000 doser
   Astra Zeneca 7 döda per 100000 doser
   Sputnik 1 död per 100000 doser

   https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1386306777851994124/photo/1

 4. Denna kommentar inleds med en sammanfattning av Oxfamrapporten Den rikaste 1% håvar in nästan dubbelt så mycket rikedom som resten av världen.

  I sin rapport ”Survival of the Richest”, skrev Oxfam:
  Sedan 2020 har den rikaste 1 procenten erövrat nästan två tredjedelar av all ny rikedom – nästan dubbelt så mycket pengar som de lägsta 99 procenten av världens befolkning.

  Miljardärernas förmögenheter ökar med 2,7 miljarder dollar om dagen, även när inflationen överstiger lönerna för minst 1,7 miljarder arbetare, mer än befolkningen i Indien.

  Livsmedels- och energiföretag mer än fördubblade sin vinst 2022 och betalade ut 257 miljarder dollar till rika aktieägare, medan över 800 miljoner människor gick och la sig hungriga.

  Endast 4 cent i varje dollar av skatteintäkter kommer från förmögenhetsskatter, och hälften av världens miljardärer bor i länder utan arvsskatt på pengar de ger till sina barn.

  En skatt på upp till 5 % på världens mångmiljonärer och miljardärer skulle kunna samla in 1,7 biljoner dollar per år, tillräckligt för att lyfta 2 miljarder människor ur fattigdom och finansiera en global plan för att stoppa hungern.

  Rapporten (se oxfam.se) publicerades den 16 januari, för att sammanfalla med början av World Economic Forum (WEF), ett årligt möte som samlar världens kapitalistiska eliter.

  Oxfam förklarade, ”När miljardärer, regeringsledare och företagsledare flyger in för att mötas på toppen av deras berg i Davos, Schweiz, står världen inför en dramatisk, farlig och destruktiv uppsättning samtidiga kriser. Dessa har en fruktansvärd inverkan på majoriteten av människor på planeten”.

  ”De allra rikaste har blivit dramatiskt rikare och företagens vinster har nått rekordnivåer, vilket driver en explosion av ojämlikhet”.

  ×××
  Vad man kan göra tycker jag, är att inte knäböja sig för kapitalismens nyliberalism, post-kloniala anglosaxiska mentalitet, istället ta lärdom av och följa Kinas politik och utveckling, den politska planerade ekonomin.

  Att skifta ekonomisk nyliberalism till ekonomisk nationalism, varför? Professor Wolff förklarar varför USA desperat vänder sig bort från den politik som nu undergräver dem.

  Orsak och verkan, säger jag. Wolff föreläser i länken nedan om
  Hur att förstå inte bara kriget i Ukraina, utan det större ekonomiska kriget mellan USA och Kina.
  Jag vill däremot säga, fört av USA mot Kina.

  https://youtu.be/bl6iepwdgrA

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here