Folket i Bild Kulturfront: Vi fördömer Rysslands angrepp

29
1949
Bild: FIB Kulturfront

Redaktören: Detta uttalande av styrelsen för Folket i Bild Kulturfront togs snabbt efter Rysslands angrepp, nämligen 26/2. Publiceringen har fått vänta alldeles för länge. Det är nu 50 år sedan jag sålde första numret av FIB-Kulturfront. (Sålde 17 ex.). Är ordförande i Stockholmsavdelningen.

______________________________________________________________

Vi fördömer Rysslands angrepp!

Vi fördömer Rysslands angrepp på Ukraina. Det är ett flagrant brott mot internationell rätt. Relationer mellan stater måste vila på FN-stadgans grund som förbjuder angrepp på andra länder. Samtidigt måste vi också se att internationell rätt under flera decennier har undergrävts av USA:s och västvärldens bombningar av Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien, något som nu Ryssland anser rättfärdigar deras erkännande av Donetsk och Luhansk och övergrepp på Ukraina.

Rysslands invasion av Ukraina måste också ses mot bakgrund av att USA svikit sina löften till Sovjetunionens ledare att inte utvidga Nato österut. Därför är det också viktigt att Sverige fortsätter att stå utanför Nato.

I vår tidning kommer vi fortsättningsvis bevaka det nya läget och vi välkomnar skribenter att belysa frågan utifrån olika perspektiv.

FiB/K styrelse

Karin Rosenqvist

ordförande

Föregående artikelHur NATO-alliansen bekämpar Sputnik V-vaccin med subsidier från statsbudget och Gates, men dolt av Financial Times
Nästa artikelNya juridiska hinder för Julian Assange – ska han utlämnas och dö?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

29 KOMMENTARER

 1. Jag fördömer INTE Rysslands militära operation i Ukraina, men ser det som rent självförsvar mot världens i särklass mest kriminella regim, d.v.s. USA/NATO-regimen som livnär sig på konflikter likt parasiter.

  Jag skäms över den svenska regeringens agerande vad gäller vapenleveranser till den nazistvänliga regimen i Ukraina, när vi kunde ha skickat enbart humanitär hjälp.

  Jag skäms också över alla som fördömer den operation som kommer trygga MAD-doktrinen åt oss alla och ge alla ukrainare en neutral alliansfri nation, något de borde ha eftersträvat på egen hand innan detta.

  • Martin :
   Instämmer. Jag stödjer befrielsen av Ukraina från fascismen. EU och USA är skyldiga för lidandet och dödandet av befolkningen i Ukraina 2014-2022 som vägrade acceptera fascistiska regimen. Nej till terror och förintelsen! Sluta stödja fascismen i Ukraina!

  • Inte heller jag kan fördöma Ryssland olagliga attack på Ukraina. Vad var alternativet? Var det att fortsätta att bli utsatt för att mer och mer sugas in i det globalistiska systemet, och likt Europa mer och mer förlora all form av självständighet, för att så småningom inte längre kunna komma loss ur detta grepp?
   ”Det är ett flagrant brott mot internationell rätt.” skriver FiB/K:s styrelse. Från denna styrelse kommer det aldrig, aldrig någonsin, att komma någon synpunkt på hur de styrande i Ryssland i stället borde ha handlat. FiB/K kommer att fortsätta med olika former av bakgrundsförklaringar och uttalanden om hur hemsk USA-imperialismen är, och att Sverige de facto är en del av Nato etc. Men på frågan vad var alternativet efter mer än 25 års ökande hot, sanktioner, fördömanden, svartmålningar m.m. kommer tystnad att råda. FiB/K:s styrelse är t.o.m. stolt över sitt ställningstagande den skriver ”flagrant” (uppenbar, påtaglig, otvetydig, tydlig, skriande, omisskännelig, påtagbar).
   Men skäms över andras ställningstagande gör jag inte Martin. Jag nöjer mig med det stenhårda faktum att ingen någonsin kommer att kunna peka på ett realistiskt alternativ.
   Utanför den Västliga bakgården, i länder som Kina, Indien, Mexico m.fl. där görs inga fördömanden, där vet man av gedigen erfarenhet vad den västliga kolonialismen och imperialismen är för något. Ja det verkar till och med som om man ser kriget som en viktig del i kampen för en ny världsordning, UAE och Saudiarabien svarar inte när Biden ringer, Saudiarabien skriver oljekontrakt med Kina i RMB, Indien och Ryssland ingår nya handelsavtal. Onkel Sam med sina allt ynkligare vasaller håller på att än tydligare förlora greppet; visst är det härligt! Inte undra på att onkel Sam blir desperat, och att Fib/K blir förvirrat.

   • De diplomatiska möjligheterna var inte uttömda och Rysslands position hade förstärkts sedan 2014. Nu har den markants försvagats politiskt och ekonomiskt, medan USA:s och Nato:s position förstärkts. Ökade motsättningar och fattigdom kan förväntas i Ryssland. USA och Nato har fått friare händer för olika krig. Och Ryssland har mycket svårare att få fram sina synpunkter. RT hade många läsare. Mu kanske RT och Sputniknews förbjuds i Europa i alla fall. Tyvärr tror jag att det är så.
    Jan Öbergs artikel är tankeväckande. Varför Ryssland inte skulle ha angripit Ukraina.

    • Allting här är bara spekulationer, för vi har ingen aning om vad Ryssland visste som vi inte vet, innan de beslöt att gå in. De har säkert några lojala till dem i den nya regimen i Ukraina, och hört från vissa källor, som fanns med i beräkningarna, och som inte redovisats öppet.

     Om man inte tror att de diplomatiska lösningarna var uttömda har man en enorm tro på Biden, vilket jag inte har. Medan dessa diplomatiska samtal skulle pågå, bad Putin att Ukraina skulle lägga ned stridigheterna mot Donbass, i stället ökar de kraftfullt, mer än någonsin sedan år 2014, med alla dessa nya vapen de erhållit. Enormt provocerande, Biden skulle aldrig ha gett sig. Han har ju skrutit öppet om att han är den modiga presidenten i USA, som vågar gå i krig mot Ryssland.

     Inför alla låtsas möten som Zelensky påstod sig vilja ha, upptäckte Ryssland att det bara var ett sätt för att få tid att omgruppera sig, invänta nya vapen sändningar Nazisternas ledare i C-14, sa i sitt tal att Ryssland skulle delas i 5 delar, han var lite frispråkig, men man kan fundera över vem som sagt det till honom. Han har förmodligen inte hittat på det själv…

     Överste Macgregor har uttalat sig igen hos Tucker i Fox News, och anser att man nu borde avsluta kriget, att fortsätta anser han är ett onödigt lidande för ukrainska folket. Han anser att Ryssland har vunnit kriget, och allt annat är propaganda. Det är märkligt att man bara lägger press på Ryssland, man borde också lägga press på USA att de bör avsluta nu, men de vill inte, de offrar Ukraina för att komma åt Ryssland.

  • Även jag instämmer, så kraftfullt som möjligt.
   George Santayana (1863-1952) skrev. ”De som ignorerar historien kommer att upprepa den”.
   Så låt oss ta en titt på historien, den går inte att ändra på. 1938 till 1945 stred Sovjet (Ryssland) mot nazisterna i Europa och stoppade deras framfart, och räddade miljoner liv. Deras förluster var över 13 miljoner. Fördömer FIB även detta, för Ukraina idag är ett upprepande bara att nu gäller kampen mot Ukrainas nazister och eras sponsor, USA.

   I förlängningen, man stoppade även förintelsen 1945. Fördömer FBI medlemmarna även det. Idag har vi en parallell, En ”förintelse” av 14,000 personer i Donbass, utfört av amerikanska legotrupperna nazistiska Azovbataljonen med amerikanska vapen, granatkastare och artilleri. Nu fördömer FBI medlemmarna att Ryssland stoppar den ”förintelsen”. Varför fördömer FIB att någon försvarar sig mot aggression och ren slakt. Hur känner ni för att få era egna hem, familjer och barn på samma sätt attackerade. Kommer ni även att fördöma att det stoppas.
   Att FIB styrelsen nu fördömer kamp mot nazism, krig och aggression, betyder det att ni stöder den.
   Tänk efter.

 2. OK FIB, det är lät att fördöma krig, men när får vi se ett fördömande av USAs intensiva krigsförberedelser genom NATO expansionen. Aggressionen mot Ryssland och Kina.

  När får vi se ett fördömande av medias rasistiska ryktesspridning som har resulterat i mobbning av ryska och kinesiska barn.

  När får vi se ett fördömande av USAs otaliga krig, invasioner, plundringar, folkmord, hundratals, sedan 1945.

  När får vi se ett fördömande av USAs folkutrotningar, deras egen urbefolkning har ju slaktats till 95%. Ser FIB det som acceptabelt.

  När får vi se ett fördömande av USAs sanktioner, som drabbar vanligt folk.

  När får vi se ett fördömande av USA, ett land som länge levt på militära erövringar, krig, invasioner, plundring, dödande, lidande, tortyr, ett land där även barn går beväpnade, och deras kultur och samhälle är helt baserat på plundring, våld och slaveri.

  ”Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må du se till, att du kan tala ut grandet i din broders öga.” Romabrevet 2:1 ”Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer. Ty därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du, som dömer den andre, själv handlar på samma sätt.”
  Det skrevs för ett par tusen år sedan, FIB har tydligen inte vuxit så långt ännu.

  Om du är instängd med en känd psykopat och mördare, han dra fram en kniv och säger han skall döda dig, står du då still och väntar med att göra något tills kniven tränger in i dig. Det beskriver situationen i Ukraina. USA har ju en mycket lång och uppenbar meritlista av aggression, krig och död, och tydligt förberedde krig mot Ryssland och Kina, ska Ryssland då sitta till och vänta på att USA startar kriget och då kalla det olagligt, eller eliminera risken nu. Det är precis vad Ryssland gör.

  Kraven, stoppa USAs krigsförberedelser med NATO expansionen, avskaffa USAs legotrupp Azovbataljonen, avrusta, stoppa all aggression, skapa neutralitet. Knappas för mycket begärt. Ta bort orsaken till problemet försvinner både problemet och gör lösningar överflödiga.

  Individerna i FIB styrelsen kanske borde tänka på att nästa gång är det kanske inte någon i Donetsk som blir attackerad av USAs nazistiska legotrupper med amerikanska vapen, amerikanskt artilleri och amerikanska drönare, utan ditt hem, din familj, dina barn. Skall ni även då fördöma de som försvarar ert hem.

  Tänkvärt.

  • FIB har konsekvent beskrivt, kritiserat och fördömt USA:s krig och statskupper. Därför arbetar jag i föreningen, nu som ordförande i Stockholmsavdelningen. Folket i Bild/Kulturfronts program

   Folket i Bild/Kulturfronts program
   Antaget vid stämman 2000.

   – Försvar för yttrande- och tryckfriheten
   – För en folkets kultur
   – Antiimperialism

   Inledning

   Föreningen ger ut tidningen Folket i Bild/Kulturfront. FiB/K:s rötter finns i den tidiga arbetarrörelsens bildningssträvanden, i ’kampen mot smutslitteraturen’ och i den gamla Folket i Bild. En inspiration i vårt arbete är också de antifascistiska rörelserna under 30- och 40-talen och solidaritetsarbetet för Indokinas folk.

   Arbetet för våra paroller kräver att vi är oberoende av stat och företag. Därför tar föreningen och tidningen inte statligt stöd i någon form.

   FiB/K är partipolitiskt obunden. I föreningen möts människor med olika erfarenheter och åskådningar, men med en gemensam vilja att arbeta för våra tre paroller. Parollerna förenar oss och är samtidigt det som skiljer oss från våra motståndare.

   Försvar för yttrande- och tryckfriheten

   FiB/K vill försvara de rättigheter som det svenska folket erövrat under hård kamp och utvidga dem; rätten att fritt kunna läsa och skaffa sig kunskap, att fritt få yttra sig och i skrift framföra sina åsikter.

   För en folkets kultur

   Kampen om kulturen är en kamp om människornas tänkande. Arbetet är grunden för all kultur, och att verka för en folkets kultur innebär att vi betraktar folket och inte herrarna som den drivande kraften i historien. Folkets kultur växer fram överallt där människor tar upp kampen för att förbättra sina levnadsvillkor.

   Antiimperialism

   Alla folk har rätt att utforma sin egen framtid. FiB/K tar ställning mot alla former av imperialistiskt och kolonialt förtryck. Vi gör det av solidaritet med de folk som kämpar mot imperialismen, och därför att Sveriges folk har gemensamma intressen med dessa folk. Vi gör det, därför att historien visar att imperialismen leder till krig. Kampen mot imperialismen är en kamp för freden.

   Mot imperialismen hävdar vi ovillkorligen rätten till nationellt självbestämmande. Varje stat skall ha fullständig kontroll över sina naturtillgångar. Ingen stat har rätt att blanda sig i en annan stats inre angelägenheter.

   Folket i Bild/Kulturfronts paroller hör ihop

   De tre parollerna kan uppfattas var för sig, men de är inte valda av en slump. Tillsammans utgör de en helhet.

   Försvaret för yttrande- och tryckfriheten är en förutsättning för vårt arbete. För att föra kampen mot imperialismen och för en folkets kultur måste vi kunna tala fritt och skriva fritt. Likaså krävs frihet från utländsk inblandning och främmande makters förtryck: Utan nationell självständighet kan vi inte fritt utveckla vår kultur, liksom andra länders folk inte kan forma sin framtid under utländskt ok. Och omvänt: Kampen för en folkets kultur är samtidigt en kamp mot imperialismen.

   • Folket i Bild/Kulturfront, har de någon gång fördömt kriget i Donbass som pågått sedan år 2014. Fördömt ukrainska armen för att kriga mot sin egen befolkning. Fördömt ukrainska armen för att de under åren 2014-2020 krigat mot de pro-ryska områdena, där befolkningen lärt sig att de är värdelösa människor, som inte Ukraina behöver.

    Ukrainska regimen delar bilder av döda som deras egna missiler har skjutit ihjäl. Rena gangsterfasoner. Man dödar människor och sedan går man på deras begravning.

    https://twitter.com/aaronjmate/status/1504537559506038794

 3. Putin har förstört Rysslands internationella anseende och ekonomi för lång tid framåt. Var på solidaritetskonsert med Ukraina igår, ryssarna skjuter sönder hela landet för att de valt en regering som inte lyder Moskva, och alla vet det.

  Det är Putin som är krigshetsaren, och angriparen.

  Ukraina håller på att bli ryssarnas Vietnam.

  • Tack men nej tack det är många fler av oss som inte vill solidarisera med nazister. Avnazifiering är den riktiga medicin för Ukraina och världen. Varför? Jo bland annat p g a detta
   https://www.moonofalabama.org/2022/03/neo-nazis-in-ukraine-fake-incidents-to-gain-more-western-support.html

   Sedan så om sanningen få sägas så är President Vladimir Putin som reste Ryssland från det helvete som neokonservativa och sionister hade satt Ryssland i på 1990-talet. Ukraina kriget handlar således inte om Ukraina utan om långt större frågor. President Vladimir Putin vill att Ryssland ska vara fri från den internationella cabal som styr västvärlden. Det är förklaringen till varför västs eliter har blivit fullständigt galna på Putin. .

  • Trams det är ju västvärldens krig och svartmålning som har försämrat både anseende och ekonomi för Ryssland.

  • ”Ukraina håller på att bli ryssarnas Vietnam.”

   Att Ryssland skulle var som USA existerar inte i min tankesfär.
   Det som skiljer är att Ryssland är anti-imperalistiskt.
   Ryssland har inget intresse av att förändra världen men desto större intressen att skydda sitt eget land och sin egen kultur.
   Man får inte glömma att ungefär halva Ukraina tillhör de östslaviska folken.
   Historisk gräns går ungefär längs floden Dnepr.
   Så egentligen mycket mer än bara Krim, Donetsk samt Luhansk skulle hållas borta från Västeuropeiskt område.
   Så jag tycker nog lille Putte är lite på gränsen för snäll i sin krav på västukisarna som grep makten 2014 med hjälp av USA:s regim change färgrevolutionsmetoder.
   Vi får heller inte glömma att de här Banderisterna är det värsta svikare som Ryssland någonsin haft.
   Men fler svikare har tyvärr tillkommit i form av ryska oligarker som av penningens makt inte förmått hålla sig lojala.
   Både Poutin och Lavrov påstår Ryssland kommer ta sig stärkta ur den här konflikten och kanske är det så.
   Nu ska agnarna skiljas från vetet och de otrogna ska avskiljas från Ryssland.

   Jag lyssnade på senaste avsnittet av 1420 i går kväll där ryssar på gatan i Moskva intervjuades om deras inställning till NATO.
   Man kan säga att få eller inga av de intervjuade hade någon positiv inställning till NATO.
   NATO var för vissa av dem en motkraft till dåvarande Warshava-pakten och som idag inte längre existerar. Man kan då undra varför NATO fortfarande finns kvar?

 4. ”De diplomatiska möjligheterna var inte uttömda och Rysslands position hade förstärkts sedan 2014.” Detta är inget svar på frågan ”Vad var alternativet?” ”Mer diplomati” är inget svar. Exakt vilket diplomatiskt drag skulle kunna leda framåt? Det är bara en from förhoppning.
  Exakt vad skulle den ryska statsledningen göra i det läge som rådde? Exakt vad skulle den gjort, när den av USA installerade Kievregeringen efter många, många års mord i Donbas, tydligtvis förberedde ytterligare en allvarlig attack, med än mer mord på framförallt sådana som en stor del av den ukrainska statsledningen menade vara icke-ukrainsk, och därför utan värde för den stat, man med hjälp av USA, Nato och Eu ville skapa. Exakt vad skulle den gjort när den efter mer än 25 års träget diplomatiskt arbete möttes med lögner, vägran att uppfylla ingångna avtal, vägran att hålla löften, ovilja att se hur resterna efter den europeiska nazismen mer och mer bredde ut sig? En nazistisk surdeg som länderna i Väst intill denna dag vägrat ta avstånd ifrån.

  Ledningen för en stat kan kanske be till en gud eller förnuftet eller hoppas på icke namngivna möjligheter. Men om guden inte talar, om det oerhört luddiga förnuftet inte vill infinna sig, och om andra möjligheter inte hittas, vad gör ledningen då?

  En lång lista med uppräkningar av allt gott man tidigare gjort är bra. Men denna lista räcker inte. När en ny händelse inträffar måste man göra en ny värdering och det har Folket i Bild/Kulturfront gjort, och denna gång blev det fel.

  • Svaret på frågan vad alternativet var, är ju att ryssarna skulle inlett förhandlingar direkt med den ukrainska statsledningen.

   Istället deklarerade Put på krigets dag ett att den ukrainska statsledningen var en ”kriminell liga av narkomaner och nazister”.

   Nu tvingas Putin förhandla med Zelenskij, i alla fall indirekt. Att Putins enda alternativ skulle vara ett krig som dramatiskt försämrat det ryska säkerhetsläget låter inte särskilt övertygande.

   Kriget går inget vidare för Putin. Att ryska krigsmakten inte riktigt håller måttet fick man en föraning om under kriget mellan Armenien (rysk utrustning) och Azerbajzjan (turkisk utrustning), något som mina ryska kolleger (i Ryssland) påpekade. Nu ser vi resultatet.

    • ”Kriget går inget vidare för Putin. ” skriver Mats Larsson. Enligt honom är det inte Kiev som är omringat av Ryska styrkor. Hur kan en armé som förlorar omringa en stad? Zelenskis enda utväg är att godkänner alla Rysslands krav, utan det är tvärtom Ryssland som angelägen om förhandlingar.

     Om vi lämnar herr Larsson hitta på fabriken därhän vad vet vi om Rysslands militära operation i Ukraina? Till att börja med att Ukrainas strategiska vapen tystades under ett DYGN, d v s 24 timmar. Alltså, det mest effektiva militära operationen i historien – inte ens tyskarnas Blitzkrieg är i närheten🤗🤗🤗.
     För det andra Ukraina är på väg att styckas i tre. Västra delen införlivas av polackerna och ungrare, Kiev-regionen förblir ett demilitariserade område under Rysk mandat.
     För det tredje, Nato har insett vad militär-tekniska åtgärder betyder och har inget annat alternativ än att dra sig tillbaka till 1997 års gränser.

     https://thesaker.is/day-22-where-do-we-go-from-here-two-decisions/

 5. Jag som är överkänslig 😉 tyckte, när jag läste FIBs uttalande när det publicerades på hemsidan, att det var OK eftersom stor del av texten kritiserar USA. Så jag anser att FIB behandlar Ryssland och USA utifrån samma måttstock. Det är ju bra.

  • Är det bra att behandla USA och Ryssland utifrån samma måttstock? Anser du Magnus, att Sverige borde behandlat alla krigförande länder under andra världskriget efter samma måttstock?
   Majoriteten av länderna i det Globala Syd behandlar inte Ryssland och USA efter samma måttstock. De märker, nu nästan dag för dag, hur de i ökande utsträckning törs och kan använda olika måttstockar, så att de kan föra en politik som mindre och mindre är till för att gynna Väst, och mer och mer gynnar det egna folket.

   • Jag kommenterade i mitt inlägg FIBs uttalande, inget annat. Men även i övrigt anser jag att man ska behandla alla utifrån samma måttstock, d.v.s. utifrån samma regelverk och moral.

 6. https://www.youtube.com/watch?v=B0WQ64UD2Lg

  Intervju med professor Joseph Massad som har jordanskt ursprung men är verksam i USA, knapp timme.

  Massad gör sin intevjuare Rania Khalek och tittarna uppmärksamma på det skeva perspektiv som ofta gör sig gällande när man från västliga orter betraktar den övriga världen. Även Ukraina diskuteras i intervjun där de ”progressiva” i USA får höra många obekväma synpunkter, och ”progressiva” i Europa kan känna igen sig.

  Även om det nämns i det ovan aktuella fördömandet av Ryssland att västsidan har bedrivit illegal bombning tenderar det i aktioner som dessa att helhetsperspektivet tappas bort. Man utgår från en idealisk värld med lagar och förordningar som alla har att rätta sig efter och fattar sin ståndpunkt på denna grund.

  I verkligheten pågår emellertid en våldsam kamp om intressesfärer och kontroll där den internationella rätten satts på undantag. Man borde ställa sig frågor som att varför förkastades de ryska förhandlingskraven som efterlyste säkerhet för alla. Alla detaljer är ännu inte kända men å ena sidan fick Ryssland komplett avslag på sina väsentliga säkerhetskrav och å andra sidan ingicks mellan USA och Ukraina ett nytt avtal sent 2021 som ytterligare drog in Ukraina under USA:s kontroll. Dessa två omständigheter ledde till det drastiska beslutet förutom det faktum att ett militärt angrepp på Donetsk och Lugansk förbereddes från Kievs sida. Små detaljer kan ha bidragit, som den kompletta handfallenheten från EU:s sida och den tyske kanslern Scholls klantiga agerande och Zelenskys hot om atomvapen.

  Rysslands president tänkte möjligen att det är bättre att agera nu än att låta nästkommande president befinna sig i ett mycket svårare defensivt läge. Inte lagligt, men med tanke på omständigheterna: vilka alternativ fanns, när förhandlingsinviterna besvarades med hån och alla kunde observera hur en aggressiv nationalism underblåstes i Ukraina för att skapa en gigantisk bas för fientligheter.

  Tänk om EU istället hade tagit fasta på Rysslands erbjudande att bl.a. flytta de egna kärnvapnen bortom Uralbergen förutsatt att de amerikanska drogs bort från Europa. Då hade endast Frankrike och Storbritannien haft kärnvapen på europeisk mark. Men EU saknar förmåga att tänka på sin egen säkerhet och föredrar att agera spelbricka för hegemonen bakom Atlanten.

 7. ”De diplomatiska möjligheterna var inte uttömda”, skriver Anders. Det är fel i sak. Vad gäller Rysslands viktigaste krav, inget NATO-medlemskap, har EFTER krigsutbrottet Scholz, Macron och till och med Stoltenberg sagt att NATO-medlemskap för Ukraina inte står på dagordningen etc. Men varför sade man inte det INNAN konflikten ledde till krig? Då hade det funnits utrymme för meningsfulla förhandlingar, och kriget hade kanske kunnat undvikas. Men i stället sade man att NATO har öppna dörrar, att varje land suveränt bestämmer om man vill tillhöra NATO, att beslutet om Ukraines NATO-medlemskap i realiteten redan var fattat, det handlade inte om om utan när, etc. Det var tvärnej, Rysslands krav angående Ukrainas NATO-medlemsskap avvisades som inte förhandlingsbart.

  • Ryssland kunde bl.a. använt hotet om eventuellt erkännande av Donetsk och Luhansk som påtryckning omkring 15+ februari. Se Jan Öbergs artikel.

   • Den 10 februari 2007 höll Putin sitt berömda tal vid säkerhetskonferensen i München, där han framförde kraftfulla invändningar mot Natos östexpansion. Dessa protester har sedan upprepats gång på gång, men har varje gång viftats bort av USA och Nato. I stället för att ta hänsyn till Rysslands legitima säkerhetsintressen har man tvärtom provocerat Ryssland ytterligare, inte minst genom den USA-stödda statskuppen i Ukraina. Man har räknat med att Putin inte skulle sätta makt bakom orden. Till slut gjorde han det. Då fördömdes Ryssland. Bl.a. hävdades det att Putin borde försökt lösa konflikten diplomatiskt först. Men Putin hade försökt lösa konflikten diplomatiskt i 15 år. Var inte det tillräckligt?

    https://www.cato.org/commentary/did-putins-2007-munich-speech-predict-ukraine-crisis

 8. Det man undrar är om Folket i Bild Kulturfront också fördömer USAs kriminella biokemiska vapen verksamhet i Ukraina? Det som avslöjas av Ryssland från dokumenten som landet har beslagtagit angående USAs biokemiska laboratorier är väldig skrämmande. USA experimenterade med dödliga patogener i syfte att navända dessa för att slå ut Ryssland. Sånt kan tänkas endast av de som tror att resten av mänskligheten är ”Untermensch” och vi vet vilka det är som tänker på det sättet. Dags för Folket i Bild Kulturfront att tydligt och klart ta ställning mot USAs lömska biokemiska verksamheter och planer inte bar i Ukraina (30-tal laboratorier) an utan i hela världen (450)

  The research facilities numbering up to 30 locations in Kiev, Kharkov, Kherson, Lvov, Odessa and Poltava, among other cities, were being funded by the Pentagon to the tune of hundreds of millions of dollars. The figure is estimated at $200 million and, it seems, the research has been going on for several years up until recently. If the laboratories were involved in benign disease investigations then why was the Pentagon the sponsor and liaison organization? Why not the U.S. Department of Health, or Center for Disease Control, instead of the Department of Defense? And why were the laboratories ordered to destroy their samples when Russia launched its military intervention in Ukraine – an intervention that Moscow claims is justified on the grounds of self-defense?

  This week the Russian Ministry of Defense named the Pentagon’s liaison officer formerly at the U.S. embassy in Kiev who was responsible for the laboratory programs as Joanna Wintrol. It was suggested that American lawmakers should ask this person to give testimony on the purpose of the facilities.”

  https://www.strategic-culture.org/news/2022/03/18/russias-us-biowarfare-claims-in-ukraine-need-serious-answers/

  • Tidningen kommer bara ut en gång i veckan. Skulle överraska mycket om man inte fördömer biokemiska vapen. Tidningen har kraftfullt och konsekevnt fördömt USA-imperialismens och Nato:s illgärningar i nu 50 år. Här samlas många antiimperialister i en tidning som inte söker eller sökt presstöd.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here