Hur NATO-alliansen bekämpar Sputnik V-vaccin med subsidier från statsbudget och Gates, men dolt av Financial Times

18
3757

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Ännu har Sputnik-V inte godkänts i EU. Jag vill nu, ”i samma veva” påminna också om denna artikel Om vaccinkriget mot Sputnik-V för COVID-19. Gäller inte vetenskap och omtanke om medborgarna?

Denna artikel ”Hur NATO-alliansen bekämpar Rysslands Sputnik V-vaccin med subsidier från statsbudget och Gates foundation, dolt av Financial Times” har skrivits av John Helmer i Moskva och översatts av Rolf Nilsson. Det är en inträngande anays av vissa viktiga ekonomiska aspekter.


Hur NATO-alliansen bekämpar Sputnik V-vaccin med subsidier från statsbudget och Gates Foundation, men dolt av Financial Times

När det organ, som påstår sig vara världens ledande finansiella tidning, döljer den stora prissubventionen för distribution av Covid-19-vacciner tillverkade av Nato-allierade, i syfte att anklaga Ryssland för att skörta upp fattiga länder, kan du vara säker på att du ser en informationskrigs-attack.

Och när hemlighållandet av vaccinsubventioneringen, vilken drivs av GAVI och COVAX, döljer det faktum att Storbritannien, USA och Bill Gates (huvudbild, höger) och Melinda Gates Foundation betalar 92% av 10 miljarder dollar, så inser du att Covid-19-vacciner är ett krigsvapen.

Redaktören: En begränsning är bristfällig dokumentation av uppgiften om 92 % ovan. Men jag anser det troligt att betydande subventioner utgått.

Ett krig, inte bara mot Ryssland, utan också mot Kina.

GAVI står för Global Alliance for Vaccines and Immunization. Ursprungligen grundat med 750 miljoner dollar från Gates Foundation 1999, är det baserat i Genève och Washington DC, och styrt av en epidemiolog, Seth Berkley. Han är en amerikansk läkare, vars tidigare jobb också finansierades av Gates och flera Nato-regeringar, och innan dess av Rockefeller Foundation.

COVAX är en akronym, skapad av GAVI, för att stå bakom ett multinationellt system för finansiering av Covid-19-vaccinutveckling i Europa och USA, och som sedan också finansierar försäljning och distribution av dessa vacciner till låginkomstländer runt om i världen. GAVI hävdar att systemet ”är det enda globala initiativet som samarbetar med regeringar och tillverkare för att säkerställa att COVID-19-vacciner är tillgängliga över hela världen för både höginkomst- och låginkomstländer.” Läs mer om GAVIs version här.

Tänk på COVAX som en bank skapad av GAVI från pengar som deponerats av Nato-länder och som antingen beviljar medel, eller lånar ut till klientregeringar, som uppfyller bankens behörighetskriterier.

GAVI:s webbplats publicerar en veckovis uppdatering av vad den kallar ”Covid-19 vaccin race”. De mest kända av de 11 vaccinerna på GAVI-listan, och märkta som medicinskt godkända, är Moderna, Novavax och Johnson & Johnson (USA); AstraZeneca (Storbritannien); PfizerBiontec (Tyskland); Sinovac (även känd som CoronaVac, Kina); och Gamaleyas Sputnik V (Ryssland). De amerikanska och brittiska vaccinerna marknadsförs och finansieras av GAVI-COVAX-systemet, till skillnad från de kinesiska och ryska vaccinerna.

Källa: Gavi- vaccintyper

Den 25 februari, hävdade (inflytelserika) Financial Times (FT), en japanskägd, Londonbaserad och i Libanon redigerad publikation, att kostnaden för det ryska Sputnik V-vaccinet till de fattigaste medlemmarna i Afrikanska unionen (AU) är tre gånger högre än priset på vaccinerna Oxford / AstraZeneca och Novavax, enligt personer som är insatta i upphandlingsprocessen.”

Den anonyma formeln för förtrogenhet är en standardpraxis för anti-ryska fabrikationer av FT-journalister; även för Bloomberg och Reuters.

 

Bild från John Helmers artikel. Till vänster artikeln i Financial Times..

På höger del av bilden ses Henry Foy som sändes av FT till Moskva 2017, efter att ha blivit påkommen i Tjeckien för att ha drivit en polsk propagandaoperation; för detaljer klicka här. I Moskva propagerar Foy för anglo-ryska ekonomiska intressen och för planerna för Foreign, Commonwealth & Development Office: s sektion som kallas Counter Disinformation & Media Development (CDMD); för mer info, läs detta.

Tidningsrapporten hävdade: ”Priset på 9,75 dollar per dos för 300 miljoner doser av det ryska vaccinet, utvecklat av det statliga Gamaleya-institutet, undergräver Moskvas argument att det erbjuder prisvärda vaccindoser till länder som inte har råd att köpa från västerländska läkemedelsgrupper.

Affärerna, som gjorts av AU [Afrikanska unionen], som växer fram som en av världens största vaccinköpare, ger en sällsynt inblick i hur vaccin-priserna jämförs, vilket är ett ämne som tillverkare har försökt hålla borta från rampljuset. ”Afrika är en nyckelmarknad för Sputnik V,” sade den ryska direktinvesteringsfonden, en Rysk fond som hanterar Sputnik V:s utländska försäljning. ”Vårt internationella pris på knappt 10 dollar per dos är detsamma för alla marknader. Sputnik V-mottagare kräver två doser, vilket innebär att kostnaden per person är knappt 20 dollar. ”

FT-rapporten tillade: ”Priset på det ryska vaccinet, som inte kommer att börja levereras till Afrika förrän i maj, jämförs med de 3 dollar per dos som AU har godkänt för Oxford / AstraZeneca och Novavax vaccindoser, tillverkade av Serum Institute of India, enligt personer som är insatta i AU-upphandling. AU betalar 6,75 dollar per dos för BioNTech / Pfizer-vaccinet och 10 dollar för Johnson & Johnson’s, en endosprodukt. AU köper inte någon av Modernas två-dos-vaccin, prissatt till $ 32 till $ 37 per dos.”

FT-reportrarna nämner inte GAVI-COVAX:s system för subventionering av vaccin. Fyra av Berkleys talesmän i Genève ombads att klargöra om de vaccinpriser som citerades av tidningen subventionerades genom lån eller beviljade medel från GAVI.

Dessa frågor ställdes via e-post till pressagenterna som arbetar för Berkley i GAVI:

 • Hur bestämmer ni tillverkningspris / återförsäljningspris för vacciner i låginkomstländer?
 • Vilket prissättningssystem använder din institution och GAVI / COVAX / AMC-systemet – vilket pris får du betala till vaccinproducenten eller dess producent? Till vilket pris säljer du sedan vaccinet till riktade låginkomstländer? 
 • Hur beräknas och finansieras skillnaden mellan inköpspris och grossist / detaljhandelspris?

GAVI-tjänstemännen hade precis gett ut en detaljerad tabell över de länder som åtar sig att ta emot AstraZeneca- och Pfizer-vaccin under de kommande månaderna. De största konsumenterna av AstraZeneca på denna lista hittills är Pakistan, Nigeria, Etiopien, Kongo (DRC) och Mexiko. För Pfizer förblir dosantalet lågt; mottagarna leds av Ukraina, Sydafrika, Colombia, Filippinerna och Peru.

Det här är de fyra GAVI-talesmännen i Genève:

Bild: John Helmers artikel.

De vägrar att svara på hur mycket pengar som betalas av GAVI: s bidragsgivare för att subventionera försäljningen av vaccin från AstraZeneca och Pfizer till afrikanska länder.

De är också ovilliga att svara på den fråga som skickas till dem:

”Vilka medel bidrar till COVAX Facility/AMC för distribution av Covid-19-vaccin via dessa källor?”

AMC i GAVI-jargongen står för COVID-19 Vaccines Advance Market Commitment (COVAX AMC). [Det är] den första byggstenen för COVAX Facility. Gavi COVAX AMC är det innovativa finansieringsinstrument som kommer att stödja 92 låg- och medelinkomstekonomier i COVAX Facility – vilket möjliggör tillgång till givarfinansierade doser av säkra och effektiva COVID-19-vacciner. AMC, i kombination med ytterligare stöd för länders beredskap och leveranser, kommer att se till att de mest utsatta i alla länder kan skyddas på kort sikt, oavsett inkomstnivå. ”

Exakt vad innebär detta ”finansiella instrumentet”?

Enligt Berkleys förklaring kommer ”doser för ekonomier med lägre inkomster också att skaffas genom COVAX Facility, men kommer att betalas via den separata finansiella mekanismen för COVAX AMC, som till stor del kommer att finansieras genom officiellt utvecklingsbistånd (ODA), liksom som bidrag från den privata sektorn och filantropin. Ändå är det troligt att de 92 ODA-berättigade länderna som har tillgång till vacciner via COVAX AMC, också själva kan behöva ta en del av kostnaderna för COVID-19-vacciner och leverans. Genom denna kostnadsdelningsstrategi kommer länder att ha möjlighet att komplettera och bygga på den nödvändiga grund som byggs av dessa tidiga, givarfinansierade doser, om de vill uppnå en högre vaccinationsgrad i sin befolkning. ”

Berkley och hans talesmän säger inte exakt varifrån de pengar kommer som de kallar ”officiellt utvecklingsbistånd (ODA), liksom bidrag från den privata sektorn och filantropi.” Istället presenterar GAVI-webbplatsen den här bilderboks-översikten över kassaflödena.

Källa: https://www.gavi.org/our-alliance/about

I GAVI: s finstilta tabell över dess finansieringskällor är det uppenbart att för ekonomiska förbindelser och bidrag fram till 30 september 2020 leder Storbritannien med 23%. Gates Foundation kommer därefter med 17%; och USA följer med 15%. Summan som visas längst ner i tabellen är 10,2 miljarder dollar.

VAR GAVIS PENGAR KOMMER FRÅN

http://johnhelmer.net/wp-content/uploads/2021/03/4-%E2%80%94-

Källa: GAVI funding

En separat tabell över kontanter som mottogs den 30 september 2020 visar en liknande bild, förutom att pengarna som doneras av Gates Foundation överstiger den brittiska regeringens bidrag och är nästan dubbelt så mycket som det amerikanska bidraget. Dessa siffror är för perioden 2015-2020; för den Covid-19-finansiering som kallas COVAX AMC, var de publicerade siffrorna mycket små och leddes av Japan och Kuwait.

Det är bara genom att undersöka GAVI:s ”givarprofiler” för olika länder, som det är möjligt att identifiera de källor till kontanter som hittills har gått till COVAX AMC-banken för subventionering av Covid-19-vaccindistribution runt om i världen.

Enligt denna sökning leder Storbritannien med 706 miljoner dollar; med andra ord, den brittiska statsbudgeten subventionerar afrikanska inköp av det brittiska vaccinet AstraZeneca; GAVI är dess mellanhand.

Därnäst i storlek på kontantbidrag till denna bankverksamhet kommer Kanada, med 190 miljoner dollar, följt av Gates Foundation med 156 miljoner dollar; Saudiarabien, 153 miljoner dollar; Japan, 130 miljoner dollar; Europeiska kommissionen, 117 miljoner dollar; Tyskland, 88 miljoner dollar och Australien, 58 miljoner dollar.

På tyskt direktiv innefattar EG:s finansiering av Pfizer-vaccinet en lånegaranti på 468 miljoner dollar genom Europeiska investeringsbanken. Om man lägger samman siffrorna ligger AstraZeneca-subventionen på 706 miljoner dollar, precis före Pfizer-subventionen på 673 miljoner dollar.

Dra ifrån dessa pengarna och priset på AstraZeneca- och Pfizer-vaccinerna i Afrika skulle vara betydligt högre – så mycket högre, faktiskt, att det skulle utradera den uppenbara prisfördel som rapporterades av FT.

Den komparativa fördelen går emellertid över i Sputnik V:s favör, när antalet doser som finansieras av GAVI-COVAX jämförs med det totala antal doser som de afrikanska staterna behöver för att skydda sina invånare.

Enligt expert-uppskattningar, täcker Nato-subventionen, genom COVAX, mindre än hälften av det afrikanska behovet. eventuellt så lite som 20%. För att leverera resten är Pfizer på en mycket högre nivå, då man kräver ett pris som är mycket högre än för Sputnik V, eller de kinesiska vaccinalternativen.

Om Pfizers förhandlingstaktik i Latinamerika för att minska sin ekonomiska risk och kostnadsexponering vid eventuella skadeståndsanspråk, läs här! För mer info, läs här!

GAVI-siffrorna visar tydligt hur Natos regeringar subventionerar AstraZeneca- och Pfizer-vaccinerna. Varken Ryssland eller Kina, som tidigare varit givare till GAVI-program, tillhandahåller pengar den här gången. Den 17 september förra året meddelade den ryska regeringen att den inte skulle delta i GAVI-COVAX-systemet. Det är inget annat än en ny Marshallplan av Nato-typ, den här gången inom den medicinska sfären”, kommenterade en av källorna.

en brittiska ambassadören i FN, Dame Barbara Woodward (till höger) låsas att GAVI-COVAX-systemet var politiskt och kommersiellt neutralt. Hon meddelade att det ”är viktigt för Ryssland att samarbeta med COVAX inom ramen för det övergripande arbetet med koronaviruspandemin.” Hon antydde också att om Ryssland betalade in i systemet skulle de brittiska tillsynsmyndigheterna vara mer benägna att godkänna Sputnik V för användning i Storbritannien.

Enligt ryska källor, som intervjuades i Moskva den här veckan, är det faktiskt uppenbart att GAVI-COVAX-operationen syftar till att öka AstraZenca- och Pfizer-vaccinernas marknadsandelar, jämfört med Sputnik V, för politiska och kommersiella fördelar. Ryssarna förhandlar därför bilateralt om sin vaccinförsäljning; om det finns prisrabatter eller andra eftergifter, så förblir villkoren hemliga; reportrarna från Financial Times känner inte till dem.

Jag frågade i veckan för att klargöra villkoren som deras regeringar har förhandlat fram med Moskva för att få Sputnik V-vaccinet. Moskvas ambassadtjänstemän för Sydafrika, Nigeria, Moçambique och Algeriet, vägrar att svara.

Den officiella webbplatsen för Sputnik V, skriven av vaccinutvecklaren Gamaleya och den statliga investeraren i projektet, den ryska direktinvesteringsfonden (RDIF), har anställt ett PR-företag i London för att publicera pressmeddelanden. Det har meddelat att ”RDIF fortsätter att utöka befintliga avtal med internationella tillverkningspartners för att producera vaccin för mer än 500 miljoner människor under år 2021. Kostnaden för en dos av Sputnik V-vaccinet för internationella marknader kommer att vara mindre än 10 dollar. Sputnik V är ett tvådosvaccin. Därför kommer Sputnik V att vara två eller flera gånger billigare än mRNA-vacciner med liknande effektivitetsnivåer. Vaccination med Sputnik V blir gratis för ryska medborgare. ”

MRNA-vaccinerna (messenger ribonukleuc acid) fungerar med genetisk modifieringsteknik, vilken är kontroversiell, eftersom dess långtidseffekter är okända och otestade. De ledande mRNA-vacciner som tävlar mot Sputnik V är Pfizer och Moderna.

COVID-19 VACCINE TEKNOLOGI

Källa: https://mvec.mcri.edu.au/references/covid-19-vaccine-platforms/

Eftersom källan är australisk är den fientlig mot både ryska och kinesiska vacciner och undviker att nämna dem. Sputnik V är av viral vektortyp; det kinesiska Sinovac (CoronaVac) -vaccinet är av den avdödade virustypen. För en diskussion om genteknik under utveckling i Ryssland, läs detta.

En talesman för RDIF vägrade diskutera prisrabatter och ville inte kommentera påståendena i London. Han vägrade också att kommentera GAVI-COVAX-subventionerna.

R-Pharm, en av Rysslands ledande läkemedelsproducenter, erkände att den är inblandad i distributionen av Sputnik V inhemskt och även för export. En företagskälla sa att exportpriset för Sputnik V är ”cirka 10 dollar, inte mer”. Han tillade att COVAX-operationen är ”utanför vår sfär”.

I ett officiellt tillkännagivande förra veckan, från det federala hälsovårdsministeriet och ministeriet för industri och handel, meddelades att för dem i Ryssland som inte är berättigade att vaccineras gratis, kommer det högsta kommersiella priset för tvådos Sputnik V inuti landet att vara Rb 866,81 ($ 11,71). Detta var en kraftig minskning från Rb 1 942, som hälsovårdsministeriet meddelade i början av december.

Föregående artikelPutin är en krigsförbrytare säger Biden med tiotals gånger fler krigsoffer på sitt samvete
Nästa artikelFolket i Bild Kulturfront: Vi fördömer Rysslands angrepp
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

18 KOMMENTARER

 1. DNA-och RNA-vaccinerna borde aldrig ha släppts fram. Är ett gigantiskt experiment på en stor del av mänskligheten.
  Vart tog den beprövade vetenskapen vägen?

  • Jag tycker att man borde ta större lärdom av tidigare ”mirakelmedel”.
   Jfr.
   *** https://www.latimes.com/projects/la-coast-ddt-dumping-ground
   L.A.’s coast was once a DDT dumping ground. No one could see it — until now
   By Rosanna Xia October 25, 2020
   …/…
   Once hailed as a major scientific achievement, DDT combated both malaria and typhus during World War II. It was so potent that a single application could protect a soldier for months. The U.S. Army’s chief of preventive medicine, Brig. Gen. James Simmons, famously praised the chemical as “the war’s greatest contribution to the future health of the world.”

  • Man kan inte ta död på ryktet av en vaccin som funkar bäst. Därför är italienare boende i Emilia Romania regionen beredda att vandra till San Marino, den oberoende republiken, för att Sputnik V sprutan

   ”the mass pilgrimage of vaccine enthusiasts in the Emilia region in Italy, to the nearby independent Republic of San Marino to get a shot of the Russian Sputnik V – given that the news and noise about the killing properties of European and/or American vaccines could no longer be easily squashed.

   In fact, as of Mar 12, 21 the combined deaths linked to the administration of Pfizer and Astra Zeneca vaccines (data actually published by the manufacturers) exceeded 500 with 70,000 plus reported cases of severe and/or debilitating reactions.”

   http://thesaker.is/pandemics-and-ideologies/

  • Man kan inte ta död på ryktet av en vaccin som funkar bäst. Därför är italienare boende i Emilia Romania regionen beredda att vandra till San Marino, den oberoende republiken, för att får Sputnik V sprutan i sig

   ”the mass pilgrimage of vaccine enthusiasts in the Emilia region in Italy, to the nearby independent Republic of San Marino to get a shot of the Russian Sputnik V – given that the news and noise about the killing properties of European and/or American vaccines could no longer be easily squashed.

   In fact, as of Mar 12, 21 the combined deaths linked to the administration of Pfizer and Astra Zeneca vaccines (data actually published by the manufacturers) exceeded 500 with 70,000 plus reported cases of severe and/or debilitating reactions.”

   http://thesaker.is/pandemics-and-ideologies/

 2. Jag tror inte ens på att ta Sputnik, men att viljan till det kan komma ur en osund motposition till västa läkemedelsindustriella komplex.

  Varför vill Bill Gates subventionera vaccin? Personligen tror jag INTE att planen är fler fall av narkolepsi, som hände efter Svininfluensavaccineringen, men istället att planen är andra biverkningar som sannolikt är tänkta att sterilisera stora delar av världens population, eller helt enkelt avliva den.

  Gates lär tydligen ha utfört experiment nyligen på barn i Indien som inte visste vad de utsatte sig för och dog. Källa: https://www.dailymail.co.uk/news/article-2908963/Judges-demand-answers-children-die-controversial-cancer-vaccine-trial-India.html Det behöver naturligt vis inte ha varit avsikten. Avsikten kan givetvis ha varit riktigt god och som resande i Indien i tre månader så vet jag att man inte helt kan lita på alla indier när det är pengar inblandat, för i Indien finns det inte enbart extrem ojämlikhet och fattigdom, men även giriga psykopater, precis som i resten av världen. Man ska inte heller lita på vare sig tabloidblaskor eller Wikipedia. Det vet jag av egen erfarenhet.

  Det är visserligen lämpligt att minska världens population ner till en balanserad nivå, om vi vill ha långsiktig ekologisk hållbarhet, vilket sannolikt även sänker CO2-halterna, men frågan är naturligtvis hur det skall göras på ett etiskt försvarbart sätt? För de som har en sekulär eller ateistisk kultur och därigenom skaffar 1-2 barn borde man naturligtvis inte utsätta för sterilisering eller massmord, eftersom de inte utgör planetens stora problem, om de bara konsumerar på en medveten nivå i balans med sin lokala natur.

  Samtidigt är Gates och andra som vill se en naturlig balans med ”skapelsen” motarbetade av att flertalet sektledare runtom i världen, så jag har full förståelse för alternativa drastiska planer på hemliga möten, samt att de själva kan se det som etiskt i jämförelse med utrotningen av ännu fler av ”skapelsens” växt- och djurarter.

  Jag tror dessutom att dessa vaccinsubventioner på sikt kommer stärka det läkemedelsindustriella komplexet, eftersom jag misstänker att massvaccineringar kommer försvaga människornas immunsystem, så att kalla detta för ”subventioner” är nog inte rätt. Detta är snarare en ”investering” som säkrar framtida kunder åt läkemedelsindustrin, tror jag.

  Jag tror själv att det är därför man driver på att unga och medelålders friska människor, skall vaccineras, trots att de sannolikt gynnas bättre av att använda sitt eget immunsystem, utom i multisjuka undantagsfall. Att vaccinera unga strider då mot Hippokrates ed ( läkareden).

  En annan funktion, som vaccinationer och restriktioner innebär, är en utveckling i riktning totalitärt samhälle, likt i George Orwells bok 1984. Vaccinationsintyg och blodprover inför resor är säkert bara första steget. De tar dessutom hutlöst betalt för dem. 2000kr extra per person och resa för ett intyg som bara gäller i 72 timmar. Det blir 4000kr per person tur och retur, ovanpå övriga kostnader, om jag har förstått saken rätt. Att ha tagit vaccinet ger inget undantag från testningen heller, eftersom vaccinationseffekten är procentuell.

  Mina funderingar skulle givetvis kunna avfärdas med kontrollordet ”Konspirationsteorier!” men Stopp! Undersök då gärna det kontrollordets källa, nämligen CIA!

  Det är naturligtvis också så att allvarliga biverkningar denna gång skulle kunna bli väldigt få och först i ett senare skede, när s.k. ”Antivaxxare!” (nedsättande kontrollord mot de som kanske tror på beprövade vacciner men inte vill ta obeprövade influensavacciner) nästan inte finns längre, då skulle kunna drabba en stor majoritet av mänskligheten.

  I övrigt kan det säkert vara en kombination av alla de här motivationsgrunderna, eller flera, eller kanske bara en av dem, ex. monopolkapitalets utveckling mot ett alltmer totalitärt samhälle som kontrolleras av dem. Det är naturligtvis svårt att veta om man inte själv har varit med i konspirationen, men mitt tips är att vara vaken, inte överdrivet paranoid, men heller inte naiv. Ta ex. en titt på kollaget för The Economist 2015!

  Rimlig måttfullhet är förmodligen att avskaffa vissa farliga fenomen som monopolkapitalismen, kombinerat med psykopati, för med sig även i Ryssland, ex. genom att skapa en stor enad vänster med hjärtat på rätta stället. Se vad som enar oss! Minska fokus på det som splittrar oss! Samverkan kamrater!

 3. Western pharmaceutical conglomerates have resorted to a bold denialist narrative that should make most contemporary “genocide deniers” blush Stephen Karganovic writes.

  ”There seem, however, to have been more than enough lethal outcomes shortly after vaccination to amply justify serious safety concerns. Here is a partial list of events and official explanations:

  A 46-year-old man died a day after taking the covid vaccine – “No relation with corona vaccine”
  A Northern California man died several hours after the covid vaccine – “My first inclination is that it’s probably not related to the vaccine”
  236 Brits died after covid jabs – but vaccines “didn’t play a role”
  Woman dies from brain haemorrhage in Japan days after vaccine – “link uncertain”
  63-year-old man dies 2 days after covid-19 vaccination – “it’s too early to tell whether the jab was related to his death”
  56-year-old woman dies days after covid vaccine – “no link established so far”
  Virginia woman dies shortly after receiving coronavirus vaccine – “no link has been found”
  88-year-old dies hours after covid vaccination in second such incident – “in both cases, medical professionals do not believe the deaths were connected to the vaccines”.

  “Pfizer vaccine in the UK. Deaths and injuries include: strokes, heart attacks, miscarriages, Bell’s Palsy, nervous system disorders, immune system disorders, psychiatric disorders and blindness.

  “Latest AstraZeneca deaths and injuries. As well as blindness, some of the many injuries include: strokes, heart attacks, miscarriages, sepsis, paralysis, Bell’s Palsy, deafness and covid-19.”

  This is a rather grim catalogue of “coincidental” events that followed the intake of these vaccine products.

  There follows a list of some of the particulars that Dr. Coleman has painstakingly gathered and documented:

  Woman suffering from Bell’s Palsy after covid jab (short video)
  39-year-old woman dies after 4 days after second Moderna vaccine, autopsy ordered
  34 cases of spontaneous miscarriage and stillbirth reported after experimental mRNA vaccines
  9 European nations suspend experimental AstraZeneca covid vaccines due to fatal blood clots
  Whistleblower reveals many pregnancy complications following experimental covid injections leaving a trail of devastated mothers
  Whistleblower: 25% of residents in German nursing home died after Pfizer vaccine
  45-year-old man dies after getting second dose of covid-19 vaccine
  Number of injuries to CDC after covid vaccines climbs by nearly 4,000 in one week
  The second dose killed my dad and many others. Latest reports coming in (video)
  Man in Greece died 8 minutes after vaccination against covid-19
  A 60-year-old woman dies hours after taking second covid-19 vaccine
  67-year-old dies days after second dose of covid vaccine
  CA woman gets covid vaccine then suddenly dies of something else
  59-year-old health worker dies hours after covid vaccine
  One-third of all deaths reported to CDC after covid vaccines occurred within 48 hours of vaccination
  Volume 1: Social media posts about covid-19 vaccine deaths and severe injuries (video)
  22 elderly with dementia dead in 1 week after the experimental mRNA covid injection in the Netherlands
  Covid vaccine side effect – tremors, my life is upside down – Angela Lynn Story (video)
  Covid-19 vaccine effects on my army husband’s heart (video)
  Nurse develops Bell’s Palsy after receiving covid jab (video)
  A 28-year-old mother from Winconsin is brain dead after the second dose of the covid injection
  58-year-old woman dies hours after getting first dose of Pfizer vaccine
  46 nursing home residents in Spain die within one month of getting covid vaccine
  Video of woman injured by covid vaccine
  36-year-old doctor dies after second dose of covid vaccine
  German nursing home whistleblower says elderly are dying after covid vaccine
  ‘They’re dropping like flies’ – Courageous nursing home CNA speaks out.
  Short video showing that many people in Israel are dying after the covid jab
  Man drops dead in New York 25 minutes after receiving vaccine
  FDA and CDC officials are investigating 36 cases – including one death – of immune thrombocytopenia
  Gibraltar: January ends with 71 dead in one month (vaccination rollout began on the 10th January 2021)
  Miscarriages and stillbirth shortly after being given the covid vaccine
  19-year-old hospitalised with heart inflammation after covid vaccine
  39-year-old nurse aide dies within 48 hours of receiving the covid jab
  Seniors dying of covid vaccine labelled as natural causes
  Californian dies hours after receiving covid vaccine as investigation into the cause of death gets underway.
  Covid infects 35 vaccinated staff and residents at care home
  Vaccine injury video deleted from facebook (Warning: disturbing video)
  X-ray technician dies two days after getting the second dose of the covid vaccine
  22 residents dead in three weeks in Basingstoke nursing home – ‘It is understood the outbreak started as residents began to have their coronavirus vaccines…’
  A 41-year-old Portuguese mother of two who worked in paediatrics died at a hospital in Porto just two days after being vaccinated against covid-19
  Norway is investigating the deaths of two nursing home residents who died after being vaccinated against covid-19
  Chinese health experts call to suspend the use of mRNA-based covid-19 vaccines following the deaths of 23 elderly people in Norway.
  In Florida, U.S., a doctor died after suffering a stroke after receiving a covid-19 vaccination.
  A 32-year-old medical doctor suffered seizures and was paralysed after receiving the covid-19 vaccine.
  A 46-year-old healthcare worker dies 24 hours after receiving the covid-19 vaccine but government says death is not related to the jab
  German specialists are looking into the deaths of 10 people who died after being vaccinated against covid-19
  Norway warns frail patients over 80 of vaccine risks after deaths
  Norway investigates 23 deaths in frail elderly patients after vaccination
  Doctors in California call for urgent halt of moderna vaccines after many fall sick
  Two people in India die after receiving the covid jab
  Coronavirus vaccine put on hold as volunteer suffers serious adverse reaction
  California pause some covid vaccinations after reactions
  Baseball legend dies of ‘undisclosed cause’ 18 days after receiving covid vaccine
  Woman injured by vaccine (Warning: disturbing video)
  Mother seriously injured by covid vaccine (Warning disturbing video).”

  https://www.strategic-culture.org/news/2021/03/17/philosopher-david-hume-comes-rescue-pharmacological-lobby/

 4. En kampanj mot Sputnik V vaccinet har dykt upp i Sverige, den som syns i kampanjen är Kragh, som talar om den stora faran att ge Ryssland PR-poäng p.g.a. vaccinet. Hörde TV4- vetenskapsreporter, som sa att hon hade hört något intressant: ”att främmande makt stod bakom, de negativa utlåtanden om vaccinen”. Det har ju mest handlat om Astra Zenecas vaccin, som forskarna bakom Sputnik V samarbetar med nu för att se om en kombinerad vaccination med dessa vacciner kan ge större effekt, så varför skulle Ryssland då tala negativt om Astra Zenecas vaccin, de drabbar dem själva. Det skulle i så fall vara att det är USA som är den främmande makten som de talar om, men när man talar om främmande makt är det väl Kina eller Ryssland man tänker på. Dessutom är det 13 personer i Sverige som fått blodproppar av Pfizers vaccin, vilket vi inte hört något om.
  I aktuellt i går kväll fick jag t.o.m. höra Carl Bildt säga att man skall lägga geopolitiken åt sidan och nu bekämpa viruset tillsammans, precis som the Gamaleya Research institute säger på sin twitter. Han kanske blivit påverkad av sin fru med italienska kopplingar. Italien har ju skrivit avtal med Sputnik V, och planeringen är att de skall börja tillverka Sputnik V i juni 2021, det är det stora Swiss biotech manufacturer
  ADIENNE som i sin filial i Italien står bakom detta. Nu gäller det bara att EMA inte ytterligare förhalar processen med godkännandet för Sputnik V.

 5. Sputnik godkändes inte av EU eftersom ryssarna vägrade skicka dokumentation. Kan ju vara vad som helst. Slovakien tog sin första batch till lab istället för att ympa befolkningen, och upptäckte att de fått något annat än den sputnikversion de beställt. Då hävdade ryssarna slovakiskt kontraktsbrott, efter att själva ha brutit kontraktet genom att inte skicka det som beställts.

  Ryska staten är en maffiaorganisation ledd av en fd KGB-agent och hans förtrogna. Varför skulle någon tro den om något annat. Den uppträder enligt förväntningarna. Kontrakt gäller inte.

 6. En kommentator hade lagt en länk till när några EU-parlamentariker ifrågasätter Ursula van Leyen, som president för EU och hennes diktatoriska beslut att köpa in Pfizers vaccin till miljardbelopp, och hur hennes man är inkopplad i dessa beslut. Hur allt mörkas i EU, knappast vad som skall vara utmärkande för en demokrati, man begär att hennes personliga samtal med Pfizers skall ut i offentligheten. Detta har även Mike Wallace klagat över ett flertal gånger, att förhandlingar med big Pharma sker bakom stängda dörrar i EU.
  Jag flyttar in länken i vaccinationsdiskussioner, så för den som vill veta mer om det diktatoriska beslutet kan läsa på länken nedan. Tänk på att man kan välja direktöversättning till svenska, eftersom det är en EU-länk.

  https://www.youtube.com/watch?v=qhe20QRG_Rw

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here