Varför Ryssland inte skulle ha angripit Ukraina

108
4484
Transnational

Denna artikel publicerades igår av fredsforskaren Jan Öberg på The Transnational Det fanns alternativ: Varför Ryssland inte skulle ha bombat Ukraina. Och jag instämmer i stort sett i reaktionen och i analysen.

Jan Öberg

_________________________________________________

Varför Ryssland inte skulle ha angripit Ukraina

”Öga för öga kommer en dag att göra hela världen blind.”
M K Gandhi

En dag eller två innan det ryska anfallet mot Ukraina skrev jag att Ryssland INTE skulle invadera Ukraina. Nyheten på morgonen den 24 februari chockade mig verkligen och gjorde mig mycket ledsen: Med detta drag och Nato-ländernas direkta svar som kommer att få förödande ekonomiska konsekvenser för Europas medborgare, kommer det inte att bli fred i Europa i min livstid.

Och jag var inte den enda som måste ha blivit överraskad även i Ryssland. Här är orden av professor Sergey Karaganov, hedersordförande för Rysslands råd för utrikes- och försvarspolitik från den 8 februari: ”Ryska trupper nära gränsen till Ukraina kommer inte att gå in i landet. Att göra det vore helt enkelt meningslöst. Att ta mark som redan har ödelagts av dess antinationella och korrupta härskande klass är ett av de värsta alternativen som finns tillgängliga för Moskva.”

Som en av Gandhi-inspirerad freds- och framtidsforskare sedan mitten av 1970-talet som var med och grundade The Transnational Foundation for Peace & Future Research, TFF, 1986 för att stödja FN-stadgans artikel 1 – att fred ska upprättas med fredliga medel – tar jag helt och hållet avstånd från Rysslands bombkampanj i Ukraina.

Medan jag tar avstånd från denna handling anser jag att en viktig fråga är: Varför gjorde Ryssland detta? Att förstå ett motiv eller en uppfattning innebär inte ett automatiskt stöd för de aktiviteter den leder till. Att förklara, söka konfliktförståelse och utforska sätt att medla betyder inte att försvara eller ta parti – förutom i intellektuella dvärgars medvetande.

Om man vill lösa konflikter och skapa fred – men de flesta människor gör det inte idag – måste man ställa VARFÖR frågor, titta på problemen och inte bara stödja eller fördöma motstridiga parter. Här är hur det kan göras.

Jag tar avstånd från denna speciella militära operation eftersom den:

• bryter mot internationell rätt, inklusive FN-stadgan och olika överenskommelser om Europa sedan 1990;
• inte kan undvika att döda oskyldiga människor i Ukraina;
• eskalerar en redan farlig situation som istället behövde brådskande nedtrappning;
• kommer att ses som en gåva till Nato, russofobiska, anti-Putin-känsla (som redan var överdrivna), och vi kan förvänta oss en massiv upprustning i Nato-kretsar;
• kan, med tanke på den hårda reaktionen i Natos politiska och mediala kretsar, framföra ett argument till dem i Sverige och Finland som har argumenterat inte bara för ett nära samarbete med Nato utan också förespråkar fullt medlemskap;
• kommer sannolikt att orsaka en ännu kallare krigsatmosfär i årtionden framåt över hela Europa – något som inga oskyldiga, vanliga europeiska medborgare vill ha;
• kommer sannolikt inte att få medborgarna i Ukraina att må bättre; de ryskorienterade kommer att stigmatiseras, de ukrainskt orienterade mer negativa – en del högerextrema bland dem mer hatiska; till sist,
• detta sker ur ett sätt att tänka som är slående likt Nato-ledarnas – nämligen den farliga cocktailen av fem bedrövliga fredsförebyggande ingredienser: Tit for Tat + Militarist Thinking + Brinkmanship + Blame game + Demonization.

Vad Ryssland kunde ha gjort

Vissa kommer nu att säga: Ja, men Ryssland hade inget val. Det är inte sant.

Det finns alltid ett val, alltid något annat man kan göra. Vad kunde Ryssland ha gjort? Några exempel:

• Sökt förhandlingar direkt mellan Ukrainas och Rysslands presidenter – kanske en serie möten där fråga efter fråga skulle ha diskuterats, och hittat en lösning. Ryssland och Ukraina är trots allt mycket närmare varandra än var och en av dem något annat europeiskt/NATO-land.
• President Putin kunde ha upprätthållit och gått vidare med sitt mycket klokare gamla förslag att få FN att etableras i Ukraina. Föreställ dig ett mycket stort klassiskt FN-uppdrag för fredsbevarande och -görande med militära, civila poliser och civila angelägenheter och en mycket omfattande förhandlingsenhet. Det är sant att ingen lyssnade på honom när han föreslog det för flera år sedan, men ändå!
• Han kunde ha föreslagit ett ömsesidigt icke-aggressionsavtal mellan Ryssland och Ukraina, vilket ger Ukraina den typ av säkerhetsgarantier som Ryssland kräver för sig själv. Detta skulle ha signalerat gemensam säkerhet och därigenom undergrävt ukrainska Nato-hethuvuden och avväpnat Natos provokativa uppvaktning.
• Kanske som en del av detta kunde Ryssland ha föreslagit demilitariserade zoner längs gränserna till Ukraina, bjudit in Ukraina att göra detsamma – och sett om Ukraina skulle reagera positivt och, om inte, återmilitarisera dessa områden.

Istället kunde man ha meddelat att Ryssland inte skulle invadera hela Ukraina, skulle han ha meddelat att han inom en tidsfristen skulle bombat om inte Ryssland fick en deklaration från Nato och Ukraina att Ukrainas medlemskap i Nato inte var aktuell.

Det är värt att notera att Ukrainas president Zelensky den 25 februari säger att han är villig att diskutera neutralitet med Ryssland, men behöver säkerhetsgarantier som man inte har kunnat erbjuda honom.

Steg som de som jag föreslår kan kallas Graderad återkallande i spänningsreduktion – vilket innebär att små, icke-farliga steg som är så signifikanta att den andra sidan inte kan ignorera dem, eftersom de är positiva gester – och känner sig tvungen till återgälda dem. Denna gamla klassiska idé, som utvecklats av Charles Osgood, kan leda till ömsesidigt säker nedtrappning och ger fördelar över tid och steg för steg öppnar tid och utrymme för dialog.

Kanske skulle dessa saker inte ha fungerat? Vi vet inte. Men vi kan vara säkra på att de inte skulle ha gjort någon långsiktig skada, och de skulle ha bidragit till en slags politisk nedrustning av Nato där den här bombningen bara kommer att stärka Nato.

Två skorpioner i en flaska

Om länder och människor strider mot varandra över tiden, tenderar de att bli alltmer lika och använda den nämnda ”Öga mot öga”- taktiken (Tit-for-Tat.) Någon en gång använde metaforen att sådana parter är som skorpioner i en flaska – och inte heller kan komma ut ur flaskan; De fastnar med varandra, kämpar och matar på varandras behov och rädslor.

Den övergripande likheten är att man beskyller på den andra för att vara problemet (och se sig som just och oskyldig) men skiljer sig själv i frågan om som vem är skyldig.

Därför är det så viktigt att man stannar och tänker: Om vi ​​fortsätter med TIT för TAT + militaristiska tänkande + Brinkmanship + Skylla på den andre + Demonisering – Var ska vi alla hamna? Observera hur snabbt varje part bestämmer och genomför sin vedergällning. Så snabbt att man kan du säga att ingen har tagit tid att tänka.

Både Nato och Ryssland har kommit långt i ett tänkande som över tiden blir allt farligare.

Således, se på orden av Gandhi under rubriken.

Vad är hjälpsamt och inte så hjälpsamt i den här situationen?

Ryssland och president Putin bestämde något annat. Det var inte klokt av de skäl jag just har skisserat.

Gandhis tänkesätt handlar om att aldrig tillämpa ”Öga för öga” (Tit-for-Tat) men att göra något annat, något som inte är en spegelbild av din motståndares handlande. För om din motståndare förefaller dum eller ond och du imiterar allt (er) gör han, kommer du att skada dig själv – och bekräfta motståndarens värsta uppfattningar och rädsla eller en hybrisliknande överlägsenhetskänsla.

De flesta kallar detta för Ukraina-konflikten. Det är fel. Även om Ukraina är en avgörande konfliktorsak, kan vi i verkligheten prata om 40-50 parter i en konflikt som har varat minst 30 år. Jag har skrivit om dem här.

Snabba, tuffa och ensidig fördömelser – du känner till reaktionen som gör att vissa människor mår bra – som ”Jag fördömer den ene och står upp för den andre …” (en sida av många) – är inte en del av min profession, och det gör jag inte. Jag får inte någon tillfredsställelse från att fördöma någon.

Att inta positioner som inte hjälper med medling, konfliktlösning och fred. Vad som hjälper är att titta på det problem som finns mellan parterna – deras klagomål, visioner, rädsla och problem som gör att de är i konflikt och ofta skapar en cykel av eskalerande våld.

Fördömande av en part i en helig komplex konflikt innebär ofta, oavsett om man känner sig mer självsäker att man just har överlämnat en carte blanche för att bete sig ännu värre.

De bredare perspektiven kan dåraktiga fördömelser för ”WhatOboutism” och konspirationsteori.

Dagen före överfallet på Ukraina skrev jag också på sociala medier (Facebook och LinkedIn) varför jag tyckte det var fel av USA: s utrikesminister Antony Blinken, att inställa ett möte med sin ryske motsvarighet, Sergej Lavrov. Jag skrev:

”Blinken säger att mötet med Lavrov inställs efter att Rysslands drag gällande Ukraina
Efter fördömanden, hårda sanktioner, Nordstream Diktat på Tyskland, F35 till Baltikum etc., det här också! Varför?

För nästan 30 år sedan bröt Nato och Väst löften till Gorbachev, ignorerade Rysslands önskan att ses som västerländsk part och gå med i Nato, ignorerade Rysslands empatiska reaktion vid 9/11, hjälpte till att förstöra och dela Jugoslavien och olagligt bomba Serbien och Kosovo och skapade en ny, andra albanska stat (Kosovo) i Europa.

Vidare, eftersom det har hjälpt till att beväpna Ukraina i årtionden, väckte det till att tro på Nato och orkestrerade / finansierade regimförändringen 2014 i Kiev som startade denna konfliktprocess.
Och eftersom USA och andra NATO-medlemmar misslyckades med att sätta press på Ukraina för att acceptera Minsk och utveckla viss autonomi i Donbas. Hade Minsk har genomförts, skulle Putins drag och angreepp inte ha skett. Men rätten till självbestämmande som vanligen styr är plötsligt borta. Varför?

Nej, det finns inget att reflektera över.. Inget att lära sig: USA lär bara ut. Och gör inget misstag: USA gör aldrig misstag.

Därför finns det ingen anledning att träffa med djävulska Ryssland och dess djävulska utrikesminister Lavrov.

Tja, ursäkta min grova uppriktighet, men den som säger nej till att prata och träffa – oavsett omständigheten – syftar inte till fred, men mer till tit-for-tat eskalering. Till dess att taktiska kärnvapen används.

Vad som sägs är banalt. Men för sofistikerat för de flesta västerländska politiker, media och forskare. Så fråga. De har vapen i på sina hjärnor och det finns konfliktupplösning och ökade fredsinitiativ.

Medan jag inte tror att Rysslands drag (d.v.s. erkännande av de två republikerna i Donbas som oberoende) var produktivt, så var det logiskt.

USA / Nato-politiken har varit mycket irrationell och kortsiktig i månader nu.

Vad anser du? ”

Som ett slutligt övervägande, även om det enbart gäller alla de som fördömer detta ryska steg men aldrig fördömde lika, om inte mer – olagliga, våldsamma och internationella rättskränkande åtgärder av Nato eller Nato-medlemmar är det som skedde i Jugoslavien (mycket värre i alla dimensioner med Natos bombningar i över 70 dagar än vad som har hänt hittills i Ukraina) och så Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen och Syrien.

Och på avstånd med den intellektuellt extremt dåliga likformigheten och styrkan i den massiva, enhetliga demoniseringsköret – den gränslösa ryssofobin, självgodheten, det övergripande motståndet för konfliktanalys / kritik såväl som de vanliga mediernas berättelser baserad på FOSI – Fake + Omission + Source Ignorance.

Allt som främjar mer krig och : Är väst / Nato verkligen svaga intellektuellt och moraliskt? I tro är man det. Intellektuell upprustning är den enda upprustningen – och Rysslands – behov. Men det är nu för sent. De av de amerikanska som arbetar för fred är nu dissidenter.

Och sålunda kan vi drivas mot oöverträffad katastrof.

Föregående artikelVarför USA inte kan vinna det nya kalla krig som man startade
Nästa artikelFransk ex-presidentkandidat: Väst upphävde Minsk-avtalen, skördar nu vad man sådde i Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

108 KOMMENTARER

 1. Trams! Väldigt tråkigt att den annars skarpe JÖ faller för detta. Faktum är att Ryssland har förgäves försökt att lösa detta med diplomati och förhandlingar. Man la dövörat till – det är just därför som Minska avtalet drog på i åtta år för att tillämpas. Västs arrogans, att avfärda Ryssland legitima säkerhetsintressen och istället bedriva propagandakrig mot Ryssland, finansiera, beväpna och spå alla möjliga sätt stötta Rysslands svurna fiender (interna och externa) – det ÄR anledningen till varför Ryssland tog beslutet att genomföra en operation för att rensa Ukraina från nazister. Dessutom då ledare för Ukraina öppet uttalar sig om att landet bör införskaffa kärnvapen, blev råget måttat för Ryssland. På två dagar har Ryssland omintetgjort Natos lömska planer att förstöra landet med Ukraina som inkörsport grusats. Återstår RENSNING (DE-NAZIFY och AVMILITARISERA), vilket kommer att så ske.

  USA/Nato och väst är utom sig. Men de kan inget göra. Ryssland har klart och tydligt markerat: antigen säkerhet för alla eller … Det är väst som bär den slutgiltiga skulden för det som händer nu.

  Den Ryka karavanen dra vidare och säkrar Rysslands absolut legitima intressen. Västs valpar kan skälla hur mycket de vill. Björnen säger ni får inte längre leka med vår säkerhet och existens!

  https://www.strategic-culture.org/news/2022/02/25/us-nato-backed-aggression-towards-russia-finally-checked/

  • Denna månad planerades två amerikanska militära biolaboratorier att lanseras i Ukraina – i Kiev och Odessa.
   Den ryska specialoperationen sammanföll precis med den planerade lanseringen. Detta uppmärksammade publikationen ”Octagon”. I de byggkontraktshandlingar som studerats av publikationen anges idrifttagningsdatumet: slutet av februari 2022.
   President Putin har upprepade gånger påpekat faran med att amerikanerna utvecklar biologiska vapen nära Ryska federationens gränser. Huvuddelen av den ukrainska samlingen av endemiska stammar av patogener av farliga sjukdomar lagras i Odessa, skriver tidningen. Grundaren av projektet anses vara den tidigare chefen för det ukrainska hälsoministeriet, Uliana Suprun. Hon är amerikansk medborgare.
   https://newsua.ru/news/75772-v-etom-mesyatse-na-ukraine-planirovalis-k-zapusku-dve-voennykh-biolaboratorii-ssha-v-kieve-i-odesse

   • En annan sak är att det nu förmodligen inte kommer bli fler märkliga olyckor från Ukraina genom märkliga tester på kärnreaktorer, precis när vinden ligger in mot Ryssland.

    Min anledning att kalla det märkligt är inte p.g.a. egen kunskap om kärnkraftverk, men ett samtal med en ingenjör som jobbat på ett svenskt kärnkraftverk. Hans kommentar: Så gör man inte, om man inte vill ha härdsmälta och det vet alla som arbetar med detta. Det var ingen ”olycka”.

    Skulle något liknande ske i Polen i rysk vindriktning så ser jag det som en medveten attack mot Ryssland från västs oligarker genom polska mutkolvar, inte någon slump.

    Jag ber er som jobbar för ljusets krafter dessutom om hjälp. Mörkret ser vår växande valsamverkan för ökat inflytande från det fredliga folket som ett hot och har infiltrerat oss med mörka krafter som ljuger, vilseleder och bedrar. Jag behöver er hjälp. Kontakta mig om ni vill hjälpa till!

    Det fredliga folket (som ännu inte är upplyst om allt) är trots mörkret ändå på väg att skapa ett politiskt skifte nu, p.g.a. Corona-lögnerna som presenteras väl av Michael Yeadon och hans varning till mänskligheten om vi inte får stopp på dem.

    Jag vill ha alla goda krafter med i detta! Fler goda människor för fred och anständighet skall in i Riksdagen! Anslut er innan listan är färdigställd! Nu tar vi makten och tryggar barnen och framtidens generationer!

   • Ordförande för statsduman Vyacheslav Volodin sa att Ukrainas president Volodymyr Zelensky inte var i Kiev den 25 februari, han lämnade huvudstaden tillsammans med sitt följe och åkte till Lviv. Det skrev parlamentarikern om i sin Telegramkanal .
    ”Alla videor han lägger upp på sociala medier är förinspelade. Information från de ställföreträdare för Verkhovna Rada som försökte träffa honom i Kiev. De var inbjudna till Lviv för ett möte”, skrev Volodin.
    Enligt honom är den ukrainske ledaren för närvarande under skydd av nynazister.

    På morgonen den 26 februari filmade Zelensky ett videomeddelande till folket när han var på Bankova Street i Kiev nära sitt kontor, och bekräftade därmed att han fortfarande var i den ukrainska huvudstaden.
    ”Det betyder detta: jag är här, vi kommer inte att lägga ner några vapen och vi kommer att försvara vår stat”, betonade statschefen.
    Den 24 februari meddelade Rysslands president Vladimir Putin att han hade beslutat att genomföra en militär specialoperation för att skydda Donbass som svar på en begäran om hjälp från cheferna för LPR och DPR.
    Ukraina avbröt de diplomatiska förbindelserna med Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky lade fram ett lagförslag om allmän mobilisering till Verkhovna Rada .
    https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/26/17349715.shtml

   • De är lömska och hemska – de drar sig inte för något när det gäller att förstöra Ryssland. Att använda biovapen är helt ok. Det är jo ändå Slaviska folket som dör och vi vet jo att det är sionister som är Ryssland egentliga fiender och som driver och drivit på intriger, hets och krigshot mot Ryssland, i åratal. Vilka styr Ukraina? Vilka annars!

    Ryssland startade inte ett krig – den håller på att avsluta det!
    https://thealtworld.com/anthony_cartalucci/russia-isnt-starting-a-war-in-ukraine-it-is-ending-one

  • KarlXll sa vi tillfälle, ’nu är inte tid att prata utan fäkta”, efter att Sverige omringats. Jag väljer själv oftast förklaringsvägen, hoppas jag, eftersom det är det naturliga när situationer uppstår, frågor o svar tarvar förklaringar. Putin har sedan den washingtonledda maijdankuppen 2014 inkl minsk 1,2 försökt få kiev att förstå det enkla i att hålla avtal och upphöra med terrorattacker mot civilbefolkning Donbassområdet. De har inte förstått el inte velat förstå och nu gäller andra metoder, för att de just ska förstå. Svårare än så är det inte, som jag ser det

 2. Anders, uppskattar att du är tydlig med din inställning till denna tragedi.

  Det blir mer och mer uppenbart att det ukrainska folket inte försvarar en ledning bestående av ”knarkare och nynazister”, utan att det är sitt land och sin frihet som de försvarar. De vill inte ha den ”frihet” som erbjuds av Ryssland och Vitryssland, utan vill göra samma resa som t.ex. de baltiska länderna har gjort. Med tanke på de täta banden mellan ryssar och ukrainare har jag full förståelse för att Putin är livrädd för denna utveckling.

  • Ukrainas frihet och självständighet minskade rejält i den av USA och EU stödda högernattionalistiska/-extremistiska statskuppen i Kiev 22/2 2014. Mot folkvald president som fick 69 % av rösterna i av OSSE lovordat och av USA godkänt presidentval 2010. President Janukovits första utlandsresa gick till EU, den andra till Moskva. Nu har vi en starkt USA-beroende regering, en tolerans för nazism i landet med nya statyer rest till nasistledare. Bäddat för kriget (som jag inte försvarar) genom att inte iaktta Minsk 2, ja med avståndstagande från Minsk 2 nyligen.

   • Jag säger inte emot dig på dessa punkter, men att ukrainarna (inte ens i de ryskspråkiga delarna) inte vill vara medborgare i en rysk lydstat är uppenbar. Av allt att döma står de enade bakom sin judiska president.

    • Enligt Bentley den amerikan som varit och stridit med Donbass sedan år 2014, så vill de vara självständiga och inte tillhöra Ukraina, de vill inte heller tillhöra Ryssland.
     Han säger också att de anser presidenten vara en marionett till USA, det är ingen som ens låtsas att de bryr sig om vad han säger enligt Bentley.
     Azovbataljonen styr över honom om vad som händer på slagfältet, vilket man kan förstå när han står och lovar inför EU att det skall vara vapenvila och han inte skall bli provocerad och istället genom alla avancerade vapen Ukraina får så ökar stridigheterna, en enorm provokation när Putin bad dem ha vapenvila tills hans möte, och istället bombar de allt vad de kan mer än tidigare.
     Han säger också att oligarkerna styr handel och ekonomi och USA/CIA styr politiken.
     Så att de står enade är ett önsketänkande från EU.
     Han är skådespelare och har lätt för att läsa in ett manus, de har säkerligen valt honom för att han just är jude. Han har nog ett avtal med USA att han skall få ekonomisk trygghet för sig och sin familj i USA om han genomför detta skådespel.
     Max Blumenthal har också noterat detta att han inte tror att han vill vara kvar i Ukraina, med tanke på vilket stort utrymme nazisterna fått och att han måste uppleva det väldigt obehagligt. Men för att komma till USA med tryggad ekonomi för han och hans familj kan det vara värt det.
     Såg att i natt så kämpade civila ukrainare utanför Donbass och Donetsk mot varandra, med vapen de fått från USA.
     Dessutom har det kommit tusentals tjetjeniska krigare till Ukraina. De är inte förtjusta i ryssar men hatar nazister ännu mer. De var på väg mot Azovbataljonenes fäste..
     Kraven som Putin har är helt rimliga, så vill man ha fred så kan både USA och EU gå kraven till mötes, men de har väl inte försökt eftersom Biden säger att han vägrar att tala med Putin.

  • Summan av kardemumman

   ”No one—no one—wants war, with the resultant terrible destruction, loss of life, and mayhem it inevitably brings. But as I have written in previous essays, if you search for the profound cause for what has happened, it is not the invading Russians, it is not really the regime in Kiev, but rather it is the sponsoring apparatchiks in Foggy Bottom along the Potomac, in Brussels, and in the houses of Congress (the Lindsey Grahams and Roger Wickers who actually urge our potential use of nuclear weapons against Russia), and what Dr. Paul Craig Roberts calls the “pressitutes” in American media, from Fox News to MSNBC (which now are like an indistinguishable, foaming-at-the-mouth phalanx in their defense of the aggressive managerial world revolution).

   The blood spilt will be on our hands, that is, on the hands of our elites. As cartoonist Walt Kelly once put it: “We have met the enemy and he is us!”

   https://www.unz.com/article/ukraine-the-new-american-war-for-righteousness/

 3. Det fanns alternativ: Varför Ryssland inte skulle ha bombat Ukraina.
  Det fanns! I åtta år. Resten är trams, Jan Öberg!
  Hur många år måste man tolerera nazisternas grymheter? Kommer ihåg hur västpropagandan fördömde Bulgarien och propagandan malde dag i dag ut om mänskliga rättigheter när de bytte turkarnas namn 1989(?).
  I naziUkraina Elena Ivanova måste byta namn till Olena Ivanchuk och måste prata BARA ukrainska. Och detta gäller HELA Ukraina, inte bara Elena. Har någon hört om minoriteternas mänskliga rättigheter i naziUkraina?
  Hur många biolaboratorier till måste byggas i nazi-landet Ukraina innan man reagerar? Det fanns 13 st. och 2 st. helt nybyggda.
  Jag undrade i 2 dagar: varför ville Ryssland så mycket komma åt Chernobil?
  Det visade sig att där fanns det laboratorier som skulle tillverka ”smutsiga bomber” med ukrainsk uran + amerikanska komponenter.
  Och vad skulle naziUkraina göra med en(?) sådan?
  Ta bort skygglapparna Jan Öberg!

  • Även om Ryssland kan avslöja de mest fruktansvärda saker som regimen i Kiev legat bakom så kommer avslöjandena inte att publiceras i MSM-media i väst och allt kommer att negligeras eller förminskas precis som skjutandet in över de östra delarna gjorts i 8 år vilket ju lett fram till dagens situation. Nej, i fulmedia kommer Ukraina att framställas som oskyldiga offer och det faktum att Ukraina är fullständigt bankrutt och att ca 10 miljoner redan lämnat landet låtsas man inte om och berättar heller inte för folk i väst. Nu skriver fulmedia att hundra tusen är på flykt men det är ju bara en rännil jämfört med hur många som lämnat landet sedan statskuppen 2014 och visst förstår man propagandamakarna på fulmedia att de utelämnar denna info, då skulle ju det hela få helt andra proportioner! Ändå kan man konstatera att det nog varit bättre om Putin bara slagit ut vissa militära objekt i Ukraina som en varning och struntat i marktrupperna! Putin måste fått information om läget bland folket i Ukraina som gjort att han körde igång kriget i full skala och kanske är denna information felaktig eller förvanskad och i så fall är det FSB eller någon annan infokälla som misslyckats i sitt uppdrag eller någon helt enkelt förvanskat informationen av olika skäl. Vi får väl se om några dagar hur läget är bland militären och folket i Ukraina.

  • Är det bara ryska propagandan som får föras fram här?
   De svenska journalister och övriga har inte hittat ett enda biolabb som sysslar med krigsbaserad forskning! Det finns alltså noll (zero) Labb med denna inriktning. De som finns sysslar med annat typ sjukhuslabb och utveckling av bättre metoder för lantbruk och odling. Tänk att alla går på rysk manipulation!

 4. Jag tror att Jan Öberg har alldeles rätt här. Nu stärks krigets krafter i väst och vi som är emot dom riskerar att marginaliseras kraftigt och det från ett redan marginaliserat läge.

  Ansvaret för den stämning av konflikt som råder vilar helt på väst, men ansvaret för invasionen vilar helt på Ryssland.
  Det är omöjligt att verka för fred utan att fördöma Rysslands invasion av Ukraina.

  • Svar till Anders Åberg…jag brukar tänka ”skolgård ” för att förstå politiska skeenden bättre…om en elev medvetet trakasserar och mobbar en annan elev på skolgården, om den mobbade till slut säger ifrån genom att smocka till den mobbande eleven….. aldrig i livet att jag som rastvaktande lärare skulle börja skälla på den som är offret. Om jag inte precis skulle säga ”svinhugg går igen” utan ”om du bär dig åt som du gör så får du ta konsekvenserna av det.” till mobbaren så skulle jag definitivt säga att jag förstår den, att tålamodet brast… .Dessutom Jan Öberg skriver ”två skorpioner i en flaska”, det är att se på Ryssland och USA som lika aggressiva parter, det är dom inte, kolla på de krig och konflikter som USA har varit inblandat i efter kalla kriget upphörande. För fredens skull måste man se till att avväpna den mest aggressiva först. Att anklaga den svagaste , den minst aggressiva innebär ju att man ger den starkare och mest aggressiva rätt.

   • Lustigt jag tänkte också på mitt arbete. Hur vi fick handledning i hur vårt eget beteende kunde orsaka att utlösa aggressivitet hos den vi samtalade med och hur man kunde undvika det genom att bete sig annorlunda, Man gick igenom allt hur man sitter, använder språket, röstläget och vara en aktiv lyssnare.
    Där finns det mycket att göra hos EU:s utrikesministrar som uppfört sig oförskämt, kommit till Ryssland och på förhand informerat till pressen att de skall åka dit för att sätta Ryssland på plats, varit helt okunniga om situationen och klarar inte ens geografin, vet inte vad som tillhör Ryssland eller Ukraina. Hela deras beteende är så fruktansvärt kränkande.
    Nu skyller alla på Ryssland, men de har fortfarande ett val och det är att erbjuda Ryssland, vilket är en rimlig begäran rätten till säkra gränser och flytta NATO:s baser bort från Ryssland, som franske ex.kandidat presidenten sa att om man gjorde det skulle det innebära ett mer tryggt Europa.

    Sedan är det en skam att ingen har ens lyft på ett ögonbryn när Syrien blivit fullständigt sönderbombat, och USA delat upp landet i tre delar
    Ingen som säger ett ord i media eller SVT om att sanktionerna mot Syrien som är skamliga och lämnar ett land i misär, där man inte får tillgång till läkarvård eller medicin som man innan detta krig, hade hela befolkningen inkl. de palestinska flyktingarna hade tillgång till detta. Syrien hade byggt upp som en liten stad för de palestinska flyktingarna som kom till Syrien, det måste också ha retat Israel. Dessutom som den skurk USA är säger man att det räcker inte med fria val i Syrien, för det är USA som skall bestämma vem som skall vara ledare i landet, annars tar de inte bort sanktionerna,

    Nio soldater i ukrainska armen har deserterat men blev tillfångatagna, de tänkte gå till rebellgrupperna. De ryska soldaterna talar med högtalare till dem och ber dem överge den korrupta regering som har satt sig på makten i Ukraina.
    Min dotter var i Stockholm och det gick omkring massor av människor och viftade med ukrainska flaggor. Helt vansinnigt de tror på sagan om det demokratiska landet som måste skyddas.

    Såg att ukrainskt luftförsvar sköt fel och sköt sönder ett bostadshus. Få se om nyheterna kommer att beskylla Ryssland för det också. Hoppas de har noga koll och kan tekniskt bevisa vem som sköt, de borde ha lärt sig efter kriget i Syrien alla falska lögner som USA hittade på för att få hela världen att bomba Syrien. Alla dessa lögner har ju blivit beskrivna i en bok nu.

    • Tror du fortfarande att ukrainare skjuter sönder sina hus i Mariupol? Jag gör det inte.
     Betänk att när de var med i USSR var de som slavar gentemot Moskva och fick göra jobb åt ryska intressen utan mer än mat för dagen. Ryssar är vana att vara slavar. De blev fria 1861. Det var därför inte ryssar köpte afrikanska slavar för de hade egna i form av fattiga livegna ryssar. Dit vill inte ukrainare igen. Detsamma för alla tidigare lydstater med sina kommunistiska diktatorer typ Rumänien där man skickade all mat till Moskva och svälte själva.

     • Livegenskapen upphörde 1868 i Ryssland medan slaveriet upphörde 1865 i USA. Känner inte till belägg för dina påståenden i övrigt

     • Hej Mats!”Sedan är det en skam att ingen har ens lyft på ett ögonbryn när Syrien blivit fullständigt sönderbombat, och USA delat upp landet i tre delar”
      Så skriver Vivianne Månsson.
      Nu blir som bekant inte två fel ett rätt men nog finns det anledning att lyfta blicken och försöka se stormaktsspelet bakom kulisserna. Kan det vara så att den starkaste parten har provocerat fram denna konflikt på ett ytterst metodiskt sätt.
      Att utgå från vad nu händer i Ukraina, står mellan det onda och goda är nog en ganska långsökt förklaring. Vi ”vanliga” betraktare, i allmänhet har att lita på sanningshalten i det allmänna medieutbudet vars ägare kan vara styrt av ett visst intresse hur denna konflikt utvecklar sig.
      Därför är denna sida, Global Politics av stort värde som motvikt.

     • Vilket land var det som först gjorde fria ukrainska bönder till livegna, det var inte Ryssland, om vi nu skall gå tillbaka i historien.

      När man tittar bakåt i historien, så ser jag inte att Ukraina någonsin varit självständigt utan ständigt under utländska herrar. Åtminstone om man går tillbaka till 1300-talet då Ukraina var under mongolerna. Vissa västra delar av Ukraina hade ett visst mått av självstyre fram till 1340 då de föll under polsk överhöghet.
      Den ukrainska adeln antog polska seder, för att erhålla många privilegier måste omvändelse till katolicismen ske.
      Nu blev de tidigare fria ukrainska bönderna livegna, vilket ledde till sociala spänningar mellan polacker och ukrainare.

      Kosackerna var bönder som flytt från livegenskapen och slagit ned i sydöst, vid floden Dnepr. Konflikten med de polska härskarna blev oundvikliga.

      1648 ledde Bohdan Chmelnytskyj (kosackledare) ett uppror mot den polska överhögheten, och tog kontroll över större delen av Ukraina.

      Så kosackerna drog in Ryssland i Ukraina, då de behövde en allierad.
      Krig mellan Polen och Ryssland. Fred och Ukraina delades. Ukraina slöt förbund med den svenske kungen Karl XII, Ryssland besegrade Sverige vid nederlaget vid Poltava 1709.

      Så Ukraina var under polsk överhöghet under 300 år, och de var Polen som bidrog till att kosackerna uppkom, då de var fria bönder som inte ville bli livegna under polsk styre.
      Kosackerna drog in Ryssland i Ukraina då de behövde en allierad.

      Nu cirkulerar rykten att Polen skall få ta över västra Ukraina.

      Många intervjuer har gjorts med invånarna i Mariupol, och de berättar om hur Azov kom in i boningshusen och kommenderade dem ned i källare, då de själva skulle skjuta mot ryssarna som var på väg in.
      Så en del av de sönderskjutna husen beror på att ryssarna besvarade elden från det håll som den kom.
      En större förödelse skedde då Azov lämnade området då sköt de vilt omkring sig för att förstöra enbart.

     • Läs på innan du skriver om Rysslands historia, Mats Gustafsson!
      De livegna i Ryssland var aldrig slavar. De jobbade åt markägaren i 3 dagar i veckan, resten av tiden jobbade de på sina gårdar. Det fanns livegna som var rikare än markägarna.
      Markägaren var skyldig att skicka 15, 20, 50 fullt utrustade av honom livegna (soldater) i krigstid – antalet berodde på markens storlek och antalet livegna som bodde i området. Om det var en soldat mindre blev markägaren dömd till lång fängelsestraff. Om det var fredstid och om markägaren dödade någon av de livegna, dömdes han garanterat till döden.
      Markägarna var skyldiga att ha ett stort matförråd ifall det blev dålig skörd – därför var det aldrig hungersnöd fram till 1860-talet.
      Om ryssarna var slavar hur kan du förklara ukrainarnas önskan att bli en del av slavRyssland under Khmelnitskys tid? Det finns en förklaring – de tröttnade att leva som riktiga slavar under polskt förtryck.
      Ett annat land som bad 2 gånger om att bli en del av slavRyssland var Georgien – därför existerar de idag som stat, religion och språk.

   • Catarina.
    Jag kan hålla med om att skorpionliknelsen haltar rejält och jag tycker mig se att den Ryska invasionen var en taktisk målsättning för USA/NATO. Dom gjorde allt dom kunde för att hetsa Ukraina till att provocera fram den. Ukraina är bara en offerbonde i deras vidriga maktspel och lämnas nu ensamma i öknen.

    Likafullt är det Ryssland som är angriparen. Putin gick i fällan. Världsfreden riskerades, fredsrörelsen och NATO-motståndet riskerar att krossas helt och USA är den kortsiktige segraren. Biden hade rätt om den ryska invasionen!

    På längre sikt är det naturligtvis mer osäkert. Världen ser att USA ännu en gång lämnade en ”allierad” i sticket och både Kina och Indien vägrar stämma in i kritiken.
    Alexander Mercouris utser Kina till den stora vinnaren och kanske har han rätt.

 5. Den bästa källan till vad och varför hittar vi i säkerhetsrådet ärevördige Vassily Nebenzia och hans kommentar 25/2. Litet utdrag:
  Förresten kan jag inte annat än nämna att våra västerländska kollegor i sitt propagandistiska dis ofta använder bilder tagna i Donbas och visar upp dem för att illustrera den så kallade ryska aggressionen i Ukraina. Det finns massor av sådana förfalskningar nu på Internet och i Telegram-kanaler. Och det finns gott om videofilmer som påstås föreställa ryska anfall mot Ukrainas fredliga kvarter. Men dessa bilder togs faktiskt i andra delar av världen och har ingenting med Ukraina att göra. BBC underströk detta idag och publicerade artikeln ”Ukraina-konflikt: Många vilseledande bilder har delats online”.

  Där kan du hitta allt: foton från parader, bilder på amerikanska flygbombningar i Libyen, bilder från Syrien och till och med bilder av Beirutexplosion som presenteras som något som ägde rum i Ukraina. Jag kommer att vidarebefordra denna artikel till rådets medlemmar.
  https://russiaun.ru/en/news/250222nu

 6. Vi får hoppas att resultatet blir ett fritt neutralt alliansfritt Ukraina som kan kopiera lite av Sveriges neutralitetspolitik, t.ex. köpa in svenska defensiva konventionella försvarssystem och skaffa sig en modern folkarmé och god beredskap, d.v.s. det vi hade för ca tre decennier sedan. Jag tror inte att ryssarna skulle vara emot detta alls, även om vissa psykopatiska oligarker skulle spotta och fräsa på båda sidor, eftersom de är parasiter som lever på konflikt.

 7. Den bästa om vad och varför får vi av säkerhetsrådets ärevördige Vassily Nebenzia i en kommentar 25/2.
  Det är en mycket rättfram analys och beskriver väl varför alternativen tog slut. Med en förlust av 25% av sin befolkning ser Ryssland inte krig som en lösning men han ger ett svar.
  ”- Samtidigt bombarderade straffgrupper utplacerade på den ukrainska sidan av kontaktlinjen – som representerade radikala och nynazistiska bataljoner i första hand – systematiskt och dagligen bostadsområden i DPR och LPR och dödade kvinnor, barn och äldre. människor! Detta fortsätter förresten fortfarande.”
  https://russiaun.ru/en/news/250222nu

 8. För USA är Ukraina ett sätt att försvaga Ryssland. I sitt strategiska spel struntar man i att Ukraina offras. Den kinesiska artikeln nedan är intressant. ”Tänd en eld och sen stick”. Ukrainas president verkar knappast nöjd med USAs ”stöd”. Om Sverige nu skall bli beroende av amerikansk ”hjälp” så vet vi vad som väntar.
  USAs Think Tank RAND (finansierad av regeringen) planerade redan 2019 det vi nu ser i Ukraina. Att de sedan har en fullständig ultranationalistisk dåre i Kreml som spelar med i spelet är precis vad USA hoppades på:
  ”Expanding U.S. assistance to Ukraine, including lethal military
  assistance, would likely increase the costs to Russia, in both blood
  and treasure, of holding the Donbass region. More Russian aid to the
  separatists and an additional Russian troop presence would likely be
  required, leading to larger expenditures, equipment losses, and Rus-
  sian casualties. The latter could become quite controversial at home,
  as it did when the Soviets invaded Afghanistan”
  https://www.globaltimes.cn/page/202202/1253228.shtml

  • Nu Borgarklass är vi överens.
   Jag tänker i samma banor.
   Och då är det ytterst viktigt för Ryssland att ”avnazifiera” Ukraina.
   De här nazistfascisterna är direkta svikare till de östslaviska folken samt nyttiga idioter åt USA och västvärlden.
   Nazistfascisterna i Ukraina fick fritt spelrum i Majdanrevolutionen.
   En revolution som det finns allt fog att ifrågasätta vilket redaktören flitigt gjort här.
   Men nu är ”Majdanfesten” definitivt över och resultatet framgår med all tydlighet nu.

   Jag rår inte för det. Jag står solidarisk med Ryssland i en övertygelse att västvärlden måste erbjuda Ryssland schyssta villkor eljest blir alternativen endast tvenne:
   Rättvisa villkor med Ryssland eller ett Europa som ett månlandskap.

   Jag är ingen kommunist men har ändå sinne för rättvisa och har därmed gjort mitt val inte minst för min egen säkerhet.
   Hoppas fler gör det samma och inte rycks med i Rysshatet och antiryskpropagandan som nu eskalerar till skräckinjagande nivåer inte minst på SVT Public Service där omkring 70 % av medarbetarna röstar med Vänsterpartiet eller Miljöpartiet.
   Bara det är faen i mig skrämmande!

   mvh arbetarklass
   bara helt vanligt svensk med praktiska intressen + diverse annat.
   Ska ut och jobba nu i solskenet. Röja i garaget samt fixa med bilen.
   Har inte kört på två år så bakbromsarna har stått och tagit fast.

  • Visst är Putin nationalist men någon dåre är han knappast! Jag tror inte något annat land, allra minst USA, tillåtit att deras landsmän som numera bor i ett annat land i 8 års tid beskjutits och med tusentals döda som följd! Det är väl snarare tålmodigheten som förvånar men nu har USA:s krigsstrategi till slut blivit en framgång. Vi får väl se om det blir ett nytt bakslag för USA i deras vanvettiga geopolitiska spel eller om man har bättre ”lycka” denna gång efter alla fiaskon i Mellanöstern.

 9. En rysk facebookvän berättade att befolkningen i de två republikerna Donetsk och Luhansk grät av glädje när ryssarna kom…. I 8 år har dom bett ryssarna komma och hjälpa dom, och under tiden har 15000 dött på grund av soldater/fascister som gett blanka tusan i Minskavtal m m ….Ryssarna har hela tiden undvikit att gå in,och de har under dessa år försökt få tlll stånd förhandlingslösningar. På Facebook kunde man också läsa att det som rågade måttet det var när komikerpresidenten sa på ett möte i Munchen den 15 februari, att ”då skulle Ukraina se till att på egen hand skaffa kärnvapen ”…Kärnvapen i Ukraina, 7 minuter från Moskva och ännu färre minuter till andra städer…och risk för att miljontals människor dör…”Vad hade ryssarna för alternativ? Sitta och vänta på att kärnvapenmissiler regnade ner på dem” typ, avslutades inlägget.
  De här argumenten övertygade mig om att ryssarna har gjort rätt. Och en sak till, Ryssland har inte gått in för att ockupera landet, dom har gått in för att slå ut militära anläggningar och ”avnazifiera” och ställa fascisterna till svars..dom är så kallhamrade så att dom använder mänskliga sköldar för att västvärlden ska reagera för att civila människor dör….På samma sätt som ryssarna bombade IS-fästen i Syrien…Då talade man om ”Fred i Aleppo” nu håller fredsrörelser ”mässor för solidaritet” med Ukraina. Nej, jag kan inte förstå hur ni tänker som inte tycker att Ryssland ska få försvara sig….

 10. Vad USAs ”beskydd” av Europa innebär visar sig nu i Ukraina.
  Olof Palme visade i en motion (1981/82:527) 1981 vad detta beskydd bestod i för 40 år sedan. Palme beskriver här USAs strategi att bomba Europa med neutronbomber för att hindra Sovjetiska marktrupper att ta över Västeuropa. Vad kan man säg? Vilket är bäst, att bli skyddade av USA eller vara utan USAs skydd? Från Palmes motion:
  ”Ansträngningarna att dämpa kärnvapenrustningarna har genom utvecklingen under 1981 fått än högre prioritet. NATO:s kärnvapenstrategi bygger
  på resonemanget att Sovjets konventionella styrkor i Europa är så överlägsna att de i vissa situationer bara kan hejdas genom insats av kärnvapen.
  Västsidan skulle alltså vara beredd att först tillgripa dessa vapen. För att öka
  trovärdigheten i denna option har president Reagan beslutat att iordningställa
  de neutronvapen vars komponenter togs fram redan under president
  Carter. Neutronvapnen anses speciellt lämpade att sättas in mot sovjetiska
  koncentrationer av stridsvagnar. Man har också bland ledande politiker i
  Washington talat om möjligheterna att begränsa omfattningen av ett
  kärnvapenkrig dvs. att det är möjligt att sätta in kärnvapen i en regional
  konflikt exempelvis i Europa utan att USA:s eget territorium utsätts för
  vedergällningsanfall.”

 11. Putin är nationalist och en dåre pga hans drömmar om att med tvång återupprätta ett slaviskt rike bestående av Ryssland, Ukraina och Belarus. Vad han gör med sin attack på Ukraina är att riskera ett världskrig (med eller utan atomvapen) att stärka NATO
  och isolera Ryssland. Detta var precis vad USA ville få honom till. Han går alltså i samma fälla som Sovjet 1979 när de invaderade Afghanistan. Att Arbetarklass och Borgarklass är överens är inte bra. Jag föredrar klasskamp. Arbetarklass har nu gått ut för att reparera bilen så det lär inte komma svar nu på ett tag. Själv har jag tjänstefolk som sköter sådant så jag är idel öra.

  • Kanske Putin är en ”dåre” som vill ha alla ryssar inom en stat! Detta är ju helt mot den globala ”liberala” diktaturens planer för världen! Globalisterna tycks ha ”glömt” en sak och det är att alla vill inte styras av nykoloniala upptåg från Bryssel och Washington under en global diktatur där bara ”liberalt” styre tillåts. Dessutom få med länder som Kina, Indien, Indonesien, Brasilien och till på det Afrika och påtvinga dem deras agenda låter som ett hopplöst projekt. Det kan ju vara så att globalisterna numera ”nöjer” sig till en början med att införa sitt styre i de mer avancerade länderna i ett band från Europa via Ryssland till Kanada och USA plus Australien och Nya Zeeland? Resten kan nog anses som hopplösa projekt för framtiden som man kanske kan bomba till underkastelse bara man löst ”problemet” med de bångstyriga ryssarna som envisas med att vilja ha kvar sin nationalstat.

  • @Borgarklass 26 februari, 2022 At 15:59
   ”Putin är nationalist och en dåre pga hans drömmar om att med tvång återupprätta ett slaviskt rike bestående av Ryssland, Ukraina och Belarus.”

   Har du länk till ditt påstående? Tack.

 12. Det har pågått en oerhörd propaganda mot Ryssland en längre tid, det finns inget bra med Ryssland enligt västmedia. Ryssland förbjuds att tävla i OS under sin egna flagga, nationalsången får inte spelas vid medalj ceremonin. Internationella (uzas vasaller) förbund har totalt trakasserat en Rysk 15 årig konståkerska, kanske förstört henne för livet. Dessa makter skyr inga medel.
  Artikel författaren har nog blivit hjärntvättad med dollars. Nämner inte ens dom 14000 dödade ryssar i östra ukri sen 2014.

  • Det handlar om konsåkerskas doppingtest
   Doppingtestet blev tagen 25 dec 2021 och lämnat efter 40 dagar i stället för 20.
   Det intressanta med testet är att det blev utfört i STOCKHOLM!! ( Som Navalnys test?!)

  • Det är ren och skär Kreml propaganda att 14.000 ryssar skulle ha dödats! Finns däremot 15.000 gravar med Ukrainare som dödats av rebeller och samarbete med ryska soldater som jobbar med prickskyttegevär och mineringar. Mineringarna har tyvärr dödat en mängd ukrainska barn och vuxna eftersom de inte markerats så att de går att undvika.

   • Det finns olika uppgifter om hur många som dödats i inbördeskriget i Ukraina 2014-februari 2022. FN:s uppskattning
    TOTAL 14,200–14,400 killed 6 April 2014 – 31 December 2021 United Nations (Källa: Conflict-related civilian casualties in Ukraine” (PDF). OHCHR. 27 January 2022. Retrieved 27 January 2022.

    Kiev bedrev inbördeskrig i stället för att uppfyllas FN-stödda Minsk 2-avtalet.

    Vilken är källan till ukrainska gravstenar med namn på 15000 dödade? Verifikation?

 13. Putin börjar bli riktigt desperat nu när kriget inte går som tänkt.

  Han väljer nu att sätta in Tjetjenska styrkor i Kyiv. Rädd för att det blir rena blodbadet då Kadyrov är en av de värsta av psykopaterna.

  Kan bli det som gör att världssamfundet ingriper direkt i konflikten, inte bara stötta Ukraina med vapen.

  • De har nog fått stränga order att enbart ge sig på azovbataljonen och andra nazister, för 5 av dem blev dödade av ukrainsk militär i dag, utslitna ur en bil. Det borde inte gått så lätt då man just hört att de är grymma krigare. Jag hörde talet och det verkade som om de fick stränga order att ge sig på terrorister/nazister enbart.

   Det finns olika grymheter, Azovbataljonen har våldtagit små flickor tills de har dött. Putin är nog rejält förbannad att USA kan begå hur mycket grymheter som helst och världen tiger. Hans grymma arme kommer nog att rikta in sig på andra grymma och inte vanliga soldater.

   Han är nog arg för att USA satte in al-Qaida i Syrien och även beväpnade IS, som gick från hus till hus och halshögg barn och kvinnor. Jag minns när en sådan superkriminell grupp gick in på ett sjukhus i Syrien och slet en liten palestinsk pojke ur sjukhussängen gick ut på gatan högg av hans huvud inför folkmassan och ropade ”Alla Akbar” och viftade huvudet fram och tillbaka. Inte ett ord om detta i SVT eller media.

   De fick sin lön från USA. Ingen sa något, inte en enda rapport om detta i SVT för detta var USA-stödda terrorister, som erhållit en stor landyta i Idlib, där man nyligen stenade en kvinna till döds och har offentliga halshuggningar, och tillämpar sharialagar.
   Inte en människa säger något i vår media. Inga sanktioner mot USA.
   Mitt förakt blir ändå större än vad det är i dag för världssamfundet om det ingriper och börjar bomba.
   Man klagade ju över att Putin ingrep trots 14000 människor blivit dödade av ukrainsk militär i Donbass och Donetsk, så nu borde de hålla sig på mattan och inte ytterligare öka intensiteten i konflikten.
   Det krävde man ju att Putin skulle göra, sådant hyckleri.
   De kan istället ge Putin hans rimliga krav och därigenom skapa fred.
   Sedan bör alla sluta att tala om det demokratiska Ukraina, för det finns inte.
   Alla de som här tycker att Ryssland är ett enormt odemokratiskt land så finns det flera forskare som kan området som säger att Ukraina är ett gigantiskt odemokratiskt land. De fängslar oppositionella, stänger oberoende tv-kanaler, tar bort åklagare på order av USA, hindrar fredliga demonstranter arresterar dem, torterar personer i fängelser.

   • Nu får någon ge sig det är ju IS som har varit USA’s fiende nummer ett i Syrien och Irak. Min frisör är från Irak/Mosul och han var glad att amerikanerna kom och räddade staden från IS.
    Azovbataljonen har knappast gett sig på de egna människorna. Är det fulla luften av rysk propaganda? DE som räknades som neo-nazister fick bara under 2% i senaste valet och är helt borta ur politiken. Däremot är det flera ryska neo-nazistiska grupper som är med och krigar för ryska regeringen. Wagner-gruppen kompisar till Putin leds av en uttalad neo-nazist ifall du kollar. De är kända för att vara särskilt brutala.Tortera och döda folk. Det var de som torterade en kvinnlig borgmästare i en liten ort. Väldigt populär där. Sedan dödade de henne och hennes man och son. Slängde kropparna i en grund grav. Utreds som krigsbrott av ICC om du vill veta mer.

    Svar av redaktören:
    Viktigare att se på handlingar än på ord. En del av mer omfattande uppgifter finns i denna artikel USA både dödar ISIS terroristledare ibland – men stödjer också terrorister. Finns belägg?

    • Mats Gustavssons frisör som källa? Jaha, då måste det ju bara vara sant att USA bekämpade IS…Kanske lite i Irak men i Syrien så stödde man IS! USA i ett nötskal, söndra och härska…

    • Det största och skickligaste lögn imperiet är USA tillsammans med England. De lyckades skickligt att få en hel värld att tro att det fanns demokratiska frihetshjältar i Aleppo. När Aleppo slutligen befriades av syriska armen kom det fram att invånarna levt under islamiskt förtryck. De syriska kvinnorna vana vid frihet hade tvingats klä sig i heltäckande lakan, och de hade blivit misshandlade om de spelade musik och dansade för det var förbjudet.
     En reporter på SVT sitter och gråter i direktsändning för att Aleppo befriades.
     En syrisk konstnär tillfälligt på besök i Sverige, säger att han blev chockad över hur indoktrineringen var så total i Sverige.
     Vi fria syrier vet att någon demokrati inte kan komma från Gulfstaterna sa han bl.a.
     Han förstod rätt tidigt att demonstrationen mot Assad inte skulle leda till mer frihet utan än totalitär islamisk stat med sharialagar.

     Pentagon har skrivit en rapport om insatsen som USA gör mot IS i Syrien är lika med noll. Det är Ryssland. syriska armen. Iran och Libanesisk Hizbollah som strider mot IS i Syrien. Mellan januari till juli 2021 bombade Ryssland 100 mål i Syrien medan USA bombade 12 mål. Det offentliga USA beskriver en motsatt verklighet mot rapporten.

     Du har en frisör från Mosul, såna fåniga argument hör man om Ukraina också, någon känner en person från Ukraina och då måste det som den säger vara sant.
     Jag är född och uppvuxen i Sverige och tycker att Annie Lööf är det otäckaste som finns för politiken i vårt land. En maktgalen person som vill bli statsminister.
     Blir det sant för att jag är uppvuxen i Sverige och säger detta? Naturligtvis inte.

     Jag har lite mer att komma med, men fortfarande för lite. Har under 25 års tid varit handläggare för första och andra generationens flyktingar till Sverige och gjort intervjuer med dessa. En del hatar att USA förstörde deras land och skapade IS, genom att gå bärsärkagång i landet och använda sig av the Black Hawkes, som dödade varje sunnimuslim de såg, då Saddam Hussein var sunnimuslim.

     Vet inte vem som är värsta The Black Hawkes eller Wagnergruppen, båda har säkert några nynazister i sina gruppen men ingen av dem går som grupp under nazistisk flagga som Azovbataljonen gör, eller uttalat som grupp att de strider för Vit makt i världen.

     Ryssarna måste välja vem som skall strida beroende på motståndaren. Man kan inte gå ut på slagfältet med endast knytnävar för att möta motståndare med vassa knivar. Då måste man hitta ett vapen som klarar av detta.
     Man har grävt upp massgravar i Donbass, finns en dokumentär då utrednings personal är på plats och berättar att de är dödade på ett IS-liknande sätt som visar att det är IS

     I Idlib har de haft fängslade de värsta förbrytarna, som de inte lyckats få bukt med, som hela tiden orsakat bråk. De har fått en chans istället för avrättning, så har de fått åka till Ukraina och strida med ukrainsk militär främst azov.
     Så de värsta av värstingarna är där, och då är det Wagnergruppen som gäller för att kunna möta dem, om de är ditkallade för det har jag inte sett någon oberoende källa som visar.

     USA har sedan de gjorde kuppen år 2014 låtit 17000 nynazister från hela världen komma till Ukraina, en del dömda för mord i sina hemländer och detta blir en möjlighet att slippa bli dömda.
     FBI i USA säger att de flesta hatbrott som nazister gör i USA har kopplingar till Azov i Ukraina. Dessa personer har varit på läger i Ukraina.

     Från tidningen ”TIME” 7 januari 2012.
     ”Outside Ukraine, Azov occupies a central role in a network of extremist groups stretching from California across Europe to New Zealand, according to law enforcement officials on three continents. And it acts as a magnet for young men eager for combat experience. Ali Soufan, a security consultant and former FBI agent who has studied Azov, estimates that more than 17,000 foreign fighters have come to Ukraine over the past six years from 50 countries.”

     Hur går det till när CNN skriver falska nyheter?
     Max Blumenthal visar ett sätt som det kan gå till på.
     En ukrainsk politiker stjäl en bild av Patrick Lancaster som han publicerat på sin sida med reportage från Mariupol, där han följer med DRP när de återtar staden från azov-nazister. I deras tortyrkammare som kallas ”biblioteket” finner man en kvinna våldtagen, torterad och med ett hakkors målat på kroppen.
     Han fotograferar, och bild tjuven vid namn Lesia Vasylenko ukrainsk MP, använder bilden, beskär den och lägger ut på sin egen twitter och skriver att hennes sinne blir paralyserat av rädsla, hat och ilska och underskriver med texten stop Putin nu.
     Även om hon inte direkt skriver att tortyren utförts av ryska soldater, så blir budskapet tydligt som hon vill framföra, genom att skriva stop Putin nu.

     Detta bidrar hon med till krigspropagandan, lögn efter lögn efter lögn skriver Dan Cohen som har tagit upp flera av hennes lögner på sin twitter.
     Sedan eskorterar hon CNN:s Amanpour runt i Kiev, och vad hon säger kommer CNN att skriva.

     https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1511053915088990215

     Så här gick det till då man först upptäckte kvinnan som var torterad i Azovs kammare. Det var Patrick Lancaster som gick in med DPR, som besegrade Azov.

     http://www.youtube.com/watch?v=6LQSYmda0Sc

  • Uppenbarligen är du inte insatt. Ryssland satte stop för sina operationer för att inte döda civila. Visste du att ukro-nazisterna använder civila som sköldar (precis som sin sionist läromästare)? Uppenbarligen inte. Chechen isa styrkor är världsberömda för att rensa terroristråttor som gömmer sig bland folk. Chechen styrkorna rensade ISIS i Syrien. Nu är de i begrepp att rensa ukrainska nazister som gömmer sig bland folk. Det blir garanterat anticimex av prima kvalité ska du veta. Näsat vecka komemr det inte att finans någon Azov styrka – medlemmarna är nämligen hos djävulen då 🤗🤗🤗.

   https://www.globalresearch.ca/ukraine-us-nato-created-mess/5772137

 14. Helt obegripligt och fasansfullt angrepp på Ukraina av Putin, han kommer inte att vinna och han förstör för framtida generationer av ryssar. Han måste bort så fort som möjligt.

  • Jovisst kommer han att vinna kriget men frågan är om han vinner freden? Det är upp till folket i Ukraina att bestämma och det ska inte ske över huvudet på folket som när Sovjet upplöstes och framförallt ska USA hålla sina smutsiga fingrar borta som sett till att det gått så här illa! Egentligen är det hela mycket enkelt, håll USA borta från allt inflytande och låt de inblandade parterna sköta detta så blir det bra!

 15. Men kom igen nu,detta är INGEN invasion och ALDRIG varit heller. Det är 3e dygnet nu och bedöm själva. Och även Svt med övriga har det jävligt svårt att få sin propaganda och desinformation att låta trovärdigt. Man försöker ständigt hitta något,för att backa upp påståendet. Det är EXAKT som Ryssland varnade för många månader sedan. Det är militära operationer,vilket man var öppen med. Dessa militära insatser/operationer är EXAKT som Ryssland sagt. Därför det sett ut som det gör och Ryssland håller intensiteten på denna lägre nivån. Ryssland är ute efter viktiga militära mål och viktiga militära objekt. Nato och Västvärlden fortsätter TROTS detta att leverera tunga vapen till Ukraina. Så sent som igår beslutade Nato om fler vapen leveranser till Ukraina. Man fortsätter,och vill från Nato att detta ska växla uppåt och bli mycket värre än det varit. Man vill från EU tvinga Ryssland att växla upp detta,genom sina VIDRIGA handlingar. Hur är det bra att öka och fortsätta pumpa in tunga vapen till Ukraina?Titta själva på allt detta på objektiv sätt och bedöm själva. Jag är ändå emot allt detta och vill ha slut på alla vapen,och att det blir fred. Men som det ser ut från idioterna i västvärlden, så försöker man helt KORKAT få Ryssland att utöka detta så det spårar ur på allvar. Jag ser detta nyss i Svt lördags kväll, när man nu från EU,Usa propagandan och desinformation påstår nu ”att Ukraina bjuder på hårt motstånd och Ryssland hade inte räknat med detta” vilket SKITSNACK. Om det är så här EU, Usa svarar och påstår,och sen agerar genom att fortsätta att pumpa in tunga vapen som idioterna man är, DÅ har vi SÄMSTA möjliga svar av Usa,EU efter dessa 3dygn. Tror Ryssland lätt kan växla upp detta till högre nivå inom några dygn,och då kommer detta att urarta åt skogen. Det är då helt EU, Usa att skylla på som fortsätter sina VIDRIGA handlingar. Ihop med propagandan och desinformationen. Det är deras fel,som inte ger diplomati och förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina någon chans. EU kommer ångra detta om några dagar, när Ryssland växlar upp detta en nivå då om inget förändras dramatiskt dessa dygn framåt. Man låtsas ju av väst propagandan som att Ryssland gått ALL IN och invaderat hela Ukraina med allt man har,vilket ju är skrattretande. När detta bara är en10del av verkligheten. Glöm INTE denna insändare om några dagar, när och OM Ryssland växlar upp detta en högre nivå pga västvärldens korkade och idiotiska ledare. Hoppas på fred och slut på ALLA vapen. SLUTA skicka vapen GENAST åt Ukraina,hur är detta bra?Nato,EU agerar mer än KORKADE. Man lurar ju Ukraina in i döden

  • Vi är redo att ta Kiev.. Kadyrov talade till det ukrainska folket.
   Inte en enda rysk specialenhet och inte en enda militär åker till Ukraina för att slåss, än mindre för att döda. Tvärtom åker de dit för att få stopp på den laglöshet som pågått i åtta år mot civilbefolkningen.
   Vi behandlar ukrainarna själva med de vänligaste känslorna och, naturligtvis, har vi inget att klargöra med den ukrainska militära personalen.
   Alla frågor är uteslutande för Bandera-nationalisterna och terroristerna, som efter morden på invånarna i Tjetjenien flydde härifrån och gömde sig där. Vi vill ta itu med dem.
   Jag upprepar än en gång: vi respekterar djupt det ukrainska folket, vi älskar detta land. Dessutom kommer ingen utifrån att skydda dem som vi gör.
   Rysslands president Vladimir Putin har satt till uppgift att säkerställa säkerheten för befolkningen i Ukraina så mycket som möjligt för alla enheter. Även trots att Bandera-trupperna har placerat ut artilleripistoler nära bostadsområden och skjuter från dem, reagerar inte den ryska armén på de identifierade punkterna för att undvika offer bland civila.
   Det vore mer korrekt om ukrainarna själva gick ut och satte stopp för nationalisterna, Bandera, terroristerna. I slutändan är det precis vad som kommer att hända. Ukraina kommer att välja sin egen framtid.
   Det är i alla fall nödvändigt att sätta stopp för det utdragna kaoset. Det är bättre att leva, skapa och blomstra. Ukraina förtjänar en bättre framtid, och fredens snabba frammarsch beror på ukrainarna.
   https://newsua.ru/video/75803-my-gotovy-vzyat-kiev-ramzan-kadyrov-obratilsya-k-ukrainskomu-narodu

  • Försöker man inta stora städer så räknas det självklart som en invasion. Vore extremt korkat att kalla det för nått annat.

   Sanningen är att vapnen man fått biter hårt mot ryskt pansar, flyg och helikoptrar. Det har svidit rejält mycket mer än Putin förmodligen förväntat sig i sitt värsta scenario. Och det kommer att fortsätta att strömma in vapen från flertalet länder.

   Putin har givetvis valet att börja terrorbomba städer som han tidigare har gjort men skulle då få väldigt mycket starkare reaktioner mot sig än vad han redan har fått idag. Men det skulle förmodligen inte påverka de Ukrainska styrkorna speciellt mycket utan mest civilbefolkningen.
   Putin har hela tiden valet att avbryta aggressionen medans Ukraina hela tiden har rätten att försvara sig samt ta emot hjälp för detta.

   • Nej, sanningen är att reguljär ukrainsk militär ger upp kampen och ger sig i stället för att slåss! De som kämpar vidare är de som har mest att förlora, banderister och Azov-bataljonen och andra nynazister! Tyvärr kommer redan uppgifter om att dessa grupper i stället för att strida mor ryssarna ger sig på varandra, civilbefolkning och trupper som vägrar delta i striderna. Du måste förstå att regimen i Ukraina har väldigt dåligt stöd bland folket och att många inte ens ser ryska trupper som fiender. Men visst är det en invasion låt vara för att befria Ukraina från en fullständigt korrupt regim som sålt ut landet!

    • De ukrainare i Butcha som först bombades sönder och samman samt civila sköts och kvinnor våldtogs och dödades har svårt att förstå att Ryska styrkor skulle vara försiktiga mot civila mål ute på landsbygden. Lite efteråt kom det ryska förband som delade ut mat i påsar med texten en present från ryska federationen eller nåt liknande . Den handlingen filmades och visades i rysk statskontrollerad TV. Utan bilder på döda civila och sönderbombade hus typ villor utan militärer ens i samma kommun. Mesta platserna där de filmar har skådespelare precis samma personer i rysk TV har man konstaterat nu. Olika kläder bara. Löjligt. Finns på nätet. http://www.cornucopia.se

     • Butja redan avslöjad som lögn iscensatt av Ukraina! Borde ju även ”Mats Gustafsson” känna till! Skåpmat alltså…Och nu börjar det röra på sig inom den ukrainska militären där det mullrar betänkligt mot clownen Zelensky och hans anhang…

     • Scott Ritter fick sitt twitterkonto avstängt för att han skrev ett inlägg där han ansåg Ukraina som ansvarig för vad som hände i Bucha.:Han skrev att ukrainska nationella polisen erkände flertalet kriminella handlingar mot mänskligheten i Bucha, och att Biden försöker skifta skulden för Bucha massakern till Ryssland.
      Det är alltså farligt att våga skriva om det man själv kommit fram till om det inte överensstämmer med vad USA, vill att verkligheten skall vara. Man kan också förlora arbetet, så det krävs stort mod att ta ställning för det man anser vara den rätta sanningen.

      Den som också tagit ställning till att det inte var Ryssland som är ansvarig, är f.d. Nato Rådgivare schweizisk underrättelseofficer Jacques Baud.

      I intervjun av honom på länken nedan säger han, att han tror inte att Ryssland är ansvarig varken för massakern i Bucha eller bombningen av tågstationen vid Kramatorsk. Han menar att alla indikationer och alla de element man har tillgängliga pekar på att det är Ukraina som är ansvariga för båda. Han tycker dock att det först måste ske en ordentlig utredning innan man gör ett uttalande. En internationell utredning, innan man kan veta säkert. Det stör honom väldigt mycket att Väst:s ledare har gått ut och anklagat någon som skyldig utan att de egentligen vet vem som är den skyldige, och att de snabbt går ut med sanktioner. Han anser att det indikerar att vi har ett väldigt omoget ledarskap i Västländerna.

      https://www.youtube.com/watch?v=r4zReg7Bhu8

     • Men statsägda och skattefinansierade SvT visade inte bilderna där Ryska soldater delade mat. Vi vet dessutom att det är bekräftad att brotten var utförda av ukro-nazi mördargängen.

      Nu när Ukrainas sammanbrott är nära förestående så göra lögnimperiets fotsoldat ett tappert försök att hålla lögnerna uppe – förgäves, tyvärr.

      Senaste nytt om Operation Z här: http://thesaker.is/operation-z-on-raising-the-iron-curtain-which-hangs-over-europe/

   • Det kan också bli fred om man går Putins helt rimliga krav till mötes. Krav som USA också skulle ha, vilket visat sig vad Kuba-krisen.

    Än så länge finns det kvar mycket obehaglig information om Azovbataljonen på Wikipedia, som USA har sagt att man nu inte skall klaga på eftersom de är de aggressiva krigarna som inte Ukraina kan klara sig utan. De har nu börjat redigera informationen, så det gäller att göra skärmdumpar innan den helt försvinner. Azovbataljonen som vill göra Ukraina till en nationalstat, där ledaren har sagt att han skall återta makten till den vita rasen, och att blandäktenskap skall förbjudas. USA är super skickliga på informationskrig, resultatet kan vi se när hela världen tror på alla lögner de nu basunerar ut, ingen källkritik där, för det är ju sanningssägande staten som talar. USA:s tankesmedja som kom på den fantastiska ideen att ta en skådespelare, med judisk påbrå och ett vänligt ansikte att visa utåt. Detta gör att alla tror på vad han säger trots att manuset är skrivet av USA.
    Hans familj har varit ett bra tag i USA, långt innan Ryssland gick in, själv längtar han bara att få återförenas med sin familj i USA, och borde vara livrädd för de nazistiska grupperna i Ukraina. Så oavsett hur detta slutar så kommer inte han att vara kvar i Ukraina.
    När USA gjorde kuppen i Ukraina år 2014, så gav de politisk amnesti till mördare som är nazister så de kan vara med i deras planerade krig mot Ryssland. Så de släpptes ut ur fängelsehålorna med motiveringen att de var politiska fångar 

    Aaron Mate skriver på sin twitter: jag önskar att det här klippet kunde spelas på loop tills det sjunker in vad Schiff och hans media hejarklacksledare har hjälpt till med. Detta sades under Trumps riksrätt när Schiffs strävan att säkerställa obehindrade amerikanska vapen för att ”bekämpa Ryssland” i Ukraina ansågs vara en ädel kamp för att rädda demokratin.
    Adam Schiff i januari 2020 sa att USA använder bara Ukraina för att bekämpa Ryssland där borta/ eliten applåderar
    Två år senare när Ryssland slår tillbaka då är samma krets upprörd-

    https://twitter.com/aaronjmate/status/1497593878295236609

    • USA ”vinner” bara propagandakrig och i de krigsfilmer som Hollywood producerar annars är det inte mycket med den ”mäktiga” USA-militärens bravader. Lägga ut bombmattor från hög höjd med B-52 är ju en USA-specialitet typ Mosul eller Raqqa! Bara i Mosul räknade FN med att ca 5000 kvinnor och barn strök med…Kanske något för Natovänner att fundera på?

 16. Benny, om det är rätt av Putin att gå i krig för att alla ryssar skall bo i en stat är du beredd att gå i krig mot Finland för att alla etniska svenskar skall bo i en stat?

  • Om jag inte helt missminner mig så har väl aldrig finländska staten bombarderat Åbo eller Vasa som är dominerat av svenskspråkiga? Men visst, rätta mig om jag har fel på den punkten!

 17. Vilka hjältar!
  Börjar mer och mer likna finska vinterkriget. Hopplöst läge men med stort hjärta och benhård vilja låter man fienden betala ett högt pris i blod för varje vunnen meter.
  Här ser man verkligen vad stridsmoralen betyder, allt handlar inte om mängden tung materiel.

  • Nato startade kriget. Ryssland håller på att avsluta det. Kanske redan nästa vecka blir det hela över
   Förresten var höll du hus 2014 då kriget sattes i gång av Victoria F**k EU Nuland, herr fredsmäklaren?

  • 25% av befolkningen i Ukraina vill inte bli styrd av en nazistisk minoritet.
   De säger detta är inte en invasion utan en ”liberation”.
   En lokalbo omfamnar rebellerna när de går in i hans område av lycka av ett litet hopp att slippa nazisterna som talar om att upprätta nationalstaten, med makt för den vita rasen.

   https://twitter.com/DeanoBeano1/status/1497862233900163074

   Aaron Mate skriver på sin twitter samtidigt som han lägger ut videon:
   jag önskar att det här klippet kunde spelas på loop tills det sjunker in i vad Schiff och hans media hejarklacksledare har hjälpt till. Detta sades under Trumps riksrätt när Schiffs strävan att säkerställa obehindrade amerikanska vapen för att ”bekämpa Ryssland” i Ukraina ansågs vara en ädel kamp för att rädda demokratin.
   Adam Schiff januari 2020 sa att USA använder bara Ukraina för att bekämpa Ryssland där borta/ eliten applåderar
   Två år senare när Ryssland slår tillbaka är samma krets upprörd-

   https://twitter.com/aaronjmate/status/1497593878295236609

 18. Så här gick det till när USA lyckades få Sovjet att invadera Afghanistan enligt USAs fd säkerhetsrådgivare
  Brzezinski. Hur USA lyckades på samma sätt få Putin att invadera Ukraina är vad som just nu utspelar sig. Intervjun med Brzezinski:
  ”According to the official version of history, CIA aid to the Mujahiddin began during 1980, that is to say, after the Soviet army invaded Afghanistan on December 24, 1979. But the reality, closely guarded until now, is completely otherwise: Indeed, it was July 3, 1979 that President Carter signed the first directive for secret aid to the opponents of the pro-Soviet regime in Kabul. And that very day, I wrote a note to the president in which I explained to him that in my opinion this aid was going to induce a Soviet military intervention.

  Q: Despite this risk, you were an advocate of this covert action. But perhaps you yourself desired this Soviet entry into the war and looked for a way to provoke it?

  B: It wasn’t quite like that. We didn’t push the Russians to intervene, but we knowingly increased the probability that they would.

  Q : When the Soviets justified their intervention by asserting that they intended to fight against secret US involvement in Afghanistan , nobody believed them . However, there was an element of truth in this. You don’t regret any of this today?

  B: Regret what? That secret operation was an excellent idea. It had the effect of drawing the Russians into the Afghan trap and you want me to regret it? The day that the Soviets officially crossed the border, I wrote to President Carter, essentially: “We now have the opportunity of giving to the USSR its Vietnam war.” Indeed, for almost 10 years, Moscow had to carry on a war that was unsustainable for the regime , a conflict that bought about the demoralization and finally the breakup of the Soviet empire.

  Q: And neither do you regret having supported Islamic fundamentalism, which has given arms and advice to future terrorists?

  B : What is more important in world history? The Taliban or the collapse of the Soviet empire? Some agitated Moslems or the liberation of Central Europe and the end of the cold war?”

  Så resonerar USA, nu och då, hänsyn till människoliv vare sig det gäller Afghanistan eller Ukraina eller stöd åt terrorism är en ickefråga.

  • Zbignew Brzezinski hälsar från helvete att berättelsen om att han satte en fälla för Ryssarna vilket ledde till dess sammanbrott är väldig överdriven och därmed ska man ta med en stor nypa salt. Vilket stämmer med studier av hur och varför, Sovjet och Afghanistan, mm. Sovjets armé drog sig tillbaka på ett ordnat sätt att jämföra med jänkarnas kaotiska flykt från Kabul. Kommer Hollywood att göra en film ”Flykten från Kabul”, tro? 😂🤣😂

   Rysslands armé idag är inte Sovjets dito på 80-talet. Ryssland har världens bästa armé, ska du veta. Stora delar av Ukrainas armé är redan omintetgjorda (inga flyg, ingen flotta, t ex). När Ryssland är färdig så lär det inte finna något som heter Ukraina, och landet har bara sig självt och västs att skylla. När Ukraina är stickats upp i minst tre delar så lär också antalet FN medlemmar slå 200 märket

 19. Nej håller inte med där om att det är invasion. Det gått 3dygn ju med detta. Hur ser det ut,och hur många har dött. Hur har alla militära operationer sett ut och varit? Tror du samtidigt glömmer att Ukraina dessa 8åren fått ALLA slags tunga vapen på löpande band,något som fortsätter i detta nu av västvärlden. Ukraina är ett av större länderna i Europa med befolkning på kring 43-45miljoner. Det är tusentals TON av ALLA slags vapen som flödat och flödar in i detta nu också. Tusentals TON mera vapen. Förutom övriga åren. ALLA slags vapen skickas in till armén. Det finns även utdelade automatvapen till hela civilbefolkningen som Ukrainas armé delat ut. Det är en stor armé man har,och utan tvekan finns motstånd. Men att kalla det för invasion är att gå för långt efter det man sett dessa 3dygn. Ryssland har gjort det man förväntade sej dessa 3dygn och helt ju siktat in sej på militära mål och objekt. Civila kommer alltid i kläm vid såna här större militära operationer. Trots detta,har man lyckats undvika större civila förluster. Men varje liv är ett liv för mycket. Jag menar att detta kan utvecklas åt helvete om några dygn,om västvärlden bara fortsätter att pumpa in tunga vapen av ALLA namn som finns. Tror du på allvar att Ryssland gått in med ALLT dom har,som väst propagandan säger. Det är ju skrattretande. Man ser tydligt dessa 3dygn att Ryssland varit mycket försiktigt mot civila befolkningen när militära operationerna pågått. Ryssland kommer om några dagar att kunna växla upp detta,om västvärlden fortsätter att pumpa in tunga vapen som idioterna dom är,utan kontroll som övriga åren. Något måste ju självfallet förändras av någon vuxen,som HELT saknats. Jag tvivlar inte på att det finns motstånd och att Ukraina bjuder på hårt motstånd med ALLA tunga vapen man har till sitt förfogande. Men låt oss vara ärliga,att Ryssland har ju inte växlat upp detta som man skulle kunnat. Man hållt sej till sina mål EXAKT som man sagt dessa dagarna. Jag gissar att Ryssland kan och kommer växla upp detta om några dagar om detta idiotiska galenskap av Väst fortsätter. Även om Ukraina är mycket starkare idag,med alla tunga vapen man har av västvärlden som fortsätter rulla in,så kommer man tyvärr i slutändan ändå att förlora slaget mot Ryssland. Det kanske tar någon vecka,eller även månad men är ändå säker på det. Förhandlingar och diplomati bör ersätta galenskapen kommande dagarna. Och inte eskaleringar. Hur och vart är det bra att skicka såhär många TON av ALLA slags vapen till Ukraina? Väst propagandan hetsar utan någon som helst vuxen i rummet. Är helt säker att Ryssland inte växlat upp detta till nästa nivå,som kan ske om några dagar om förändringar till diplomati och förhandlingar inte sker. Jag är emot ALLA vapen och krig lovar det. Men jag känner på mej efter vad jag sett dessa 3dygn att detta kommer urarta på Ukrainas bekostnad,även för Ryssland också som redan fått ALLA sanktioner i ordlistan. Det kommer bli otäckt. Vart fan är någon vuxen i rummet. Hoppas jag har fel då. Men något säger mej att väst agerar KORKAT på Ukrainas bekostnad. När möjlighet smått öppnade sej för förhandlingar och diplomati mellan Ryssland och Ukraina igår,då direkt efter kom detta VIDRIGA svaret av västvärlden igår,och idag igen, dvs att fortsätta pumpa in tunga vapen av ALLA slag till Ukraina. Hoppas jag har fel då,vi återkommer till min insändare om några dagar och tittar. Övrigt hoppas jag på snabb slut utan mer vapen eller krig

 20. Kiev regimen har börjat rekrytera kriminella från fängelser för kriget mot Ryssland
  De brottslingar som befinner sig i ukrainska kolonier och förundersökningsanstalter kan tvätta bort sina brott med blod om de går med i Ukrainas väpnade styrkor och går i krig mot Ryssland. Denna order utfärdades av avdelningen för verkställighet av straff vid Ukrainas justitieministerium.

  ”Jag beordrar cheferna för institutioner för verkställighet av straff och häkten att utföra förklaringsarbete bland de dömda och utse en krets av personer som vill ansluta sig till Ukrainas väpnade styrkor, med förbehåll för deras benådning”, säger han, order från chefen för avdelningen för verkställighet av straff Serhiy Grechanyuk .

  Grechanyuk skickade denna order till fängelser och kolonier i regionerna Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Dnepropetrovsk, Cherson, Nikolaev och Odessa. Dessa regioner i Ukraina i Kiev är deklarerade som frontlinjen i kriget mot Ryssland.

  Grechanyuk följer order från Ukrainas justitieminister Denis Malyuska. Han beordrades i sin tur av ledaren för Kiev -juntan Volodymyr Zelensky, som är den högsta befälhavaren för de väpnade styrkorna i Ukraina.

  1944-1945 kallade Adolf Hitlers regim i Nazityskland in brottslingar till Wehrmacht och Waffen SS – fångar i fängelser och koncentrationsläger. Den 36:e volontäravdelningen av Waffen SS ”Dirlewanger” bestod av utvalda tyska och utländska brottslingar, under befäl av serievåldtäktsmannen Oskar Dirlewanger .
  https://eadaily.com/ru/news/2022/02/26/v-tyurmah-hunta-nabiraet-ugolovnikov-na-voynu-protiv-rossii

 21. I’m A Proud American-Pole With Ukrainian Ancestry: Here’s Why #IStandWithRussia
  By Andrew Korybko
  Hur galet det än låter för vissa, så förkroppsligar Ryssland mina principer mycket mer än de tre regeringar som är förknippade med min trippelidentitet. Jag kan inte med gott samvete stödja de amerikanska, polska och ukrainska tolkningarna av denna kris eftersom de är baserade på falska påståenden som syftar till att uppmuntra allmänheten att missuppfatta Ryssland som ”aggressorn” när det verkligen är USA och dess NATO-allierade som Polen som utnyttjar Ukraina som en plattform för att attackera Ryssland i framtiden.

  Den USA-ledda Western Mainstream Media bedriver en intensiv informationskrigföringskampanj mot Rysslands pågående specialoperation i Ukraina. En av de främsta berättelserna just nu är att amerikaner, polacker och ukrainare inte stöder Ryssland av någon anledning som de hävdar, vanligtvis en som bygger på falska förevändningar och på grund av propagandan som de har matats från sina respektive regeringar. Samtidigt som jag erkänner att det kanske finns en viss sanning i det påståendet eftersom alla naturligtvis har rätt till sina egna åsikter oavsett om de är baserade på fakta eller inte, så finns det ett anmärkningsvärt undantag från denna berättelse, och det är jag personligen.

  Jag är en amerikansk polack vars efternamn har ukrainska anor och jag är mycket stolt med Ryssland. Det beror på att jag är mycket medveten om verkligheten bakom vad som händer eftersom jag också är en Moskva-baserad politisk analytiker som noga följer mitt värdlands utrikespolitik och har gjort det under större delen av mitt liv faktiskt även innan jag flyttade hit i augusti 2013. Jag läste president Putins ”Utökade möte med försvarsministeriets styrelse” från den 21 december, hans ”Säkerhetsrådsmöte” och tal till det ryska folket från den 21 februari när han erkände Donbassrepublikerna som oberoende stater, och hans tal tidigt på torsdagsmorgonen. till det ryska folket som tillkännager sin speciella operation i Ukraina.

  Utifrån de objektivt existerande och lätt verifierbara fakta som den ryske ledaren delade, är jag övertygad om att ”President Putin utlöste inte tredje världskriget, han avvärjde det bara!” USA och Nato etablerade i hemlighet olika militära infrastrukturer i grannlandet Ukraina – inklusive luft-, land- och sjöbaser – i syfte att främja deras stora strategiska mål att neutralisera Rysslands kapacitet för andra anfall med kärnkraft. Det skulle ha placerat landet i en evig position av kärnkraftsutpressning gentemot USA om det hade lyckats, men president Putin förhindrade förebyggande det scenariot genom att inleda Rysslands pågående specialoperation i Ukraina. Jag är också mycket väl medveten om de omedelbara humanitära motiven bakom denna kampanj.

  Den ryska ursprungsbefolkningen i Donbass har blockerats och bombats av Kiev i åtta år redan. Deras liv har förblivit i fara hela tiden, och om det finns en konstruktiv kritik mot president Putin som till och med hans häftigaste anhängare här alla delar i min erfarenhet genom åren av att interagera med otaliga ryssar från alla samhällsskikt, så är det att han inte gjorde det, gör tillräckligt för att skydda dem. Istället valde den ryske ledaren tålmodigt en diplomatisk lösning på det ukrainska inbördeskriget, i hopp om att lösa denna mycket känsliga fråga med politiska medel istället för de militära som han hade till sitt förfogande hela tiden. Efter att ha läst hans artikel från förra sommaren ”Om den historiska enheten mellan ryssar och ukrainare”, vet jag nu hur mycket han uppriktigt bryr sig om dessa broderliga människor.

  Det sista som president Putin ville göra var att oavsiktligt lägga bränsle till USA:s infokrigseld för att ytterligare dela ryssar och ukrainare för att i slutändan styra dem båda. Han visste klokt att en humanitär intervention i början av denna kris för nästan ett decennium sedan inte skulle ha förståtts ordentligt av den ukrainska befolkningen i stort som till stor del hade hjärntvättats av deras västerländska ultranationalistiska (fascistiska) ”uppfattningshanterare”. ” att felaktigt betrakta Ryssland som ”imperialistiskt”. Därmed inte sagt att alla ukrainare trodde på dessa lögner, utan bara att många av dem gjorde det eller åtminstone var mycket mottagliga för det när ”EuroMaidan”-kuppen lyckades.

  Att omedelbart ingripa skulle ha matats in i den falska optiken av så kallad ”rysk aggression” som påstås ha initierats för att återställa den avsatta president Janukovitj till makten, vilket inte var Moskvas avsikt vare sig den mjuka makten eller den politiska meningen. Eftersom han är lika känslig för det ukrainska folkets oro (inklusive de som de felaktigt har kommit att tro på grund av utlandsstödda propagandakampanjer som betonar fascistiska berättelser) som han är på grund av sin expertis i att förstå dessa broderliga människor, sökte president Putin tålmodigt en diplomat. lösning på Donbass-konflikten under de senaste åtta åren. Han ville verkligen inte göra något som kunde mata USA:s informationskampanj.

  Allt eftersom tiden gick blev han dock allt mer pessimistisk om utsikterna för att Minskavtalet skulle lyckas, eftersom Ukrainas USA-stödda fascistiska myndigheter efter kuppen inte visade någon uppriktig vilja att genomföra sina internationella rättsliga förpliktelser som godkändes av FN:s säkerhetsråd i en relevant resolution som antogs 2015. President Putin kan också ha trott att det ukrainska folket själva skulle framgångsrikt reformera sitt lands maktstruktur med fredliga politiska medel, men måste ha blivit förtvivlad över att inse den till synes oåterkalleliga auktoritära bana som landet gick in i de senaste åren efter president Zelenskys uppgång till makten.

  När Ukraina inte blev något annat än en amerikansk marionettstat kontrollerad av dess tillsynsmans permanenta militära, underrättelsetjänst och diplomatiska byråkratier (”deep state”), insåg president Putin att han bara kunde lösa denna kris genom att ta itu med Amerika direkt. Det förklarar hans proaktiva diplomatiska utspel till tidigare USA:s president Trump och den sittande presidenten Biden, även om båda var förgäves, vilket kan tillskrivas det subversiva inflytandet från landets antiryska ”deep state”-fraktion. Hans sista försök till diplomati kom i december när han delade sitt lands krav på säkerhetsgaranti med USA och NATO.

  Dessa krävde rättsligt bindande överenskommelser som stoppar Natos expansion österut, avlägsnandet av slagvapen från Rysslands gränser och en återgång till den kontinentala militära status quo som fastställts i den nu nedlagda grundlagen från 1997 mellan Ryssland och Nato. Tyvärr förhandlade inte västvärlden uppriktigt med Ryssland och tog inte heller landets krav på säkerhetsgaranti på allvar. President Putin insåg att kriget mellan dem var oundvikligt på grund av den ryska underrättelsetjänstens självsäkra bedömning i detta syfte, som avslöjades av president Putin tidigt på torsdagsmorgonen och påminner om hur kusligt lik uppbyggnaden av det scenariot är Hitlers invasion av Sovjetunionen, kände sig president Putin tvungen att ta avgörande åtgärd utan dröjsmål.

  Alla har rätt till sina egna åsikter, men för mig som en person som ser fred som det högsta målet som alla länder bör sträva mot känner jag mig moraliskt skyldig att stödja Rysslands förebyggande drag för att avvärja tredje världskriget genom dess pågående specialoperation i Ukraina. Som många hade jag föredragit att det fanns en diplomatisk lösning på denna odeklarerade USA-provocerade missilkris i Europa, men jag visste att det är bättre att det finns en begränsad proxykonflikt mellan Ryssland och Nato i Ukraina just nu än att vänta på en rikta en mellan dem någon gång senare när det uppenbarligen skulle vara mycket mer dödligt för alla inblandade.

  Det finns de som hävdar att alla militära handlingar är ”aggressiva” och det är deras personliga rätt att tycka så, men ibland måste militära medel användas för fredliga syften, särskilt när ett land riskerar att få sin nukleära andraanfallskapacitet så småningom neutraliserad och därmed senare placeras i en evig position av kärnkraftsutpressning. Om Ryssland ”fredligt” skulle ha underkastat sig USA som dess kritiker önskade hände, då råder det ingen tvekan om att denna multietniska federation sedan skulle ha avvecklats på de mest militanta sätt som möjligt efter att västvärlden återupptagit sitt stöd till terrorist-separatistiska rörelser som de som det stödde tidigare under den tjetjenska konflikten.

  Mängden dödsfall och förstörelse som oundvikligen skulle ha följt på den jugoslaviska ”balkaniseringen” av Ryska federationen skulle ha varit många storleksordningar större än den imponerande minimala sidoskadan som hittills har inträffat under hela Rysslands specialoperation i Ukraina. Det är inte ens att säga vad som skulle ha kommit efteråt med avseende på Kina efter Rysslands ”balkanisering”. Amerika skulle då säkerligen ha vänt siktet mot det i ett försök att replikera exakt samma sekvens som då tidigare skulle ha lyckats mot Ryssland.

  Folkrepublikens nukleära andra anfallsförmåga skulle ha neutraliserats, varefter multidimensionella hybridkrig skulle ha släppts lös mot den för att ”balkanisera” denna civilisationsstat med omkring 1,4 miljarder människor. Andra världskrigets fasor skulle ha bleknat i jämförelse med det onda som USA skulle ha varit tvunget att släppa lös i ett så skrämmande scenario. Genom att förebyggande sätta stopp för dessa folkmordsplaner för att återställa USA:s minskande unipolära hegemoni över planeten, räddade president Putin bokstavligen miljarder liv i processen.

  Jag är oerhört stolt över min identitet som en amerikansk-pol med ukrainska härkomster och tror att alla borde vara stolta över vem de är också, men våra etniciteter och nationaliteter förutbestämmer inte vår politiska övertygelse, och det borde de heller aldrig göra. Att tänka annorlunda är bokstavligen fascistiskt eftersom det förutsätter att politiska övertygelser överförs genom blod, vilket inte är sant. De som trodde att sådana utförde folkmorden under andra världskriget på den falska etnorasbaserade grunden, och trodde att de gjorde det felaktigt skulle ”befria världen från det onda” som förmodas förknippas med människor med en given identitet som judar, slaver (inklusive polacker som jag själv), romer och många andra.

  Det finns inget sätt att jag som en grymt stolt polack någonsin skulle kunna acceptera att någon kräver att jag ska ha en eller annan politisk åsikt på grundval av min etnicitet när våra förfäder kämpade, led och till och med bokstavligen folkmordet av Nazityskland på grund av vårt motstånd mot dessa avfärdade fascistiska idéer. Faktum är att uppskattningsvis 17-25% av den polska befolkningen utrotades under andra världskriget. Som amerikansk medborgare är jag också väldigt stolt över vår grundlagsfästa yttrandefrihet som ger mig rätten att uttrycka mina åsikter om vad det än må vara, inklusive motstridiga sådana som står i kontrast till min egen regerings tolkning av händelser. De som vill förneka mig är alltså oamerikansk.

  När det gäller den ukrainska vinkeln på min identitet stöder jag fullt ut president Putins avhandling om vår historiska enhet med våra broderliga ryska bröder. Jag är uppenbarligen medveten om olika polska och ukrainska berättelser om vårt folks förbindelser med Ryssland genom århundradena och förstår varför min co-etnics kan känna på ett visst sätt, men jag tror inte att problemen från det förflutna borde fläcka löftet av vår framtid. Försoning är en viktig princip i mitt liv och jag tror att alla våra människor borde fokusera mer på att arbeta tillsammans med Ryssland än på att besatta våra förmodade olikheter. Jag tror inte heller att det är rättvist att skylla på Ryska federationen för vad Sovjetunionen och det kejserliga Ryssland gjorde.

  Allt jag vill är att de tre mest framträdande delarna av min identitet – amerikansk, polsk och ukrainsk – pragmatiskt samarbetar med Ryssland i fredens, välståndets och stabilitetens intresse. Vi vinner alla mycket mer på att arbeta tillsammans än att bråka. USA borde inte ha försökt använda Ukraina som en förestående plattform för att attackera Ryssland med resten av Nato, inklusive Polen, någon gång i framtiden. Ryssland har legitima nationella säkerhetsröda linjer som måste respekteras. Misslyckandet att göra det fick den att reagera beslutsamt på det överhängande hot som det USA-ledda västvärlden utgör mot det från Ukraina. Jag är personligen mycket tacksam för att president Putin inledde sin speciella operation där.
  Jag kan inte föreställa mig vad som skulle ha hänt under de närmaste åren om han inte hade gjort det och USA så småningom lyckats neutralisera Rysslands kapacitet för andra anfall med kärnkraft. Tredje världskriget skulle sannolikt ha brutit ut med tiden när Natos stridsvagnar rullade över den ryska gränsen från Ukraina, USA fångade upp de flesta ryska missiler som avfyrades i självförsvar mot Amerika, och Moskva tvingades därmed att kärnvapenskjuta den mest massiva invasionsarmén sedan Hitler fortfarande på sitt territorium av ren desperation. Detta kunde till och med ha föregåtts av den hybridkrigsdrivna ”balkaniseringen” av Ryssland som tidigare förklarats. Otaliga människor skulle ha dött, och det är inte ens med tanke på dem i Kina efteråt.

  Det är av dessa skäl varför jag som en amerikansk-pol med ukrainska anor inte har något annat än stolthet över att stå med Ryssland under dess pågående specialoperation. Hur galet det än låter för vissa, så förkroppsligar Ryssland mina principer mycket mer än de tre regeringar som är förknippade med min trippelidentitet. Jag kan inte med gott samvete stödja de amerikanska, polska och ukrainska tolkningarna av denna kris eftersom de är baserade på falska påståenden som syftar till att uppmuntra allmänheten att missuppfatta Ryssland som ”angriparen” när det verkligen är USA och dess NATO-allierade som Polen som utnyttjar Ukraina som en plattform för att attackera Ryssland i framtiden. I all uppriktighet är jag verkligen tacksam för Rysslands operation.
  https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2522

 22. Nu pratas det om att Kadyrov dragit sig ur kriget efter en smärre massaker av hans trupper.

  Om det stämmer är det verkligen en stor lättnad. Hoppas att det framkommer mer uppgifter om det verkligen stämmer.

  Saxat från Flashback:
  Nu säger Channel 24 att de fått uppgifter om vad som fick Kadyrov att direkt ångra sig. I närheten av Gostomel så sprängde ukrainska styrkor tämligen direkt 56(!) stycken tanks och generalen Magomed Tushayev var bland de som avled.

  • Det stämmer säkert. Då de hade fått stränga order att inte röra vanlig ukrainsk militär utan enbart Azovbataljonen eller de som gick under andra nazistiska flaggor, så blev de ett lätt byte för de som har farliga vapen. De är ju otroligt disciplinerade och gör vad de blir tillsagda, till skillnad från al-Qaida grupperna som USA betalade i Syrien, de dödade urskillningslöst civila, små barn, kvinnor och åldringar, sjuklingar. Hade inte fått några instruktioner vem man inte skall döda.
   Nedan video berättar om att USA redan 2020 planerade att använda sig av Ukraina för att anfalla Ryssland helt öppet och offentligt.

   Aaron Mate som lagt ut det skriver:
   Jag önskar att det här klippet kunde spelas på loop tills det sjunker in i vad Schiff och hans media hejarklacksledare har hjälpt till. Detta sades under Trumps riksrätt när Schiffs strävan att säkerställa obehindrade amerikanska vapen för att ”bekämpa Ryssland” i Ukraina ansågs vara en ädel kamp för att rädda demokratin.
   Adam Schiff januari 2020 sa att USA använder bara Ukraina för att bekämpa Ryssland där borta/ eliten applåderar
   Två år senare när Ryssland slår tillbaka är samma krets upprörd-

   https://twitter.com/aaronjmate/status/1497593878295236609

  • Ukisarna sprängde direkt 56 stycken ryska tanks??
   Du tror inte det där är krigspropaganda?
   Vad som jag sett framgå är att ukrainska militären lyckats skjuta ned några, jag tror det är tre, ryska attackhelikoptrar.
   Det är bepansrade helikoptrar som ska motstå eldgivning men ukrainarna har lyckats få träff ändå.
   Helikoptrarna kommer ofta i svärmar och då blir det inte enkelt för artilleriet när möjlig träff endast är några sekunder.
   Vilken helikopter ska de skjuta på? Finns ingen möjlighet att koordinera.
   Lyckträff gäller.
   Om du däremot rapporterar om ukrainska strategiska platser som till exempel en bränsledepå som sprängs i luften så tror jag säkert det är ryssarna som ligger bakom.
   Ryssarna avancerar framåt så jag tycker det är meningslöst för västvärlden att skicka in vapen.
   Det gör bara att operationen drar ut på tiden samt att skadan blir allt värre.
   Men tyvärr kan inte västvärlden tänka så.
   Det är för mycket känslor igång nu och som förstör förnuftet.

   • Det spelar ingen roll om det var 1 eller 56 stridsfordon som sprängdes, det viktiga är att Tjetjenerna eliminerades. Bonus att Kadyrovs polare, general Magomed Tushayev, strök med.
    https://mymorningtea.in/magomed-tushayev-age-wiki-biography-death/

    Men det är väldigt, väldigt allvarligt när Putin blandar in Tjetjener eller andra stan-länder i konflikten i Europa. Han skämmer dessutom ut sig inför hela världen när han visar att hans egna styrkor inte själva har förmågan att besegra en kraftigt underlägsen motståndare.

    Det diskuteras filtigt bland analytiker hur det står till med Putins mentala hälsa. Och var är han ens? Har det varit något livstecken nyligen???

    • 56 tanks? Tror du verkligen på den smörjan? Det är bara propaganda för att den ukrainska befolkningen inte ska ge upp! Dessvärre för regimen i Kiev är att stödet bland befolkningen och militären för att stödja oligarkernas ”president” Zelensky är minimal. Det hade varit enkelt för Putin att ödelägga hela Ukraina men det skulle ju vara helt kontraproduktivt för hans mål ett stabilt Ukraina med goda relationer till Ryssland. Alla gör inte som USA och lägger bombmattor med B52 som man gjorde i Mosul och Raqqa! Givetvis kostar det liv för Ryssland att man inte bara kan bomba hur som helst men det är ju problemet för alla sådana här typer av operationer där civilbefolkningen inte ska drabbas utan hållas skadeslösa i möjligaste mån. Ja, vi får väl se om Putin lyckas eller om det blir som det brukar med sådana här krig man sitter fast i åratal? Det beror nog på hur stort stöd Putin har för detta i Ukraina. Med tanke på att över 10 miljoner redan flytt från Ukraina de senaste 20 åren så inser man att regimen i Kiev misslyckats grovt med sin politik!

    • Ja, man kan verkligen undra varför Ryssland skickade tjetjenska krigare till Ukrainakonflikten?
     Nån som har förklaring?
     Brist på militära resurser vill jag dock helt utesluta.

     Fast nu var det väl endast sex stycken tjetjenska krigare som kom i bil som ukrainarna brutalt avrättade.
     Den tjetjenska hären måste väl ändå bestå av fler än sex personer?

     Men väldigt slarvigt av ryssarna att låta militär och viktiga befälhavare komma så där oskyddade i en bil.
     Nä, bepansrade och tungt beväpnade konvojer måste det vara.
     Föregånget av jaktflyg och attackhelikoptrar som röjt fri väg.
     Hög säkerhet, disciplin, ordning och kontroll är viktigt för att bekämpa fienden.

    • De är inte en kraftigt underlägsen motståndare, eftersom de är brutala mördare som använder kvinnor och barn som sköldar precis som de extrema islamisterna gjorde i Syrien. Svårt att bekämpa sådana hänsynslösa krigare.
     Amerikanska Bentley som krigat där sedan 2014 på den pro-ryska sidan säger att de är livsfarliga och använder metoder som betyder krigsbrott vilket de gjort sedan kuppen 2014. Det finns en person i Donbass som var med och besegrade nazisterna under andra världskriget hann gick med i röda armen ända till Berlin. Han var 16 år gammal och är ca 95 år i dag.
     Han kan berätta om rädslan för nazisterna i Ukraina, han säger att det är Banderas krigares barnbarn som nu är i de nazistiska förbanden ex. Svoboda, Azovbataljonen och Right Sector. Han kan berätta hur de slängde judar, kommunister, romer och andra motståndsmän i gruvschakt i Donetsk och hällde klor på för att kropparna skulle förtvina fortare. De slängde ned levande och skjutna människor ca 100 personer /dag så 75000 personer under den tid de härjade där.
     På denna karta blir det tydligt var nazisterna finns i Ukraina.
     Vilka som röstade på Svoboda, nästan ingen på Krim, Donetsk och Donbass de områden som har kämpat mot nazisternas härjningar i sina områden under 8 års tid och världen har tigit och inte berättat om vad de utsatts för. Så media bestämmer numera vilken information vi får av vem som är lidande, de som styr media bestämmer vad de får berätta.

     https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Svoboda#/media/Fil%3ASvoboda-2012.png

 23. Kanske rätt så, eller???. Samma anledning varför ingen stoppade Hitlers förberedelser för angreppen på Polen, Holland, Österrike, Norge, osv. i Europa under WW2. Denna gång har Ryssland stoppat samma förberedelse av USA. USAs expansion av deras angrepps system dom kallar NATO, tillsammans med aggressiva sanktion att stoppa Kinas utveckling.

  Det är bättre att ta ett litet krig nu, än riskera ett stort WW3 drivet av USA.

  Visst hade Ryssland och Kina val, man kunde ha gjort på samma sätt som man gjorde under WW2, bara låtit USA fortsätta, precis som Hitler gjorde. Jag är säker på att man kunde ha förhandlat fram ett avtal med USA som den anglo-tyska deklarationen 1938. Jag är säker på att någon skulle ha stått någonstans på en flygplats och högtidligt deklarerat.
  ”Jag har återvänt från USA med fred för vår tid”.
  ”I have returned from USA with peace for our time”
  Som Neville Chamberlain gjorde 1938.

  Mindre än ett år efter överenskommelse började Hitlers invasion av Polen och andra världskriget.
  Hitlers hade vägrat att dra sig tillbaka från polskt territorium precis som USA vägrar att dra sig tillbaka från NATO territorium idag. USA har många fler invasioner i sin CV än Hitler hade. Som 228 år av krig, startade 248 väpnade konflikter som äger rum i 153 regioner mellan slutet av andra världskriget 1945 och 2001, av USA.

  —Hitler då: ”ein Volk, ein Reich, ein Führer” ett folk, ett rike, en ledare.
  —USA idag: En planet, en supermakt, en krigsmakt, en ledare.

  —”förhandlingar direkt mellan Ukrainas och Rysslands presidenter”, det är bara att Ukrainas president beslutar ingenting. Hans familj hålls gisslan i USA, han ville förhandla, Ryssland ville förhandla, USA stoppade det, just i dagarna.
  —”FN att etableras i Ukraina” Säkerhetsrådet, USAs veto är givet.
  —”icke-aggressionsavtal mellan Ryssland och Ukraina” Det är varken Ukraina eller Ryssland som är aggressivt. Det är USA. Fel parter för ett avtal.
  —”Ryssland ha föreslagit demilitariserade zoner längs gränserna till Ukraina,” det var ju precis vad Ryssland föreslog. USA förkastade det.

  Ryssland hade verkligen uttömt alla möjligheter.

  Hur långt skall det gå innan ren överlevnads och självbevarelse drift vaknar hos läsarna.

  Stöd Ryssland.

 24. https://www.svt.se/nyheter/video/34379456-filmen-visar-hoghus-i-kiev-traffas-av-rysk-raket

  Ovan rubrik är hämtad från SVT Public Service
  Men kan man lita på Public Service?
  Hur kan SVT Public Service riktigt veta att raketen var rysk?
  Jag vill hävda att det kan inte SVT Public Service veta eftersom det är knäpp tyst från Moskva.

  Jag kan tro att raketen var rysk när det framkommer bekräftade källor.
  Men före är det för mig endast påståenden.
  För tänk vilket medialt värde ett skräckinjagande hål rakt in i ett höghus nu har för den Ukrainska regimen.
  Kanske det var så att ukrainska militären styrde raketen rakt in i hyreshuset sedan huset blivit evakuerat?
  Ryssarna påstår att ukrainska militären placerat tungt artilleri inom bostadsområdena.
  Jag har också sett videos på Youtube där pansarfordon kör kors och tvärs genom bostadsområden med eldgivning och beskjutning.
  Har svårt att tänka mig de här militärfordonen är ryska.

  Jag är absolut ingen militärstrateg men jag lärde mig av USA:s invasion av Irak att först bombar man skiten ur landet innan marktrupperna sätts in.
  Av USA har jag lärt mig de gärna vill göra ”regime change” i annat land om dess regering inte passar dem.
  För mig ser det ut som Moskva vill göra likadant i Kiev.
  Men på för mig goda grunder.
  Västländerna och kanske i synnerhet Sverige (utan att nämna något parti) tycker jag är falska då de bannlyser nazister på de egna gatorna men blundar och ser bort när nazister marscherar i Kiev.
  Jag minns till exempel att svenska nazister reste till Ukraina vid den krigsliknande situationen 2014 för att ”bekämpa” de ryskdominerade utbrytarrepublikerna i Donbass.
  Det var även med den svenska militärens goda minne.
  En av dem hette Mikael Skillt och jag läste samtliga rapporter han gjorde på Flash Back Forum i tråden från Ukraina.
  Nu finns där en tråd om kriget i Ukraina men den blir tyvärr förstörd av folk som bara vräker ur sig massa dynga så det blir jobbigt att leta kommentarerna där det står något intressant.

  Inte för jag gillar ”regime change” men i det här fallet hoppas jag ryssarna verkligen lyckas att få bort den nazi-tolernanta och korrupta regimen i Kiev.
  Det ukrainska folket är absolut värda betydligt bättre och fredligare samt klokare ledare.
  De som finns där nu liknar på sitt sätt USA med aggression och hela tiden ”fingret på avtryckaren”.
  Plus att de har en massa fuffens affärer för sig.

 25. Sanktioner från helvete är de nya accessoar – alla vll ha de😜

  ”Sanctions. Big Big Headlines – Russia is sanctioned for this or that and for basically everything, even Vodka. The latest is SWIFT (but only for a few banks). Take a good look at the sanctions. It is paper production for the purpose of paper production. The German sanctions on Russian banks for example have fine print. (They all have). They’re sanctioning Russia from hell, but of course, this does not apply to gas or oil payments. Those will continue, says the fine print.

  Sanctions on Russia are now the latest fashion accessory. The one that can play that Wurlitzer the loudest is the one who wins. So what happens if they don’t win? What happens if they are busy shooting themselves in the heart, and not even in the foot?. What happens if the fervor to punish Russia simply accelerates their own demise?

  Russia is decoupling as fast as what the West is sanctioning. A headline that comes to mind is: “European Commission: The disconnection of a number of banks from SWIFT “will actually block Russian exports and imports”.

  No Einstein, it will hasten de-dollarization.

  ”Russia has just suspended cooperation with NASA on the international space station .. including the launch team which will not be available to the US. Russia will work with China. Zap! Are there any US astronauts there at the moment? I don’t know, but Elon Musk will have to get them home.”

  https://www.globalresearch.ca/sanctions-will-not-stop-russians-from-shopping-partying-europe/5771899

 26. Zelensky är av judisk börd, och skrönan om att hans regering är nazistisk är bara Putins propaganda när han vill installera sin marionett. Ryssland och Ukraina är kulturellt sett mycket lika, och en vald regering i Ukraina kan tjäna som förebild för ryssarna, därför vill Putin eliminera den.

  I demokratiska länder finns konstitutionella hinder för livstidspresidenter. Ryssland fick en demokratisk konstitution, men styrs fortfarande av KGB, och Putin har helt enkelt rundat konstitutionen. När de har ”val” i Ryssland har Putins KGB/oligark-parti all tv-tid, och oppositionen kan se fram mot fängelsevistelse eller giftattack.

  • Putin är vald med stor majoritet i ett presidentval 2018 med gott valdeltagande. Putin fick 51 % av de röstberättigas i ett presidentval med flera kandidater – klart större legitimitet än t.ex.
   Trump fick 29 % och Biden knappt 40 % av de röstberättigas röster. Vad har du för fakta och källa för dina uppgifter om TV-tid inför val i Ryssland. Främsta oppositionspartiet är kommunisterna som gick fram rejält i senaste parlamentsvalet, ett bakslag för borgerlige nationalisten Putin. Kommunisterna har haft samma ordförande i närmare 30 år.

  • Hans regering är inte nazistisk. Hans regering satt på amerikanska ambassaden, och de nazistiska trupperna är USAs legotrupper precis som IS. Ryssland och Ukraina är kulturellt sett mycket lika, ja, Ukraina har varit en provins i Ryssland, och det finns lika starka band mellan Ryssland och Ukraina som mellan Stockholms och Uppsala län.

   ”I demokratiska länder finns konstitutionella hinder för livstidspresidenter.” Inte i Sverige i alla fall, både Erlander och Sträng satt ju i praktiken på livstid, ett kvartssekel.

   Sedan skall det tilläggas att ryssar kan faktiskt tänka självständigt. Ryssland är inte som USA där TV tid indoktrinerar och sådan propagandan styr människors handlande. Vad har killen gjort? Om han har skött sig bra, då väljer vi om honom.

  • Nå, Per var nazismen i Ukraina bara Putins propaganda? Nej, det visade sig vara värre än någon kunde tro med det nazistiska inflytandet i Ukraina…Och Bio-Labs till på detta, ca 30 bara i Ukraina och hundratals runt om i världen! Skrämmande!

  • Att framhäva Zelenskijs judiska bakgrund som ett argument mot nazisternas inflytande är bara löjligt. Sionistorganisationerna i Tyskland stödde länge Hitler och hans gäng – även efter att den slutgiltiga lösningen inletts.

   För övrigt har Zelenskij tonat ner sin judiska bakgrund.

  • @Per Rådberg 27 februari, 2022 At 08:44

   ”Zelensky är av judisk börd, och skrönan om att hans regering är nazistisk är bara Putins propaganda när han vill installera sin marionett. Ryssland och Ukraina är kulturellt sett mycket lika, och en vald regering i Ukraina kan tjäna som förebild för ryssarna, därför vill Putin eliminera den.

   I demokratiska länder finns konstitutionella hinder för livstidspresidenter. Ryssland fick en demokratisk konstitution, men styrs fortfarande av KGB, och Putin har helt enkelt rundat konstitutionen. När de har ”val” i Ryssland har Putins KGB/oligark-parti all tv-tid, och oppositionen kan se fram mot fängelsevistelse eller giftattack.”

   Pinsamt komentar. Hjärntvättad av lögnmedia!!
   Ukrainas neofascistiska apologeter både i Ukraina och på andra håll, såsom – förvånansvärt nog – ADL, tonar ofta ner ukrainsk nyfascism, och hävdar att Ukraina har nyfascister ”som vilket land som helst”, men deras inflytande är ”marginellt” och Ukrainas neofascister är inte antisemitiska. Ukraina har trots allt en judisk president (www.informationliberation.com/?id=62981). Påståendet att ukrainska nyfascister har litet inflytande stöds vanligtvis av de nyfascistiska partiernas dåliga resultat i ukrainska val. Men antisemitism är inte ett obligatoriskt kännetecken för fascism, och neofascistiskt inflytande mäts inte av antalet platser i ett parlament.

   När det gäller den ukrainska nyfascismens och ultranationalismens förmodade ”marginella” inflytande har det aldrig noterats att det finns så många konkurrerande och ofta ömsesidigt antagonistiska neofascistiska grupper och partier att deras politiska arbete och röster är splittrade och därför misslyckas kandidater och partier att vinna verkställande makt filialkontor eller vinna platser i lagstiftande församlingar. Dessutom ägnar inte nyfascistiska och ultranationalistiska partier huvuddelen av energin åt politik. De är mer intresserade av hot och våld som medel för att bedriva politik än av övertalning och kompromisser. Dessutom tar mer ”mainstream” nationalistiska och ultranationalistiska partier – själva radikala nog och ofta antisemitiska – in nyfascister på sina kandidatlistor, genom vilka de tar plats i Ukrainas parlament Rada. Dessutom splittrar deras maktbegär nyfascister och ultranationalister i många små grupper i Ukraina, vilket gör det svårt att upprepa det nyfascistiska Svoboda-partiets framgångar för ett decennium sedan.

   Neofascister och ultranationalister i Ukraina, som överallt annars, är ointresserade av parlamentarisk politik, debatter, kompromisser och avtalsslutande. De är mer intresserade av gatorna och andra statliga institutioner, mest silovikerna. De går in i parlamentet för att ha en plattform, ta mutor och rikta budgetresurser dit deras grupper kan få tag på dem. Deras område är att tysta alla som inte håller med eller motsätter sig dem, skrämmande marscher och våldsamma upplopp, misshandel och mord, och i slutändan kupper – som inträffade i februari 2014, vilket ledde den halvneofascistiska Maidan-regimen till makten. På den mer vardagliga nivån har neofascistiska demonstrationer – ibland ganska våldsamma – blockerat lagstiftning, säkrat annan lagstiftning och förhindrat Kievs uppfyllande av Minsk 2-överenskommelserna, vilket bidragit till marschen mot det nuvarande kriget

   Jag känner inte till något annat land i världen vars regim föddes olagligt i sina egna medborgares blod i en falsk flagg-operation utförd av allierade nyfascistiska element för att utlösa en revolution och sedan dölja massakerns verkliga ursprung, organisatörer och förövare i åtta år (Ivan Katchanovski, http://www.academia.edu/38171919/Witness_Testimonies_for_the_Maidan_Massacre_Trial_and_Investigation_about_Snipers_in_Maidan-Controlled_Buildings_Video_abendix_weekpers./campaautompers/ =2658245; och https://gordonhahn.com/2016/03/09/the-real-snipers-massacre-ukraine-february-2014-updatedrevised-working-paper/).

   https://gordonhahn.com/2022/05/18/the-influence-of-neofascist-and-other-nationalist-groups-in-maidan-ukraine/

 27. De hemliga ukrainska militärprogrammen
  by Thierry Meyssan
  Under 2016 åtog sig USA att beväpna Ukraina för att slåss och vinna ett krig mot Ryssland. Därefter organiserade det amerikanska försvarsdepartementet ett biologiskt forskningsprogram i Ukraina, och sedan överfördes enorma mängder kärnbränsle i hemlighet till landet. Dessa data ändrar tolkningen av detta krig: det var inte önskat och förberett av Moskva, utan av Washington.

  Under hela den här artikelserien, som började en och en halv månad före kriget i Ukraina, har jag utvecklat tanken att Straussianerna, den lilla gruppen av Leo Strauss-anhängare i den amerikanska administrationen, planerade en konfrontation mot Ryssland och Kina. Men i det tionde avsnittet av den här serien berättade jag om hur Azovregementet blev den paramilitära pelaren för de ukrainska banderisterna genom att hänvisa till senator John McCains besök i det 2016 [1]. Den sistnämnde är dock inte en Straussian, utan fick råd av Robert Kagan under hans presidentvalskampanj 2008, en central tänkare bland Straussianerna [2], även om han alltid försiktigt förnekat sitt medlemskap i denna sekt.

  Planeringen av kriget mot Ryssland
  En video, filmad under John McCains besök i Ukraina 2016, har dykt upp igen. Det visar senatorn åtföljd av sin kollega och vän, senator Lindsey Graham, och Ukrainas president Petro Porosjenko. De två amerikanerna reser på ett senatsuppdrag. Men McCain är också president för IRI (International Republican Institute), den republikanska grenen av NED (National Endowment for Democracy). Det är känt att IRI har genomfört cirka 100 seminarier för ledarna för ukrainska politiska partier klassade som högerorienterade, inklusive för banderisterna. Senatorerna vänder sig till officerare från Azovregementet, den främsta paramilitära banderistiska formationen. Detta borde inte komma som någon överraskning. John McCain har alltid hävdat att USA bör förlita sig på sina fienders fiender, vilka de än är. Således har han offentligt tagit på sig ansvaret för sina kontakter med Daesh mot Syrien [3]
  https://www.voltairenet.org/IMG/mp4/mccain_2016_ukraine.mp4
  I den här videon försäkrar senatorerna Lindsey Graham och John McCain att USA kommer att ge alla de vapen som behövs för att de ska lyckas besegra Ryssland.

  Den här videon, jag upprepar, spelades in sex år innan den ryska armén gick in i Ukraina. De två senatorerna ger sina samtalspartners ett uppdrag. De ser dem inte som legosoldater som får betalt, utan som ombud som kommer att kämpa för den unipolära världen till döds.

  Kort därefter bytte president Porosjenko, som hade deltagit i mötet i stridsdräkt, märket för sin underrättelsetjänst, SBU. Det är nu en uggla som håller i ett svärd riktat mot Ryssland med mottot ”De vise kommer att råda över stjärnorna”. Det är tydligt att den ukrainska statsapparaten förberedde sig för krig mot Ryssland på uppdrag av USA.

  Tre år senare, den 5 september 2019, organiserade Rand Corporation ett möte i USA:s representanthus för att förklara sin plan: att försvaga Ryssland genom att tvinga det att deployera i Kazakstan, sedan i Ukraina och så långt som till Transnistrien [4].

  Jag har utförligt förklarat i två tidigare artiklar [5] att i slutet av andra världskriget tog USA och Storbritannien över många nazistiska ledare och ukrainska banderister för att vända dem mot Sovjetunionen. De skapade moder till dessa fanatiker så snart Sovjetunionen försvann och använde dem mot Ryssland. Det återstod att utforska hur de beväpnade dem.

  Det ukrainska militära biologiska programmet
  Med start 2014 startade den ukrainska staten flera hemliga militära program. Den första och mest kända är dess samarbete med Pentagon i 30 olika laboratorier. Enligt USA syftade detta program till att förstöra de biologiska vapen som Sovjetunionen hade tillverkat och lagrat i Ukraina. Detta är uppenbarligen osannolikt eftersom det inte är klart, 31 år efter självständigheten och 8 år efter starten av detta program, varför det fortfarande skulle finnas några kvar. Tvärtom, enligt Ryssland lät Pentagon Ukraina lägga ut forskning om vapen som förbjudits enligt 1972 års biologiska vapenkonvention. På grundval av dokument som beslagtagits under dess speciella operation hävdar den särskilt att experiment utfördes utan deras vetskap på psykiskt sjuka personer på det psykiatriska sjukhuset nr 1 (Streletchyé, Kharkov-regionen) och att ett tuberkulosmedel manipulerats för att infektera befolkningen i Slavianoserbsk-distriktet (Folkrepubliken Lugansk). Eller att dessa laboratorier genomförde ”extremt farliga experiment som syftade till att stärka de patogena egenskaperna hos pest, mjältbrand, tularemi, kolera och andra dödliga sjukdomar genom att använda syntetisk biologi. Ett annat projekt involverar fladdermöss som vektorer för överföring av potentiella biologiska krigföringsmedel, som t.ex. pest, leptospiros, brucellos, filovirus eller coronavirus.
  https://www.voltairenet.org/IMG/webm/nuland_ukraine_biological_facilities.webm
  Dessa allvarliga anklagelser är fortfarande inte tydligt vederlagda eller etablerade. Mötet som Ryssland sammankallade i detta ämne vid FN:s säkerhetsråd den 11 mars 2022 [6] gav ingenting. Efter att ha förnekat det sa viceutrikesminister Victoria Nuland (och hustru till Robert Kagan) vid en utfrågning i den amerikanska senaten den 8 mars 2022: ”Ukraina har … biologiska forskningsanläggningar. Vi är oroliga över att ryska trupper försöker ta kontroll av dem. Så vi försöker, tillsammans med ukrainarna, se till att detta forskningsmaterial inte hamnar i händerna på ryska styrkor om de kommer nära.” Trots dessa inkonsekvenser har väst samlat sig bakom Washington och anklagat Moskva för att ljuga. I deras ögon är det helt normalt att stater har samlingar av dessa sjukdomar för att studera dem, deras närvaro ska inte tolkas som avsedd för tillverkning av vapen. Ukrainska laboratorier övervakas regelbundet av OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) [7]. Ändå tillåter denna tolkning oss inte att förstå Nulands ord och redogör inte för katastrofer som till exempel svininfluensaepidemin som dödade 20 ukrainska soldater i januari 2016 och tvingade 200 andra att läggas in på sjukhus.

  Den ryske ambassadören, Vasily Nebenzia, fördömde särskilt forskning om överföring av farliga sjukdomar av ektoparasiter som löss och loppor. Han erinrade om att liknande experiment hade ”utförts på 1940-talet av den ökända enhet 731 i den japanska armén, vars medlemmar flydde till USA för att undkomma rättvisan. Enhet 731 är den japanska motsvarigheten till Dr. Josef Mengeles avdelning i Auschwitz.

  Som om det inte vore nog frågade Mr. Nebenzia om överföringen av flera tusen blodserumprover från patienter av slaviskt ursprung från Ukraina till Walter Reed Research Institute i den amerikanska armén. Forskning, enligt honom, selektivt inriktad på specifika etniska grupper som de Dr. Wouter Basson dirigerade för apartheid Sydafrika och Israel under dess kolonialperiod mot svarta och araber (”Coast Project”).

  FN-administrationen förnekade all kännedom om programmet och hänvisade till de förtroendeskapande åtgärderna i fördraget. Världshälsoorganisationen (WHO) sa att de var medvetna om programmet men kände inte till detaljerna. Den bekräftade skriftligen till Reuters att den ”starkt hade rekommenderat det ukrainska hälsoministeriet och andra ansvariga myndigheter att förstöra högriskpatogener för att förhindra eventuellt läckage” [8]. Den kinesiska pressen rapporterar under tiden om experiment för att förvandla insekter till cyborgs för att gödsla eller sterilisera grödor (Operation Insects Allies).

  Dessa militära experiment, vad de än var, beställdes indirekt av National Medical Intelligence Center genom Defense Threat Reduction Agency (DTRA) och det amerikanska företaget Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). Den senare grundades av Hunter Biden och Christopher Heinz, respektive son till president Joe Biden och svärson till John Kerry [9]. Alla resultat av denna forskning har skickats till de militära biologiska laboratorierna i Fort Detrick, som en gång spelade en ledande roll i USA:s biologiska vapenprogram.

  Som den kinesiska representanten till säkerhetsrådet påpekade, ”All information eller ledtrådar om militär biologisk verksamhet bör ges stor uppmärksamhet av det internationella samfundet… USA säger att det är för transparens. Om USA tror att informationen är falsk, bör den tillhandahålla relevanta uppgifter och förtydliganden så att det internationella samfundet kan fatta ett beslut i frågan.

  Enligt FN har Ukraina aldrig lämnat in några rapporter om sina biologiska aktiviteter enligt konventionen om biologiska vapen, medan USA regelbundet har rapporterat [10].

  Ryssland har tagit flera steg. Först förstörde den försiktigt behållarna till 26 av dessa ukrainska laboratorier (4 andra flydde den ryska armén). För det andra bjöd den in sina CSTO-allierade (Collective Security Treaty Organization) att övervaka eventuella överenskommelser de kan ha gjort med USA. Armenien och Kazakstan stoppade denna forskning. Slutligen har CSTO-medlemmar bannlyst all utländsk försvarspersonal från sina laboratorier.

  Ukrainas militära kärnkraftsprogram
  Låt oss komma till den mest problematiska delen av berättelsen, eftersom den är ännu allvarligare. Vid självständigheten ärvde Vitryssland, Kazakstan och Ukraina mycket av det sovjetiska kärnvapensystemet. Dessa tre nya stater undertecknade Budapest Memorandum 1994 med USA, Ryssland och Storbritannien. De tre stora lovade att säkra sina gränser, medan de tre små lovade att överföra alla sina kärnvapen till Ryssland och att följa icke-spridningsavtalet för kärnvapen.

  Detta memorandum hänvisas ofta till av dem som vill betona dubbelheten i Ryssland, som efter att ha undertecknat det bröt mot det. Detta är inte sant, eftersom memorandumet föreskriver att var och en av de tre stora kommer att befrias från sitt löfte om icke-ingripande i händelse av ”självförsvar eller på något annat sätt som är förenligt med bestämmelserna i FN-stadgan”. Ändå erkände Ryssland officiellt Donbass-republikerna efter att den ukrainska staten vägrat att hedra sin underskrift av Minsk-avtalen och dess armé beskjutit Donbass i 8 år.

  Mellan 2014 och 2022 bad Ukraina fyra gånger om en omförhandling av Budapestmemorandumet. Slutligen sa president Volodymyr Zelensky vid årsmötet för säkerhetskonferensen i München den 19 februari 2022: ”Jag, som president, kommer att göra det för första gången. Men Ukraina och jag gör det för sista gången. Jag lanserar samråd inom ramen för Budapestmemorandumet.Utrikesministern har uppmanats att sammankalla dem.Om de inte händer igen eller om deras resultat inte garanterar vårt lands säkerhet kommer Ukraina att ha rätt att tro att Budapest Memorandum fungerar inte och att alla omfattande beslut från 1994 ifrågasätts” [11].

  Att ifrågasätta ”alla globala beslut från 1994” kan inte betyda något annat än att ta tillbaka kärnvapen. Därför kan president Zelenskys ståndpunkt sammanfattas på följande sätt: låt oss undertrycka Donbass separatister eller så kommer vi att återställa vårt militära kärnkraftsprogram. Det bör noteras att de främsta ledarna för Atlantiska alliansen var närvarande eller representerade i rummet. Ändå protesterade ingen av dem mot tillkännagivandet av ett brott mot fördraget om icke-spridning av kärnvapen.

  I en kommentar till talet sa Rysslands president Vladimir Putin: ”Det enda som [Ukraina] saknar är ett urananrikningssystem. Men detta är en teknisk fråga, och för Ukraina är det inte ett olösligt problem.”
  Ryska underrättelsetjänster informerades om att Ukraina hade ett kärnvapenmilitärt program. Vi vet inte hur mycket de visste om det programmet.

  Laurence Norman, Wall Street Journals särskilda sändebud till Davos-forumet om Irans kärnkraftsprogram, rapporterade Rafael Grossis uttalande om Ukrainas kärnkraftsprogram på Twitter, men publicerade inte en artikel om det. Uppgifterna bekräftades av en annan journalist, denna gång från New York Times, också på Twitter

  Rafael Grossi från Argentina, som leder Internationella atomenergiorganet, sa för övrigt vid Davos Forum den 25 maj att Ukraina hade lagrat 30 ton plutonium och 40 ton anrikat uran vid dess Zaporizhia-fabrik och att hans byrå undrade vad som hade hänt med dem.

  Dessutom var Zaporizhia-anläggningen ett av målen för den ryska armén, som tog över den andra dagen av sin speciella operation, den 26 februari. En brand anlades i ett intilliggande laboratorium under en rysk-ukrainsk sammandrabbning den 4 mars den tiden fördömdes den ryska arméns ansvarslöshet. Uppenbarligen var det något annat, som Moskva påstod. Ryssland hade börjat överföra bränslet och ukrainska specialstyrkor försökte stoppa dem.

  Plutonium säljs för $5 000 till $11 000 per gram. 30 ton köpt till självkostnadspris är värt 150 miljarder dollar. Priset på uran beror på dess anrikningsgrad. Med mindre än 5 % kan den endast användas för civila ändamål och måste nå minst 80 % för militär användning. Utan att känna till graden av berikning kan priset inte utvärderas. Rysslands beslagtagande av detta odeklarerade lager återbetalar förmodligen alla sanktioner som ålagts dem.

  Den information vi har väcker flera frågor: sedan när har Ukraina, som hade gett upp alla sina lager från Sovjettiden till Ryssland, hållit dessa material? Var kom de ifrån och vem betalade för dem? Alternativt, vad är anrikningsnivån för uran och vem anrikade det?

  Till dessa frågor lägger den ryska pressen ytterligare en: hur pålitlig är Internationella atomenergiorganet, som höll denna information hemlig fram till förra veckan?

  Med tanke på dessa faktorer är det lämpligt att revidera den gemensamma anklagelsen enligt vilken Ryssland är ansvarigt för detta krig.
  https://www.voltairenet.org/article217092.html

  • @Janne Hardberger 5 juni, 2022 At 11:26
   Allt ukrainarna kan påstå är ingenting annat än LÖGNER…
   Från att ”vinna kriget” till Butja och ryska soldaters våldtäkter…

   Bakom stängda dörrar: Ukrainas panikslagna möte inför Krim-beslaget
   Det 37 sidor långa dokumentet visar de nya myndigheterna – vid makten i mindre än en vecka – i ett tillstånd av nästan panik när de tar upp hur en oförberedd ukrainsk armé skulle ta itu med rysk aggression som tycks ha slagit dem på kant.

   Den parlamentariska kommittén för nationell säkerhet och försvar säger att de släppte dokumentet den 22 februari för att visa omständigheterna som Ukraina stod inför när annekteringen började och vilka motåtgärder regeringen hade diskuterat att vidta.

   ”Den senaste tiden har det förekommit många insinuationer och spekulationer om detta”, sa kommittéchefen Serhiy Pashynskyy vid mötet och syftade på konflikten med ryskstödda separatister i Ukrainas Luhansk- och Donetsk-regioner. ”Om två år till kommer vi kanske att berätta hur kriget i öst började.”

   ”Demoraliserade”soldater
   Ukrainska soldater på Krim var ”demoraliserade”, och många hade inte accepterat den nya regeringen som kom till makten efter att president Viktor Janukovitj flytt landet. Detta enligt Valentyn Nalyvaychenko, ordförande för den ukrainska säkerhetstjänsten (SBU), som vid mötet hävdade att trupperna inte var beredda att utföra Kievs order.

   Krim stödde Ryssland
   Krimhalvöns befolkning stödde massivt ryska aktioner på Krim, enligt SBU-chefen Nalyvaychenko. ”Desinformations- och ärekränkningskampanjen, och att bygga tryck på allmänhetens känslor med hjälp av ryska och krimeanska medier, är otroligt stark”, sa Nalyvaychenko.

   Föreslagen ny status för Krim
   Premiärminister Arseniy Yatsenyuk föreslog en politisk lösning på krisen som skulle innebära att statusen för den autonoma Krimrepubliken i Ukraina skulle ändras för att ge den ännu större befogenheter att sköta sina egna angelägenheter. Han föreslog att man skulle anta en lag som skulle tillåta halvön att bilda sitt eget finansiella system.

   ”Jag skulle kalla det villkorligt oberoende”, sa Yatsenyuk. ”Vi skulle till exempel kunna lämna en mervärdesskatt till autonomins förfogande, lämna [dem] en del av punktskatten och [låta dem] fatta beslut om så kallat språk, nationellt, kulturellt och etniska frågor.”

   Den tillförordnade presidenten och parlamentets talman, Oleksandr Turchynov, betonade att det var viktigt för Kiev att tala till Krim för att förklara att den ukrainska regeringen inte var fienden. ”Vi måste skingra myten att det var Krim som gjorde uppror mot Ukraina”, sa han. ”Det var inte Crimeans. Det här är en rent militär operation mot en suverän stat.”
   https://www.rferl.org/a/ukraine-crimea-seizure-panicked-meeting/27569836.html

   Advokat: Ukraina var först med att bryta mot Budapestmemorandumet genom att erövra Krim
   När vi återvände till Republiken Krims konstitution av den 6 maj 1992, borde Krims parlament ha förklarat att Ukraina var först med att bryta mot Budapestmemorandumet… Vid tiden för undertecknandet av Budapestmemorandumet 1994 sträckte sig Ukrainas suveränitet inte till Krim och Sevastopol, eftersom halvön vid den tidpunkten styrdes av Republiken Krims konstitution av den 6 maj 1992, som i själva verket var grundlagen för en suverän oberoende stat”, påpekar Mordashov.
   https://www.stalkerzone.org/lawyer-ukraine-first-violate-budapest-memorandum-capturing-crimea/

   ”Get out of Crimea!” – Poroshenko was booed by Crimean residents 28/02/2014
   https://www.youtube.com/watch?v=1n0ey9H2UOY

 28. @Mats Gustafsson 3 juni, 2022 At 21:08
  Detsamma för alla tidigare lydstater med sina kommunistiska diktatorer typ Rumänien där man skickade all mat till Moskva och svälte själva.

  Mat skickades aldrig till Moskva/Ryssland, utan till VÄST för att få hårdvalutan ($$) för att betala utlandsskulden.

  Rumänsk självständighet under utrikespolitik var en stor bedrift av Ceausescu som politiker. Även om dess grund började läggas under hans föregångare som partichef, Gheorghiu-Deja, under åren av Ceausescus styre, nådde den rumänska ledningens autonoma utrikespolitiska linje sin höjdpunkt. Rumänien var vänner och handlade med vem det ville, vilket berodde på antagandet redan 1964 av ett speciellt dokument som bekräftade varje kommunistpartis självständighet när det gäller att välja den optimala vägen för politisk utveckling för sitt land. Således undvek den rumänska ledningen behovet av att göra ett val till förmån för den sovjetiska eller kinesiska kursen i den världskommunistiska rörelsen och upprätthålla goda förbindelser med både Sovjetunionen och Kina.
  Rumänsk självständighet i utrikespolitiken var en stor bedrift för Ceausescu som politiker. Även om dess grund började läggas även under hans föregångare som partichef, Gheorghiu-Deja, under åren av Ceausescus styre, nådde den rumänska ledningens autonoma utrikespolitiska linje sin höjdpunkt. Rumänien var vänner och handlade med vem det ville, vilket kanske blev grunden för den obehindrade penetrationen av de agenter som var nödvändiga för den ”orange revolutionen”.

  Således undvek den rumänska ledningen behovet av att göra ett val till förmån för den sovjetiska eller kinesiska kursen i den världskommunistiska rörelsen och upprätthålla goda förbindelser med både Sovjetunionen och Kina.

  Sålunda vägrade Rumänien 1968 att ansluta sig till Warszawapaktstruppernas inträde i Tjeckoslovakien för att undertrycka folklig oro, och 1979 stödde inte de sovjetiska truppernas inträde i Afghanistan. Inte heller Ceausescu gick med i den ”socialistiska” bojkotten av sommar-OS i Los Angeles.

  ”Den påtvingade återbetalningen av utlandsskulder skedde på bekostnad av åtstramningar och en minskning av befolkningens levnadsstandard. Sedan 1983 har Rumänien slutat låna från utlandet, minskat importen till ett minimum och utökat exporten, mat produkter särskilt kött och konsumtionsvaror.

  1988, för första gången sedan slutet av andra världskriget, översteg CPP-exporten importen av varor till landet med 5 miljarder dollar, vilket gjorde det möjligt att delvis lösa ett antal ekonomiska problem.

  I april 1989 hade Rumänien praktiskt taget betalat av alla sina skulder och räntor på dem, och sommaren samma år meddelade det officiella Bukarest ett fullständigt avslag på extern upplåning, vilket inte kan sägas om det moderna Rumänien, som har stora förpliktelser gentemot västerländska fordringsägare. (se nedan).
  https://peskiadmin.ru/sv/zhizn-i-kazn-chaushesku-za-chto-rasstrelyali-nikolae-chaushesku.html

  • Rumänien var under Ceausescu faktiskt mer västinriktad och ansågs av Reagan-administrationen ett föredöme och som en sorts ”allierad” i öst.

 29. Tankar om kriget i Ukraina framförs av Andrei Martyanov tidigare sovjetisk officer och skrivit tre böcker om militär strategi, rekommenderad av Eva Bartlett.

  Han säger att Europa kör sin egen ekonomi i botten med höjd inflation och höjda priser p.g.a. förbud mot rysk olja och gas. Medan USA älskar rysk olja, och har inget embargo på rysk olja.Jag har läst på en annan blogg att USA ökar sin import nu med rysk olja med 35 %, då det finns utrymme då Europa inte köper.Annars menar Andrei finns det gott om köpare , som Kina, Indien m.fl..Han tycker att Europa har en självmords politik.

  Andrei säger att ukrainska ambassadören i Tyskland har varit otroligt oförskämd och förolämpat tyska politiker grovt och borde kastas ut ur Tyskland, men ännu har ingenting hänt. Det är märkligt att allt som har med Ukraina att göra tycks vara heligt i Europa.

  Ukrainska flyktingar har fått tagit med sina hundar in i Sverige trots hård lagstiftning om införsel av hundar från länder utanför EU till Sverige, andra personer har varit tvungna att ha sina hundar i karantän i flera månader innan de får släppas ut i samhället. Jag har hört att det redan upptäckts någon sjukdom från dessa hundar som kan spridas i samhället.

  Zelensky som betraktas som hjälte i Europa, trots att det är offentligt att han har drogproblem och mentala problem, Själv tycker jag att man kan se på vissa framträdande som han gjort att han är märkbart påverkad av något. Dessutom uppträder han väldigt aggressivt och obehagligt vid flera tillfällen.

  Andrei säger att det här är kriget som Ryssland har vetat att de måste ta tag i någon gång, det är hela väst mot Ryssland. Han tror att förhandlingar nu är försent. Nu är det en överenskommelse som gäller.

  Han tar på slutet upp problemet i Kanada med en enorm ansamling av nynazister, och accepterandet av dessa. Han förstår att det är farligt för Eva Bartlett att därför vara i Kanada, då hon finns på Ukrainas ”Killing list”.

  https://www.youtube.com/watch?v=S9F2pbe-b8w

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here