Jan Öberg i Global Times: Väst misstolkar Kinas två stora nationella möten på grund av bristande kunskap och illvilja

5
2706
Targeting China. Illustration: Liu Rui/Global Times

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Denna intervju med fredsforskaren Jan Öberg har publicerats i Kinas Global Times 11 mars. Man kan notera att intervjun skedde två veckor efter det att Jan Öberg publicerat artikeln Varför Ryssland inte skulle ha angripit Ukraina, som jag instämde i.
__________________________________________________________________
Väst misstolkar Kinas två sessioner på grund av bristande kunskap och illvillig tolkning, enligt dansk forskare
Global Times-redaktionens anmärkning:
Väst tenderar att tolka allt, från Kinas politiska system till förvaltningspolitik, negativt och har till och med bildat en ”anklagelseindustri” som Jan Öberg, chef för den Sverigebaserade tankesmedjan Transnational Foundation for Peace and Future Research, uttryckte det. Så är det även beträffande de två sessionerna. Varför finns det ett sådant fenomen? Vilka konsekvenser kommer västvärlden att få om det blint fortsätter att forma Kina som ett ”hot?” Öberg delade sina åsikter med Global Times (GT) reporter Yu Jincui via e-post.
(De två sessionerna syftar på de årliga mötena i the National People’s Congress och the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference, se här, ö.a.)
GT: Kinas två sessioner är tänkta att vara ett fönster för att förstå Kinas utveckling och politik, precis som världen observerar USA:s styrning och politik genom kongressen. Men när vanliga västerländska medier rapporterar om denna politiska händelse, betonade de först och främst de två sessionerna som ett ” rubber-stamp parliament” (vars enda uppgift är att godkänna vad regeringen redan bestämt, ö.a.). Hur ser du på denna praxis? Är det på grund av bristande kunskap om Kinas system eller är det en sorts avsiktlig illvillig tolkning?
Jan Öberg
Öberg: Jag tror att det är en kombination. Väst/USA anser att det bara finns en typ av demokrati, nämligen dess egen, baserad på flerpartiparlament, fria val av representanter utvalda av dessa partier och en kultur av tolerant dialog som tar hänsyn till minoriteten. Dessa principer är aktningsvärda, men i verkligheten fungerar det sällan som tänkt. Vidare kan de inte göras universella, eftersom politiskt tänkande skiljer sig från kultur till kultur – och olikheter är något vi bör föra en dialog om, inte slåss mot varandra om.
För det andra hyser jag ingen ingen tvekan – eftersom jag har studerat det USA-orkestrerade och finansierade kalla kriget mot Kinas agenda – om att det är en medveten politik att bara förmedla negativa aspekter av Kina. Detta förhindrar en konstruktiv dialog om hur man löser mänsklighetens gemensamma och mycket viktigare frågor.
GT: Du sa att i mainstream västerländsk media är allt du läser och hör negativa rapporter om Kinas utveckling, styrande parti och politik, och väst har till och med bildat en ”anklagelseindustri” mot Kina. Varför finns det ett sådant fenomen och hur kan man kompensera för de negativa effekter det kan generera?
Öberg: Tja, det här är väldigt komplicerat. För det första har jag skrivit lite om vad jag tror är ett faktum – nämligen att den västerländska kristna kulturen verkar ha ett inbyggt behov av fiendebilder. Se bara hur man bestämde sig för att utvidga NATO istället för att lägga ner det, när Sovjetunionen och Warszawapakten upplöstes 1989-90. Se hur det har drivit sitt globala krig mot terrorismen sedan 2001, men aldrig frågat: Varför ville någon slå mot USA:s ekonomiska, militära och politiska centra?
Och kulturellt sett finns denna eviga dikotomi mellan ”Vi/Goda” och ”Dem/Onda” – inte ”vi tillsammans/mänskligheten” – kanske rotad i den kristna missionstanken att ”de” måste bli som oss.
Slutligen tror jag att detta är så starkt nu eftersom – åtminstone i västvärldens kollektiva undermedvetna – det finns en känsla av kommande nedgång och höst. Världens sista dominerande imperium måste skylla på någon annan för den nedgången. Det innebär också att förneka mångfald och urvattna allt till en enda berättelse om ”sanning”. Världen behöver enhet i mångfald, men västerlandet främjar – oklokt – enhet i likformighet, vilket leder till intellektuell stagnation och förlust av konstruktiv, långsiktig vision. Det är motsatsen till globalt ledarskap!
GTKina förutspådde en ökning av försvarsutgifterna på 7,1 procent i år under de två sessionerna. Vissa västerländska medier och västerlänningar anklagade Kina för att vara ett hot mot världsfreden, genom att företa en ”avsevärd ökning” av sin försvarsbudget. Men Kinas försvarsutgifter som andel av landets BNP har legat långt under 2 procent. Är det rättvist att alltid tolka Kinas ökning av sina militärutgifter ur perspektivet av ett ”Kina-hot?”
Öberg: Jag är en fredsforskare, starkt inspirerad av Gandhis ickevåld-setik och den Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning, som jag är medgrundare och chef för, vilken ägnar sig åt att främja FN-stadgans artikel 1. Den säger att ” fred skall upprättas med fredliga medel” och först när allt har prövats och visat sig vara förgäves ska FN ingripa med våldsmedel. Det vill säga att våld ska vara sista utvägen.
Jag är mycket glad över att Kina upprepade gånger betonar vikten av FN och internationell rätt, inte USA:s ”regelbaserade” internationella ordning – och argumenterar så starkt för vapenvila, dialog, diplomati och humanitärt bistånd i ett samlat paket om Ukraina.
Det är dock min ödmjuka åsikt att alla länder lägger för mycket vikt vid vapen och för lite vikt vid tidig varning, civil konfliktlösning, medling, försoning och i att bygga en medborgar-baserad fredskultur. Mänskligheten kommer alltid att ha konflikter, men vi skulle göra klokt i att lägga fler civila verktyg och färre hammare i våra verktygslådor. Vapen och krig stimulerar hybris och försvårar konfliktlösning och fred. Se på väst som en enda stor varning!
Kinas upprustning kommer alltid att ses av väst som provocerande. Varför? Eftersom alla blandar ihop militära förmåga med avsikter. A kommer alltid att säga att B:s militära förmåga tyder på onda avsikter och därför måste A rusta sig, medan B kommer att se sin egen militära förmåga som fredlig och för ”avskräckning.” Den kan inte förstå varför A ser den som aggressiv. Det är så fiendebilder och kapprustning fortsätter i evighet.
Se på Ukraina i dag och västvärldens återupprustning. Gandhi fångar det i en enda mening: ”Öga för öga kommer en dag att göra hela världen blind.” Så även om jag håller med om att Kinas militära utgifter per capita och dess militära andel av BNP är bättre än västvärldens, tror jag att mänskligheten skulle älska Kina om det blev det första landet att föreslå en ny modell för global säkerhet och fred. Natomodellen är lika förlegad som farlig.
Kinas One Belt Road, BRI
Det är därför jag tycker att BRI är en briljant idé: Om vi ​​samarbetar i win-win och inte win-lose och lär känna varandra över olika skillnader mellan oss, minskar vi sannolikheten för hat, missförstånd och krig.
GT: Du sa, att att se fiender överallt – att i praktiken behöva fiender – är ett tecken på ett svagt, fragmenterat samhälle. Kan västvärldens problem lösas genom att forma eller tillverka yttre fiender? Hur kommer detta, att blint forma yttre hot, att påverka utvecklingen av västvärlden själv?
Öberg: Väst verkar nu omedvetna om hur självdestruktiv dess politik är. Ta den nuvarande krisen i Europa: På mindre än 24 timmar svarade USA/NATO/EU med alla typer av ändlösa straffsanktioner mot Ryssland. Det är omedelbart, hatiskt, reflexmässigt tit-for-tat; ingen analys av långsiktiga konsekvenser kan ha företagits på så kort tid.
Och det är väldigt sorgligt och ett dåligt omen att det splittrade väst bara kan enas i sitt hat mot andra.
Jag tror att det inte finns några allvarliga hot mot väst men att det är inne i en nedgång, på grund av sina illusioner om sig själv och världen, dess paranoia och militaristiska politik.

 

Föregående artikelBankernas korthus fortsätter att rasa
Nästa artikelSpiondrönare från USA sänkt
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. År 1969 utbröt fullt krig öga mot öga, den absolut farligaste incidenten i kalla kriget, mellan två kärnvapenmakter.

  Va?!? säger ni? Nää… (inget vet, ingen minns).

  Där den rysk-kinesiska gränsfloden Ussuri rinner ut i den gigantiska lika rysk-kinesiska gränsfloden Amur, fanns en ö som på ryska hette Damanskij. Kineserna hade sedan några år ilsknat till på de urusla och urartade förbindelserna mellan Sovjetunionen och Folkrepubliken Kina, som spårat ur sedan åren 1964/1965. Det utbröt till slut eldgivning från kinesisk sida och man invaderade den (då) ryska ön. Kina hade kärnvapen sedan 1964 och man tror det snabbt omkom över 20 000 kineser i kriget, betydligt färre på sovjetiska sidan. Den då överlägsna Sovjetiska Armén gjorde helt enkelt processen kort med kineserna. Sovjetiska KGB spred sedan länge ut falska rykten (via CIA av alla, som även de gick på det) att Sovjetunionen planerade att ”kastrera kinesiska militärbaser nukleärt”. Kina svalde betet. Så öppnades nödutgången att Kina tog kontakt med den mindre farliga fienden: Washington. Kring 1972-1973 påbörjades ping-pongpolitiken med amerikanske ledaren Nixon som besökte Mao. 1978 inleddes den nya kinesiska ekonomiska politiken. Den vann under många decennier amerikanska hjärtan och vi var alla imponerade.

  När amerikanska styrkor invaderade Afghanistan år 2001 var den amerikanska ekonomin tio gånger större än den kinesiska. När amerikanerna jagades ut ur Afghanistan hade den kinesiska nationalegendomen, exporten och industrin växt om den amerikanska.

  Kina har gått från dammig jordbruksekonomi till världsledande handels-, industri- och exportnation och har slagit vartenda av dessa rekord som innehafts av USA.

  Då måste den amerikanska politiken i bästa Hollywood-drama dra ut mot en ny ”fiende”, som bara tillämpat de amerikanska ekonomiska recepten och likaså effektivitetsmässigt och disciplinerat överglänst bönderna och cowboyhattarna i Washington.

  AUKUS visar klart att denna anglo-amerikanska värld aldrig förstått sig på jämlika förbindelser och jämställda förhållanden mellan länder: man måste alltid ”leda” (d.v.s. styra och kontrollera), och den uppgiften kan inte och aldrig vare sig delas eller ännu mindre överlåtas till, låt säga, ett Kontinentaleuropeiskt land. I Nato får det alltid finnas brittiska och amerikanska militärbaser och kärnvapen i det kontinentala Europa. Det omvända förhållandet är nämligen strikt….FÖRBJUDET!

  Denna anglosaxiska oförmåga till att sätta ömsesidig tillit till andra länder sätter sin prägel för Europa, för Kina.

  Europa och Kina innehar världens mäktigaste ekonomiska axel mellan sig. Den är världsekonomins viktigaste draglok.

  Den som följer de amerikanska politiska och ekonomiska recepten och lyckas, som Kina, blir då en…fiende.

  Europa, EU och Eurozonen är världens största och effektivaste ekonomi, sedan mitten på 1990-talet. Det kan man till och med läsa i CIA:s årliga statistikbok.

  Det är ingen slump att flera högerhökar i det republikanska partiet, bl.a. John Bolton, haft som viktig politisk åtgärdspunkt att ”undergräva och förstöra den europeiska valutan Euron”.

  Kina och Europa sitter inför 2030- och 2040-talen i samma båt, i samma sits. Vi har blivit större, mäktigare och effektivare än bönderna i Washington.

  Det är därför Europa nu skall ekonomiskt och industriellt försvagas från Washington; Europas kontakter med Asien och självklart just Kina skall sakta och säkert förstöras, och helst saboteras. Tillit skall utraderas och många decenniers uppbyggt förtroende misstänkliggöras mellan Europa och Kina, för att inte nämna Ryssland.

  Det är dags för Europa att bli herre i eget hus och att bönderna från Washington tar med sig sina kärnvapenraketer och åker hem till Iowa, Idaho och Ohio, och odlar jordnötter och går på lördagsrodeo.

  Låt inte dessa cowboyfasoner slå sönder Europas och Kinas bokstavligen livsviktiga ekonomiska kontakter och förhållanden. För det är det som är och förblir Washingtons väl dolda politik: att sänka Europa.

 2. Det är helt sant. Kinas regering har 86% till 98% folkligt förtroende, en mycket välfungerande och utvecklande demokrati eller folkstyre, med en förväntad tillväxt på 5% i år. Kinas demokrati, eller snarare folkstyre, är decentraliserad, och det betyder att utländska makter som USA inte kan styra eller påverka den, vilket som bekant är fallet med den svenska så kallade ”demokratin”. Sverige har idag en de facto amerikans marionettregim.

  Den falska bild av Kina som främst DN målar upp nästan dagligen är inget annat en grotesk lögn som är värre än nazisternas propaganda under Tredje Riket.

  Det är även anledningen till att Sverige och Europa så desperat vill försöka stoppa TikTok och WeChat. Europa talar om att ”Fågeln flyger på våra villkor” och att införa ”Chat Control”, censuren är redan rent fanatiskt. Exempel Twitter, men även Facebook, Google, Instagram osv. USA och EU är helt desperata att stoppa att sanningen läcker ut. Man hårdkontrollerar alltså yttrandefriheten och drar åt snaran allt hårdare.

  Dessutom tror jag inte det går att stoppa TikTok eller WeChat. Man kan förhindra nedladdning, men då utbyter bara användarna apparna direkt med varandra. Överföringarna är krypterade och kan knappast skiljas från andra krypterade överföringar som, banking eller krypterad browsing.

  TikTok och WeChat öppnar för direkt informationsutbyte, samarbete och kommunikation direkt mellan grupper och individer på gräsrotsnivå i till exempel Sverige och Kina, utan att EU och den svenska censuren kan göra något åt det. Mellanhänderna som journalister och andra propaganda och mellanhänder är förbi-körda. Då avslöjas det otroligt falska bilden MSM som DN och Public Service arbetat så hårt på att måla upp. Kina har ingen censur och USA/EU – Sverige censuren kommer inte åt att kontrollera och massövervakning och censurera.

  Dessutom är WeChat designad så att det inte finns någon central lagring av meddelanden där censuren kan övervaka , kontrollera och stoppa information. Alla amerikanska system som Google, Facebook, eller Instagram har central lagring som kan enkelt massövervakas och censureras. I fallet WeChat går meddelandena direkt till mottagarna och lagras endast på deras mobiler, och för att USAs eller EUs censur skall komma åt information för att censurera den fordras då att dom lyckas hacka några miljoner mobiler. Det är omöjligt.

  Vad väntar ni på. Skaffa vänner i andra länder, undvik censuren. Det är eran personliga BRI.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here