Bra att försvarsminister Mattis avgår. Bör Hultqvist avgå?

12
682

USA:s försvarsminister James Mattis avgår som bekant Det uppgivna skälet är oenighet med president Trump om USA:s politik i främst Syrien. Meddelandet har väckt bestörtning bland krigshökar i USA och i andra länder, som Sverige.


Men vem var då James Mattis?

Han har med all sannolikhet deltagit i krigsförbrytelser.

Krigsförbrytelsen ”brott mot freden” definierades i Nürnbergrättegångarna mot de tyska nazistledarna 1950.
Under rättegången klargjorde den amerikanske chefsåklagaren Robert H Jackson:

”Att inleda ett angreppskrig är därför inte bara ett internationellt brott; det är det främsta internationella brottet som skiljer sig från andra krigsförbrytelser däri att det i sig innehåller helhetens samlade ondska.”

USA:s och Storbritanniens angrepp på Irak 20 mars 2003 var en sådant internationellt brott; därom råder ingen tvekan. FN:s säkerhetsråd vägrade godkänna angreppet. Invasionen och ockupationen av Irak byggde på rena lögner, avslöjade många gånger.

De lokala representanterna för Fallujas befolkning skrev ett rörande brev till FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan och bad honom och FN att stoppa USA:s kommande urskillningslösa bombningar av staden.

Novemberangreppet på Falluja 2004 sammanföll med den svenska Iraktribunalens utfrågning, där representanter för UD tydligt uttalade att USA inte respekterade proportionalitetsprincipen. Vid tribunalen närvarade en person som representerat Falluja i förhandlingarna med USA:s krigsmakt samt den svenske diplomaten Sverker Åström och den i freds- och nedrustningsfrågor engagerade politikern Maj-Britt Theorin. Alla tog skarpt avstånd från invasionen.

USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis spelade en ledande roll i båda angreppen på Falluja i april och november 2004, då han var chef för Camp Pendleton’s 1st Marine Division. Han gavs öknamnet ”Mad dog” (Galen hund)”.

Vittnesmålen från Falluja är förfärande. Sjukhus, moskéer och bostadshus bombades avsiktligt och sjukhus och vårdcentraler intogs av militär. På foton ses bakbundna läkare ligga på golven. Minst 5 000 civila dödades i november 2004 och tre fjärdedelar av staden förstördes. Krypskyttar på taken sköt på civila och hindrade ambulanser att hämta skadade. Liken ruttnade på gatorna och åts av hundar. Fallujas fotbollsstadion gjordes om för att härbärgera de många dödade.

USA använde såväl vit fosfor som utarmat uran under angreppen. Nio månader senare kom nyfödda till världen med svåra missbildningar och de blev allt fler.
Fallujah 131112 newimageFalluja november 2013

Den 19 november 2005 lät Mattis marinsoldater angripa ett bröllopsfölje i staden Haditha nära syriska gränsen som ”hämnd” för att en marinsoldat tidigare hade dödats av en vägbomb. Tjugofyra obeväpnade civila, varav många barn, dödades och många kvinnor, bland dem bruden i vitt och slöja. De sköts flera gånger och på nära håll. Händelsen är väldokumenterad.
Åtta marinsoldater anklagades för krigsbrott. Mattis avvisade alla anklagelser och endast en marinsoldat, sergeant Frank Wuterich, riskerade åtal. Han förklarade sig skyldig i en rättegång i januari 2012 och dömdes till upp till 3 månaders fängelse, som han aldrig behövde sitta av på grund av kohandel mellan åklagare och försvar. Kongressledamöter jämförde Haditha med My Laimassakern i Vietnam.

General Mattis såg även till att tre marinsoldater, som fällts för mord på en handikappad man i rullstol i hans hem i Hamdania 2006, slapp fängelse. Fyra Blackwateragenter som dödades i Falluja har rönt mer uppmärksamhet än alla krigsbrott begångna mot stadens befolkning.

FN:s dåvarande sändebud Lakhdar Brahimi sade om Falluja: ”kollektiv bestraffning är förvisso oacceptabelt och belägringen av Falluja är absolut oacceptabel”.

General Mattis ledde angreppen både på Afghanistan och Irak och var chef för US Central Command och därmed ansvarig för alla USA:s militära åtaganden i Mellanöstern åren 2010-2013. Han har gjort sig ökänd genom tv-uttalandet ”it is fun to kill some people”.

Efter att general Mattis blev försvarsminister intensifierades USA-koalitionens bombkampanj mot IS i den historiska storstaden Mosul och andra delar av Irak som bombats sedan augusti 2014. Städer som förstördes av USA under ockupationen förstörs igen, mängder av civila dödas och städer läggs i ruiner medan flyktingskarorna växer.”


Detta var utdrag ur artikeln och uttalandet
Försvarsminister Hultqvist litar på krigsförbrytare för Sveriges försvar – avsätt honom!? och först publicerad som ett uttalande  av föreningen Iraksolidaritets ordförande Sigyn Meder 10/10. Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17
I förkortad form har den publicerats av henne och Ulf Bjéren i Sydöstran. Krigsförbrytare var befäl i Aurora 17


Varför ställs inga frågor, varför görs inga undersökningar, om general Mattis’ och andra USA-militärers sannolika krigsbrott i Irak?

Som försvarsminister skrev Mattis ett brev där han varnade Sverige för att skriva på FN-konventionen som förbjuder kärnvapen.
Då markerade Sverige snabbt en mer avvaktande inställning till detta
, efter att via utrikesminister Wallström först markerat stöd för denna. Sveriges försvarsminister. Fortfarande pågår en utredning om saken.

Försvarsminister Peter Hultqvist, S, beklagar att hans kollega i USA James Mattis avgår.

Försvarsminister Peter Hultqvist säger till DN Jag tycker det är synd att Jim Mattis lämnar. Han har varit oerhört kompetent, insiktsfull och bra att samarbeta med.”…”Jag ser det som positivt att han bidragit till en ökad amerikansk närvaro i vår del av Europa. Det har bidragit till en förbättrad stabilitet och en förbättrad säkerhet i vårt närområde.” Hultqvist beklagar att Mattis slutar: Insiktsfullt och bra samarbete

Hultqvist och MatthisFörsvarsministrarna Mattis och Hultqvist


Min (Anders Romelsjö) uppfattning är att försvarsminister Hultqvist bör avskedas

– då han på falska premisser lett arbetet på att Sverige övergivit sin alliansfrihet och i praktiken gjort att Sverige att underordnas intressena hos Nato och dess högste egentlige chef, president Trump;
– de falska premisserna består dels i att han utan vidare godtagit USA:s falska bild av att Ryssland som har mindre än 10 % av Natos militärbudget utgör ett hot mot Sverige och andra stater, utan att USA presenterat belägg för detta, och dels bortsett för USA:s och Natos destruktiva geopolitik;
– då han (och regeringen i övrigt) inte beaktat alla belägg för att USA initierat och stött en fascistinspirerad statskupp mot folkvald regering i Ukraina 22/2 2014;
– då han (och regeringen i övrigt) inte beaktar att USA bedriver brutala krig i strid mot folkrätt, FN-stadga, och principer om frihet och nationell självständighet i flera länder som Afghanistan, Irak, Syrien och Jemen;
– då han ej visat kunskap om det synnerligen väl belagda förhållandet att USA sedan åratal stött terrorismen i Mellanöstern;
– genom närmandet till Nato som bedrivit brutala folkrättsvidriga krig som slagit sönder Jugoslavien, Libyen och Afghanistan;
– nära samarbete med den synnerligen starkt misstänkte krigsförbrytaren försvarsminister Matthis i USA;
– då han i allt detta lett ett arbete under regeringschefen som försämrat Sveriges säkerhet och ökat risken för att vårt land dras in i krig;
– då han själv under regeringschefen i allt detta visat avsaknad av tillräcklig respekt för demokrati, folkrätt och FN-stadga;
– då han i detta visar en helt oacceptabel brist på tillräcklig analytisk förmåga;
– då han bortser från försvarsminister Mattis och USA:s krigsförbrytelser och brott mot FN-stadga.

12 KOMMENTARER

 1. DN har idag skrivit om Mattis. Jag gjorde en kommentar till deras artikel under “Ifrågasätt” och skrev “Vem är då James Mattis? Med all sannolikhet en krigsförbrytare. Krigsförbrytelsen ”brott mot freden” definierades i Nürnbergrättegångarna mot de tyska nazistledarna . Då klargjorde den amerikanske chefsåklagaren Robert H Jackson:

  ”Att inleda ett angreppskrig är därför inte bara ett internationellt brott; det är det främsta internationella brottet som skiljer sig från andra krigsförbrytelser däri att det i sig innehåller helhetens samlade ondska.”

  USA:s och Storbritanniens angrepp på Irak 20 mars 2003 var en sådant internationellt brott. General James Mattis spelade en ledande roll i de hårda angreppen på Falluja i Irak 2004, då han var chef för en marinkårsdivision. Han gavs öknamnet ”Mad dog” (Galen hund)”.

  Vittnesmålen från Falluja är förfärande. Sjukhus, moskéer och bostadshus bombades avsiktligt och sjukhus och vårdcentraler intogs av militär. På foton ses bakbundna läkare ligga på golven. Minst 5 000 civila dödades i november 2004 och tre fjärdedelar av staden (stor som Göteborg) förstördes. Krypskyttar på taken sköt på civila och hindrade ambulanser att hämta skadade. Liken ruttnade på gatorna och åts av hundar.

  USA använde såväl vit fosfor som utarmat uran (DU) under angreppen. Senar föddes många barn med svåra missbildningar pga USA:s användning av DU.

  Nu hyllas han runtom i världen, i Sverige av försvarsminister Hultqvist. Mattis varnade Sverige för att skriva på FN-konventionen som förbjuder kärnvapen. Då anslog Sverige genast en reserverande ton… Illa!”

  • Historien om upptakten till Irakkriget är värre än t.o.m. krigsmotståndarna anade 2003. Susan Lindauer befann sig i händelsernas medelpunkt 2000-2003 och har skrivit en bok om vad hon visste och hur hon informerade sina överordnade, USA:s statsledning. Jag skall försöka att efter helgen sammanfatta vad hon säger i sin bok. Ett fullkomligt onödigt krig.
   DN och Hultqvist är rasister av den elitistiska varianten. Folk i u-länder räknas inte ifall de inte flytt från sina hemländer till något land i Väst.

 2. Robert Mathiasson anmälde ÖB för högförräderi och Hultqvist borde naturligtvis spärras in för samma sak, men det kommer ju inte att ske. Hela den svenska överheten är pentagons och den amerikanska vapenindustrins springpojkar.
  Nu får Trump kritik av svenska media och t.om. av Jonas Sjöstedt för att han säger sig vilja lämna Syrien och återigen ställs frågan om hur väl koordinerat Vita Huset egentligen är med Pentagon. Kanske är rentav Sverige mer koordinerat med Pentagon och vapenindustrin än vad Trump är.

 3. Nu är det en moderat som gör uttalanden om den amerikanska utrikesministerns avgång men i princip skulle det kunna vara vilken ledamot som helst av partierna i riksdagen. Utrikespolitiken har nära nog blivit konsensus liksom övrig politik i riksdagen av övergripande karaktär. Så illa ställt har det blivit med demokratin. Det val folket tillåts göra rör endast detaljer kring en redan fastslagen politik. Jag hoppas nu på extravalet. Bara för att få tillfälle att visa mitt missnöje mot demokraturen.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utrikesutskottets-ordforande-hans-wallmark-m-om-usa-s-forsvarsminister-james-mattis-avgang-det-har-ar-allvarligt-sverige-behover-stablitet

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur

 4. Tyvärr är det inte bara Hultqvist och den svenska urspårade försvarspolitiken som bör ifrågasättas. Det som bör ifrågasättas är har ett nyliberalt socialdemokratiskt parti över huvudtaget något existensberättigande? Stefan Lövfen är nyliberal precis som Ingvar Carlsson och så länge vänstern inte tar tag i detta utan klär Ingvar Carlsson i en nostalgiskt röd tomtedräkt kommer vi inte vidare. Det är som min gamla morfar besviket sa född i början av 1900-talet och av arbetarklass i mitten av 90-talet, engelsmännen lär få sin Blair men vi har ju blarren. Vi måste gå tillbaka till där allt blev fel och börja om. Till tiden då arbetarklassen fick skosulor nertryckt i ansiktet, den ena skosulan sa att han var socialdemokrat den andre var moderat för oss arbetare var det skit samma för mönstret på sulan var i stort sätt lika dant. Svårt att göra barn med en nyliberal sula nerryckt i fejset så efter 1992 fram till början på 2000-talet föddes knappt några barn, kommer arkeologerna kalla detta för Carlsson-Bildtdöden?

  • Partiet Socialdemokraterna måste man ta för vad dom är och inte vad dom borde vara. Gör man det senare blir man tämligen omgående ganska lurad. Det finns partier för de som är godtrogna och det finns partier för de som inte är så godtrogna. De senare partierna blir sällan så stora just därför de flesta människor är godtrogna.

 5. Jag publicerade just en ny kommentar på DN:s “Ifrågasätt”: “Kriget i Syrien beskrivs ofta som ett inbördeskrig mellan en gräslig diktator och hans befolkning, där USA:s insats är att bekämpa terrorismen, medan Rysslands insats är minst sagt skum. Denna version accepterades snabbt och okritiskt av media och ledande politiker i Väst. Men fakta visar att denna version väsentligen är falsk.
  USA ligger bakom kriget i enlighet med planer från Pentagon. I en intervju i Democracy Now i mars 2007 uppgav förre presidentkandidaten och NATO-chefen Wesley Clark 2007 att han hösten 2001, före 9/11, fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen. (http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid).
  Sker i Syrien f.a. via terrorister och rebeller. Clark menar i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.” Uppgifter från etablerade politiker och media i USA och Väst visar också att USA och Israel stödjer terroristerna i Syrien. Süddeutsche Zeitung skrev september 2017 att vapen för 4 miljarder SEK fanns på stora USA-basen i Ramstein, för transport till rebeller i Syrien via mellanhänder.
  BBC, Reuters, Newsweek samt SVT:s Rapport, mera kryptiskt, rapporterade i november 2017 att USA och kurdiska SDF i bussar transporterat c:a 3.500 IS-terrorister från Raqqa till Idlib innan staden befriades. USA:s närvaro i Syrien är illegal. Rysslands är godkänd av Syrien, OK legalt. (https://www.globalpolitics.se/kommer-usa-att-lamna-syrien/

 6. Jag publicerade just denna kommentar i “Ifrågasätt” till en uppdaterad artikel i DN Hultqvist beklagar att Mattis slutar: Insiktsfullt och bra samarbete
  Nato är väsentligen en brutal krigsorganisation i USA:s tjänst. 1995 genomförde Nato bombningar av Serbien med tusentals döda som sista fasen i kriget på Balkan på 1990-talet med över 100 000 döda (fast vi hör enbart om Srebenica). Förspelet var Rambouillet-avtalet som USA förelade Jugoslavien och som var ett diktat, som innebar rätt för NATO att placera trupper på serbiskt territorium. Det ställde president Miloševic´ inför ett omöjligt val: säga nej till avtalet och riskera bombkrig eller godta NATO-trupper på Serbiens territorium och uppge landets nationella suveränitet vilket knappast någon statschef skulle gå med på. Detta insåg Nato och avsikten var att Serbien skulle säga nej så att bombningarna skulle kunna inledas.
  Bombkriget hade föregåtts av en massiv propaganda i västliga medier om påstådd etnisk rensning och massmord på Kosovoalbaner, som visade sig vara falskt. Det pågick oavbrutet i 78 dygn och bostadsområden, fabriker, broar, och elverk förstördes. NATO satte in över 1 000 flyg och bombade från hög höjd, använde bland annat tiotusentals klusterbomber, vilket ledde till många civila offer.
  I Afghanistan och Libyen utvidgade USA/Nato FN-mandat långt utöver mandat: Talibaner står starka och Afrikas rikaste land Libyen slogs i spillror. USA står bakom statskuppen mot folkvald president i Kiev 22/2 2014. För Sveriges säkerhet samarbeta även med Ryssland som respekterar folkrätt mycket bättre än brutala USA, som placerar ut kärnvapen i Europa och säger upp INF!”

  • På 90-talet när FN, NATO och västvärlden reagerade på den påstådda etniska rensningen utförda av serber så undrade jag över varför de över huvud tagit aldrig reagerat på den etniska rensningen som pågick på Nordirland? NATO, FN och västvärlden blundade för vad britterna och de unionistiska protestanterna sysslade med på Nordirland på 70-talet. Det fanns t o m interneringsläger, s k H-block.
   Så jag har aldrig förstått mig på varför NATO bombade Serbien när de lika gärna kunde bomba England för britternas etniska hållning gentemot de irländska katolikerna. De kunde lika gärna ha ställt ansvariga brittiska officerare – och Thatcher – för deras brott mot mänskligheten i Nordirland (t ex Bloody Sunday) som de gjorde med serbiska officerare. Det vill säga – om det nu var en etnisk rensning utförda av serberna …

   https://www.youtube.com/watch?v=7LppgMDv1V4

   Och var det en ren tillfällighet att kriget bröt ut i Jugoslavien under samma tid som när Sovjetunionen bröts samman? Michael Parenti har nämnt att USA och hela västvärlden ville att det socialistiska Jugoslavien skulle gå samma väg som Sovjetunionen, och att det var därför de inledde en stor propaganda mot Jugoslavien. Ett Jugoslavien där folket tidigare hade levt gott tillsammans med varandra, oavsett nationalitet och religion.

   Frågan om FN-trupper i Nordirland faktiskt rests ett par tre gånger. Men britterna har avböjt detta.
   https://www.theguardian.com/uk/2003/apr/29/northernireland.past

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here