Granskningsnämnden: Ensidig USA:s desinformation/propaganda om relationen till Ryssland helt OK i ”Public Service”

28
2334

I början av december gjorde jag en anmälan till Granskningsnämnden.

Anmälan: ”SvT bryter mot sina regler i Agenda 5/12. USA:s utrikesminister får ge sin syn utan någon motfråga, medan en oppositionell rysk journalist som är medarbetare i en känd USA-site som förespråkar USA:s utrikespolitik får ”representera Rysslands åsikter”. Jag har utrett detta ingående i en artikel vars länk jag bifogar, och som ingår i denna anmälan. (https://www.globalpolitics.se/agenda-luras-i-intervju-med-usas-utrikesministere-anmaler-till-granskningsnamnden/). (Utrymmet för text i anmälan är mycket begränsat).

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING 2022-01-21 Dnr: 21/04706
Granskningsnämnden anser inte att vad anmälarna anfört om programledarens
förhållningssätt under intervjun med den amerikanske utrikesministern medför att
inslaget strider mot kravet på opartiskhet.
USA:s utrikesminister och den ryske säkerhetsanalytikern var så kallat tillfälligt
medverkande för vilka kraven på opartiskhet och saklighet kan ställas lägre än för
företrädare för programföretaget. Nämnden konstaterar vidare att SVT har frihet
att välja vilka som ska medverka i ett inslag eller program. Vad anmälarna har anfört
om USA:s utrikesministers och säkerhetsanalytikerns uttalanden och valet av den
ryske säkerhetsanalytikern som medverkande medför därför inte heller att inslaget
strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.
Detta beslut har fattats av granskningsnämndens vice ordförande justitierådet Ulrik von Essen efter föredragning av Hanna Teleman.

BESLUT
Inslaget frias. Det strider inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.

____________________________________________________________________

Information vid min förfrågan om rutiner:

I Granskningsnämndens beslut går inte att överklaga. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen. Rent formellt är det dock alltid överinstansen – i det här fallet Förvaltningsrätten i Stockholm – som avgör om ett överklagande ska tas upp till prövning eller inte. Det betyder att granskningsnämnden alltid ska skicka överklaganden vidare till förvaltningsrätten.

II. Granskningsnämnden kan inte klicka på länkar till anmälan!

Vidare, Granskningsnämnden klickar inte på länkar i anmälan! Motivering från Registrator ”Anledningen till att vi inte klickar på länkar är den ökande mängden skadlig kod i e-post och att det material som publicerats och som anmälaren hänvisar till kan förändras över tid.” Hållbart?

Jag replikerade Du skriver att ”Myndigheten klickar som regel inte på länkar”. En kraftig ökning har skett av publikationer på olika ställen på internet, vilka nås just genom ”klickning”. Jag anser det vara oacceptabelt om ”Myndigheten klickar som regel inte på länkar”. Ber Dig att återkomma med uppgifter om på vilka lag- eller publiceringsregler eller beslut detta grundas.

GRANKNINGSNÄMNDENS UPPGIFT. AKTUELL BESTÄMMELSE
”Sveriges Radio AB (SR) ska utöva sändningsrätten opartiskt och sakligt samt med
beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i radion
(12 § i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär enligt granskningsnämndens praxis bland annat att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt, det vill säga så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program eller inslag. Det är tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, men i så fall bör detta klart framgå av programmet eller programpresentationen.
Kravet på opartiskhet tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan
uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen innebär bland annat
att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta
ställning i kontroversiella frågor.
Av betydelse för bedömningen är också bestämmelsen om att SR ska stimulera till
debatt, kommentera och belysa händelser (7 § i sändningstillståndet). Dessa
skyldigheter innebär enligt granskningsnämndens praxis att ett program eller inslag
kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet. Med
kommentarskyldigheten följer ett visst utrymme för värderande omdömen.
Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för
framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande,till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.”

Kommentar Granskningsnämnden fullföljer inte alls sitt uppdrag.

Andra artiklar om anmälningar till och beslut av Granskningsnämnden finns här.

Antony Blinken. Bild Wikipedia.

Anmälan motiveras utförligt i min artikel Agenda luras i intervju med USA:s utrikesminister. Jag anmäler till Granskningsnämnden.

 

Föregående artikelLugn i Kiev, som inte tror på krig och uppges kontakta Moskva för dialog.
Nästa artikelAtt avväpna Ukraina?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

28 KOMMENTARER

 1. Hur påverkas svenska allmänheten av att både Public Service och privatägda media som Expressen och Aftonbladet, DN och SvD samt alla lokaltidningar talar med samma stämma i Ukraina-frågan?

  Får vi någon allsidig belysning? Mörkläggs den ryska versionen?

  Lyssnade nyss i bilen på P1 och hörde om enigheten mellan våra riksdagspartier om att dra in vårt land än längre i den här konflikten än vad vi folkrättsligt är förpliktigade att göra, genom att
  tala om att skicka vapen till Ukraina, i strid med vår vapenexportlag!!!

  Så vilka drar i trådarna som får våra patetiska riksdagspartier att sprattla? Alldeles uppenbart USA. Men om nu dessa partier går främmande makts ärenden i så hög grad, att man kör över vår egen vapenexportlag. tangerar inte det begreppet landsförräderi?

  • Bra frågor, som även bör ställas inom fler områden där alternativa uppfattningar, av människor med kompetens på sina områden, mörkas eller förlöjligas.

   Tror inte vi ska kalla de som drar i trådarna för ”USA”, men ”monopolkapitalismen”, samt förtydliga att detta inte attackerar småföretagare som fortfarande tror på kapitalismen.

   Även om vänstern är helt förlamad av pseudovänstern så är det många småkapitalister som börjar vakna nu.

  • Jo, det är precis vad det är landsförräderi, the enemy wihin styr samtliga ’partier’ i Sverige samt svt/sr som inte längre kan benämnas Sveriges television. De som styr washington styr stockholm, tyvärr

  • Det är inte bara när det gäller Ukraina frågan propagandan samordnas på media. IOC ordföranden Thomas Bach i sitt video tal när Olympiska Spelen avslutades prisade framgången av OS och det , till trots problemen med covid och de politiska propaganda attackerna från USA, vilket han inte uttryckte i klartext.

   I en uppenbart mycket vidrig koordinerad rasistisk media attack på nationen Kina gick samtliga svenska MSM sedan ut och spred det falska ryktet att OS i Kina hade varit ett misslyckande. Närmare nazisternas rashets propaganda kan inte journalister och media i Sverige komma, med det går inte att åtala dom. Jag har anmäst Sverige medias rashets till DO, som artigt svarat att det är inte dras uppgift. Kanske Nürnberg rättegång V2 en dag kommer. Thomas Bachs video censurerades och raderades även fån Youtube. En klar indikering varifrån rasist propagandan kommer.

 2. Det är bra Anders att du har kraften,lusten och tiden till detta. Samtidigt,när jag ser vilken hög nivå Svt nått i sin ensidiga rapportering kring Ryssland,känns det som att det är försent för dom att reparera detta. När det gäller ensidiga rapporteringen om Ryssland dessa åren, saknar detta motstycke. INGET land kan matcha Ryssland som varit i fronten nr1. Jag kan inte minnas något liknande detta som saknat motstycke under hela 2000talet. Har jag kanske fel och är snurrig? Jag tror inte det,men kanske? Jag kan inte komma på något såhär brutalt ensidigt som det varit mot Ryssland under 2000talet

 3. Det är bara att inse att svensk press och Public Service ÄR propagandaorgan åt USA och den styrande bankeliten i väst. Det finns inte en chans att få rätt i Granskningsnämnden eller Förvaltningsrätten. Den djupa staten har ett fast grepp om våra politiker och media. Internet och alternativmedia är vår enda chans att få en balanserad bild av vad som sker globalt på den geopolitiska arenan.

  De (MSM) vinklar och utelämnar viktiga fakta för att tittaren/lyssnaren ska förstå sammanhangen i sin rapportering vilket ger en snedvriden bild av vad som verkligen sker. Men det ligger inte i den djupa statens intresse att hålla medborgarna välinformerade om vad som sker. Så det är inte oväntat att denna charad får fortsätta. Det handlar om att få folkopinionen med sig för att ansluta Sverige till NATO fullt ut.

 4. Granskningsnämnden är enbart en kuliss. En kuliss för att regering och riksdagsledamöter skall slippa ta i folks missnöje med program, men ändå ge en image av demokrati. Det framgår tydligt av nämndens egen statistik:
  1) ca 1300 anmälningar per år
  2) ca 4% fälls
  3) Ytterligare ca 1% får kritik.
  4) Knappt 50% tas inte upp i nämnden
  5) Bakdörr: Nämnden har sedan länge tillbaka egna regler för att kunna fria. Hela innehållet, i ett program eller programserie, granskas inte, utan endast det innehåll som ingår SYFTET med programmet!
  Ett exempel: För några vintrar sedan sändes på SVT serien ”Vikingarnas tid”. Förutom att – utifrån kranier, visa konstfärdiga modeller av huvuden, presenterades den gamla Rudbeckianska Atlantismodellen från 1600-talet att Sveriges ursprung härstammade från Uppsala trakten. Hela det gamla konceptet med Uppsala högar som kungagravar, Hednatempel tillägnade Oden Tor och Frö, samt att Norden kristnades därifrån, presenterades. Ett koncept som forskningen övergivit sedan 50 år tillbaka. (Se Nordstedts ”Svenska Historia del II från1908) Det presenterades utan att forskningens nuvarande ståndpunkter kom till tals.
  Vad svarade nämnden: Håll i hjärnvindlingarna nu:
  ”Dokumentserien kunde, enligt nämndens mening, dock ge INTRYCKET ATT Sverige vuxit fram med utgångspunkt i Uppsala och att Sveriges kristnande började i och med Ansgars mission till Birka.”
  Nämndens slutsats: ”Denna omständighet framgick inte av framställningen som därför blev OFULLSTÄNDIG.”
  En i ordalag mild, men ändå krossande sammanfattning. Men nämndens dom blev:
  ”Eftersom det framgick att programmen SYFTADE TILL att berätta om levnadsvillkoren för enskilda människor och inte om de övergripande samhällsstrukturerna, medför detta dock inte att programmen strider mot kravet på saklighet.”
  Markeringarna är mina.
  Det är nog tyvärr också så att andra klagomurar, som t.ex. JO, fungerar på samma sätt, dvs som demokratins vakthundar.

 5. Vad härligt det är med en liten blogg som på saklig grund och med intellektuella och kloka människor kan utmana en massiv maktelit som tillskansat sig alla resurserna att kunna dupera folkflertalet.
  Det är helt enastående och ger yttrandefriheten ett ansikte.
  Maktelitens grumliga intressen måste avslöjas!
  Underbart med ett Global Politics som kan bli till ett reningsverk för demokratin.

 6. På sitt sätt är det naturligtvis beundransvärt att stångas med etablissemangets världsbild. Rysslandsbilden synes cementerad och delas dessutom av stora delar av svenska folket. Trist naturligtvis att vi har så svag journalistkår som är oförmögen att ställa kritiska frågor och ta fram relevanta fakta. Tyvärr är det ju också så att Putin genom sitt handlande och sin retorik knappast bidrar till en nyanserad bild.

  • Bäste Björn.
   På en annan blogg lindelof.nu. skrev en kritiker en artikel om ett tal av Putin med de inledande orden ”En till synes plågad och sliten man, som gjorde märkliga uttalanden, och tycktes leva i sin egen tankevärld.” Jag gjorde en kommentar till detta, och den kommentaren tror jag passar här eftersom du skriver ”Tyvärr är det ju också så att Putin genom sitt handlande och sin retorik knappast bidrar till en nyanserad bild.”

   ”Om man har svårigheter med att sätta sig in i hur andra, närmare bestämt i detta fall motståndare, tänker, då blir det lämpligt att börja med att titta ner på denne motståndare. ”En till synes plågad och sliten man, som gjorde märkliga uttalanden, och tycktes leva i sin egen tankevärld.”
   Under hela den tid som gått sedan USA bjöd in kineserna till möte i Anchorage i mars 2021, har jag försökt hänga med i vad som präglat dessa möten mellan ledare för den sjunkande gamla unipolära världsordningen, USA, Nato och Eu, och den nya multipolära, som främst representeras av Kina och Ryssland. Den ”gamla sidan” har i stort sett vid samtliga dessa möten kommit med skarpa uttalanden om den ”nya sidans” påstått interna brister. De har i stort sett gått ut på att stater som inte sköts likadant som den ”gamla sidan” sköter sina, ja de måste kritiseras.
   ”Till synes plågad och sliten” för vem såg han så ut? Inte för mig. För mig såg han trött men koncentrerad ut. Trött efter att under dagar varit oerhört koncentrerad på de samtal som ledare från den ”gamla sidan” velat ha med honom, och speciellt efter det mycket långa möte som han ledde med sitt kabinett den gångna helgen innan beslutet att erkänna de självutnämnda folkrepublikerna i Donbas togs.
   ”Märkliga uttalanden” vad är det? I den ”gamla sidans” stater är det kanske märkligt att en statschef håller ett längre anförande som refererar till historiska händelser långt tillbaka, som citerar författare och poeter, från både det egna och andra länder, som för sitt folk försöker förklara vad kommande beslut kan få för konsekvenser långt framöver och som vet att beslutet kan uppfattas som mycket dåligt av den allierade staten Kina.
   ”I sin egen tankevärld” är till stora delar den tankevärld som folken i Ryssland delar med honom. Putins föregångare, som t.ex. Stalin, höll också sådana tal som kan synas märkliga för oss i Väst, särskilt nu då våra ledare så illa har kvalitetsförsämrats. Storbritanniens utrikesminister Liz Truss gör bort sig genom oerhört dåliga kunskaper i geografi, Storbritanniens premiärminister Boris Johnson gör bort sig genom att tala om Rysslands angrepp på det fredliga(?) Ukraina, Tysklands nye kansler Olaf Scholz gör bort sig genom att inte (vilja?) minnas det olagliga kriget mot Jugoslavien från Natos sida och kriget mot Cypern från Turkiets sida, och den svenska statsledningen har gjort bort sig genom att helt utgå från USA:s ställningstaganden och analyser, samtidigt som detta USA med Danmarks hjälp spionerat på bland annat svenska politiker, precis som USA under Obama gjorde mot Tysklands dåvarande kansler A. Merkel.
   Jag gissar att även vi svenskar inom en inte så avlägsen framtid kommer att drabbas rent ekonomisk av att USA, Eu och Nato inte alls velat tillmötesgå ryska krav på att hänsyn måste tas även till ryska säkerhetsintressen. De sanktioner som nu skall dras igång mot Ryssland, visar också på den ”gamla sidans” bristande kunskapsinhämtning om ”den nya sidans” ekonomiska, militära, politiska och andra styrkepositioner. Läget sedan Maidankuppen 2014 har kraftigt förändrats, motståndskraften är en helt annan, och sanktionerna kommer att slå, men de kommer även att slå bakut. Men så är det när i ”den gamla sidans stater” på grund av dåliga kunskaper, högfärd och till och med brist på respekt för motståndaren skjuter sig själv i foten.”

  • Problemet är att Putin inte har så mycket sp stort handlingsutrymme! Hade massakern mot de rysktalande i öster fortsatt och ökat hade helt andra krafter i Ryssland än Putin tagit över taktpinnen! Vi ska ha klart för oss att Putin egentligen är ganska moderat i sin syn på väst och det finns långt mer hårdföra personer i Ryssland som är beredda att ta över! Folkopinionen är sådan i Ryssland att den nog är beredd och förstår att det är tuffa tag som gäller nu för att stoppa den globala liberala diktaturens lakejer! Situationen i Ukraina förskräcker och i Ryssland vill man inte ha samma elände som i Ukraina. Så nu gäller inga på låtsas nyanserade bilder utan det är hårdför retorik som sannolikt går hem i Ryssland! Efter mer än sju år av övergrepp i Ukraina av den USA-stödda juntan har man fått nog! Hade Zelensky själv fått bestämma hade han sannolikt implementerat Minsk-avtalet men som marionett så får han sprattla med i fulspelet oavsett om han vill eller inte!

 7. 22.02.2022 20:27
  Ryska utrikesministeriets uttalande
  335-22-02-2022
  För åtta år sedan, som ett resultat av en väpnad statskupp i Kiev, störtades den lagligt valda presidenten i Ukraina och radikala krafter kom till makten, som omedelbart tillkännagav sina avsikter att föra en kompromisslös kamp mot det ryska språket, svårt att sprida sin egen ideologi om aggressiv nationalism och förtrycka alla som inte håller med om detta. . ”Maidan”-rebellerna avvisade alla försök till en politisk lösning på den intraukrainska krisen. Avtalet om dess lösning, undertecknat den 21 februari 2014 av Ukrainas president V. Janukovitj med representanter för oppositionen under garantier från Tyskland, Frankrike och Polen, skulle hjälpa till att lugna situationen och skydda befolkningens intressen i alla regioner av landet utan undantag. Denna fredsplan ”nedtrampades” dock omedelbart av oppositionen och den 22 februari 2014 skedde en blodig kupp i Kiev.

  Ukraina kastade sig djupare in i kaos. Under förhållanden av fullständig tillåtelse och straffrihet rådde laglöshet i landet. Repressalier mot stötande personer, lustration och förföljelse av oliktänkande blev livets norm.

  Russophobias svänghjul började snurra mer och mer aktivt. Det har blivit ett ”visitkort” för dagens Ukraina. I strid med sin egen konstitution och lagstiftning inledde Kiev en massiv offensiv mot det ryska språket, vilket grovt kränkte tiotals miljoner rysktalande medborgares språkliga, utbildningsmässiga och kulturella rättigheter.

  En djup kyrkoschism provocerades fram. Den kanoniska ortodoxa kyrkan förföljs, raider beslagta dess kyrkor av nationella radikaler, egendom rånas. Allt detta sker med full medvetenhet från brottsbekämpande myndigheter och med myndigheternas tysta godkännande.

  Under förevändning av avkommunisering inleddes en kamp mot landets historiska förflutna. Försök att förfalska historien har nått oöverträffade proportioner – nazistiska kollaboratörer och hantlangare upphöjs till rangen av Ukrainas hjältar.

  Utomrättsliga repressalier mot politiska motståndare, mot vilka tuffa sanktioner införs, har blivit en livsnorm. Förföljelsen av oberoende journalister fortsätter, censuren blomstrar, stötande media stängs. Auktoritära styrelseformer stärks i landet.

  Ett exempel på demokrati i ukrainsk stil är den skandalösa webbplatsen ”Peacemaker”, som innehåller personuppgifter om politiker, offentliga personer, pressrepresentanter, som är illojala mot myndigheterna, samt utländska medborgare som anklagas för ”anti-ukrainsk subversiv verksamhet”. .” Barn är också bland ”Ukrainas fiender”. De som befinner sig i denna bas blir automatiskt potentiella föremål för förtryck av lokala specialtjänster och aggressiva handlingar från nationella radikaler.

  Sedan 2014 har den ryska ambassaden i Kiev och vårt lands generalkonsulat i Odessa, Lvov och Kharkov utsatts för upprepade attacker. Provokationer arrangerades regelbundet mot det ryska centret för vetenskap och kultur i Kiev, skadade huvudets hälsa och skador på centrets egendom. Ryska diplomater blev också föremål för aggressiva handlingar. De fick hot om fysiskt våld. Deras fordon sattes i brand. I motsats till sina skyldigheter enligt Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser reagerade inte myndigheterna i Kiev på vad som hände.

  Under rådande omständigheter är vår första prioritet att ta hand om ryska diplomater och anställda vid ambassaden och generalkonsulaten. För att skydda deras liv och säkerhet beslutade den ryska ledningen att evakuera personalen vid ryska utlandsuppdrag i Ukraina, vilket kommer att genomföras inom en mycket snar framtid.

 8. Michael Ståhlberg ovan har rätt. De som har kapitulerat till USA är verkligen landsförrädare.

  Massmedierna står under stenhård kontroll av krigspartiet, som i sin tur kontrolleras av västs globala elit. Motståndaren är välorganiserad, det kan man lugnt påstå. Man känner sig som Winston gjorde, enligt vad Orwell skrev.

  Vad ska vi göra åt saken? Vilka kan organisera motståndet? De som borde leda leda det svenska folkets motstånd är, enligt mig, kommunisterna, men jag är rädd för att de inte längre har stake nog eller ens förstår uppgiften. De oroar sig för att några SD-ar skulle kunna gå med i folkfronten.

  I vilket fall, motståndet måste organiseras och det brinner i knutarna.

 9. Skrev just en kommentar till en artikel i DN https://www.dn.se/varlden/studio-dn-har-ryssland-invaderat-ukraina-nu
  Den togs bort omedelbart av den allt hårdare politiska censuren på DN. Klimatet i media blir allt mer fascistiserat och det öppna åsiktsförtrycket mer och mer tydligt. DN eller Public service spelar ingen roll längre. Allt styrs från Pentagon. Krigets krafter tar över västvärldens sk. demokratier och inga organiserade motkrafter syns.
  Detta kommer att ta en ände med förskräckelse.
  Här är kommentaren;
  Inga skott har avlossats mellan Ryssland och folket i Donbass, så om det skall kallas en invasion så har ordet förlorat det mesta av sin normala innebörd.
  Att det är en kränkning av Ukrainas territoriella integritet är däremot uppenbart.

  Är det då enbart Ryssland som bär ansvaret för denna händelsernas utveckling, eller finns det andra orsaker än dom av väst påhittade stormaktsambitionerna i Putins huvud?

  Vid en seriös bedömning kan man inte strunta i västvärldens egna handlingar. 30 år av militär expansion av NATO. Västledarna lovade att det inte skulle ske, men dom expanderade likafullt. En USA finansierad statskupp mot den demokratiskt valde presidenten i Ukraina. Massiva sanktioner och mediakampanjer riktade mot Ryssland, osv.

  I 7 år har Ryssland försökt lösa krisen i Ukraina genom Minsk2 avtalet, men Ukraina har vägrat. Väst har inte utövat några påtryckningar på Ukraina att efterleva avtalet, istället har dom pumpat in vapen till regimen i Kiev, vilket i all praktisk mening har varit ett stöd till regimen att fortsätta vägra följa Minsk2.

  Efter Frankrikes och Tysklands vällovliga men tydligen misslyckade försök att få liv i Minsk2 och successivt ökande artilleribeskjutning i Donbass, insåg Putin att något drastiskt var nödvändigt och där är vi nu.

  Västvärldens agerande förefaller vara den enskilt största orsaken till sakernas tillstånd. Att då lägga ännu mer ved på brasan, med ännu mer sanktioner och hot kan bara vara kontraproduktivt.

   • Underbygg med fakta och referenser säger dom. Ett krav som inte ställs på några andra kommentarer och definitivt inte på DN:s artiklar. Där är allt sant om det bara är negativt om Ryssland.

    Den här censuren varierar en del mellan olika dagar och olika tider på dygnet. Uppenbarligen sitter det olika personer vid spakarna.

    • Har stött på det tidigare. Observera då att man inte godtar sociala medier! Uteslutet att hänvisa till denna blogg – kommentaren raderas direkt!

    • Försök att leta upp fakta på Ivan Katchanovski twitter. Han har forskat lång tid om Maidan i Ukraina. Han ger bra löpande information också. Det är möjligt att du kan hitta något som kan stödja det du skriver på hans twitter.
     Han borde vara en trovärdig person, som de inte kan avfärda. Han skrev nyligen på sin twitter att en advokat i USA hade vunnit två mål efter att hon hade hänvisat till hans forskning, och domaren läste upp avsnitt från forskningen när han förkunnade sitt domslut.
     Political scientist, University of Ottawa. Research politics, conflicts, policy & political communication in Ukraine, US & Canada. Ex-Harvard, SUNY, UofT & LoC.

     https://twitter.com/I_Katchanovski/status/1496332435017150469

     Du skrev en kommentar i en annan artikel, om mötet mellan Macron och Putin som det inte blev något med. Titta på länken nedan det är en hel bataljon med nazister Azovbataljonen som varit i Kanada och blivit tränade att använda några avancerade vapen som de nu åkte tillbaka med.
     Man kan funderar på om mötet var en dimridå, för att förhala att Putin inte skulle gå in för tidigt i Ukraina innan dessa mördare kommer dit och skall börja använda dessa dödliga vapen. En person heilar när fotot tas, de är helt ogenerade nu att visa sin tillhörighet.

     Macron var ju rätt oförskämd när han träffade Putin, precis efter träffen så meddelade han att han inte alls trodde på Putin att regimen bombade de pro-ryska rebellerna. Hade han verkligen menat att de skulle bli förhandlingar, kan man funderar över varför bombningarna ökade katastrofalt efter att Putin skulle lova att inte göra något innan ett nytt möte. De ljuger och luras hela tiden.
      
     https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1496226982828384257

     • Vivianne.
      Tack för informationen. Dessvärre spelar det nog ingen roll. Jag letade upp stöd från t.ex. Nyhetsbanken om löftena tiil Ryssland om att inte utvidga NATO.
      https://www.nyhetsbanken.se/2022/01/vem-lovade-vem-vad-om-natos-utvidgning.html
      Det hjälpte inte. Jag blev lite sur så jag provade 4 gånger med olika varianter, men alla togs bort och nu ser deras kommentarsfält helt galet ut. Det var ju lite roligt i sig, men som sagt vissa dagar tas allt jag skriver bort och då spelar referenser ingen roll.

      DN är krigsindustrins egen propagandablaska så det finns ingen anledning att bli särskilt förvånad. Ibland kan man få in något, ibland inte.

 10. Jag ser det som så: Eftersom SVT/SR inte ÄR opartiska så kan de inte bryta mot någon opartiskhet. Så de kommer alltid undan…

 11. Glädjande att ”Global Politics” finns och kan uttrycka en egen nyanserad syn på världshändelserna.
  Beklämmande är däremot de politiska partiernas och medias totala uppslutning bakom USA:s lögner och skenhelighet. Det finns inte ett spår av analytiskt tänkande utan enbart Russifobi. Allt som kan tolkas negativt är Rysslands fel och USA/Nato:s görande förbigås med tystnad.
  Är Sverige verkligen en demokrati? Nu när vi utsätts för en manipulerande information av hela etablisimanget.

 12. Det är förfärligt hur man fullständigt ignorerar sanning vid rapportering om Ryssland. Jag är van vid svensk russofobi, men den har nu nått nya nivåer. Fr a hemskt hur man underlåter sig att rapportera om Donbass befolknings öde de senaste 8 åren och förvränger rapporterna därifrån om mänskligt lidande, allt är bara Rysslands fel! Krigshetsen som orkestrerats är också helt förfärlig, när människor börjar se ryska drones och barn börjar skriva till ambassaden för att man tror Ryssland skulle anfalla oprovocerat, då har psykosen gått långt!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here