Granskningsnämnden: Ensidig USA:s desinformation/propaganda om Syrien helt OK i ”Public Service”

8
1671

Den 2/12 anmälde jag P1:s Mellanösternpodd, 2021-11-29, program om Syriens president; fråga om opartiskhet och saklighet till Granskningsnämnden.

Anmälan: ”Sveriges Radio bryter mycket tydligt mot sina regler om ”att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter” i detta program. Jag har utrett detta ingående i en artikel vars länk jag bifogar, och som ingår i denna anmälan. (https://www.globalpolitics.se/mellanosternpodden-i-sveriges-radio-skrammande-osaklig-usa-och-krigspropaganda/).” (Utrymmet för text i anmälan är mycket begränsat).

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING (2022-01-21 Dnr: 21/04624)
Granskningsnämnden konstaterar att det aktuella programmet var ett samtal om
Syriens president och hans tid vid makten mellan en programledare, en reporter på
Ekot och två Mellanöstern-korrespondenter. Programmets kritiska infallsvinkel
medför inte i sig att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. Nämnden
anser inte heller att deltagarnas uttalanden gick utöver ramen för vad som kan
accepteras inom ramen för SR:s kommentarsskyldighet. Programmet strider därför
inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.
Vad anmälarna anfört i övrigt medför inte heller att programmet strider mot dessa
krav eller övriga bestämmelser som gäller för SR:s sändningsverksamhet.
Detta beslut har fattats av granskningsnämndens vice ordförande Ulrik von Essen
efter föredragning av Hanna Teleman.

BESLUT
Programmet frias. Det strider inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.

_______________________________________________________________

Information vid min förfrågan:

I Granskningsnämndens beslut går inte att överklaga. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen. Rent formellt är det dock alltid överinstansen – i det här fallet Förvaltningsrätten i Stockholm – som avgör om ett överklagande ska tas upp till prövning eller inte. Det betyder att granskningsnämnden alltid ska skicka överklaganden vidare till förvaltningsrätten.

II. Granskningsnämnden kan inte klicka på länkar till anmälan!

Vidare, Granskningsnämnden klickar inte på länkar i anmälan! Motivering från Registrator ”Anledningen till att vi inte klickar på länkar är den ökande mängden skadlig kod i e-post och att det material som publicerats och som anmälaren hänvisar till kan förändras över tid.” Hållbart?

Jag replikerade Du skriver att ”Myndigheten klickar som regel inte på länkar”. En kraftig ökning har skett av publikationer på olika ställen på internet, vilka nås just genom ”klickning”. Jag anser det vara oacceptabelt om ”Myndigheten klickar som regel inte på länkar”. Ber Dig att återkomma med uppgifter om på vilka lag- eller publiceringsregler eller beslut detta grundas.

GRANKNINGSNÄMNDENS UPPGIFT. AKTUELL BESTÄMMELSE
”Sveriges Radio AB (SR) ska utöva sändningsrätten opartiskt och sakligt samt med
beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i radion
(12 § i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär enligt granskningsnämndens praxis bland annat att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt, det vill säga så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program eller inslag. Det är tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, men i så fall bör detta klart framgå av programmet eller programpresentationen.
Kravet på opartiskhet tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i princip fullt ut
på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan
uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen innebär bland annat
att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta
ställning i kontroversiella frågor.
Av betydelse för bedömningen är också bestämmelsen om att SR ska stimulera till
debatt, kommentera och belysa händelser (7 § i sändningstillståndet). Dessa
skyldigheter innebär enligt granskningsnämndens praxis att ett program eller inslag
kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet. Med
kommentarskyldigheten följer ett visst utrymme för värderande omdömen.
Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för
framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande,till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.”

Kommentar Granskningsnämnden fullföljer inte alls sitt uppdrag.

Andra artiklar om anmälningar till och beslut av Granskningsnämnden finns här.

____________________________________________________________________

Anmälan motiveras utförligt i min artikel Mellanösternpodden i Sveriges Radio: Skrämmande osaklig USA-propaganda.

Skrev inledningsvis ”Det var en helt okritisk presentation av USA:s officiella uppfattning såvida den inte låg till höger därom. Kriget diskuterades bland annat – utan att USA eller västländer nämndes.”

 

Föregående artikelVad säger folkrätten om svenska militära insatser utomlands?
Nästa artikelUkraina: En vägledning för reflektion
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

8 KOMMENTARER

 1. Granskningsnämnden fäller endast regimkritisk rapportering. Allt annat är tillåtet. T ex ljuga om Kina, Syrien, Iran, Ryssland mm. Att gå USA tillags är a och o. Om inte det efterlevs så blir det ingen lön 😝

  • Ryssland är inte skyldigt att lösa EU:s gasproblem.
   Det ryska energibolaget Gazprom uppfyller sina kontrakt och är naturligtvis inte skyldigt att öka leveranserna av naturgas till EU, trots att Bryssel anklagar Moskva för att använda sin export som ett vapen.

   Trots att Gazprom har fullgjort alla sina långsiktiga skyldigheter har Gazprom anklagats för att skapa en situation med underutbud. EU-tjänstemän skyller på Ryssland för att använda sin energi som ett politiskt vapen mitt i de ökande spänningarna med Ukraina.

   ”Det finns allt fler tecken på att Kreml fortsätter att använda gasförsörjning som ett sätt att utöva politiska påtryckningar”, hävdade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och tillade att hon betraktar Gazproms försörjningspolitik som ”konstig”.

   Tidigare i veckan bekräftade EU:s höge representant för utrikesfrågor Josep Borrell att Gazprom fortsätter att följa sina avtalsenliga åtaganden för gasleveranser till Europa.

   Trots många anklagelser har Rysslands president Vladimir Putin vid flera tillfällen uttalat att Kreml inte använder energiexport som ett politiskt vapen. Putin talade vid Russian Energy Week International Forum förra året att Moskva alltid har uppfyllt sina avtalsförpliktelser, ”även under de mest komplicerade kalla krigets perioder.”
   https://www.rt.com/russia/548791-gazprom-gas-supply-europe/

 2. Vet inte ens hur,vad jag ska säga om publik service längre ärligt. Men är jävligt besviken,irriterad på utvecklingen som varit senaste åren. Är besviken och irriterad på dom.Det är ju en renodlad propaganda och desinformation kanal idag och INGET annat, efter hur senaste långa ÅREN varit, både vad gäller Syrien men även om Ryssland på så brutalt sätt dessa långa ÅREN. Att publik service tillåtit sej”säljas”såhär VIDRIGT är det som gör mej så besviken och irriterad på dom. Man varit så brutala ju med propagandan och desinformation genom ÅREN nu,både vad gäller Syrien och Ryssland så det saknar motstycke

 3. Att det pågår en sju-helvetes propagandakampanj i våra statsstyrda ”Natomedier” går ju inte att missa och att det inte alls handlar om varken värdeneutralitet, saklighet eller opartiskhet.
  Råkade så på TEXTV i dag 9/2 på sidan 135 utrikes, där följande publicerades:
  UTRIKES
  ”Ukrainakonflikten oroar européer En majoritet av européerna anser det ”sannolikt” att Ryssland kommer att invadera Ukraina under 2022, visar en undersökning från tankesmedjan ECFR (European Council on Foreingn Relation), som the Guardian rapporterar om. 60 procent anser också att Nato bör bistå Ukraina vid en invasion. Enligt ECFR tyder resultatet på ett ”geopolitiskt uppvaknande” i Europa. Trots att EU målas ut som splittrat i frågan är alltså dess invånare eniga Rapportförfattarnas slutsats är att européer inte längre tar freden för given. ”De bedömer att deras värld befinner sig i ett förkrigsläge”. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll ”
  Varför publiceras denna artikel i svensk media ? Propagandasyfte givetvis. Man ska skapa incitament och legitimitet för upprustning och krigsförberedelse och vapenköp, Då måste en fiende pekas ut

  Alltihop från textv är påståenden av siffror och människors tyckanden utan bevis för någonting, med hänsyftning till en ”tankesmedja” med trolig koppling till USA, Nato och Storbritannien.
  Först går man ut med hatpropagandistiska hotbilder om Ryssland och Putin-hat över hela Europa och skrämmer sina invånare och sedan publicerar man statistik, byggd på den propagandabild man redan har proklamerat. Sedan kallar man propagandan för ett ”geopolitiskt uppvaknande” hos befolkningen. TRYN-VRÄNGNING !
  Propaganda-TextTV- släng dig i väggen !

  • Jag skulle slå en slant på att själva opinionsundersökningen är manipulerad för att ge önskad resultat för ECFR European Council on Foreign Relations (den europeiska motsvarigheten till Council of Foreign Relations vars medlemmar utgörs av ledare från finansvärlden, industrin, militären, den vetenskapliga världen samt politiken). Det är precis så här eliterna som styr väst säljer krig (modellen är första och andra världskriget)

 4. Fulmedia och den s.k. ”granskningen” är inte enbart partisk, den är hetsande och hatisk.

  Med tanke på vilka stämningar denna ensidiga propaganda skapar, som t.ex. hat och rädsla, så är detta både uppvigling och mental misshandel. Vi måste få stopp på icke-granskningen av Göbbels-media! Utan en opartisk media har vi ingen demokrati. Då blir folket offer för den ensidiga propagandan.

  Vad måste göras?

  Det är min allt mer fasta övertygelse att vi måste återta Sverige demokratiskt i september 2022! Jag sätter inget hopp till ledande gamla moderater i SD, heller inte till krigsivrarna i V och heller inte till överbetald bourgeoisie däremellan, för de fokuserar inte på det som verkligen är viktigt för folket. Jag sätter mitt hopp till besvikna gamla sossar som är demokratiska socialister på riktigt, kommunister, besvikna miljöaktivister, samt andra mindre och nya partier för folkets frihet, folk som lurats till borgerliga och rosa tillväxtfantasier, men nu är drabbade av dem, när den tillväxande monopolkapitalismen tar över.

  Det är min fasta övertygelse, i samtal med såväl högutbildad som lågutbildad, att de partier som valsamverkar brett med sina partier, PK såväl som icke-PK, mot detta totalitära beteende, de har en mycket stor potential att locka folket att rösta på dem.

  Visst skall vi debattera i en demokrati, men för att göra detta utan att splittras så måste hjärtat vara med! Tidigare var jag inte fullt medveten om detta, men nu är jag det. Det är därför jag bjuder in precis alla, även NMR, för jag fördömer inte de som har drabbats av känslor av rasism, varken invandrare eller svenskar, för detta är ett resultat av bourgeoisiens politik. I en demokrati skall alla bemötas rättvist och känna sig välkomna att byta parti om de är motiverade till det!

  Känslor av rasism kan mildras, men endast genom kärlek, inte genom hat. Även fulmedia kan förlåtas efter ånger och bättring, för vad är väl alla pengar och aktier från främmande makts intressenter värda efter det kärnvapenkrig som dessa propagandister ständigt uppviglar till? Om de slutar tvärt så förlåter jag dem direkt, för barnens skull.

 5. Att Granskningsnämnden gör allt för att slippa granska är väl uppenbart, lika uppenbart är det av politiska orsaker. Dom är en del av propaganda offensiven. Jag la in ett klagomål, och fick svaret att dom granskar endast program som mottagits i Sverige på direkta kanaler från sändare i Sverige. Det betyder att om två personer som sitter i samma rum, den ene läser en artikel på webben, andre får samma text på mobilen, då är det endast den med mobilen som har rätt att klaga. Det har vi fått korrigerat nu. Någon bör anmäla dess personer i Granskningsnämnden till JO för grovt tjänstefel. Förmodligen är dom tjänstemän. Värt att prova den attackvinkeln.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here